Använda en skärmläsare till att dela ett dokument i Word 2016

Använda en skärmläsare till att dela ett dokument i Word 2016

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word med tangent bordet och en skärm läsare för att dela dina dokument. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. När du delar filer från OneDrive eller SharePoint kan du bjuda in personer till att visa eller redigera dokumentet, eller skicka filen som en e-postbilaga direkt från dokumentet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Logga in på ditt Microsoft-konto i Word och spara dina dokument på OneDrive eller SharePoint Online så att du kan dela dem med andra. Anvisningar för hur du loggar in finns i grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Word > logga in på ditt Microsoft-konto. Information om hur du sparar dokumentet på en webbplats finns i använda en skärm läsare för att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dina dokument på OneDrive eller SharePoint Online kan du också styra vem som redigerar filen, se till att alla ser de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på någon av dina enheter. Du kan enkelt ladda upp både äldre och nyare dokument till OneDrive eller SharePoint Online.

 1. Öppna det dokument som du vill dela.

 2. Öppna fönstret dela genom att trycka på ALT + Z, S. Du hör: "personer att dela med, redigerbar kombinations ruta".

  Obs!: Om du inte har sparat dokumentet på OneDrive eller Office 365 #x2 uppmanas du att göra det nu.

 3. Skriv e-postadressen eller namnet på den person som du vill dela dokumentet med och tryck sedan på RETUR. Upprepa för andra kontakter som du vill dela dokumentet med.

 4. Tryck på TABB-tangenten om du vill lägga till ett meddelande. Du hör: "Skriv in ditt valfria meddelande här, redigera". Skriv ett meddelande till mottagarna.

 5. Du definierar vem delningslänken ska fungerar för genom att trycka på Skift + TABB-tangenten tills du hör det aktuella alternativet, till exempel ”Endast personer i din organisation med länken kan visa och redigera”. Tryck sedan på Retur. Du hör: ”Sidan Länkinställningar.” Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det åtkomstgruppalternativ du vill välja.

 6. Som standard kan de personer som du delar dokumentet med redigera det. Om du vill att de ska kunna visa dokumentet trycker du på TABB-tangenten tills du hör "andra inställningar, markerad, tillåta redigering, kryss ruta" och trycker sedan på blank steg.

 7. Om du vill spara inställningarna för åtkomst och avsluta sidan Länkinställningar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Använd, knapp” och trycker sedan på Retur. Du hör: "Skicka länk, sida."

 8. Dela dokumentet genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "skicka, knapp" och tryck sedan på RETUR.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Med Word kan du enkelt skicka en kopia av dokumentet och dela med andra. Du kan skicka kopian i original format eller som en PDF-fil. Word konverterar dokumentet till en PDF-fil automatiskt och bifogar filen till din standard-e-postapp, till exempel Outlook.

Om du vill spara dokumentet som en PDF-fil går du till Använd en skärm läsare för att spara ett dokument i Word.

 1. Öppna det dokument som du vill dela.

 2. Öppna fönstret dela genom att trycka på ALT + Z, S. Du hör: "personer att dela med, redigerbar kombinations ruta".

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "skicka en kopia, knappen dold" och tryck sedan på RETUR.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör det fil typs alternativ du vill använda, till exempel "PDF, meny objekt" och tryck sedan på RETUR.

 5. Word öppnar ett nytt e-postmeddelande med hjälp av din standard klient för e-post, med en PDF-fil eller Word kopia av dokumentet. Fokus är på fältet Till. Skriv e-postadressen.

 6. Om du vill skriva ett meddelande trycker du på TABB tills du hör "meddelande", följt av dokument namnet och "meddelande, redigering". Skriv meddelandet.

 7. Skicka meddelandet genom att trycka på Alt+S.

Arbeta tillsammans i ett delat dokument

Word erbjuder dig två typer av samtidig redigering: regelbunden och samtidig redigering i real tid. Båda metoderna gör att flera personer kan samarbeta och arbeta tillsammans i dokument. Det finns en viktig skillnad mellan dem:

 • Vanlig samtidig redigering är när du och andra arbetar samtidigt i ett dokument utan att låsa varandra ute. Stycken som någon annan arbetar på är låsta. När du sparar kan du se de ändringar som andra har gjort sedan du senast sparade.

