Använda en skärmläsare för att zooma in eller ut i Outlook

Använda en skärmläsare för att zooma in eller ut i Outlook

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på supporten för Office och i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Använd Outlook med tangent bordet och skärm läsaren för att zooma in eller förstora texten i ett e-postmeddelande och göra det lättare att läsa. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du kan också zooma ut och återgå till den ursprungliga textstorleken.

behöver du anvisningar om hur du zoomar in eller ut i OutlookExcel, men inte använder en skärm läsare? Se texten i mina e-postmeddelanden är större eller mindre än vanligt eller gör text och program större.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Zooma in ett e-postmeddelande i ett eget fönster

Du kan bara zooma det e-postmeddelande som du håller på att läsa eller skriva. När du flyttar till ett annat e-postmeddelande återgår brödtexten till standardteckenstorleken.

Tips: 

 1. Navigera till e-postmeddelandet i meddelandelistan och tryck på Retur. E-postmeddelandet öppnas i ett eget fönster.

 2. Om du vill zooma in i e-postmeddelandet trycker du på ALT + H, Q, 1. Dialog rutan Zooma medan läser öppnas.

  Obs!: Om du skriver ett e-postmeddelande trycker du på Alt + O, Q. Dialog rutan Zooma när du skriver öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på uppåtpilen för att dubbla teckenstorleken i e-postmeddelandet.

  • Om du vill ange ett eget zoomnings värde trycker du på TABB tills du hör "procent, redigering" följt av den aktuella procent satsen. Med JAWS hör du: "procentuell rotations ruta". Skriv önskat zoomvärde, till exempel 250 eller 400.

 4. Om du vill att Outlook ska komma ihåg zoominställningen trycker du på TABB-tangenten tills du hör "omarkerad, kom ihåg" preferens "och väljer alternativet genom att trycka på blank steg.

 5. Tryck på Retur för att stänga dialogrutan Zooma och läsa det förstorade meddelandet.

Obs!: Text storleken i menyfliksområdet påverkas inte. Om du vill ändra textstorleken i menyfliksområdet eller i Outlook-navigeringsfönstret måste du ändra bilskärmsinställningarna på datorn.

Zooma ut från ett e-postmeddelande i ett eget fönster

Du kan bara zooma ut från det e-postmeddelande som du håller på att läsa eller skriva. När du flyttar till ett annat e-postmeddelande återgår brödtexten till standardteckenstorleken.

 1. I det maximerade e-postmeddelandet trycker du på ALT + H, Q, 1. Dialog rutan Zooma medan läser öppnas.

  Obs!: Om du skriver ett e-postmeddelande trycker du på Alt + O, Q. Dialog rutan Zooma när du skriver öppnas.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill minska tecken storleken på e-postmeddelandet till ursprunglig storlek trycker du på nedåtpilen tills du hör: "Zooma, markerad, 100 procent".

  • Om du vill ange ett eget zoomnings värde trycker du på TABB tills du hör "procent, redigering" följt av den aktuella procent satsen. Med JAWS hör du: "procentuell rotations ruta". Skriv önskat zoomvärde, till exempel 75.

 3. Om du vill att Outlook ska komma ihåg zoominställningen trycker du på TABB-tangenten tills du hör "omarkerad, kom ihåg" preferens "och väljer alternativet genom att trycka på blank steg.

 4. Tryck på Retur för att stänga dialogrutan Zooma.

Zooma in ett e-postmeddelande i läsfönstret

 1. Navigera till e-postmeddelandet i meddelandelistan.

 2. Om du vill flytta fokus till statusfältet trycker du på F6 tills du hör "Statusfält", följt av det senast använda alternativet i statusfältet.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Zooma in , knapp" och tryck sedan flera gånger på RETUR tills du kommer till den text storlek du vill använda.

Zooma ut från ett e-postmeddelande i läsfönstret

 1. I det zoomade meddelandet trycker du på F6 tills du hör "statusfält", följt av det senast använda alternativet i statusfältet.

