Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

För användare som inte använder en skärmläsare, se Skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok (i Windows), Skriva ut ett blad eller en arbetsbok (i Mac OS) eller Skriva ut ett kalkylblad (i Excel Online).

Använd Excel med tangentbordet och en skärmläsare att skriva ut kalkylblad och arbetsböcker markerade celler. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Kortkommandon kan du snabbt vill skriva ut vad som helst, som du vill ha.

Meddelanden: 

Skriva ut din arbetsbok

 1. Välj vad du vill skriva ut och tryck sedan på Ctrl+P (eller Ctrl+F2) i kalkylbladet eller arbetsboken.

 2. Excel öppnas med fokus på knappen Skriv ut och du hör: "Backstage-vy, grupprutan Skriv ut, knappen Skriv ut". I Skärmläsaren hör du: "Av, knappen Skriv ut".

  • Om du vill skriva ut bara en kopia trycker du på Retur (eller Alt+P, P).

  • Om du vill skriva ut mer än en kopia trycker du på Alt+P, N. Kombinationsrutan Kopior öppnas och du hör "Kopior, rotationsrutan Redigera". I Skärmläsaren hör du "Kopior, redigerar 1".

   Välj hur många kopior du vill skriva ut med uppilen eller skriv ett tal och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill välja en annan skrivare trycker du på Alt+P, I för att öppna kombinationsrutan Skrivare. Använd piltangenterna för att välja skrivare eller lägg till en ny skrivare eller fax som kalkylbladsrapporten ska skickas till. I Excel placeras fokus automatiskt på namnet på standardskrivaren i Windows.

  • Om du vill välja skrivarinställningar trycker du på Tabb tills du hör namnet på kombinationsrutan med de alternativ du vill använda och trycker på Retur, eller tryck på kortkommandot för önskat alternativ. Skrivarinställningarna och deras kortkommandon är dessa:

   Alternativ för skrivarinställningar

   Kortkommando

   Kombinationsrutan Skriv ut: Använd alternativet för att välja mellan att skriva ut bara aktiva (markerade) kalkylblad i arbetsboken (standard), hela arbetsboken, aktuell cellmarkering i aktuellt kalkylblad eller aktuell markerad tabell i det aktuella kalkylbladet.

   Alt+P, A

   Rotationsrutan Sidor: Använd alternativet för att begränsa vad som skrivs ut till bara det sidintervall som du anger i rutorna eller välj med rotationsknappen.

   Alt+P, H för första sidan i intervallet;

   Alt+P, J för sista sidan i intervallet

   Kombinationsrutan Dubbelsidig utskrift: Använd alternativet för att välja om du ska skriva ut på en sida eller på båda sidor av papperet.

   Alt+P, D

   Kombinationsrutan Sortering: Använd alternativet för att välja om kopiorna ska sorteras.  

   Alt+P, C

   Kombinationsrutan Orientering: Använd alternativet för att välja sidorientering, stående eller liggande.

   Alt+P, O

   Kombinationsrutan Sidstorlek: Använd alternativet för att ändra pappersstorlek.

   Alt+P, L

   Kombinationsrutan Marginaler: Använd piltangenterna för att välja fördefinierade marginaler, eller tryck på A för att aktivera alternativet Anpassade marginaler om du vill anpassa marginalerna.

   Alt+P, M

   Kombinationsrutan Anpassa: Använd alternativet för att välja om sidan ska skrivas ut med den faktiska storleken eller om den ska förminskas för att passa på en sida.

   Alt+P, S

 3. Tryck på Alt+P, P när du har gjort din val, eller tryck på Tabb tills du hör "Skriv ut" och tryck på Retur).

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Tangentbordsgenvägar i Excel för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använd Excel för Mac med tangentbord och VoiceOver skärmläsare inbyggda Mac OS att skriva ut kalkylblad och arbetsböcker markerade celler. Kortkommandon kan du skriva ut exakt vad du kan snabbt.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriva ut din arbetsbok

Som standard anges Excel för Mac att skriva ut alla aktiva kalkylblad. Det är enkelt att ändra inställningarna för att skriva ut hela arbetsboken.

