Använda en skärmläsare för att skapa sidhuvuden och sidfötter i Word

Använda en skärmläsare för att skapa sidhuvuden och sidfötter i Word

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller standard information på alla sidor i dokumentet, till exempel sid nummer, dokument rubrik, företags namn, författare och datum. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa ett sidhuvud eller en sidfot

Du kan lägga till vilken text du vill i sidhuvudet eller sidfoten, till exempel sidnummer eller datum. Du kan också lägga till en bild, till exempel en företagslogotyp.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett sidhuvud i dokumentet trycker du på ALT + N, H. Du hör "inbyggt", följt av antalet tillgängliga rubrik typer och "tomt sidhuvud".

  • Om du vill skapa en sidfot trycker du på ALT + N, O. Du hör "inbyggt", följt av antalet tillgängliga sid fots typer och "Tom sidfot".

  Fokus ändras till menyn som visar layouterna sidhuvud och sidfot.

 2. Använd tabbtangenten eller nedåtpilen för att bläddra i listan med layouter. Tryck på Retur för att välja den som du vill använda.

  Den layout du väljer öppnas i sidhuvuds- och sidfotsutrymmet i dokumentet. Fokus flyttas till den första redigerbara texten i den layout som du har valt. Du kan inte redigera brödtexten i dokumentet igen förrän du stänger menyfliken Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 3. Tryck på högerpil för att flytta fokus till det redigerbara text området. Du hör platshållartexten uppläst, till exempel "Dokumenttitel" eller "Skriv här".

 4. Skriv den text du vill ha.

 5. Tryck på högerpilen för att flytta till nästa område med redigerbar text, om det finns något.

 6. Om du vill avsluta sidhuvudet eller sidfoten och gå tillbaka till dokumentets brödtext trycker du på Alt + J, H, C.

Redigera ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna och redigera ett sidhuvud trycker du på Alt+N, D, S.

  • Om du vill öppna och redigera en sidfot trycker du på Alt+N, C, S.

  Fokus flyttas till sidhuvudet eller sidfoten och dialog rutan sidhuvud & sid fots verktyg öppnas.

 2. Gör önskade ändringar.

 3. Om du vill avsluta sidhuvudet eller sidfoten och gå tillbaka till dokumentets brödtext trycker du på Alt + J, H, C.

Lägga till sidnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Om du vill infoga ett sid nummer trycker du på ALT + N, N, U. Menyn sid nummer öppnas.

 2. Använd nedpilen för att bläddra igenom listan med möjliga sid adresser (överst på sidan, längst ned på sidan och så vidare) för sid numret. Tryck på Retur eller blanksteg för att välja önskad plats.

  Varje plats på sidan öppnar ytterligare en meny med alternativ för den platsen. Använd nedåtpilen för att bläddra mellan alternativen och välj det du vill använda.

 3. Om du vill avsluta sidhuvudet eller sidfoten och gå tillbaka till dokumentets brödtext trycker du på Alt + J, H, C.

Lägga till ett datum i sidhuvudet eller sidfoten

 1. Om du vill infoga ett datum trycker du på ALT + N, D. Dialog rutan datum och tid öppnas.

 2. Använd nedpilen för att bläddra igenom listan med tillgängliga datum-och tids format för sidhuvudet eller sidfoten. När du hittar det format du vill använda trycker du på TABB för att markera det och flyttar till andra alternativ i dialog rutan.

 3. I menyn språk trycker du på nedåtpilen för att granska installerade språk om det behövs. Tryck på Tabb för att markera ett språk och flytta till nästa alternativ.

 4. Du hör: "avmarkerad, uppdatera automatiskt." Om du vill att datumet och tiden ska uppdateras automatiskt trycker du på blank steg.

 5. Tryck på Tabb. Du hör: "Ange som standard". Om du vill använda den aktuella inställningen för datum och tid som standard trycker du på blank steg. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Ja", och tryck sedan på RETUR.

 6. Tryck på TABB tills du kommer till knappen OK och tryck sedan på RETUR.

 7. Om du vill avsluta sidhuvudet eller sidfoten och gå tillbaka till dokumentets brödtext trycker du på Alt + J, H, C.

Öppna verktyg för sidhuvud & sidfot

I verktyg för sidhuvud & sidfot kan du till exempel lägga till en bild för sidhuvud eller sidfot eller justera placeringen av sidhuvuden eller sid fötter i dokumentet.

 1. Öppna verktyg för sidhuvud & sidfot genom att trycka på ALT + N, H, E.

 2. Om du vill gå till menyfliksområdet trycker du på Alt + J, H.

 3. Tryck på TABB för att gå igenom kommandona för sidhuvud & sidfot .

 4. Tryck på Retur för att välja ett kommando.

 5. Om du vill stänga menyfliksområdet & verktyg för sidfot och gå tillbaka till dokumentets brödtext trycker du på Alt + J, H, C.

Ta bort ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort ett sidhuvud trycker du på ALT + N, H, R.

  • Om du vill ta bort en sidfot trycker du på ALT + N, O, R.

  Sidhuvudet eller sidfoten tas bort. Fokus återgår till dokumentets brödtext.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till, läsa, och ta bort kommentarer i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för Mac med tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS, för att skapa ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller standardinformation på alla sidor i ditt dokument, t.ex. sidnummer, dokumentets titel, företagsnamn, författare och datum.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa sidhuvuden och sidfötter

 1. I ett Word dokument trycker du på F6 flera gånger tills du hamnar på en flik. Om du inte hamnar på fliken Infoga trycker du på höger- eller vänsterpilen tills VoiceOver meddelar: ”Infoga, flik 2 av 8”. Markera fliken genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Tryck på TABB flera gånger tills VoiceOver meddelar: "sidhuvud, meny knapp" eller "sidfot, meny knapp". Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna listan med sidhuvuds- och sidfotslayouter.

 4. Bläddra bland alternativen med piltangenterna. Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Layouten som du väljer öppnas i sidhuvuds- och sidfotsutrymmet i dokumentet. Fokus är kvar på menyfliksområdet.

 5. Navigera till dokumentet genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpilen. Fokus flyttas till sidhuvudet eller sidfoten som du har infogat.

 6. Ange texten för sidhuvudet eller sidfoten.

 7. Tryck på högerpilen för att flytta till nästa område med redigerbar text, om det finns något.

Redigera sidhuvuden och sidfötter

 1. I ett Word dokument trycker du på CTRL + ALT + vänster eller höger piltangent flera gånger för att navigera till sidhuvudet eller sidfoten.

 2. Markera texten som du vill ändra, t.ex. med Skift+Kommando+piltangenterna, och ange det nya sidhuvudet eller den nya sidfoten.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+högerpilen för att flytta till nästa sidhuvud eller sidfot tills du kommer till nästa. VoiceOver meddelar din plats.

Lägga till ett datum i sidhuvudet eller sidfoten

 1. I ett Word dokument trycker du på CTRL + ALT + HÖGERPIL upprepade gånger för att navigera till sidhuvudet eller sidfoten.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+I för att öppna objektväljaren. Ange datum och tid. VoiceOver meddelar: ”Ett objekt, knappen Datum och tid”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att flytta till knappen och välj den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg igen.

 3. Dialogrutan Datum och tid öppnas med tillgängliga formatalternativ. Tryck på nedåtpilen för att gå till listan och öppna den genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen.

 4. Navigera bland listalternativen med hjälp av nedåt- och uppåtpilen. Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Tryck på TABB flera gånger tills VoiceOver meddelar: "OK, standard, knapp." Du väljer knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Datumet läggs till i sidhuvudet eller sidfoten. Fokus finns kvar på menyfliksområdet för sidhuvud och sidfot. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+uppåtpilen när du vill sluta använda menyfliksområdet.

Anpassa sidhuvuden och sidfötter

Fliken Sidhuvud och sidfot innehåller många alternativ som du kan använda för att anpassa ett sidhuvud eller en sidfot.

 1. Gå till menyraden genom att trycka på Ctrl+Alt+M och sedan på V för att gå till menyn Visa.

 2. Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud och sidfot”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna sidhuvudet och sidfoten som du vill redigera.

 4. Navigera till fliken Sidhuvud och sidfot genom att trycka på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud och sidfot, markerad, flik”. Tryck på Tabb flera gånger för att gå till menyfliksområdet.

  Det första objektet i menyfliksområdet är Sidhuvud. Tryck på Tabb för att navigera mellan de andra objekten i menyfliksområdet.

 5. Du markerar ett objekt genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 6. När du är klar och vill stänga fliken och sidhuvudet och sidfoten trycker du på Ctrl+Alt+I för att öppna objektväljaren. Skriv Stäng sidhuvud. VoiceOver meddelar: ”Ett objekt, knappen Stäng sidhuvud/fot”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att flytta till knappen och välj den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg igen.

  Sidhuvudet, sidfoten och fliken Sidhuvud och sidfot stängs och fokus flyttas till dokumentets brödtext.

Ta bort sidhuvuden och sidfötter

 1. Gå till meny raden genom att trycka på CTRL + ALT + M i ett Word dokument och tryck sedan på V för att gå till menyn Visa .

 2. Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud och sidfot”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna sidhuvudet och sidfoten som du vill redigera.

