Använda en skärmläsare för att zooma in eller ut i Outlook

Använda en skärmläsare för att zooma in eller ut i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Personer som inte använder en skärmläsare finns i texten i Mina e-postmeddelanden är större eller mindre än vanligt eller göra text och större program (i Windows).

Använda Outlook med ditt tangentbord och skärm läsare att zooma in, eller förstora texten i ett e-postmeddelande och att det blir lättare att läsa. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du kan också zooma ut och återgå till den ursprungliga textstorleken.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Zooma in ett e-postmeddelande i ett eget fönster

Du kan bara zooma e-postmeddelandet du läser eller skriver för närvarande. När du flyttar till ett annat e-postmeddelande återgår brödtexten till standardteckenstorleken.

Tips: 

 1. Navigera till e-postmeddelandet i meddelandelistan och tryck på Retur. E-postmeddelandet öppnas i ett eget fönster.

 2. Tryck på Alt + H, Q, 1 om du vill zooma in i e-postmeddelandet. Dialogrutan Zooma vid läsning öppnas.

  Obs!: Om du skriver ett e-postmeddelande, trycker du på Alt + O, Q. Dialogrutan Zooma när du har skrivit öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på uppåtpilen för att dubbla teckenstorleken i e-postmeddelandet.

  • Om du vill ange ett eget Zooma värde, tryck på TABB tills du hör ”procent, redigera” följt av den aktuella procentandelen. Med JAWS, du hör: ”procent rotationsrutan”. Skriv önskat zoomvärde, till exempel 250 eller 400.

 4. Om du vill Outlook komma ihåg zoominställningar, tryck på TABB tills du hör ”avmarkerad, Kom ihåg mitt inställningen” och tryck på blanksteg för att välja önskat alternativ.

 5. Tryck på Retur för att stänga dialogrutan Zooma och läsa det förstorade meddelandet.

Obs!: Storleken på texten i menyfliksområdet påverkas inte. Om du vill ändra textstorleken i menyfliksområdet eller i Outlook-navigeringsfönstret måste du ändra bilskärmsinställningarna på datorn.

Zooma ut från ett e-postmeddelande i ett eget fönster

Du kan bara zooma ut från e-postmeddelandet du läser eller skriver för närvarande. När du flyttar till ett annat e-postmeddelande återgår brödtexten till standardteckenstorleken.

 1. Tryck på Alt + H, Q, 1 i zoomad e-postmeddelandet. Dialogrutan Zooma vid läsning öppnas.

  Obs!: Om du skriver ett e-postmeddelande, trycker du på Alt + O, Q. Dialogrutan Zooma när du har skrivit öppnas.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill minska teckenstorleken för e-postmeddelandet till den ursprungliga storleken, tryck på nedåt tills du hör: ”Zooma, markerade hundra procent”.

  • Om du vill ange ett eget Zooma värde, tryck på TABB tills du hör ”procent, redigera” följt av den aktuella procentandelen. Med JAWS, du hör: ”procent rotationsrutan”. Skriv önskat zoomvärde, till exempel 75.

 3. Om du vill Outlook komma ihåg zoominställningar, tryck på TABB tills du hör ”avmarkerad, Kom ihåg mitt inställningen” och tryck på blanksteg för att välja önskat alternativ.

 4. Tryck på Retur för att stänga dialogrutan Zooma.

Zooma in ett e-postmeddelande i läsfönstret

 1. Navigera till e-postmeddelandet i meddelandelistan.

 2. Om du vill flytta fokus till statusfältet trycker du på F6 tills du hör "Statusfält", följt av det senast använda alternativet i statusfältet.

 3. Om du vill gå till skjutreglaget Zooma , tryck på TABB tills du hör ”Zooma in, knapp”, och sedan flera gånger på RETUR tills du kommer till önskad textstorlek.

Zooma ut från ett e-postmeddelande i läsfönstret

 1. I zoomad e-post, trycker du på F6 tills du hör ”statusfältet”, följt av det senast använda alternativet i statusfältet.

 2. Gå till skjutreglaget Zooma genom att trycka på tabbtangenten tills du hör "Zooma ut, knapp" och tryck sedan flera gånger på Retur tills du kommer till den textstorlek du vill använda.

Ändra textstorlek i menyfliksområdet

Du kan ändra storleken på texten i menyfliksområdet eller i Outlook navigering fönsterrutor genom att ändra visningsinställningarna för din dator.

 1. Tryck på Windows-tangenten. Du hör ”: Start Cortana,-fönstret Sök-rutan Redigera”.

 2. Skriv textstorlekeni fältet Sök och tryck på RETUR. Inställningsfönstret Bildskärm öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”gör allt större genom att ändra storlek på text och program på huvudskärmen”, följt av det aktuella värdet.

 4. Tryck på Alt+nedåtpil för att öppna listan med alternativ.

 5. Välj det nya värdet genom att trycka på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör värdet som du vill ha, och tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Förstora text och program

Använda Outlook för Mac med tangentbord och VoiceOver i Mac OS inbyggda skärmläsare för att zooma in eller förstora texten i ett e-postmeddelande och att det blir lättare att läsa. Du kan också zooma ut och återgå till den ursprungliga textstorleken.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Zooma in ett e-postmeddelande i ett eget fönster

 1. Navigera till det e-postmeddelanden i meddelandelistan, och tryck på RETUR. E-postmeddelandet öppnas i ett eget fönster.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på Kommando + plustecken (+) om du vill öka teckenstorleken för e-postmeddelandet.

