Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word

Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

I Word 2016 kan du med hjälp av tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, se vem som har gjort ändringar i dokumentet, hantera spårade ändringar och ta bort kommentarer i Word 2016-dokument.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Kortkommandon i Microsoft Word för Windows.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Aktivera Spåra ändringar

När du aktiverar Spåra ändringar i Word markeras och visas alla ändringar som alla gör i dokumentet. Du kan aktivera den här funktionen med ett direkt kortkommando eller via menyfliksområdet.

Om du vill aktivera Spåra ändringar gör du något av följande:

 1. Tryck på Ctrl+Skift+E på tangentbordet om du vill använda det direkta kortkommandot.

 2. Om du vill gå via menyfliksområdet trycker du på Alt+R, G på tangentbordet. Du hör: "Spåra ändringar, avmarkerat menyobjekt." Tryck på G.

Visa ändringar (revisioner) i ett dokument

Du kan välja hur du vill visa de spårade ändringarna i dokumentet.

 1. Tryck på Alt+R, TD. Du hör: ”<namnet på den markering som är vald>”.

  I JAWS hör du "Nedre menyfliksområde, grupprutan Spårning, <namnet på den markering som är vald>”.

  En lista med följande fyra visningsalternativ öppnas:

  • Enkel markering är standardalternativet och anger var ändringar har gjorts med en röd linje i dokumentmarginalen.

   Obs!: Kommentarer visas som kommentarsbubblor i marginalen. Om du vill expandera bubblan trycker du på Alt+R, K.

  • Ingen markering döljer markeringar för att visa hur texten kommer ser ut när ändringarna har accepterats. Med det här alternativet tas inte ändringarna bort.

   Obs!: Du kan visa markeringarna igen genom att välja Enkel markering eller All markering.

  • All markering visar alla ändringar med hjälp av olika textfärger och linjer. Det här markeringsalternativet rekommenderas och stöds bäst av skärmläsare.

  • Ursprunglig visar dokumentet i dess ursprungliga form.

 2. Tryck på piltangenterna i listan tills du hör namnet på det alternativ som du vill använda. Tryck sedan på Retur.

 3. När du ska välja typ av markering som du vill se trycker du på Alt+R, TM. Du hör: ”Kommentarer.” Det är första alternativet i listan.

  I JAWS hör du: "Meny, Kommentarer." Det är första alternativet i listan.

  En lista med följande alternativ öppnas:

  • Kommentarer

  • Pennanteckning

  • Infogningar och borttagningar

  • Formatering

  • Pratbubblor

  • Särskilda personer

 4. Tryck på piltangenterna i listan tills du hör namnet på det alternativ som du vill använda. Tryck sedan på Retur. Upprepa det här steget för alla markeringstyper som du vill välja.

Navigera till spårade ändringar eller kommentarer

När Spåra ändringar är aktiverat i Word 2016 görs markeringar i brödtexten i dokumentet. En linje genom texten och en färg används för borttagningar, och understrykning och färg används för infogningar. Skärmläsaren meddelar ändringarna och ändringstyperna vid uppläsning av texten. Du hör till exempel "Infogningsändring". I Jaws hör du till exempel: "Revision, infogad."

Om formateringen har ändrats meddelar skärmläsaren att det har gjorts en ändring. Om du vill höra information om den ändrade formateringen måste du navigera till marginalen i dokumentet.

Kommentarernas infogningspunkter är markerade i dokumentets brödtext i läget All markering. Skärmläsaren meddelar kommentarerna vid uppläsning av brödtexten. Den faktiska kommentarstexten och informationen visas i en kommentarsruta i marginalen i dokumentet. JAWS läser kommentarstexten och meddelar också vem som har lämnat kommentaren vid uppläsning av brödtexten. Du hör: "Kommentar, <kommentarstext>, av <person som lämnat kommentaren>."

 1. Kontrollera att du har markerat alternativet All markering enligt instruktionerna ovan i Visa ändringar (revisioner) i ett dokument.

 2. Om du vill gå från dokumentets redigeringsområde till marginalen för att kontrollera informationen för en spårad ändring eller kommentarsinnehåll, kan du låta skärmläsaren läsa brödtexten tills du hör att en ändring eller kommentar presenteras. Tryck sedan på Caps Lock+Insert.

 3. Om du vill gå igenom alla spårade ändringar eller kommentarer i dokumentet gör du något av följande:

  • Tryck på Alt+R, N om du vill gå igenom alla kommentarer. Upprepa den här åtgärden tills du har gått igenom alla kommentarer eller hittat den kommentar som du letar efter.