 1. Öppna Excel-arbetsboken och tryck på Kommando + P för att öppna dialogrutan Skriv ut.

 2. Om du vill höra en lista över tillgängliga skrivare trycker du på Kommando + Högerpil tills du hör ”Skrivare, popup-knapp”. Tryck på blanksteg.

 3. Tryck på Nedåtpil för att höra namnet på varje skrivare.

 4. Tryck på Retur när du hör namnet på önskad skrivare.

 5. Tryck på Kommando + Högerpil tills du kommer till rutan Kopior. Ange antal utskrifter.

 6. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Hela arbetsboken, popup-knapp”. Tryck då på Retur.

 7. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: "Skriv ut, standardknapp."

 8. Tryck på Kommando + Blanksteg för att börja skriva ut.

Optimerad utskrift

Dialogrutan Skriv ut visar inte automatiskt alla tillgängliga inställningar. Visa dolda utskriftsalternativ genom att trycka på Kommando + Högerpil tills du hör ”knappen Visa information”. Tryck på Retur för att göra fler utskriftsalternativ tillgängliga.

Skriva ut ett kalkylblad

Skriva ut ett kalkylblad i arbetsboken i stället för att skriva ut hela arbetsboken:

 1. Gå till bladet du vill skriva ut och tryck på Kommando + P för att öppna dialogrutan Skriv ut.

 2. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Aktiva blad, popup-knapp”. Tryck då på Retur.

 3. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: "Skriv ut, standardknapp."

 4. Tryck på Kommando + Blanksteg för att börja skriva ut.

Skriva ut två eller fler angränsande kalkylblad

Du kan skriva ut flera kalkylblad i arbetsboken utan att skriva ut hela arbetsboken. Gör så här:

 1. Markera fliken för det första kalkylbladet som du vill skriva ut.

 2. Håll ned Skift och tryck på Högerpil för att gå till det sista bladet du vill skriva ut. Släpp upp Skift-tangenten.

 3. Tryck på Kommando + P så att dialogrutan Skriv ut öppnas.

 4. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Skriv ut, knapp.”

 5. Tryck på Kommando + Blanksteg för att börja skriva ut.

Skriva ut markerade celler

Skriva ut ett markerat cellområde:

 1. Markera de celler i kalkylbladet som du vill skriva ut.

 2. Tryck på Kommando + P så att dialogrutan Skriv ut öppnas.

 3. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Markering, alternativknapp.” Tryck då på Retur.

 4. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Knappen Skriv ut”.

 5. Tryck på Kommando + Blanksteg för att börja skriva ut.

Skriva ut en Excel-tabell

Så här skriver du ut en Excel-tabell med hjälp av VoiceOver:

 1. Använd Vänster- eller Högerpil för att navigera till en cell i tabellen.

 2. Tryck på Kommando + P så att dialogrutan Skriv ut öppnas.

 3. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Skriv ut, knapp.”

 4. Tryck på Kommando + Blanksteg för att börja skriva ut.

Skriva ut vissa sidor eller sidintervall

Skriva ut endast vissa sidor eller ett intervall med sidor:

 1. Tryck på Kommando + P för att öppna dialogrutan Skriv ut.

 2. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör ”Sidintervall, alternativknapp”. Tryck på blanksteg.

 3. Tryck en gång på Kommando + Högerpil.

 4. Ange sidnummer eller sidintervall som du vill skriva ut, avgränsade med kommatecken.

 5. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Skriv ut, knapp.”

 6. Tryck på Kommando + Blanksteg för att börja skriva ut.

Ange dubbelsidig utskrift

Som standard gör Excel enkelsidiga utskrifter. Välja dubbelsidig utskrift för att skriva ut på båda sidorna av papperet.

 1. Tryck i dialogrutan Skriv ut på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Skriv ut.”

 2. Tryck på Nedåtpil tills du hör ”Layout”. Tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör ”Dubbelsidig, avmarkerad kryssruta”. Tryck sedan på Retur.

Anpassa bladet efter pappersbredd

Funktionen för anpassning förminskar eller förstorar kalkylblad så att de bättre passar papperets höjd och bredd.

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Skriv ut”. Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Utskriftsformat.

 2. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Sida, flik”. Tryck på blanksteg.

 3. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör ”Anpassa till, avmarkerad kryssruta”. Tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör ”s. bredd och, ruta”. Ange 1 för att indikera att kalkylbladet ska vara en sida på bredden.

 5. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör ”sid. högt, ruta”. Ange 0 om du inte vill ange ett specifikt värde.

Skala blad till rätt storlek

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Utskriftsformat, knapp”. Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Utskriftsformat.

 2. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Sida, flik”. Tryck på blanksteg.

 3. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Justera efter, omarkerad kryssruta.” Tryck på retur.

 4. Tryck på Kommando + Högerpil en gång. Tryck på blanksteg för att höra alternativ för procent.

 5. Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att växla mellan procentalternativen att förminska eller förstora kalkylbladet. Tryck på Retur när du hör det alternativ du vill använda.

Skriva ut utan stödlinjer och rubriker

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Utskriftsformat, knapp”. Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Utskriftsformat.

 2. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Sida, flik”. Tryck på blanksteg.

 3. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Skriv ut stödlinjer, markerad kryssruta.” Tryck på Retur för att avmarkera rutan om du vill skriva ut kalkylbladet utan stödlinjer.

 4. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Skriv ut rubriker, markerad kryssruta.” Tryck på Retur för att avmarkera rutan om du inte vill skriva ut kalkylbladet med rubriker.

Ändra pappersstorlek

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Utskriftsformat, knapp”. Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Utskriftsformat.

 2. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Sida, flik”. Tryck på blanksteg.

 3. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör: "Knappen Alternativ." Tryck då på Retur.

 4. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör ”Sidstorlek, popup-ruta”. Tryck på blanksteg.

 5. Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att växla mellan sidstorlekarna. Tryck på Retur när du hör önskad storlek.

Ange sortering

Om du vill skriva ut flera kopior av arbetsboken ska du använda sortering, så att en fullständig uppsättning av arbetsboken skrivs ut åt gången. (Istället för att skriva ut X antal kopior av sida 1, följt av X antal kopior av sida 2 och så vidare)

Tryck i dialogrutan Skriv ut på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Sortering, avmarkerad kryssruta.” Tryck på Retur.

Ändra sidorientering

 1. Tryck i dialogrutan Skriv ut på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Utskriftsformat, knapp.” Tryck på Retur.

 2. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör ”<Aktuell orientering>, orientering.” Tryck på blanksteg.

 3. Om du vill växla mellan stående och liggande orientering, trycker du på vänster eller höger piltangent. Tryck på Retur när du hör önskat alternativ.

Ändra sidmarginalerna

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Kommando + Högerpil tills du hör: ”Utskriftsformat, knapp”. Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Utskriftsformat.

 2. Tryck på Kommando + Högerpil för att gå igenom dialogrutan till Marginaler > Anpassade marginaler.

 3. Tryck på Kommando + Högerpil för att bläddra bland de tillgängliga alternativen:

  • Normal, alternativknapp

  • Bred, alternativknapp

  • Smal, alternativknapp

  • Anpassade marginaler

  Tryck på Retur för att göra ditt val.

 4. Om du valde Anpassade marginaler använder du Kommando + Högerpil tills du hör ”Bredd, ruta”. Ange marginalbredden. Tryck sedan på Kommando + Högerpil tills du hör ”Marginalhöjd”. Ange marginalhöjden.

 5. Om du vill centrera kalkylbladet på sidan går du till Anpassade marginaler. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör ”Centrera vågrätt på sidan, avmarkerad kryssruta”. Tryck på blanksteg.

 6. Tryck på Kommando + Högerpil tills du hör ”Centrera lodrätt på sidan, avmarkerad kryssruta”. Tryck på blanksteg.

Skriv ut till PDF

Funktionen Skriv ut till PDF skriver faktiskt inte ut kalkylbladet utan konverterar det i stället till en PDF-fil som du kan spara, skriva ut eller skicka som e-post.

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Kommando + Högerpil tills du hör ”PDF, popup-ruta”. Tryck på blanksteg.

 2. Du bläddrar bland de tillgängliga alternativen med Nedpil.

  • Spara som PDF

  • Spara som PostScript

  • Lägg till PDF i iBooks

  • Skicka PDF som e-post

  • Spara som Adobe PDF

  • Spara PDF till webbmottagares katalog

  • Skicka PDF till Meddelanden

  • Spara PDF till Evernote

 3. Tryck på Retur för att göra ditt val.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon i Excel för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använd Excel för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att skriva ut en Excel-arbetsbok från din iPhone eller iPod Touch till en AirPrint-aktiverad skrivare.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriva ut din arbetsbok

 1. Kontrollera att din iOS-enhet och AirPrint-aktiverade skrivare är anslutna till samma trådlösa nätverk.

 2. Kontrollera att Siri och VoiceOver är aktiverade.

 3. I Excel för iOS, svep åt höger tills du hör mapplatsen för den Excel-fil du vill skriva ut. Öppna mappen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör namnet på den Excel-fil du vill skriva ut. Dubbelklicka sedan på skärmen för att öppna filen.

 5. Dra med fingret vid skärmens övre, vänstra hörn tills du hör: ”Arkiv.” Öppna menyn Arkiv genom att dubbeltrycka på skärmen.

 6. Svep åt höger i Arkiv-menyn tills du hör: ”Skriv ut.” Öppna utskriftsmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 7. Om du vill skriva ut arbetsboken i stället för det aktiva bladet ska du svepa åt höger tills du hör: ”Skriv ut hela arbetsboken”. Dubbeltryck på skärmen för att välja det här alternativet.

 8. Svep åt höger tills du hör: ”AirPrint.” Öppna AirPrint genom att dubbeltrycka på skärmen.

 9. Svep åt höger tills du hör: ”Nästa.” Dubbeltryck på skärmen för att fortsätta till skärmen med val av skrivare.

 10. Svep åt höger tills du hör namnet på den skrivare du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. VoiceOver läser upp namnet på den valda skrivaren.

 11. Svep åt höger tills du hör: ”Skriv ut.” Dubbeltryck på skärmen när du vill starta utskriften.

Utskriftsinställningar

På menyn Layoutalternativ kan du ställa in utskriftsalternativ som pappersstorlek och orientering.

Obs!: Tillgängliga utskriftsinställningar varierar beroende på skrivarens funktioner och typen av iOS-enhet.

 1. Kontrollera att din iOS-enhet och AirPrint-aktiverade skrivare är anslutna till samma trådlösa nätverk.

 2. Kontrollera att Siri och VoiceOver är aktiverade.

 3. I Excel för iOS, svep åt höger tills du hör mapplatsen för den Excel-fil du vill skriva ut. Öppna mappen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör namnet på den Excel-fil du vill skriva ut. Dubbelklicka sedan på skärmen för att öppna filen.

 5. Dra med fingret vid skärmens övre, vänstra hörn tills du hör: ”Arkiv.” Öppna menyn Arkiv genom att dubbeltrycka på skärmen.

 6. Svep åt höger i Arkiv-menyn tills du hör: ”Skriv ut.” Öppna Layoutalternativ genom att dubbeltrycka på skärmen.

Utskriftsorientering

 1. Svep åt höger i Layoutalternativ tills du hör ”Orientering” och dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Liggande” eller ”Stående”. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett alternativ.

