Office
Logga in
Använda en skärmläsare för att skapa nya team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att skapa nya team i Microsoft Teams

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Microsoft Teams med ditt tangentbord och skärmläsaren JAWS för att skapa eller ansluta till ett team på ett smidigt sätt. I Microsoft Teams samlas alla dina teamkonversationer, möten, filer och anteckningar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa ett nytt team

 1. När du öppnar appen trycker du på Alt+3 för att komma åt fliken Team.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Skapa ett team eller visa föreslagna offentliga team".

 3. Tryck på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Listruta, skapa ett team".

 5. Tryck på Retur. Du hör: "Dialogruta, skapa ditt team".

 6. Skriv ett namn i textrutan Teamnamn. Detta är obligatoriskt.

 7. Tabba till nästa fält. Du hör: "Ange teambeskrivning". Detta är valfritt.

 8. Tabba tills du hör "Knappmenyn Sekretess, privat".

 9. Om du vill att alla i organisationen ska kunna upptäcka ditt team, trycker du på Retur följt av nedpilen tills du hör "Offentligt". Tryck på Retur för att behålla det alternativet eller tryck på Esc för att gå tillbaka till "Privat".

 10. Tryck på Tabb tills du hör: ”Knappen Nästa”.

 11. Vänta tills du hör "Dialogruta, lägg till medlemmar till <name of team>".

 12. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till medlemmar, redigera typ och text".

 13. Skriv namnet på en teammedlem. Du hör skärmläsaren säga "Sökresultaten har uppdaterats".

 14. Använd nedpilen och uppilen för att navigera genom de personer som matchar det namn som du har angett för att hitta din teammedlem.

 15. Tryck på Retur för att välja vilka som ska läggas till i din lista över medlemmar. Du hör "<name> har lagts till på listan". Upprepa steg 13 till 15 för att lägga till fler medlemmar.

 16. När du har valt alla teammedlemmar som du vill lägga till trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Lägg till".

 17. Tryck på Retur. Du hör: "Alla valda användare har lagts till i <team name>".

 18. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Klar".

 19. Tryck på Retur för att slutföra skapandet av teamet.

 20. Du har nu skapat ett nytt team och har skickats till standardkanalen "Allmänt" för det teamet.

Ansluta till ett befintligt offentligt team

 1. När du öppnar appen trycker du på Alt+3 för att komma åt fliken Team.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Skapa ett team eller visa föreslagna offentliga team".

 3. Tryck på Retur.

 4. Kontrollera först om det team som du vill ansluta till finns med bland förslagen.

  • Tryck på Tabb tills du hör "Listruta, skapa ett team".

  • Använd högerpilen och vänsterpilen för att bläddra igenom de team som föreslås.

  • Tryck på Retur om du hittar ett team som du vill ansluta till.

  • Du läggs till i teamet och det läggs till i din lista över team på fliken "Team". Kan också kommas åt via Alt+3.

 5. Om du behöver söka efter ett team att ansluta till trycker du på Skift+Tabb tills du hör "Sök efter offentliga team, redigera".

 6. Skriv namnet på det team som du vill ansluta till.

 7. Tryck på Retur för att skicka din sökning.

 8. Tryck på Tabb tills du hör "Listruta, skapa ett team".

 9. Använd högerpilen och vänsterpilen för att bläddra igenom sökresultaten.

 10. Tryck på retur på det team du vill ansluta till.

 11. Du läggs till i teamet och det läggs till i din lista över team på fliken "Team". Kan också kommas åt via Alt+3.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att hitta och svara på aviseringar i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams på Mac med ditt tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS för att skapa eller gå med i ett team på ett smidigt sätt. I Microsoft Teams samlas alla dina teamkonversationer, möten, filer och anteckningar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa ett nytt team

 1. När du öppnar appen trycker du på Alt+3 för att komma åt fliken Team.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Skapa ett team eller visa föreslagna offentliga team".

 3. Tryck på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Skapa team”.

 5. Tryck på Retur. Du hör: "Skapa ditt team".

 6. Skriv ett namn i textrutan Teamnamn. Detta är obligatoriskt.

 7. Tabba till nästa fält. Du hör: "Ange teambeskrivning". Detta är valfritt.

 8. Tabba tills du hör "Knappmenyn Sekretess, privat".

 9. Om du vill att alla i organisationen ska kunna upptäcka ditt team, trycker du på Retur följt av nedpilen tills du hör "Offentligt". Tryck på Retur för att behålla det alternativet eller tryck på Esc för att gå tillbaka till "Privat".

 10. Tryck på Tabb tills du hör: ”Knappen Nästa”.

 11. Vänta tills du hör "Lägg till medlemmar till <name of team>".

 12. Skriv namnet på en teammedlem. Du hör skärmläsaren säga "Sökresultaten har uppdaterats".

 13. Använd nedpilen och uppilen för att navigera genom de personer som matchar det namn som du har angett för att hitta din teammedlem.

 14. Tryck på Retur för att välja vilka som ska läggas till i din lista över medlemmar. Du hör "<name> har lagts till på listan". Upprepa steg 12 till 14 för att lägga till fler medlemmar.

 15. När du har valt alla teammedlemmar som du vill lägga till trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Lägg till".

 16. Tryck på Retur. Du hör: "Alla valda användare har lagts till i <team name>".

 17. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Klar".

 18. Tryck på Retur för att slutföra skapandet av teamet.

 19. Du har nu skapat ett nytt team och har skickats till standardkanalen "Allmänt" för det teamet.

Ansluta till ett befintligt offentligt team

 1. När du öppnar appen trycker du på Alt+3 för att komma åt fliken Team.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Skapa ett team eller visa föreslagna offentliga team".

 3. Tryck på Retur.

 4. Kontrollera först om det team som du vill ansluta till finns med bland förslagen.

  • Tryck på Tabb tills du hör ”Skapa ett team”.

  • Använd högerpilen och vänsterpilen för att bläddra igenom de team som föreslås.

  • Tryck på Retur om du hittar ett team som du vill ansluta till.

  • Du läggs till i teamet och det läggs till i din lista över team på fliken "Team". Kan också kommas åt via Alt+3.

 5. Om du behöver söka efter ett team att ansluta till trycker du på Skift+Tabb tills du hör "Sökning, sök efter offentliga team".

 6. Skriv namnet på det team som du vill ansluta till.

 7. Tryck på Retur för att skicka din sökning.

 8. Tryck på Tabb tills du hör ”Skapa ett team”.

 9. Använd högerpilen och vänsterpilen för att bläddra igenom sökresultaten.

 10. Tryck på retur på det team du vill ansluta till.

 11. Du läggs till i teamet och det läggs till i din lista över team på fliken "Team". Kan också kommas åt via Alt+3.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att hitta och svara på aviseringar i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använda Microsoft Teams för Windows 10 S med tangentbordet och Skärmläsaren Windows inbyggda skärmläsare att smidigt skapa eller ansluta till en grupp. Du kanske måste admin-behörighet att skapa grupper.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Microsoft Teams.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Skapa ett nytt team

 1. Gå till vyn grupper, trycka på Ctrl + Skift + 3. Du hör: ”banderoll, konversationer knappen”.

 2. Tryck på Skift + Ctrl + F6. Du hör: ”team och kanaler. Ansluta till eller skapa en grupp, knappen ”.

 3. Tryck på RETUR. Du hör: ”skapa en grupp, knappen”.

 4. Tryck på RETUR. Du hör ”: Ange gruppens namn, redigerar”. Skriv ett namn för din grupp.

 5. Tryck på TABB. Du hör ”: Ange team beskrivning redigerar”. Skriv en beskrivning för gruppen.

 6. Tryck på TABB. Du hör: ”sekretess titel, knappen Minimera”.

 7. Tryck på Alt + Nedpil piltangent för att visa menyn sekretess. Om du vill välja en Sekretessalternativ tryck på nedåt tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 8. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Nästa” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”hitta och markera medlemmar du vill lägga till i”, följt av gruppens namn.

 9. Skriv in namnet på en kontakt som du vill lägga till i din grupp. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver. Om du vill bläddra i listan med resultat tryck på nedåt tills du hör önskat namn och tryck sedan på RETUR. Upprepa det här steget för alla kontakter som du vill lägga till en grupp.

 10. När du har gjort med en lista över gruppmedlemmar, tryck på TABB tills du hör ”Lägg till en grupp av knappen” och tryck sedan på RETUR. Kontakterna har nu lagts till din grupp.

 11. Tryck på TABB tills du hör ”stängningsknappen” och tryck sedan på RETUR för att återgå till vyn grupper.

Ansluta till ett befintligt offentligt team

 1. Gå till vyn grupper, trycka på Ctrl + Skift + 3. Du hör: ”banderoll, konversationer knappen”.

 2. Tryck på Skift + Ctrl + F6. Du hör: ”team och kanaler. Ansluta till eller skapa en grupp, knappen ”.

 3. Tryck på RETUR. Du hör: ”skapa en grupp, knappen”.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill kontrollera om en grupp som du vill ansluta till föreslås, tryck på TABB tills du hör en grupp som du vill använda.

  • Om du vill söka efter en grupp trycker du på Ctrl + E. Fokus flyttas till sökfältet. Skriv in namnet på gruppen och trycker på RETUR. Tryck på TABB tills du hör en grupp som du vill använda.

 5. När fokus är på gruppen vill du ansluta till, tryck på RETUR. Du kommer att läggas till en grupp och gruppen kommer att läggas till i listan över grupper i vyn grupper.

Se även

Använd en skärmläsare till privat meddelande eller chatt i Microsoft Teams

Använd en skärmläsare att hitta och svara på meddelanden i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams på Internet med ditt tangentbord och Narrator, den inbyggda skärmläsaren för Windows OS för att skapa eller gå med i ett team på ett smidigt sätt. I Microsoft Teams samlas alla dina teamkonversationer, möten, filer och anteckningar.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Microsoft Teams på Internet rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Microsoft Teams på Internet körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Microsoft Teams på Internet.

I det här avsnittet

Skapa ett nytt team

 1. När du öppnar appen trycker du på Alt+3 för att komma åt fliken Team.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Skapa ett team eller visa föreslagna offentliga team".

 3. Tryck på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Skapa team”.

 5. Tryck på Retur. Du hör: "Skapa ditt team".

 6. Skriv ett namn i textrutan Teamnamn. Detta är obligatoriskt.

 7. Tabba till nästa fält. Du hör: "Ange teambeskrivning". Detta är valfritt.

 8. Tabba till du hör "Sekretess ".

 9. Om du vill att alla i organisationen ska kunna upptäcka ditt team, trycker du på Retur följt av nedpilen tills du hör "Offentligt". Tryck på Retur för att behålla det alternativet eller tryck på Esc för att gå tillbaka till "Privat".

 10. Tryck på Tabb tills du hör: ”Knappen Nästa”.

 11. Vänta tills du hör "Lägg till medlemmar till <name of team>".

 12. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till medlemmar till <name of team>", Medlemmar, redigerar".

 13. Skriv namnet på en teammedlem. Du hör skärmläsaren säga "Sökresultaten har uppdaterats".

 14. Använd nedpilen och uppilen för att navigera genom de personer som matchar det namn som du har angett för att hitta din teammedlem.

 15. Tryck på Retur för att välja vilka som ska läggas till i din lista över medlemmar. Du hör "<name> har lagts till på listan". Upprepa steg 13 till 15 för att lägga till fler medlemmar.

 16. När du har valt alla teammedlemmar som du vill lägga till trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Lägg till".

 17. Tryck på Retur. Du hör: "Alla valda användare har lagts till i <team name>".

 18. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Klar".

 19. Tryck på Retur för att slutföra skapandet av teamet.

 20. Du har nu skapat ett nytt team och har skickats till standardkanalen "Allmänt" för det teamet.

Ansluta till ett befintligt offentligt team

 1. När du öppnar appen trycker du på Alt+3 för att komma åt fliken Team.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Skapa ett team eller visa föreslagna offentliga team".

 3. Tryck på Retur.

 4. Kontrollera först om det team som du vill ansluta till finns med bland förslagen.

  • Tryck på Tabb tills du hör ”Skapa team”.

  • Använd högerpilen och vänsterpilen för att bläddra igenom de team som föreslås.

  • Tryck på Retur om du hittar ett team som du vill ansluta till.

  • Du läggs till i teamet och det läggs till i din lista över team på fliken "Team". Kan också kommas åt via Alt+3.

 5. Om du behöver söka efter ett team att ansluta till trycker du på Skift+Tabb till du hör "Sök, redigera".

 6. Skriv namnet på det team som du vill ansluta till.

 7. Tryck på Retur för att skicka din sökning.

 8. Tryck på Tabb tills du hör ”Skapa team”.

 9. Använd högerpilen och vänsterpilen för att bläddra igenom sökresultaten.

 10. Tryck på retur på det team du vill ansluta till.

 11. Du läggs till i teamet och det läggs till i din lista över team på fliken "Team". Kan också kommas åt via Alt+3.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att hitta och svara på aviseringar i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×