Använda fönstret Former för att ordna och hitta former

I fönstret Former ordnas former och där kan du hitta fler former. Former är ordnade i stenciler. Varje diagrammall innehåller en eller flera stenciler med former som är relevanta för diagramtypen.

Du kan hitta fler former genom att bläddra bland dem som du har installerat eller genom att söka på datorn eller på Internet. Om du behöver mer plats för dina diagram kan du minimera fönstret Former och ändå komma åt de vanligaste formerna.

Vad vill du göra?

Vad är stenciler?

Bläddra efter fler former

Söka efter fler former på datorn

Söka efter fler former på Internet

Minimera fönstret Former för att göra mer plats för diagram

Vad är stenciler?

Stenciler innehåller en samling relaterade former. I en arbetsflödesmall finns det till exempel en stencil som innehåller alla former för arbetsflödesobjekt, en annan som innehåller steg i arbetsflöden och en stencil med en samling pilformer som anger riktning. I en hemplaneringsmall finns det en stencil för väggar, en för möbler, en för trädgården och så vidare.

Stenciler ligger över varandra i fönstret Former. Formerna från en stencil i taget visas. Om du vill se formerna i en stencil klickar du på stencilens namnlist. Namnlisterna visas alltid överst i fönstret Former, men om det är flera kan de döljas så att formerna kan visas. Om stencilers namnlister är dolda visas en rullningslist bredvid dem så att du kan bläddra igenom dem.

Fönstret Former

Du kan förstora området med namnlister så att alla namnlister visas genom att dra kantlinjen mellan namnen och formerna nedåt.

Överst på sidan

Bläddra efter fler former

Alla stenciler kan öppnas i alla diagram, även diagram som inte är baserade på mallar som innehåller stencilen som standard. Du kan bläddra bland alla tillgängliga mallar i fönstret Former.

 1. I fönstret Former klickar du på namnlisten Fler former.

  En meny öppnas med kategorier som liknar mallkategorierna.

 2. Peka på en kategori, bläddra till stencilerna i kategorin och öppna sedan en stencil i ditt diagram genom att klicka på den.

  Bläddra bland fler former i fönstret Former

Överst på sidan

Söka efter fler former på datorn

Som standard är rutan Sök efter former dold så att formerna kan visas. Öppna rutan Sök efter former om du vill söka efter specifika former på datorn i stället för att bläddra bland stencilerna.

 1. Klicka på Fler former i fönstret Former.

 2. Klicka på Sök efter former.

  Rutan Sök efter former öppnas längst upp i fönstret Former.

  Söka efter former

 3. Skriv ett formnamn eller ett nyckelord i rutan och tryck på RETUR.

Obs!: Tjänsten Windows Search måste vara igång för att du ska kunna använda Sök efter former. Den här Windows-tjänsten är alltid aktiverad som standard, men om det uppstår problem med Sök efter former kan tjänsten Windows Search ha inaktiverats på datorn.

Överst på sidan

Söka efter fler former på Internet

 1. Klicka på Fler former i fönstret Former.

 2. Klicka på Hitta former online.

En webbläsare öppnas med en sida där du kan söka efter former online.

Överst på sidan

Minimera fönstret Former för att göra mer plats för diagram

 • Klicka på pilen Minimera fönstret Former i det övre hörnet i fönstret Former.

Fönstret minimeras till en lodrät rad med former.

Du kan fortfarande dra former från fönstret, och till och med byta stencil eller bläddra efter fler stenciler, genom att klicka på stencilikonen längst upp i det minimerade fönstret.

Om du vill öppna fönstret till full storlek klickar du på pilen Visa fönstret Former längst upp i fönstret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×