Använda en skärmläsare för att skapa sidhuvuden och sidfötter i Word

Använda en skärmläsare för att skapa sidhuvuden och sidfötter i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren för Windows, för att skapa ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller standardinformation på alla sidor i ditt dokument, t.ex. sidnummer, dokumentets titel, företagsnamn, författare och datum.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Kortkommandon i Microsoft Word för Windows.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Skapa ett sidhuvud eller en sidfot

Sidhuvuden och sidfötter är så populär i Word att de har sina egna verktygsfält.

 1. För att skapa ett sidhuvud i dokumentet trycker du på Alt+N och sedan på DS för att öppna menyn Sidhuvud i menyfliksområdet. Skärmläsaren presenterar inte namnet på den här menyn.

  För att skapa en sidfot trycker du på Alt+N och sedan på CS för att öppna menyn Sidfot i menyfliksområdet. Skärmläsaren presenterar inte namnet på den här menyn.

  Fokus flyttas till menyn, som innehåller layouter för sidhuvud respektive sidfötter.

 2. Använd Tabb-tangenten eller Nedpil för att gå igenom listan över layouter. Tryck på Retur för att välja den som du vill använda.

  Den layout du väljer öppnas i sidhuvuds- och sidfotsutrymmet i dokumentet. Fokus flyttas till den första redigerbara texten i den layout som du har valt. Du kan inte redigera brödtexten i dokumentet igen förrän du stänger menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 3. Tryck på Högerpil för att flytta fokus till området med redigerbar text. Du hör platshållartexten uppläst, till exempel "Dokumenttitel" eller "Skriv här".

 4. Skriv den text du vill ha.

 5. Tryck på Högerpil för att flytta till nästa område med redigerbar text, om det finns något.

 6. När du är klar trycker du på Alt+J och sedan på S för att stänga sidhuvudet och gå till brödtexten i dokumentet.

Redigera ett sidhuvud eller en sidfot

Du kan lägga till vilken text du vill i sidhuvudet eller sidfoten, till exempel sidnummer eller datum. Du kan också lägga till en bild, till exempel en företagslogotyp.

 1. Om du vill öppna och redigera ett sidhuvud trycker du på Alt+N, D, S.

  Om du vill öppna och redigera en sidfot trycker du på Alt+N, C, S.

  Det här flyttar fokus till sidhuvudet eller sidfoten och öppnar menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 2. Gör önskade ändringar.

 3. När du är klar stänger du sidhuvudet eller sidfoten genom att trycka på Alt+J och sedan på S. Fokus flyttas till brödtexten i dokumentet.

Lägga till sidnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Word 2016 erbjuder olika platser och format för sidnummer som menykommandon på menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 1. Tryck på Alt+H och sedan på E för att öppna ett sidhuvud för redigering.

  Tryck på Alt+F och sedan på E för att öppna en sidfot för redigering.

  Det här flyttar fokus till sidhuvudet eller sidfoten och öppnar menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 2. Infoga ett sidnummer genom att trycka på Alt+J och sedan Y. Då öppnas menyn Sidnummer.

 3. Använd Nedpil för att gå igenom listan över möjliga placeringar på sidan (överst på sidan, längst ned på sidan och så vidare) för sidnumret. Tryck på Retur eller blanksteg för att välja önskad plats.

  Varje plats på sidan öppnar ytterligare en meny med alternativ för den platsen. Tryck på Nedpil för att bläddra igenom och välja bland alternativen.

 4. När du är klar trycker du på Alt+J och sedan på S för att stänga menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot och gå till brödtexten i dokumentet.

Lägga till ett datum i sidhuvudet eller sidfoten

 1. Tryck på Alt+H och sedan på E för att öppna ett sidhuvud för redigering.

  Tryck på Alt+F och sedan på E för att öppna en sidfot för redigering.

  Det här flyttar fokus till sidhuvudet eller sidfoten och öppnar menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 2. För att infoga ett datum trycker du på Alt+J och sedan på D och A, så öppnas dialogrutan Datum och tid.

