Använda en skärmläsare till att dela ett dokument i Word 2016

Använda en skärmläsare till att dela ett dokument i Word 2016

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Word med tangentbordet och en skärmläsare för att dela dina dokument. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. När du delar filer från OneDrive eller SharePoint kan du bjuda in andra att visa eller redigera dokumentet eller skicka filen som en e-postbilaga direkt från dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Skärmläsaren används standardlayouten för tangentbordet som standard. Om du vill ändra detta i Skärmläsaren-inställningarna trycker du på Windows-tangenten + Ctrl + N. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: ”Välj tangentbordslayout, standard.” Om du vill ändra layouten till Äldre trycker du en gång på nedåtpilen. Du hör: ”Äldre, vald.” De nya Skärmläsaren-kommandona finns inte tillgängliga i den äldre tangentbordslayouten om tangenttryckningen för äldre kommandon hamnar i konflikt med de som används i nya Skärmläsaren-funktioner.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • I den här artikeln förutsätter vi att du har loggat in på ditt Microsoft-konto och att OneDrive därför är tillgängligt.

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Logga in på ditt Microsoft-konto i Word och spara dokumenten i OneDrive eller SharePoint Online, så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in går du till grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Word > Logga in på ditt Microsoft-konto. Anvisningar om hur du sparar dokumentet på en plats online går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dokumenten på OneDrive eller SharePoint Online du också kontrollera vem som redigerar filen, kontrollera att alla kan se de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på en av dina enheter. Du kan enkelt överföra äldre och nyare dokument till OneDrive eller SharePoint Online.

 1. Öppna det dokument som du vill dela.

 2. Öppna fönstret Dela att trycka på Alt + Z, S. Du hör: ”personer att dela med, redigerbar kombinationsruta”.

  Obs!: Om du inte har sparat dokumentet OneDrive eller Office 365 SharePoint, blir du ombedd att göra det nu.

 3. Skriv den e-postadress eller namnet på den person som du vill dela dokumentet med och trycker på RETUR. Upprepa för andra kontakter som du vill dela dokumentet med.

 4. Tryck på TABB om du vill lägga till ett valfritt meddelande. Du hör: ”ange valfritt meddelandet här, redigerar”. Skriv ett meddelande till mottagarna.

 5. Du definierar vem delningslänken ska fungerar för genom att trycka på Skift + TABB-tangenten tills du hör det aktuella alternativet, till exempel ”Endast personer i din organisation med länken kan visa och redigera”. Tryck sedan på Retur. Du hör: ”Sidan Länkinställningar.” Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det åtkomstgruppalternativ du vill välja.

 6. De personer du delar dokumentet med kan redigera den. Om du vill att de ska kunna endast visa dokumentet, tryck på TABB tills du hör ”andra inställningar markerat Tillåt redigering, kryssrutan” och tryck sedan på blanksteg.

 7. Om du vill spara access-inställningar och stänga sidan Inställningar för länken, tryck på TABB tills du hör ”använda knappen” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”Skicka länk, sidan”.

 8. Om du vill dela dokumentet, tryck på TABB tills du hör ”knappen Skicka” och tryck sedan på RETUR.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Med Word, du kan enkelt e-posta en kopia av dokumentet för att dela med andra. Du kan skicka kopian i det ursprungliga formatet eller som en PDF-fil. Word konverterar dokumentet till en PDF-fil automatiskt och bifoga filen till ditt standardprogram e-post, till exempel Outlook.

Om du vill spara dokumentet som en PDF-fil, går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Wordinstruktioner.

 1. Öppna det dokument som du vill dela.

 2. Öppna fönstret Dela att trycka på Alt + Z, S. Du hör: ”personer att dela med, redigerbar kombinationsruta”.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”skicka en bifogad fil knappen komprimerad” och tryck sedan på RETUR.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör filen skriver du alternativ, till exempel ”PDF-fil, meny”, och tryck sedan på RETUR.

 5. Word öppnas ett nytt e-postmeddelande med hjälp av din standardklient av e-post med en PDF- eller Word kopia av dokumentet redan kopplad. Fältet är markerad. Skriv den e-postadressen.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”meddelande”, följt av dokumentnamnet, och ”-meddelandet, redigera” om du vill skriva ett meddelande. Skriv ditt meddelande.

 7. Skicka meddelandet genom att trycka på Alt+S.

Arbeta tillsammans i ett delat dokument

Word finns det två typer av samtidig redigering: regelbundet och realtid samtidig redigering. Båda låter flera personer samarbeta och arbeta tillsammans med dokument. Det finns en viktigaste skillnaden mellan dem:

 • Vanlig samtidig redigering är när du och andra arbetar samtidigt i ett dokument utan att låsa varandra ute. Stycken som någon annan arbetar på är låsta. När du sparar kan du se de ändringar som andra har gjort sedan du senast sparade.

 • Samtidig redigering i realtid är när två eller flera personer skriver samtidigt och automatiskt kan se alla användares textändringar när de görs. Om du samarbetar med någon som använder en version som bara stöder vanlig samtidig redigering, ser du att de arbetar i dokumentet, men du ser inte ändringarna förrän personen har sparat dokumentet.

När du arbetar med ett delat dokument Word behöver du inte ändra något om hur du arbetar. Dina medförfattare kan upprepar länken du skickade, så öppnas dokumentet i deras version av Word eller på Word Online. Om de använder Word Online eller Word och har samtyckt till automatiskt dela ändringar visas sitt arbete när det händer och du kan använda Skärmläsaren för att läsa den ändrade texten utan att vänta tills den andra sparar dokumentet.

Skärmläsarmeddelanden

När du använder en skärmläsare när du samarbetar i ett dokument i Word kan höra meddelanden när vissa händelser inträffar:

 • När du hör "Osynkroniserad ändring" innebär det att en författare redigerar ett stycke (med vanlig samtidig redigering), men inte sparat ändringarna ännu. Området är låst för samtidig redigering.

 • När du hör "Redigering av låst ändring" innebär det att en annan författare har låst området, vanligtvis ett stycke, och du kan inte redigera det.

 • När du hör "Extern ändring" innebär det att en författare just har sparat dokumentet och att medförfattaren har lagt till nytt innehåll i det. I vanlig samtidig redigering markeras området med grönt för en seende person.

 • När du hör "Ändring i konflikt" innebär det att en författare har ett stycke som står i konflikt med en ändring som har gjorts av en medförfattare. Det här området markeras i rött för en seende person.

 • När du hör "Författare" innebär det att en författare för närvarande är i det stycket (med samtidig redigering i realtid). Det här hjälper medförfattaren att undvika att skapa en konflikt genom att redigera samma område.

Tips: När du börjar arbeta med ett dokument med någon annan visas en dialogruta där du tillfrågas om vilken typ av samtidig redigering du vill använda. Tryck på F6 för att gå till dialogrutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Tangentbordsgenvägar i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Dela Word för Mac dokument tack vare tangentbord och VoiceOver inbyggda Mac OS-skärmläsare. När du delar filer från OneDrive eller SharePoint kan du bjuda in andra att visa eller redigera dokumentet eller skicka filen som en e-postbilaga direkt från dokumentet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Logga in på ditt Microsoft-konto i Word för Mac och spara dokumenten i OneDrive eller SharePoint Online, så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in går du till grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Word > Logga in på ditt Microsoft-konto. Anvisningar om hur du sparar dokumentet på en plats online går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dokumenten på OneDrive eller SharePoint Online du också kontrollera vem som redigerar filen, kontrollera att alla kan se de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på en av dina enheter. Du kan enkelt överföra äldre och nyare dokument till OneDrive eller SharePoint Online.

 1. I dokumentet vill du dela, tryck på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel ”fliken Start”.

 2. Tryck på CTRL + ALT + höger flera gånger tills du hör ”dela menyknappen”, och tryck sedan på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja. Du hör: ”personer att dela med, kombinationsruta. Ange ett namn eller e-postadress ”. Den fokuserar på textfält kontakter.

 3. Skriv e-postadressen till den person som du vill dela dokumentet med. Om du redan har personens kontaktinformation lagras kan du bara skriva deras namn och tryck på RETUR.

  Om du vill dela med fler än en person använder du semikolon för att avgränsa namn och e-postadresser.

 4. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på Tabb en gång och skriver meddelandet.

