Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Microsoft Teams med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som att skapa en grupp, redigera gruppinformation och ändra inställningarna för team. Microsoft Teams är där alla team konversationer, möten, filer och anteckningar kommer tillsammans.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Microsoft Teams.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln har även information om NVDA-funktionalitet. Mer information om NVDA finns på sidan NV Access | Get Help (på engelska).

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Skapa ett nytt team

 1. Tryck på Ctrl + 3 för att komma åt vyn grupper i Microsoft Teams.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”ansluta till eller skapa en grupp” och tryck sedan på RETUR om du vill markera.

 3. Tryck på RETUR för att öppna dialogrutan Skapa din grupp.

 4. Skriv ett team i textrutan gruppens namn. Detta krävs.

 5. Om du vill ange en beskrivning trycker du på TABB för att flytta till nästa fält, du hör: ”redigera flerradig”. Skriv en beskrivning som du vill använda. Det här är valfritt.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”privat”. Om du vill ändra sekretessinställningarna för en grupp trycker du på RETUR för att öppna alternativmenyn för sekretess, Använd upp- och nedpilarna för att markera ett alternativ och tryck på RETUR för att bekräfta ditt val.

 7. Tryck på TABB tills du hör ”team klassificeras konfidentiell information. Ändra inställningen ”. Om du vill ändra klassificering av din grupp, trycker du på RETUR för att öppna menyn klassificering alternativ, Använd upp- och nedpilarna för att markera ett alternativ och tryck på RETUR för att bekräfta ditt val.

 8. Tryck på fliken tills du hör ”nästa” och tryck sedan på RETUR. Dialogrutan Lägg till medlemmar i < gruppens namn > öppnas.

 9. Om du vill lägga till en gruppmedlem, skriver du namnet på gruppmedlemmen och tryck sedan på RETUR.

 10. När du har valt alla gruppmedlemmar som du vill lägga till, tryck på TABB tills du hör ”lägga till medlemmar i gruppen” och tryck på RETUR. NVDA, tryck på NVDA tangenten + RETUR.

 11. Tryck på TABB tills du hör ”Stäng” och tryck sedan på RETUR.

 12. En ny grupp skapas och fokus flyttas till standard allmänna kanal för den gruppen.

Redigera gruppinformation

Du kan redigera gruppinformation, vilket inbegriper att gruppens namn, beskrivning och sekretessinställningen.

 1. Tryck på Ctrl + 3 för att komma åt vyn grupper i Microsoft Teams.

 2. Du hör: ”team och kanaler lista”. Navigera till en grupp som du vill redigera med upp och ned piltangenterna.

 3. Tryck på blanksteg för att öppna menyn fler alternativ.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”redigera team” och tryck på RETUR. Dialogrutan Redigera team öppnas.

 5. Redigera gruppens namn och tryck på TABB-tangenten en gång.

 6. Redigera beskrivningen av gruppen och tryck på TABB-tangenten en gång.

 7. Du hör aktuella sekretessinställningarna för en grupp. Om du vill ändra den, tryck på RETUR och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR igen för att bekräfta ditt val.

 8. Tryck på TABB tills du hör ”klar” och tryck på RETUR.

Ändra inställningarna för team

Du kan ändra inställningarna för team gruppmedlem och gästbehörigheter, Teamkod och information om team förfallodatum.

 1. Tryck på Ctrl + 3 för att komma åt vyn grupper i Microsoft Teams.

 2. Du hör: ”team och kanaler lista”. Navigera till en grupp vars inställningar du vill ändra med upp och ned piltangenterna.

 3. Tryck på blanksteg för att öppna menyn fler alternativ.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”hantera team” och tryck på RETUR.

 5. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”inställningar” och tryck på RETUR.

 6. Om du vill navigera mellan olika inställningar för grupper, tryck på TABB tills du hör det du vill ha. Tryck på RETUR om du vill expandera kategorin inställningar.

 7. Tryck på TABB för att flytta fokus i kategorin i gruppen inställningar. Om du vill flytta mellan olika inställningar i gruppen, tryck på TABB tills du hör det du vill ha. Om du vill flytta mellan kryssrutor, trycker du på på nedåtpilen tills du hör det du vill ha. Tryck på RETUR för att markera den.

