Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint med tangent bordet och en skärm läsare för att skriva ut bilder, åhörar kopior och antecknings sidor i presentationen. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriva ut en presentation

Om du vill skriva ut bilder, åhörarkopior och anteckningssidor från presentationen har du kommit till rätt plats. Använd följande steg för att konfigurera en utskrift som passar dina behov:

 1. För att gå till dialogrutan Skriv ut trycker du på Ctrl+P. Knappen Skriv ut markeras i PowerPoint och du hör "knappen Skriv ut".

 2. Om du vill ange hur många kopior som ska skrivas ut kan du antingen trycka på TABB för att gå till rotations rutan för kopior eller trycka på Alt + P, N. Du hör "kopior, redigera rotations ruta". (I skärm läsaren hör du "kopior, redigera.") Ange hur många kopior du vill skriva ut i rotations kontrollen.

 3. Om du vill välja en skrivare kan du antingen trycka på TABB för att gå till skrivarens kontroll eller trycka på Alt + P, I. Du hör namnet på den valda skrivaren. Använd Uppil och Nedpil för att gå igenom listan över skrivare. (I skärm läsaren hör du "vilken skrivare", den valda skrivaren och det totala antalet tillgängliga skrivare.)

 4. Tryck på Nedpil för att gå igenom alla skrivaralternativ i listan om du inte hör namnet på den skrivare som du vill använda. När listan över skrivaralternativ tar slut kommer du till länken Lägg till skrivare och alternativet Skriv till fil.

  • Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Sök efter - skrivare och använd TABB för att navigera.

  • Tryck på blanksteg för att välja Skriv till fil. När du klickar på knappen Skriv ut öppnas Utforskaren, där du kan ange ett filnamn.

 5. Gå till gruppen Inställningar med Tabb-tangenten. Välj önskade inställningar. Följande lista innehåller länkar till mer information längre ned i det här avsnittet om de olika alternativen:

  Som standard skriver PowerPoint ut alla bilder i presentationen som helsidesbilder (en bild per sida) med standardinställningarna för skrivaren. Om du vill skriva ut med de nuvarande inställningarna, trycker du på Alt+A, K.

Utskriftsinställningar

I gruppen Inställningar kan du ange inställningar för flera alternativ när du skriver ut:

Markera de bilder du vill skriva ut

Om du vill skriva ut den aktuella bilden eller en särskild uppsättning bilder, trycker du på Alt+A, K, I för att markera alternativet Skriv ut alla bilder. Du hör: "Skriv ut alla bilder." Välj ett annat alternativ genom att använda upp-och nedpilarna för att välja bland följande alternativ:

 • Skriv ut markering. Du hör "utskrifts val". Det här alternativet visas bara om du redan har markerat en uppsättning bilder.

 • Skriv ut aktuell bild. Du hör "Skriv ut aktuell bild". Det här alternativet skriver bara ut den aktuella bilden.

 • Eget intervall. PowerPoint placerar fokus i text rutan bilder . Du hör "anpassat område". Skriv in ett urval av bilder som du vill skriva ut, till exempel 10-12 eller 1, 2, 5.

Tips: Om du har några dolda bilder kommer alternativet Skriv ut dolda bilder att vara aktivt, så att du kan skriva ut dolda bilder om du vill. Du hör "Skriv ut dolda bilder".

Tryck på Retur när du är klar med dina val för att stänga kombinationsrutan.

Skriva ut flera bilder på en sida

Om du vill skriva ut mer än en bild per sida trycker du på Alt + P, H. Du hör "full sid presentation".

I rutan Helsidesbilder trycker du på Retur för att öppna galleriet. Den översta raden är avsnittet Utskriftslayout, följt av avsnittet Åhörarkopior. Använd vänster-och högerpilarna för att välja mellan följande alternativ för Utskriftslayout:

 • Helsidesbilder. Välj det här alternativet om du vill skriva ut varje bild på en egen sida.

 • Anteckningssidor. Välj det här alternativet om du vill skriva ut bildanteckningar för föredragshållare eller som åhörarkopior för en målgrupp. Du hör: "antecknings sidor." Det här alternativet skriver ut en bild per sida med stödanteckningar under bilden.

  Om du väljer något av de andra alternativen under Utskriftslayout, eller något av alternativen under Åhörarkopior, skrivs det bara ut bilder eller bildinnehåll, och inte några stödanteckningar.

 • Disposition. Välj det här alternativet om du vill skriva ut i dispositionsformat, som endast skriver ut texten i bilderna, utan bilder.

Tryck på Nedpil för att flytta till avsnittet Åhörarkopior och tryck på Tabb för att välja en layout. Tryck på Nedpil igen för att gå till ytterligare alternativ för utskriftslayout. Tryck på Retur när du är klar med dina val.

Ange enkelsidig eller dubbelsidig utskrift

Om du vill ställa in Enkels idig eller dubbels idig utskrift trycker du på Alt + P, D. Du hör "Skriv ut en sida". Välj det alternativ du vill använda i den ensidiga listan. (Det här alternativet är bara tillgängligt om skrivaren stöder dubbels idig utskrift. Om du väljer dubbels idig utskrift hör du "Skriv ut på båda sidorna.")

Ange sortering och häftning

Du får bara ett sorterings alternativ om skrivaren har stöd för det. Om du vill ange sortering trycker du på Alt + P, C. Tryck på nedåtpil-och uppåtpilen för att välja från sorterat (du hör "sorterat.") eller osorterad (du hör "uncollate") och tryck sedan på RETUR. Du får bara det här alternativet om skrivaren har stöd för sortering.

Alternativet häftning visas bara om skrivaren har stöd för det. Om du vill ställa in häftning trycker du på TABB för att gå till kombinations rutan Häftning och trycker på nedåtpilen för att välja bland alternativ för inga häftklamrar, en häftklammereller två häftklamrar.

Ändra sidorientering

 1. Om du vill ändra orientering trycker du på Alt+K, S för att öppna dialogrutan Skrivaregenskaper.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du kommer till fliken layout eller fliken Paper\Quality , och om det behövs kan du använda höger eller vänster piltangent för att gå till fliken layout .

 3. Tryck på TABB-tangenten en gång för att gå till rutan orientering och välj stående eller liggande.

 4. Tryck på Tabb för att gå till knappen OK och tryck sedan på Retur.

Skriva ut bilder i svartvitt eller gråskala

PowerPoint skriver ut och visar i färg som standard, men bilder och åhörarkopior skrivs ofta ut i svartvitt eller gråtoner, även kallat gråskala. Du kan skriva ut hela presentationen – bilder, disposition, anteckningssidor och åhörarkopior – i färg, gråskala eller svartvitt.

Om du vill skriva ut i gråskala eller svartvitt trycker du på Alt+K, J för att öppna kombinationsrutan Färg. Välj lämpligt alternativ genom att trycka på upp-och nedpilarna enligt nedan:

 • Färg. Om du väljer alternativet färg men inte har en färgskrivare kommer utskriften att likna gråskala, men med lägre kvalitet.

 • Gråskala. Om du inte har en färgskrivare eller inte behöver en utskrift i färg, väljer du Gråskala för att skriva ut alla objekt på sidan i gråskala. I gråskala visas objekt som till exempel diagram och tabeller skarpare och renare än om du väljer alternativet Färg på svartvita skrivare.

 • Endast svart och vitt. Det här alternativet skriver ut bilder i svartvitt. Det finns inga gråtoner. Därför kan vissa objekt i bildens designtema, som relief och skuggning, inte skrivas ut. Text skrivs ut som svart, även om du väljer grå som den ursprungliga färgen på texten.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för macOS med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, för att skriva ut bilder, åhörar kopior och antecknings sidor i presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Vilka utskriftsalternativ som är tillgängliga beror på skrivarens funktioner. Mer information finns i skrivarhandboken.

I det här avsnittet

Skriva ut en presentation

Oavsett om du skriver ut bilder, åhörar kopior eller anteckningar för presentationen kan du antingen skriva ut med standardinställningarna eller använda de många olika sätten PowerPoint för macOS erbjudanden för att optimera utskriften och utskrifterna.

 1. Tryck på Kommando+P i presentationen. Du hör: ”Utskriftsperiod, i dialogruta, fönster, <presentationens namn>, <vald skrivare>.” Fokus är på den valda skrivaren.