 4. Navigera till fliken Sidhuvud och sidfot genom att trycka på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud och sidfot, markerad, flik”. Tryck på Tabb flera gånger för att gå till menyfliksområdet.

  Det första objektet i menyfliksområdet är Sidhuvud. VoiceOver meddelar: ”Sidhuvud, menyknapp”. Navigera till Sidfot med Tabb-tangenten. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja en knapp.

 5. Tryck på nedåtpilen tills VoiceOver meddelar: ”Ta bort sidhuvud” eller ”Ta bort sidfot”.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att ta bort sidhuvudet eller sidfoten.

 7. Sidhuvudet eller sidfoten tas bort från dokumentet.

  Stäng fliken och sidhuvudet och sidfoten genom att trycka på Ctrl+Alt+I för att öppna objektväljaren. Skriv Stäng sidhuvud. VoiceOver meddelar: ”Ett objekt, knappen Stäng sidhuvud/fot”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att flytta till knappen och välj den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg igen.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att skapa ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller standard information som sid nummer på alla sidor i dokumentet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Gå till det dokument avsnitt där du vill lägga till sidhuvudet eller sidfoten i redigeringsvyn i dokumentet.

 2. Om det behövs kan du stänga tangent bordet och gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör "ej markerad, fler alternativ, växla" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "flik menyn, start vald."

 3. Gå till fliken Infoga , dubbel tryck på skärmen och svep åt höger tills du hör: "fliken Infoga". Dubbeltryck på skärmen.

 4. På fliken Infoga sveper du åt höger tills du hör "sidhuvud och sidfot, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Sidhuvud & sidfot -menyn öppnas och fokus flyttas till avsnitts rubriken.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en rubrik skriver du rubriken med hjälp av skärm tangent bordet.

   Obs!: Öppna tangent bordet genom att svepa åt höger tills du hör "markerad, fler alternativ, växla" och dubbel tryck sedan på skärmen.

  • Om du vill skapa en sidfot sveper du åt höger tills du hör: "sidfot, avsnitt <section Number>" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till avsnitts foten och du kan skriva sidfoten med hjälp av skärm tangent bordet.

 6. När du är klar stänger du menyn sidhuvud & sidfot och går tillbaka till dokumentets brödtext, drar fingret i Skriv området tills du hör dokument texten och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Lägga till sidnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Gå till det dokument avsnitt där du vill lägga till sid nummer i sidhuvudet eller sidfoten i redigeringsvyn i dokumentet.

 2. Om det behövs kan du stänga tangent bordet och gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör "ej markerad, fler alternativ, växla" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "flik menyn, start vald."

 3. Gå till fliken Infoga , dubbel tryck på skärmen och svep åt höger tills du hör: "fliken Infoga". Dubbeltryck på skärmen.

 4. På fliken Infoga sveper du åt höger tills du hör "sid nummer, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn sid nummer öppnas.

 5. Om du vill anpassa sid numren sveper du åt höger tills du hör "nummer format, kombinations ruta, <nuvarande alternativ> markerat" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn format för numrerad lista öppnas. Svep åt höger för att förflytta dig mellan alternativen. När du flyttar TalkBack vi om alternativen för dig. Dubbel tryck på skärmen när du är på önskat alternativ. Om du vill gå tillbaka till sidan sid nummer sveper du åt vänster tills du hör "bakåt, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. På menyn sid nummer sveper du åt höger tills du hör den plats där du vill ha det och dubbel tryck sedan på skärmen för att markera den. Sid numret läggs till i avsnittets sidhuvud eller sidfot och sidhuvud & sidfot -menyn öppnas.

 7. Stäng sidhuvud & sidfot -menyn och gå tillbaka till dokumentets brödtext genom att dra fingret i Skriv området tills du hör dokument texten och dubbel tryck sedan på skärmen.

Obs!: Om du vill ta bort sid numren sveper du åt höger i menyn sid nummer tills du hör "ta bort sid nummer, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Ta bort ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Gå till det dokument avsnitt där du vill ta bort sidhuvudet eller sidfoten i redigeringsvyn i dokumentet.

 2. Om det behövs kan du stänga tangent bordet och gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör "ej markerad, fler alternativ, växla" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "flik menyn, start vald."

 3. Gå till fliken Infoga , dubbel tryck på skärmen och svep åt höger tills du hör: "fliken Infoga". Dubbeltryck på skärmen.

 4. På fliken Infoga sveper du åt höger tills du hör "sidhuvud och sidfot, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Sidhuvud & sidfot -menyn öppnas och fokus flyttas till avsnitts rubriken.