 • Samtidig redigering i realtid är när två eller flera personer skriver samtidigt och automatiskt kan se alla användares textändringar när de görs. Om du samarbetar med någon som använder en version som bara stöder vanlig samtidig redigering, ser du att de arbetar i dokumentet, men du ser inte ändringarna förrän personen har sparat dokumentet.

När du använder Word för att arbeta med ett delat dokument behöver du inte ändra något för arbetet. Dina samutvecklare kan bara följa länken du skickade och dokumentet öppnas i sin version av Word eller på Word för webben. Om de också använder Word för webben eller Word och har samtyckt till att automatiskt dela ändringar, visas deras arbete som det inträffar och du kan använda skärm läsaren för att läsa den ändrade texten utan att vänta till de andra sparar dokumentet.

Skärmläsarmeddelanden

När du använder en skärm läsare när du samarbetar med ett dokument i Word hörs meddelanden när vissa händelser inträffar:

 • När du hör "Osynkroniserad ändring" innebär det att en författare redigerar ett stycke (med vanlig samtidig redigering), men inte sparat ändringarna ännu. Området är låst för samtidig redigering.

 • När du hör "Redigering av låst ändring" innebär det att en annan författare har låst området, vanligtvis ett stycke, och du kan inte redigera det.

 • När du hör "Extern ändring" innebär det att en författare just har sparat dokumentet och att medförfattaren har lagt till nytt innehåll i det. I vanlig samtidig redigering markeras området med grönt för en seende person.

 • När du hör "Ändring i konflikt" innebär det att en författare har ett stycke som står i konflikt med en ändring som har gjorts av en medförfattare. Det här området markeras i rött för en seende person.

 • När du hör "Författare" innebär det att en författare för närvarande är i det stycket (med samtidig redigering i realtid). Det här hjälper medförfattaren att undvika att skapa en konflikt genom att redigera samma område.

Tips: När du börjar arbeta med ett dokument med någon annan visas en dialogruta där du tillfrågas om vilken typ av samtidig redigering du vill använda. Tryck på F6 för att gå till dialogrutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Dela dina Word för Mac-dokument med hjälp av ett tangent bord och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i Mac OS. När du delar filer från OneDrive eller SharePoint kan du bjuda in personer till att visa eller redigera dokumentet, eller skicka filen som en e-postbilaga direkt från dokumentet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Logga in på ditt Microsoft-konto i Word för Mac och spara dina dokument på OneDrive eller SharePoint Online så att du kan dela dem med andra. Anvisningar för hur du loggar in finns i grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Word > logga in på ditt Microsoft-konto. Information om hur du sparar dokumentet på en webbplats finns i använda en skärm läsare för att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dina dokument på OneDrive eller SharePoint Online kan du också styra vem som redigerar filen, se till att alla ser de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på någon av dina enheter. Du kan enkelt ladda upp både äldre och nyare dokument till OneDrive eller SharePoint Online.

 1. I det dokument du vill dela trycker du på F6 tills du hör den valda fliken, till exempel "fliken Start".

 2. Tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL flera gånger tills du hör "dela, meny knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg för att välja. Du hör: "personer att dela med, ComboBox. Ange ett namn eller en e-postadress. " Fokus är på fältet kontakter.

 3. Skriv e-postadressen till den person som du vill dela dokumentet med. Om du redan har en persons kontakt information kan du skriva deras namn och trycka på RETUR.

  Om du vill dela med fler än en person använder du semikolon för att avgränsa namn och e-postadresser.

 4. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på Tabb en gång och skriver meddelandet.

 5. Om du vill tilldela behörigheter trycker du på TABB-tangenten tills du hör det markerade alternativet, till exempel "de personer som du anger kommer att ha åtkomst till redigera" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills du hör det behörighets alternativ du vill använda. Om du inte vill att andra ska kunna redigera dokumentet trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "Tillåt redigering, markerad, kryss ruta." Om du vill avmarkera kryssrutan och endast ge behörighet att visa trycker du på Ctrl + Alt + blanksteg.

  Om du vill tillämpa ändringarna i behörigheterna trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Använd" och trycker på Ctrl + Alt + blank steg.

 6. Tryck på TABB flera gånger tills du hör "skicka, knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg för att välja knappen och skicka inbjudan.

Dela en länk till ditt dokument

Du kan kopiera länken till dokumentet och klistra in den i en annan delad fil, exempelvis en PowerPoint-presentation.

 1. Tryck på F6 tills du hör den valda fliken, till exempel "fliken Start".

 2. Tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL flera gånger tills du hör "dela, meny knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg för att välja. Du hör: "personer att dela med, ComboBox. Ange ett namn eller en e-postadress. "

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Kopiera länk, knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg. Dialog rutan länk öppnas.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "kopiera, knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

 5. Klistra in länken i exempelvis en annan delad fil.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan också skicka en kopia av dokumentet till ett e-postmeddelande direkt från Word.

 1. Tryck på F6 tills du hör den valda fliken, till exempel "fliken Start".

 2. Tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL flera gånger tills du hör "dela, meny knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg för att välja. Du hör: "personer att dela med, ComboBox. Ange ett namn eller en e-postadress. "

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "skicka en kopia" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

 4. Tryck på Ctrl + Alt + nedåtpil tills du hör det fil format som du vill använda och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

 5. Din standard klient för e-post skapar ett nytt e-postmeddelande med en kopia av den bifogade Word filen eller en PDF-kopia av dokumentet. Fokus är på fältet Till. Skriv mottagarens e-postadress.

 6. Tryck på Tabb för att flytta till de andra fälten nedan, till exempel Kopia och Ämne.

 7. När du vill skicka meddelandet trycker du på Skift+Tabb tills du hör ”Skicka, knapp”. Du väljer knappen och skickar meddelandet genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

Dela en länk till dokumentet via e-post

Du kan skicka en länk till dokumentet direkt från Word.

 1. Tryck på F6 tills du hör den valda fliken, till exempel "fliken Start".

 2. Tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL flera gånger tills du hör "dela, meny knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg för att välja. Du hör: "personer att dela med, ComboBox. Ange ett namn eller en e-postadress. "

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "e-postknapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

 4. Din standard klient för e-post skapar ett nytt e-postmeddelande med en länk till dokumentet i meddelande texten. Fokus är på fältet Till. Skriv mottagarens e-postadress.

 5. Tryck på Tabb för att flytta till de andra fälten nedan, till exempel Kopia och Ämne.

 6. När du vill skicka meddelandet trycker du på Skift+Tabb tills du hör ”Skicka, knapp”. Du väljer knappen och skickar meddelandet genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

Arbeta tillsammans i ett delat dokument

Du jobbar precis som vanligt i ett delat dokument med Word för Mac. Dina kollegor använder helt enkelt länken du skickade och dokumentet öppnas i deras version av Word eller på Word för webben.

Tryck på Kommando+s när du vill uppdatera dokumentet med uppdateringar gjorda av andra författare.

Checka ut ett dokument

Om du vill låsa ett dokument så att bara du kan göra ändringar i den kan du checka ut filen. När du har checkat ut en fil kan andra inte göra ändringar i den eller se de ändringar du gör förrän du har sparat filen och checkat in den igen.

 1. Tryck på Ctrl+Alt+m när dokumentet är öppet. Du hör: "Menyraden Apple."

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Arkiv" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

 3. Tryck på nedpil tills du hör "Checka ut" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Redigera dokumentet och tryck på Ctrl+Alt+m när du är klar.

 5. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Arkiv" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

 6. Tryck på nedpil tills du hör "Checka in" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 7. Du hör: "Versionskommentarer". Skriv en kort beskrivning av ändringarna. När du är klar trycker du på TABB tills du hör "checka in" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

Blockera andra författare

Du kan skydda specifika avsnitt i dokumentet så att andra inte kan göra ändringar i dem.

 1. Markera det avsnitt du vill skydda i dokumentet.

 2. Tryck på Ctrl+ Alt+m. Du hör: ”Menyrad, Apple”.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "verktyg" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

 4. Tryck på nedpil tills du hör "Blockera författare" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Om du vill ta bort blockeringen trycker du på Ctrl+Alt+m.

