Använda en skärmläsare för att skapa och uppdatera aktiviteter i grupplanering

Använda en skärmläsare för att skapa och uppdatera aktiviteter i grupplanering

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använda Microsoft Planner med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa och uppdatera uppgifter. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får lära dig att lägga till uppgifter i en plan, lägga till start- och förfallodatum för en aktivitet och tilldela eller ta bort uppgifter.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Planner rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Planner körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Planner.

I det här avsnittet

Lägga till en aktivitet till ett abonnemang

 1. När du har loggat in till Planner fokus är på listan över planerna och Skärmläsaren meddelar namn och sekretess för det första abonnemanget. Tryck på TABB tills du hittar det abonnemang som du vill arbeta med och tryck på RETUR. Fokus flyttas till anslagstavlan.

  Obs!: Om du inte hittar det alternativ du vill ha i listan kan ändra du det om du vill visa alla abonnemang i stället för att endast de senast använda abonnemang. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”alla abonnemang med TABB-tangenten objekt” eller ”senaste planer flikobjekt”, beroende på vilka av dem som du vill använda och tryck på RETUR.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”kolumn”, följt av namnet på paketet som du vill lägga till uppgiften till.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”Lägg till aktivitet kortet i”, följt av namnet på paketet, och tryck sedan på RETUR.

 4. Ange ett namn för uppgiften och tryck på TABB-tangenten. Du hör ”: Ange förfallodatum datum”.

 5. Om du vill lägga till ett förfallodatum för aktiviteten, tryck på RETUR och använda datumväljaren för att välja ett datum. Om du gör eller inte, trycker du på TABB för att flytta framåt. Du hör: ”inte tilldelats. Öppna tilldela användarna ”.

 6. Om du vill tilldela användare till aktiviteten:

  1. Tryck på RETUR. Du hör ”redigering” och användaren tilldelning dialogrutan öppnas.

  2. Du kan filtrera listan över användare genom att ange ditt sökord i fältet skriver du ett namn eller e-postadress eller bläddra i listan med alla användare. Tryck på TABB tills du hör namnet på den användare som du vill lägga till och tryck sedan på RETUR för att välja dem.

  3. Fokus återgår till typfält namn eller e-postadress. Om du vill tilldela uppgiften fler användare upprepar du steg b. När du har tilldelat alla de användare som du vill ha trycker du på Esc för att stänga dialogrutan användare tilldelning.

 7. Tryck på TABB tills du hör ”Lägg till aktivitet” och tryck sedan på RETUR om du vill lägga till aktiviteten i paketet.

Lägga till start- och förfallodatum för en aktivitet

 1. När du har loggat in till Planner fokus är på listan över planerna och Skärmläsaren meddelar namn och sekretess för det första abonnemanget. Tryck på TABB tills du hittar det abonnemang som du vill arbeta med och tryck på RETUR. Fokus flyttas till anslagstavlan.

  Obs!: Om du inte hittar det alternativ du vill ha i listan kan ändra du det om du vill visa alla abonnemang i stället för att endast de senast använda abonnemang. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”alla abonnemang med TABB-tangenten objekt” eller ”senaste planer flikobjekt”, beroende på vilka av dem som du vill använda och tryck på RETUR.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”kolumn”, följt av namnet på paketet som innehåller aktiviteten.

 3. Tryck på TABB tills du hör namnet på uppgiften som du vill ändra och sedan trycka på RETUR för att öppna dialogrutan Aktivitetsinformation.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”startdatum” och tryck på RETUR om du vill redigera aktivitetens startdatum i dialogrutan Aktivitetsinformation.

 5. Välj ett nytt startdatum med hjälp av piltangenterna och tryck på RETUR om du vill godkänna den och återgå till dialogrutan Aktivitetsinformation.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”förfallodatum” och tryck på RETUR för att redigera aktiviteten förfallodatum.

 7. Välj ett nytt förfallodatum datum med hjälp av piltangenterna och tryck på RETUR om du vill godkänna den och återgå till dialogrutan Aktivitetsinformation.

 8. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”Stäng dialogruta” och tryck på RETUR.

Tilldela en uppgift

Tilldela en ny användare till en befintlig uppgift eller ta bort en tilldelade användare:

 1. När du har loggat in till Planner fokus är på listan över planerna och Skärmläsaren meddelar namn och sekretess för det första abonnemanget. Tryck på TABB tills du hittar det abonnemang som du vill arbeta med och tryck på RETUR. Fokus flyttas till anslagstavlan.

