Använda en skärmläsare till att skapa punkt- eller nummerlistor i Outlook

Använda en skärmläsare till att skapa punkt- eller nummerlistor i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Outlook med tangent bordet och skärm läsaren för att snabbt skapa punkt-och numrerade listor i olika format.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en punktlista eller numrerad lista

 1. När du skriver ett Outlook-meddelande kan du trycka på Alt + H och göra något av följande:

  • Om du vill öppna menyn Punktlista trycker du på U.

  • Om du vill öppna menyn Numrerad lista trycker du på N.

 2. Använd höger och vänster piltangent till att hitta det punktformat eller numrerade format du vill använda, till exempel ”Fylld cirkel”, och tryck sedan på Retur. Det första objektet skapas och fokus flyttas till det.

 3. Skriv texten för listobjektet.

 4. Tryck på Retur för att lägga till ytterligare ett listobjekt.

 5. Om du vill avsluta listan trycker du på Retur två gånger. Fokus flyttas till en tom rad under listan. I Skärmläsaren hör du: ”Ny rad”. Med JAWS hör du bara ”Retur”.

Skapa en kapslad lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punkt lista eller en disposition i en numrerad lista.

 1. Navigera till det objekt som ska komma före den kapslade listan i den befintliga listan och tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt under det.

 2. Placera markören i början av raden för det nya objektet och tryck på Tabb. Outlook ökar automatiskt indraget för objektet och gör det till en del av en kapslad lista.

 3. Skriv texten i det första kapslade listobjektet.

 4. Tryck på Retur för att lägga till ytterligare ett kapslat listobjekt.

Punkt- eller numreringsformatet för det kapslade listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat.

Ändra indrag för en lista

 1. Markera hela listan.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på ALT + H, A, I.

  • Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på ALT + H, A, O.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Markera hela listan.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna menyn punkt lista trycker du på ALT + H, U.

  • Öppna menyn numrerad lista genom att trycka på ALT + H, N.

 3. Använd höger och vänster piltangent till att hitta det punktformat eller numrerade format du vill byta till, till exempel ”Ofylld cirkel”, och tryck sedan på Retur. Formatet för alla objekt på första nivån ändras så att de matchar.

Obs!: Om listan innehåller kapslade listor påverkas inte deras format av detta. Du måste placera markören i den kapslade listan för att ändra dess format separat.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Outlook

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Kortkommandon för att navigera i e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook för Mac med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i Mac OS, för att snabbt skapa punkt-och numrerade listor i olika format.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en punktlista eller numrerad lista

 1. När du skriver ett Outlook-meddelande kan du göra något av följande i början av en ny rad:

  • Om du vill inleda en punktlista skriver du * (asterisk) och trycker på blanksteg. En punktlista med fyllda cirklar skapas automatiskt.

  • Om du vill inleda en numrerad lista skriver du 1. (siffran 1 följd av en punkt) och trycker sedan på blanksteg. En numrerad lista skapas automatiskt.

 2. Skriv texten för listobjektet.

 3. Tryck på Retur om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt och skriv sedan texten för det.

 4. Om du vill avsluta listan trycker du på Retur två gånger. Fokus flyttas till en tom rad under listan. Du hör: ”Ny rad”.

Skapa en kapslad lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punkt lista eller en disposition i en numrerad lista.

 1. Navigera till det objekt som ska komma före den kapslade listan i den befintliga listan och tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt under det.

 2. Placera markören i början av raden för det nya objektet och tryck på Tabb. Outlook ökar automatiskt indraget för objektet och gör det till en del av en kapslad lista.

 3. Skriv texten i det första kapslade listobjektet.

 4. Tryck på Retur om du vill lägga till ytterligare ett kapslat listobjekt och skriv sedan texten för det.

Punkt- eller numreringsformatet för det kapslade listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat.

Ändra indrag för en lista

 1. Markera hela listan.

 2. Tryck på F6 tills du hör ”Meddelande, markerad, tabb” och gör sedan något av följande:

  • Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på Tabb tills du hör ”Öka indrag, knapp”.

  • Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på Tabb tills du hör ”Minska indrag, knapp”.

Fokus är kvar i verktygsfältet.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punkt- och numreringsformat.

 1. Markera hela listan.

 2. Tryck på F6 tills du hör ”Meddelande, markerad, tabb” och gör sedan något av följande:

  • Välj ett nytt punkt format genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör: "punkter, meny knapp." Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Använd piltangenterna för att bläddra bland formatmallarna och tryck sedan på blank steg för att använda den valda format mal len.

  • Om du vill välja ett nytt numreringsformat trycker du på TABB tills du hör: "numrerad lista, meny knapp." Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Använd piltangenterna för att bläddra bland formatmallarna och tryck sedan på blank steg för att använda den valda format mal len.

Menyn stängs och fokus är kvar i verktygsfältet.

Obs!: Om listan innehåller kapslade listor påverkas inte deras format av detta. Du måste placera markören i den kapslade listan för att ändra dess format separat.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Outlook

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook Web App med tangent bordet och en skärm läsare för att snabbt skapa punkt-och numrerade listor när du skriver ett meddelande med e-post. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

I det här avsnittet

Skapa en punktlista eller en numrerad lista

 1. När du skriver ett Outlook meddelande trycker du på TABB-tangenten i början av en ny rad tills du hör: "formateringsalternativ".

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill starta en punkt lista trycker du på höger-eller vänsterpilen tills du hör "punkter" och trycker på blank steg. En punkt lista i en fylld cirkel skapas och fokus flyttas till e-postmeddelandets brödtext.

  • Om du vill inleda en numrerad lista skriver du 1. (siffran 1 följd av en punkt) och trycker sedan på blanksteg. En numrerad lista skapas automatiskt.

 3. Skriv texten för listobjektet.

 4. Tryck på Retur om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt och skriv sedan texten för det.

 5. Om du vill avsluta listan trycker du på Retur två gånger. Fokus flyttas till en tom rad under listan.

Skapa en kapslad lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punkt lista eller en disposition i en numrerad lista.

 1. Navigera till det objekt som ska komma före den kapslade listan i den befintliga listan och tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt under det.

 2. Placera markören i början av raden för det nya objektet och tryck på Tabb. Outlook ökar automatiskt indraget för objektet och gör det till en del av en kapslad lista.

 3. Skriv texten i det första kapslade listobjektet.

 4. Tryck på Retur om du vill lägga till ytterligare ett kapslat listobjekt och skriv sedan texten för det.

Ändra indrag för en lista

 1. Markera hela listan.

  Tips: Om du vill markera en del av texten håller du ned SKIFT och trycker på piltangenterna för att flytta markören.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på TABB-tangenten.

  • Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på SKIFT + TABB-tangenten.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Outlook

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben och Outlook.com

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders