Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor och numrerade listor i Word

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor och numrerade listor i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Word med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får lära dig att omvandla befintliga rader med text till en lista, ändra punktformat och skapa kapslade listor.

Skärmläsare beskriver formatet på punktlistor och numrerade listor olika bra. Du kan behöva justera inställningarna för utförlighet i skärmläsaren. JAWS kan t.ex. identifiera de tio vanligaste punktlistorna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Du kan skriva en punktlista eller en numrerad lista på flera olika sätt.

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

I den här metoden skriver du textraderna först och gör sedan om dem till en lista.

 1. Skriv textraderna för listan.

 2. Markera listobjekten.

 3. Om du vill stänga objekt i en lista, gör du något av följande:

  • För en punktlista trycker du på Alt + H, U.

  • Tryck på Alt + H, N. för en numrerad lista

  Du hör en beskrivning av den markerade punkten eller listtecken.

 4. Om du vill sluta skapa listan trycker du på nedåtpilen för att flytta till nästa område i texten.

Skapa en lista genom att välja ett format för punktlista eller numrerad lista från menyfliksområdet

Med den här metoden använder du först punkt- eller numreringsformatet och skriver sedan listpunkterna.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en punktlista trycker du på Alt + H, du måste öppna biblioteket med punktformat.

  • Tryck på Alt + H, N för att öppna bibliotek med tal format om du vill skapa en numrerad lista.

 2. Tryck på Tabb för att granska tillgängliga format och tryck sedan på Retur för att välja en.

 3. Skriv det första listobjektet. Tryck på Retur om du vill fortsätta skriva listan.

 4. Om du vill sluta skapa listan trycker du på nedåtpilen för att flytta till nästa område i texten.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista eller numrerad lista i en numrerad lista för Konturformat.

 1. Välj det objekt som ska komma före den kapslade listan i den befintliga listan och tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt.

 2. Gå till den plats i listan där du vill att den nya listan ska börja.

  Placera markören i början av raden för den nya posten och tryck på TABB. Word automatiskt ökar indraget för objektet och gör den del av en kapslad lista eller en lista i den omgivande listan.

  Punktformat eller numreringsformat för nytt listobjekt baseras på format i dess överordnade. Du kan ändra formatmallarna till alla tillgängliga punktlista eller listtecken. Att lära dig hur du gör finns i Ändra punktlista eller Listtecken.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punkt- och numreringsformat.

 1. Markera hela listan.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på Alt+H, U om du vill välja knappen Punktlista och öppna biblioteket.

  • Tryck på Alt+H, N om du vill välja knappen Numrering och öppna biblioteket.

 3. Tryck på en piltangent för att gå igenom de tillgängliga alternativen. Tillgängliga alternativ kan variera beroende på vad du använde senast. Tryck på Retur för att välja ett format.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du knappen Minska indrag eller knappen Öka indrag.

 1. Markera hela listan.

 2. Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på Alt+H och trycker sedan på A, O.

 3. Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på Alt+H, A, I.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för Mac med ditt tangentbord och VoiceOver inbyggda Mac OS Skärmläsaren, skapa punktlistor och numrerade listor. Word för Mac kan du omvandla befintliga rader med text till en lista, ändra punktformat och skapa kapslade listor. Alla dessa typer av listor kan du fortsätta med listan automatiskt, genom att trycka på RETUR i slutet av en rad.

Du kan också ange att punktlistor och numrerade listor ska skapas automatiskt i Word när du skriver kortkommandot.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Du kan skriva en punktlista eller en numrerad lista på flera olika sätt.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Skriv * (asterisk) i början av en ny rad och tryck sedan på blanksteg eller Tabb. En ifylld rund punkt skapas automatiskt.

 2. Skriv önskad text.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg om du vill avsluta listan.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Skriv 1. i början av en ny rad (siffran 1 följt av en punkt) och tryck sedan på blanksteg eller Tabb. En ifylld rund punkt skapas automatiskt.

