Använda Excel Mobile för Windows Phone

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Behöver du granska och göra ändringar i ett kalkylblad som någon skickat dig via e-post? Eller kanske rentav skapa en ny Microsoft Excel-arbetsbok när du är borta från datorn? Med Microsoft Excel Mobile kan du göra detta och mer – direkt från din telefon. Kom igång genom att gå till Office Hub.

Arbetsbok öppnad i Excel Mobile

För att öppna en Excel-arbetsbok

 1. I applistantrycker du på Office Office-ikon .

 2. Gör något av följande:

  • I platsertrycker du på den plats där arbets boken finns och trycker sedan på arbets boken. Den kan finnas på alla de här platserna – på din telefon, via e-post, på OneDrive, på en Microsoft SharePoint 2010-webbplats eller på en SharePoint Online-webbplats, som är tillgänglig med Microsoft Office 365.

  • Svep till Senaste och tryck sedan på en arbetsbok som du nyligen har öppnat.

  • Tryck på Sök Sökikon . Börja skriva namnet på arbetsboken i rutan Sök och tryck sedan på arbetsboken när du ser den.

   Meddelanden: 

   • Excel Mobile har inte stöd för alla de funktioner som finns i Microsoft Excel 2010 eller senare. Om en arbetsbok har innehåll som inte stöds kan du ändå öppna arbetsboken. Men innehåll som saknar stöd kommer inte att visas och du kanske inte kan redigera arbetsboken i telefonen. Om en funktion inte stöds visas det beräknade värdet fortfarande i cellen men du kan inte redigera arbetsboken på telefonen. Mer information finns i den här Microsoft Support-artikeln om vilket innehåll som stöds i Excel Mobile.

   • Letar du efter en arbetsbok som du redan har öppnat i din e-post? Då behöver du bara svepa till Platser, trycka på E-post och sedan trycka på arbetsboken.

   • Om du vill använda arbets böcker som lagras på OneDrive måste ett Microsoft-konto vara konfigurerat på telefonen. Mer information om hur du sparar och synkroniserar dokument i OneDrive finns i Synkronisera dokument med OneDrive.

   • Läs mer om hur du arbetar med arbetsböcker som finns på en SharePoint- eller SharePoint Online-webbplats i Arbeta med dokument på SharePoint.

   Tips: 

   • Om du har en arbets bok som du använder ofta kan du fästa den på Start. I Office-navet sveper du till senaste, trycker och håller på att hålla arbets boken och trycker sedan på Fäst för att starta.

   • Om du behöver visa olika delar av kalkylbladet kan du zooma in och ut genom att nypa ihop och dra isär fingrarna.

Skapa och spara en ny arbetsbok i Excel

 1. I applistantrycker du på Office Office-ikon .

 2. Svep till Senaste och tryck sedan på Nytt Nytt dokument-ikon > Excel eller tryck på någon av Excel-mallarna.

 3. När du har gjort dina ändringar trycker du på Mer Ikonen Mer > Spara.

 4. Skriv ett namn i rutan Filnamn och tryck sedan på listan Spara i > OneDrive eller Telefon > Spara.

Ange siffror och text

 1. Tryck på en cell i kalkylbladet i en arbetsbok där du vill lägga till ett tal eller text och tryck sedan på formelfältet bredvid Funktion. Ikonen Funktion

 2. Ange ett tal eller text, och tryck sedan på Enter Retur-ikon .

 3. För att ange ett nummer eller text i en annan cell, tryck på cellen och skriv sedan in värdet.

 4. När du är klar med att ange data trycker du på knappen Tillbaka Bakåtknappen på telefonen så att tangentbordet inte visas.

 5. För att ta bort innehållet i en eller flera celler gör du något av följande:

  • För att ta bort innehållet i en cell trycker du på den cell som innehåller den text eller de tal du vill ta bort och trycker sedan på texten eller talen i formelfältet för att välja innehåll. Tryck sedan på Ta bort ikonen Ta bort > Enter Retur-ikon .

  • För att ta bort innehållet i fler än en cell trycker du på en cell, drar cirklarna för att markera cellområdet och trycker sedan på Mer Ikonen Mer > Radera innehåll. Tryck på en cell.