 2. Tryck på blanksteg för att välja en skrivare. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det önskade skrivaralternativet och tryck sedan på blanksteg.

 3. Tryck på Tabb om du vill ange hur många utskrifter du behöver. Ange antal utskrifter.

 4. Som standard skriver PowerPoint ut alla bilder i presentationen som helsidesbilder (en bild per sida) med skrivarens standardinställningar. Om du vill skriva ut med de nuvarande inställningarna trycker du på Tabb tills du hör ”Utskriftsknapp” och trycker på blanksteg.

Optimera utskrifter

Som standard visas enbart grundläggande utskriftsalternativ i dialogrutan Skriv ut. Du kan enkelt komma åt dold utskriftsinformation och optimera utskrifterna.

I dialog rutan Skriv ut trycker du på TABB tills du hör "knappen Visa information" och trycker sedan på blank steg. Fler utskrifts alternativ är nu tillgängliga.

Skriva ut en enda bild

Spara papper genom att bara skriva ut de bilder du behöver.

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör: ”Skriv ut alla bilder.”

 2. Tryck på Skift+nedåtpil tills du hör ”Anpassade bildspel, alternativknapp” och tryck på Tabb. Du hör: ”Redigera text, tom.”

 3. Ange numret på bilden som du vill skriva ut.

  Tips: Om du vill skriva ut den markerade bilden trycker du på Skift+nedåtpilen tills du hör ”Skriv ut markerade bilder”. Tryck sedan på blanksteg.

Skriva ut ett bildintervall

 1. Tryck på Skift+nedåtpilen tills du hör: ”Skriv ut bildintervall.”

 2. Tryck på Tabb och ange numret på den första bilden i intervallet.

 3. Tryck på Tabb igen och ange numret på den sista bilden i intervallet.

Skriva ut flera bilder på en sida

Du kan skriva ut flera bilder på en sida, antingen som fullständiga bilder eller som åhörarkopior.

Skriva ut flera bilder på en sida

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör ”PowerPoint, PDE, popup-knapp”. Tryck sedan på blanksteg.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Layout” och tryck på blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Sidor per ark” och tryck på blanksteg.

 4. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det önskade alternativet och tryck sedan på blanksteg.

Skriva ut åhörarkopior

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör ”Layout för utskrift”. Tryck sedan på blanksteg.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör alternativet för åhörarkopior som du vill använda, till exempel ”Åhörarkopior, fyra bilder per sida”, och tryck på blanksteg.

Ange dubbelsidig utskrift

Du kan skriva ut på båda sidor av papperet även när du har valt att skriva ut flera bilder på en sida.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om den stöds av skrivaren och den är aktive rad i skrivar inställningarna. Mer information finns i hand boken till skrivaren eller kontakta företagets IT-avdelning för hjälp.

 1. I dialog rutan Skriv ut trycker du på TABB tills du hör "dubbels idig, avmarkerad kryss ruta" och trycker sedan på blank steg. Lång bindning är aktiverat som standard.

 2. Ändra bindningstyp för dubbelsidig utskrift genom att trycka på Tabb tills du hör ”PowerPoint, PDE, popup-knapp”. Tryck på blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Layout” och tryck på blanksteg.

 4. Tryck på TABB tills du hör "av, dubbels idig" och tryck sedan på blank steg.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör det önskade alternativet och tryck på blanksteg.

Ange sortering

Om du behöver skriva ut flera kopior av bilderna kan du välja att skriva ut en uppsättning av bilderna innan du skriver ut de andra.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om den stöds av skrivaren och den är aktive rad i skrivar inställningarna. Mer information finns i hand boken till skrivaren eller kontakta företagets IT-avdelning för hjälp.

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör ”PowerPoint, PDE, popup-knapp”. Tryck sedan på blanksteg.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Pappershantering” och tryck på blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Av, sortera sidor” och tryck på blanksteg.

Ändra sidorientering

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör: ”<Aktuell plats>, orientering.”

 2. Om du vill ändra orienteringen trycker du på vänster eller höger piltangent för att välja det andra alternativet. Tryck sedan på blanksteg.

Skriva ut bilder i svartvitt eller gråskala

Du kan skriva ut hela presentationen – bilder, anteckningssidor och åhörarkopior – i gråskala eller svartvitt.