 2. Gå till skjutreglaget Zooma genom att trycka på tabbtangenten tills du hör "Zooma ut, knapp" och tryck sedan flera gånger på Retur tills du kommer till den textstorlek du vill använda.

Ändra textstorlek i menyfliksområdet

Du kan ändra text storleken i menyfliksområdet eller i Outlook navigerings fönster genom att ändra bildskärms inställningarna för din dator.

 1. Tryck på Windows-tangenten. Du hör: "Starta fönster, Cortana, sökruta, redigera".

 2. Skriv text storleki fältet Söktext och tryck sedan på RETUR. Inställningsfönstret Bildskärm öppnas.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "gör allt större, ändra storleken på text och appar i huvud visningen" följt av det aktuella värdet.

 4. Tryck på Alt+nedåtpil för att öppna listan med alternativ.

 5. Välj det nya värdet genom att trycka på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör värdet som du vill ha, och tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Gör text och program större

Nyheter i Office 365

Använd Outlook för Mac med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i Mac OS, för att zooma in eller förstora texten i ett e-postmeddelande och göra det lättare att läsa. Du kan också zooma ut och återgå till den ursprungliga textstorleken.

behöver du anvisningar om hur du zoomar in eller ut i OutlookExcel, men inte använder en skärm läsare? Se ändra tecken storlek i Outlook för Mac.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Zooma in ett e-postmeddelande i ett eget fönster

 1. Gå till e-postmeddelandet och tryck på RETUR. E-postmeddelandet öppnas i ett eget fönster.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill öka tecken storleken på e-postmeddelandet trycker du på kommando + plus tecken (+).

  • Minska tecken storleken på e-postmeddelandet genom att trycka på kommando + minus tecken (-)

Zooma in eller ut när du skriver ett e-postmeddelande

Du kan göra texten större eller mindre när du skriver e-postmeddelandet. Det här är en tillfällig inställning och text storleken återgår till standardvärdet när du har skickat meddelandet.

 1. Placera markören i bröd texten i e-postmeddelandet som du skriver.

 2. Tryck på CTRL + kommando + Z. Du hör: "Zooma dialog ruta".

 3. Gör något av följande i dialog rutan Zooma :

  • Tryck på nedåtpilen tills du hör det zoom-värde du vill använda.

  • Om du vill använda ett anpassat zoom-värde trycker du på TABB tills du hör: "procent, redigera text". Skriv det värde du vill använda.

 4. Bekräfta och Använd värdet genom att trycka på RETUR. Fokus återgår till e-postmeddelandet.

Använda funktionen zooma

Med funktionen Zooma på din Mac kan du använda tangent bords gen vägar för att förstora innehållet i något Outlook.

 1. Tryck på Ctrl+Alt+M för att gå till menyraden. Du hör: ”Menyrad, Apple”. Öppna sedan systeminställningarnagenom att trycka på nedåtpilen tills du hör "Systeminställningar" och sedan trycka på Ctrl + Alt + blank steg.

 2. Tryck på TABB-tangenten i Systeminställningartills du hör "hjälpmedel, knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg. Hjälpmedel -menyn öppnas.

 3. Tryck på Tabb. Du hör: "hjälpmedels tabellen, allmänt, markerad." Öppna menyn zoom genom att trycka på nedåtpilen tills du hör: "Zooma".

 4. Om du vill använda kortkommandon för att zooma innehåll trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Använd kortkommandon för att zooma, avmarkerad, kryss ruta" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg för att välja. Du hör: "kontrol lera, Använd tangent bords gen vägar för att zooma, kryss ruta".

 5. I Outlook kan du göra följande:

  • Om du vill förstora visningen av dina e-postmeddelanden eller kalendrar (zooma in) trycker du på Alt + kommando + komma (,). Du hör den aktuella zoomnivån.