 2. Skriv önskad text.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg om du vill avsluta listan.

Skapa en lista genom att välja ett format för punktlista eller numrerad lista i menyfliksområdet

 1. Placera markören i början av den nya listan.

 2. Gå till fliken Start, tryck på F6 tills du hör en fliknamnet följt av ”du är för närvarande på en tab...inside en flikgrupp”. Använda piltangenten höger eller vänster tills du hör: ”fliken Start”. Tryck på blanksteg om du vill markera.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en punktlista och välj ett format, tryck på TABB tills du hör: ”punkter, menyknappen”. Om du vill visa menyn trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + M. Välj ett punktformat, tryck på nedåtpilen och sedan använda piltangenterna för att bläddra i formaten. Formaten meddelas när du flyttar.

  • Om du vill skapa en numrerad lista och väljer ett format, tryck på TABB tills du hör: ”numrering, menyknappen”. Om du vill visa menyn trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + M. Tryck på NEDPIL för att markera en numreringsformatet, och Använd piltangenterna för att bläddra i formaten. Formaten meddelas när du flyttar.

  Tryck på blanksteg om du vill välja ett format.

 4. Listan skapas och fokus flyttas till dokumentet.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista eller numrerad lista i en numrerad lista för Konturformat.

Skapa en kapslad lista

 1. Gå till slutet av objektet efter vilken du vill börja listan kapslade i en befintlig lista och tryck på RETUR.

 2. Placera markören i början av raden för den nya posten och tryck på TABB. Word automatiskt ökar indraget för objektet och gör den del av en kapslad lista eller en lista i den omgivande listan.

  Obs!: Punkt- eller numreringsformatet för det nya listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat. Mer information finns i Ändra punkt- och numreringsformat.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformatet kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Välj en lista eller en kapslad lista.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Gå till fliken Start, tryck på F6 tills du hör en fliknamnet följt av ”du är för närvarande på en tab...inside en flikgrupp”. Använda piltangenten höger eller vänster tills du hör: ”fliken Start”. Tryck på blanksteg om du vill markera.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill välja ett nytt format för punkter, tryck på TABB tills du hör: ”punkter, menyknappen”. Om du vill visa menyn trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + M. Att bläddra formatmallar, tryck på nedåtpilen och sedan använda piltangenterna för att bläddra i formaten.

  • Om du vill välja ett nytt format för Numrering, tryck på TABB tills du hör: ”numrering, menyknappen”. Om du vill visa menyn trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + M. Att bläddra formatmallar, tryck på nedåtpilen och sedan använda piltangenterna.

  Tryck på blanksteg om du vill välja ett format.

 4. Listformatet ändras och fokus flyttas till dokumentet.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du knappen Minska indrag eller knappen Öka indrag i menyfliksområdet.

 1. Välj en lista eller en kapslad lista.

 2. Gå till fliken Start, tryck på F6 tills du hör en fliknamnet följt av ”du är för närvarande på en tab...inside en flikgrupp”. Använda piltangenten höger eller vänster tills du hör: ”fliken Start”. Tryck på blanksteg om du vill markera.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill minska indrag, eller flytta listan närmare till marginalen, tryck på TABB tills du hör: ”Minska indrag knappen”.

  • Om du vill öka indraget eller flytta listan längre bort från marginalen, tryck på TABB tills du hör: ”Öka indrag knappen”.

  Tryck på blanksteg om du vill välja ett alternativ.

 4. Tryck på F6 om du vill flytta fokus tillbaka till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för iOS med VoiceOver inbyggda iOS-Skärmläsaren kan skapa punktlistor och numrerade listor på telefonen. Word för iOS kan du ändra befintliga textrader i en lista, ändra punktformat och skapa kapslade listor. Alla dessa typer av listor kan du fortsätta med listan automatiskt, bara genom att trycka RETUR i slutet av en rad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Det finns flera alternativ för att lägga till en punktlista eller en numrerad lista i ett dokument.