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör ”Färg, färgformat för utmatning”. Tryck sedan på blanksteg.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Gråskala” eller ”Svartvitt” och tryck sedan på blanksteg.

Skriva ut bilder med stödanteckningar

Som standard skrivs bilder ut utan stödanteckningar. Du kan snabbt ändra inställningarna och ge åhörarna anteckningarna.

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör ”Bilder, layout.” Tryck sedan på blanksteg.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Anteckningar” och tryck sedan på blanksteg.

Se även

Infoga ljud eller video i PowerPoint med hjälp av en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS, för att snabbt skriva ut bilder från din iPhone till en skrivare i närheten. Du kan också ändra standardinställningarna för utskrift i PowerPoint för att till exempel välja bilder för utskrift.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • För touch-funktioner i PowerPoint går du till PowerPoint för iPhone Touch-guide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Vilka utskriftsalternativ som är tillgängliga beror på skrivarens funktioner. Mer information finns i skrivarhandboken.

I det här avsnittet

Skriva ut en presentation

Skriv ut bilder direkt från din iPhone till en skrivare som stöder AirPrint. Mer information om AirPrint och kompatibla skrivare finns i artikeln om att skriva ut från din iPhone, iPad eller iPod touch med hjälp av AirPrint.

 1. Kontrollera att din iPhone och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 2. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör ”Knappen Arkiv” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Skriv ut” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger så du hör: ”AirPrint.” Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Skrivaralternativ, knappen Avbryt”.

 5. Svep tills du hör: ”Skrivare. Välj skrivarknappen.” Dubbeltryck på skärmen. Listan över tillgängliga AirPrint-skrivare visas.

 6. Svep åt höger tills du hör den skrivare som du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill skriva ut med standardinställningarna sveper du åt höger eller vänster i menyn Skrivaralternativ tills du hör ”Knappen Skriv ut” och dubbeltrycker på skärmen.

Markera de bilder du vill skriva ut

 1. Svep åt höger i menyn Skrivaralternativ tills du hör ”Intervall, knappen Alla sidor”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Sidorna <den första bildens nummer i det aktuella bildintervallet>–<den sista bildens nummer>” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger. Du hör: ”Från sidan <den första bildens nummer i det aktuella sidintervallet>, välj objekt, justerbart”.

 4. Välj den första bilden som ska skrivas ut genom att svepa uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör rätt bildnummer.

 5. Svep åt höger om du vill markera den sista bilden för utskrift. Du hör: ”Till sidan <den sista bildens nummer i det aktuella sidintervallet>, välj objekt, justerbart”. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör rätt bildnummer.

 6. Om du vill återgå till menyn Skrivaralternativ sveper du åt vänster tills du hör: ”Skrivaralternativ, bakåtknapp” och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: ”Skrivaralternativ, intervall, sidorna <nytt sidintervall>, knapp”.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att snabbt skriva ut bilder från din telefon.

Meddelanden: 

Skriva ut en presentation

Skriv ut bilderna direkt från din Android-telefon till en kompatibel skrivare. Kontrol lera att telefonen och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Meddelanden: 

 • De här anvisningarna gäller endast för skrivare som stöds av Android och Google Cloud Print. Om du vill kontrol lera om skrivaren stöds kan du gå till moln klara skrivare.

 • Utskrift av USB-, Bluetooth-och Windows-nätverk stöds inte av Android. Google rekommenderar att du konfigurerar molnet på en dator som är ansluten till en sådan skrivare. Om du vill skriva ut till en sådan skrivare direkt måste du använda ett program från tredje part.

 1. Svep åt höger eller vänster i redigeringsvyn tills du hör "ej markerad, tillbaka, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till miniatyrvyn.

 2. Svep åt vänster i miniatyrvyn tills du hör "Arkiv, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Arkiv-menyn."

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Skriv ut" och dubbel tryck på skärmen. Utskrifts dialog rutan öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör "nedrullningsbar lista", följt av den markerade skrivaren eller "Spara som PDF". Dubbeltryck på skärmen för att öppna listan med utskriftsalternativ. Bläddra igenom listan genom att svepa åt höger. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till den skrivare som du vill använda.