Pappersformat

 1. Svep åt höger i Layoutalternativ tills du hör ”Pappersformat” och dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger för att välja önskat pappersformat och dubbeltryck på skärmen.

  Obs!: Standardpappersformatet är Letter.

Skalning

 1. Svep åt höger i Layoutalternativ tills du hör ”Skalning” och dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger för att välja önskad storlek och dubbeltryck på skärmen.

  Obs!: Standardinställningen är Ingen skalning.

Utskriftsområde

 1. Gör något av följande under Layoutalternativ:

  • Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut aktivt blad” och dubbeltryck på skärmen.

  • Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut hela arbetsboken” och dubbeltryck på skärmen.

  • Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut markering” och dubbeltryck på skärmen.

  Obs!: Standardinställningen är Skriv ut aktivt blad.

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använd Excel för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att skriva ut en Excel-arbetsbok.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Excel för Android finns i Pekguiden för Excel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Skriva ut din arbetsbok

 1. Kontrollera att din Android-enhet och skrivare är anslutna till samma trådlösa nätverk.

 2. Svep åt höger i en Excel för Android-arbetsbok tills du här ”Öppna, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna menyn Platser.

 3. Svep åt höger tills du hör platsen för den Excel-fil du vill skriva ut. Dubbelklicka sedan på skärmen för att öppna platsen. Svep åt höger tills du hör namnet på den Excel-fil du vill skriva ut. Dubbelklicka sedan på skärmen för att öppna filen.

 4. Dra med fingret vid skärmens övre, vänstra hörn tills du hör: ”Arkiv.” Öppna menyn Arkiv genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut”. Dubbeltryck på skärmen för att öppna menyn Utskriftsalternativ.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Vad som ska skrivas ut” och svep åt höger en gång till. Du hör: ”Listruta, aktivt blad”. Dubbeltryck på skärmen och svep åt höger för att välja om du vill skriva ut aktivt blad, hela arbetsboken eller markeringen. Dubbeltryck på skärmen för att bekräfta ditt val.

 7. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut, knapp” och dubbeltryck på skärmen när du vill skriva ut dokumentet.

  Obs!: Du kan behöva svepa åt höger tills du hör ”Skriv ut, knapp” en gång till i skrivaranslutningsappen.

Utskriftsinställningar

Obs!: Tillgängliga utskriftsinställningar varierar beroende på skrivarens funktioner och typ av Android-enhet.

 1. Dra i ett Excel för Android-kalkylblad med fingret vid skärmens övre, vänstra hörn tills du hör: ”Arkiv.” Öppna Arkiv-menyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut”. Dubbeltryck på skärmen för att öppna menyn Utskriftsalternativ.

 3. Markera det skalningsalternativ du vill använda genom att svepa åt höger tills du hör ”Skalning”. Svep sedan åt höger en gång till. Du hör: ”Listruta, ingen skalning”. Dubbeltryck på skärmen om du vill ändra skalningen. Svep åt höger tills du hör önskat skalningsalternativ och dubbeltryck sedan på skärmen för att bekräfta ditt val.

 4. Om du vill välja pappersformat sveper du åt höger tills du hör ”Pappersformat”. Svep sedan åt höger en gång till. Du hör: ”Listruta, Letter.” Dubbeltryck på skärmen om du vill ändra pappersformatet. Svep åt höger tills du hör önskat pappersformat och dubbeltryck sedan på skärmen för att bekräfta ditt val.

 5. Välj sidorientering genom att svepa åt höger tills du hör ”Orientering”. Svep sedan åt höger en gång till. Du hör: ”Listruta, stående.” Dubbeltryck på skärmen om du vill ändra orienteringen. Svep åt höger tills du hör önskad orienteringsinställning och dubbeltryck sedan på skärmen för att bekräfta ditt val.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut, knapp” och dubbeltryck på skärmen när du vill skriva ut dokumentet.

