Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa en presentation från en fördefinierad mall. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen. Du kan även använda tillgängliga mallar för att enkelt göra din presentation användbar för en större publik.

Meddelanden: 

Skapa en ny presentation utifrån en mall

PowerPoint erbjuder många mallar som du kan använda. Du kan söka efter mallar eller använda dem som är tillgängliga på menyn Mallar.

 1. Öppna PowerPoint. PowerPoint öppnas i hem -vyn.

 2. Skapa en ny presentation genom att trycka på ALT + N. Den nya menyn öppnas och visar ett sökfält, mallar och teman.

  Obs!: Om du redan ändrar en presentation i vyn Normal och vill skapa en ny från en mall trycker du på Alt + F, N för att gå till Ny-menyn.

 3. Om du vill söka efter en mall trycker du på ALT + N, S. Skriv dina sökord, till exempel tillgängligt, och tryck sedan på RETUR. Om du vill bläddra bland mallarna kan du gå vidare till nästa steg.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det första mallnamnet och Använd sedan piltangenterna för att bläddra bland tillgängliga mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten när du flyttar runt.

 5. Tryck på Retur för att välja en mall eller ett tema. Du hör mallnamnet och "skapa."

 6. Tryck på Retur igen för att ladda ned och börja använda den valda mallen.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden. Tryck på TABB-tangenten för att gå till rubriktextrutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, för att skapa en presentation från en befintlig mall. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen. Du kan även använda tillgängliga mallar för att enkelt göra din presentation användbar för en större publik.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

Skapa en ny presentation utifrån en mall

PowerPoint erbjuder många mallar som du kan använda. Du kan söka efter mallar eller använda dem som är tillgängliga på menyn Mallar.

Söka efter en mall och skapa en ny presentation

 1. Öppna PowerPoint. Du hamnar på en sida med de senaste presentationerna, ett sökfält, mallar och teman.

  Obs!: Om du redan ändrar en presentation i vyn normal och vill skapa en ny från en mall trycker du på skift + kommando + P. Du hör: "nytt från mall."

 2. Om du vill söka efter en mall trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Sök efter alla mallar” och skriver sedan sökorden, till exempel tillgänglig. Listan med tillgängliga mallar uppdateras medan du skriver.

 3. Tryck på TABB-tangenten för att gå till den första mallen. Du hör namnet på den första mallen.

 4. Tryck på piltangenterna för att bläddra bland mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten medan du flyttar framåt.

 5. Tryck på Retur för att välja och ladda ned en mall.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden.

Skapa en ny presentation med mallmenyn

 1. Öppna PowerPoint. Du hamnar på en sida med de senaste presentationerna, ett sökfält, mallar och teman.

  Obs!: Om du redan ändrar en presentation i vyn normal och vill skapa en ny från en mall trycker du på skift + kommando + P. Du hör: "nytt från mall."

 2. Tryck på piltangenterna för att bläddra på menyn för mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten när du flyttar runt.

 3. Tryck på Retur för att välja och ladda ned en mall.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att skapa en presentation från en fördefinierad mall. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen.

Meddelanden: 

 1. Öppna PowerPoint. Du hör antingen ”Tom presentation” om du hamnade i vyn Ny där en lista över tillgängliga mallar och teman visas, eller ”Senaste, rubrik” om du hamnade i vyn Senaste där dina senaste presentationer visas.

 2. Gör något av följande:

  • På menyn Ny sveper du åt höger tills du hör mallen du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Dra ett finger längst ned på skärmen i senaste vyn tills du hör "nytt" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: ”Tom presentation.” Svep åt höger tills du hör den mall du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

   Tips: Om du vill flytta från redigeringsvyn till vyn senaste sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Stäng fil" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du hör en avisering om att spara ditt arbete sveper du åt höger tills du hör "Spara punkter" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Dialog rutan Spara öppnas. Instruktioner om hur du sparar en presentation finns i använda en skärm läsare för att spara en presentation i PowerPoint.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den nya bilden.