  Obs!: Om du inte hittar det alternativ du vill ha i listan kan ändra du det om du vill visa alla abonnemang i stället för att endast de senast använda abonnemang. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”alla abonnemang med TABB-tangenten objekt” eller ”senaste planer flikobjekt”, beroende på vilka av dem som du vill använda och tryck på RETUR.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”kolumn”, följt av namnet på paketet som innehåller aktiviteten.

 3. Tryck på TABB tills du hör namnet på uppgiften som du vill ändra och sedan trycka på HÖGERPIL tills du hör ”fler alternativ” och tryck på RETUR.

 4. Tryck på nedåtpilen i popup-menyn fler alternativ tills du hör ”tilldela” och tryck sedan på RETUR för att öppna dialogrutan för tilldelning användare.

 5. Om du vill tilldela uppgiften en ny användare skriver du ditt sökord i fältet skriver du ett namn eller e-postadress och tryck på TABB tills du hör användarnamn och tryck på RETUR.

 6. Om du vill ta bort en befintlig användare som tilldelats en aktivitet, tryck på TABB tills du hör ”ta bort <user name> från den här uppgiften” och tryck sedan på RETUR.

 7. Tryck på Esc för att stänga dialogrutan användare tilldelning.

Ta bort en aktivitet

 1. När du har loggat in till Planner fokus är på listan över planerna och Skärmläsaren meddelar namn och sekretess för det första abonnemanget. Tryck på TABB tills du hittar det abonnemang som du vill arbeta med och tryck på RETUR. Fokus flyttas till anslagstavlan.

  Obs!: Om du inte hittar det alternativ du vill ha i listan kan ändra du det om du vill visa alla abonnemang i stället för att endast de senast använda abonnemang. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”alla abonnemang med TABB-tangenten objekt” eller ”senaste planer flikobjekt”, beroende på vilka av dem som du vill använda och tryck på RETUR.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”kolumn”, följt av namnet på paketet som innehåller aktiviteten.

 3. Tryck på TABB tills du hör namnet på uppgiften som du vill ta bort och tryck på HÖGERPIL tills du hör ”fler alternativ” och tryck på RETUR.

 4. Tryck på nedåtpilen i popup-menyn fler alternativ tills du hör ”ta bort” och tryck sedan på RETUR.

Se även

Använd en skärmläsare att skapa en plan och lägga till behållare i grupplanering

Använd en skärmläsare att sortera och ordna uppgifter på en anslagstavla i grupplanering

Ordna samarbete med Microsoft Planner

Kortkommandon i Microsoft Planner

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Microsoft Planner med hjälpmedelsfunktionerna

Använda Microsoft Planner med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS att skapa och uppdatera uppgifter. Du får lära dig att lägga till uppgifter i en plan, lägga till start- och förfallodatum för en aktivitet och tilldela eller ta bort uppgifter.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Lägga till en aktivitet till ett abonnemang

 1. I vyn Grupplanering NAV Svep åt höger tills du hör namnet på det alternativ som du vill arbeta med, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte hittar det alternativ du vill ha i listan kan ändra du det om du vill visa alla abonnemang i stället för att endast de senast använda abonnemang. Svep åt höger tills du hör ”finns alla abonnemang” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Bucket”, följt av namnet på paketet som du vill lägga till uppgiften till.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till en aktivitet” och dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”Uppgiftsrubrik”.

 4. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange ett namn för aktiviteten.

 5. Svep åt höger tills du hör ”klar” och dubbeltryck sedan på skärmen när du är klar aktiviteten.

Lägga till start- och förfallodatum för en aktivitet

 1. I vyn Grupplanering NAV Svep åt höger tills du hör namnet på det alternativ som du vill arbeta med, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte hittar det alternativ du vill ha i listan kan ändra du det om du vill visa alla abonnemang i stället för att endast de senast använda abonnemang. Svep åt höger tills du hör ”finns alla abonnemang” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Bucket”, följt av namnet på paketet som innehåller den uppgift du vill ändra.

 3. Svep åt höger tills du hör ”aktivitet”, följt av namnet på uppgiften som du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen om du vill öppna vyn Redigera uppgiften.

 4. Svep åt höger tills du hör ”ange start- och förfallodatum” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”datum”.