  • Tryck på Alt+R, H om du vill gå igenom alla spårade ändringar och kommentarer. Upprepa den här åtgärden tills du har gått igenom alla ändringar och kommentarer eller hittat den ändring eller kommentar som du letar efter.

 4. Om du vill höra innehållet i marginalen använder du skärmläsarens kommandon för att navigera mellan objekt. Läs mer om kommandon för Skärmläsaren i Kortkommandon och tryckgester för Skärmläsaren.

  Läs mer om JAWS-kommandon i Kortkommandon i JAWS.

Ta bort spårade ändringar

Det enda sättet du kan ta bort spårade ändringar permanent i ett dokument är att acceptera eller ignorera dem.

Acceptera eller ignorera en enskild spårad ändring

 1. Gå till den spårade ändring som du vill ta bort.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på Alt+R, A2 om du vill acceptera ändringen. Du hör: "Acceptera och flytta till nästa". Tryck sedan på Retur. Den aktuella ändringen accepteras och fokus flyttas till nästa ändring i dokumentet.

  • Om du vill ignorera ändringen trycker du på Alt+R, J. Du hör: "Ignorera och flytta till nästa". Tryck sedan på Retur. Den aktuella ändringen ignoreras och fokus flyttas till nästa ändring i dokumentet.

Acceptera eller ignorera alla spårade ändringar

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill acceptera alla spårade ändringar trycker du på Alt+R, A2, L.

  • Om du vill ignorera alla spårade ändringar trycker du på Alt+R, J, L.

Låt Spåra ändringar vara aktiverat

Du kan förhindra att någon annan inaktiverar Spåra ändringar genom att aktivera Lås spårning och lägga till ett lösenord. När Spåra ändringar är låst kan alla som öppnar dokumentet visa ändringarna men de kan inte stänga av funktionen och inte heller acceptera eller ignorera ändringar.

 1. Tryck på Alt+R, G, L. Du hör: "Fönstret Lås spårning. Ange lösenord, valfritt." I JAWS hör du "Leaving menus, Lock Tracking" (lämnar menyerna, lås spårning).

 2. Välj och skriv in ett lösenord och tryck på Tabb. Du hör: "Ange igen för att bekräfta." Ange lösenordet igen och tryck sedan på Retur.

Inaktivera Lås spårning

 1. Tryck på Alt+R, G, L. Du hör: "Fönstret Lås upp spårning, lösenord.”

  I JAWS hör du: "Lämnar menyn, Lås upp spårning, lösenord, redigera.”

 2. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

Inaktivera Spåra ändringar

När du inaktiverar Spåra ändringar markeras inte nya ändringar i Word. Alla ändringar som redan har spårats förblir dock markerade i dokumentet tills du tar bort dem. Du kan inaktivera den här funktionen med hjälp av ett direkt kortkommando eller via menyfliksområdet.

Om du vill stänga av Spåra ändringar trycker du på Ctrl+Skift+E på tangentbordet.

Om du vill inaktivera Spåra ändringar via menyfliksområdet trycker du på Alt+R, G på tangentbordet. Du hör: "Spåra ändringar, markerat menyobjekt." Tryck på G.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att se vem som har gjort ändringar i dokumentet, hantera spårade ändringar och ta bort kommentarer i Word för Mac-dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word för Mac.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • För att det ska fungera så bra som möjligt att läsa och redigera gränssnittet rekommenderar vi att du använder vyn Utskriftslayout och alternativet All markering.

I det här avsnittet

Aktivera och inaktivera Spåra ändringar

När du aktiverar Spåra ändringar i Word för Mac markeras och visas alla ändringar som alla gör i dokumentet. Du kan aktivera den här funktionen med ett direkt kortkommando.

Tryck på Kommando+Skift+E i textfältet om du vill slå på och av Spåra ändringar i dokumentet.

Visa ändringar (revisioner) i ett dokument

Du kan välja hur du vill visa de spårade ändringarna i dokumentet.

 1. Tryck på F6 tills du hör den valda fliken. Gå vidare till steg 3 om du redan har öppnat fliken Granska.

 2. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Fliken Granska" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Du hör: "Fliken Granska markerad.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "<Nuvarande markering>, visa för granskning, popup-knapp."

 4. Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg om du vill expandera markeringsmenyn.

  En lista med följande fyra visningsalternativ öppnas:

  • Enkel markering är standardalternativet och anger var ändringar har gjorts med en röd linje i dokumentmarginalen.

  • Ingen markering döljer markeringar för att visa hur texten kommer ser ut när ändringarna har accepterats. Med det här alternativet tas inte ändringarna bort.

   Obs!: Du kan visa markeringarna igen genom att välja Enkel markering eller All markering.

  • All markering visar tillägg i brödtexten med olika färger, och borttagningar och ändringar i kommentarsfönstret. Det här markeringsalternativet rekommenderas och stöds bäst av skärmläsare.

  • Ursprunglig visar dokumentet i dess ursprungliga form.

 5. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör det alternativ du söker och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Du hör: "<Vald markering>, visa för granskning."

 6. När du vill välja typ av markering trycker du på Tabb tills du hör "Markeringsalternativ, menyknapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

  En lista med följande alternativ öppnas:

  • Kommentarer

  • Pennanteckning

  • Infogningar och borttagningar

  • Formatering

  • Spåra förflyttningar från/till

  • Pratbubblor

  • Granskare

 7. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på det alternativ du vill använda. Tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Upprepa det här steget för alla markeringstyper du vill välja eller välja bort.

Navigera till spårade ändringar

När Spåra ändringar är aktiverat i Word görs markeringar i brödtexten eller i kommentarsfönstret i dokumentet. VoiceOver-funktionen meddelar ändringarna och ändringstyperna vid uppläsning av texten.

 • Understrykning och färg används vid infogningar i brödtexten. Du hör "insättningsändring" när du navigerar med hjälp av början och slutet av en spårad ändring.

 • Word markerar borttagningar i kommentarsfönstret. VoiceOver läser upp det borttagna ordet.

 • Om formateringen har ändrats hör du: "formatändring". Om du vill höra information om formatändringarna måste du navigera till marginalen i dokumentet.

 1. Kontrollera att du har markerat alternativet All markering enligt instruktionerna ovan i Visa ändringar (revisioner) i ett dokument.

 2. Gör något av följande:

  Använd knapparna Nästa och Föregående

  1. Om du vill visa alla spårade ändringar i dokumentet en i taget klickar du på fliken Granska enligt anvisningarna i Visa ändringar (revisioner) i ett dokument.

  2. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Föregående, föregående" eller "Knappen Nästa, nästa" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Upprepa det här steget tills du har gått igenom ändringarna.

  Stäng panelen Kommentarer

  1. Du bläddrar bland borttagningar och formateringsändringar i fönstret Kommentarer genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpil i redigeringsområdet. Fokus flyttas till kommentarsfönstret.

  2. Du navigerar i listan genom att trycka på Ctrl+Alt+upp- eller nedpil.

  Använda granskningsrutan

  1. Du öppnar granskningsrutan genom att trycka på Ctrl+Alt+M. Du hör: "Menyraden, Apple."

  2. Tryck på högerpil tills du hör "Granska" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

  3. Tryck på nedpil tills du hör "Sidofält" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

  4. Tryck på nedpil tills du hör "Granskning" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

  5. Tryck på Tabb tills att du hör: "Sammanfattning." Om du vill lyssna på en översikt över ändringarna trycker du på högerpilen. Du hör det totala antalet ändringar och antal infogningar, borttagningar, flyttningar, formateringsändringar och kommentarer.

  6. Tryck på VO+Skift+uppil om du står i sammanfattningen och vill ha mer detaljerad information om ändringarna. Du hör: "Utanför gruppen granskningsruta."

  7. Tryck på nedpilen en gång och tryck sedan på Ctrl+ Alt+ Skift+nedpil. VoiceOver läser upp ändringsinformationen rad för rad.

  8. Om du vill stänga granskningsrutan trycker du på Ctrl+Alt+Skift+uppil. Tryck på uppilen tills du hör: "Fönstret Miniatyrer." Tryck på höger piltangent tills du hör "Knappen Stäng" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Ta bort spårade ändringar

Det enda sättet du kan ta bort spårade ändringar permanent i ett dokument är att acceptera eller ignorera dem.

Acceptera eller ignorera en enskild spårad ändring

 1. Navigera till den spårade ändring du vill ta bort enligt anvisningarna i Navigera till spårade ändringar.

 2. Navigera till fliken Granska enligt anvisningarna i Visa ändringar (revisioner) i ett dokument.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill acceptera ändringen trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "menyknappen Acceptera" och sedan på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på Tabb tills du hör "Acceptera och flytta till nästa" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Ändringen accepteras och fokus flyttas till nästa ändring i dokumentet.

