Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att visa presentationen till publiken i föredragshållarvyn eller bildspelsvyn. För att få ut mesta möjliga från din presentation rekommenderar vi att du använder föredragshållarvyn.

I bildspelsvyn startar föredragshållarvyn startar automatiskt om du är ansluten till en andra skärm. I föredragshållarvyn kan du arbeta med dina anteckningar under presentationen, medan publiken endast ser bilderna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Starta ett bildspel

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Tryck på F5 för att starta bildspelet.

  Föredragshållarvyn startar automatiskt om du är ansluten till en andra skärm. Om du arbetar med en skärm går du till Föredragshållarvyn i presentationen och trycker du på Skift + F10, R.

 3. Så här navigerar du bilder:

  • Om du vill flytta till nästa bild, trycker du på tangenten Page down.

  • Tryck på PGUP-tangenten om du vill gå till föregående bild.

  • Om du vill gå till en viss bild trycker du bildnumret och sedan på Retur.

  • Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Navigera bland menyalternativen med nedåtpilen. Skärmläsaren läser upp objekten medan du flyttar framåt.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Visa presentationen med föredragshållarvyn

Du kan använda tangentbordsgenvägar som hjälper dig att hålla presentationen PowerPoint i Föredragshållarvyn:

Om du vill

Tryck på

Läs nästa rad i Anteckningar.

Alt+A

Läs föregående rad i Anteckningar.

Alt+Z

Läs den förflutna tiden (timern börjar så snart du startar föredragshållarvyn).

Alt+W

Läs nästa steg (till exempel nästa bild, nästa animation eller slutet av bildspelet).

Alt+Q

Tryck på Esc om du vill stänga Föredragshållarvyn.

Visa en svart skärm

Tryck på B om du vill pausa presentationen och visa en tom svart skärm. Tryck på Esc för att gå tillbaka till presentationen och visa bilderna igen.

Tips: Tryck på W om du vill visa en tom vit skärm i stället. Tryck på W igen för att gå tillbaka.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att leverera din PowerPoint-presentation

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS, för att visa din presentation för publiken med bildspelsvyn eller föredragshållarvyn. I bildspelsvyn visas presentationen på datorskärmen på samma sätt som publiken ser den. I föredragshållarvyn kan du hålla presentationen med stödanteckningar på datorskärmen, medan publiken ser bilderna utan anteckningar på en annan skärm.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Starta ett bildspel

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Om du vill starta bildspelet trycker du på Kommando + Skift + Retur.

 3. Tryck på blanksteg om du vill gå till nästa bild. Tryck på Del-tangenten om du vill gå till föregående bild.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Visa presentationen med föredragshållarvyn

Genom att använda två skärmar kan du köra andra program och komma åt dina stödanteckningar på skärmen medan publiken ser bilderna på en annan skärm.

Konfigurera föredragshållarvyn

Om du vill använda föredragshållarvyn kontrollerar du att datorn har stöd för flera bildskärmar och att den andra bildskärmen eller datorn är ansluten till din dator.

Visa din presentation på två skärmar

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Om du inte redan delar din skärm trycker du på Kommando + F2 på den dator som du vill visa presentationen på.

 3. Tryck på Alt + Retur på din dator för att börja presentationen i föredragshållarvyn.

  Dina stödanteckningar och bilder är tillgängliga på skärmen, medan endast presentationen visas på den andra skärmen.

  Tips: Om dina stödanteckningar visas på fel skärm kan du växla skärmarna. Tryck på Ctrl + Alt + I för att öppna Objektväljaren och skriv Växla skärm-knappen. Tryck på Ctrl + Alt + blanksteg för att välja och sedan Ctrl + Alt + blanksteg för att växla. Fokus är kvar på knappen. Tryck på höger piltangent för att navigera bort från knappen.

 4. Tryck på N om du vill flytta till nästa bild. Tryck på P om du vill återgå till föregående bild.

 5. Gå till avsnittet presentatörsanteckningar genom att trycka på höger eller vänster piltangent upprepade gånger tills VoiceOver meddelar: "Anteckningsruta, layoutområde". Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att markera. VoiceOver läser upp anteckningarna. Om du vill stänga presentatörsanteckningar trycker du på Ctrl + Alt + Skift + uppilen.

 6. Tryck på Esc om du vill sluta presentera.

Visa en svart skärm

Tryck på B om du vill pausa presentationen och visa en tom svart skärm under presentationen. Tryck på B igen för att gå tillbaka till presentationen.

Tips: Tryck på W om du vill visa en tom vit skärm i stället. Tryck på W igen för att gå tillbaka.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint 2016 för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att navigera genom bilderna i presentationen. Lär dig hur du startar, navigerar i och avslutar bildspelet och hur du använder en svart bild för att dölja presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint 2016 för iOS finns i Pekguide för PowerPoint för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Starta ett bildspel

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Svep åt höger med ett finger tills VoiceOver meddelar: ”Starta bildspelet från den här bilden, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att starta bildspelet.

Gå igenom bilderna

 1. I bildspelspresentationen sveper du åt vänster med tre fingrar för att gå vidare till nästa bild. Svep åt höger med tre fingrar för att gå tillbaka till föregående bild.

 2. När du kommer till en bild läser VoiceOver upp bildens rubrik. Svep åt höger med ett finger för att läsa upp resten av bildinnehållet. Fokus flyttas till nästa textruta och VoiceOver läser upp innehållet.