 5. Gör något av följande:

  • Så här anger du startdatum, Svep åt höger tills du hör ”startdatum” och dubbeltryck sedan på skärmen. Använda datumväljaren för att markera ett startdatum.

  • Om du vill ange förfallodatum, Svep åt höger tills du hör ”förfallodatum” och sedan dubbelklicka på skärmen.

 6. Markera önskat datum med hjälp av datumväljaren och sedan svepa åt vänster tills du hör ”klar” och dubbeltryck sedan på skärmen för att återgå till vyn Redigera uppgiften.

 7. Dubbelknacka på skärmen för att stänga vyn Redigera uppgiften. Fokus återgår till paketet i vyn Grupplanering hubben.

Tilldela en uppgift

 1. I vyn Grupplanering NAV Svep åt höger tills du hör namnet på det alternativ som du vill arbeta med, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte hittar det alternativ du vill ha i listan kan ändra du det om du vill visa alla abonnemang i stället för att endast de senast använda abonnemang. Svep åt höger tills du hör ”finns alla abonnemang” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Bucket”, följt av namnet på paketet som innehåller den uppgift du vill ändra.

 3. Svep åt höger tills du hör ”aktivitet”, följt av namnet på uppgiften som du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen om du vill öppna vyn Redigera uppgiften.

 4. Svep åt höger tills du hör ”tilldela medlem” och dubbeltryck sedan på skärmen. Vyn tilldela medlem öppnas.

 5. Svep åt höger för att bläddra i listan med användare och dubbeltryck sedan på skärmen när du hör den som du vill tilldela uppgiften.

  Du kan också dra åt höger tills du hör ”söka medlemmar” och sedan dubbelklicka på skärmen och använda om du vill filtrera listan över användare på tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange ett sökord. Bläddra i listan med användare genom att svepa åt höger tills du hör något du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen genom att markera dem.

  Tips: Du kan tilldela flera användare till en aktivitet på samma gång.

 6. Svep till vänster tills du hör ”bakåtknappen” och dubbelknacka på skärmen för att stänga vyn tilldela medlem och återgå till vyn Redigera uppgiften.

 7. Dubbelknacka på skärmen för att stänga vyn Redigera uppgiften. Fokus återgår till paketet i vyn Grupplanering hubben.

Ta bort en aktivitet

 1. I vyn Grupplanering NAV Svep åt höger tills du hör namnet på det alternativ som du vill arbeta med, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte hittar det alternativ du vill ha i listan kan ändra du det om du vill visa alla abonnemang i stället för att endast de senast använda abonnemang. Svep åt höger tills du hör ”finns alla abonnemang” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Bucket”, följt av namnet på paketet som innehåller den uppgift du vill ändra.

 3. Svep åt höger tills du hör ”aktivitet”, följt av namnet på uppgiften som du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen om du vill öppna vyn Redigera uppgiften.

 4. Svep åt höger tills du hör ”fler alternativ”, och dubbelklicka sedan på skärmen. Du hör: ”ta bort”.

 5. Dubbelknacka på skärmen för att ta bort uppgiften. Ta bort uppgiften popup-fönstret öppnas. Svep åt höger tills du hör ”ta bort” och dubbelknacka på skärmen för att bekräfta borttagningen. Fokus återgår till paketet i vyn Grupplanering hubben.

Se även

Använd en skärmläsare att skapa en plan och lägga till behållare i grupplanering

Använd en skärmläsare att sortera och ordna uppgifter på en anslagstavla i grupplanering

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Microsoft Planner med hjälpmedelsfunktionerna

Använda Microsoft Planner med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan du skapa och uppdatera uppgifter. Du får lära dig att lägga till uppgifter i en plan, lägga till start- och förfallodatum för en aktivitet och tilldela eller ta bort uppgifter.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Lägga till en aktivitet till ett abonnemang

 1. I vyn Grupplanering NAV Svep åt höger tills du hör namnet på det alternativ som du vill arbeta med, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte hittar det alternativ du vill ha i listan kan ändra du det om du vill visa alla abonnemang i stället för att endast de senast använda abonnemang. Svep åt höger tills du hör ”finns alla abonnemang” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster med två fingrar tills du hör ”Bucket”, följt av namnet på paketet som du vill lägga till uppgiften till.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till en aktivitet” och dubbelklicka på skärmen.

