Använda enkelt radavstånd för raderna i ett dokument

Använda enkelt radavstånd för raderna i ett dokument

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda enkelt radavstånd i hela dokumentet eller delar av det.

Du kan snabbt infoga enkelt radavstånd i hela dokumentet med knappen Styckeavstånd på fliken Design.

Använd enkelt radavstånd i dokumentet

 1. Klicka på Design > Styckeavstånd.

 2. Välj Inget styckeavstånd.

Då åsidosätts inställningarna för det format som du använder för tillfället. Om du senare bestämmer att du vill använda originalinställningarna i igen klickar du på Design > Styckeavstånd igen och väljer alternativet Formatuppsättning. Alternativet kan vara Standard, som ovan, eller så visas namnet på den formatering du för tillfället använder.

Använd enkelt radavstånd i en del av dokumentet

Så här ställer du in enkelt radavstånd för en del av dokumentet:

 1. Markera de stycken som du vill ändra.

 2. Klicka på Rad- och styckeavstånd på fliken Start.

 3. Välj 1,0.

Obs!: Om du byter teckensnitt kan det påverka avståndet mellan rader och stycken.

Använd enkelt radavstånd i hela dokumentet

Det enklaste sättet för att använda enkelt radavstånd i ett helt dokument är att använda snabbformat i Word 2003. Med snabbformat i Word 2003 används enkelt radavstånd utan extra avstånd mellan stycken och utan indrag av första raden i stycken. Obs! Det här avståndet gör det svårt att skilja ett stycke från ett annat. Ett sätt för att lösa det här problemet är att lägga till en tom rad mellan stycken.

Tips: Om du inte vill ha något extra utrymme mellan stycken kan du försöka använda det traditionella snabbformatet, som ger indrag av första raden i varje stycke.

Använd enkelt radavstånd utan något extra avstånd mellan stycken

 1. Klicka på Ändra format i gruppen Format på fliken Start.

 2. Peka på Formatuppsättning och klicka på Word 2003.

 3. Om du vill att alla nya dokument ska använda den här inställningen klickar du på Ändra format igen och klickar sedan på Ange som standard.

Använda enkelt radavstånd med en tom rad mellan stycken

Om du vill använda enkelt radavstånd med en tom rad mellan stycken kan du undvika att behöva trycka på Retur två gånger efter varje stycke genom att ändra styckeformatet Normal.

 1. Högerklicka på Normal i gruppen Formatmallar på fliken Start och klicka sedan på Ändra.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på Enkelt radavstånd under Formatering.

  Använda enkelt radavstånd i ett dokument

  Avsnittet Formatering

  Knappen Enkelt radavstånd

  Om du vill att alla nya dokument ska använda det här radavståndet klickar du på Nya dokument som baseras på den här mallen i den nedre delen av dialogrutan

 3. Klicka på OK.

  Obs!: Om du försöker växla mellan snabbformatuppsättningar i dina dokument och sedan vill växla tillbaka till enkelt radavstånd med en tom rad mellan stycken klickar du på Återställ till snabbformat från mall (klicka på Ändra formatmallar i gruppen Formatmallar, peka på Formatuppsättningar och klicka sedan på Återställ till snabbformat från mall).

Använd enkelt radavstånd i det markerade stycket

 1. Markera det stycke som du vill ändra.

 2. Gå till fliken Start, gruppen Stycke, och klicka på Rad- och styckeavstånd (Radavstånd i Word 2007.

  Bild av menyfliksområdet
 3. Klicka på 1,0.

Ta bort extra utrymme ovanför eller nedanför det markerade stycket

 1. Markera det stycke som har extra utrymme ovanför eller nedanför.

 2. På fliken Sidlayout i gruppen Stycke klickar du på pilen bredvid Avstånd före eller Avstånd efter och anger hur mycket utrymme du vill ha.

  Bild av menyfliksområdet i Word

Använd enkelt radavstånd i adresser

Om du skriver adresser är det enklaste sättet för att använda enkelt radavstånd i dem att avsluta varje rad med en radbrytning i stället för en styckebrytning. Med den här metoden placeras varje adress med flera rader i ett eget stycke. Du kan sedan använda det format för styckeavstånd som du vill utan att lägga till avstånd mellan adressens rader.

Om adresserna har redan skrivits in med varje rad som ett eget stycke, eller om adresserna är från en dokumentkoppling, kan du använda en snabbformatsuppsättning som tar bort extra utrymme mellan stycken. Du kan även markera raderna i adressen och ta bort extra utrymme mellan dem.

Skriv in adresser med enkelt radavstånd

 1. Skriv in adressen. Tryck på Skift+Retur i slutet av varje rad och tryck på Retur i slutet av adressens sista rad.

 2. Klicka någonstans i adressen du just skrev in.

 3. Gå till fliken Start, gruppen Stycke, och klicka på Rad- och styckeavstånd (Radavstånd i Word 2007).

 4. Klicka på 1,0.

 5. Högerklicka på adresserna och peka på Formatmallar.

 6. Klicka på Spara markering som nytt snabbformat.

 7. Skriv in ett namn för formatet, t.ex. Adress.

 8. När du skriver in fler adresser kan du använda ditt nya format för dem (klicka på formatet som du har skapat i gruppen Formatmallar på fliken Start).

Formatera adresstycken om du vill ta bort extra utrymme

 • Om hela dokumentet innehåller adresser (t.ex. ett blad med adressetiketter) använder du Word 2003-snabbformatsuppsättningen.

  1. Klicka på Ändra format i gruppen Format på fliken Start.

  2. Peka på Formatuppsättning och klicka på Word 2003.

 • Gör enligt nedan om adresserna finns i ett dokument med olika radavstånd och du bara vill ändra radavståndet för adresser:

  1. Markera adresstyckena.

  2. På fliken Sidlayout klickar du på pilen bredvid Avstånd före eller Avstånd efter och anger hur mycket utrymme du vill ha.

Snabbreferens

Använda dubbelt radavstånd för raderna i ett dokument

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×