Pivottabeller

Använda fältlistan för att ordna fält i en pivottabell

Använda fältlistan för att ordna fält i en pivottabell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har skapat en pivottabell visas i fältlistan. Du kan ändra design för pivottabellen genom att lägga till och ordna om dess fält. Om du vill sortera eller filtrera kolumner med data som visas i pivottabellen finns i Sortera data i en pivottabell och filtrera data i en pivottabell.

Listan ska visas när du klickar någonstans i pivottabellen. Om du klickar du i pivottabellen men inte kan se fältlistan, öppnar du den genom att klicka någonstans i pivottabellen. Därefter visa Verktyg för pivottabell i menyfliksområdet och klicka på Analysera > Fältlista.

Fältlistan alternativ i menyfliksområdet

Fältlistan har ett fältavsnitt där du väljer du de fält som du vill ska visas i din pivottabell och områdesavsnitt (längst ned) där du kan ordna dessa fält som du vill ha.

Fältlista som visar ett fältavsnitt och ett områdesavsnitt

Tips: Om du vill ändra på hur sektionerna visas i fältlistan klickar du på Verktyg knappen Knappen Verktyg för fältlistor och väljer sedan den layout du vill använda.

Menyn Verktyg för fältlistan

Lägg till och ordna om fält i fältlistan

Använda Fältavsnittet i fältlistan för att lägga till fält i din pivottabell genom att markera kryssrutan bredvid fältnamn om du vill placera dessa fält i standardområde i fältlistan.

ANTECKNING: Normalt icke-numeriska fält läggs till i området rader, numeriska fält läggs till i området värden och datum för Online Analytical Processing (OLAP) och Tidshierarkier läggs till i området kolumner.

Använda områdesavsnitt (längst ned) i fältlistan för att ordna om fält som du vill genom att dra dem mellan de fyra områdena.

Fält som du placerar i olika områden visas i pivottabellen enligt följande:

 • Områdesfälten filter visas som rapportfilter ovanför pivottabellen, så här:

  Fält i fältområdena

 • Områdesfälten kolumner visas som Kolumnetiketter överst i pivottabellen, så här:

  Fält i området Kolumner

Kolumner kan kapslas in i andra kolumner på högre positioner, beroende på fältens hierarki.

 • Områdesfälten rader visas som Radetiketter på vänster sida av pivottabellen, så här:

  Fält i Radområdet

Rader kan kapslas in i andra rader på högre positioner, beroende på fältens hierarki.

 • Områdesfälten värden visas som summerade numeriska värden i pivottabellen, så här:

  Fält i Värdeområdet

Om du har mer än ett fält i ett område kan ändra du ordning genom att dra fälten till önskad exakt position. Dra fältet från dess områdesavsnitt om du vill ta bort ett fält från pivottabellen.

Mer om pivottabeller

Om en arbetsbok som öppnats i Excel Online har en pivottabell kan du använda fältlistan för att lägga till, ta bort eller ordna dess fält. Den visas när du klickar på pivottabellen. Om du inte kan se fältlistan kan du prova att högerklicka var som helst i pivottabellen och klicka på Visa fältlista.

Fältlistan har en fältsektion där du väljer de fält du vill visa i din pivottabell och ett områdesavsnitt där du kan dra fält mellan områden och ordna dem så som du vill ha dem.

Du lägger till fält i pivottabellen genom att markera rutan bredvid ett fältnamn för att placera fältet i ett område i områdesavsnittet i Fältlistan. Vanligen:

 • Icke-numeriska fält läggs till i området Rader

 • Numeriska fält läggs till i området Värden

 • Datum- och tidshierarkier för OLAP (Online Analytical Processing) läggs till i området Kolumner.

Om du vill ta bort fält från pivottabellen avmarkerar du rutan bredvid dessa fält.

Använd fältlistans områdesavsnitt för att ordna om fält som du vill genom att dra dem mellan de fyra områdena.

Fält du lägger in i de olika områdena visas så här i pivottabellen:

 • Områdesfälten filter visas som rapportfilter över pivottabellen.

 • Områdesfälten kolumner visas som Kolumnetiketter överst i pivottabellen.

Kolumner kan kapslas in i andra kolumner på högre positioner, beroende på fältens hierarki.

 • Områdesfälten rader visas som Radetiketter på vänster sida av pivottabellen.

Rader kan kapslas in i andra rader på högre positioner, beroende på fältens hierarki.

 • Områdesfälten värden är Visa som summerade numeriska värden i pivottabellen.

Om du har flera fält i ett område kan du ändra deras ordning genom att dra dem till den nya positionen. Om du vill ta bort ett fält drar du ut fältet ur områdesavsnittet.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×