 6. För att ångra den senaste ändringen trycker du på Mer Ikonen Mer > Ångra. Tryck på en cell.

 7. För att göra om den senaste ändringen du ångrade trycker du på Mer Ikonen Mer > Gör om. Tryck på en cell.

För att beräkna tal snabbt (Autosumma)

Du kan använda Autosumma för att beräkna summa, medelvärde, minimum, maximum och antal värden i ett cellområde.

 1. I ett kalkylblad trycker du på den första tomma cellen efter en grupp celler som innehåller siffror eller så trycker och drar du om du vill markera det cellområde som du vill beräkna.

 2. Tryck på Autosumma Ikonen Autosumma .

Obs!: För att använda en funktion i en formel för att beräkna tal trycker du på den cell där du vill lägga till funktionen och trycker sedan på Funktion Ikonen Funktion bredvid formelfältet. Välj den funktion du vill använda från listan, tryck och dra eller skriv in de värden, den text eller de cellreferenser du vill använda och tryck sedan på Enter Retur-ikon . Mer information om hur du använder formler och funktioner i Excel finns i Översikt över formler på Microsoft Office-webbplatsen.

Sortera tal

 1. I en arbetsbok kan du trycka på den första cellen i det område med celler som du vill sortera och sedan dra den nedre cirkeln till den sista cellen i området du vill sortera.

 2. Tryck på Sortera Sortera-ikonen > Sortera efter > kolumn som du vill sortera efter, och gör sedan något av följande:

  • För att sortera tal från högsta till lägsta trycker du på Sorteringsordning > Fallande.

  • För att sortera tal från lägsta till högsta trycker du på Sorteringsordning > Stigande.

 3. Tryck på Klar.

Obs!: Så här lägger du till en kolumn att sortera efter: klicka på Fler alternativ > Sedan efter > nästa kolumn som du vill sortera efter > Sorteringsordning > Stigande eller Fallande > Klar.

Växla mellan kalkylblad och diagram i en arbetsbok

 1. I en arbetsbok trycker du på Blad Ikonen Blad .

 2. Tryck på det kalkylblad eller det diagram som du vill visa.

Lägga till en kommentar

 1. Tryck på en cell i kalkylbladet där du vill lägga till en kommentar.

 2. Tryck på Mer Ikonen Mer > Kommentar. Skriv dina kommentarer. (Om det är första gången du lägger till en kommentar ombeds du att ange ditt användarnamn så att andra ser vem som har redigerat dokumentet. Du kan ändra ditt användar namn senare genom att trycka på Inställningar Ikon för Inställningar i program listan, snärta till programoch sedan på Office > användar namn.)

 3. Tryck utanför kommentarsrutan för att avsluta dina kommentarer.

 4. Visa kommentaren genom att trycka på den cell i kalkylbladet som innehåller kommentaren.

 5. För att ta bort kommentaren trycker du på den cell där kommentaren finns och trycker sedan på Mer Ikonen Mer > Ta bort kommentar.

Söka efter ett ord eller ett tal

 1. I en arbetsbok trycker du på Sök Sökikon .

 2. Skriv det ord eller det tal som du vill söka efter och tryck sedan på Enter Retur-ikon .

 3. Tryck på Nästa Nästa-ikon för att hitta nästa förekomst.

 4. Tryck var som helst i kalkylbladet för att avbryta sökningen.

Skicka en arbetsbok via e-post

 1. I applistantrycker du på Office Office-ikon .

 2. Gör något av följande om du vill söka efter den arbetsbok som du ska skicka:

  • I en arbetsbok som är öppen sveper du till Senaste.

  • Svep till Platser och tryck på den plats där arbetsboken finns.

  • Tryck på Sök Sökikon och sök sedan efter arbetsboken.

 3. Tryck på och håll arbetsboken. Tryck på Dela och tryck sedan på namnet för e-postkontot.

 4. Lägg till mottagaren och annan information i e-postmeddelandet. Tryck sedan på Skicka Skicka e-post-ikon .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×