Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word

Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Word med tangentbordet och en skärmläsare för att spara dokumenten lokalt eller i en delad plats och spara dem i ett annat filformat. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara ett dokument lokalt

Tryck på Ctrl + S om du vill spara de ändringar du har gjort i ett dokument, om AutoSave är inaktiverat.

Du kan också byta namn på dokumentet, spara den i ett annat filformat eller spara den på en annan plats.

 1. Om du vill spara dokumentet med ett annat namn, på en annan plats eller med ett annat filformat trycker du på Alt + F, A.

 2. Markera spara plats, tryck på fliken tangenten en gång och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör platsen du vill använda.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Ange filnamn här” och skriv det namn du vill använda.

 4. Tryck på Tabb. Du hör: ”Filformat, Word-dokument, stjärna punkt docx”.

 5. Om du vill ändra filtyp, tryck på blanksteg och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör filen skriver du vill använda. Om du vill markera, tryck på RETUR.

 6. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur.

Lägga till en lagringsplats online

OneDrive är tillgänglig direkt när du börjar använda Word, men du kan behöva lägga till en SharePoint webbplats manuellt innan du kan spara det.

 1. Lägga till en spara plats, tryck på Alt + F, A, A. Du hör: ”Lägg till en plats sparar funktioner, markerat,”. Med JAWS, du hör: ”Lägg till en plats flik”.

 2. Tryck på J, 2 om du vill markera Webbplatsalternativ SharePoint och tryck sedan på RETUR.

 3. När du uppmanas till det anger du den e-postadress som du använder med SharePoint-webbplatsen och trycker sedan på Retur.

 4. Ange lösenordet när du uppmanas till det och tryck sedan på Retur.

Webbplatsen är nu tillgänglig i dialogrutan Spara som i Word.

Spara ett dokument på OneDrive eller SharePoint

Innan du kan till exempel dela ett dokument via OneDrive eller SharePoint, måste du spara den på någon av dessa platser.

 1. Öppna det dokument som du vill dela.

 2. Om du vill öppna menyn Spara som trycker du på Alt + F, A. Du hör: ”Spara som”.

 3. Tryck på TABB för att gå till fönstret Spara som.

 4. Om du vill flytta till en OneDrive eller SharePoint webbplats i listan Spara som, genom att trycka på upp och ned piltangenterna tills du hör namnet på den plats du vill använda och tryck sedan på RETUR. Fokus ändras till mapplistan för den webbplats som du har valt.

 5. Bläddra till den mapp som du vill använda och tryck på RETUR för att öppna dialogrutan Spara som. Fokus i fältet Filnamn.

 6. Skriv eller redigera namnet på dokumentet i fältet Filnamn.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur.

När dokumentet har sparats på en delad plats kan du bjuda in andra att arbeta med det.

Aktivera eller inaktivera Spara automatiskt

Obs!: AutoSave är bara tillgängligt om dokumentet har sparats på OneDrive eller SharePoint Online.

 1. Tryck på Alt för att flytta fokus till listans menyflik.

 2. Tryck på Ctrl + Tabb tills du hör aktuell AutoSave status, följt av ”AutoSave knappen”.

 3. Tryck på RETUR om du vill slå på eller av AutoSave.

Spara ett dokument som en PDF

Spara dokumentet som en PDF-fil så att du kan dela det via olika kanaler.

 1. Om du vill öppna menyn Spara som trycker du på Alt + F, A. Du hör: ”Spara som”.

 2. Tryck på TABB för att flytta till fönstret Spara som.

  Dialogrutan förslag på samma plats där du har sparat dokumenten Word tidigare på din dator eller i en plats online. Instruktioner om hur du ändrar platsen finns i Spara ett dokument till OneDrive eller SharePoint.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Spara som typ, Word-dokument, stjärna punkt docx” och tryck sedan på blanksteg. En lista öppnas med filtyper som stöds.

 4. Tryck på nedåtpilen i listan tills du hör ”PDF” och tryck på blanksteg. Du hör: ”Filformat, PDF”.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver i Mac OS inbyggda skärmläsare för att spara dokumenten lokalt eller i en delad plats och spara dem i ett annat filformat.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en lagringsplats online

OneDrive är tillgängliga omedelbart när du loggar in och börja använda Word för Mac, men du kan behöva lägga till en SharePoint webbplats manuellt innan du kan spara det.

