Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Excel med tangent bordet och en skärm läsare för att utforska och navigera i huvudvyer och-element i appen och för att växla mellan vyer och funktioner. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Växla mellan huvud områdena

Om du vill navigera mellan huvud områdena i Excel trycker du på F6 (framåt) och Skift + F6 (bakåt). Huvud områdena är:

 • Tabell rutnät för kalkyl blad

 • Bladflikar

 • Statusfält

 • Flikar i menyfliksområdet

Navigera bland flikarna i menyfliksområdet

Flikarna i menyfliksområdet är huvud meny raden i Excel. Om du vill gå till menyfliksområdet trycker du på F6 tills du hör "menyflik, flikar", följt av den aktuella flikens namn. Med JAWS hör du "menyfliksområdet". Använd vänster och höger piltangent för att flytta mellan flikarna. När du kommer till en flik visas ett flik-specifikt menyfliksområde under den. Information om hur du bläddrar bland menyfliksområdet finns i navigerai menyfliksområdet.

Här är en lista över de vanligaste flikarna och några exempel på vad du kan göra på respektive flik:

 • Home

  Formatera och justera text och siffror och lägga till nya rader och kolumner.

 • Insert

  Infoga tabeller, bilder, figurer och diagram i kalkyl bladet.

 • Sidlayout

  Ange marginaler, orientering och storlek på kalkyl blads sidan.

 • Formler

  Lägga till olika funktioner och formler i kalkyl bladet.

 • Data

  Importera data från olika källor, sortera och filtrera dem och Använd data verktyg som att ta bort dubblettrader.

 • Granska

  Kontrol lera stavning och tillgänglighet i kalkyl bladet och samar beta med andra med hjälp av kommentarer och anteckningar.

 • Visa

  Välj en vy, till exempel normal vy eller sidlayoutläge, och ange sid zoomnings nivån.

 • Hjälp

  Öppna Microsoft Excel hjälp, kontakta supporten och lämna feedback.

Utöver flikarna i menyfliksområdet måste du komma åt Arkiv -menyn för vissa viktiga kommandon. Tryck på ALT + F för att öppna den. Arkiv -menyn öppnas i ett nytt fönster. Använd upp-och nedpilarna för att navigera bland huvud kommandona och Använd sedan TABB-tangenten och upp-och nedpilarna för att navigera bland alternativen för det kommandot.

I menyn Arkiv kan du skapa en ny arbets bok, öppna en befintlig arbets bok, spara, dela eller skriva ut filen som du arbetar med och använda Excel alternativ. Stäng Arkiv -menyn och gå tillbaka till kalkyl bladet genom att trycka på ESC.

Navigera i menyfliksområdet

Tryck på TABB för att gå till menyfliksområdet när du har navigerat till fliken för höger menyflik enligt beskrivningen i navigerai menyfliksområdet och visa dess kommandon och alternativ. Du kan flytta bakåt genom att trycka på SKIFT + TABB. Tryck på RETUR för att välja ett alternativ eller tryck på ESC för att lämna menyfliksområdet och gå tillbaka till kalkyl bladet.

Tips: Det går ofta snabbare att använda tangent bords gen vägar för att komma åt kommandon och alternativ i menyfliksområdet. Mer information finns i kortkommandon i Excel för Windows.

Navigera i kalkyl bladet

När du öppnar en Excel-arbetsbok är fokus på rutnätet i kalkyl bladet. Om du har flyttat fokus i kalkyl bladet trycker du på F6 tills skärm läsaren meddelar en cell plats för tabell rutnät. Så här navigerar du i kalkyl bladet och mellan andra blad och arbets böcker:

 • Använd piltangenterna för att flytta mellan celler i tabell rutnätet. Skärm läsaren meddelar kolumn och rad i varje cell samt dess innehåll.

 • Öppna snabb menyn för den aktuella cellen genom att trycka på SKIFT + F10. Använd upp-och nedpilarna för att navigera i menyn och tryck på RETUR för att välja ett alternativ eller på ESC för att återgå till kalkyl bladet.