  • Om du vill avvisa ändringen trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "menyknappen Avvisa" och sedan på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Acceptera och flytta till nästa" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Ändringen ignoreras och fokus flyttas till nästa ändring i dokumentet.

Acceptera eller ignorera alla spårade ändringar

 1. Navigera till fliken Granska enligt anvisningarna i Visa ändringar (revisioner) i ett dokument.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill acceptera alla spårade ändringar trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "menyknappen Acceptera" och sedan på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på Tabb tills du hör "Acceptera alla ändringar" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

  • Om du vill avvisa alla spårade ändringar trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "menyknappen Avvisa" och sedan på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på Tabb tills du hör "Avvisa alla ändringar" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

Låt Spåra ändringar vara aktiverat

Du kan förhindra att någon annan inaktiverar Spåra ändringar genom att låsa funktionen i aktivt läge. När Spåra ändringar är låst kan alla som öppnar dokumentet visa ändringarna men de kan inte stänga av funktionen och inte heller acceptera eller ignorera ändringar.

 1. Navigera till fliken Granska enligt anvisningarna i Visa ändringar (revisioner) i ett dokument. Tryck på Tabb tills du hör "Skydda dokument, avmarkerade kryssrutan" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg. Dialogrutan Lösenordsskydda öppnas.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Skydd ska inte gälla för" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Spårade ändringar, alternativknapp" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Om du vill ange ett lösenord trycker du på Tabb tills du hör "Skydd säkert, redigera text." Skriv in ett lösenord och tryck på Tabb.

 5. Skriv lösenordet igen i bekräftelserutan och tryck på Tabb tills du hör: "OK, standardknapp." Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "OK, standardknapp" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

Inaktivera Spåra ändringar-lås

 1. I dialogrutan Lösenordsskydda trycker du på Tabb tills du hör "Skydda dokument för". Tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 2. Skriv lösenordet och tryck på Tabb tills du hör "OK, standardknapp". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "OK, standardknapp". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS för att växla spåra ändringar och inaktivera i dokumentet Word för iOS. Hitta de befintliga ändringarna i dokumentet, och acceptera eller ignorera dem. Låsa spåra ändringar på så att andra inte kan stänga av den.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Aktivera och inaktivera Spåra ändringar

När du aktiverar spårning av ändringar spåras alla ändringar som gjorts i dokumentet Word och visas.

 1. Öppna dokumentet i Word. Svep åt höger tills du hör ”visa menyfliksområdet, knapp”, och dubbelknacka på skärmen.

 2. Du hör den markerade fliken t.ex: ”Home-med TABB-tangenten”. Om du vill ändra till fliken Granska, dubbelklicka på skärmen och dra åt höger eller vänster tills du hör ”granska, TABB”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. Dra åt höger tills du hör ”inaktivera knappen spåra ändringar” (om spåra ändringar är för närvarande av) eller ”markerad spåra ändringar klickar du på knappen” (om spåra ändringar är aktiverat), och dubbelknacka på skärmen för att aktivera eller inaktivera.

 4. Om du vill stänga fliken och återgå till dokumentet, Svep åt vänster flera gånger tills du hör ”Dölj menyfliksområdet, knapp”, och dubbelknacka på skärmen.

Navigera till spårade ändringar

Använda fliken Granska i vyn Utskriftslayout för att navigera på spårade ändringar och kommentarer i dokumentet Word.

 1. Kontrollera att dokumentet är öppet i vyn Utskriftslayout i Word.

  Om du vill ändra till vyn Utskriftslayout, Svep åt höger tills du hör ”Utskriftslayout, knappen”, och dubbelknacka på skärmen. Om du hör ”mobilvy, knappen”, du redan befinner dig i vyn Utskriftslayout.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”visa menyfliksområdet, knapp”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. Du hör den markerade fliken t.ex: ”Home-med TABB-tangenten”. Om det behövs, dubbelklicka på skärmen och Svep åt höger eller vänster tills du hör ”granska, TABB”, och dubbelknacka på skärmen.

 4. Om du vill navigera till ändringar i dokumentet, sveper du just flera gånger tills du hör ”nästa ändring, knappen” eller ”föregående ändring, knappen” och dubbelklicka på skärmen.

 5. Spela upp ändring eller kommentar, Svep åt höger flera gånger tills du hör den person som har gjort ändringen och ändrad text eller kommentar.

