Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt projekt i Project

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt projekt i Project

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Med Project 2016 tangentbordet och den inbyggda Skärmläsaren i Windows kan du snabbt utföra alla viktiga grundläggande uppgifter. Du kan också använda skärmläsaren JAWS. Du kan skapa ett nytt projekt, lägga till uppgifter, tilldela resurser, skriva ut ditt projekt och mycket mer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Project 2016.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Öppna Project 2016 och skapa ett tomt projekt

Det är enkelt att påbörja ett nytt projekt i Project 2016.

 1. Tryck på Windows-tangenten. Du hör: ”Sökrutan, redigerar.” Med JAWS hör du: ”Cortana.”

 2. Skriv de första bokstäverna i Project 2016 tills du hör ”Project 2016, program”.

  Tips: Det brukar räcka med att skriva ”Pr” för att hitta rätt app.

 3. Tryck på RETUR för att öppna Project 2016. Det öppnas med en lista över senast använda projekt och projektmallar. Du hör: ”Tomt projekt, knapp.”

 4. Tryck på blanksteg för att skapa ett nytt projekt.

Lägga till uppgifter och tilldela resurser

Det nya projektet öppnas i vyn Gantt-schema, som är den enklaste vyn att arbeta i.

 1. När du öppnar ett tomt projekt är fokus i diagrammets övre vänstra hörn. Tryck på höger piltangent tills du hör ”Kolumnrubrik, Uppgiftsnamn, markerat” och skriv sedan namnet på den första uppgiften. Med JAWS hör du: ”Uppgiftsnamn, tomt”.

 2. Tryck på höger piltangent tills du hör ”Kolumnrubrik, Resursnamn, kombinationsruta, markerad”, och skriv sedan namnet på den resurs som ska hantera uppgiften. Med JAWS hör du: ”Resursnamn, tomt”.

  Tips: Resursnamnet är vanligtvis namnet på en person eller en gruppwebbplats, men det kan vara vad som helst.

 3. Slutför genom att trycka på Retur. Fokus flyttas till nästa rad i kolumnen Resursnamn.

 4. Om du vill lägga till ännu en uppgift trycker du på vänster piltangent tills du hör ”Kolumnrubrik, Uppgiftsnamn, markerat” och skriver uppgiftens namn. Med JAWS hör du: ”Uppgiftsnamn, tomt”.

 5. Om du vill lägga till en resurs till uppgiften trycker du på höger piltangent tills du hör ”Kolumnrubrik, Resursnamn, markerat” och skriver sedan namnet på resursen. Med JAWS hör du: ”Resursnamn, tomt”.

  Tips: Om du vill lägga till en resurs som du redan har använt på en rad förut behöver du bara skriva de första bokstäverna i namnet, så får du automatiskt ett förslag från Project 2016. Det föreslagna namnet slutförs automatiskt när du trycker på Retur.

 6. Upprepa tills du har lagt till alla uppgifter och tilldelat dem resurser.

Schemalägga uppgifter i vyn Teamplanering

Du kan använda vyn grupplanering för att schemalägga de uppgifter som du har definierat.

Obs!: JAWS läser inte upp resurs- eller uppgiftsnamnen korrekt i vyn Teamplanering, så du bör använda Skärmläsaren när du schemalägger uppgifter.

 1. Byt till vyn Teamplanering genom att trycka på Alt + H, G, och sedan P. Du hör: ”Teamplanering, vy.”

 2. Tryck på nedpil för att höra namnet på den första resursen. Du kan använda upp- och nedpilarna för att navigera mellan resurserna.

 3. Tryck på höger piltangent för att gå till de uppgifter som tilldelats den markerade resursen. Du hör aktivitetens namn, följt av ”ej schemalagd aktivitet”. Om resursen har flera uppgifter kopplade till sig använder du höger och vänster piltangent för att navigera mellan dem.

 4. Tryck på Skift+F2 så att fönstret Uppgiftsinformation öppnas för den markerade uppgiften.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Start, redigerbar, redigera”, och tryck sedan på Alt + nedpil för att öppna datumväljaren.

 6. Tryck på T för att ange dagens datum som startdatum eller använd piltangenterna för att hitta rätt datum. Bekräfta valet genom att trycka på blanksteg. Skärmläsaren läser upp det valda datumet.

 7. Tryck på TABB tills du hör ”Avsluta, redigerbar, redigera”, och tryck sedan på Alt + nedpil för att öppna datumväljaren.

 8. Tryck på T för att ange dagens datum som slutdatum eller använd piltangenterna för att hitta rätt datum. Bekräfta valet genom att trycka på blanksteg. Skärmläsaren läser upp det valda datumet.

 9. Slutför genom att trycka på Retur. Skärmläsaren läser upp resursnamn, uppgiftsnamn och de start- och slutdatum som du just valde.

  Tips: Om du råkar schemalägga uppgifter så att de överlappar, hör du ”Överbelagd”. Tryck på Skift + F2 igen och schemalägg uppgiften på nytt.

 10. Upprepa för alla uppgifter som inte har schemalagts.

Tips: Om du vill gå tillbaka till vyn Gantt-schema trycker du på Alt + H, G, och sedan på G.

Spara ett projekt

Du kan spara projektet på din dator eller på en delad nätverksplats.

Obs!: JAWS läser inte upp sparade platser korrekt, så du bör använda Skärmläsaren när du sparar projektet för första gången.

 1. Tryck på Alt+F. Du hör: ”Backstage-vyn, markerad.” Med JAWS hör du: ”Fliken Information.”

 2. Tryck på A och tryck sedan på en annan tangent beroende på var du vill spara projektet:

  • Tryck på N om du vill synkronisera projektet med SharePoint.

  • Tryck på S om du vill spara projektet på din OneDrive- eller SharePoint-plats, eller tryck på K om du vill logga in på OneDrive.

  • Tryck på C om du vill spara projektet på datorn.

 3. Tryck på blanksteg två gånger för att bekräfta platsen, tryck på upp- eller nedpilarna för att välja exakt plats där projektet sparas – till exempel vilken mapp på datorn du vill använda. Tryck på RETUR när du har hittat rätt alternativ.

 4. Skriv det filnamn som du vill använda.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”knappen Spara” och tryck sedan på Retur, så sparas filen. Med JAWS hör du: ”Lämnar menyer, knappen Spara”.

Tips: När du har sparat projektet en gång kan du sedan snabbt spara ändringar i det genom att trycka på Ctrl + S.

Skriva ut ett projekt

Du kan behöva skriva ut projektöversikten och visa för någon.

 1. Tryck på Alt+F. Du hör: ”Backstage-vyn, markerad.” Med JAWS hör du: ”Fliken Information.”

 2. Tryck på P och tryck sedan på I för att öppna dialogrutan för skrivarval. Du hör: ”Vilken skrivare”.

 3. Gå mellan tillgängliga skrivare med upp- och nedpilarna. När du hittar rätt skrivare trycker du på blanksteg för att markera den.

 4. Tryck på Alt+P och tryck sedan på P för att skriva ut projektet.

Se även

Använd en skärmläsare att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project 2016

Tangentbordsgenvägar i Project 2016

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Project

Använd Project Online med tangentbord och Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, för att skapa ett nytt projekt, lägga till aktiviteter, tilldela resurser, skriva ut ditt projekt, med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Tangentbordsgenvägar går du till tangentbordsgenvägar i Project Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Project Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som din webbläsare. Kortkommandona som skiljer sig från dem i programmet eftersom Project Online körs i webbläsaren. Till exempel ska du använda Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa och ut från listan kommandon. Dessutom vanliga genvägar som F1 (hjälp) och Ctrl + O (Öppna) gäller för webbläsare – inte Project Online.

I det här avsnittet

Öppna Project Online och skapa ett projekt

 1. Gå till portal.office.com eller login.microsoftonline.com i webbläsaren och logga in på kontot Office 365.

  Obs!: Mer information om hur du loggar in på Project Online finns att Logga in på Project Online.

 2. Om du vill öppna programmet Project Online, tryck på TABB tills du hör ”länk till Project” och tryck sedan på RETUR. Project öppnas på startsidan.

 3. Om du vill skapa ett projekt i startsidan trycker du på fliken tills du hör ”tabell, skapa eller Importera projekt” och sedan på RETUR. Sidan Skapa ett nytt projekt öppnas och du hör: ”företagsprojekt, för när du vill ha mer kontroll över projektet”.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett Företagsprojekt, tryck på TABB tills du hör ”Länka därefter” och tryck sedan på RETUR.