Skriv en punktlista

 1. Skriv det första elementet i din lista med hjälp av i redigeringsvyn klickar på skärmtangentbordet. Om du vill gå till tangentbordet, Svep åt höger tills du hör ett tangentbord element.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 2. När du har skrivit om du vill stänga tangentbordet och gå till menyfliksområdet, Svep åt vänster tills du hör ”visa menyfliksområdet, knapp”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken Start”.

 3. Fliken Start, Svep åt höger tills du hör ”punkter, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn punkter öppnas.

 4. I menyn punkter sveper du nedåt en gång och Svep sedan åt höger för att gå igenom tillgängliga punktformat: fylld cirkel, tom cirkel, fyrkanten, 4 små romber, tom pilen eller är markerat. Du hör punkt format beskrivningar medan du svepa. När på formatet du vill använda, dubbelklicka på om du vill markera den. Punkten läggs till i det markerade objektet och fokus till fliken Start.

 5. Om du vill stänga i menyfliksområdet och växla till tangentbordet, Svep åt höger tills du hör ”Dölj menyfliksområdet, knapp”, och dubbelknacka på skärmen.

 6. Lägg till ett nytt listobjekt genom att markera returnera på på tangentbordet och skriver den nya posten på skärmen. Markera returnera, Svep åt höger tills du hör ”RETUR” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill sluta skapa listobjekt, gå till registernyckeln Gå tillbaka och dubbelknacka på skärmen. Du hör: ”ny rad”. Gå tillbaka till registernyckeln Gå tillbaka och dubbelknacka på skärmen. Fokus flyttas nedanför punktlistan.

Skriv en numrerad lista

 1. Skriv det första elementet i din lista med hjälp av i redigeringsvyn klickar på skärmtangentbordet. Om du vill gå till tangentbordet, Svep åt höger tills du hör ett tangentbord element.

 2. När du har skrivit om du vill stänga tangentbordet och gå till menyfliksområdet, Svep åt vänster tills du hör ”visa menyfliksområdet, knapp”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken Start”.

 3. Fliken Start, Svep åt höger tills du hör ”numrering knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Numrering öppnas.

 4. I menyn Numrering sveper du nedåt en gång och sedan Svep höger för att gå igenom tillgängliga numrering format: 1. 2. 3., 1) 2) 3), dvs II. III., A. B. C.a) b) (c), a. b. c. eller dvs ii. iii. Du hör numrering format beskrivningar medan du svepa. När på formatet du vill använda, dubbelklicka på om du vill markera den. Word för iOS startar en numrerad lista automatiskt och fokus till fliken Start.

 5. Om du vill stänga i menyfliksområdet och växla till tangentbordet, Svep åt höger tills du hör ”Dölj menyfliksområdet, knapp”, och dubbelknacka på skärmen.

 6. Lägg till ett nytt listobjekt genom att markera returnera på på tangentbordet och skriver den nya posten på skärmen. Markera returnera, Svep åt höger tills du hör ”RETUR” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill sluta skapa listobjekt, gå till registernyckeln Gå tillbaka och dubbelknacka på skärmen. Du hör: ”ny rad”. Gå tillbaka till registernyckeln Gå tillbaka och dubbelknacka på skärmen. Fokus flyttas nedanför den numrerade listan.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista eller numrerad lista i en numrerad lista för Konturformat.

 1. Om du har en befintlig lista kan du dra fingret runt skrivfältet tills du hör listobjekt som du vill omvandla till en kapslad lista. Dubbelknacka på skärmen för att flytta markören det.

 2. Svep höger med ett finger tills du hör ”Öka indrag position, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Word för iOS automatiskt ökar indraget för objektet och gör den del av en kapslad lista.

 3. Om du vill lägga till ytterligare ett kapslade listobjekt, flytta markören till slutet av objektet genom att svepa nedåt med ett finger tills du hör sista tecken och välj sedan returnera på på tangentbordet och skriver den nya posten på skärmen.

Obs!: Punktformat eller numreringsformat för kapslade listobjektet baseras på formatet i dess överordnade objekt. Du kan ändra formatmallarna till alla tillgängliga punktlista eller listtecken. Mer information finns i Ändra punktlista eller Listtecken.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Dra fingret runt skrivfältet tills du hör ett objekt i listnivå där du vill ändra dess punktformat eller numreringsformat. Dubbelknacka på skärmen för att flytta markören det.