 5. Så här tilldelar du behörigheter, tryck på fliken tangent tills du hör det markerade alternativet som ”endast de personer som du anger får tillgång till redigera” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills du hör alternativet du vill använda. Om du inte vill att andra ska kunna redigera dokumentet, tryck på TABB tills du hör: ”Tillåt redigering, utcheckad, kryssrutan”. Avmarkera kryssrutan och tilldela visningsbehörigheter endast genom att trycka på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

  Tryck på TABB tills du hör ”använda” knappen och tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill tillämpa ändringarna i behörigheter.

 6. Tryck på TABB flera gånger tills du hör ”, knappen Skicka”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG och klicka på knappen och skickar inbjudan.

Dela en länk till ditt dokument

Du kan kopiera länken till dokumentet och klistra in den i en annan delad fil, exempelvis en PowerPoint-presentation.

 1. Tryck på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel ”fliken Start”.

 2. Tryck på CTRL + ALT + höger flera gånger tills du hör ”dela menyknappen”, och tryck sedan på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja. Du hör: ”personer att dela med, kombinationsruta. Ange ett namn eller e-postadress ”.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”Kopiera länk, knappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Dialogrutan länk öppnas.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”kopia, knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 5. Klistra in länken i exempelvis en annan delad fil.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan också skicka e-post en kopia av dokumentet eller skicka den som en PDF-fil direkt från Word.

 1. Tryck på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel ”fliken Start”.

 2. Tryck på CTRL + ALT + höger flera gånger tills du hör ”dela menyknappen”, och tryck sedan på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja. Du hör: ”personer att dela med, kombinationsruta. Ange ett namn eller e-postadress ”.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”skicka en kopia” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 4. Tryck på CTRL + ALT + NEDPIL tills du hör filformat och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 5. Din standardklient för e-post skapar ett nytt e-postmeddelande med en kopia av den Word som bifogad fil eller en PDF-kopia av dokumentet som infogas. Fältet är markerad. Skriv mottagarens e-postadress.

 6. Tryck på Tabb för att flytta till de andra fälten nedan, till exempel Kopia och Ämne.

 7. När du vill skicka meddelandet trycker du på Skift+Tabb tills du hör ”Skicka, knapp”. Du väljer knappen och skickar meddelandet genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

Dela en länk till dokumentet via e-post

Du kan e-posta en länk till dokumentet raka från Word.

 1. Tryck på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel ”fliken Start”.

 2. Tryck på CTRL + ALT + höger flera gånger tills du hör ”dela menyknappen”, och tryck sedan på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja. Du hör: ”personer att dela med, kombinationsruta. Ange ett namn eller e-postadress ”.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”e-post knappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 4. Din standardklient för e-post skapas ett nytt e-postmeddelande med en länk till dokumentet infogad i meddelandetexten. Fältet är markerad. Skriv mottagarens e-postadress.

 5. Tryck på Tabb för att flytta till de andra fälten nedan, till exempel Kopia och Ämne.

 6. När du vill skicka meddelandet trycker du på Skift+Tabb tills du hör ”Skicka, knapp”. Du väljer knappen och skickar meddelandet genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

Arbeta tillsammans i ett delat dokument

Du jobbar precis som vanligt i ett delat dokument med Word för Mac. Dina kollegor använder helt enkelt länken du skickade och dokumentet öppnas i deras version av Word eller på Word Online.

Tryck på Kommando+s när du vill uppdatera dokumentet med uppdateringar gjorda av andra författare.

Checka ut ett dokument

Om du vill låsa ett dokument så att bara du kan göra ändringar i den kan du checka ut filen. När du har checkat ut en fil kan andra inte göra ändringar i den eller se de ändringar du gör förrän du har sparat filen och checkat in den igen.

 1. Tryck på Ctrl+Alt+m när dokumentet är öppet. Du hör: "Menyraden Apple."

 2. Tryck på TABB tills du hör ”Arkiv” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 3. Tryck på nedpil tills du hör "Checka ut" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Redigera dokumentet och tryck på Ctrl+Alt+m när du är klar.

 5. Tryck på TABB tills du hör ”Arkiv” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 6. Tryck på nedpil tills du hör "Checka in" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 7. Du hör: ”versionskommentarer”. Skriv en kort beskrivning av ändringarna. När du är klar trycker du på TABB tills du hör ”checka in” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Blockera andra författare

Du kan skydda specifika avsnitt i dokumentet så att andra inte kan göra ändringar i dem.