 1. Tryck på Kommando+Skift+S. Dialogrutan Spara som visas.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Onlineplatser, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills att du hör: "Lägg till en plats, knapp" Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "SharePoint, knapp". Tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Skriv eller klistra in webbadressen till SharePoint-mappen och tryck på Tabb tills du hör: "Knappen Nästa."

 6. Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg. När du uppmanas till det anger du den e-postadress du använder med SharePoint-webbplatsen och trycker på blanksteg.

 7. Ange lösenordet när du uppmanas till det och tryck sedan på blanksteg.

Webbplatsen är nu tillgänglig i dialogrutan Spara som i Word för Mac.

Spara ett dokument på OneDrive eller SharePoint

 1. Tryck på Kommando+Skift+S i dokumentet du vill spara. Dialogrutan Spara som visas.

 2. I dialogrutan ges förslag på samma plats där du har sparat Word-dokument tidigare, på din Mac eller på en plats online. Om du vill kontrollera eller ändra platsen trycker du på Tabb flera gånger tills du hör ”Onlineplatser, knapp” eller ”På min Mac, knapp”. Om du hörde ”Onlineplatser” trycker du på Ctrl + Alt + blanksteg för att välja det. Om du hörde ”På min Mac” visas redan de tillgängliga onlineplatserna i dialogrutan.

 3. Tryck på Tabb flera gånger tills du hör ”Platser, tabell” och den första onlineplatsen. Tryck på nedåtpilen tills du hör platsen där du vill spara om det behövs.

 4. När du befinner dig på platsen du vill använda trycker du på Retur.

  Dokumentet sparas.

Växla AutoSave av

AutoSave är aktiverat om du arbetar med en fil som har sparats i OneDrive eller SharePoint och du har öppnat filen från Arkiv-menyn. AutoSave är endast tillgänglig för prenumeranter på Office 365.

 1. I dokumentet trycker du på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel ”vy valt, fliken”.

 2. Tryck på VÄNSTERPIL tills du hör: ”Home-med TABB-tangenten”.

 3. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör: ”AutoSave, markerat, växlingsknapp”.

 4. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill växla AutoSave av.

Obs!: Om du har bytt AutoSave av måste du spara dokumentet. Om du vill spara, trycker du på kommando + S. Tryck på Kommando + Skift + S. Tryck på TABB för att navigera i dialogrutan Spara som om du vill spara filen med ett annat namn eller på en annan plats. Tryck på nedåtpilen för att bläddra i listorna. Tryck på blanksteg om du vill markera.

Spara en kopia av ett dokument på datorn

Du kan spara en kopia av dokumentet på din Mac.

 1. Tryck på Ctrl + Alt + S i dokumentet du vill spara. Dialogrutan Spara som visas.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”: skrivbord, var, popup-knappen”.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör plats och tryck sedan på blanksteg.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Spara” och tryck sedan på blanksteg.

  Dokumentet sparas.

Spara ett dokument som en PDF

Spara dokumentet som en PDF-fil så att du säkert kan dela det via olika kanaler.

 1. Tryck på Ctrl + Alt + S i dokumentet du vill spara. Dialogrutan Spara som visas.

  I dialogrutan ges förslag på platser där du har sparat Word-dokument tidigare – på din Mac eller på en plats online. Anvisningar om hur du ändrar platsen finns i Spara ett dokument till OneDrive eller SharePoint.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Word-dokument” och tryck på Ctrl + Alt + blanksteg. Menyn Filformat öppnas.

 3. Tryck på nedpil på menyn tills du hör ”PDF” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Välj lämplig upplösning för PDF-filen genom att trycka på nedåtpilen tills du hör det önskade alternativet och sedan på blanksteg.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Exportera, knapp” och tryck på Ctrl + Alt + blanksteg. Dokumentet sparas som en PDF-fil.

Byta namn på ett dokument

 1. Tryck på Ctrl + Alt + S i dokumentet du vill spara. Dialogrutan Spara som visas.

 2. Tryck på TABB tills du hör: ”Spara som, i dialogrutan efter”, följt av dokumentnamnet på aktuella. Fokus är i fältet Filnamn text.