 2. Om du vill stänga tangentbordet och gå till menyfliksområdet, Svep åt höger tills du hör ”visa menyfliksområdet, knapp”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken Start”.

 3. Svep åt höger med ett finger tills VoiceOver meddelar att du har nått knappen punkter eller Numrering på fliken Start. Och dubbeltryck sedan för att öppna biblioteket.

  Tips: Du kan kombinera en punktlista med kapslade numrerade listor eller vice versa.

 4. Svep nedåt en gång för att gå till alternativ och sedan höger för att bläddra formaten. VoiceOver meddelar formatmallarna som du flyttar. Den valda formatmallen meddelas som ”markerat”. Om du vill välja ett format, dubbelklicka på skärmen.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du alternativen Minska indrag eller Öka indrag.

 1. Dra fingret runt skrivfältet tills du hör det första objektet i den första nivån med i listan. Dubbelknacka på skärmen för att flytta markören det.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till indrag till vänster, Svep åt höger tills du hör ”Minska indrag position, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

  • Om du vill lägga till indrag till höger, Svep åt höger tills du hör ”Öka indrag position, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. När du har valt ett alternativ till indraget i listan.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan skapa punktlistor och numrerade listor på telefonen. Word för Android kan du ändra befintliga textrader i en lista, ändra punktformat och skapa kapslade listor. Alla dessa typer av listor kan du fortsätta med listan automatiskt, genom att trycka på RETUR i slutet av en rad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Det finns flera alternativ för att lägga till en punktlista eller en numrerad lista i ett dokument.

Skriv en punktlista

 1. Skriv det första elementet i din lista med hjälp av i redigeringsvyn klickar på skärmtangentbordet.

  Obs!: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar runt det. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

 2. När du har skrivit, om du vill stänga tangentbordet och gå till menyfliksområdet, drar fingret ovanför tangentbordet tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken menyn Start markerat”.

 3. I fliken Start, Svep åt höger tills du hör ”punkter menyn” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn punkter öppnas.

 4. Svep åt höger för att gå igenom tillgängliga punktformat i menyn punkter: fylld cirkel, tom cirkel, fyrkanten, 4 små romber, tom pilen eller är markerat. Du hör punkt format beskrivningar medan du svepa. När på formatet du vill använda, dubbelklicka på om du vill markera den. Punkten läggs till i det markerade objektet.

 5. Om du vill stänga i menyfliksområdet och växla till tangentbordet, Svep åt höger tills du hör ”markerad, fler alternativ, bytet”, och dubbelknacka på skärmen.

 6. Lägg till ett nytt listobjekt genom att markera Ange på på tangentbordet och skriver den nya posten på skärmen. Om du vill markera Ange drar du fingret på tangentbordet tills du hör ”RETUR” och lyft det (och dubbelklicka på om det behövs).

 7. Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Skriv en numrerad lista

 1. Skriv det första elementet i din lista med hjälp av i redigeringsvyn klickar på skärmtangentbordet.

 2. När du har skrivit, om du vill stänga tangentbordet och gå till menyfliksområdet, drar fingret ovanför tangentbordet tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken menyn Start markerat”.

 3. I fliken Start, Svep åt höger tills du hör ”menyn numrering” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Numrering öppnas.

 4. Svep höger för att gå igenom tillgängliga numrering formaten i menyn Numrering: 1. 2. 3., 1) 2) 3), dvs II. III., A. B. C.a) b) (c), a. b. c. eller dvs ii. iii. Du hör numrering format beskrivningar medan du svepa. När på formatet du vill använda, dubbelklicka på om du vill markera den. Word för Android startar en numrerad lista automatiskt.

 5. Om du vill stänga i menyfliksområdet och växla till tangentbordet, Svep åt höger tills du hör ”markerad, fler alternativ, bytet”, och dubbelknacka på skärmen.

