Använda Excel-data eller -formler i PowerPoint 2016 för Mac

Du kan länka data eller formler från ett sparat Excel-kalkylblad till en presentation i PowerPoint 2016 för Mac. Data som ändras i kalkylbladet kan enkelt uppdateras i PowerPoint-presentationen.

Länka ett helt Excel-kalkylblad i PowerPoint

 1. I PowerPoint klickar du på Objekt på fliken Infoga.

  Knappen Objekt

 2. I rutan Infoga objekt klickar du på Från fil.

  Rutan Infoga objekt

 3. Leta reda på Excel-arbetsboken med de data som du vill länka till och klicka på Infoga.

 4. I dialogrutan Infoga objekt markerar du Visa som ikon och klickar sedan på OK.

  Viktigt!: I det länkade objektet i presentationen visas alla data från det översta kalkylbladet i den länkade Excel-arbetsboken. När du sparar Excel-arbetsboken ska du se till att det kalkylblad du vill använda i presentationen är det du ser när du först öppnar arbetsboken.

Länka ett urval av data i Excel och PowerPoint

 1. Öppna den sparade arbetsbok i Excel som innehåller de data du vill infoga och länka till.

 2. Markera och kopiera det område med data som du vill länka till.

 3. I PowerPoint klickar du på den bild där du vill klistra in kopierade data från arbetsboken.

 4. Klicka på pilen bredvid Klistra in och sedan på Klistra in special på fliken Start.

  Klistra in special på menyn Klistra in

 5. I rutan Klistra in special markerar du Visa som ikon och under Klistra in som väljer du Microsoft Excel-kalkylblad-objekt.

Kopiera och klistra in (icke länkade) data i PowerPoint

I det här fallet länkas dina Excel-data inte till PowerPoint-presentationen. Du kopierar de data du vill använda från ett kalkylblad i Excel och klistrar in dem i presentationen. Kalkylbladet skickar inte automatiska uppdateringar till PowerPoint.

 1. I Excel öppnar du arbetsboken som innehåller de data du vill kopiera.

 2. Markera området med data som du vill kopiera.

 3. I PowerPoint klickar du på den bild där du vill klistra in kopierade data från arbetsboken.

 4. På fliken Start klickar du på pilen bredvid Klistra in och väljer något av följande:

  • Använd målformatmallar om du vill kopiera data som en PowerPoint-tabell, med formatet från presentationen.

  • Behåll källformatering om du vill kopiera Excel-data som en PowerPoint-tabell, med formatet från kalkylbladet.

  • Bädda in om du vill kopiera data som information som senare kan redigeras i Excel.

  • Klistra in som bild om du vill kopiera data som en bild som inte kan redigeras i Excel.

  • Behåll endast text om du vill kopiera alla data som en enskild textruta.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×