 3. Använd Nedpil för att gå igenom listan med möjliga datum- och tidsformat för sidhuvudet eller sidfoten. När du hittar det format du vill använda trycker du på Tabb för att markera det och flytta till andra alternativ i dialogrutan.

 4. I listrutan för språk trycker du på Nedpil för att se vilka språk som är installerade. Tryck på Tabb för att markera ett språk och flytta till nästa alternativ.

 5. Tryck på Retur om du vill ange alternativen för datum och språk som standard.

 6. Tryck på Tabb för att gå till knappen OK och tryck sedan på Retur för att bekräfta dina val.

 7. När du är klar trycker du på Alt+J och sedan på S för att stänga sidhuvudet eller sidfoten och gå till brödtexten i dokumentet.

Välja ett alternativ i verktygsfältet Sidhuvud och sidfot

Verktygsfältet Sidhuvud och sidfot innehåller många kommandon som du kan använda för att anpassa ett sidhuvud.

 1. För att öppna menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot trycker du på Alt + N och sedan på DS, E.

 2. Växla till menyfliksområdet genom att trycka på Alt+J.

 3. Tryck på Tabb för att bläddra mellan kommandona i verktygsfältet Sidhuvud och sidfot.

 4. Tryck på Retur för att välja ett kommando.

 5. När du är klar stänger du sidhuvudet eller sidfoten och menyfliken genom att trycka på Alt+J och sedan på S.

Ta bort ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Om du vill ta bort ett sidhuvud i dokumentet trycker du på Alt+N, DS för att öppna menyn Sidhuvud på fliken Infoga.

  Om du vill ta bort en sidfot i dokumentet trycker du på Alt+N, CS för att öppna menyn Sidfot på fliken Infoga.

 2. Tryck på T för att ta bort sidhuvudet eller sidfoten, och sedan på Esc för att återgå till brödtexten i dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till, läsa, och ta bort kommentarer i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word för Mac med tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS, för att skapa ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller standardinformation på alla sidor i ditt dokument, t.ex. sidnummer, dokumentets titel, företagsnamn, författare och datum.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa sidhuvuden och sidfötter

 1. I ett Word dokument trycker du på F6 flera gånger tills du vill hamna på en flik. Om du inte vill hamna på fliken Infoga, tryck på höger eller vänster tills VoiceOver meddelar: ”, fliken Infoga, 2 av 8”. Tryck på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja på fliken.

 2. Tryck på TABB flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”sidhuvudet menyknappen” eller ”sidfoten, menyknappen”. Tryck på CTRL + alternativ + blanksteg för att markera knappen.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna listan med sidhuvuds- och sidfotslayouter.

 4. Bläddra bland alternativen med piltangenterna. Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Layouten som du väljer öppnas i sidhuvuds- och sidfotsutrymmet i dokumentet. Fokus är kvar på menyfliksområdet.

 5. Navigera till dokumentet genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpilen. Fokus flyttas till sidhuvudet eller sidfoten som du har infogat.

 6. Ange texten för sidhuvudet eller sidfoten.

 7. Tryck på högerpilen för att flytta till nästa område med redigerbar text, om det finns något.

Redigera sidhuvuden och sidfötter

 1. Tryck på CTRL + alternativ + VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL flera gånger för att navigera till sidhuvudet eller sidfoten i ett Word dokument.

 2. Markera texten som du vill ändra, t.ex. med Skift+Kommando+piltangenterna, och ange det nya sidhuvudet eller den nya sidfoten.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+högerpilen för att flytta till nästa sidhuvud eller sidfot tills du kommer till nästa. VoiceOver meddelar din plats.

Lägga till ett datum i sidhuvudet eller sidfoten

 1. Tryck på CTRL + ALT + höger piltangent upprepade gånger för att navigera till sidhuvudet eller sidfoten i ett Word dokument.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+I för att öppna objektväljaren. Ange datum och tid. VoiceOver meddelar: ”Ett objekt, knappen Datum och tid”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att flytta till knappen och välj den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg igen.

 3. Dialogrutan Datum och tid öppnas med tillgängliga formatalternativ. Tryck på nedåtpilen för att gå till listan och öppna den genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen.

 4. Navigera bland listalternativen med hjälp av nedåt- och uppåtpilen. Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Tryck på TABB flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”OK, standard, knappen”. Tryck på CTRL + alternativ + blanksteg för att markera knappen.

  Datumet läggs till i sidhuvudet eller sidfoten. Fokus finns kvar på menyfliksområdet för sidhuvud och sidfot. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+uppåtpilen när du vill sluta använda menyfliksområdet.

Anpassa sidhuvuden och sidfötter

Fliken Sidhuvud och sidfot innehåller många alternativ som du kan använda för att anpassa ett sidhuvud eller en sidfot.

 1. Gå till menyraden genom att trycka på Ctrl+Alt+M och sedan på V för att gå till menyn Visa.

 2. Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud och sidfot”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna sidhuvudet och sidfoten som du vill redigera.

 4. Navigera till fliken Sidhuvud och sidfot genom att trycka på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud och sidfot, markerad, flik”. Tryck på Tabb flera gånger för att gå till menyfliksområdet.

  Det första objektet i menyfliksområdet är Sidhuvud. Tryck på Tabb för att navigera mellan de andra objekten i menyfliksområdet.

 5. Du markerar ett objekt genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 6. När du är klar och vill stänga fliken och sidhuvudet och sidfoten trycker du på Ctrl+Alt+I för att öppna objektväljaren. Skriv Stäng sidhuvud. VoiceOver meddelar: ”Ett objekt, knappen Stäng sidhuvud/fot”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att flytta till knappen och välj den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg igen.

  Sidhuvudet, sidfoten och fliken Sidhuvud och sidfot stängs och fokus flyttas till dokumentets brödtext.

Ta bort sidhuvuden och sidfötter

 1. Tryck på CTRL + alternativ + M för att gå till menyraden och sedan trycka på V för att gå till Visa-menyn i ett Word dokument.

 2. Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud och sidfot”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna sidhuvudet och sidfoten som du vill redigera.

 4. Navigera till fliken Sidhuvud och sidfot genom att trycka på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud och sidfot, markerad, flik”. Tryck på Tabb flera gånger för att gå till menyfliksområdet.

  Det första objektet i menyfliksområdet är Sidhuvud. VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud, menyknapp”. Navigera till Sidfot med Tabb-tangenten. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja en knapp.

 5. Tryck på nedåtpilen tills VoiceOver meddelar: ”Ta bort sidhuvud” eller ”Ta bort sidfot”.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att ta bort sidhuvudet eller sidfoten.

 7. Sidhuvudet eller sidfoten tas bort från dokumentet.

  Stäng fliken och sidhuvudet och sidfoten genom att trycka på Ctrl+Alt+I för att öppna objektväljaren. Skriv Stäng sidhuvud. VoiceOver meddelar: ”Ett objekt, knappen Stäng sidhuvud/fot”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att flytta till knappen och välj den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg igen.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda Word för Android med TalkBack, inbyggda Android Skärmläsaren, om du vill skapa ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller standardinformation, till exempel sidnummer på alla sidor i dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för Android finns i Pekguiden för Word för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Skapa ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Gå till avsnittet dokument där du vill lägga till sidhuvudet eller sidfoten i dokumentet i redigeringsvyn klickar.

 2. Om det behövs, om du vill stänga tangentbordet och gå till menyfliksområdet, Svep åt höger tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken menyn Start markerat”.

 3. Om du vill gå till fliken Infoga, dubbelklicka på skärmen, och Svep åt höger tills du hör: ”flikeninfoga”. Dubbelklicka på skärmen.

 4. På fliken Infoga Svep åt höger tills du hör ”sidhuvud och sidfot, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Sidhuvud / sidfot öppnas och fokus till avsnittsrubriken.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett sidhuvud, skriver du sidhuvud med hjälp av den Skärmtangentbordet.

   Obs!: Öppna tangentbord, Svep åt höger tills du hör ”markerad, fler alternativ, bytet”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill skapa en sidfot, Svep åt höger tills du hör: ”sidfot avsnittet < kapitelnumret >” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till avsnittet sidfoten och du kan skriva sidfot med den Skärmtangentbordet.

 6. När du är klar stänger du menyn Sidhuvud / sidfot och återgå till dokumentet, dra fingret i skrivfältet tills du hör dokumenttexten och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till sidnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Gå till avsnittet dokument där du vill lägga till sidnummer i sidhuvudet eller sidfoten i dokumentet i vyn Redigering.

 2. Om det behövs, om du vill stänga tangentbordet och gå till menyfliksområdet, Svep åt höger tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken menyn Start markerat”.

 3. Om du vill gå till fliken Infoga, dubbelklicka på skärmen, och Svep åt höger tills du hör: ”flikeninfoga”. Dubbelklicka på skärmen.

 4. På fliken Infoga Svep åt höger tills du hör ”sidnummer knappen, -knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Sidnummer öppnas.

 5. Om du vill anpassa sidnummer, Svep åt höger tills du hör ”talformat, < aktuella alternativet > markerad kombinationsruta”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn talformat öppnas. Svep åt höger för att flytta mellan alternativen. När du flyttar meddelar TalkBack alternativ åt dig. När du vill att alternativet, dubbelklicka på skärmen. Gå tillbaka till menyn Sidnummer genom att svepa åt vänster tills du hör ”bakåtknappen” och dubbelknacka på skärmen.

 6. I menyn Sidnummer för att lägga till sidnummer, Svep åt höger tills du hör önskad placering av sidnummer du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen om du vill markera den. Sidnumret läggs till i avsnittet sidhuvud eller sidfot och Sidhuvud / sidfot menyn öppnas.

 7. Om du vill stänga menyn Sidhuvud / sidfot och återgå till dokumentet, drar du fingret i skrivfältet tills du hör dokumenttexten och dubbeltryck sedan på skärmen.

Obs!: Ta bort sidan tal, i menyn Sidnummer Svep åt höger tills du hör ”ta bort sidnummer, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ta bort ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Gå till avsnittet dokument där du vill ta bort sidhuvudet eller sidfoten i dokumentet i redigeringsvyn klickar.

 2. Om det behövs, om du vill stänga tangentbordet och gå till menyfliksområdet, Svep åt höger tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken menyn Start markerat”.

 3. Om du vill gå till fliken Infoga, dubbelklicka på skärmen, och Svep åt höger tills du hör: ”flikeninfoga”. Dubbelklicka på skärmen.

 4. På fliken Infoga Svep åt höger tills du hör ”sidhuvud och sidfot, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Sidhuvud / sidfot öppnas och fokus till avsnittsrubriken.

 5. Om du vill flytta fokus till menyn Sidhuvud / sidfot, Svep åt höger tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. I menyn Sidhuvud / sidfot gör du något av följande:

  • Om du vill ta bort sidhuvudet, Svep åt höger tills du hör ”sidhuvud-menyn” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Sidhuvud öppnas. Sedan sveper höger tills du hör ”ta bort sidhuvud, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

  • Om du vill ta bort sidfoten, Svep åt höger tills du hör ”sidfot menyn” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn sidfot öppnas. Sedan sveper höger tills du hör ”ta bort sidfot, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

  Sidhuvudet eller sidfoten tas bort och flyttas fokus till menyn Sidhuvud / sidfot.

