Använda en skärmläsare till att skapa punkt- eller nummerlistor i Outlook

Använda en skärmläsare till att skapa punkt- eller nummerlistor i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Outlook 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, till att snabbt skapa punktlistor och numrerade listor i olika format.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Skapa en punktlista eller numrerad lista

 1. När du skriver ett Outlook-meddelande kan du trycka på Alt + H och göra något av följande:

  • Om du vill öppna menyn Punktlista trycker du på U.

  • Om du vill öppna menyn Numrerad lista trycker du på N.

 2. Använd höger och vänster piltangent till att hitta det punktformat eller numrerade format du vill använda, till exempel ”Fylld cirkel”, och tryck sedan på Retur. Det första objektet skapas och fokus flyttas till det.

 3. Skriv texten för listobjektet.

 4. Tryck på Retur för att lägga till ytterligare ett listobjekt.

 5. Om du vill avsluta listan trycker du på Retur två gånger. Fokus flyttas till en tom rad under listan. I Skärmläsaren hör du: ”Ny rad”. Med JAWS hör du bara ”Retur”.

Skapa en kapslad lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista eller numrerad lista i en numrerad lista för Konturformat.

 1. Navigera till det objekt som ska komma före den kapslade listan i den befintliga listan och tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt under det.

 2. Placera markören i början av raden för det nya objektet och tryck på Tabb. Outlook ökar automatiskt indraget för objektet och gör det till en del av en kapslad lista.

 3. Skriv texten i det första kapslade listobjektet.

 4. Tryck på Retur för att lägga till ytterligare ett kapslat listobjekt.

Punkt- eller numreringsformatet för det kapslade listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat.

Ändra indrag för en lista

 1. Markera hela listan.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på Alt + H och sedan på A, I.

  • Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på Alt + H och sedan på A, O.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Markera hela listan.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna menyn Punktlista trycker du på Alt + H och sedan på U.

  • Om du vill öppna menyn Numrerad lista trycker du på Alt + H och sedan på N.

 3. Använd höger och vänster piltangent till att hitta det punktformat eller numrerade format du vill byta till, till exempel ”Ofylld cirkel”, och tryck sedan på Retur. Formatet för alla objekt på första nivån ändras så att de matchar.

Obs!: Om listan innehåller kapslade listor påverkas inte deras format av detta. Du måste placera markören i den kapslade listan för att ändra dess format separat.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Outlook

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Kortkommandon för att navigera i e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i MacOS, till att snabbt skapa punktlistor och numrerade listor i olika format.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en punktlista eller numrerad lista

 1. När du skriver ett Outlook-meddelande kan du göra något av följande i början av en ny rad:

  • Om du vill inleda en punktlista skriver du * (asterisk) och trycker på blanksteg. En punktlista med fyllda cirklar skapas automatiskt.

  • Om du vill inleda en numrerad lista skriver du 1. (siffran 1 följd av en punkt) och trycker sedan på blanksteg. En numrerad lista skapas automatiskt.

 2. Skriv texten för listobjektet.

 3. Tryck på Retur om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt och skriv sedan texten för det.

 4. Om du vill avsluta listan trycker du på Retur två gånger. Fokus flyttas till en tom rad under listan. Du hör: ”Ny rad”.

Skapa en kapslad lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista eller numrerad lista i en numrerad lista för Konturformat.

 1. Navigera till det objekt som ska komma före den kapslade listan i den befintliga listan och tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt under det.

 2. Placera markören i början av raden för det nya objektet och tryck på Tabb. Outlook ökar automatiskt indraget för objektet och gör det till en del av en kapslad lista.

 3. Skriv texten i det första kapslade listobjektet.

 4. Tryck på Retur om du vill lägga till ytterligare ett kapslat listobjekt och skriv sedan texten för det.

Punkt- eller numreringsformatet för det kapslade listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat.

Ändra indrag för en lista

 1. Markera hela listan.

 2. Tryck på F6 tills du hör ”Meddelande, markerad, tabb” och gör sedan något av följande:

  • Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på Tabb tills du hör ”Öka indrag, knapp”.

  • Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på Tabb tills du hör ”Minska indrag, knapp”.

Fokus är kvar i verktygsfältet.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punkt- och numreringsformat.

 1. Markera hela listan.

 2. Tryck på F6 tills du hör ”Meddelande, markerad, tabb” och gör sedan något av följande:

  • Om du vill välja ett nytt punktlisteformat trycker du på Tabb tills du hör: ”Punktlista, menyknapp”. Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl + Alt + Skift + M. Använd piltangenterna till att bläddra bland formaten och tryck sedan på blanksteg för att använda det valda formatet.

  • Om du vill välja ett nytt numreringsformat trycker du på Tabb tills du hör: ”Numrerad lista, menyknapp”. Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl + Alt + Skift + M. Använd piltangenterna till att bläddra bland formaten och tryck sedan på blanksteg för att använda det valda formatet.

Menyn stängs och fokus är kvar i verktygsfältet.

Obs!: Om listan innehåller kapslade listor påverkas inte deras format av detta. Du måste placera markören i den kapslade listan för att ändra dess format separat.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Outlook

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook 2016 med ditt tangentbord och Skärmläsaren inbyggda Windows Skärmläsaren, att snabbt skapa punktlistor och numrerade listor.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Skapa en punktlista eller numrerad lista

 1. När du har skrivit meddelandet Outlook i början av en ny rad, sveper höger med ett finger tills du hör: ”knappen fler alternativ, knappen Minimera, dubbeltryck för att utöka”. Dubbelklicka på skärmen. Fler alternativ-menyn expanderas. Du hör: ”ignorera, knappen”.

 2. Gör något av följande:

  • Så här startar du en punktlista, Svep åt höger tills du hör ”Off, punkter, knapp” och dubbelknacka på skärmen. En fylld cirkel punkt listobjekt skapas.

  • Om du vill starta en numrerad lista, Svep åt höger tills du hör ”inaktivera knappen Numrerad lista”, och dubbelknacka på skärmen. Element i en numrerad lista skapas.

  Fokus flyttas till e-postmeddelandet.

 3. Typ av lista objekt text med den Skärmtangentbordet. Om du vill gå till tangentbordet, Svep åt höger tills du hör ett tangentbord element.

  Obs!: Om det på skärmen tangentbord är inte tillgängligt, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fler alternativ, knappen expanderas” och dubbelklicka sedan på skärmen för att dölja menyn Fler alternativ.

 4. Om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt, tryck på RETUR på den Skärmtangentbordet.

 5. Om du vill avsluta listan, tryck på RETUR två gånger på på skärmtangentbordet. Fokus flyttas till en tom rad under listan.

Skapa en kapslad lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista eller numrerad lista i en numrerad lista för Konturformat.

 1. Skriv det objekt som ska komma före den kapslade listan och tryck på RETUR på i en befintlig lista på tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skapa ett nytt listobjekt efter den. Om du vill gå till tangentbordet, Svep åt höger tills du hör ett tangentbord element.

 2. Placera markören i början av raden för den nya posten och Svep åt höger eller vänster med ett finger tills du hör: ”knappen fler alternativ, knappen Minimera, dubbeltryck för att utöka”. Dubbelklicka på skärmen. Fler alternativ-menyn expanderas. Du hör: ”ignorera, knappen”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Format” och dubbeltryck sedan på skärmen. Format-menyn öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Öka indrag knappen” och dubbelklicka på skärmen. Outlook automatiskt ökar indraget för objektet och gör den del av en kapslad lista.

 5. Skriv texten i det första kapslade listobjektet.

 6. Om du vill lägga till ytterligare ett kapslade listobjekt, tryck på RETUR på den skärmtangentbordet och skriv sedan texten.

Obs!: Punktformat eller numreringsformat för kapslade listobjektet baseras på formatet i dess överordnade objekt. Du kan ändra formatmallarna till alla tillgängliga punktlista eller listtecken. Mer information finns i Ändra punktlista eller Listtecken.

Ändra indrag för en lista

 1. Markera hela listan. Markera texten, gå till text som du vill markera och sedan trippelklickar på skärmen.

  Obs!: Om till exempel du vill markera ett stycke i meddelandets brödtext, Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör ”stycken”, Svep till vänster eller höger för att bläddra till stycket du vill markera och sedan trippelklickar på skärmen. När du har valt stycket, Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 2. Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen fler alternativ, knappen Minimera, dubbeltryck för att utöka”. Dubbelklicka på skärmen. Fler alternativ-menyn expanderas. Du hör: ”ignorera, knappen”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Format” och dubbeltryck sedan på skärmen. Format-menyn öppnas.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till indrag till höger eller flytta listan längre bort från marginalen, Svep åt höger tills du hör ”knappen Öka indrag” och dubbelknacka på skärmen.

  • Om du vill lägga till indrag till vänster eller flytta listan närmare marginaler, Svep åt höger tills du hör ”knappen Minska indrag” och dubbelknacka på skärmen.

 5. Indraget läggs till i listan och fokus till meddelandetexten.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punkt- och numreringsformat.

 1. Välj en lista eller kapslad lista där du vill ändra formatet. Markera texten, gå till text som du vill markera och sedan trippelklickar på skärmen.

 2. Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen fler alternativ, knappen Minimera, dubbeltryck för att utöka”. Dubbelklicka på skärmen. Fler alternativ-menyn expanderas. Du hör: ”ignorera, knappen”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Format” och dubbeltryck sedan på skärmen. Format-menyn öppnas.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra punktformat, Svep åt höger tills du hör ”punkter, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Undermenyn punkter öppnas.

  • Du vill ändra numreringsformatet, Svep åt höger tills du hör ”numrering, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Undermenyn Numrering öppnas.

 5. Svep åt höger eller vänster att bläddra i formaten. Skärmläsaren meddelar formatmallarna som du flyttar. Den valda formatmallen meddelas som ”markerat”. Om du vill välja ett format, dubbelklicka på skärmen.

När du har valt ett nytt format på undermenyn stängs och fokus till e-postmeddelandet.

Obs!: Om listan innehåller kapslade listor påverkas inte deras format av detta. Du måste placera markören i den kapslade listan för att ändra dess format separat.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Outlook

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook Web App med ditt tangentbord och Skärmläsaren inbyggda Windows Skärmläsaren, att snabbt skapa punktlistor och numrerade listor när du skriver ett meddelande med e-post.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

I det här avsnittet

Skapa en punktlista eller numrerad lista

 1. Tryck på TABB-tangenten medan du skriver ett Outlook meddelande i början av en ny rad tills du hör: ”Format, < markerade alternativet > knappen”.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill påbörja en numrerad lista, tryck på höger eller vänster tills du hör ”punkter” och tryck på blanksteg. En fylld cirkel punkt listobjekt skapas och fokus till e-postmeddelandet.

  • Om du vill inleda en numrerad lista skriver du 1. (siffran 1 följd av en punkt) och trycker sedan på blanksteg. En numrerad lista skapas automatiskt.

 3. Skriv texten för listobjektet.

 4. Tryck på Retur om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt och skriv sedan texten för det.

 5. Om du vill avsluta listan trycker du på RETUR två gånger. Fokus flyttas till en tom rad under listan.

Skapa en kapslad lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista eller numrerad lista i en numrerad lista för Konturformat.

 1. Navigera till det objekt som ska komma före den kapslade listan i den befintliga listan och tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt under det.

 2. Placera markören i början av raden för det nya objektet och tryck på Tabb. Outlook ökar automatiskt indraget för objektet och gör det till en del av en kapslad lista.

 3. Skriv texten i det första kapslade listobjektet.

 4. Tryck på Retur om du vill lägga till ytterligare ett kapslat listobjekt och skriv sedan texten för det.

Ändra indrag för en lista

 1. Markera hela listan.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke, håller du ned SKIFT och tryck på piltangenterna för att flytta markören.

 2. Gör något av följande:

  • Öka indraget eller flytta listan längre bort från marginalen, trycker du på TABB-tangenten.

  • Om du vill minska indrag, eller flytta listan närmare till marginalen, trycker du på SKIFT + TABB.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Outlook

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×