 5. Om du vill komma åt fler alternativ, som att välja antal kopior och utskriftsorientering, fortsätter du att svepa åt höger tills du hör de olika alternativen. Dubbeltryck på skärmen för att öppna alternativlistan, bläddra mellan dem genom att svepa åt höger och dubbeltryck på skärmen när du vill välja ett alternativ.

 6. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "knappen Skriv ut" och dubbeltrycker sedan på skärmen för att börja skriva ut.

  När du hör "PowerPoint-fönstret" har presentationen skrivits ut och fokus återgår till presentationen i miniatyrvyn.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för Windows Phone 10 med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att snabbt skriva ut presentationsbilder från telefonen.

Meddelanden: 

Skriva ut en presentation

Skriv ut bilderna direkt från din Windows Phone till en Wi-Fi-skrivare. Kontrollera att skrivaren stöds i listan i den här artikeln: Skrivare som stöds för Windows 10 Mobile. Kontrollera att din telefon och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen som du vill skriva ut tills du hör: ”Knappen Arkiv”.

 2. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen. Skärmläsaren läser upp: ”Backstage-sidfönstret, knappen Gå tillbaka”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Skriv ut” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Om det är första gången du skriver ut en PowerPoint-presentation från telefonen öppnas en dialogruta där du ombeds att ansluta till en onlinetjänst som förbereder filen för utskrift. Fokus är på knappen Tillåt och Skärmläsaren meddelar: ”Fönstret Fortsätt, knappen Tillåt”. Dubbeltryck på skärmen för att fortsätta utskriften.

 5. Skrivardialogrutan öppnas och Skärmläsaren meddelar: ”Dialogrutan Skriv ut”. Svep åt höger för att gå till fältet med skrivaralternativ. Skärm läsaren läser upp: "skrivare, kombinations ruta". Dubbeltryck på skärmen för att öppna listan med utskriftsalternativ. Bläddra igenom listan genom att svepa åt höger. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till den skrivare som du vill använda.

 6. Om du vill komma åt fler alternativ, som att välja antal kopior och utskriftsorientering, fortsätter du att svepa åt höger tills du hör de olika alternativen. Dubbeltryck på skärmen för att öppna alternativlistan, bläddra mellan dem genom att svepa åt höger och dubbeltryck på skärmen när du vill välja ett alternativ.

  Tips: Om du vill välja pappersstorlek sveper du åt höger tills du hör ”Fler inställningar” och dubbeltrycker på skärmen. Svep sedan åt höger igen tills du kommer till Pappersstorlek och dubbeltryck på skärmen för att öppna listan med alternativ. Svep åt höger för att bläddra igenom dem. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett alternativ.

 7. Svep flera gånger åt höger när du är klar tills Skärmläsaren meddelar: ”Knappen Skriv ut”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen och börja skriva ut. Skärmläsaren läser upp: ”Dialogrutan Skriv ut” och utskriften skickas till skrivaren.

  När du hör: ”PowerPoint-fönster” har presentationen skrivits ut och du återgår till presentationen i läsvyn.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att skriva ut bilderna i presentationen. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

Skriva ut en presentation från redigeringsvyn eller förhands granskning

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten, F, s i presentationen. Skriv ut -menyn öppnas.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det utskrifts alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR. Du hör: "dialog, Microsoft PowerPoint för webben." Fokus är på en länk till en utskrivbar PDF.

 3. Tryck på Retur. Dialog rutan PDF-fil – Skriv ut öppnas.

 4. Tryck på TABB för att bläddra mellan alternativen. Tryck på Alt + nedåtpil för att visa alternativ menyer och tryck på RETUR.

 5. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "knappen Skriv ut" och tryck sedan på RETUR.

Skriva ut en presentation från läsvyn

 1. I presentationen trycker du på CTRL + F6 tills du hör "redigera presentation".

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Skriv ut till PDF" och tryck sedan på RETUR. Du hör: "dialog, Microsoft PowerPoint för webben." Fokus är på en länk till en utskrivbar PDF.

 3. Tryck på Retur. Dialog rutan PDF-fil – Skriv ut öppnas.

 4. Tryck på TABB för att bläddra mellan alternativen. Tryck på Alt + nedåtpil för att visa alternativ menyer och tryck på RETUR.

 5. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "knappen Skriv ut" och tryck sedan på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×