Använda en skärmläsare för samtidig redigering av dokument i Word 2016

Använda en skärmläsare för samtidig redigering av dokument i Word 2016

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren för Windows, för att arbeta tillsammans på ett dokument online. Både vanlig samtidig redigering och samtidig redigering i realtid är möjligt. Med det senare alternativet kan ni se varandras ändringar direkt när de görs.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Kortkommandon i Microsoft Word för Windows.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • I den här artikeln förutsätter vi att du har loggat in på ditt Microsoft-konto och att OneDrive därför är tillgängligt.

I det här avsnittet

Spara ett dokument online

Innan du kan redigera ett dokument i Word 2016 tillsammans med andra måste du spara det på OneDrive eller SharePoint Online.

Spara ett dokument på OneDrive

 1. När du har skapat ett dokument som du vill dela i Word 2016 trycker du på Alt+F för att öppna menyn Arkiv. Du hör: "Markerat, flikobjektet Information." Med JAWS hör du: "Backstage-vyn, Arkiv, fliken Information."

 2. Tryck på H för att öppna menyn Dela. Du hör: "Markerat, flikobjektet Dela." Med JAWS hör du: "Fliken Dela."

 3. Tryck på C om du vill spara dokumentet i molnet. Du hör: "Markerat, flikobjektet Spara som." Med JAWS hör du: ”Fliken Spara som.”

 4. Tryck på K om du vill spara dokumentet på OneDrive. Du hör: "Markerat, flikobjektet OneDrive – Privat." Med JAWS hör du: ”Fliken OneDrive – Privat.” Ditt OneDrive-kontonamn kan vara ett annat.

  • När du vill spara dokumentet lokalt eller ändra filnamnet trycker du på Tabb tills du hör "Ange filnamn här" eller det aktuella filnamnet. Skriv det namn du vill använda och tryck på Tabb tills du hör "knappen Spara". Tryck på blanksteg om du vill spara dokumentet på OneDrive.

  • Om du redan har sparat dokumentet och vill använda samma filnamn på OneDrive trycker du på Tabb tills du hör "knappen Spara". Tryck sedan på blanksteg för att spara dokumentet på OneDrive.

Spara ett dokument till SharePoint

 1. När du har skapat ett dokument som du vill dela i Word 2016 trycker du på Alt+F för att öppna menyn Arkiv. Du hör: "Markerat, flikobjektet Information." Med JAWS hör du: "Backstage-vyn, Arkiv, fliken Information."

 2. Tryck på H för att öppna menyn Dela. Du hör: "Markerat, flikobjektet Dela." Med JAWS hör du: "Fliken Dela."

 3. Tryck på C om du vill spara dokumentet i molnet. Du hör: "Markerat, flikobjektet Spara som." Med JAWS hör du: ”Fliken Spara som.”

 4. Tryck på S om du vill spara dokumentet på en SharePoint-webbplats. Du hör: "Webbplatser", följt av namnet på webbplatsen.

 5. Tryck på Tabb och sedan på Retur för att öppna dialogrutan Spara. Skärmläsaren läser upp det aktuella filnamnet eller några ord från början av texten om filen inte har sparats ännu.

  • När du vill spara dokumentet lokalt eller ändra filnamnet skriver du namnet du vill använda och trycker på Tabb tills du hör "Alla platser, delningsknapp". Tryck på högerpil tills du hör adressen till din SharePoint-webbplats. Tryck på nedpilen tills du hör namnet på biblioteket eller arbetsytan du vill använda. Tryck sedan på Retur för att spara dokumentet.

  • Om du redan har sparat dokumentet och vill använda samma filnamn på SharePoint trycker du på Tabb tills du hör "Alla platser, delningsknapp". Tryck på högerpil tills du hör adressen till din SharePoint-webbplats. Tryck på nedpilen tills du hör namnet på biblioteket eller arbetsytan du vill använda. Tryck på Retur för att spara dokumentet.

Lägga till en lagringsplats online

OneDrive är tillgängligt direkt när du börjar använda Word 2016, men du kan behöva lägga till en SharePoint-webbplats manuellt innan du kan spara där.

 1. Tryck på Alt+F i Word 2016 för att öppna menyn Arkiv. Du hör: "Markerat, flikobjektet Information." Med JAWS hör du: "Backstage-vyn, Arkiv, fliken Information."

 2. Öppna menyn Spara som genom att trycka på A. Du hör: "Markerat, flikobjektet Spara som." Med JAWS hör du: ”Fliken Spara som.”

 3. Tryck på A om du vill lägga till en plats att spara på. Du hör: "Markerat, flikobjektet Lägg till en plats." Med JAWS hör du: ”Fliken Lägg till en plats.”

 4. Tryck på 1 för att lägga till en SharePoint-webbplats.

 5. När du uppmanas till det anger du den e-postadress som du använder med SharePoint-webbplatsen och trycker sedan på Retur.

 6. Ange lösenordet när du uppmanas till det och tryck sedan på Retur.

Webbplatsen är nu tillgänglig i dialogrutan Spara som i Word_2016.

Dela ett dokument med andra

När du har sparat ett dokument online kan du dela det med de personer som du vill samarbeta med.

 1. Tryck på Alt+F för att öppna menyn Arkiv. Du hör: "Markerat, flikobjektet Information." Med JAWS hör du: "Backstage-vyn, Arkiv, fliken Information."

 2. Tryck på H för att öppna menyn Dela. Du hör: "Markerat, flikobjektet Dela." Med JAWS hör du: "Fliken Dela."

 3. Tryck på A för att dela det sparade dokumentet med andra. Du hör dokumentnamnet, följt av "Ange namn för e-postadresser" eller bara "Slutet av raden". Med JAWS hör du: "Fönstret Dela, ange namn för e-postadresser." Ange e-postadressen till den person som du vill samarbeta med. Om du vill ange fler än en mottagare avgränsar du adresserna med semikolon.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Ge behörighet till det här dokumentet." Om det följs av "Kan redigera" finns redan behörighet för samtidig redigering. I annat fall trycker du på blanksteg och sedan upp- eller nedpil tills du hör "Kan redigera". Tryck på Retur.

 5. Om du vill skriva ett kort meddelande till dem du ska samarbeta med trycker du på Tabb tills du hör "Inkludera ett meddelande (valfritt)". Skriv sedan ditt meddelande.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "knappen Dela" och tryck sedan på Retur för att skicka delningsmeddelandet till dina kollegor.

Ändra delningsalternativ

Du kan välja om du alltid vill dela dina ändringar med medförfattarna eller bli tillfrågad varje gång du öppnar ett dokument i vilket någon annan delar sina ändringar.

 1. Tryck på Alt+F för att öppna menyn Arkiv. Du hör: "Markerat, flikobjektet Information." Med JAWS hör du: "Backstage-vyn, Arkiv, fliken Information."

 2. Tryck på E för att öppna menyn Alternativ. Du hör: "Fönstret Word-alternativ, Allmänt, 1 av 10." Med JAWS hör du: "Word Options" (Word-alternativ). Med JAWS kanske fokus inte är på fliken General (Allmänt). Om du vill kontrollera att du är på rätt flik trycker du på upp- eller nedpil för att flytta mellan flikarna tills du hör "General" (Allmänt).

 3. Tryck på Tabb tills du hör "När jag arbetar med andra vill jag dela mina ändringar automatiskt", följt av den aktuella inställningen. Om du vill ändra inställningen trycker du på blanksteg och sedan på upp- eller nedpil för att flytta mellan alternativen tills du hör "Alltid" eller "Fråga mig", beroende på ditt val. Tryck sedan på Retur.

 4. Du stänger menyn Alternativ genom att trycka på Tabb tills du hör "knappen OK". Tryck på Retur.

Den här inställningen påverkar alla dokument som du delar, inte bara det dokument du arbetar i.

Tips: Om du väljer Aldrig ser du inte någon annans ändringar och de ser inte dina.

Arbeta tillsammans i ett delat dokument

I Word 2016 finns det två typer av samtidig redigering: vanlig och samtidig redigering i realtid. Båda metoderna gör att flera personer kan samarbeta och arbeta tillsammans i dokument. Det finns en viktig skillnad mellan dem:

 • Vanlig samtidig redigering är när du och andra arbetar samtidigt i ett dokument utan att låsa varandra ute. Stycken som någon annan arbetar på är låsta. När du sparar kan du se de ändringar som andra har gjort sedan du senast sparade.