 6. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "verktyg" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

 7. Tryck på nedpil tills du hör ##(4 alternativ i tres)##"Avblockera alla mina blockerade områden" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

I Word för iOS kan du enkelt dela dina dokument med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS. Spara filen till OneDrive eller SharePoint och bjuda in andra att visa eller redigera dokumentet du har delat. Om du istället vill skicka dokumentet i PDF- eller Word-format via e-post kan du göra det direkt från Word för iOS.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Logga in på ditt Microsoft-konto i Word för iOS och spara dina dokument på OneDrive eller SharePoint Online så att du kan dela dem med andra. Anvisningar för hur du loggar in finns i grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Word > logga in på ditt Microsoft-konto. Information om hur du sparar dokumentet på en webbplats finns i använda en skärm läsare för att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dina dokument på OneDrive eller SharePoint Online kan du också styra vem som redigerar filen, se till att alla ser de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på någon av dina enheter. Du kan enkelt ladda upp både äldre och nyare dokument till OneDrive eller SharePoint Online.

 1. Svep åt höger eller vänster i Word-dokumentet tills du hör: "dela, knapp." Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja och öppna menyn. VoiceOver läser upp: ”Dela, rubrik”.

 2. Menyn Dela öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Bjud in personer, knapp” och dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Dialogrutan Bjud in personer öppnas. Svep åt höger tills du hör: ”Ange namn eller e-postadresser, textfält”. Dubbeltryck på skärmen för att välja fältet och börja skriva.

 4. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten nere till höger på skärmen och dubbeltrycker på den.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. VoiceOver läser upp: ”Lägg till kontakt, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Om du vill att mottagaren ska kunna visa dokumentet men inte redigera det sveper du åt höger tills du hör ”Kan redigera”. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort redigeringsbehörigheten.

 6. Skicka inbjudningen genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

  Inbjudan skickas och du återgår till menyn Dela.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan också skicka en kopia av dokumentet till ett e-postmeddelande direkt från Word för iOS.

 1. Svep åt höger eller vänster i Word-dokumentet tills du hör: "dela, knapp." Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja och öppna menyn. VoiceOver läser upp: ”Dela, rubrik”.

 2. Menyn Dela öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Skicka en kopia, knapp” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet. Du hör: "dela, tillbaka, knapp."

 3. Menyn Skicka en kopia öppnas. Svep åt höger tills du hör "format" följt av det markerade fil formatet, till exempel "Word-dokument, knapp".

 4. Dubbel tryck på skärmen om du vill ändra fil formatet. Svep åt höger tills du hör det fil alternativ du vill använda och dubbel tryck sedan på skärmen för att välja den. Fokus återgår till menyn skicka en kopia .

 5. Svep åt höger tills du hör den app du vill använda för att skicka filen. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett alternativ.

 6. Om det behövs sveper du åt höger tills du kommer till fältet Till. Dubbeltryck på skärmen för att välja fältet.

 7. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. VoiceOver läser upp: ”Lägg till kontakt, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen.

 8. Om du vill ändra ämne för e-postmeddelandet sveper du åt höger tills du hör ”Ämne” och dubbeltrycker på skärmen för att välja alternativet. Ange ett annat ämne med skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten nere till höger på skärmen och dubbeltrycker på den.

 9. Om du vill lägga till ett meddelande sveper du åt höger och dubbeltrycker på skärmen. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten nere till höger på skärmen och dubbeltrycker på den.

 10. När du är färdig sveper du flera gånger åt vänster tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltrycker på skärmen för att skicka meddelandet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Dela dina Word för Android-dokument med hjälp av TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android. När du delar filer från OneDrive kan du bjuda in personer till att visa eller redigera dokumentet, eller skicka filen som en e-postbilaga direkt från dokumentet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive

Logga in på ditt Microsoft-konto i Word för Android och spara dina dokument på OneDrive så att du kan dela dem med andra. Anvisningar för hur du loggar in finns i grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Word > öppna Word och logga in. Information om hur du sparar dokumentet på en webbplats finns i använda en skärm läsare för att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dina dokument i OneDrive kan du också styra vem som redigerar filen, se till att alla ser de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på någon av dina enheter. Du kan enkelt ladda upp både äldre och nyare dokument till OneDrive.