 • Om du vill flytta till nästa eller föregående kalkyl blad i arbets boken trycker du på F6 tills du hör namnet på den aktuella bladfliken, använder vänster och höger piltangent för att hitta rätt ark och trycker på RETUR för att markera det.

 • Om du vill växla till nästa arbets bok när mer än en arbets bok är öppen trycker du på CTRL + F6. Skärm läsaren meddelar namnet på arbets boken.

Tips: Flytta snabbt fokus till den första flytande formen, t.ex. en bild eller en textruta, genom att trycka på Ctrl + Alt + 5. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra bland de flytande formerna. Tryck på ESC för att återgå till normal navigering.

Använda sökning

Använd textfältet Sök om du vill hitta ett alternativ eller snabbt utföra en åtgärd. Gå till Hitta det du söker med Microsoft Search i Office för mer information om sökfunktionen.

 1. Markera objektet eller avsnittet i dokumentet, presentationen eller kalkylbladet där du vill utföra en åtgärd. Välj till exempel ett cellområde i ett kalkylblad i Excel.

 2. Tryck på ALT + Q om du vill gå till textfältet Sök.

 3. Skriv sökorden för åtgärden som du vill utföra. Om du vill lägga till en punktlista skriver du till exempel punkter.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten för att bläddra igenom sökresultaten.

 5. När du har hittat det resultat du letar efter trycker du på Retur för att välja det och utföra åtgärden.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Tangentbordsgenvägar i Excel för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Excel-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Använd Excel för Mac med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, för att utforska och navigera i de olika vyerna och flytta mellan dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Om du vill navigera i huvudvyn i Excel trycker du på F6 (framåt) och Skift + F6 (bakåt). Fokus flyttas mellan följande områden i huvudvyn:

 • Verktygsfältet snabb åtkomst längst upp på skärmen

 • Aktuell flik i menyfliksområdet

 • Namnrutan i verktygsfältet

 • Tabell rutnät för kalkyl blad

 • Statusfält

Navigera bland flikarna i menyfliksområdet

Flikarna i menyfliksområdet är huvud meny raden i Excel. Om du vill gå till menyfliksområdet trycker du på F6 tills du hör den markerade fliken i menyfliksområdet, till exempel "Start, markerad, flik". Använd vänster och höger piltangent för att flytta mellan flikarna. Tryck på blank steg för att välja en flik. Ett flik-specifikt menyfliksområde visas nedanför. Information om hur du bläddrar bland menyfliksområdet finns i navigerai menyfliksområdet.

Här är en lista över de vanligaste flikarna och några exempel på vad du kan göra på respektive flik:

 • Fil

  Arkiv -menyn innehåller, till exempel alternativ för att skapa och spara arbets böcker, samt åtkomst till Excel inställningar.

 • Home

  Formatera och justera text och siffror och lägga till nya rader och kolumner.

 • Insert

  Infoga tabeller, bilder, figurer och diagram i kalkyl bladet.

 • Layout

  Ange marginaler, orientering och storlek på kalkyl blads sidan.

 • Formler

  Lägga till olika funktioner och formler i kalkyl bladet.

 • Data

  Importera data från olika källor, sortera och filtrera dem och Använd data verktyg som att ta bort dubblettrader.

 • Visa

  Ange orientering eller marginal för kalkyl bladet, Välj ett tema och gå till utbildnings verktygen.

Navigera i menyfliksområdet

Tryck på TABB för att gå till menyfliksområdet när du har navigerat till fliken för höger menyflik enligt beskrivningen i navigerai menyfliksområdet och visa dess kommandon och alternativ. Tryck på SKIFT + TABB för att flytta bakåt. Tryck på blank steg för att göra en markering eller tryck på F6 för att lämna menyfliksområdet.

Tips: Det går ofta snabbare att använda tangent bords gen vägar för att komma åt kommandon och alternativ i menyfliksområdet. Mer information finns i kortkommandon i Excel för Mac.