Se även

Använd en skärmläsare chatta i Microsoft Teams

Använd en skärmläsare för att kontrollera senaste aktivitet i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använda Microsoft Teams på Mac med tangentbordet och VoiceOver i Mac OS inbyggda skärmläsare att skapa en grupp, redigera gruppinformation och ändra inställningarna för team smidigt. Microsoft Teams är där alla team konversationer, möten, filer och anteckningar kommer tillsammans.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa ett nytt team

 1. Öppna Microsoft Teams och tryck på kommando + 3 om du vill gå till vyn grupper.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”ansluta till eller skapa en grupp” och tryck på RETUR.

 3. Fokus är på knappen Skapa team. Tryck på RETUR. Du hör: ”skapa teamet”.

 4. Fokus är i fältet gruppens namn. Skriv ett namn för gruppen och tryck på TABB när du är klar.

 5. Du hör: ”Ange team beskrivning”. Om du vill ange en beskrivning och tryck på TABB när du är klar.

 6. Fokus är i fältet Sekretess. Du hör ”: privat - endast gruppens ägare kan lägga till medlemmar”. Tryck på TABB om du vill acceptera inställningen. Om du vill ändra inställningen till allmänheten, trycker du på på nedåtpilen tills du hör inställningen och tryck på RETUR när du vill markera.

 7. Tryck på TABB flera gånger tills du hör ”nästa” och tryck på RETUR.

 8. En grupp skapas och du kan börja lägga till medlemmar. Skriv in namnet på en gruppmedlem. Sökningen utförs medan du skriver.

 9. Använd nedåt och upp piltangenterna för att navigera bland sökresultaten. Tryck på RETUR när du vill markera. Du hör namnet på gruppmedlem, följt av ”markerad”.

 10. Om du vill lägga till en annan medlem, skriva deras namn, tryck på nedåtpilen för att bläddra i listan och återgå till väljer du.

 11. När du har markerat alla gruppmedlemmar som du vill lägga till, tryck på TABB tills du hör ”lägga till medlemmar i gruppen” och tryck på RETUR.

 12. Du hör: ”alla markerade användarna lades till < gruppens namn >”. Tryck på TABB tills du hör ”Stäng” och tryck på RETUR. En grupp skapas nu och teamet allmänna kanalen öppnas i vyn innehåll.

Redigera gruppinformation

Du kan redigera inställningarna för gruppens namn, beskrivning och sekretess.

 1. Tryck på kommando + 3 om du vill öppna vyn grupper i Microsoft Teams.

 2. Tryck Ctrl + Alternativ + Skift + ned pilen för att visa listan över grupper och kanaler.

 3. Tryck på nedåtpilen navigera nedåt i listan. När du kommer till en grupp som du vill använda, trycker du på blanksteg.

 4. En meny öppnas. Tryck på NEDPIL tills du kommer till alternativet Redigera team och tryck på RETUR.

 5. En dialogruta för redigering gruppens namn, beskrivning och sekretess inställningar öppnas. Tryck på TABB för att navigera mellan fält i dialogrutan. Skriv för att ange text. Om du vill ändra sekretessinställningarna, tryck på NEDPIL eller uppåt piltangent. Om du vill markera, tryck på RETUR.

 6. När du är klar trycker du på TABB-tangenten tills du kommer till knappen klar och tryck på RETUR. Dina ändringar sparas och dialogrutan stängs.

Ändra inställningarna för team

I inställningar för team du kan lägga till eller ändra en grupp bild, hantera behörigheter, generera en teamkod för att dela med personer som vill ansluta till en grupp och aktivera roliga saker, till exempel Giphy.

 1. Tryck på kommando + 3 om du vill öppna vyn grupper i Microsoft Teams.

 2. Tryck Ctrl + Alternativ + Skift + ned pilen för att visa listan över grupper och kanaler.

 3. Tryck på nedåtpilen navigera nedåt i listan. När du kommer till en grupp som du vill använda, trycker du på blanksteg.

 4. En meny öppnas. Tryck på NEDPIL tills du kommer till alternativet hantera team och tryck på RETUR.

 5. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”inställningar” och tryck på RETUR.

 6. Om du vill navigera till en grupp med inställningar, tryck på TABB tills du hör den inställning du vill ändra och tryck på RETUR.

 7. Tryck på TABB tills du hör den första inställningen eller alternativet i gruppen. Om det finns fler inställningar kan navigera du mellan dem med hjälp av nedåt eller UPPIL. Tryck på blanksteg om du vill markera eller avmarkera en kryssruta. Tryck på RETUR om du vill välja en knapp.