 1. Markera det avsnitt du vill skydda i dokumentet.

 2. Tryck på Ctrl+ Alt+m. Du hör: "Menyraden Apple."

 3. Tryck på TABB tills du hör ”verktyg” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 4. Tryck på nedpil tills du hör "Blockera författare" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Om du vill ta bort blockeringen trycker du på Ctrl+Alt+m.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”verktyg” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 7. Tryck på nedpil tills du hör ##(4 alternativ i tres)##"Avblockera alla mina blockerade områden" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Du kan enkelt dela dokument tack vare VoiceOver i Word för iOS, inbyggda iOS skärmläsare. Spara filen till OneDrive eller SharePoint och bjuda in andra att visa eller redigera dokumentet du delat. Om du vill skicka dokumentet som en PDF- eller Word-dokument i stället till kan du göra det direkt från Word för iOS.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Logga in på ditt Microsoft-konto i Word för iOS och spara dokumenten i OneDrive eller SharePoint Online, så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in går du till grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Word > Logga in på ditt Microsoft-konto. Anvisningar om hur du sparar dokumentet på en plats online går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dokumenten på OneDrive eller SharePoint Online du också kontrollera vem som redigerar filen, kontrollera att alla kan se de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på en av dina enheter. Du kan enkelt överföra äldre och nyare dokument till OneDrive eller SharePoint Online.

 1. I dokumentet Word Svep åt höger eller vänster tills du hör: ”dela, knappen”. Dubbelknacka på skärmen för att markera och öppna-menyn. VoiceOver meddelar: ”dela, rubrik”.

 2. Menyn Dela öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Bjud in personer, knapp” och dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Dialogrutan Bjud in personer öppnas. Svep åt höger tills du hör: ”Ange namn eller e-postadresser, textfält”. Dubbeltryck på skärmen för att välja fältet och börja skriva.

 4. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten nere till höger på skärmen och dubbeltrycker på den.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. VoiceOver läser upp: ”Lägg till kontakt, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Om du vill att mottagaren ska kunna visa dokumentet men inte redigera det sveper du åt höger tills du hör ”Kan redigera”. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort redigeringsbehörigheten.

 6. Skicka inbjudningen genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

  Inbjudan skickas och du återgår till menyn Dela.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan också skicka e-post en kopia av dokumentet eller skicka den som en PDF-fil direkt från Word för iOS.

 1. I dokumentet Word Svep åt höger eller vänster tills du hör: ”dela, knappen”. Dubbelknacka på skärmen för att markera och öppna-menyn. VoiceOver meddelar: ”dela, rubrik”.

 2. På menyn Dela öppnas. Svep åt höger tills du hör ”skicka en bifogad fil-knappen”, och dubbelklicka på skärmen för att välja. Du hör: ”dela, knappen Bakåt”.

 3. Skicka en bifogad fil-menyn öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Format”, följt av det markerade filformatet, till exempel ”Word-dokument, knappen”.

 4. Om du vill ändra formatet dubbelknacka på skärmen. Svep åt höger tills du hör filalternativet du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen för att välja. Fokus återgår till menyn Skicka en bifogad fil.

 5. Svep åt höger tills du hör den app du vill använda för att skicka filen. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett alternativ.

 6. Om det behövs sveper du åt höger tills du kommer till fältet Till. Dubbeltryck på skärmen för att välja fältet.

 7. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. VoiceOver läser upp: ”Lägg till kontakt, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen.

 8. Om du vill ändra ämne för e-postmeddelandet sveper du åt höger tills du hör ”Ämne” och dubbeltrycker på skärmen för att välja alternativet. Ange ett annat ämne med skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten nere till höger på skärmen och dubbeltrycker på den.

 9. Om du vill lägga till ett meddelande sveper du åt höger och dubbeltrycker på skärmen. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten nere till höger på skärmen och dubbeltrycker på den.