 1. Öppna dokumentet du vill dela i Word för Android.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Avmarkerad, Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Bjud in personer till den här filen, redigeringsruta” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

 5. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 6. Om du vill lägga till ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Inkludera ett meddelande (valfritt), redigeringsruta”, dubbeltryck på skärmen och skriv sedan meddelandet med skärmtangentbordet.

 7. Om du vill tilldela behörigheter sveper du åt höger tills du hör ”Markerad, kan redigera, kryssruta”. Som standard kan dina kollegor redigera de dokument du delar. Om du vill att de bara ska kunna visa dokumentet dubbeltrycker du på skärmen.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan också skicka en kopia av dokumentet till ett e-postmeddelande direkt från Word för Android.

 1. Öppna dokumentet du vill dela i Word för Android.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Avmarkerad, Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Dela som bifogad fil, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Dokument, knapp” eller ”PDF, knapp” beroende på vilket format du vill dela. Dubbeltryck på skärmen för att välja formatet.

 5. Svep åt höger tills du hittar den e-postapp du vill använda, till exempel ”Outlook” eller ”Gmail”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

 7. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Skicka” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Tips: Du kan också använda de här anvisningarna för att skicka en PDF-kopia till din egen e-postadress eller spara PDF-filen på Google Drive.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

I Word Mobile kan du enkelt dela dina dokument med hjälp av Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Spara filen på OneDrive eller SharePoint Online och Bjud in andra att visa eller redigera det delade dokumentet. Om du istället vill skicka dokumentet via e-post kan du göra det direkt från Word.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint

Logga in på ditt Microsoft-konto i Word Mobile och spara dina dokument på OneDrive eller SharePoint Online så att du kan dela dem med andra. Anvisningar för hur du loggar in finns i grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Word > öppna Word och logga in. Information om hur du sparar dokumentet på en webbplats finns i använda en skärm läsare för att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dina dokument på OneDrive eller SharePoint Online kan du också styra vem som redigerar filen, se till att alla ser de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på någon av dina enheter. Du kan enkelt ladda upp både äldre och nyare dokument till OneDrive eller SharePoint Online.

 1. Svep åt höger eller vänster i Word-dokumentet tills skärm läsaren läser upp: "av, dela, knapp." Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Dialogrutan Dela öppnas. Skärmläsaren läser upp: ”Skriv en e-postadress för att bjuda in någon”. Dubbeltryck på skärmen för att öppna skärmtangentbordet och börja skriva.

 3. Skriv e-postadressen till den person du vill dela dokumentet med på skärmtangentbordet.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. Skärmläsaren läser upp: ”Bläddra kontakter, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen. Kontaktkortet öppnas. Svep åt höger tills du hör den e-postadress du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

 4. Om du vill lägga till en personlig anteckning i inbjudan sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ” och dubbeltrycker på skärmen. Svep sedan åt vänster tills du hör ”Ta med ett meddelande, valfritt, redigerbar text” och dubbeltryck på skärmen. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Om du vill att mottagaren ska kunna visa dokumentet men inte redigera det sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ” och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt vänster tills du hör ”Ge behörigheter till det här dokumentet, kan redigera” och dubbeltryck på skärmen. Listan med alternativ öppnas och Skärmläsaren läser upp: ”Meny”. Svep åt höger tills du hör ”Kan visa” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 6. Skicka inbjudningen genom att svepa åt höger tills du hör ”Dela, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

  Inbjudan skickas och du återgår till dialogrutan Dela.

Dela en kopia av dokumentet via e-post

Du kan även skicka en kopia av dokumentet via e-post direkt från Word.

 1. Svep åt höger eller vänster i Word-dokumentet tills du hör: "av, dela, knapp." Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Dialogrutan Dela öppnas. Skärmläsaren läser upp: ”Skriv en e-postadress för att bjuda in någon”. Svep åt höger tills du hör: ”Fler alternativ, länk”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Skärmläsaren läser upp: ”Skicka en bifogad fil eller hämta en delningslänk”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills du hör: "Skicka som bifogad fil, knapp." Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 5. Fönstret Dela öppnas. Svep åt höger tills du hör ditt e-postkonto, till exempel ”Outlook e-post”, och dubbelklicka på skärmen.

