Använda en skärmläsare med en blogg som skapats i SharePoint Online

Använda en skärmläsare med en blogg som skapats i SharePoint Online

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd SharePoint Online med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att navigera i vanligt blogginnehåll, höra ett helt inlägg, kommentera eller gilla ett blogginlägg, söka efter innehåll och så vidare.

En blogg i SharePoint Online är ett fantastiskt verktyg för att presentera företagets nyheter och händelser eller dela idéer, observationer och information inom gruppen eller organisationen, bara för att nämna några användningsområden.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om tangentbordsgenvägar finns i Kortkommandon i SharePoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder SharePoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom SharePoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte SharePoint Online.

I det här avsnittet

Komma igång: tabbordning och standardinnehåll i en blogg

När en författare skapar en blogg i SharePoint Online använder han eller hon oftast mallen Blogg, som infogar standardinnehåll (som webbdelar) i bloggen, samt följande standardwebbsidor:

 • En startsida för bloggen

 • En sida för varje blogginlägg

 • En sida för varje bloggkategori

 • En sida för varje månad i bloggarkivet

Tabbordning för standardsidor

I följande avsnitt beskrivs tabbordningen för varje webbsida. Om du vet tabbordningen blir det enklare för dig att flytta runt på sidorna.

Tabbordning för bloggsidor

Alla sidor har följande standardinnehåll, i tabbordning:

 1. Standardgrafik som länkar till bloggens startsida.

 2. Hem-länk till bloggens startsida.

 3. Rutan Sök på den här webbplatsen.

 4. Listan Kategorier. Här finns länkar till kategorierna Händelser, Idéer och Åsikter, och om du är bloggförfattaren en länk till Lägg till kategori.

 5. Listan Arkiv, sorterad efter månad, och en länk till Äldre inlägg.

startsida

Startsidan visar alla blogginläggen i fallande kronologisk ordning. För varje inlägg visas:

 • Titel, författarens namn och en lista med bloggkategorier

 • Länken Kommentarer

 • Länkarna Gilla och Sluta gilla

 • Skicka en länk med e-post

 • (Endast författaren) Knappen Mer, som innehåller en redigeringslänk.

 • Länken RSS-feed

 • Länken Avisera mig

Webbsida för ett blogginlägg

Den här listan visar tabbordningen för en webbsida med blogginlägg:

 • Rubriken på blogginlägget.

 • Bloggförfattarens namn.

 • Namnen på de kategorier som blogginlägget tillhör.

 • Länken Gilla eller Sluta gilla.

 • Länken Kommentar.

 • Listan Mer, som innehåller en länk till Skicka en länk med e-post. Om du är bloggens författare innehåller listan Mer följande länkar: Skicka en länk med e-post och Redigera (om du vill redigera blogginlägget).

 • Textrutan Lägg till en kommentar, där du kan skriva en kommentar.

 • Knappen Publicera (om du vill publicera din kommentar).

 • Alla kommentarer för bloggen

Kategorisidan

Den här sidan visar alla blogginläggen i motsvarande kategori. Varje post visar rubriken på blogginlägget, bloggförfattarens namn och namnen på de kategorier som blogginlägget tillhör.

Arkivsida för bloggen, per månad

Den här sidan visar alla blogginläggen för månaden. Varje post visar rubriken på blogginlägget, bloggförfattarens namn och namnen på de kategorier som blogginlägget tillhör.

Verktyg för bloggförfattare

Om du har skapat den blogg du använder finns ytterligare redigeringselement efter elementen för det sista inlägget på varje bloggwebbsida. Listan Bloggverktyg ger dig åtkomst till följande länkar:

 • Skriv ett inlägg

 • Hantera inlägg

 • Hantera kommentarer

 • Hantera kategorier

 • Starta bloggappen

 • Rutan Välj inläggslayout (alternativen Grundläggande, Inramat och Infogad).

Navigera i en blogg på SharePoint Online

 • Navigeringslänkar.

  För att gå direkt till och välja navigeringslänkar på en bloggsida trycker du på Tabb tills du hör "Hoppa över menyflikskommandon, länk". Tryck på Retur.

 • Huvudinnehåll.

  För att gå direkt till och markera huvudinnehållet på en bloggsida direkt efter att du öppnat sidan trycker du på Tabb tills du hör "Hoppa till huvudinnehåll, länk". Tryck på Retur.

 • Varje element på en sida.

  Tryck på Tabb för att flytta från ett sidelement till nästa. Tryck på Skift+Tabb om du vill flytta bakåt. När fokus flyttas till ett nytt element hör du namnet på elementet.

 • Startsidan för bloggen.

  Flytta till och välj länken Hem för bloggsidan genom att trycka på Alt+1. Du hör "Start, för närvarande markerad". Tryck på Retur.

 • Blogginlägg på startsidan.

  Om du vill flytta från en post till en annan på startsidan, måste du flytta mellan de informativa elementen för varje inlägg (till exempel rubrik, kategorier och kommentarer) med Tabb-tangenten. När fokus flyttas till ett inläggs rubrik hör du inläggets namn följt av "Rubriknivå ett, länk". När fokus flyttas till de andra elementen i inlägget hör du namnet på elementet följt av "Länk". Tryck på Retur för att välja något av inläggets element.