 10. När du är färdig sveper du flera gånger åt vänster tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltrycker på skärmen för att skicka meddelandet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare till att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Dela dina Word för Android-dokument med hjälp av TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android. När du delar filer från OneDrive kan du bjuda in personer till att visa eller redigera dokumentet, eller skicka filen som en e-postbilaga direkt från dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive

Logga in på ditt Microsoft-konto i Word för Android och spara dokumenten i OneDrive, så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in går du till grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Word > Öppna Word och logga in. Anvisningar om hur du sparar dokumentet på en plats online går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dokumenten på OneDrive du också kontrollera vem som redigerar filen, kontrollera att alla kan se de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på en av dina enheter. Du kan enkelt överföra äldre och nyare dokument till OneDrive.

 1. Öppna dokumentet du vill dela i Word för Android.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Avmarkerad, Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Bjud in personer till den här filen, redigeringsruta” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

 5. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 6. Om du vill lägga till ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Inkludera ett meddelande (valfritt), redigeringsruta”, dubbeltryck på skärmen och skriv sedan meddelandet med skärmtangentbordet.

 7. Om du vill tilldela behörigheter sveper du åt höger tills du hör ”Markerad, kan redigera, kryssruta”. Som standard kan dina kollegor redigera de dokument du delar. Om du vill att de bara ska kunna visa dokumentet dubbeltrycker du på skärmen.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan också skicka e-post en kopia av dokumentet eller skicka den som en PDF-fil direkt från Word för Android.

 1. Öppna dokumentet du vill dela i Word för Android.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Avmarkerad, Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Dela som bifogad fil, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Dokument, knapp” eller ”PDF, knapp” beroende på vilket format du vill dela. Dubbeltryck på skärmen för att välja formatet.

 5. Svep åt höger tills du hittar den e-postapp du vill använda, till exempel ”Outlook” eller ”Gmail”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

 7. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Skicka” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Tips: Du kan också använda de här anvisningarna för att skicka en PDF-kopia till din egen e-postadress eller spara PDF-filen på Google Drive.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Du kan enkelt dela dokument tack vare Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren i Word Mobile. Spara filen till OneDrive eller SharePoint Online och bjuda in andra att visa eller redigera dokumentet du delat. Om du vill skicka e-post dokumentet i stället kan du göra det direkt från Word.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Logga in på ditt Microsoft-konto i Word Mobile och spara dokumenten i OneDrive eller SharePoint Online, så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in går du till grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Word > Öppna Word och logga in. Anvisningar om hur du sparar dokumentet på en plats online går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dokumenten på OneDrive eller SharePoint Online du också kontrollera vem som redigerar filen, kontrollera att alla kan se de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på en av dina enheter. Du kan enkelt överföra äldre och nyare dokument till OneDrive eller SharePoint Online.

 1. I dokumentet Word Svep åt höger eller vänster tills Skärmläsaren meddelar: ”inaktivera, knappen Dela”. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Dialogrutan Dela öppnas. Skärmläsaren läser upp: ”Skriv en e-postadress för att bjuda in någon”. Dubbeltryck på skärmen för att öppna skärmtangentbordet och börja skriva.

 3. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. Skärmläsaren läser upp: ”Bläddra kontakter, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen. Kontaktkortet öppnas. Svep åt höger tills du hör den e-postadress du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

 4. Om du vill lägga till en personlig anteckning i inbjudan sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ” och dubbeltrycker på skärmen. Svep sedan åt vänster tills du hör ”Ta med ett meddelande, valfritt, redigerbar text” och dubbeltryck på skärmen. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Om du vill att mottagaren ska kunna visa dokumentet men inte redigera det sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ” och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt vänster tills du hör ”Ge behörigheter till det här dokumentet, kan redigera” och dubbeltryck på skärmen. Listan med alternativ öppnas och Skärmläsaren läser upp: ”Meny”. Svep åt höger tills du hör ”Kan visa” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 6. Skicka inbjudningen genom att svepa åt höger tills du hör ”Dela, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

  Inbjudan skickas och du återgår till dialogrutan Dela.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan även skicka en kopia av dokumentet via e-post direkt från Word.

 1. I dokumentet Word Svep åt höger eller vänster tills du hör: ”inaktivera, knappen Dela”. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Dialogrutan Dela öppnas. Skärmläsaren läser upp: ”Skriv en e-postadress för att bjuda in någon”. Svep åt höger tills du hör: ”Fler alternativ, länk”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Skärmläsaren läser upp: ”Skicka en bifogad fil eller hämta en delningslänk”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Skicka som bifogad fil, knapp” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 5. Fönstret Dela öppnas. Svep åt höger tills du hör ditt e-postkonto, till exempel ”Outlook e-post”, och dubbelklicka på skärmen.