Navigera mellan vyer

Utöver huvudvyn är Excel följande vyer som används ofta:

 • När du öppnar Excel-appen, land på Start sidan. Från start sidan kan du skapa en ny arbets bok, bläddra bland mallar, öppna en befintlig arbets bok och komma åt konto informationen.

  För att återgå till Start-menyn senare trycker du på F6 tills du hör "knappen Arkiv" och trycker sedan på blank steg. Du hör: "öppna nya och senaste filer". Navigera i menyn genom att trycka på TABB eller höger-eller vänsterpilen. Tryck på blank steg för att göra en markering.

 • I menyn Arkiv kan du skapa en ny arbets bok, spara, dela eller skriva ut filen som du arbetar med och använda Excel alternativ.

  Öppna Arkiv -menyn genom att trycka på CTRL + ALT + M. Fokus flyttas till Apple-menyn. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "Arkiv" och tryck sedan på blank steg. Använd upp-och nedpilarna för att navigera på Arkiv -menyn. Öppna en undermeny genom att trycka på högerpil. Välj genom att trycka på blanksteg.

  Stäng Arkiv -menyn och gå tillbaka till kalkyl bladet genom att trycka på ESC.

 • I fönstret Inställningar i Excel kan du komma åt Excel inställningar som Autokorrigering och alternativ för menyfliksområdet.

  Öppna fönstret Inställningar i Excel genom att trycka på kommando + komma (,). Tryck på TABB för att flytta i fönstret. Tryck på blank steg för att välja en inställning. Dialog rutan inställningar öppnas. Om du vill navigera i dialog rutan inställningar trycker du på TABB eller piltangenterna. Tryck på blank steg för att göra en markering.

  Om du vill stänga fönstret Inställningar i Excel och gå tillbaka till kalkyl bladet trycker du på ESC.

Utforska en arbets bok

När du öppnar en Excel-arbetsbok är fokus i innehålls området. Om du har flyttat fokus från innehålls området trycker du på F6 tills du hör "redigera text", följt av insättnings punkten i kalkyl bladet. Det finns flera sätt att navigera i innehålls området:

Använda tangentbordsgenvägar

En fullständig lista över navigerings gen vägar finns i kortkommandon i Excel för Mac.

När fokus är i tabell rutnätet i kalkyl bladet trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + NEDPIL för att interagera med innehållet:

 • Flytta till början av kalkyl bladet genom att trycka på Ctrl + Home eller Ctrl + FN + VÄNSTERPIL.

 • Tryck på piltangenterna för att flytta en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.

 • Tryck på kommando + NEDPIL eller UPPIL för att flytta till den sista cellen som används på bladet.

 • Om du vill gå till nästa kalkyl blad i en arbets bok trycker du på ALT + HÖGERPIL eller Ctrl + Page Down.

 • Om du vill gå till föregående kalkyl blad i en arbets bok trycker du på ALT + VÄNSTERPIL eller Ctrl + Page Up.

Använda VoiceOver-rotor, snabb navigering eller objekt väljaren

Du kan använda VoiceOver-funktioner som rotor, snabb navigering eller objekt väljare för att navigera direkt till ett objekt. Du kan till exempel gå direkt till ett diagram, en tabell eller en länk.

 • Öppna rotorn genom att trycka på CTRL + ALT + U.

 • Öppna objekt väljaren genom att trycka på Ctrl + Alt + I.

 • Om du vill aktivera snabb navigerings fältet trycker du på vänster och höger piltangent samtidigt.

Om du vill veta mer om hur du använder VoiceOver-funktioner går du till VoiceOver komma igång-guide.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att skapa och markera ett diagram i Excel

Kortkommandon i Excel för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Excel-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Använd Excel för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att utforska och navigera i huvudvyer och-element i appen och för att växla mellan vyer och funktioner.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Navigera i vyn land

När du startar Excel för iOS kan du skapa eller öppna en arbets bok från vyn land. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan elementen i vilplan och dubbel tryck för att välja ett objekt. Vilplan för landning innehåller följande element:

 • Huvudinnehållsområdet

 • Flikfält

  Flikfältet finns längst ned på skärmen och innehåller flikarna nya, senaste, delade, Öppnaoch Inställningar .

