Använda ett arbetsflöde för översättningshantering

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med arbetsflödet för översättningshantering skapas och cirkuleras kopior av ett källdokument i ett bibliotek för översättningshantering till specificerade översättare för översättning. Arbetsflödet för översättningshantering är tillgängligt endast för bibliotek för översättningshantering.

Artikelinnehåll

Hur fungerar ett arbetsflöde för översättningshantering?

Lägga till ett arbetsflöde för översättningshantering i ett bibliotek för översättningshantering

Anpassa en översättare lista som kan användas med ett arbetsflöde för översättningshantering

Starta ett arbetsflöde för översättning

Slutföra en arbetsflödesuppgift för översättningshantering

Hur fungerar ett arbetsflöde för översättningshantering?

Arbetsflöde för översättningshantering har utformats för att hantera manuell översättning av dokument genom att hantera och följa upp översättningsuppgifter tilldelar organisationer. Det här arbetsflödet är endast tillgänglig för översättningshantering bibliotek. Mer information om bibliotek för översättningshantering finns i Skapa ett bibliotek för översättningshantering.

Arbetsflödet för översättningshantering arbetar med en lista med översättare, och där visas den person som ansvarar för översättning av dokument till ett särskilt språk. Det går att konfigurera arbetsflödet för att starta manuellt eller automatiskt för ett källdokument.

När arbetsflödet för översättningshantering startar för ett källdokument skapas en kopia av källdokumentet för varje översättare som anges i listan med översättare för källdokumentets språk. Dessutom anges lämplig språkegenskap för varje platshållardokument, och ett samband mellan platshållaren och källdokumentet skapas. Sedan tilldelas en översättningsuppgift till varje översättare. Arbetsflödesdeltagarna får e-postaviseringar om sina arbetsflödesuppgifter.

När en översättare har slutfört en översättningsuppgift markerar han eller hon den som slutförd. När alla översättningsuppgifter i ett arbetsflöde har slutförts markeras arbetsflödet som slutfört.

Det går att konfigurera arbetsflödet så att det avslutas automatiskt och avbryter alla ej slutförda översättningsuppgifter om källdokumentet ändras när arbetsflödet pågår.

Överst på sidan

Lägga till ett arbetsflöde för översättningshantering i ett bibliotek för översättningshantering

Du kan lägga till ett arbetsflöde för översättningshantering i ett bibliotek för översättningshantering när du skapar biblioteket. Alternativt kan du lägga till ett arbetsflöde för översättningshantering i ett befintligt bibliotek för översättningshantering när som helst.

Skapa ett nytt bibliotek för översättningshantering med ett arbetsflöde för översättningshantering

Du kan skapa ett bibliotek för översättningshantering och samtidigt lägga till ett arbetsflöde för översättningshantering i biblioteket. Du måste ha behörigheten Hantera listor för att skapa ett bibliotek för översättningshantering för en webbplats.

Skapa ett bibliotek för översättningshantering

 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Skapa i Snabbstart.

 2. Klicka på Bibliotek för översättningshantering under Bibliotek.

  1. Ange ett namn för biblioteket i rutan Namn. Biblioteksnamnet är obligatoriskt.

   Namnet visas längst upp på bibliotekssidan, blir en del av adressen till bibliotekssidan och visas i navigeringselement som används för att hitta och öppna biblioteket.

  1. Beskriv vad biblioteket ska användas till i rutan Beskrivning. Beskrivningen är inte obligatorisk.

   Beskrivningen står längst upp på bibliotekssidan, under biblioteksnamnet. Om du planerar att ställa in biblioteket så att innehåll kan skickas via e-post kan du lägga till bibliotekets e-postadress i beskrivningen så att den blir lätt att hitta.

 3. Om du vill lägga till en länk i Snabbstart måste du kontrollera att Ja är markerat i avsnittet Navigering.

 4. Om du vill skapa en version varje gång som en fil checkas in i biblioteket, klickar du på Ja i Versionshistorik för dokument.

  Du kan bestämma senare om du vill lagra både huvud- och delversioner, och hur många versioner av varje du vill spåra.

 5. Klicka på den typ av standardfil som du vill använda som en mall för filer som skapas i biblioteket i listan i avsnittet Dokumentmall.

 6. klicka på Ja i avsnittet Arbetsflöde för översättningshantering för att lägga till ett arbetsflöde för översättningshantering i biblioteket.

 7. Klicka på Nästa för att konfigurera arbetsflödet för översättningshantering.

Konfigurera arbetsflödet för översättningshantering

 1. Skriv ett unikt namn för detta arbetsflöde i avsnittet Namn på sidan Lägg till arbetsflöde om du vill ändra det från standardvärdet Översättningshantering.