 3. Skriv ett nytt namn för dokumentet.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Spara” och tryck sedan på blanksteg.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS för att spara dokumentet på OneDrive eller som en kopia från OneDrive till din enhet. Du kan också byta namn på ett dokument eller spara den som en PDF-fil.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara ett dokument på OneDrive eller SharePoint

 1. I det dokument som du vill spara Svep åt höger eller vänster tills du hör: ”Stäng filen, knappen”. Dubbelklicka på skärmen för att välja. Du hör: ”spara ändringar i”, följt av namnet på dokumentet.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”spara, ellipsen, knappen”. Dubbelklicka på skärmen för att välja. Du hör: ”Spara som ett filnamn, textfält, redigerar”, följt av dokumentnamnet.

 3. Aktuella filnamnet markeras och den skärmtangentbordet visas i nederkant halvan av skärmen. Skriv ett namn för dokumentet med hjälp av den Skärmtangentbordet.

 4. När du är klar bild ett finger i det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör ”klar”. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 5. Skärmtangentbordet stängs. Svep åt vänster tills du hör den plats där du vill spara dokumentet, till exempel ”OneDrive”, och dubbeltryck på skärmen för att välja den.

 6. Fokus flyttas till fältet Filnamn. Om det behövs anges på tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ändra namnet.

 7. Svep åt höger tills du hör mappen du vill spara i och dubbeltryck för att öppna den.

 8. Svep åt vänster tills du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck för att välja knappen och spara dokumentet.

  Dokumentet sparas och du återgår till vyn Senaste.

Växla AutoSave eller inaktivera

AutoSave är automatiskt aktiverat när du sparar en fil till OneDrive eller SharePoint.

 1. I redigeringsvyn i dokumentet, svepa åt vänster tills du hör ”fil knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Autosave”, följt av ”på” eller ”Off”.

 3. Dubbelknacka på skärmen för att slå på eller av AutoSave.

 4. Om du vill gå tillbaka till vyn Redigering genom att svepa åt vänster tills du hör ”klar knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Obs!: Om du har bytt AutoSave av måste du spara dokumentet. I dokumentet, svepa åt vänster tills du hör ”fil knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Spara en kopia av ett dokument på din enhet

Du kan spara en kopia av dokumentet till din enhet. De ändringar du gör i en lokal kopia påverkar inte den ursprungliga filen i molnbaserad lagring.

 1. I dokumentet, svepa åt vänster tills du hör ”fil knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”spara en kopia knapp” och dubbelknacka på skärmen.

 3. Fokus flyttas till fältet Filnamn text. Om det behövs anges på tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange ett nytt filnamn. När du är klar bild ett finger i nederkant högra hörnet på skärmen tills du hör: ”klar”. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills du hör ”iPhone, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill spara en kopia av dokumentet sveper du åt vänster tills du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja den. Kopian sparas.

Spara ett dokument som en PDF

 1. I dokumentet, svepa åt vänster tills du hör ”fil knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen exportera” och dubbelknacka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”PDF stjärna, PDF-knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Fokus flyttas till fältet Filnamn text. Om det behövs använder på tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill byta namn på filen. När du är klar kan du dra ett finger längst ned på skärmen tills du hör ”klar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Som standard sparas PDF-filen på enheten. Om du vill ändra plats, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”platser, Bakåt-knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”knappen exportera” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Om du hör ”Avisera, Tillåt online filkonvertering” Svep åt höger tills du hör ”gör att knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Byta namn på ett dokument

Du kan ändra namnet på ett sparat dokument.

 1. I den senaste, Svep åt höger eller vänster tills du hör dokumentet som du vill byta namn på.

 2. Svep åt höger en gång. Du hör: ”knappen Arkiv, tillgängliga åtgärder”. Dubbelklicka på skärmen. Du hör filnamnet.

 3. Svep åt höger tills du hör: ”byta namn på knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”textfält, redigerar”.