Växla mellan huvud skärm elementen

Om du vill navigera mellan huvud områdena i Excel för iOS sveper du åt höger (framåt) och åt vänster (bakåt). Huvud områdena är:

 • Meny i överkant

 • Tabell rutnät för kalkyl blad

 • Verktygsfält eller menyfliksområde

Navigera i den översta menyn

Med den översta meny raden Excel för iOS kan du använda olika kommandon:

 • Knappen Stäng fil

  Stäng filen och återvänd till vyn land.

 • Knappen Ångra

 • Knappen Visa menyfliksområdet

 • Knappen Sök

  Söka efter text i kalkyl bladet eller arbets boken.

 • Menyn dela

  Dela din arbets bok med andra eller skicka en kopia av dokumentet till dem.

 • Arkiv-menyn

  Komma åt viktiga kommandon, till exempel Spara en kopia, Exporteraoch skriva ut. Om du vill avsluta Arkiv -menyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "klart" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Navigera i kalkyl bladet

Tabell rutnätet i kalkyl bladet är Excel för iOS skärmens huvud område. Flytta fokus till kalkyl bladet genom att svepa åt höger tills skärm läsaren meddelar en cell plats för tabell rutnät.

 • Svep åt vänster eller höger om du vill flytta mellan celler i tabell rutnätet. Skärm läsaren meddelar kolumn och rad i varje cell samt dess innehåll.

 • Om du vill öppna snabb menyn för den aktuella cellen dubbeltrycker du på och håller ned. Svep åt vänster eller höger för att navigera på menyn och dubbel tryck för att välja ett alternativ.

Navigera i verktygsfältet

I verktygsfältet får du till gång till vissa vanliga funktioner, till exempel knappen blad , som gör att du kan växla mellan kalkyl blad i samma arbets bok och Använd filter, Fyllnings färg, berätta vad du vill göraoch Visa knappar i menyfliksområdet.

Navigera i menyfliksområdet

Menyfliksområdet är det vanligaste sättet att komma åt kommandon och alternativ i Excel för iOS. De grupperas på olika flikar.

 1. För att komma åt menyfliksområdet sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Skärm läsaren meddelar namnet på den aktuella fliken.

 2. Om du vill växla flikar dubbeltrycker du på skärmen. Svep åt vänster eller höger tills du hör den flik du vill använda och dubbel tryck för att markera den.

 3. Svep åt höger för att gå till menyfliksområdet och bläddra bland dess kommandon och alternativ. Dubbel tryck för att välja ett alternativ.

 4. Om du vill dölja menyfliksområdet sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Dölj menyfliksområdet" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Här är en lista över de vanligaste flikarna och några exempel på vad du kan göra på respektive flik:

 • Home

  Formatera och justera text och siffror och lägga till nya rader och kolumner.

 • Insert

  Infoga tabeller, bilder, figurer och diagram i kalkyl bladet.

 • Formler

  Lägga till olika funktioner och formler i kalkyl bladet.

 • Data

  Sortera och filtrera data i kalkyl bladet.

 • Granska

  Samar beta med andra med hjälp av kommentarer.

 • Visa

  Välj om du vill visa stöd linjer och rubriker och ställa in sid zoomnings nivån.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Svep åt höger tills du hör "berätta vad du vill göra" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "Sortera".

 4. Om du vill komma åt Sök resultaten sveper du uppåt med två fingrar och sveper åt höger tills du hör det första resultatet. Svep åt höger för att bläddra igenom resultatet och dubbel tryck för att välja en.

Se även

Använda ett externt tangentbord med Excel för iPhone

Använda ett externt tangentbord med Excel för iPad

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Excel-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Använd Excel för Android med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att utforska och navigera i huvudvyer och-element, och för att växla mellan vyer och funktioner.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Navigera i vyn land

När du startar Excel för Android kan du skapa eller öppna en arbets bok från vyn land. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan elementen i vilplan och dubbel tryck för att välja ett objekt. Vilplan för landning innehåller följande element:

 • Meny i överkant

  Den översta menyn innehåller knapparna Sök och ny .