  Obs!: Du kan behöva svepa åt höger tills du hör ”Skriv ut, knapp” en gång till i skrivaranslutningsappen.

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använd Excel med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel den inbyggda skärmläsaren i Windows eller JAWS, för att skriva ut en Excel-arbetsbok.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriva ut din arbetsbok

 1. Markera de data du vill skriva ut och tryck sedan på Ctrl + P. Ramen Skriv ut ram öppnas med fokus på knappen Skriv ut. Du hör: ”Backstage-vyn, Skriv ut, gruppruta, Skriv ut, knapp”. I Skärmläsaren hör du bara: ”Knappen Skriv ut”.

 2. Om du vill ange antalet kopior att skriva ut trycker du på Alt+P, N. Du hör: ”Kopior kolon redigera rotationsruta.” I Skärmläsaren hör du: ”Kopior, redigerar 1.” I rotationsrutan Kopior anger du antalet kopior du vill skriva ut, eller använd Uppil för att ändra antalet kopior. Tryck på Retur för att bekräfta ditt val.

 3. Välj en skrivare genom att trycka på Alt+P, I. Du hör namnet på den valda skrivaren. Använd Uppåt- och Nedåtpil för att gå igenom listan över skrivare. I Skärmläsaren hör du ”Markera namnet på skrivaren”, numret på den valda skrivaren och det totala antalet tillgängliga skrivare.)

 4. Tryck på Nedåtpil för att gå igenom alla skrivaralternativ i listan om du inte hör namnet på den skrivare som du vill använda. När listan över skrivaralternativ tar slut kommer du till länken Lägg till skrivare och alternativet Skriv till fil.

 5. Tryck på Retur när du hör ”Lägg till skrivare” för att öppna dialogrutan Sök efter skrivare och använd Tabb för att navigera. Tryck på blanksteg när du hör ”Skriv till fil” för att välja det här alternativet. När du väljer knappen Skriv ut öppnas Utforskaren där du kan ange ett filnamn.

 6. Gå till gruppen Inställningar genom att trycka på Tabb. Välj önskade inställningar. Mer information om de tillgängliga alternativen finns i Utskriftsinställningar.

 7. Tryck på Alt + P, P för att gå till knappen Skriv ut och sedan på blanksteg för att skriva ut arbetsboken.

Utskriftsinställningar

I gruppen Inställningar kan du ange inställningar för följande alternativ när du skriver ut:

Vad som ska skrivas ut

Välj mellan att skriva ut endast de aktiva bladen i arbetsboken, hela arbetsboken eller den aktuella markeringen genom att trycka Alt + P, A. Du hör ”Skriv ut, (det markerade alternativet), redigerbar kombinationsruta”. Tryck på Retur och använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att välja vad du vill skriva ut.

Om du vill åsidosätta ett fördefinierat utskriftsområde i arbetsboken, använder du Nedåtpilen för att bläddra igenom alternativen i Skriv ut tills du hör ”Ignorera utskriftsområde, avmarkera menyobjekt”. Tryck på blanksteg för att markera alternativet Ignorera utskriftsområde.

Sidintervall

Ange ett sidintervall genom att trycka på Alt + P, H för rotationsrutan för den första sidan, eller Alt + P, J för rotationsrutan för den sista sidan. Du hör ”Sidor, redigera”.

 • Skriv sidnumret på den första sidan som du vill skriva ut i första rutan eller använd Uppåtpil för att välja sidnumret.

 • Skriv sidnumret på den sista sidan som du vill skriva ut i motsvarande ruta eller använd Uppåtpil för att välja sidnumret.

Enkelsidig eller dubbelsidig utskrift

Tryck på Alt+P, D om du vill ange enkelsidig eller dubbelsidig utskrift. Du hör ”Skriv ut på ena sidan, 1 av 3”. Välj det alternativ du vill använda i listan Skriv ut på ena sidan. Om du väljer dubbelsidig utskrift hör du ”Skriv ut på båda sidor”.

Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om skrivaren stöder dubbelsidig utskrift.

Sortering och häftning

Om du vill ange sortering trycker du på Alt+P, C. Tryck på Nedpil och Uppil för att välja Sorterat (du hör "Sorterat, 1 av 2") eller Osorterat (du hör "Osorterat") och tryck sedan på Retur.

Obs!: Alternativet för sortering är bara tillgängligt om skrivaren har stöd för detta.

Om du vill ange häftning trycker du på Tabb för att gå till kombinationsrutan Häftning. Tryck på Nedpil och Uppil för att välja bland alternativen Inga häftklamrar, En häftklammer eller Två häftklamrar.

Obs!: Alternativet för häftning är bara tillgängligt om skrivaren har stöd för detta.

Sidorientering

Ange sidorientering genom att trycka på Alt + P, O. Du hör ”Orientering”. Tryck på Uppåt- och Nedåtpilarna för att välja Stående orientering (du hör ”Stående orientering”) eller Liggande orientering (du hör ”Liggande orientering”.)

Sidstorlek

Ange sidstorlek genom att trycka på Alt + P, L. Du hör ”Sidstorlek”. Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att markera önskad sidstorlek. Du höra sidans dimensioner eller pappersformatet för varje storlek på listan.

Sidmarginaler

Ange sidmarginaler genom att trycka på Alt + P. Om du vill ange en anpassad marginalstorlek trycker du på Nedåtpilen för att gå igenom marginalalternativen. Efter listan med marginaler visas länken Anpassade marginaler. Välj länken genom att trycka på Retur. Du hör: ”Marginaler.” Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att markera Normala marginaler (du hör ”Normala marginaler”), Smala marginaler (du hör ”Smala marginaler”) eller Breda marginaler (du hör ”Breda marginaler”.)

Sidskalning

Ange sidans skalning genom att trycka på Alt + P, S. Du hör ”Anpassa”. Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att markera önskad skalning.

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använda kortkommandon med ett externt tangentbord i Excel Mobile för Windows 10

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel Online med tangentbordet och en skärmläsare för att skriva ut en Excel arbetsbok. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Excel Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel Online.

I det här avsnittet

Skriva ut din arbetsbok

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten i en Excel Online-arbetsbok för att visa menyfliksområdet. Du hör ”Markerat, flikobjektet Start”. Tryck på F, P, P för att öppna dialogrutan Utskriftsinställningar i Excel Online. Du hör ”Dialogrutan utskriftsinställningar, fokus på markerat, aktivt blad, alternativknapp”.

 2. Välj de utskriftsinställningar i Excel Online du vill använda, enligt Utskriftsinställningar i Excel Online nedan, och tryck sedan på Tabb tills du hör ”knappen Skriv ut”. Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Skriv ut. Du hör ”Dialogrutan Skriv ut, skrivare”, följt av den valda skrivaren.

 3. Välj de utskriftsinställningar i Microsoft Edge du vill använda, enligt Utskriftsinställningar i Microsoft Edge nedan, och tryck sedan på Tabb tills du hör ”knappen Skriv ut”. Skriv ut arbetsboken genom att trycka på Retur.

Utskriftsinställningar i Excel Online

Vad som ska skrivas ut

När du öppnar dialogrutan Utskriftsinställningar i Excel Online hör du ”Dialogrutan Utskriftsinställningar, fokus på markerat, aktivt blad, alternativknapp”. Lämna Aktivt blad markerat om du vill skriva ut det aktiva bladet. Använd piltangenterna för att växla inställningen till Hela arbetsboken eller Aktuell markering. Tryck på Tabb för att gå till en annan inställning eller till knappen Skriv ut.

Sidorientering

I dialogrutan Utskriftsinställningar i Excel Online trycker du på Tabb tills du hör ”markerad, stående, alternativknapp”. Använd piltangenterna för att växla Sidorientering mellan Stående och Liggande.

Pappersformat

I dialogrutan Utskriftsinställningar i Excel Onlinetrycker du på Tabb tills du hör ”Välj” följt av namnet och en beskrivning av standard- eller tidigare vald pappersstorlek. Du kan till exempel hör ”Markera, Letter, 8,5 x 11, redigerbar kombinationsruta”. Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att bläddra igenom tillgängliga pappersstorlekar tills du hör önskad storlek. Tryck på Tabb för att gå till en annan inställning eller till knappen Skriv ut.

Sidskalning

I dialogrutan Utskriftsinställningar i Excel Online trycker du på Tabb tills du hör ”Ingen skalning, ingen skalning, redigerbar kombinationsruta”. Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att välja mellan Ingen skalning, Anpassa bladet till en sida, Anpassa alla kolumner till en sida och Anpassa alla rader till en sida. När du har valt skalningen du vill använda trycker du på Tabb för att gå till andra inställningar i den dialogrutan Utskriftsinställningar.

Utskriftsinställningar i Microsoft Edge

Öppna dialogrutan Skriv ut för Microsoft Edge genom välja knappen Skriv ut i dialogrutan Utskriftsinställningar för Excel Online, eller tryck på Ctrl+P i Excel Online-arbetsboken.

Obs!: Vilka utskriftsinställningar som visas i dialogrutan Skriv ut i Microsoft Edge beror på den valda skrivaren. Beroende på vilken skrivarmodell du har kanske några av inställningarna nedan inte är tillgängliga.

Val av skrivare

När du först öppnar dialogrutan Skriv ut i Microsoft Edge hör du ”Dialogrutan Skriv ut, skrivare”, följt av den valda skrivaren. Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att ändra den valda skrivaren. Du hör namnet på varje skrivare medan du bläddrar igenom listan, och de andra inställningarna som är tillgängliga i dialogrutan Skriv ut i Microsoft Edge ändras i takt med att en ny skrivare markeras.

Sidorientering

Tryck på Tabb för att gå till listrutan Orientering. Du hör ”Orientering, stående, kombinationsruta”. Tryck på Nedåtpilen för att ändra till Liggande. Du hör ”Liggande”. Tryck på Tabb för att gå till andra inställningar i dialogrutan.

Obs!: Orientering kan också anges i dialogrutan Utskriftsinställningar i Excel Online, enligt instruktionerna i Utskriftsinställningar i Excel Online.

Antal kopior att skriva ut

Tryck på Tabb för att gå till fältet Kopior. Du hör: ”Kopior, redigerar, 1.” Skriv in det antal kopior du vill skriva ut.

Sidor att skriva ut

Tryck på Tabb för att gå till kombinationsrutan Sidor. Du hör ”Sidor”, följt av aktuell markering och ”kombinationsruta”. Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att välja mellan Alla, Aktuell sida och Sidintervall. Om du väljer Sidintervall visas fältet Område. Tryck på Tabb. Du hör ”Sidintervall, redigering”. Ange det sidintervall du vill skriva ut.

Sidskalning

Tryck på Tabb för att gå till kombinationsrutan Skala. Du hör ”Skala”, följt av aktuell markering och ”kombinationsruta”. Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att välja antingen Förminska eller en procentsats.

Sidmarginaler

Tryck på Tabb tills du hör ”Marginaler”, följt av aktuell markering och ”kombinationsruta”. Använd Uppåt- och Nedåtpilarna för att bläddra mellan Normal, Smal, Måttligoch Bred marginal. Du hör namnet på varje alternativ när det markeras.

Sidhuvuden och sidfötter

Tryck på Tabb tills du hör ”Sidhuvuden och sidfötter”, följt av aktuell markering och ”kombinationsruta”. Använd Upp- och Nedpilarna för att välja Av om du inte vill skriva ut sidhuvuden och sidfötter eller om du vill skriva ut dem.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till kommentarer i ett Excel-kalkylblad

Tangentbordsgenvägar i Excel Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×