Använda en skärmläsare för att synkronisera OneDrive för företag i Windows

Du kan synkronisera dina OneDrive för företag-filer till datorn med hjälp av en skärmläsare och kortkommandon. Synkronisering ger dig möjlighet att arbeta med dina OneDrive för företag-filer direkt i Utforskaren och komma åt dem även när du är offline. När du är online synkroniseras eventuella ändringar som du eller andra gjort.

Om du är ny som användare av OneDrive för företag, se Komma igång med en skärmläsare med OneDrive för företag i Windows.

Obs!: I det här avsnittet antas att JAWS-användarna har inaktiverat funktionen Virtual Ribbon Menu.

I det här avsnittet

Synkronisera OneDrive för företag till datorn

Om du vill synkronisera OneDrive för företag med din dator behöver du synkroniseringsklienten för OneDrive för företag. Mer information om hur du använder OneDrive för företagsynkroniseringsklienten finns i Vilken OneDrive-synkroniseringsklient använder jag.

 1. Logga in på Office 365 eller organisationens SharePoint -webbplats med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du behöver mer information om att logga in till Office 365, se Så här loggar du in i Office 365.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör “Startikonen”, och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör “OneDrive”, och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Nytt”.

 5. Tryck på högerpiltangenten tills du hör ”Synkronisera”. (I Skärmläsaren hör du ”Synkronisera menyobjektet.”) Tryck sedan på Retur. Dialogrutan Synkronisera öppnas och du hör ”Synkronisera det här biblioteket till din enhet för enkel åtkomst.”

 6. Starta synkroniseringen genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör ”Synkronisera nu”, och sedan trycka på Retur. En Internet-säkerhetsdialogruta öppnas, och du hör ”Vill du tillåta att den här webbplatsen öppnar ett program på datorn?”

 7. I dialogrutan Säkerhet kan du ge behörighet genom att trycka på Alt+A eller Tabb tills du hör ”Tillåt” och sedan trycka på Retur.

 8. Dialogrutan OneDrive för företag öppnas med knappen Visa mina filer vald, och du hör ”Microsoft OneDrive för företag, knappen Visa mina filer.” Dialogrutan innehåller webbadressen till din OneDrive för företag, och den sökväg på datorn där biblioteket ska sparas.

  I det här skedet kan en säkerhetsdialogruta öppnas. Om den här dialogrutan kräver att du ska ange e-postadressen för ditt Office 365-konto, så kan du göra följande:

  1. Skriv in e-postadressen för ditt konto, tryck på Tabb-tangenten för att växla till knappen Nästa och tryck sedan på Retur.

  2. Fönstret Logga in öppnas med fältet Redigera lösenord valt. Skriv ditt lösenord.

  3. Tryck på Tabb-tangenten för att växla till knappen Logga in och tryck sedan på Retur. Fönstret Inloggning stängs och dialogrutan OneDrive för företag visas med den knappen Visa mina filer vald.

 9. Visa dina filer medan de synkroniseras genom att trycka på blanksteg. Utforskaren öppnas med fokus på listan med dokument i din OneDrive för företag-mapp, och du hör "OneDrive för företag, vyn Objekt" och namnet på det första objektet i listan. (I Skärmläsaren hör du ”OneDrive för företag fönster, vyn Tabellobjekt,” och namnet på den första posten.)

Utforskaren visar din OneDrive för företag-mapp i navigeringsfönstret som antingen OneDrive – företagsnamn eller OneDrive @ företagsnamn.

När dina dokument har synkroniserats till datorn, så kan du spara Microsoft Office-filer direkt till din OneDrive för företag-mapp. Tryck på Alt+F, A och sedan A från filen som du vill spara. I listan Spara som trycker du på uppåt- eller nedåtpiltangenterna för att markera din OneDrive för företag-mapp och trycker sedan på Retur.

Sluta synkronisera ditt OneDrive för företag-bibliotek

 1. Växla till Start-knappen genom att trycka på F6 med fokus på skrivbordet.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Knappen Fortsättningstecken för meddelande” och tryck sedan på blanksteg. Fönstret Meddelandespill öppnas.

 3. Tryck på uppåtpiltangenten och de andra piltangenterna tills du hör "Verktygsfältet, OneDrive för företag."

 4. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Snabbmenyn öppnas och du hör "Snabbmeny, Öppna din OneDrive för företag-mapp.”

 5. Sluta synkronisera din OneDrive för företag-mapp genom att trycka på T. Dialogrutan OneDrive för företag öppnas med en OneDrive för företag-mapp markerad och fokus på knappen Sluta synkronisera. Välj en annan mapp genom att trycka på nedåtpiltangenten. Tryck på Retur när du har gjort ditt val.

Synkronisera en mapp manuellt

 1. Växla till Start-knappen genom att trycka på F6 med fokus på skrivbordet.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Knappen Fortsättningstecken för meddelande” och tryck sedan på blanksteg. Fönstret Meddelandespill öppnas.

 3. Tryck på uppåtpiltangenten och de andra piltangenterna tills du hör "Verktygsfältet, OneDrive för företag."

 4. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Snabbmenyn öppnas och du hör "Snabbmeny, Öppna din OneDrive för företag-mapp.”

 5. Du kan synkronisera en mapp manuellt med hjälp av knappen Synkronisera nu genom att trycka på N. När du är i nätverket, synkroniseras mappar och deras SharePoint-bibliotek automatiskt i OneDrive för företag ungefär var 10: e minut.

Visa och åtgärda problem med synkronisering

Om du stöter på problem med synkronisering med OneDrive för företag, så kan du försöka med följande för att identifiera och lösa problemen.

 1. Växla till Start-knappen genom att trycka på F6 med fokus på skrivbordet.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Knappen Fortsättningstecken för meddelande” och tryck sedan på blanksteg. Fönstret Meddelandespill öppnas.

 3. Tryck på uppåtpiltangenten och de andra piltangenterna tills du hör "Verktygsfältet, OneDrive för företag."

 4. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Snabbmenyn öppnas och du hör "Snabbmeny, Öppna din OneDrive för företag-mapp.”

 5. Välj bland följande alternativ:

  • Tryck på V om du vill visa synkroniseringsproblem. Dialogrutan OneDrive för företag öppnas och du hör ”Lämnar menyn Utforskaren, vyn Objekt, dialogrutan OneDrive för företag, [X] objekt inte kan synkroniseras med OneDrive för företag” och namnet på den första filen.

   Tryck på nedåtpiltangenten för att gå igenom listan med filer. Markera filen som du vill öppna, tryck på Tabb-tangenten för att växla till knappen Öppna objekt och tryck sedan på Retur. Åtgärda problemet som orsakar synkroniseringsproblemet i den öppna filen och spara sedan filen.

  • Med det här alternativet repareras bibliotek som inte är synkroniserade. Den synkroniserar serverversioner av de här biblioteken till datorn och säkerhetskopierar alla lokala filer med ändringar som inte har synkroniserats.

   Kör Reparera genom att trycka på E. En OneDrive för företag-dialogruta öppnas med fokus på knappen Reparera. Reparera genom att trycka på Retur.

Mer information

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×