 • Huvudinnehållsområdet

 • Flikfält

  Flikfältet finns längst ned på skärmen och innehåller flikarna senaste, deladeoch Öppna .

Växla mellan huvud skärm elementen

Om du vill navigera mellan huvud områdena i Excel för Android sveper du åt höger (framåt) och åt vänster (bakåt). Huvud områdena är:

 • Meny i överkant

 • Tabell rutnät för kalkyl blad

 • Verktygsfält eller menyfliksområde

Navigera i den översta menyn

Med den översta meny raden Excel för Android kan du använda olika kommandon:

 • Knappen Bakåt

  Stäng filen och återvänd till vyn land.

 • Knappen fler alternativ

  Visa menyfliksområdet, det huvudsakliga sättet att komma åt kommandon i Excel.

 • Knappen Sök

  Söka efter text i kalkyl bladet eller arbets boken.

 • Knappen Ångra

 • Delnings brytare

  Dela din arbets bok med andra eller skicka en kopia av dokumentet till dem.

 • Menyn meny

  Öppna viktiga kommandon, till exempel Spara, Spara som, Skriv utoch Inställningar. Stäng menyn genom att trycka på skärmen med två fingrar.

Navigera i kalkyl bladet

Tabell rutnätet i kalkyl bladet är Excel för Android skärmens huvud område. Flytta fokus till kalkyl bladet genom att svepa åt höger tills skärm läsaren meddelar en cell plats för tabell rutnät.

 • Svep åt vänster eller höger om du vill flytta mellan celler i tabell rutnätet. Skärm läsaren meddelar kolumn och rad i varje cell samt dess innehåll.

 • Om du vill öppna snabb menyn för den aktuella cellen dubbeltrycker du på skärmen. Svep åt vänster eller höger för att navigera på menyn och dubbel tryck för att välja ett alternativ. Om du vill stänga snabb menyn utan att markera ett objekt trycker du på skärmen med två fingrar.

Navigera i verktygsfältet

I verktygsfältet får du till gång till vissa vanliga funktioner, till exempel knappen blad , som gör att du kan växla mellan olika kalkyl blad i samma arbets bok och Använd filter, fyllnings färg, berättaoch fler alternativ verktyg.

Navigera i menyfliksområdet

Menyfliksområdet är det vanligaste sättet att komma åt kommandon och alternativ i Excel för Android. De grupperas på olika flikar.

 1. För att komma åt menyfliksområdet sveper du åt vänster eller höger tills du hör "fler alternativ" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Skärm läsaren meddelar namnet på den aktuella fliken.

 2. Om du vill växla flikar dubbeltrycker du på skärmen. Svep åt vänster eller höger tills du hör den flik du vill använda och dubbel tryck för att markera den.

 3. Svep åt höger för att gå till menyfliksområdet och bläddra bland dess kommandon och alternativ. Dubbel tryck för att välja ett alternativ.

 4. Om du vill dölja menyfliksområdet sveper du åt vänster eller höger tills du hör "fler alternativ" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Här är en lista över de vanligaste flikarna och några exempel på vad du kan göra på respektive flik:

 • Home

  Formatera och justera text och siffror och lägga till nya rader och kolumner.

 • Insert

  Infoga tabeller, bilder, figurer och diagram i kalkyl bladet.

 • Formler

  Lägga till olika funktioner och formler i kalkyl bladet.

 • Data

  Sortera och filtrera data i kalkyl bladet.

 • Granska

  Samar beta med andra med hjälp av kommentarer.

 • Visa

  Välj om du vill visa stöd linjer och rubriker och ställa in sid zoomnings nivån.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Svep åt höger tills du hör "berätta" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "Sortera".

 4. Om du vill komma åt Sök resultaten sveper du åt vänster tills du hör det första resultatet. Svep åt vänster för att bläddra igenom resultatet och dubbel tryck för att välja en.