 7. Om du vill stänga menyn Sidhuvud / sidfot och återgå till dokumentet drar du fingret i skrivfältet tills du hör dokumenttexten och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda Word Mobile med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, om du vill skapa ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller standardinformation, till exempel sidnummer på alla sidor i dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • För pekfunktioner i Word Mobile kan du läsa Tangentbordskommandon och pekgester i Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Skapa ett sidhuvud eller en sidfot

Du kan lägga till önskad text i ett sidhuvud eller sidfot.

 1. Gör något av följande i ett dokument i vyn Utskriftslayout:

  • Om du vill skapa ett sidhuvud, Svep åt höger tills du hör ”sidhuvud < kapitelnumret >” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill skapa en sidfot, Svep åt höger tills du hör ”sidfot < kapitelnumret >” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skriva text i sidhuvud och sidfot.

 3. Om du vill stänga sidhuvudet eller sidfoten och återgå till brödtexten i dokumentet, trycker du på den övre delen av skärmen.

Lägga till sidnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Du kan lägga till sidnummer i olika format.

 1. I dokumentet, Svep åt höger tills du hör ”mer alternativknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep till vänster tills du hör ”Home knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Start, < flera tillgängliga objekt >”. Huvudmenyn nu expanderas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”infoga < plats i det aktuella objektet på menyn lista och antalet tillgängliga objekt >” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”tal knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör önskad placering av sidnummer du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen om du vill markera den.

 6. Om du vill anpassa sidnummer, till exempel genom att välja talformatet Svep åt höger tills du hör: ”sidfot gruppen lista”.

 7. Dra åt höger för att flytta genom listan med kommandon och sedan dubbeltryck för att markera det kommando du vill använda.

 8. Om du vill gå tillbaka till brödtexten i dokumentet trycker du på den övre delen av skärmen.

Ta bort ett sidhuvud eller en sidfot

Du kan ta bort texten i sidhuvudet eller sidfoten.

 1. I dokumentet, Svep åt höger tills du hör ”mer alternativknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep till vänster tills du hör ”tabbväljaren, Start-knappen, komprimerad” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Start, < flera tillgängliga objekt >”. Huvudmenyn nu expanderas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”sidhuvud / sidfot, < plats i det aktuella objektet på menyn lista och antalet tillgängliga objekt >” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Om du vill ta bort ett sidhuvud, Svep åt höger tills du hör ”knappen sidhuvud” och sedan dubbelklicka på skärmen.

  Om du vill ta bort en sidfot, Svep åt höger tills du hör ”sidfot knappen” och sedan dubbelklicka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”ta bort knappen sidhuvud” eller ”ta bort sidfot knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Sidhuvudet eller sidfoten innehåll tas bort och flyttas fokus till sidhuvudet.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda Word Online med tangentbord och Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, för att skapa ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller standardinformation på alla sidor i dokumentet, till exempel sidnummer, Dokumenttiteln, företagets namn, författare och datum.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl + O (Öppna) för webbläsaren – inte Word Online.

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Flytta fokus till menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör ett fliknamn (oftast fliken Start).

 2. Använd tabbtangenten för att gå till fliken Infoga och tryck på Retur.

 3. Använd tabbtangenten för att gå till knappen Sidhuvud/sidfot och tryck på Retur. Redigeringsområdet för sidhuvud och sidfot öppnas.

 4. Börja skriva för att skapa ett vänsterjusterat sidhuvud. Tryck på tabbtangenten för att skapa ett centrerat sidhuvud. Tryck på tabbtangenten igen för att skapa ett högerjusterat sidhuvud.

 5. För att välja alternativ för sidhuvud, trycker du på Ctrl+F6 tills du hör ”Knappen alternativ”. För att bläddra bland alternativen trycker du på Blanksteg och använder sedan piltangenterna. Tryck på Retur för att tillämpa ett alternativ.

 6. För att lägga till en sidfot trycker du på Ctrl+F6 tills du hör ”sidfot”, och börjar sedan att skriva.

 7. För att återgå till att redigera dokumentet trycker du på Ctrl+F6 tills du hör ”Knappen stäng sidhuvud och sidfot”, och trycker sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×