 4. Svep åt höger tills du hör: ”klartext, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Det gamla namnet tas bort.

 5. Använd den Skärmtangentbordet längst ned på skärmen för att ange ett nytt namn för dokumentet.

 6. När du är klar att svepa åt vänster tills du hör ”byta namn på knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan spara dokumentet till OneDrive eller SharePoint, spara en kopia av ett dokument från en plats online till enheten eller byta namn på ett dokument.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en lagringsplats online

OneDrive är tillgänglig direkt när du börjar använda Word för Android, men du kan behöva lägga till en SharePoint webbplats manuellt innan du kan spara det.

 1. I dokumentet, svepa åt vänster tills du hör ”fil knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv-menyn, öppna”.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Spara som, knappen”. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 3. Svep till vänster tills du hör ”Lägg till en plats, dokument, Anslut till molnet lagring”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep till vänster tills du hör ”SharePoint knappen” och sedan dubbelklicka på skärmen.

 5. Du hör ett exempel på en SharePoint länk. Dubbelklicka på skärmen.

 6. Använd den skärmtangentbordet för att ange URL-Adressen till webbplatsen SharePoint. Om du vill stänga tangentbordet, sveper du nedåt sedan vänstra. Du kan också klistra in URL-Adressen i textfältet.

 7. Svep åt höger tills du hör ”Skicka-knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Om du uppmanas dubbelknacka på skärmen och skriv sedan e-postadressen som du vill använda med webbplatsen SharePoint. Om du vill stänga tangentbordet, sveper du nedåt sedan vänstra.

 9. Svep åt höger tills du hör ”lösenord, redigera”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Använd den skärmtangentbordet för att ange ditt lösenord. Om du vill stänga tangentbordet, sveper du nedåt sedan vänstra.

 10. Svep åt höger tills du hör ”logga in knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Den nya platsen du sparar finns nu i listan över spara platser.

Spara ett dokument på OneDrive

 1. I dokumentet, Svep åt vänster tills du hör ”Arkiv, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Spara som knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör dokumentnamnet, följt av ”redigeringsruta”.

 3. Om du vill ändra filnamnet dubbeltrycker du på skärmen för att öppna skärmtangentbordet. Använd tangentbordet till att först ta bort det gamla namnet och sedan skriva ett nytt filnamn. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet när du är färdig.

 4. Svep åt vänster eller höger för att bläddra bland platsalternativen tills du hittar ditt OneDrive-konto och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”knappen Spara”. Dubbelknacka på skärmen om du vill spara dokumentet. När du har sparat väljer du Arkiv-menyn stängs och fokus återgår till dokumentet.

Tips: När du har sparat dokumentet på OneDrive kommer alla ändringar att sparas där när du väljer Spara, såvida du inte sparar dokumentet på en ny plats.

Växla Autosave eller inaktivera

AUTOSAVE är automatiskt aktiverat när du sparar en fil till OneDrive eller SharePoint.

 1. I redigeringsvyn i dokumentet, Svep åt vänster tills du hör ”Arkiv, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep till vänster tills du hör ”knappen Inställningar” och sedan dubbelklicka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Autosave, automatiskt spara filer”, följt av ”på” eller ”Off”.

 4. Dubbelknacka på skärmen för att slå på eller av Autosave.

 5. Om du vill återgå till vyn Redigering, sveper du nedåt sedan vänstra.

Obs!: Om du har bytt Autosave av måste du spara dokumentet. I dokumentet, Svep till vänster eller höger tills du hör ”knappen Spara” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Spara en kopia på din enhet

Du kan spara en kopia av dokumentet på enheten.

 1. I redigeringsvyn i dokumentet, Svep åt höger eller vänster tills TalkBack meddelar: ”knappen fil” Dubbelklicka på skärmen för att välja. Arkiv-menyn öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Spara som knappen” och dubbelknacka på skärmen. Menyn Spara som öppnas med fokus på fältet Filnamn.

 3. Fokus flyttas till textfältet för det nya filnamnet. Om du vill ange ett nytt namn på dokumentet skriver du det med skärmtangentbordet.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”den här enheten, dokument”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep till vänster tills du hittar den mapp du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen.

 6. Om du vill spara en kopia av dokumentet sveper du åt höger tills du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Kopian sparas.

Byta namn på ett dokument

 1. Öppna vyn Redigering i Word-dokumentet och svep åt höger eller vänster tills TalkBack läser upp: ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills TalkBack läser upp: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Du hör: ”Spara, Arkiv, meny, stängd”.