 4. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange ett namn för aktiviteten.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till” och dubbeltryck sedan på skärmen när du är klar aktiviteten.

Lägga till start- och förfallodatum för en aktivitet

 1. I vyn Grupplanering NAV Svep åt höger tills du hör namnet på det alternativ som du vill arbeta med, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte hittar det alternativ du vill ha i listan kan ändra du det om du vill visa alla abonnemang i stället för att endast de senast använda abonnemang. Svep åt höger tills du hör ”finns alla abonnemang” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster med två fingrar tills du hör ”Bucket”, följt av namnet på paketet som innehåller den uppgift du vill ändra.

 3. Svep åt höger tills du hör ”aktivitet”, följt av namnet på uppgiften som du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen om du vill öppna vyn Redigera uppgiften.

 4. Svep åt höger tills du hör ”ange start- och förfallodatum” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Popup-fönster, startdatum”.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill ange startdatumet dubbelknacka på skärmen.

  • Om du vill ange förfallodatum, Svep åt höger tills du hör ”förfallodatum” och sedan dubbelklicka på skärmen.

 6. Markera önskat datum med hjälp av datumväljaren och sedan svepa åt vänster tills du hör ”OK” och dubbeltryck sedan på skärmen för att återgå till vyn Redigera uppgiften.

 7. Svep till vänster tills du hör ”navigera upp” och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill stänga vyn Redigera uppgiften. Fokus återgår till paketet i vyn Grupplanering hubben.

Tilldela en uppgift

 1. I vyn Grupplanering NAV Svep åt höger tills du hör namnet på det alternativ som du vill arbeta med, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte hittar det alternativ du vill ha i listan kan ändra du det om du vill visa alla abonnemang i stället för att endast de senast använda abonnemang. Svep åt höger tills du hör ”finns alla abonnemang” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster med två fingrar tills du hör ”Bucket”, följt av namnet på paketet som innehåller den uppgift du vill ändra.

 3. Svep åt höger tills du hör ”aktivitet”, följt av namnet på uppgiften som du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen om du vill öppna vyn Redigera uppgiften.

 4. Svep åt höger tills du hör ”tilldela medlem” och dubbeltryck sedan på skärmen. Vyn tilldela medlem öppnas.

 5. Svep åt höger för att bläddra i listan med användare och dubbeltryck sedan på skärmen när du hör den som du vill tilldela uppgiften. Du hör: ”markerat”.

  Du kan också dra åt höger tills du hör ”Sök efter kontakter”, och sedan dubbelklicka på skärmen och använda om du vill filtrera listan över användare på tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange ett sökord. Bläddra i listan med användare genom att svepa åt höger tills du hör något du vill använda och dubbelklicka på skärmen genom att markera dem. Du hör: ”markerat”.

  Tips: Du kan tilldela flera användare till en aktivitet på samma gång.

 6. Svep till vänster tills du hör ”navigera upp” och dubbelknacka på skärmen för att stänga vyn tilldela medlem och återgå till vyn Redigera uppgiften.

 7. Svep till vänster tills du hör ”navigera upp” och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill stänga vyn Redigera uppgiften. Fokus återgår till paketet i vyn Grupplanering hubben.

Ta bort en aktivitet

 1. I vyn Grupplanering NAV Svep åt höger tills du hör namnet på det alternativ som du vill arbeta med, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte hittar det alternativ du vill ha i listan kan ändra du det om du vill visa alla abonnemang i stället för att endast de senast använda abonnemang. Svep åt höger tills du hör ”finns alla abonnemang” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Bucket”, följt av namnet på paketet som innehåller den uppgift du vill ändra.

 3. Svep åt höger tills du hör ”aktivitet”, följt av namnet på uppgiften som du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen om du vill öppna vyn Redigera uppgiften.

 4. Svep åt höger tills du hör ”fler alternativ”, och dubbelklicka sedan på skärmen. Du hör: ”ta bort”.

 5. Dubbelknacka på skärmen för att ta bort uppgiften. Fokus återgår till paketet i vyn Grupplanering hubben.

Se även

Använd en skärmläsare att skapa en plan och lägga till behållare i grupplanering

Använd en skärmläsare att sortera och ordna uppgifter på en anslagstavla i grupplanering

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Microsoft Planner med hjälpmedelsfunktionerna

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders