Använda en skärmläsare med Skype för företag för att öppna röstmeddelanden

Använda en skärmläsare med Skype för företag för att öppna röstmeddelanden

<tokenBlock>A11y_ScreenReaderContent</tokenBlock>

Använda <token>Skype_for_Business</token> med ditt tangentbord och Narrator, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att snabbt kontrollera din röstbrevlåda. Både <token>Skype_for_Business</token> och <token>justOutlook</token> sparar din röstbrevlåda.

Meddelanden: 

 • <tokenBlock>A11y_O365UpdatesTextOnly</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_WindowsNarrator</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_JAWS2nd</tokenBlock>
 • Kortkommandon finns i <link xlink:href="42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659#PickTab=Windows">Kortkommandon i Skype för företag</link>.

 • <tokenBlock>A11y_WrittenForPCWin10</tokenBlock>

Lyssna på din röstbrevlåda i Skype för företag

När du har nya röstmeddelanden visas antalet meddelanden på fliken <ui>Telefon</ui> i huvudfönstret i <token>Skype_for_Business</token> och Skärmläsaren läser upp antalet meddelanden när fokus är på fliken <ui>Telefon</ui>.

Obs!: Om du vill ta emot röstmeddelanden eller komma åt röstbrevlådan via <token>Skype</token>, måste ditt konto konfigureras så att du kan ta emot röstmeddelanden.

 1. Starta <token>Skype_for_Business</token>. Anvisningar finns i <link xlink:href="7fb6c190-02c7-4b76-9e02-abc9a11d5a2d#BKMK_StartSfB">Starta Skype för företag</link>.

 2. I huvudfönstret i <token>Skype_for_Business</token> väljer du fliken <ui>Telefon</ui> genom att trycka på Ctrl+4.

 3. Listan över röstmeddelanden öppnas. Gå mellan meddelandena genom att trycka på upp- eller nedpil. Du hör uppringarens information när du går till ett meddelande.

 4. Lyssna på ett meddelande genom att trycka på blanksteg.

  1. Pausa uppspelningen genom att trycka på blanksteg.

  2. Ändra uppspelningshastigheten genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knapp för uppspelningshastighet för röstmeddelanden”. Tryck på blanksteg och välj hastighet på menyn.

  3. Snabbspola meddelandet bakåt eller framåt genom att trycka på Tabb tills du hör: ”Skjutreglage”. Flytta sedan uppspelningsplatsen bakåt eller framåt med vänster- eller högerpil.

 5. Om du vill utföra andra åtgärder och hitta fler alternativ trycker du på Retur i röstmeddelandet. Du kan till exempel:

  • Ringa tillbaka. Tryck på högerpil en gång och sedan på Retur.

  • Ringa uppringarens mobil, ett annat nummer eller ringa ett Skype-samtal. Tryck på högerpil två gånger. Skärmläsaren läser upp: ”Samtalsalternativ-knapp”. Öppna menyn genom att trycka på blanksteg och navigera bland alternativen på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj ett alternativ genom att trycka på Retur.

  • Öppna kontaktkortet. Öppna uppringarens kontaktkort genom att trycka på högerpil tre gånger och sedan på blanksteg. Navigera i kontaktkortets innehåll genom att trycka på upp- eller nedpil. Stäng kontaktkortet genom att trycka på Esc.

  • Om du vill välja ännu fler alternativ trycker du på högerpil fyra gånger. Skärmläsaren läser upp: ”Fler alternativ-knapp”. Öppna menyn genom att trycka på blanksteg. Här kan du till exempel:

   • <ui>Starta ett videosamtal</ui> med uppringaren.

   • <ui>Öppna objekt i Outlook</ui> om du vill få mer information om samtalet.

   • <ui>Ta bort objekt</ui> om du vill ta bort röstmeddelandet från <token>Skype_for_Business</token>.

   • <ui>Markera objekt som läst</ui>.

Se även

<link xlink:href="68e8a11a-8796-4ce9-89d6-38a15b6da456#PickTab=Windows">Ansluta till ett onlinemöte med Skype för företag med en skärmläsare</link>

<link xlink:href="42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659#PickTab=Windows">Kortkommandon i Skype för företag</link>

<link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=Windows">Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag</link>

<link xlink:href="a0ca81c1-fa3e-417e-9d3b-78b8816fce58#PickTab=Windows">Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365</link>

<link xlink:href="14fb922b-beef-478e-8d29-491cc30c8da6#PickTab=Windows">Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner</link>

Använda <token>Skype_for_Business_for_Mac</token> med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac Os för att snabbt kontrollera din röstbrevlåda.

Meddelanden: 

 • <tokenBlock>A11y_O365UpdatesTextOnly</tokenBlock>
 • Kortkommandon finns i <link xlink:href="42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659#PickTab=Mac">Kortkommandon i Skype för företag</link>.

 • <tokenBlock>A11y_MacOSVoiceOver</tokenBlock>

Lyssna på dina röstmeddelanden i Skype för företag

När du har nya röstmeddelanden visas en röd prick på fliken <ui>Samtal</ui> i huvudfönstret i <token>Skype_for_Business_for_Mac</token> och VoiceOver läser upp antalet ouppspelade meddelanden när fokus är på fliken <ui>Röstbrevlåda</ui>.

 1. Starta <token>Skype_for_Business</token> om det inte redan är öppet.Instruktioner finns i <link xlink:href="7fb6c190-02c7-4b76-9e02-abc9a11d5a2d#BKMK_OpenSkype_Mac">Öppna Skype för företag och logga in</link>.

 2. Fokus är på huvudnavigeringsfönstret i <token>Skype_for_Business</token>. Gå till huvudnavigeringsobjekten i fönstret genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil.

 3. Tryck på Tabb tre gånger tills VoiceOver läser upp: ”Samtal”. Välj knappen genom att trycka på blanksteg.

 4. Stäng huvudnavigeringsfönstret genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+uppil. VoiceOver läser upp: ”Ute ur huvudnavigeringsgrupp”.

 5. Gå till knappen <ui>Röstbrevlåda</ui> i gruppen <ui>Samtal</ui> genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpil flera gånger tills VoiceOver läser upp: ”Röstbrevlåda, alternativknapp”.

 6. Välj knappen <ui>Röstbrevlåda</ui> genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 7. Gå till listan över röstmeddelanden genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpil en gång. VoiceOver läser upp: ”Röstbrevlåda, tabell”.

 8. Öppna listan genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil. Fokus är på det senaste röstmeddelandet. VoiceOver börjar läsa upp uppringarens information.

 9. Gå mellan meddelandena genom att trycka på Ctrl+Alt+nedpil eller uppil.

 10. Spela upp ett meddelande genom att trycka på Retur.

Snabbreferens

<link xlink:href="68e8a11a-8796-4ce9-89d6-38a15b6da456#PickTab=Mac">Ansluta till ett onlinemöte med Skype för företag med en skärmläsare</link>

<link xlink:href="d73b5b49-080f-436f-802c-208b958204e4#PickTab=Mac">Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag</link>

<link xlink:href="42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659#PickTab=Mac">Kortkommandon i Skype för företag</link>

<link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=Mac">Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag</link>

<link xlink:href="a0ca81c1-fa3e-417e-9d3b-78b8816fce58#PickTab=Mac">Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365</link>

<link xlink:href="14fb922b-beef-478e-8d29-491cc30c8da6#PickTab=Mac">Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner</link>

Teknisk support för kunder med funktionshinder

<tokenBlock>Accessibility_MicrosoftDisabilityAnswerDesk</tokenBlock>
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×