 6. Lägg till ett nytt listobjekt genom att markera Ange på på tangentbordet och skriver den nya posten på skärmen. Om du vill markera Ange drar du fingret på tangentbordet tills du hör ”RETUR” och lyft det (och dubbelklicka på om det behövs).

 7. Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista eller numrerad lista i en numrerad lista för Konturformat.

 1. Om du har en befintlig lista kan du dra fingret runt skrivfältet tills du hör listobjekt som du vill omvandla till en kapslad lista. Dubbelknacka på skärmen för att flytta markören det.

 2. Svep höger med ett finger tills du hör ”Öka indrag, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Word för Android automatiskt ökar indraget för objektet och gör den del av en kapslad lista.

 3. Lägg till ytterligare ett kapslade listobjekt genom att markera Ange på på tangentbordet och skriver den nya posten på skärmen.

Obs!: Punktformat eller numreringsformat för kapslade listobjektet baseras på formatet i dess överordnade objekt. Du kan ändra formatmallarna till alla tillgängliga punktlista eller listtecken. Mer information finns i Ändra punktlista eller Listtecken.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Dra fingret runt skrivfältet tills du hör ett objekt i listnivå där du vill ändra dess punktformat eller numreringsformat. Dubbelknacka på skärmen för att flytta markören det. Nivå för en artikel som meddelar att talkBack: ”nivå < nummer >, < objekttext >”.

 2. Om det behövs, om du vill stänga tangentbordet och gå till menyfliken drar fingret ovanför tangentbordet tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken menyn Start markerat”.

 3. Svep åt höger med ett finger tills TalkBack meddelar att du har nått knappen punkter eller Numrering på fliken Start. Och dubbeltryck sedan för att öppna biblioteket.

  Tips: Du kan kombinera en punktlista med kapslade numrerade listor eller vice versa.

 4. Svep åt höger för att bläddra formaten. TalkBack meddelar formatmallarna som du flyttar. Den valda formatmallen meddelas som ”markerat”. Om du vill välja ett format, dubbelklicka på skärmen.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du alternativen Minska indrag eller Öka indrag.

 1. Dra fingret runt skrivfältet tills du hör det första objektet i den första nivån med i listan. Dubbelknacka på skärmen för att flytta markören det. Det första objektet i den första nivån med listan som meddelar att talkBack: ”1 av (...) på nivå 1, < objekttext >”.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till indrag till vänster, Svep åt höger tills du hör ”knappen Minska indrag” och dubbelknacka på skärmen.

  • Svep åt höger tills du hör ”knappen Öka indrag” och dubbelknacka på skärmen genom att lägga till indrag till höger.

 3. När du har valt ett alternativ till indraget i listan.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word Mobile med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, skapa punktlistor och numrerade listor på telefonen. Word Mobile kan du ändra befintliga textrader i en lista, ändra punktformat och skapa kapslade listor. Alla dessa typer av listor kan du fortsätta med listan automatiskt, genom att trycka på RETUR i slutet av en rad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Det finns flera alternativ för att lägga till en punktlista eller en numrerad lista i ett dokument.

Skriv en punktlista

 1. Skriv den första textraden för listan.

 2. Kontrollera att du befinner dig i skrivfältet. Dra ett finger på skärmen tills du hör: ”redigerbar text”. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”linjer”. Svep åt vänster eller höger för att bläddra till textraden som du vill ändra till en punktlista. Trippelklicka på skärmen för att markera raden.

 3. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 4. Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen Punktlista”. Dubbelklicka på skärmen.

 5. Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen fler alternativ, som komprimeras”. Dubbelklicka på skärmen. Fler alternativ-menyn expanderas. Du hör: ”Home-knappen”.

 6. I menyn Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen Punktlista”. Dubbelklicka på skärmen.

 7. Svep åt höger godkänts tillgängliga punktformat. Du hör punkt format beskrivning medan du svepa. Dubbelklicka på om du vill välja ett format.

 8. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange lista objekttext.