 6. Ett e-postfönster öppnas. Fokus är på fältet Till. Skriv mottagarens adress med hjälp av skärmtangentbordet.

  Tips: Om du redan har personens kontaktinformation sparad kan du bara svepa åt höger för att välja personen från dina kontakter. Skärmläsaren läser upp: ”Välj kontakter, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och öppna dina kontakter. Svep åt höger flera gånger för att bläddra i kontaktlistan eller använd Sök högst upp. När du når kontakten du vill lägga till som mottagare dubbeltrycker du på skärmen. Kontaktkortet öppnas. Skärmläsaren läser upp: ”Personer, fönster”. Svep åt höger tills du hör den e-postadress du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

 7. Om du vill redigera ämnet sveper du åt höger och dubbeltrycker på skärmen. Skriv ämnet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig går du till returtangenten och dubbeltrycker på skärmen.

 8. Om du vill lägga till ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Meddelande, redigerbar text” och dubbeltrycker på skärmen. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet.

 9. När du är färdig sveper du uppåt tills du hör ”Objekt” och sveper sedan åt höger tills du hör: ”Skicka, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och skicka dokumentet.

  Dokumentet skickas och du återgår till dialogrutan Dela.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att dela dina dokument. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. När du delar dina filer från OneDrive kan du bjuda in andra att visa eller redigera dokumentet så att du kan arbeta tillsammans samtidigt.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Dela ett dokument via OneDrive

Logga in på ditt Microsoft-konto i Word för webben och spara dina dokument på OneDrive så att du kan dela dem med andra. Anvisningar för hur du loggar in finns i grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Word > öppna Word för webben och logga in. Information om hur du sparar dokumentet på en webbplats finns i använda en skärm läsare för att spara ett dokument i Word.

Genom att spara dina dokument i OneDrive kan du också styra vem som redigerar filen, se till att alla ser de senaste ändringarna direkt och komma åt dina dokument på någon av dina enheter. Du kan enkelt ladda upp både äldre och nyare dokument till OneDrive.

 1. När du redigerar ett dokument i Word för webben trycker du på CTRL + F6 tills du hör "lista över Microsoft-tjänster".

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "dela, knapp" och tryck sedan på RETUR.

 3. Om du vill tilldela behörigheter trycker du på TABB-tangenten tills du hör det för närvarande markerade behörighetsalternativet, till exempel ”Bara personer som redan har åtkomst kan använda den här länken”. Tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”Sidan Länkinställningar.” Använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja önskat alternativ.

  Om du vill styra redigeringsbehörigheterna trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Andra inställningar, markerad, Tillåt redigering, kryssruta”. Om du inte vill att någon annan redigerar dokumentet trycker du på blank steg.

  Om du vill tillämpa ändringarna av behörigheterna trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Använd, knapp” och trycker sedan på Retur.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "personer att dela med, redigerbar kombinations ruta" och skriv sedan e-postadressen för den person som du vill dela dokumentet med. Om du vill dela med fler än en person använder du semikolon för att avgränsa e-postadresserna.

 5. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Lägga till ett meddelande, valfritt”. Skriv sedan meddelandet.

 6. Tryck på Tabb tills du hör ”Dela, knapp” och tryck sedan på Retur.

Dela en länk till ditt dokument

Du kan kopiera länken till dokumentet och klistra in den i en annan delad fil, exempelvis en PowerPoint-presentation.

 1. Tryck på CTRL + F6 i Word för webben-dokumentet tills du hör "lista över Microsoft-tjänster".

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Dela, knapp” och tryck sedan på Retur. Du hör: "dialog rutan Dela".

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "andra sätt att dela länken. Kopiera länk, knapp "och tryck sedan på blank steg. Du hör: "länken skapades". Fokus är i fältet länktext.

 4. Tryck på Tabb. Du hör: "knappen Kopiera" och trycker sedan på blank steg. Du hör: "länken kopierad".

 5. Stäng länk fönstret genom att trycka på ALT + C. Fokus återgår till dokumentets brödtext.

 6. Klistra in länken i exempelvis en annan delad fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×