  • Om du vill förminska vyn (zooma ut) trycker du på Alt + kommando + punkt (.). Du hör den aktuella zoomnivån.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Nyheter i Office 365

Använd Outlook med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, med zoomfunktionen för din telefon för att zooma in eller förstora texten i ett e-postmeddelande och göra det lättare att läsa. Du kan också zooma ut och återgå till den ursprungliga textstorleken.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Aktivera zoom

Aktivera funktionen Zooma i hjälpmedelsinställningarna på telefonen.

 1. Svep åt höger eller vänster med tre fingrar på din telefon för att gå till startskärmen där ikonen Inställningar finns. Svep sedan åt höger tills du hör "Inställningar" och dubbeltryck på skärmen.

 2. I Inställningaröppnar du menyn hjälpmedel genom att svepa åt höger tills du hör "knappen Allmänt" och dubbel tryck på skärmen. Svep sedan åt höger tills du hör "Hjälpmedel, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Öppna menyn Zooma genom att svepa åt höger tills du hör "Zoomning av, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Om du vill aktivera funktionen Zooma sveper du åt höger tills du hör "Zoomning av" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Zooma in ett e-postmeddelande

Med zoomfunktionen kan du använda gester för att förstora innehållet i ett e-postmeddelande i Outlook. Om du vill aktivera funktionen zooma går du till aktivera zoom.

Gör något av följande i det Outlook e-postmeddelandet som du vill zooma:

 • Om du vill förstora skärmen och se en viss del av dina e-postmeddelanden uppåt, dubbeltrycker du på skärmen med tre fingrar.

 • Om du vill flytta zoomningen till en annan plats drar du skärmen med tre fingrar.

 • Om du vill gå tillbaka till standardförstoringen dubbeltrycker du på skärmen med tre fingrar.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Nyheter i Office 365

Använd Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, med förstorings funktionen i din telefon för att zooma in eller förstora texten i ett e-postmeddelande och göra det lättare att läsa. Du kan också zooma ut och återgå till den ursprungliga textstorleken.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Aktivera förstoring

Aktivera funktionen Förstoring i hjälpmedelsinställningarna på telefonen.

 1. I Inställningar i telefonen öppnar du menyn Hjälpmedel genom att svepa åt höger tills du hör "Allmänt" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 2. Öppna menyn Förstoring genom att svepa åt höger tills du hör "Förstoring av" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Aktivera funktionen Förstoring genom att svepa åt höger tills du hör "Förstora med trippeltryck av" och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Av, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Förstoring är aktiverat och du hör: "På".

Zooma in ett e-postmeddelande

Med funktionen förstoring kan du använda gester för att förstora innehållet i ett e-postmeddelande i Outlook för Android. Om du vill aktivera förstorings funktionen går du till Aktivera förstoringen.

Gör något av följande i det Outlook e-postmeddelandet som du vill zooma:

 • Om du vill förstora skärmen och se en viss del av dina e-postmeddelanden uppåt trycker du på skärmen.

 • Om du vill flytta zoomningen till en annan plats drar du skärmen med två fingrar.

 • Om du vill gå tillbaka till standardförstoringen trippeltrycker du på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Nyheter i Office 365

Använd Outlook på webben med tangent bordet och en skärm läsare i webbläsaren för att zooma in eller förstora texten i ett e-postmeddelande eller en kalender och göra det lättare att läsa. Du får också lära dig att zooma ut och återgå till ursprunglig text storlek. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook på webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

Zooma in eller ut

När du läser e-post kan du använda webbläsarens zoomfunktion till att göra texten på skärmen större eller mindre.

 1. När du använder Outlook på webben i Microsoft Edge gör du något av följande:

  • Om du vill zooma in trycker du på CTRL + plus tecken (+) flera gånger tills du hör önskad zoomnings grad.

  • Zooma ut genom att trycka på CTRL + minus tecken (-) flera gånger tills du hör den zooma ut-procent du vill använda.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Nyheter i Office 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×