 9. Om du vill lägga till en ny punkt, Svep åt höger tills du hör: ”knappen för fler alternativ. Utökad ”. Dubbelklicka på om du vill dölja fler alternativ. Tryck på tangentbordet och Svep åt höger eller vänster tills du hör ”RETUR”. Dubbelknacka på skärmen.

 10. Om du vill sluta skapa listan, dubbelklicka på RETUR på den Skärmtangentbordet två gånger.

Skriv en numrerad lista

 1. Skriv den första textraden för listan.

 2. Kontrollera att du befinner dig i skrivfältet. Dra ett finger något på skärmen tills du hör: ”redigerbar text”. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”linjer”. Svep åt vänster eller höger för att bläddra till textraden som du vill ändra till en punktlista. Trippelklicka på skärmen för att markera raden.

 3. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 4. Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen numrering”. Dubbelklicka på skärmen.

 5. Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen fler alternativ, som komprimeras”. Dubbelklicka på skärmen. Fler alternativ-menyn expanderas. Du hör: ”Home-knappen”.

 6. I menyn Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen numrering”. Dubbelklicka på skärmen.

 7. Svep åt höger godkänts tillgängliga numrering format. Du hör numrering format beskrivningen medan du svepa. Dubbelklicka på om du vill välja ett format.

 8. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange lista objekttext.

 9. Om du vill lägga till en ny punkt, Svep åt höger tills du hör: ”knappen för fler alternativ. Utökad ”. Dubbelklicka på om du vill dölja fler alternativ. Tryck på tangentbordet och Svep åt höger eller vänster tills du hör ”RETUR”. Dubbelknacka på skärmen.

 10. Om du vill sluta skapa listan, dubbelklicka på RETUR på den Skärmtangentbordet två gånger.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista eller numrerad lista i en numrerad lista för Konturformat.

 1. Om du har en befintlig lista i dokumentet kan du kontrollera att du befinner dig i skrivfältet. Dra ett finger på skärmen tills du hör: ”redigerbar text”. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”linjer”. Svep åt vänster eller höger för att bläddra till listobjekt som du vill omvandla till en kapslad lista. Trippelklicka på skärmen för att välja objektet.

 2. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 3. Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen Öka indrag”. Dubbelklicka på skärmen.

  Objektet är nu en del av en kapslad lista.

 4. Om du vill gå tillbaka till en högre listnivå sveper du uppåt eller nedåt på skärmen med fingret tills du hör: ”Objekt.” Svep åt höger med fingret tills du hör: ”Knappen Minska indrag. Dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck på skärmen.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Kontrollera att du befinner dig i skrivfältet i ditt dokument. Dra ett finger på skärmen tills du hör: ”redigerbar text”. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”linjer”. Svep åt höger eller vänster Bläddra till ett listobjekt i listnivå där du vill du att ändra dess punktformat eller numreringsformat. Trippelklicka på skärmen för att välja objektet.

 2. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 3. Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen fler alternativ, som komprimeras”. Dubbelklicka på skärmen. Fler alternativ-menyn expanderas. Du hör: ”Home-knappen”.

 4. Svep åt höger med fingret tills Skärmläsaren meddelar att du har nått knappen Punktlista eller Numrerad lista. Dubbeltryck sedan för att öppna biblioteket och svep åt höger för att välja det nya formatet.

  Du kan kombinera en punktlista med kapslade numrerade listor eller vice versa.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du alternativen Minska indrag eller Öka indrag.

 1. Kontrollera att du befinner dig i skrivfältet i ditt dokument. Dra ett finger på skärmen tills du hör: ”redigerbar text”. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”linjer”. Svep åt höger eller vänster att bläddra till den lista där du vill ändra justering. Trippelklicka på skärmen för att välja objektet.

 2. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 3. Svep åt höger med ett finger tills Skärmläsaren meddelar att du har nått knappen Öka indrag eller Minska indrag. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word Online med tangentbordet och en skärm läsaren att skapa punktlistor och numrerade listor i dokumentet. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig hur du ändrar befintliga rader med text i en lista, ändra punktformat och skapa kapslade listor. Alla dessa typer av listor kan du fortsätta med listan automatiskt, genom att trycka på RETUR i slutet av en rad.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Word Online.