 • Samtidig redigering i realtid är när två eller flera personer skriver samtidigt och automatiskt kan se alla användares textändringar när de görs. Om du samarbetar med någon som använder en version som bara stöder vanlig samtidig redigering, ser du att de arbetar i dokumentet, men du ser inte ändringarna förrän personen har sparat dokumentet.

När du använder Word 2016 för att arbeta med ett delat dokument behöver du inte ändra något i sättet du arbetar på. Dina medförfattare kan helt enkelt följa länken du skickade och dokumentet öppnas då i deras version av Word eller på Word Online. Om de också använder Word Online eller Word 2016 och har gått med på att automatiskt dela ändringar, visas deras arbete när det händer och du kan läsa den ändrade texten med hjälp av en skärmläsare utan att vänta tills de andra sparar dokumentet.

Skärmläsarmeddelanden

När du använder en skärmläsare när du samarbetar i ett dokument i Word 2016 hör du meddelanden när vissa händelser inträffar:

 • När du hör "Osynkroniserad ändring" innebär det att en författare redigerar ett stycke (med vanlig samtidig redigering), men inte sparat ändringarna ännu. Området är låst för samtidig redigering.

 • När du hör "Redigering av låst ändring" innebär det att en annan författare har låst området, vanligtvis ett stycke, och du kan inte redigera det.

 • När du hör "Extern ändring" innebär det att en författare just har sparat dokumentet och att medförfattaren har lagt till nytt innehåll i det. I vanlig samtidig redigering markeras området med grönt för en seende person.

 • När du hör "Ändring i konflikt" innebär det att en författare har ett stycke som står i konflikt med en ändring som har gjorts av en medförfattare. Det här området markeras i rött för en seende person.

 • När du hör "Författare" innebär det att en författare för närvarande är i det stycket (med samtidig redigering i realtid). Det här hjälper medförfattaren att undvika att skapa en konflikt genom att redigera samma område.

Tips: När du börjar arbeta med ett dokument med någon annan visas en dialogruta där du tillfrågas om vilken typ av samtidig redigering du vill använda. Tryck på F6 för att gå till dialogrutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till, läsa, och ta bort kommentarer i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word för Mac med tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS, för att arbeta tillsammans i ett dokument online.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara ett dokument online

Innan du kan redigera ett dokument i Word för Mac tillsammans med andra måste du spara filen på OneDrive eller SharePoint Online.

Spara ett dokument på OneDrive

 1. När du har skapat ett dokument du vill dela i Word för Mac trycker du på Kommando+Skift+S. Dialogrutan Spara som visas

  Obs!: Kontrollera att du är inloggad på OneDrive.

 2. Skriv det namn du vill använda för dokumentet och tryck på Tabb tills du hör: "Onlineplatser, knapp".

 3. Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg. Du hör dokumentnamnet.

 4. Tryck på Tabb tills att du hör: "Platser, tabell, <namn på den första lagringsplatsen online> har markerats."

 5. Tryck på Ctrl+Alt+nedpil tills du hör "OneDrive, <namn på OneDrive-kontot>". Tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Spara, standardknapp". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg. Fokus återgår till dokumentets redigeringsfönster.

Spara ett dokument till SharePoint

 1. När du har skapat ett dokument du vill dela i Word för Mac trycker du på Kommando+Skift+S. Dialogrutan Spara som visas

  Obs!: Kontrollera att du är inloggad på SharePoint.

 2. Skriv det namn du vill använda för dokumentet och tryck på Tabb tills du hör: "Onlineplatser, knapp".

 3. Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg. Du hör dokumentnamnet.

 4. Tryck på Tabb tills att du hör: "Platser, tabell, <namn på den första lagringsplatsen online> har markerats."

 5. Tryck på Ctrl+Alt+nedpil tills du hör "SharePoint Online, <namn på SharePoint-kontot>". Tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Spara, standardknapp". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg. Fokus återgår till dokumentets redigeringsfönster.

