Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Project med ditt tangentbord och skärm läsare att utforska och navigera i delar av skärmen och vyer. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med Project-layout

När du öppnar Project är namnet på typ av den aktuella vyn placerad längst upp på skärmen, på vänster sida av filnamn. Project öppnas vanligtvis till vyn Gantt-schema.

Programkontrollknapparna, som Minimera och Stäng, finns i övre högra hörnet. Verktygsfältet Snabbåtkomst finns som standard uppe till vänster på skärmen. Det här verktygsfältet kan anpassas och innehåller kommandon som används ofta, som Spara, Ångra och Gör om.

Nedanför verktygsfältet finns en uppsättning menyflikar. Följande flikar finns:

 • Arkiv

 • Uppgift

 • Resurs

 • Rapport

 • Projekt

 • Visa

 • Format

Menyfliken finns under denna rad med flikar. När du markerar en flik visas ett område med alternativ som är specifika för den fliken, ordnade i grupper. På fliken Visa ser du ett område där du kan välja visningsalternativ för informationen i filen.

Till höger om flikarna finns sökfältet Berätta. Längst till höger finns kommentarsknappen Vill du hjälpa till att förbättra Office? och knapparna Återställ fönster och Stäng fönster.

Projektinnehållet visas under menyfliksområdet och upptar större delen av fönstret.

Längst ned i fönstret finns det anpassningsbara statusfältet som visar statusinformation och vissa snabbåtkomstknappar, till exempel för olika vyer, samt zoomreglaget.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Använda följande kortkommandon för att navigera i Project och bläddra genom skärmelement för:

 • Tryck på TABB om du vill gå framåt. Tryck på SKIFT + TABB för att flytta bakåt.

 • Du markerar ett objekt genom att trycka på Retur.

 • Tryck på Alt + nedpil för att expandera en undermeny eller lista.

 • Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på upp- eller nedpilen.

 • Tryck på Retur om du vill göra ett val i en lista.

 • Du avslutar en meny eller ett läge genom att trycka på Esc.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att arbeta med vyer i Project

Använda en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Kortkommandon i Project

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd Project Online med ditt tangentbord och skärm läsare att utforska och navigera i delar av skärmen och vyer. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Project Online är ett webbaserat verktyg för att hantera flera projekt, spåra förloppet, och belastningsutjämning resursbehov.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Project Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Project Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Project Online.

I det här avsnittet

Bläddra igenom och inuti huvudskärmen element

Om du vill bläddra igenom och inuti Project Online skärmelement, trycka på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt). Tryck på RETUR om du vill markera ett objekt i ett element.

Fokus flyttas till följande element:

 • Området med huvudinnehållet i mitten av skärmen. Innehållet beror på den markerade vyn. Området innehåller de viktigaste data för dina projekt i en tabell.

 • Vågrät appfältet längst upp på skärmen. Du hör: ”startprogrammet, menyobjekt”. Du kan komma åt, till exempel programaviseringar, inställningar och hjälp.

 • Vågrät flikfältet. Du hör det aktuella fliknamnet. Du kan också trycka på Ctrl + F6 för att gå direkt till en flik. Flikarna beror på vyn och vad som är markerat i området med huvudinnehållet. Du kan aktivera menyfliksområdet som innehåller redigeringsalternativ för den aktuella markeringen från flikfältet. Tryck på RETUR när du är på en flik om du vill aktivera i menyfliksområdet.

 • Vågrät menyfliksområdet (om aktiverat) under appfältet. När menyfliksområdet aktiveras fokus till den första aktivera knappen och Skärmläsaren meddelar knappen. Tryck på Ctrl + blanksteg om du vill visa en meny-knapp. Om du vill dölja en menyknapp trycker du på Esc. De tillgängliga alternativen beror på den valda fliken.

 • Vågrät rubrikraden. Du hör: ”Project web app”. Du kan komma åt text sökfältet och visa Start från rubrikraden.

 • Navigeringsfältet längst till vänster på skärmen. Du hör: ”projekt”. Om vyn är markerat, hör du vynamn, följt av ”markerat”. Om vyn inte är markerat, hör du vynamn, följt av ”länk”. Du kan välja önskad vy, till exempel aktiviteter eller resurser i navigeringsfältet. Du kan också redigera tillgängliga navigeringslänkarna eller lägga till nya länkar.

Navigera i de viktigaste vyerna

Om du vill navigera i vyerna Project Online trycker du på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt). De viktigaste vyerna innehåller data huvudsakligen i tabeller. När du anger en tabell, meddelar Skärmläsaren tabellen och information. När du bläddrar tabellen höra cellinnehållet.

Project Online innehåller följande huvudsakliga vyer: Start, Projektcenter, godkännanden, aktiviteter, resurser och rapporter.

Start vy

När du först logga in på Project Online, hamna i vyn Home. Från vyn Home kan du komma åt de viktigaste funktionerna i programmet. Om du är nybörjare i programmet kan du lär dig mer om app-funktioner eller fortsätta direkt till skapa eller Importera projekt. Du kan också gå till dina pågående projekt, godkännanden eller uppgifter.

När du bläddrar vyn Home meddelar Skärmläsaren genvägarna till de viktigaste funktionerna i vyn. Du hör till exempel ”skapa eller Importera projekt” eller ”aktiviteter”, följt av många nya aktiviteter.

Om du vill återgå till vyn Start från någon av de andra vyerna, tryck på TABB tills du hör ”Project web app, länk”, och tryck sedan på RETUR.

Projektcentervy

Vyn Projektcenter visar de projekt som du kan komma åt i en tabell. Du kan markera ett projekt och fortsätt med att redigera projektschema eller information.

Visa godkännande Center

Vyn Godkännande Center visas alla tidrapportgodkännanden för granskning i en tabell. Du kan markera ett objekt i tabellen och fortsätt med att godkänna eller avvisa tidrapporten.

Vyn uppgifter

Vyn uppgifter visar projektuppgifter i en tabell. Du kan markera en uppgift och redigera uppgift informationen.

Resurscenter för vyn

Resurscenter för vyn visar en lista över tillgängliga resurser i en tabell. Du kan lägga till nya resurser eller redigera de aktuella kortkommandon. Du kan också komma åt resurstilldelningar, kapacitetsplanering och resurstilldelning begär sidor.

Rapportvy

Rapportvyn lista dina rapporter i ett SharePoint Online bibliotek. Du kan överföra en rapport eller skapa nya en rak från SharePoint Online. Vyn rapporter innehåller verktygsfältet SharePoint Online ovanpå området med huvudinnehållet.

Anvisningar om hur du navigerar i SharePoint Online går du till använda en skärmläsare att utforska och navigera i SharePoint Online.

Navigera mellan vyer

Du kan enkelt flytta från en vy till en annan.

Obs!: Om du vill navigera till vyn Home, tryck på TABB tills du hör ”Project web app, länk”, och tryck sedan på RETUR.

 1. I valfri vy, tryck på TABB tills du hör vy du vill ha, till exempel ”uppgifter, länk”.

 2. Om du vill markera, tryck på RETUR. Vyn öppnas och Skärmläsaren meddelar vynamn, till exempel ”aktiviteter”.

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Tangentbordsgenvägar i Project Online

Grundläggande aktiviteter vid användning av en skärmläsare med Project

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×