Snabbreferens

Pekguide för Excel för Android

Använda ett externt tangentbord med Excel för Android

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Excel-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Använd Excel Mobile med skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att utforska och navigera i huvudvyer och-element i appen och för att växla mellan vyer och funktioner.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i vyn land

När du startar Excel Mobile kan du skapa eller öppna en arbets bok från vyn land. Du kan skapa en ny arbets bok, bläddra efter en befintlig arbets bok eller öppna en nyligen använd. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan elementen i vilplan och dubbel tryck för att välja ett objekt.

Växla mellan huvud skärm elementen

Navigera mellan huvud områdena i Excel Mobile Svep åt höger (framåt) och vänster (bakåt). Huvud områdena är:

 • Tabell rutnät för kalkyl blad

 • Bladflikar

 • Kommando fält för snabb åtkomst

 • Kommando

Navigera i kalkyl bladet

Tabell rutnätet i kalkyl bladet är Excel Mobile skärmens huvud område. Om du vill flytta fokus till kalkyl bladet sveper du åt vänster eller höger tills skärm läsaren meddelar "Tabell rutnät" och en cell plats för tabell rutnät.

 • Svep åt vänster eller höger om du vill flytta mellan celler i tabell rutnätet. Skärm läsaren meddelar kolumn och rad i varje cell samt dess innehåll.

 • Om du vill markera den aktuella cellen dubbel tryck på skärmen.

 • Om du vill växla mellan kalkyl blad i samma arbets bok sveper du åt höger tills du hör "bladflikar". Svep åt höger tills du hör önskat blad och dubbel tryck sedan på skärmen. Om du vill öppna snabb menyn för det markerade arket dubbeltrycker du med två fingrar. Svep åt vänster eller höger för att navigera på menyn och dubbel tryck för att välja ett alternativ.

Navigera i kommando fältet för snabb åtkomst

Med kommando fältet Excel Mobile snabb åtkomst kan du använda olika funktioner:

 • Knappen Arkiv

  Öppna sidan backstage för att komma åt viktiga kommandon, till exempel ny, Öppna, Spara, Skriv utoch Inställningar. Om du vill avsluta backstage -sidan sveper du åt vänster tills du hör "gå tillbaka" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 • Knappen Sök

  Söka efter text i kalkyl bladet eller arbets boken.

 • Knappen Dela

  Dela din arbets bok med andra.

 • Knappen Ångra

Navigera i kommando fönstret

Kommandot färgpalett är det vanligaste sättet att komma åt kommandon och alternativ i Excel Mobile. Kommandona och alternativen är grupperade på olika flikar i menyfliksområdet.

 1. Om du vill komma åt kommando paletten sveper du åt vänster eller höger tills du hör "kommandosyntax" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Om du vill växla tabbar sveper du åt vänster tills du hör "tabbväljaren" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör den flik du vill använda och dubbel tryck för att markera den.

 3. Svep åt höger för att gå till menyfliksområdet och bläddra bland dess kommandon och alternativ. Dubbel tryck för att välja ett alternativ.

 4. Om du vill dölja menyfliksområdet sveper du åt vänster eller höger tills du hör "fler alternativ" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Här är en lista över de vanligaste flikarna och några exempel på vad du kan göra på respektive flik:

 • Home

  Formatera och justera text och siffror och lägga till nya rader och kolumner.

 • Insert

  Infoga tabeller, bilder, figurer och diagram i kalkyl bladet.

 • Formler

  Lägga till olika funktioner och formler i kalkyl bladet.

 • Data

  Sortera och filtrera data i kalkyl bladet.

 • Granska

  Samar beta med andra med hjälp av kommentarer.

 • Visa

  Välj om du vill visa stöd linjer och rubriker och ställa in sid zoomnings nivån.

Se även

Använda kortkommandon med ett externt tangentbord i Excel Mobile för Windows 10

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använd Excel på webben med tangent bordet och en skärm läsare för att utforska och navigera i huvudvyer och-element i appen och för att växla mellan vyer och funktioner. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Excel på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel på webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel på webben.