Lägga till en lagringsplats online

OneDrive är tillgängligt direkt när du börjar använda Word för Mac, men du kan behöva lägga till en SharePoint-webbplats manuellt innan du kan spara där.

 1. Tryck på Kommando+Skift+S. Dialogrutan Spara som visas.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Onlineplatser, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills att du hör: "Lägg till en plats, knapp" Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "SharePoint, knapp". Tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Skriv eller klistra in webbadressen till SharePoint-mappen och tryck på Tabb tills du hör: "Knappen Nästa."

 6. Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg. När du uppmanas till det anger du den e-postadress du använder med SharePoint-webbplatsen och trycker på blanksteg.

 7. Ange lösenordet när du uppmanas till det och tryck sedan på blanksteg.

Webbplatsen är nu tillgänglig i dialogrutan Spara som i WordforMac.

Dela ett dokument med andra

När du har sparat ett dokument online kan du dela det med de personer som du vill samarbeta med.

Bjuda in andra att samarbeta

Du kan bjuda in andra att arbeta med dig i ett dokument. Skicka en e-postinbjudan till samarbete direkt från Word för Mac med en länk till dokumentet.

 1. Tryck på Ctrl+ Alt+m. Du hör: "Menyraden Apple."

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Arkiv" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+nedpil tills du hör "Dela" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Du hör "Bjud in personer ellips". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Ange namn eller e-postadressen till den person du vill samarbeta med. Om du vill ange fler än en mottagare avgränsar du adresserna med komma.

 6. Om du vill skriva ett meddelande till mottagaren trycker du på Tabb tills du hör "Inkludera ett meddelande". Skriv meddelandet.

 7. Tryck på Tabb tills att du hör: "Kan redigera, markerad, kryssruta." Om du inte vill att din kollega ska redigera dokumentet trycker du på blanksteg.

 8. Tryck på Tabb tills du hör "knappen Dela". Tryck sedan på Ctr+Alt+blanksteg för att skicka delningsmeddelandet till dina kollegor.

Dela en länk till ditt dokument

Du kan kopiera länken till dokumentet och klistra in den i en annan delad fil, exempelvis en PowerPoint-presentation.

 1. Tryck på Ctrl+ Alt+m. Du hör: "Menyraden Apple."

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Arkiv" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Tryck på nedpil tills du hör "Dela" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+nedpil tills du hör "Kopiera länk" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Klistra in länken i exempelvis en annan delad fil.

Arbeta tillsammans i ett delat dokument

Du jobbar precis som vanligt i ett delat dokument med Word för Mac. Dina kollegor använder helt enkelt länken du skickade och dokumentet öppnas i deras version av Word eller på Word Online.

Tryck på Kommando+s när du vill uppdatera dokumentet med uppdateringar gjorda av andra författare.

Checka ut ett dokument

Om du vill låsa ett dokument så att bara du kan göra ändringar i den kan du checka ut filen. När du har checkat ut en fil kan andra inte göra ändringar i den eller se de ändringar du gör förrän du har sparat filen och checkat in den igen.

 1. Tryck på Ctrl+Alt+m när dokumentet är öppet. Du hör: "Menyraden Apple."

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Arkiv" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Tryck på nedpil tills du hör "Checka ut" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Redigera dokumentet och tryck på Ctrl+Alt+m när du är klar.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Arkiv" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 6. Tryck på nedpil tills du hör "Checka in" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 7. Du hör: "Versionskommentarer". Skriv en kort beskrivning av ändringarna. Sedan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Checka in" och trycker på Ctrl+Alt+blanksteg.

Blockera andra författare

Du kan skydda specifika avsnitt i dokumentet så att andra inte kan göra ändringar i dem.

 1. Markera det avsnitt du vill skydda i dokumentet.

 2. Tryck på Ctrl+ Alt+m. Du hör: "Menyraden Apple."

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Verktyg" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Tryck på nedpil tills du hör "Blockera författare" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Om du vill ta bort blockeringen trycker du på Ctrl+Alt+m.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Verktyg" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 7. Tryck på nedpil tills du hör ##(4 alternativ i tres)##"Avblockera alla mina blockerade områden" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×