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Du kan skriva en punktlista eller en numrerad lista på flera olika sätt.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Skriv * (asterisk) i början av en ny rad och tryck sedan på blanksteg. Fyllda runda punkter skapas automatiskt.

 2. Skriv den text som du vill använda för den första posten.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Om du vill sluta skapa listan trycker du på RETUR två gånger.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. I början av en ny rad skriver du 1. (nummer 1 följt av en period), och tryck sedan på blanksteg. En numrerad punkt skapas automatiskt.

 2. Skriv önskad text för den första posten.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Om du vill sluta skapa listan trycker du på RETUR två gånger.

Skapa en lista genom att välja ett format för punktlista eller numrerad lista i menyfliksområdet

 1. Placera markören i början av en ny lista med hjälp av piltangenterna.

 2. Om du vill gå till fliken Start, trycker du på Alt + Windows-tangenten + H.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en punktlista och välj ett format, tryck på TABB tills du hör ”: punkter, knappen Minimera”. Om du vill expandera Punktlistebibliotek trycker du på Alt + Nedåtpil. Tryck på TABB för att bläddra i formaten. Formaten meddelas när du flyttar.

  • Om du vill skapa en numrerad lista och väljer ett format, trycker du på fliken tills du hör: ”numrering, knappen Minimera”. Om du vill expandera Numrering bibliotek, trycker du på Alt + Nedåtpil. Tryck på TABB för att bläddra i formaten. Formaten meddelas när du flyttar.

  Tryck på RETUR om du vill välja ett format.

  Listan skapas med det valda formatet och fokus flyttas till dokumentområdet.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista eller numrerad lista i en numrerad lista för Konturformat.

 1. Använd piltangenterna för att gå till slutet av objektet efter vilken du vill börja listan kapslade i en befintlig lista och tryck på RETUR.

 2. Med markören i början av raden för det nya objektet om du vill gå till fliken Start, trycker du på Alt + Windows-tangenten + H.

 3. I fliken Start, tryck på TABB tills du hör ”Öka indrag, knappen”, och tryck sedan på RETUR. Word automatiskt ökar indraget för objektet och gör den del av en kapslad lista eller en lista i den omgivande listan.

  Obs!: Punktformat eller numreringsformat för nytt listobjekt baseras på format i dess överordnade. Du kan ändra formatmallarna till alla tillgängliga punktformat eller numreringsformat. Att lära dig hur du gör finns i Ändra punktlista eller Listtecken.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformatet kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Välj en lista eller en kapslad lista.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Om du vill gå till fliken Start, trycker du på Alt + Windows-tangenten + H.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en punktlista och välj ett format, tryck på TABB tills du hör ”: punkter, knappen Minimera”. Om du vill expandera Punktlistebibliotek trycker du på Alt + Nedåtpil. Tryck på TABB för att bläddra i formaten. Formaten meddelas när du flyttar och den valda formatmallen meddelas som ”markerat”.

  • Om du vill välja ett nytt format för Numrering, tryck på TABB tills du hör: ”numrering, knappen Minimera”. Om du vill expandera Numrering bibliotek, trycker du på Alt + Nedåtpil. Tryck på TABB för att bläddra i formaten. Formaten meddelas när du flyttar och den valda formatmallen meddelas som ”markerat”.

  Tryck på RETUR om du vill välja ett format.

  Listformatet ändras och fokus flyttas till dokumentet.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du knappen Minska indrag eller knappen Öka indrag i menyfliksområdet.

 1. Välj en lista eller en kapslad lista.

 2. Om du vill gå till fliken Start, trycker du på Alt + Windows-tangenten + H.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill minska indrag, eller flytta listan närmare till marginalen, tryck på TABB tills du hör: ”Minska indrag, knappen”.

  • Om du vill öka indraget eller flytta listan längre bort från marginalen, tryck på TABB tills du hör: ”Öka indrag, knappen”.

  Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

 4. Tryck på Ctrl + F6 för att flytta fokus tillbaka till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×