Använda en tabell eller fråga som datakälla för kopplade dokument

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa en dokument koppling med hjälp av guiden Koppla dokument i Microsoft Word. Den här guiden är också tillgänglig från Access och gör att du kan konfigurera en dokument koppling som använder en tabell eller fråga i en Access-databas som data källa för formulär brev, e-postmeddelanden, adress etiketter, kuvert eller kataloger.

I det här avsnittet förklaras hur du startar guiden Koppla dokument från Access och skapar en direkt länk mellan en tabell eller fråga och ett Microsoft Word-dokument. I det här avsnittet beskrivs hur du skriver brev. Stegvisa anvisningar om hur du konfigurerar en dokument koppling finns i hjälp om Microsoft Word.

Använda en tabell eller fråga som data Källa

 1. Öppna käll databasen och välj den tabell eller fråga som du vill använda som data källa för kopplade dokument i navigerings fönstret.

 2. Klicka på Koppla dokumenti gruppen Exportera på fliken externa data

  Guiden Koppla dokument för Microsoft Word startas.

 3. Välj om du vill skapa länken i ett befintligt dokument eller i ett nytt dokument och klicka sedan på OK.

 4. Om du väljer att länka till ett befintligt dokument letar du reda på och markerar filen i dialog rutan Välj Microsoft Word-dokument och klickar sedan på Öppna.

  Word startas. Beroende på vad du väljer öppnas det dokument som du har angett eller ett nytt dokument.

 5. Klicka på brev under Välj dokument typi fönstret dokument koppling och klicka sedan på Nästa: starta dokumentet för att fortsätta till steg 2.

 6. I steg 2 klickar du på Nästa: Välj mottagare.

  I steg 3 skapar du länken mellan data källan i Access och Word-dokumentet. Eftersom du startade guiden från Access skapas den här länken automatiskt. Under Välj mottagareär Obs! Använd en befintlig lista markerad och namnet på data källan visas under Använd en befintlig lista.

  Datakälla för kopplat dokument

 7. Klicka på Redigera mottagar lista om du vill anpassa innehållet i tabellen eller frågan.

  Redigera mottagarlista

  Du kan filtrera, sortera och validera data. Klicka på OK om du vill fortsätta.

 8. Klicka på Nästa: Skriv brevet för att fortsätta. Följ återstående instruktioner i fönstret Koppla dokument och klicka sedan på nästa i steg 5 : Slutför kopplingen.

Andra sätt att använda en tabell eller fråga som data Källa

Du kan ange en tabell eller fråga som data källa på andra sätt. Du kan till exempel exportera tabellen eller frågan från Access till en ODBC-databas, en Microsoft Excel-fil, en textfil eller något annat fil format som är kompatibelt med Word och sedan länka till den resulterande filen med guiden Koppla dokument i Word.

 1. Om du inte redan har exporterat tabellen eller frågan gör du det. I navigerings fönstret i Access väljer du den tabell eller fråga som du vill använda och klickar på det format du vill exportera till i gruppen Exportera på fliken externa data och följer anvisningarna.

 2. Om fönstret koppla dokument inte visas i Word klickar du på pilen under Startadokument koppling och sedan på steg för steg-guidenkoppla dokument på fliken Utskick i gruppen Starta koppling av dokument. Fönstret Koppla dokument visas.

 3. I steg 3 i fönstret Koppla dokument klickar du på Bläddra eller Redigera mottagar listaunder Använd en befintlig lista.

 4. I dialog rutan Välj data källa anger du den datafil som du skapade i Access och klickar sedan på Öppna.

 5. Följ anvisningarna i de dialog rutor som följer. Granska och anpassa innehållet i filen i dialog rutan Koppla dokument för mottagare . Du kan filtrera, sortera och verifiera innehållet innan du fortsätter.

 6. Klicka på OKoch sedan på Nästa: Skriv brevet i fönstret Koppla dokument . Mer information om hur du anpassar din dokument koppling finns i hjälp om Word.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×