  Tips: När du hör en knackning har du nått slutet av bilden och det finns inget mer innehåll att läsa upp.

 3. Avsluta ett bildspel genom att fortsätta svepa åt vänster med tre fingrar. Då stängs bildspelsvyn när du når slutet av bildspelet.

  Om du vill avsluta ett bildspel direkt sveper du nedåt med tre fingrar för att visa verktygsfältet. Dra sedan ett finger långsamt till det övre vänstra hörnet på skärmen tills VoiceOver meddelar: ”Avsluta bildspel, knapp”. Dubbeltryck för att markera knappen och avsluta bildspelet.

Dölj presentationen

 1. I bildspelspresentationen sveper du nedåt med tre fingrar för att visa verktygsfältet.

 2. Dra ett finger långsamt till det övre högra hörnet på skärmen tills VoiceOver meddelar: "Svart bildspel, knapp". Dubbeltryck för att markera knappen och dölja presentationen.

 3. Fokus är kvar på knappen. VoiceOver meddelar: "Bildspel normalt, knapp." Om du vill visa bilderna igen dubbeltrycker du på skärmen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att navigera genom bilderna i presentationen. Lär dig hur du startar, navigerar i och avslutar bildspelet och hur du använder en svart bild för att dölja presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint för Android finns i pekguiden för PowerPoint för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Starta ett bildspel

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Svep åt höger med fingret tills du hör: ”Knappen Presentera”. Dubbeltryck på skärmen för att starta bildspelet. Du hör: ”Markerat, bild 1”.

Gå igenom bilderna

 1. Gör något av följande när du visar presentationen:

  • Svep åt vänster tills du hör ”knappen Nästa bild” för att fortsätta till nästa bild och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill gå tillbaka till föregående bild sveper du åt vänster tills du hör ”knappen Föregående bild” och dubbeltrycker på skärmen.

 2. TalkBack läser upp bildens nummer när du kommer till en bild. Om du vill läsa upp titeln på en bild sveper du åt vänster tills du hör: ”Textruta för titel < namn >”. Svep åt höger med ett finger om du vill att resten av bildinnehållet ska läsas upp. Fokus flyttas till nästa element och Talkback läser upp innehållet. TalkBack läser upp ett textelement som: ”Platshållare för innehåll <text>.”

  Tips: När du inte hör nästa bildnummer har du nått slutet av bildspelet och det finns inget mer innehåll att läsa upp.

 3. Avsluta ett bildspel genom att svepa åt vänster tills du hör ”knappen Avsluta bildspel” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Dölj presentationen

Pausa presentationen och visa en tom svart skärm.

 1. När du presenterar bildspelet sveper du åt vänster tills du hör ”avmarkerad, tom skärm, växel” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”På.”

 2. Om du vill visa bilderna igen dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”Av”.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använd PowerPoint Mobile med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att navigera genom bilderna i presentationen. Lär dig hur du startar, navigerar i och avslutar bildspelet och hur du använder en svart bild för att dölja presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint Mobile finns i pekguiden för PowerPoint Mobile för Windows 10.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Starta ett bildspel

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Svep åt höger med fingret tills du hör: ”knappen Presentera”. Dubbeltryck på skärmen för att starta bildspelet.

  Tips: Du kan också hitta ett objekt genom att utforska skärmen. Du gör detta genom att placera ett finger på skärmen och förflyttar det. Skärmläsaren läser upp objekten medan du flyttar runt.

Gå igenom bilderna

 1. Gör något av följande när du visar presentationen:

  • Om du vill gå till nästa bild sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Nästa bild” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du vill gå tillbaka till föregående bild sveper du åt vänster tills du hör ”knappen Föregående bild” och dubbeltrycker på skärmen.

  Tips: När du kommer till den sista bilden hör du ”Bildspelet är slut”. Dubbeltryck på skärmen för att avsluta presentationsvyn.

 2. Skärmläsaren läser upp bildens nummer och titel. Om du vill flytta fokus till titeln för en bild sveper du åt höger tills du hör: ”Textruta för titel.” Svep åt höger med ett finger om du vill att resten av bildinnehållet ska läsas upp. Fokus flyttas till nästa element. Skärmläsaren läser upp ett textelement som: ”Innehållsplatshållare.”

  Tips: Du vet att bilden inte har något mer innehåll om du hör ”Anteckningar” när du har svept åt höger.

 3. Om du vill avsluta bildspelet när som helst i presentationen sveper du åt höger tills du hör ”knappen Avsluta bildspel” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Dölj presentationen

Pausa presentationen och visa en tom svart skärm.

 1. När du presenterar bildspelet sveper du åt höger tills du hör ”Av, tom skärmknapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”På, tom skärmknapp”.

 2. Om du vill visa bilderna igen dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”Av, tom skärmknapp”.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint Online med en skärmläsare som JAWS eller Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att visa din presentation för publiken. Lär dig hur du startar, navigerar och avslutar ett bildspel.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i PowerPoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

Starta ett bildspel

 1. Gå till fliken Visa genom att trycka på Alt + Windows-tangenten, W. Du hör: ”Markerat, flikobjektet Visa.”

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill starta ett bildspel från den första bilden i presentationen trycker du på B.

  • Tryck på C om du vill starta ett bildspel från aktuell bild.

 3. Bildspelet startar. Tryck på N om du vill gå till nästa bild. Tryck på P om du vill gå till föregående bild.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Online

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×