  • Tryck på kommando + minustecken (-) om du vill minska teckenstorleken för e-postmeddelandet

Använd Zoom-funktionen

Med funktionen Zooma i din Mac kan använda du kortkommandon för att förstora innehållet i ett område på Outlook.

 1. Tryck på Ctrl+Alt+M för att gå till menyraden. Du hör: ”Menyrad, Apple”. Om du vill öppna Systeminställningar, tryck på nedåtpilen tills du hör ”systeminställningar” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 2. I Systeminställningar, tryck på TABB tills du hör ”hjälpmedel, knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Menyn hjälpmedel öppnas.

 3. Tryck på Tabb. Du hör: ”hjälpmedelsfunktioner tabellen Allmänt markerat”. Om du vill öppna menyn Zooma funktionen, tryck på nedåt tills du hör: ”Zooma”.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”Använd tangentbordsgenvägar för att zooma, avmarkerat kryssrutan” och tryck sedan på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja om du vill använda tangentbordsgenvägar när du vill zooma innehåll. Du hör: ”Kontrollera, använda kortkommandon för att zooma kryssruta”.

 5. I Outlook, kan du nu göra följande:

  • Du förstora visningen av din e-postmeddelanden eller kalendrar (zooma in), tryck på Logga Alt + Kommando + komma (,). Du hör aktuell zoomnivå.

  • Om du vill förminska vyn (zooma ut) trycker du på ALT + kommando + -period tecknet (.). Du hör aktuell zoomnivå.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook med VoiceOver, den inbyggda iOS-Skärmläsaren med funktionen Zooma i telefonen för att zooma in eller förstora texten i ett e-postmeddelande och att det blir lättare att läsa. Du kan också zooma ut och återgå till den ursprungliga textstorleken.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Aktivera Zoom

Aktivera funktionen Zooma i hjälpmedelsinställningarna på telefonen.

 1. Svep åt höger eller vänster med tre fingrar på din telefon för att gå till startskärmen där ikonen Inställningar finns. Svep sedan åt höger tills du hör "Inställningar" och dubbeltryck på skärmen.

 2. I Inställningar föratt öppna menyn hjälpmedel Svep åt höger tills du hör ”allmänna knappen” och dubbelknacka på skärmen. Svep sedan åt höger tills du hör "Hjälpmedel, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Öppna menyn Zooma genom att svepa åt höger tills du hör "Zoomning av, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Om du vill aktivera funktionen Zooma sveper du åt höger tills du hör "Zoomning av" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Zooma in i ett e-postmeddelande

Med funktionen Zooma på kan du använda gester för att förstora innehållet i ett e-postmeddelande i Outlook. Om du vill aktivera Zoom-funktionen finns i Aktivera Zoom.

Gör något av följande i Outlook e-postmeddelande som du vill zooma:

 • Om du vill förstora skärmbilden och se en viss del av din e-postmeddelanden tydligare dubbelknacka på skärmen med tre fingrar.

 • Om du vill flytta zoomningen till en annan plats drar du skärmen med tre fingrar.

 • Om du vill gå tillbaka till standardförstoringen dubbeltrycker du på skärmen med tre fingrar.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook för Android med TalkBack, inbyggda Android Skärmläsaren, med funktionen förstoringen i telefonen för att zooma in eller förstora texten i ett e-postmeddelande och att det blir lättare att läsa. Du kan också zooma ut och återgå till den ursprungliga textstorleken.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Aktivera förstoring

Aktivera funktionen Förstoring i hjälpmedelsinställningarna på telefonen.

 1. I Inställningar i telefonen öppnar du menyn Hjälpmedel genom att svepa åt höger tills du hör "Allmänt" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 2. Öppna menyn Förstoring genom att svepa åt höger tills du hör "Förstoring av" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Aktivera funktionen Förstoring genom att svepa åt höger tills du hör "Förstora med trippeltryck av" och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Av, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Förstoring är aktiverat och du hör: "På".

Zooma in i ett e-postmeddelande

Med funktionen förstoring på kan du använda gester för att förstora innehållet i ett e-postmeddelande i Outlook för Android. Om du vill aktivera funktionen förstoringen finns i Aktivera förstoringen.

Gör något av följande i Outlook e-postmeddelande som du vill zooma:

 • Om du vill förstora skärmbilden och se en viss del av din e-postmeddelanden tydligare trippelklickar på skärmen.

 • Om du vill flytta zoomningen till en annan plats drar du skärmen med två fingrar.

 • Om du vill gå tillbaka till standardförstoringen trippeltrycker du på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook Web App med tangentbordet och en skärmläsare i webbläsaren för att zooma in eller förstora texten i ett e-post eller kalender och att det blir lättare att läsa. Du får också lära dig att zooma ut och återgå till den ursprungliga textstorleken. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

Zooma in eller ut

När du läser e-post kan du använda webbläsarens zoomfunktion till att göra texten på skärmen större eller mindre.

 1. När du använder Outlook Web AppMicrosoft Edge, gör du något av följande:

  • Om du vill zooma in trycker du på Ctrl + plustecken (+) flera gånger tills du hör Zooma i procent som du vill använda.

  • Om du vill zooma ut, tryck på Ctrl + minustecken (-) flera gånger tills du hör Zooma ut procent som du vill använda.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben och Outlook.com

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×