 5. Om du vill flytta fokus till sidhuvud & sid fots meny sveper du åt höger tills du hör "ej markerad, fler alternativ, växla" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Gör något av följande i menyn sidhuvud & sidfot :

  • Ta bort sidhuvudet genom att svepa åt höger tills du hör "rubrik menyn" och dubbel tryck sedan på skärmen. Menyn rubrik öppnas. Svep åt höger tills du hör "ta bort sidhuvud, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

  • Ta bort sidfoten genom att svepa åt höger tills du hör "sidfot-menyn" och dubbel tryck sedan på skärmen. Menyn sidfot öppnas. Svep åt höger tills du hör "ta bort sidfot, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

  Sidhuvudet eller sidfoten tas bort och fokus flyttas till sidhuvud & sidfot -menyn.

 7. Om du vill stänga sidhuvudet & sidfot -menyn och gå tillbaka till dokumentets brödtext drar du fingret i Skriv området tills du hör dokument texten och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word Mobile med skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att skapa ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller standard information som sid nummer på alla sidor i dokumentet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa ett sidhuvud eller en sidfot

Du kan lägga till text i sidhuvuden och sid fötter.

 1. Svep åt höger i dokumentet tills du hör "fler alternativ" och dubbel tryck på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "tabbväljaren lista", följt av det markerade namnet på fliken.

 3. Svep åt höger tills du hör "Infoga" och dubbel tryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "knappen sidhuvud och sidfot" och dubbel tryck på skärmen.

 5. Gör något av följande:

  • Skapa ett sidhuvud genom att svepa åt höger tills du hör "knappen sidhuvud" och dubbel tryck sedan på skärmen.

  • Om du vill skapa en sidfot sveper du åt höger tills du hör "knappen sidfot" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Använd skärm tangent bordet för att skriva text i sidhuvudet eller sidfoten.

 7. Om du vill stänga sidhuvudet eller sidfoten och gå tillbaka till bröd texten i dokumentet trycker du på den övre halvan av skärmen.

Lägga till sidnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Du kan lägga till sid nummer i olika format.

 1. Svep åt höger i dokumentet tills du hör "fler alternativ, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster tills du hör "tabbväljaren, Start-knapp, Dold" och dubbel tryck sedan på skärmen. Huvudmenyn expanderas nu.

 3. Svep åt höger tills du hör "Infoga" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "knappen sid nummer" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör den plats där du vill ha den och dubbel tryck sedan på skärmen för att markera den.

 6. Om du vill anpassa sid numren, till exempel genom att välja tal format sveper du åt höger tills du hör: "lista över sidfot."

 7. Svep åt höger för att gå igenom listan med kommandon och dubbel tryck sedan för att välja det kommando du vill använda.

 8. Tryck på den övre halvan av skärmen om du vill gå tillbaka till bröd texten i dokumentet.

Ta bort ett sidhuvud eller en sidfot

Du kan ta bort texten i sidhuvudet eller sidfoten.

 1. Svep åt höger i dokumentet tills du hör "fler alternativ, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster tills du hör "tabbväljaren, Start-knapp, Dold" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "hem." Huvudmenyn expanderas nu.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen sidhuvud & sidfot" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort ett sidhuvud sveper du åt höger tills du hör "knappen sidhuvud" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör: "knappen Ta bort sidhuvud."

  • Om du vill ta bort en sidfot sveper du åt höger tills du hör "knappen sidfot" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör: "knappen Ta bort sidfot."

 5. Dubbeltryck på skärmen. Innehållet i sidhuvudet eller sidfoten tas bort och fokus flyttas till sidhuvudet.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller standard information på alla sidor i dokumentet, till exempel sid nummer, dokument rubrik, företags namn, författare och datum. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten + N, H. Redigerings området för sidhuvud och sidfot öppnas.

 2. Gör något av följande:

  • Börja skriva för att skapa ett vänsterjusterat sidhuvud.

  • Om du vill skapa en centrerad rubrik trycker du på TABB en gång och skriver texten.

  • Om du vill skapa en högerjusterad rubrik trycker du på TABB tills du hör "kolumn 3 av 3" och skriver sedan texten.

  • Om du vill öppna rubrik alternativen trycker du på CTRL + F6 tills du hör: "alternativ". Bläddra bland de tillgängliga alternativen genom att trycka på blank steg och sedan använda piltangenterna. Tryck på Retur för att tillämpa ett alternativ.

  • Om du vill lägga till en sidfot trycker du på CTRL + F6 tills du hör "redigerar standard sidfot" och skriver sedan sid fots texten.

 3. Om du vill stänga området Sidhuvud och sidfot och gå tillbaka till dokumentets brödtext trycker du på CTRL + F6 tills du hör "Stäng sidhuvud/sidfot, knapp" och trycker sedan på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×