 3. Om du vill namnge dokumentet, Svep åt höger tills du hör ”byta namn på den här knappen Arkiv” och dubbelknacka på skärmen. Skriv ett namn för dokumentet med hjälp av den Skärmtangentbordet. Om du vill spara det nya namnet presentationsbild med ett finger längst ned på skärmen tills du hör ”klar” lyft det (och dubbelknacka på skärmen om det behövs). Filen har bytt namn.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för Windows Phone 10 med Skärmläsaren, den inbyggda Windows Skärmläsaren kan spara dokumentet i OneDrive, spara en kopia av ett dokument på din enhet eller byta namn på ett dokument.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara ett dokument på OneDrive eller SharePoint

 1. Svep sedan åt höger eller vänster i dokumentet du vill spara tills du hör: ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Ett fönster öppnas och du hör: ”Backstage-sidfönstret, Gå tillbaka, knapp”. Svep åt höger tills du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Dialogrutan Spara öppnas. Svep åt höger tills du hör ”spara en kopia av den här filen knappen”, och dubbelklicka på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills du hör den plats där du vill spara dokumentet, till exempel ”OneDrive”, och dubbeltryck för att välja alternativet.

  Om du inte redan är inloggad uppmanas du att logga in i OneDrive eller SharePoint.

 5. Svep åt höger tills du hör mappen eller platsen du vill spara till och dubbeltryck på skärmen för att öppna den.

 6. Svep åt höger tills du hör: ”Nästa, knapp i appfält”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 7. Dialogrutan ANGE FILNAMN öppnas.

  Om du vill ändra filnamnet sveper du åt vänster tills du hör det aktuella namnet och dubbeltrycker på skärmen för att börja redigera. Skriv in det nya namnet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig sveper du uppåt tills du hör ”Landmärken och behållare” och sveper sedan åt höger tills du hör ”Appfält”. Svep nedåt tills du hör ”Objekt” och svep sedan flera gånger åt vänster tills du hör: ”Spara en kopia, knapp i appfält”.

 8. Spara dokumentet genom att dubbeltrycka på skärmen.

Spara ett Word-dokument som PDF

Om du vill spara ett Word dokument i PDF-format använder du funktionen Exportera i Word Mobile.

 1. Svep åt höger eller vänster i Word-dokumentet tills Skärmläsaren läser upp: ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Ett fönster öppnas och du hör: ”Backstage-sidfönstret, Gå tillbaka, knapp”. Svep åt höger tills du hör ”Spara, knapp” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 3. Dialogrutan Spara öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Exportera fil knappen” och dubbelklicka på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills du hör den plats där du vill spara dokumentet, till exempel ”OneDrive”, och dubbeltryck på skärmen för att välja den.

 5. Svep åt höger tills du hör mappen du vill spara i och dubbeltryck på skärmen för att öppna den.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Nästa, knapp i appfält” och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 7. Dialogrutan ANGE FILNAMN öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Filtyp, OpenDocument-text, kombinationsruta”. Dubbeltryck på skärmen för att öppna listan med alternativ och svep åt höger. Skärmläsaren läser upp: ”PDF, 2 av 2”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 8. Svep åt vänster tills du hör: ”Exportera, knapp i appfält”. Exportera dokumentet genom att dubbeltrycka på skärmen.

  Om det öppnas en dialogruta där du ombeds att tillåta filkonvertering online dubbeltrycker du på skärmen för att tillåta det.

  Dokumentet exporteras och sparas som en PDF-fil på den plats du valt. Du återgår till dialogrutan Spara med fokus på filnamnet.

Spara en kopia på din enhet

Du kan spara en kopia av dokumentet på din enhet eller en annan plats på OneDrive.

 1. Öppna menyn Spara i dokumentet. Svep sedan åt höger tills Skärmläsaren läser upp: ”Spara en kopia av den här filen”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Popup-rutan Välj en app öppnas.

 2. Välj en plats att spara på genom att svepa åt höger eller vänster tills du hittar önskad plats, till exempel telefonen (”Den här enheten, 1 av 2”) eller en mapp på OneDrive (”OneDrive, 2 av 2”). Skärmläsaren läser upp platserna medan du flyttar runt. När du kommer till platsen där du vill spara dubbeltrycker du på skärmen. Om det finns mappar som ska öppnas sveper du åt höger tills du kommer till en mapp och dubbeltrycker för att öppna den.