I det här avsnittet

Växla mellan huvud områdena

Om du vill navigera mellan huvud områdena i Excel på webben trycker du på CTRL + F6 (framåt) och Ctrl + Skift + F6 (bakåt). Huvud områdena är:

 • Namn List

 • Flikar i menyfliksområdet

 • Tabell rutnät för kalkyl blad

 • Bladflikar

 • Statusfält

Navigera bland flikarna i menyfliksområdet

Flikarna i menyfliksområdet är huvud meny raden i Excel på webben. Om du vill gå till menyfliksområdet trycker du på CTRL + F6 tills du hör "menyflik, flikar", följt av den aktuella flikens namn. Med JAWS hör du bara den aktuella flikens namn. Använd vänster och höger piltangent för att flytta mellan flikarna. När du kommer till en flik visas ett flik-specifikt menyfliksområde under den. Information om hur du bläddrar bland menyfliksområdet finns i navigerai menyfliksområdet.

Här är en lista över de vanligaste flikarna och några exempel på vad du kan göra på respektive flik:

 • Home

  Formatera och justera text och siffror och lägga till nya rader och kolumner.

 • Insert

  Infoga olika funktioner och formler, tabeller, bilder, figurer och diagram i kalkyl bladet.

 • Data

  Sortera och filtrera data och Använd verktyg som data verifiering.

 • Granska

  Kontrol lera tillgänglighet för kalkyl bladet och samar beta med andra med hjälp av kommentarer.

 • Visa

  Växla till läsvynoch välj om du vill visa stöd linjer och rubriker.

Utöver flikarna i menyfliksområdet måste du komma åt Arkiv -menyn för vissa viktiga kommandon. Öppna den genom att trycka på CTRL + F6 eller Ctrl + Skift + F6 tills du hör "menyflik-flikar" och den aktuella flikens namn och tryck sedan på F. Med JAWS hör du bara den aktuella flikens namn. Arkiv -menyn öppnas i ett nytt fönster. Använd upp-och nedpilarna för att navigera bland huvud kommandona och välj ett genom att trycka på RETUR. Använd upp-och nedpilarna för att navigera mellan alternativen för det kommandot.

I menyn Arkiv kan du skapa en ny arbets bok, öppna en befintlig arbets bok, spara, dela eller skriva ut filen som du arbetar med och använda Excel på webben alternativ. Stäng Arkiv -menyn och gå tillbaka till kalkyl bladet genom att trycka på ESC.

Navigera i menyfliksområdet

När du har navigerat till den flik du vill använda, enligt beskrivningen i navigerai menyfliksområdet, trycker du på TABB för att gå till menyfliksområdet och Använd höger-och vänsterpilarna för att bläddra till dess kommandon och alternativ. Tryck på RETUR för att välja ett alternativ eller tryck på ESC för att lämna menyfliksområdet och gå tillbaka till kalkyl bladet.

Tips: Det går ofta snabbare att använda tangent bords gen vägar för att komma åt kommandon och alternativ i menyfliksområdet. Mer information finns i kortkommandon i Excel Online.

Navigera i kalkyl bladet

När du öppnar en Excel på webben-arbetsbok är fokus på rutnätet i kalkyl bladet. Om du har flyttat markeringen från kalkyl bladet trycker du på CTRL + F6 tills skärm läsaren meddelar en cell plats för tabell rutnät. Så här navigerar du i kalkyl bladet och mellan andra blad:

 • Använd piltangenterna för att flytta mellan celler i tabell rutnätet. Skärm läsaren meddelar kolumn och rad i varje cell samt dess innehåll.

 • Öppna snabb menyn för den aktuella cellen genom att trycka på SKIFT + F10. Använd upp-och nedpilarna för att navigera i menyn och tryck på RETUR för att välja ett alternativ eller på ESC för att återgå till kalkyl bladet.

 • Om du vill flytta till nästa eller föregående kalkyl blad i arbets boken trycker du på CTRL + F6 tills du hör namnet på den aktuella bladfliken, använder vänster och höger piltangent för att hitta det blad du vill använda och trycker sedan på RETUR för att markera det.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Tangentbordsgenvägar i Excel Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Göra Excel-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×