  • Om du vill skapa en Sharepoint-aktivitetslista, trycker du på SKIFT + TABB tills du hör ”Sharepoint-aktivitetslista, för när du vill att alla ska kunna skapa och redigera aktiviteter”, och tryck sedan på RETUR. Tryck sedan på TABB tills du hör ”nästa, länk”, och tryck sedan på RETUR.

  Obs!: Mer information om varje projekt, se Skapa ett projekt i Project Web App.

 5. Skriv projektets namn eller annan information (om det behövs). Om du vill flytta mellan fälten trycker du på TABB eller SKIFT + TABB meddelar Skärmläsaren fältets beskrivning när du flyttar.

 6. När du är klar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Slutför, länk”, och tryck sedan på RETUR.

Öppna ett befintligt projekt

Öppna något av dina befintliga projekt i Projektcenter och redigera den, till exempel lägga till nya aktiviteter.

 1. Project Online startsidan till öppna Projektcenter trycker du på fliken tangenten tills du hör ”projekt länken”, och tryck sedan på RETUR.

 2. Tryck på TABB tills du hör projektet du vill öppna och tryck sedan på RETUR för att välja i Projektcenter. Skärmläsaren meddelar projekt som: ”< projektnamn > Öppna på menyn”.

 3. Tryck på Ctrl + F6 när du har valt projektet. Du hör: ”Bläddra fliken 1 av 2”.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”öppna, knappen”, och tryck sedan på blanksteg om du vill öppna projektet. Tryck på TABB tills du hör ”i webbläsaren för redigering, knappen”, och tryck på blanksteg.

  Sidan projekt öppnas.

Lägga till uppgifter och tilldela resurser

En av de första stegen för att hantera ett projekt är att lägga till de uppgifter som kommer dina projekt som klar. Uppgiftslistan kan vara så enkla som en checklista med saker som behöver göra eller det kan vara något mer samband med start- och slutdatum, relationer med andra uppgifter och andra tillhörande Aktivitetsinformation.

Skapa en ny aktivitet i ett Sharepoint-aktivitetslisteprojekt

Lägga till en enkel checklista med uppgifter i ett Sharepoint-aktivitetslista projekt.

 1. Öppna projektet för redigering enligt anvisningarna i Öppna ett befintligt projekt. Project startsidan öppnas och du hör: ”Start < projektnamn >.

 2. I project startsidan, tryck på TABB tills du hör ”Lägg till uppgift, länk”, och tryck sedan på RETUR.

 3. Fokus till fältet Aktivitetsnamn och du hör: ”namn krävs aktivitetsfält”. Skriv namnet på aktiviteten som du vill använda.

 4. Om du vill lägga till ett startdatum, tryck på TABB tills du hör ”startdatum, redigera”, och skriver datumet.

 5. Om du vill lägga till ett förfallodatum, tryck på TABB tills du hör ”förfallodatum, redigera”, och skriver datumet.

 6. Om du vill tilldela uppgiften till en resurs, tryck på TABB tills du hör ”tilldelad till, redigera”, och Skriv in namnet på den resurs som ska arbeta med aktiviteten.

  Obs!: Medan du skriver visas en lista med förslag. Tryck på TABB om du vill markera ett förslag i listan tills du hör förslag och tryck sedan på RETUR.

  Tips: Resursnamnet är vanligtvis namnet på en person eller en gruppwebbplats, men det kan vara vad som helst.

 7. När du är klar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”knappen Spara” och tryck sedan på RETUR.

  Uppgiften läggs till i listan uppgifter och fokus till project startsidan.

Skapa en ny aktivitet i ett företagsprojekt

Om du har rätt behörighet i Project Online kan skapa du enkelt en ny aktivitet i ett företagsprojekt.

 1. Öppna din företagsprojekt för redigering enligt anvisningarna i Öppna ett befintligt projekt. Schemalägg projektsida öppnas med en lista över dina aktuella aktiviteter och du hör: ”Project information, sida, schema”.

 2. Ange aktivitetsinformationen på den tomma raden längst ned i uppgiftslistan om du vill skapa en ny aktivitet.

 3. Om du vill lägga till en aktivitet i en tom rad, tryck på TABB tills du hör ”markerad redigerbara, kolumnrubriken, aktivitetsnamn”, tryck på RETUR och skriv sedan aktivitetens namn.

 4. Om du vill ange aktivitetens varaktighet, tryck på TABB tills du hör ”markerad redigerbara, kolumnrubriken, varaktighet”, tryck på RETUR och ange sedan varaktighet.

 5. Tryck på TABB tills du hör ”markerad redigerbara, kolumnrubriken, start”, tryck på RETUR och skriv sedan startdag om du vill ange startdatumet för uppgiften.

 6. Tryck på TABB om du vill ange slutdatumet för aktiviteten tills du hör ”markerad redigerbara, kolumnrubriken, Slutför”, press anger och skriv sedan förfallodag.

 7. Tryck på TABB tills du hör ”markerad, redigeras, kolumnrubriken, resursnamn”, och tryck på Alt + Nedpil piltangent för att bläddra i en resurslista om du vill tilldela resurser till aktiviteten. Tryck på blanksteg om du vill markera en resurs. Tryck på RETUR när du har valt de resurser som du vill använda.

  Obs!: Innan du tilldelar resurser, kontrollera att du har skapat en grupp. Om du vill veta hur du skapar en grupp i Project Online kan referera till använda en skärmläsare att skapa en grupp i Project.

 8. Om du vill välja mellan automatisk och manuell schemaläggning av en aktivitet, gör du något av följande:

  • Om du vill schemalägga aktiviteten manuellt, trycker du på Ctrl + Skift + M.

  • Tryck på Ctrl + Skift + A för att automatiskt schemalägga aktiviteten.

  Obs!: Om du vill veta mer om automatisk och manuell schemaläggning av en aktivitet i Project Online kan referera till välja mellan automatiskt eller manuellt schemaläggning av en aktivitet

 9. När du är klar med att lägga till aktiviteten, stänga och checka in projektet igen trycker du på Ctrl + F6. Du hör: ”Bläddra fliken 1 av 5”. Tryck på TABB tills du hör ”stängningsknappen” och tryck på RETUR. En dialogruta öppnas och du hör ”dialogrutan stänga”. Tryck på RETUR igen.

  Fokus flyttas till Projektcenter.

Spara och publicera ett projekt

När du har skapat ett företagsprojekt i Project Online, eller när du har gjort ändringar i den, måste du publicera projektet. Publicera projektet gör den mest aktuella informationen tillgänglig för andra, inklusive gruppmedlemmar som tilldelats projektets aktiviteter. Du kan också spara dina ändringar utan att publicera dem så att andra kan visa.

 1. Öppna din företagsprojekt för redigering enligt anvisningarna i Öppna ett befintligt projekt. Schemalägg projektsida öppnas.

 2. Tryck på Ctrl + S om du vill spara, när du har gjort ändringar i ditt projekt. Spara projektet och du hör: ”spara slutförts”.

 3. Om du är redo att publicera ändringar trycker du på Ctrl + F6 tills du hör: ”Bläddra flik 1 av 5”. Tryck på TABB tills du hör ”publicera, knappen”, och tryck sedan på RETUR. Projektet har publicerats.

Skriva ut ett projekt

Du kan behöva skriva ut ditt projektschema från ett företagsprojekt att visa det till någon.

 1. Öppna din företagsprojekt enligt anvisningarna i Öppna ett befintligt projekt. Schemalägg projektsida öppnas.

 2. Om du vill skriva ut ditt projektschema trycker du på Ctrl + Skift + O. Dialogrutan Skriv ut öppnas. Du hör ”: < projektnamn > dialogrutan Skriv ut”.

 3. Om du vill välja ett utskriftsalternativ, tryck på RETUR, och Använd upp eller ned piltangenterna tills du hör det alternativ du vill ha. Om du vill markera, tryck på RETUR.

 4. Tryck på TABB för att flytta mellan alternativen i dialogrutan. Expandera alternativet menyer genom att trycka på Alt + Nedåtpil och att göra en markering trycker du på RETUR.

 5. Om du vill skriva ut, tryck på TABB tills du hör ”knappen Skriv ut” och tryck sedan på RETUR.

Se även

Använd en skärmläsare att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Använd en skärmläsare för att skapa en grupp i Project

Tangentbordsgenvägar i Project Online

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Project

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Project

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×