 3. Svep åt höger tills du hör: ”Nästa, knapp i appfält”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Om du vill spara filen sveper du nedåt en gång tills du hör ”Spara en kopia, knapp i appfält” och dubbeltrycker på skärmen. Filen sparas och fokus flyttas till dokumentet.

Byta namn på ett dokument

 1. I redigeringsvyn i dokumentet Word Svep åt höger eller vänster tills Skärmläsaren meddelar: ”knappen fil” Dubbelklicka på skärmen för att välja. Arkiv-menyn öppnas.

 2. Svep åt höger tills Skärmläsaren läser upp: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Spara öppnas.

 3. Om du vill ge dokumentet ett namn sveper du åt höger tills du hör ”Byt namn på den här filen, knapp” och dubbeltrycker på skärmen. Ange ett namn på dokumentet med hjälp av skärmtangentbordet. Om du vill spara det nya namnet sveper du åt höger på tangentbordet tills du hör ”Retur”. Dubbeltryck på skärmen. Filen får det nya namnet.

  Tips: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. Skärmläsaren läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när objektet är markerat och dubbeltrycker på skärmen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att stavningskontrollera ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

ditt arbete sparas automatiskt Word Online till mappen OneDrive i molnet. Du kan använda Word Online med tangentbordet en skärmläsare att hämta dokumentet från OneDrive till din dator eller byta namn på ett dokument. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Word Online.

I det här avsnittet

Hämta en kopia av dokumentet till din dator

De ändringar du gör i kopian av dokumentet Word Online på datorn, påverkar inte den ursprungliga versionen i OneDrive. Du kan hämta dokumentet som en Word, PDF eller ODT fil.

 1. Öppna Word Online-dokumentet som du vill hämta.

  Anvisningar om hur du öppnar och logga in på Word Online går du till Öppna Word Web App och logga in. Anvisningar om hur du öppnar ett dokument går du till Öppna ett nyligen använt dokument.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill hämta en kopia av dokumentet i Word format, trycker du på Alt + Windows-tangenten + F, A, C.

  • Om du vill hämta en kopia av dokumentet i PDF-format, trycker du på Alt + Windows-tangenten + F, A, P.

  • Om du vill hämta en kopia av dokumentet i ODT-format, trycker du på Alt + Windows-tangenten + F, A, T.

  Du hör: ”Dialogruta, Microsoft Word Online.” Fokus är på knappen Ladda ned.

 3. Tryck på RETUR om du vill markera. Dialogrutan stängs. Du hör: ”meddelandetext. Vad vill du göra med ”, följt av dokumentnamnet.

 4. Trycker du på Alt + Windows-tangenten + N. Du hör: ”knappen Öppna”.

 5. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Spara” och tryck sedan på RETUR. Hämta filen till mappen på datorn.

Spara ett dokument till en annan plats

 1. I dokumentet trycker du på Alt + Windows-logotypen tangenten + F, A, A. Dialogrutan Spara som öppnas.

 2. Fokus placeras i fältet namn i dialogrutan Spara som. Skriv ett nytt filnamn om det behövs.

 3. Tryck på TABB flera gånger tills du hör ”spara till en annan mappknappen” och tryck sedan på blanksteg för att öppna dialogrutan för val av mapp.

 4. Om du vill välja en ny plats där du vill spara filen på, tryck på TABB tills du hör namnet på den mapp du vill använda eller ”ny mapp”. När du hör det alternativ du vill ha trycker du på blanksteg. Om du valt ”ny mapp”, Skriv ett namn för den nya mappen och tryck på TABB tills du hör ”skapa knappen” och tryck sedan på RETUR.

 5. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Spara” och tryck sedan på blanksteg om du vill spara dokumentet.

Byta namn på ett dokument

 1. I dokumentet trycker du på Alt + Windows-tangenten + F, A, R. Dialogrutan Byt namn på öppnas. Den fokuserar på textfältet namn.

 2. Skriv ett nytt filnamn.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck sedan på blanksteg om du vill byta namn på filen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×