 6. Ett e-postfönster öppnas. Fokus är på fältet Till. Skriv mottagarens adress med hjälp av skärmtangentbordet.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. Skärmläsaren läser upp: ”Välj kontakter, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen. Kontaktkortet öppnas. Skärmläsaren läser upp: ”Personer, fönster”. Svep åt höger tills du hör den e-postadress du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

 7. Om du vill redigera ämnet sveper du åt höger och dubbeltrycker på skärmen. Skriv ämnet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten och dubbeltrycker på skärmen.

 8. Om du vill lägga till ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Meddelande, redigerbar text” och dubbeltrycker på skärmen. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet.

 9. När du är färdig sveper du uppåt tills du hör ”Objekt” och sveper sedan åt höger tills du hör: ”Skicka, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och skicka dokumentet.

  Dokumentet skickas och du återgår till dialogrutan Dela.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word Online med tangentbordet och en skärmläsare för att dela dina dokument. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. När du delar filer från OneDrive kan du bjuda in andra att visa eller redigera dokumentet så att du kan arbeta tillsammans på samma gång.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Skärmläsaren används standardlayouten för tangentbordet som standard. Om du vill ändra detta i Skärmläsaren-inställningarna trycker du på Windows-tangenten + Ctrl + N. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: ”Välj tangentbordslayout, standard.” Om du vill ändra layouten till Äldre trycker du en gång på nedåtpilen. Du hör: ”Äldre, vald.” De nya Skärmläsaren-kommandona finns inte tillgängliga i den äldre tangentbordslayouten om tangenttryckningen för äldre kommandon hamnar i konflikt med de som används i nya Skärmläsaren-funktioner.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Word Online.

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive

Logga in på ditt Microsoft-konto i Word Online och spara dokumenten i OneDrive, så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in går du till grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Word > Öppna Word Web App och logga in. Anvisningar om hur du sparar dokumentet på en plats online går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dokumenten på OneDrive du också kontrollera vem som redigerar filen, kontrollera att alla kan se de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på en av dina enheter. Du kan enkelt överföra äldre och nyare dokument till OneDrive.

 1. När du redigerar ett dokument i Word Online, tryck på Ctrl + F6 tills du hör ”lista med Microsoft-tjänster”.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”dela, knappen”, och tryck sedan på RETUR.

 3. Om du vill tilldela behörigheter trycker du på TABB-tangenten tills du hör det för närvarande markerade behörighetsalternativet, till exempel ”Bara personer som redan har åtkomst kan använda den här länken”. Tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”Sidan Länkinställningar.” Använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja önskat alternativ.

  Tryck på TABB för att styra redigeringsrättigheter tills du hör ”andra inställningar för markerat Tillåt redigering kryssruta”. Om du inte vill att någon annan redigerar dokumentet trycker du på blanksteg.

  Om du vill tillämpa ändringarna av behörigheterna trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Använd, knapp” och trycker sedan på Retur.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”personer om du vill dela med redigerbar kombinationsruta” och ange sedan e-postadressen till den person som du vill dela dokumentet med. Om du vill dela med fler än en person avgränsa e-postadresser med semikolon.

 5. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Lägga till ett meddelande, valfritt”. Skriv sedan meddelandet.

 6. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Dela, knapp” och tryck sedan på Retur.

Dela en länk till ditt dokument

Du kan kopiera länken till dokumentet och klistra in den i en annan delad fil, exempelvis en PowerPoint-presentation.

 1. Tryck på Ctrl + F6 i dokumentet Word Online tills du hör ”lista med Microsoft-tjänster”.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Dela” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”dialogrutan, dela”.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”andra sätt att dela länk. Kopiera länk, knappen ”och tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”länk skapas”. Fokus är i textfältet länk.

 4. Tryck på TABB. Du hör: ”knappen Kopiera” och tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”länk kopierade”.

 5. Stäng fönstret länk trycker du på Alt + C. Kommer tillbaka till dokumentet.

 6. Klistra in länken i exempelvis en annan delad fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×