 6. Flytta till nästa ändring genom att svepa åt vänster tills du hör ”nästa, knappen Ändra”, och dubbelknacka på skärmen. Om du vill höra ändring eller kommentar, Svep åt höger tills du hör den. Flytta tillbaka till knappen Nästa ändring genom att svepa åt vänster.

Acceptera eller avvisa ändringar

Du kan kontrollera och acceptera eller avvisa ändringar i ett Word dokument en i taget eller välja att acceptera eller avvisa alla samtidigt.

 1. Navigera till den ändring som du vill acceptera eller avvisa enligt anvisningarna i Navigera till spårade ändringar ovan.

 2. Svep till vänster flera gånger tills du hör ”acceptera, knappen” eller ”ignorera, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. Acceptera eller Avvisa menyn öppnas. Svep åt höger om du vill höra de tillgängliga alternativen. När du hör det alternativ du vill markera dubbelknacka på skärmen.

Låt Spåra ändringar vara aktiverat

Om du vill förhindra att någon annan stänger av spåra ändringar i dokumentet kan välja du för att blockera andra författare. Andra öppnar dokumentet kan se den men de kan inte inaktivera spåra ändringar eller acceptera eller avvisa ändringar.

 1. Öppna dokumentet i Word. Svep åt höger tills du hör ”visa menyfliksområdet, knapp”, och dubbelknacka på skärmen.

 2. Du hör den markerade fliken t.ex: ”Home-med TABB-tangenten”. Om du vill ändra till fliken Granska, dubbelklicka på skärmen och dra åt höger eller vänster tills du hör ”granska, TABB”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. Svep åt höger flera gånger tills du hör ”blockera andra författare-knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 4. Spärra författare menyn öppnas. Svep åt höger tills du hör ”blockera andra författare-knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan växla spåra ändringar och inaktivera i dokumentet Word för Android. Hitta de befintliga ändringarna i dokumentet, och acceptera eller ignorera dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Aktivera och inaktivera Spåra ändringar

När du aktiverar spårning av ändringar spåras alla ändringar som gjorts i dokumentet Word.

 1. Öppna dokumentet i Word. Svep åt höger tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ”, och dubbelklicka på skärmen.

 2. Du hör den markerade fliken t.ex: ”fliken meny, Home-markerat”. Om du vill ändra till fliken Granska, dubbelklicka på skärmen och dra åt höger eller vänster tills du hör ”granska, TABB”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. Svep åt höger flera gånger tills du hör ”spåra ändringar, inte markerad växla” (om spåra ändringar är för närvarande av.) eller ”spåra ändringar markerad kan växla” (om spåra ändringar är aktiverat), och dubbelknacka på skärmen för att aktivera eller inaktivera.

 4. Stäng fliken och återgå till dokumentet genom att svepa åt vänster flera gånger tills du hör ”markerad, fler alternativ, bytet”, och dubbelklicka på skärmen.

Navigera till spårade ändringar

Använda fliken Granska för att navigera spårade ändringar i dokumentet Word.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbelknacka på skärmen.

 2. Du hör den markerade fliken t.ex: ”fliken meny, Home-markerat”. Om du vill ändra till fliken Granska, dubbelklicka på skärmen och dra åt höger eller vänster tills du hör ”granska, TABB”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. Om du vill navigera till ändringar i dokumentet, sveper du just flera gånger tills du hör ”nästa ändring, knappen” eller ”föregående ändring, knappen” och dubbelklicka på skärmen. Du hör ändrad text.

 4. Knappen ändra nästa eller föregående förblir det i fokus. Du kan växla mellan ändringarna bara dubbelknacka på skärmen.

Acceptera eller avvisa ändringar

Du kan kontrollera och acceptera eller avvisa ändringar i ett Word dokument en i taget eller välja att acceptera eller avvisa alla samtidigt.

 1. Navigera till den ändring som du vill acceptera eller avvisa enligt anvisningarna i Navigera till spårade ändringar ovan.

 2. Svep till vänster flera gånger tills du hör ”acceptera, menyn” eller ”ignorera, menyn” och dubbelknacka på skärmen.

 3. Acceptera eller Avvisa menyn öppnas. Svep åt höger om du vill höra de tillgängliga alternativen. När du hör det alternativ du vill markera dubbelknacka på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word 2016

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Med hjälp av Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsare i Windows, kan du se vem som har gjort ändringar i dokumentet och hantera spårade ändringar i Word Mobile-dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Gå till fliken Granska

Du hittar Spåra ändringar och andra funktioner som beskrivs i det här avsnittet på fliken Granska.

 1. Svep uppåt eller nedåt i dokumentet på skärmen med fingret tills du hör: ”Objekt.”

 2. Svep åt höger med fingret tills du hör: "Knappen Fler alternativ, dold, dubbeltryck för att expandera." Dubbeltryck på skärmen. Menyn Fler alternativ expanderas.

 3. Svep åt vänster med fingret tills du hör: "Knappen Start, dold. Dubbeltryck för att expandera." Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Start, <antal tillgängliga flikar och plats för den aktuella fliken i menylistan>, vald.” Huvudmenyn expanderas nu.

 4. Svep åt höger med fingret i menyn tills du hör: "Granska, <antal tillgängliga flikar och plats för den aktuella fliken i menylistan>, dubbeltryck för att välja.” Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Word-fönstret." Alternativen på fliken Granska är nu tillgängliga.

Aktivera Spåra ändringar

När du aktiverar Spåra ändringar i Word Mobile markeras och visas alla ändringar som alla gör i dokumentet. Skärmläsaren läser upp de spårade ändringarna tillsammans med brödtexten.

 1. Svep åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: ”Av, knappen Spåra ändringar. Dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”På, knappen Spåra ändringar.” Spåra ändringar är nu aktiverat och du kan börja redigera dokumentet.

Visa ändringar (revisioner) i ett dokument

Du kan välja hur du vill visa de spårade ändringarna i dokumentet i Word Mobile.

 1. Svep åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: "Knappen Visa för granskning, dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Knappen Bakåt."

 2. Svep åt höger med fingret tills du hör: "Enkel markering, en av fyra." Listan med visningsalternativ är tillgänglig med följande alternativ:

  • Enkel markering är standardalternativet och anger var ändringar har gjorts med en röd linje i dokumentmarginalen.

  • Ingen markering döljer markeringar för att visa hur texten kommer ser ut när ändringarna har accepterats. Med det här alternativet tas inte ändringarna bort.

   Obs!: Du kan visa markeringarna igen genom att välja Enkel markering eller All markering.

  • All markering visar alla ändringar med hjälp av olika textfärger och linjer.

  • Ursprunglig visar dokumentet i dess ursprungliga form.

 3. Svep åt höger med fingret tills du hör det visningsalternativ som du vill välja. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "<markeringsnamn>, valt." Fokus flyttas tillbaka till dokumentets redigeringsfönster.

Ta bort spårade ändringar

Det enda sättet du kan ta bort spårade ändringar permanent i ett dokument är att acceptera eller ignorera dem.

Acceptera eller ignorera en enskild spårad ändring

 1. Svep åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: "Gruppen Ändringar." Svep åt höger med fingret i gruppen Ändringar tills du hör: "Knappen Nästa, dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till en spårad ändring i dokumentet. Du hör den markerade texten. Dubbeltryck tills du kommer till ändringen du vill ta bort.

 2. Gör något av följande:

  • Acceptera ändringen genom att svepa åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: ”Acceptera. Dold, delningsknapp, dubbeltryck för att aktivera, trippeltryck för att expandera." Dubbeltryck på skärmen. Den aktuella ändringen accepteras och fokus flyttas till nästa ändring.

  • Ignorera ändringen genom att svepa åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: ”Ignorera. Dold, delningsknapp, dubbeltryck för att aktivera, trippeltryck för att expandera." Dubbeltryck på skärmen. Den aktuella ändringen ignoreras och fokus flyttas till nästa ändring.

Acceptera eller ignorera alla spårade ändringar

 1. Gör något av följande:

  • Acceptera alla spårade ändringar genom att svepa åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: ”Acceptera. Dold, delningsknapp, dubbeltryck för att aktivera, trippeltryck för att expandera." Trippeltryck på skärmen. Du hör: "Knappen Bakåt." Svep åt höger med fingret tills du hör: "Knappen Acceptera alla ändringar, dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck på skärmen.

  • Ignorera alla spårade ändringar genom att svepa åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: ”Ignorera. Dold, delningsknapp, dubbeltryck för att aktivera, trippeltryck för att expandera." Trippeltryck på skärmen. Du hör: "Knappen Bakåt." Svep åt höger med fingret tills du hör: "Knappen Ignorera alla ändringar, dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck på skärmen.

Inaktivera Spåra ändringar

När du inaktiverar Spåra ändringar markeras inte nya ändringar i Word Mobile. Alla ändringar som redan har spårats förblir dock markerade i dokumentet tills du tar bort dem.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×