Se även

Använd en skärmläsare chatta i Microsoft Teams

Använd en skärmläsare för att kontrollera senaste aktivitet i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använda Microsoft Teams för Windows 10 S med tangentbord och Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som att skapa en grupp, redigera gruppinformation och ändra inställningarna för team. Du kanske måste admin-behörighet att skapa grupper.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Du kan enkelt komma åt den tangentbordsgenvägar som visas i Microsoft Teams. Tryck på Ctrl + E för att gå till sökfältet Skriv /keysoch tryck sedan på RETUR.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Skapa ett nytt team

 1. Gå till vyn grupper, trycka på Ctrl + Skift + 3. Du hör: ”team och kanaler lista”.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”ansluta till eller skapa en grupp” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”skapa ett team”.

 3. Tryck på Alt + Retur. Du hör: ”Ange team namnet”. Skriv ett namn för din grupp.

 4. Tryck på TABB. Du hör: ”Ange team beskrivning”. Skriv en beskrivning för gruppen.

 5. Tryck på TABB. Du hör: ”sekretess”.

 6. Tryck på Alt + Nedpil piltangent för att visa menyn sekretess. Om du vill välja en Sekretessalternativ tryck på nedåt tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 7. Tryck på TABB tills du hör ”nästa” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”hitta och markera medlemmar du vill lägga till i < gruppens namn >”.

 8. Skriv in namnet på en kontakt som du vill lägga till i din grupp. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver. Om du vill bläddra i listan med resultat tryck på nedåt tills du hör önskat namn och tryck sedan på RETUR. Upprepa det här steget för alla kontakter som du vill lägga till en grupp.

 9. När du har gjort med en lista över gruppmedlemmar, tryck på TABB tills du hör ”lägga till medlemmar i gruppen” och tryck sedan på RETUR. Kontakterna har nu lagts till din grupp.

 10. Tryck på TABB tills du hör ”Stäng” och tryck sedan på RETUR för att återgå till vyn grupper.

Redigera gruppinformation

Du kan redigera gruppinformation, vilket inbegriper att gruppens namn, beskrivning och sekretessinställningen.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 3 för att komma åt vyn grupper i Microsoft Teams.

 2. Du hör: ”team och kanaler lista”. Navigera till en grupp som du vill redigera med upp och ned piltangenterna.

 3. Tryck på blanksteg för att öppna menyn fler alternativ.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”redigera team” och tryck på RETUR. Dialogrutan Redigera team öppnas.

 5. Redigera gruppens namn och tryck på TABB-tangenten en gång.

 6. Redigera beskrivningen av gruppen och tryck på TABB-tangenten en gång.

 7. Du hör aktuella sekretessinställningarna för en grupp. Om du vill ändra den, tryck på RETUR och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR igen för att bekräfta ditt val.

 8. Tryck på TABB tills du hör ”klar” och tryck på RETUR.

Ändra inställningarna för team

Du kan ändra inställningarna för team gruppmedlem och gästbehörigheter, Teamkod och information om team förfallodatum.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 3 för att komma åt vyn grupper i Microsoft Teams.

 2. Du hör: ”team och kanaler lista”. Navigera till en grupp vars inställningar du vill ändra med upp och ned piltangenterna.

 3. Tryck på blanksteg för att öppna menyn fler alternativ.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”hantera team” och tryck på RETUR.

 5. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”inställningar” och tryck på RETUR.

 6. Tryck på TABB tills du hör du vill använda för att navigera mellan de olika inställningarna. Tryck på RETUR om du vill expandera kategorin inställningar.

 7. Tryck på TABB för att flytta fokus i kategorin i gruppen inställningar. Om du vill flytta mellan olika inställningar i gruppen, tryck på TABB tills du hör det du vill ha. Om du vill flytta mellan kryssrutor, trycker du på på nedåtpilen tills du hör det du vill ha. Tryck på RETUR för att markera den.

Se även

Använd en skärmläsare chatta i Microsoft Teams

Använd en skärmläsare för att kontrollera senaste aktivitet i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använda Microsoft Teams på Internet med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som att skapa en grupp, redigera gruppinformation och ändra inställningarna för team. Microsoft Teams är där alla team konversationer, möten, filer och anteckningar kommer tillsammans.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln har även information om NVDA-funktionalitet. Mer information om NVDA finns på sidan NV Access | Get Help (på engelska).

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Microsoft Teams på Internet rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Microsoft Teams på Internet körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Microsoft Teams på Internet.

 • Om du använder Microsoft Edge som din webbläsare du använder du Skärmläsaren som skärmläsare. Använd JAWS med webbläsaren Chrome.

I det här avsnittet

Skapa ett nytt team

 1. Öppna appen tryck på Ctrl + Skift + 3 åt vyn grupper.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”ansluta till eller skapa en grupp” och tryck sedan på RETUR.

 3. Du hör: ”skapa ett team”. Tryck på RETUR.

 4. Du hör: ”Ange team namnet”. Skriv ett namn för en grupp.

 5. Tryck på TABB tills du hör: ”redigera flerradig”. Skriv en beskrivning för gruppen och tryck på TABB.

 6. Tryck på TABB tills du hör: ”privat”. Tryck på RETUR för att öppna alternativmenyn för sekretess, Använd upp- och nedpilarna för att välja ett alternativ om du vill ändra sekretessinställningarna för en grupp och tryck på RETUR för att bekräfta ditt val.

 7. Tryck på TABB tills du hör: ”team klassificeras konfidentiell information. Ändra inställningen ”. Tryck på RETUR om du vill ändra klassificering av din grupp. Tryck på RETUR för att öppna menyn klassificering alternativ, Använd upp- och nedpilarna för att välja ett alternativ och tryck på RETUR för att bekräfta ditt val.

 8. Tryck på TABB tills du hör: ”nästa”.

 9. Du hör: ”börja skriva ett namn, distributionslista eller säkerhetsgrupp du lägger till i din grupp”.

 10. Skriva deras namn om du vill lägga till en gruppmedlem. Du hör: ”sökresultat uppdateras”. Använd på NEDPIL och UPPIL för att navigera i listan med förslag som matchar namnet du angett och tryck på RETUR för att välja dem. Du kan välja flera medlemmar så här.

 11. När du har valt alla gruppmedlemmar som du vill lägga till, tryck på TABB tills du hör ”Lägg till” och tryck på RETUR.

 12. Tryck på TABB tills du hör ”Stäng” och tryck sedan på RETUR.

 13. En grupp skapas och du tas till standard allmänna kanal för den gruppen.

Redigera gruppinformation

Du kan redigera gruppinformation, vilket inbegriper att gruppens namn, beskrivning och sekretessinställningen.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 3 för att komma åt vyn grupper i Microsoft Teams.

 2. Du hör: ”team och kanaler lista”. Navigera till en grupp som du vill redigera med upp och ned piltangenterna.

 3. Tryck på blanksteg för att öppna menyn fler alternativ.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”redigera team” och tryck på RETUR. Dialogrutan Redigera team öppnas.

 5. Redigera gruppens namn och tryck på TABB-tangenten en gång.

 6. Redigera beskrivningen av gruppen och tryck på TABB-tangenten en gång.

 7. Du hör aktuella sekretessinställningarna för en grupp. Om du vill ändra den, tryck på RETUR och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR igen för att bekräfta ditt val.

 8. Tryck på TABB tills du hör ”klar” och tryck på RETUR.

Ändra inställningarna för team

Du kan ändra inställningarna för team gruppmedlem och gästbehörigheter, Teamkod och information om team förfallodatum.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 3 för att komma åt vyn grupper i Microsoft Teams.

 2. Du hör: ”team och kanaler lista”. Navigera till en grupp vars inställningar du vill ändra med upp och ned piltangenterna.

 3. Tryck på blanksteg för att öppna menyn fler alternativ.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”hantera team” och tryck på RETUR.

 5. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”inställningar” och tryck på RETUR.

 6. Tryck på TABB tills du hör du vill använda för att navigera mellan de olika inställningarna. Tryck på RETUR om du vill expandera kategorin inställningar.

 7. Tryck på TABB för att flytta fokus i kategorin i gruppen inställningar. Om du vill flytta mellan olika inställningar i gruppen, tryck på TABB tills du hör det du vill ha. Om du vill flytta mellan kryssrutor, trycker du på på nedåtpilen tills du hör det du vill ha. Tryck på RETUR för att markera den.

Se även

Använd en skärmläsare chatta i Microsoft Teams

Använd en skärmläsare för att kontrollera senaste aktivitet i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×