Använda en skärmläsare för att skapa tabeller i Access-skrivbordsdatabaser

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Access med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till tabeller i en Access-databas. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får också lära dig hur du kan spara, byta namn på och ta bort tabeller.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Skärmläsaren används standardlayouten för tangentbordet som standard. Om du vill ändra detta i Skärmläsaren-inställningarna trycker du på Windows-tangenten + Ctrl + N. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: ”Välj tangentbordslayout, standard.” Om du vill ändra layouten till Äldre trycker du en gång på nedåtpilen. Du hör: ”Äldre, vald.” De nya Skärmläsaren-kommandona finns inte tillgängliga i den äldre tangentbordslayouten om tangenttryckningen för äldre kommandon hamnar i konflikt med de som används i nya Skärmläsaren-funktioner.

I det här avsnittet

Tabeller i Access

Tabeller är viktiga objekt i en databas eftersom de innehåller alla data. En databas för ett företag kan till exempel ha en tabell för kontakter där namnen på leverantörer, e-postadresser och telefonnummer lagras. Innan du skapar tabeller bör du tänka igenom dina behov och bestämma vilka tabeller som du kanske behöver. Om du behöver hjälp med att planera och utforma en databas kan du läsa Grundläggande databasdesign.

En relationsdatabas som Access har vanligtvis flera logiskt anslutna tabeller. I en väldesignad databas lagrar varje tabell data om ett visst ämne, till exempel anställda eller produkter. En tabell har poster (rader) och fält (kolumner) fältvärden (celler) för varje post.

 • En post (rad) innehåller specifika data, till exempel information om en viss anställd eller en produkt.

 • Ett fält (kolumn) innehåller data om en aspekt av tabellens ämne, till exempel förnamn, e-postadress eller pris.

 • Ett fältvärde (cell) för en post innehåller olika typer av data, till exempel text, tal, datum och hyperlänkar.

Även om varje tabell lagrar data om ett visst ämne tabeller i en relationsdatabas, till exempel Access, lagra information om relaterade ämnen. Till exempel kan en databas innehålla:

 • En kundtabell med företagets kunder och deras adresser

 • En produkttabell med de produkter som företaget säljer, inklusive priser och bilder för varje objekt

 • En ordertabell som håller ordning på kundbeställningar

Om du vill ansluta data som lagras i olika tabeller kan skapa du relationer. En relation är en logisk anslutning mellan två tabeller som har ett gemensamt fält. Information om hur du skapar relationer mellan tabeller i en Access-databas finns i Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Lägg till en tabell

 1. Öppna en ny eller befintlig databas.

  Tips: Skärmläsaren kan inte börja läsa tills en tabellen är öppen. Om du öppnar en befintlig databas med inga öppna tabeller, tryck på RETUR. Överst i tabellen i navigeringsfönstret öppnas.

 2. Tryck på Alt + C, T, N. En ny tabell läggs och du hör: ”tabell X”. Fokus i den första cellen i det andra fältet. (Standardnamnet på det första fältet är ID ).

 3. Lägga till data i tabellen eller klistra in data i tabellen från en annan källa, till exempel en Excel-arbetsbok. När du anger ett fältvärde i det nya fältet och flytta till nästa fältvärdet namnet Access automatiskt i fältet FieldX.

 4. Så här byter du namn på en fältrubrik (kolumn) i tabellen:

  1. Markera fältet genom att placera fokus i fältet och trycka på Ctrl + blanksteg.

  2. Tryck på SKIFT + F10 om du vill öppna en snabbmeny.

  3. Tryck på N. Fokus flyttas till fältrubriken och du hör "Lämnar menyerna, datablad, rad X," namnet på fältet och "typ och text". Ange ett nytt namn på fältet.

  Tips: Beskrivande namn, till exempel produktnamn eller priset, kan du lättare förstå vad de olika fälten innehåller utan att visa dess innehåll.

 5. Så här lägger du till ett fält (kolumn) i tabellen:

  1. Tryck på Ctrl + Home för att gå till den första posten i tabellen.

  2. Tryck på Ctrl + End om du vill flytta till den sista posten i det sista fältet i tabellen.

  3. Tryck på högerpil för att gå till ett nytt fält.

  4. Tryck på Ctrl + uppil om du vill gå till den första posten i det nya fältet.

  5. Skriv in data. När du flyttar till en annan cell läggs det nya fältet till med standardnamnet Fält X.

Spara en tabell

När du skapar en ny tabell eller ändrar en befintlig tabell ska du spara den.

 1. Tryck på Ctrl + S eller Alt + F om du vill spara en tabell.

  När du sparar en tabell för första gången öppnas dialogrutan Spara som och du hör "Spara som, tabellnamn kolon, redigera, typ och text" och namnet på tabellen.

  Meddelanden: 

  • Om du försöker stänga en tabell innan du sparar den visas automatiskt en dialogruta och du hör "Vill du spara ändringarna i designen av tabell X?" Fokus är på knappen Ja. Spara den nya tabellen genom att trycka på Retur.

  • När du sparar ändringar i en befintlig tabell tilldelas tabellen namnet som du tidigare gett den. Om du vill byta namn på tabellen när du sparar den trycker du på F12. Dialogrutan Spara som öppnas och du kan ange ett nytt namn.

 2. Skriv ett namn för tabellen i textrutan. När du sparar en tabell för första gången kan du ge den ett namn som beskriver de data som den innehåller. Du kan till exempel döpa tabellen kunder, Delar lagret eller produkter. Access ger stor flexibilitet när du vill namnge tabeller i web apps, men det finns vissa begränsningar:

  • Ett tabellnamn kan innehålla upp till 64 tecken.

  • Det kan använda en kombination av bokstäver, siffror, blanksteg och specialtecken förutom punkt (.), utropstecken (!), återgå hakparenteser ([]), inledande blanksteg, inledande likhetstecken (=) eller icke utskrivbara tecken, till exempel en transport.

  • Namnet får inte innehålla något av följande tecken: ' / \:; * ? ”” < > | # < tabb > {} % ~ &.

  Tips: Besluta om regler för namngivning för objekt i en databas och använda konsekvent.

 3. Tryck på Retur.

Byta namn på en tabell

Obs!: Du kan inte byta namn på en tabell om det är öppet. Om du vill stänga en aktiv tabell trycker du på F6 eller Ctrl + W. Fokus flyttas i navigeringsfönstret.

 1. I navigeringsfönstret om du vill markera den tabell som du vill byta namn på, tryck på TABB tills du hör ”tabeller” och tryck på nedåtpilen tills du hör det som du vill använda.

 2. Tryck på SKIFT + F10 om du vill öppna snabbmenyn för tabellen.

 3. Tryck två gånger på M på snabbmenyn, och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”Leaving menyer, Byt namn på textrutan och redigera”. I Skärmläsaren, du hör ”byta namn på text i rutan Redigera” följt av namnet på aktuella.

 4. Skriv det nya namnet i textrutan och tryck på Retur.

Ta bort en tabell

 1. Stäng alla tabeller i vyn Datablad. Fokus flyttas till fönstret Navigering. Använd nedpil för att välja den tabell du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete. Ett fönster öppnas där du ombeds att bekräfta borttagningen, och du hör ”vill du ta bort tabellen X?” i Skärmläsaren, du hör ”Microsoft Access i dialogrutan Ja knappen”. Fokus är på knappen Ja.

 3. Ta bort tabellen genom att trycka på Retur.

Obs!: När du är i designvyn om du vill växla till databladsvyn, tryck på Alt, J + D, W och sedan H. Om du vill växla till designvyn när du befinner dig i databladsvyn, trycker du på Alt + H, W och sedan D.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att starta Access

Använda en skärmläsare för att skapa en fråga i Access-databaser för skrivbordet

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×