  Tips: 

  • När fokus flyttas till länken Kommentarer för ett blogginlägg hör du, förutom "Kommentarer, länk", det totala antalet kommentarer för inlägget.

  • Om du vill ta reda på vilka informativa element som ingår i alla blogginläggen kan du gå till Komma igång: tabbordning och standardinnehåll i en blogg i den här artikeln.

 • Blogginläggen i en viss kategori.

  Som standard är listan Kategorier efter knappen Sök i tabbordningen på en bloggsida. När du tabbar till knappen Sök hör du "Sökknappen". Om du trycker på Tabb-tangenten igen flyttas fokus till länkarna i listan Kategorier. Du hör namnet på varje kategori följt av "Länk". Tryck på Retur för att välja en kategori.

 • Blogginläggen under en viss månad.

  Som standard är listan Arkiv efter den sista kategorin (eller Lägg till kategori, om du är bloggens författare) i listan Kategorier i tabbordningen på en bloggsida. När fokus flyttas till den sista kategorin hör du kategorins namn följt av "Länk". Om du går framåt med Tabb-tangenten fokus flyttas fokus till länkarna i listan Arkiv. Du hör "Arkiv, länk". När du går till varje månad i listan med Tabb-tangenten hör du namnet på månaden följt av "Länk". Den sista länken i listan Arkiv är Äldre inlägg. När fokus flyttas till Äldre inlägg hör du "Äldre inlägg, länk". Tryck på Retur för att välja en månad.

Vanliga bloggåtgärder

Höra ett blogginlägg och kommentarerna

 1. Flytta fokus till rubriken för det blogginlägg som du vill öppna på startsidan, en kategorisida eller en arkivsida för bloggen. Du hör inläggets rubrik följt av "Rubriknivå ett, länk".

 2. Tryck på Retur. När blogginlägget öppnas på en egen sida, kan du höra rubriken på blogginlägget, bloggförfattarens namn, innehållet i inlägget, varje kommentar för inlägget tillsammans med namnet på den person som publicerade kommentaren och namnen på alla element på webbsidan.

Kommentarer för ett blogginlägg

 1. Flytta fokus till rubriken för det blogginlägg som du vill kommentera. Du hör inläggets rubrik följt av "Rubriknivå ett, länk".

 2. Du flyttar fokus till textrutan Lägg till en kommentar för inlägget med någon av följande metoder:

  • Om du är på startsidan för bloggen trycker du på Tabb tills fokus flyttas till länken Kommentarer. Du hör det totala antalet kommentarer för blogginlägget och sedan "Kommentarer, länk". Tryck på Retur. Inläggets sida öppnas. Tryck på Tabb tills fokus flyttas till textrutan Lägg till en kommentar. Du hör "Redigera, Skriv text".

  • Om du redan är på inläggets sida trycker du på Tabb tills fokus flyttas till länken Kommentar. Du hör "Kommentar, länk". Tryck på Retur. När fokus flyttas till textrutan Lägg till en kommentar för inlägget hör du "Redigera, Skriv text".

 3. Skriv din kommentar.

 4. Tryck på Tabb när du vill publicera kommentaren. När fokus flyttas till knappen Publicera hör du "Publicera, knapp". Tryck på Retur.

Gilla ett blogginlägg

 1. Flytta fokus till rubriken för det blogginlägg som du gillar på bloggens startsida eller inläggets sida. Du hör inläggets rubrik följt av "Rubriknivå ett, länk".

 2. Tryck på Tabb tills fokus flyttas till länken Gilla och du hör "Gilla, länk". Tryck på Retur. Du hör antalet Gilla-markeringar för inlägget och "Sluta gilla". Länken Sluta gilla läggs om du skulle ändra dig. (Du slutar gilla ett inlägg genom att markera länken Sluta gilla och sedan trycka på Retur.)

Söka efter innehåll

 1. För att flytta fokus till textrutan Sök på den här webbplatsen trycker du på Alt+S. Du hör "Sök på den här webbplatsen, skriv text".

 2. Skriv texten och tryck på Retur. När fokus flyttas till en ny sida (som öppnas på samma flik) som innehåller sökresultaten hör du sökresultatet.

 3. Tryck på Tabb tills du hör rubriken för det resultat du vill ha och tryck sedan på Retur.

Följa en blogg

 • När du öppnar en blogg som skapats i SharePoint Online i en webbläsare, flyttas fokus till webbsida, som är öppen på en flik i webbläsaren. Du hör namnet på fliken och namnet på den webbläsare du använder.

 • För att flytta fokus till knappen Följ knappen som finns längst upp på varje blogg som skapats i SharePoint Online trycker du på Tabb tills du hör "Följ den här webbplatsen och gå enkelt tillbaka till den från webbplatssidan". Tryck sedan på Retur.

Detta lägger till en länk till bloggen på din Webbplatser-sida under Webbplatser jag följer.

Se även

Använda en skärmläsare för att utforska listorna Följer och Senaste i SharePoint Online

Kortkommandon i SharePoint Online

Komma igång med en skärmläsare med ett modernt dokumentbibliotek i SharePoint Online

Hjälpmedelsfunktioner i SharePoint Online

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×