 2. Ange en uppgiftslista som ska användas med detta arbetsflöde i avsnittet Uppgiftslista.

  • Du kan använda standarduppgiftslistan eller skapa en ny. Om du använder standarduppgiftslistan kan arbetsflödesdeltagare enkelt hitta och visa sina arbetsflödesuppgifter genom att använda vyn Mina uppgifter för uppgiftslistan.

  • Skapa en ny uppgiftslista om uppgifterna för detta arbetsflöde innefattar eller visar känsliga eller konfidentiella data som du vill hålla separata från den allmänna uppgiftslistan.

  • Skapa en ny uppgiftslista om organisationen har många arbetsflöden eller om arbetsflöden involverar många uppgifter. I detta fall vill du kanske skapa uppgiftslistor för varje arbetsflöde.

 3. Markera en historiklista som ska användas med detta arbetsflöde i avsnittet Historiklista. I historiklistan visas alla de händelser som inträffar under varje instans av arbetsflödet.

  Du kan använda standardhistoriklistan eller skapa en ny. Du kanske vill skapa en separat historiklista för varje arbetsflöde om organisationen ska ha många arbetsflöden.

 4. Ange hur, när eller av vem som ett arbetsflöde kan startas i avsnittet Startalternativ.

  • Det är inte säkert att särskilda alternativ är tillgängliga om de inte stöds i den arbetsflödesmall som du har valt.

  • Alternativet Starta det här arbetsflödet om du vill godkänna publiceringen av en huvudversion av ett objekt är tillgängligt endast om stöd för större eller mindre versionshantering har aktiverats för biblioteket och om den arbetsflödesmall som du har valt kan användas för godkännande av innehåll.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Gör något av följande i avsnittet Lista över språk och översättare :

  • Om du vill ange att arbetsflödet ska använda en befintlig lista över översättare för att tilldela översättningsuppgifter, klickar du på Använd en befintlig lista över språk och översättare från webbplatsen och väljer sedan önskad lista.

   Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om lista med översättare redan finns för webbplatsen.

  • När du vill skapa en ny lista över språk och översättare för användning för instanser av arbetsflödet, klickar du på Skapa en ny lista över språk och översättare för det här arbetsflödet, skriver ett unikt namn för listan i rutan Listnamn och markerar kryssrutan Öppna den nya listan med översättare i ett separat fönster om du vill börja lägga till namn i den nya listan över översättare när du slutför anpassningen av arbetsflödet.

 7. Ange dagintervallet inom vilket arbetsflödesuppgifter ska slutföras för arbetsflöden som startar automatiskt i avsnittet Förfallodatum.

  Alternativet för att ange ett förfallodatum är bara tillgängligt om du väljer att låta arbetsflödet starta automatiskt när dokument skapas eller ändras i biblioteket.

 8. Markera kryssrutan När källdokumentet ändras i avsnittet Slutför arbetsflödet om du vill att arbetsflödet ska slutföras varje gång som alla uppgifter slutförs eller någon ändrar källdokumentet för översättningen.

  Om du inte markerar den här kryssrutan slutförs arbetsflödet när alla översättningsuppgifter slutförs.

 9. Klicka på OK.

 10. Om du väljer att skapa en ny lista över översättare för användning med detta arbetsflöde och ha den listan öppen i ett nytt fönster öppnas ett separat fönster, och du kan börja lägga till namn i listan.

Överst på sidan

Lägga till ett arbetsflöde för översättningshantering i ett befintligt bibliotek för översättningshantering

Du kan lägga till ett arbetsflöde för översättningshantering i ett befintligt bibliotek för översättningshantering när som helst. Du kanske vill lägga till flera arbetsflöden för översättningshantering i ett bibliotek om du vill använda separata listor med översättare för olika källdokument i samma bibliotek eller olika översättningsregler för olika källdokument.

 1. Öppna det bibliotek för översättningshantering som du vill lägga till ett nytt arbetsflöde för översättningshantering i.

  1. I menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på inställningarna för den typ av bibliotek som du öppnar.

   I ett dokumentbibliotek klickar du till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek.

 2. Klicka på Arbetsflödesinställningar under Behörigheter och hantering.

  Om arbetsflöden redan har lagts till i listan, biblioteket eller innehållstypen dirigeras du direkt till sidan Ändra arbetsflödesinställningar, och där ska du klicka på Lägg till arbetsflöde för att gå till sidan Lägg till arbetsflöde. Om inga arbetsflöden har lagts till i den här listan, biblioteket eller innehållstypen dirigeras du direkt till sidan Lägg till arbetsflöde.