 3. Om du vill redigera den nya bilden sveper du åt höger tills du hör det första platshållarelementet på bilden, till exempel ”Rubrik, textruta” och dubbeltrycker sedan på skärmen för att markera den. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan texten med hjälp av skärmtangentbordet.

Tips: Om du vill använda en tillgänglig mall med PowerPoint, måste du spara en övnings presentation med en tillgänglig mall i en moln databas som OneDrive att använda PowerPoint Skriv bords versionen. Sedan kan du öppna den sparade tillgängliga presentationen i PowerPoint för redigering.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att skapa en presentation från en fördefinierad mall. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen.

Meddelanden: 

Skapa en ny presentation utifrån en mall

 1. Öppna PowerPoint för Android.

  Tips: Om du vill gå från miniatyrvyn till Arkiv -menyn sveper du åt vänster tills du hör "Arkiv" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv, meny, öppen”.

  Tips: Om du vill flytta från redigeringsvyn till Arkiv -menyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "ej markerad, tillbaka" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Arkiv" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv, meny, öppen”.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "nytt" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: ”Tom presentation.”

 3. Svep åt höger tills du hör den mall du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Presentationen öppnas i miniatyrvyn och fokus ligger på den nya bilden.

 4. Börja redigera den nya bilden genom att svepa åt höger tills du hör "markerad, bild en" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "redigera." Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

Obs!: Om du vill använda en tillgänglig mall med PowerPoint för Android, måste du spara en övnings presentation med en tillgänglig mall i en moln databas som OneDrive att använda PowerPoint Skriv bords versionen. Då kan du öppna den sparade tillgängliga presentationen i PowerPoint för Android för redigering.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint Mobile med skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att skapa en presentation från en fördefinierad mall. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen.

Meddelanden: 

Skapa en ny presentation utifrån en mall

 1. Öppna PowerPoint Mobile. Du kan använda den senaste vyn för att visa dina senaste presentationer.

  Obs!: Om du redan redigerar en presentation kan du gå till Arkiv -menyn genom att svepa åt vänster eller höger i vyn miniatyr tills du hör "snabb åtkomst, kommandon. Fil "och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Backstage-sida."

 2. Svep åt höger tills du hör "nytt" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Skapa nytt i" och standard plats för att spara.

 3. Dubbel tryck på skärmen om du vill ändra platsen. Svep åt höger om du vill bläddra bland tillgängliga sparade platser och dubbel tryck för att välja en.

 4. Svep åt höger tills du hör den mall du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Presentationen öppnas i miniatyrvyn och fokus ligger på den nya bilden.

 5. Om du vill börja redigera den nya bilden dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: "Snabbmeny." Svep åt höger tills du hör "redigera" och dubbel tryck sedan på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

Tips: Om du vill använda en tillgänglig mall med PowerPoint Mobile, måste du spara en övnings presentation med en tillgänglig mall i en moln databas som OneDrive att använda PowerPoint Skriv bords versionen. Då kan du öppna den sparade tillgängliga presentationen i PowerPoint Mobile för redigering.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa en presentation från en fördefinierad mall. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

 1. Öppna PowerPoint för webben. Du hamnar på en sida med de senaste presentationerna, mallar och teman. Fokus är på mallen för en ny, tom presentation.

  Obs!: Om du redan redigerar en presentation i vyn Normal trycker du på Alt + Windows-tangenten + F, N för att öppna Ny-menyn.

 2. Med skärm läsaren kontrollerar du att genomsöknings läget är inaktiverat. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "öppna fler teman" och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra bland mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten när du flyttar runt.

 4. Tryck på Retur för att välja och öppna en mall. Presentationen öppnas i vyn Normal.

 5. Med skärm läsaren kontrollerar du att genomsöknings läget är aktiverat. Tryck på CTRL + F6 tills du hör "bild panelen" och tryck sedan på TABB för att gå till text rutan Rubrik. Du hör: "Center rubrik plats hållare". Om du vill redigera plats hållaren trycker du på RETUR och skriver texten.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×