 3. Skriv ett unikt namn för detta arbetsflöde i avsnittet Namn om du vill ändra det från standardvärdet Översättningshantering.

 4. Ange en uppgiftslista som ska användas med detta arbetsflöde i avsnittet Uppgiftslista.

  • Du kan använda standarduppgiftslistan eller skapa en ny. Om du använder standarduppgiftslistan kan arbetsflödesdeltagare enkelt hitta och visa sina arbetsflödesuppgifter genom att använda vyn Mina uppgifter för uppgiftslistan.

  • Skapa en ny uppgiftslista om uppgifterna för detta arbetsflöde innefattar eller visar känsliga eller konfidentiella data som du vill hålla separata från den allmänna uppgiftslistan.

  • Skapa en ny uppgiftslista om organisationen har många arbetsflöden eller om arbetsflöden involverar många uppgifter. I detta fall vill du kanske skapa uppgiftslistor för varje arbetsflöde.

 5. Markera en historiklista som ska användas med detta arbetsflöde i avsnittet Historiklista. I historiklistan visas alla de händelser som inträffar under varje instans av arbetsflödet.

  Du kan använda standardhistoriklistan eller skapa en ny. Du kanske vill skapa en separat historiklista för varje arbetsflöde om organisationen ska ha många arbetsflöden.

 6. Ange hur, när eller av vem som ett arbetsflöde kan startas i avsnittet Startalternativ.

  • Det är inte säkert att särskilda alternativ är tillgängliga om de inte stöds i den arbetsflödesmall som du har valt.

  • Alternativet Starta det här arbetsflödet om du vill godkänna publiceringen av en huvudversion av ett objekt är tillgängligt endast om stöd för större eller mindre versionshantering har aktiverats för biblioteket och om den arbetsflödesmall som du har valt kan användas för godkännande av innehåll.

 7. Klicka på Nästa.

 8. Gör något av följande i avsnittet Lista över språk och översättare :

  • Om du vill ange att arbetsflödet ska använda en befintlig lista över översättare för att tilldela översättningsuppgifter, klickar du på Använd en befintlig lista över språk och översättare från webbplatsen och väljer sedan önskad lista.

  • När du vill skapa en ny lista över språk och översättare för användning för instanser av arbetsflödet, klickar du på Skapa en ny lista över språk och översättare för det här arbetsflödet, skriver ett unikt namn för listan i rutan Listnamn och markerar kryssrutan Öppna den nya listan med översättare i ett separat fönster om du vill börja lägga till namn i den nya listan över översättare när du slutför anpassningen av arbetsflödet.

 9. Ange dagintervallet inom vilket arbetsflödesuppgifter ska slutföras för arbetsflöden som startar automatiskt i avsnittet Förfallodatum.

  Alternativet för att ange ett förfallodatum är bara tillgängligt om du väljer att låta arbetsflödet starta automatiskt när dokument skapas eller ändras i biblioteket.

 10. Markera kryssrutan När källdokumentet ändras i avsnittet Slutför arbetsflödet om du vill att arbetsflödet ska slutföras varje gång som alla uppgifter slutförs eller någon ändrar källdokumentet för översättningen.

  Om du inte markerar den här kryssrutan slutförs arbetsflödet när alla översättningsuppgifter slutförs.

 11. Klicka på OK.

 12. Om du väljer att skapa en ny lista över översättare för användning med detta arbetsflöde och ha den listan öppen i ett nytt fönster öppnas ett separat fönster, och du kan börja lägga till namn i listan.

Överst på sidan

Anpassa en lista med översättare för användning med ett arbetsflöde för översättningshantering

När du startar ett översättningsarbetsflöde skapas en kopia av källdokumentet för vart och ett av de målspråk som anges i listan med översättare för arbetsflödet. Sedan tilldelas översättningsuppgifterna till de översättare som angetts för dessa språk i listan med översättare. Om mer än en översättare har angetts för en särskild typ av översättning (till exempel för en översättning från engelska till spanska), får var och en av dessa översättare en översättningsuppgift.

 1. Öppna listan med översättare för arbetsflödet, om den inte redan är öppen.

  Om namnet på listan inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på namnet på listan.

 2. Klicka på Nytt objektNytt-menyn Nytt-menyn .

 3. Markera det ursprungliga språk för källdokumentet från vilket den här översättaren ska översätta dokument från listan i avsnittet Översätter från, eller klicka på Ange ett eget värde och skriv språket i rutan.

 4. Markera det språk för källdokumentet till vilket den här översättaren ska översätta dokument från listan i avsnittet Översätter till, eller klicka på Ange ett eget värde och skriv språket i rutan.

 5. Skriv namnet på den översättare som ska utföra denna typ av översättning i avsnittet Översättare, eller klicka på knappen Bläddra för att välja ett namn från katalogtjänsten.

 6. Klicka på OK.

 7. Upprepa steg 2 till 6 om du vill lägga till ytterligare översättare i listan.

Överst på sidan

Starta ett arbetsflöde för översättningshantering

Om ett arbetsflöde för översättningshantering har konfigurerats för att startas manuellt, kan du starta arbetsflödet manuellt för dokument i ett arbetsflöde för översättningshantering. Du måste minst ha behörigheten Redigera objekt för att starta ett arbetsflöde. För vissa arbetsflöden kan du också behöva ha behörigheten Hantera listor för att starta ett arbetsflöde för ett dokument.

Obs!: Om du vill se till att arbetsflödesdeltagare får e-postaviseringar och -påminnelser om arbetsflödesuppgifterna när du har startat ett arbetsflöde, kontaktar du serveradministratören för att verifiera att e-postaviseringar har aktiverats för webbplatsen.

 1. Öppna det bibliotek för översättningshantering som innehåller det dokument som du vill starta ett arbetsflöde för.

 2. Peka på det dokument som du vill starta ett arbetsflöde för, klicka på pilen som visas och sedan på Arbetsflöden.

 3. Klicka på namnet på det arbetsflöde som du vill starta under Starta ett nytt arbetsflöde.

 4. Skriv eller välj datum för när översättningar ska slutföras i rutan Förfallodatum under Begär översättning.

 5. Skriv det meddelande som du vill inkludera i översättningsbegäran.

 6. Klicka på Skicka.

  Arbetsflödet startar omedelbart. En kopia skapas av källdokumentet för vart och ett av de målspråk som anges i listan med översättare för arbetsflödet. Dessutom skapas översättningsuppgifter för var och en av översättarna i listan med översättare. I uppgifterna begärs att källdokumentet ska översättas till specificerat språk. Om mer än en översättare har angetts för en särskild typ av översättning (till exempel för en översättning från engelska till spanska) får var och en av dessa översättare en översättningsuppgift. Om e-post har aktiverats för webbplatsen får arbetsflödesdeltagarna dessutom en e-postavisering om översättningsuppgifterna.

Överst på sidan

Slutföra en arbetsflödesuppgift för översättningshantering

Du måste göra två saker för att helt och hållet slutföra ett arbetsflöde för översättningshantering:

 • Spara den översatta kopian av källdokumentet i biblioteket för översättningshantering.

 • Redigera arbetsflödesuppgiften för att ange att dess status är slutförd.

Eftersom det kan ta tid att översätta ett dokument vill du kanske redigera formuläret för arbetsflödesuppgiften så att status för översättningsuppgiften förmedlas innan du slutför uppgiften.

 1. Öppna listan Uppgifter för webbplatsen och välj Mina uppgifterVisa-menyn för att leta reda på arbetsflödesuppgiften.

  Om arbetsflödet inte använder standarduppgiftslistan, kan det hända att arbetsflödesuppgiften inte visas i listan Uppgifter. Leta reda på arbetsflödesuppgiften genom att gå till den lista eller det bibliotek som arbetsflödesobjektet är sparat i. Peka på önskat objekt, klicka på pilen som visas och sedan på Arbetsflöden. Klicka på namnet på det arbetsflöde som du är deltagare i under Pågående arbetsflöden på sidan Arbetsflödesstatus. Leta reda på arbetsflödesuppgiften under Uppgifter.

 2. Peka på namnet på den uppgift som du vill slutföra, klicka på pilen som visas och sedan på Redigera objekt.

 3. Klicka på länken till det dokument som behöver översättas och klicka sedan på Öppna.

 4. Du bör checka ut dokumentet medan du översätter det. Klicka på Microsoft Office-knappen, peka på Serveraktiviteter och klicka sedan på Checka ut.

 5. Översätt dokumentet.

 6. När du är klar med översättningen av dokumentet, klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Spara.

 7. Klicka på Microsoft Office-knappen, peka på Serveraktiviteter och klicka sedan på Checka in.

 8. Välj önskat statusvärde i formuläret för arbetsflödesuppgiften, bredvid Ändra översättningsstatusen till. Välj till exempel Pågår eller Slutförd.

 9. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×