Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa en presentation utifrån en fördefinierad mall. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du kan skapa presentationer med ett thought-out arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehåll, inte design med mallar. Du kan även använda tillgängliga mallar för att enkelt göra presentationen användbara för en större publik.

Meddelanden: 

Skapa en ny presentation utifrån en mall

PowerPoint erbjuder en mängd olika mallar som ska användas. Du kan söka efter mallar eller använda kortkommandon som är tillgänglig i menyn mallar.

 1. Öppna PowerPoint. PowerPoint öppnas i vyn Home.

 2. Tryck på Alt + N om du vill skapa en ny presentation. Menyn Ny öppnas och visar ett fält för sökning efter mallar och teman.

  Obs!: Om du redan ändrar en presentation i vyn Normal och vill skapa en ny från en mall trycker du på Alt + F, N för att gå till Ny-menyn.

 3. Om du vill söka efter en mall, tryck på Alt + N, S. typ sökorden, till exempel tillgängliga, och tryck på RETUR. Om du vill bläddra igenom mallarna som fortsätter du med nästa steg.

 4. Tryck på TABB tills du hör första mallnamn och sedan använda piltangenterna för att bläddra bland tillgängliga mallar och teman. Skärmläsaren meddelar objekt som du flyttar.

 5. Tryck på RETUR om du vill välja en mall eller ett tema. Du hör mallnamn och ”skapa”.

 6. Tryck på Retur igen för att ladda ned och börja använda den valda mallen.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden. Tryck på TABB-tangenten för att gå till rubriktextrutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint med tangentbord och skärmläsare inbyggda Mac OS VoiceOver för att skapa en presentation utifrån en befintlig mall. Du kan skapa presentationer med ett thought-out arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehåll, inte design med mallar. Du kan även använda tillgängliga mallar för att enkelt göra presentationen användbara för en större publik.

Meddelanden: 

Skapa en ny presentation utifrån en mall

PowerPoint erbjuder en mängd olika mallar som ska användas. Du kan söka efter mallar eller använda kortkommandon som är tillgänglig i menyn mallar.

Söka efter en mall och skapa en ny presentation

 1. Öppna PowerPoint. Du hamnar på en sida med de senaste presentationerna, ett sökfält, mallar och teman.

  Obs!: Om du redan ändrar en presentation i vyn Normal och vill skapa en ny från en mall trycker du på Skift + Kommando + P. Du hör: ”Ny från mall”.

 2. Om du vill söka efter en mall trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Sök efter alla mallar” och skriver sedan sökorden, till exempel tillgänglig. Listan med tillgängliga mallar uppdateras medan du skriver.

 3. Tryck på TABB-tangenten för att gå till den första mallen. Du hör namnet på den första mallen.

 4. Tryck på piltangenterna för att bläddra bland mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten när du flyttar runt.

 5. Tryck på Retur för att välja och ladda ned en mall.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden.

Skapa en ny presentation med mallmenyn

 1. Öppna PowerPoint. Du vill hamna på en sida som visar de senaste presentationer, en sökfältet, mallar och teman.

  Obs!: Om du redan ändrar en presentation i vyn Normal och vill skapa en ny från en mall trycker du på Skift + Kommando + P. Du hör: ”Ny från mall”.

 2. Tryck på piltangenterna för att bläddra på menyn för mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten när du flyttar runt.

 3. Tryck på Retur för att välja och ladda ned en mall.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att skapa en presentation från en fördefinierad mall. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen.

Meddelanden: 

 1. Öppna PowerPoint. Du hör antingen ”tom presentation” om landas i vyn Nytt med en lista över tillgängliga mallar och teman eller ”senaste, rubrik” om landas i vyn senaste visar dina senaste presentationer.

 2. Gör något av följande:

  • På menyn Ny sveper du åt höger tills du hör mallen du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • I vyn senaste drar du ett finger längst ned på skärmen tills du hör ”nytt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”tom presentation”. Svep åt höger tills du hör den mall du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen.

   Tips: Flytta från redigeringsvyn till senaste vy, Svep till vänster eller höger tills du hör ”Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du hör en avisering om du vill spara ditt arbete, Svep åt höger tills du hör ”spara punkterna” och dubbeltryck sedan på skärmen. Dialogrutan Spara öppnas. Anvisningar om hur du sparar en presentation går du till använda en skärmläsare om du vill spara presentationen i PowerPoint.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den nya bilden.

 3. Om du vill redigera den nya bilden sveper du åt höger tills du hör det första platshållarelementet på bilden, till exempel ”Rubrik, textruta” och dubbeltrycker sedan på skärmen för att markera den. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan texten med hjälp av skärmtangentbordet.

Tips: Om du vill använda en tillgänglig mall med PowerPoint måste du spara en dockan presentation med en tillgänglig mall till en molnbaserad databasen, till exempel OneDrive använder PowerPoint skrivbordsversionen. Du kan öppna den sparade tillgängliga presentationen i PowerPoint för redigering.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan du skapa en presentation utifrån en fördefinierad mall. Du kan skapa presentationer med ett thought-out arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehåll, inte design med mallar.

Meddelanden: 

Skapa en ny presentation utifrån en mall

 1. Öppna PowerPoint för Android.

  Tips: Om du vill flytta från vyn Miniatyr med Arkiv-menyn genom att svepa åt vänster tills du hör ”fil” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv-menyn, öppna”.

  Tips: Om du vill flytta från vyn redigering med Arkiv-menyn, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”markerad inte tillbaka”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep till vänster tills du hör ”Arkiv” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv-menyn, öppna”.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”nytt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”tom presentation”.

 3. Svep åt höger tills du hör den mall du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Presentationen öppnas i miniatyrvyn och fokus ligger på den nya bilden.

 4. Du vill börja redigera ny bild, Svep åt höger tills du hör ”markerad bild något” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”redigera”. Dubbelklicka på skärmen. Bilden öppnas i vyn redigering.

Obs!: Om du vill använda en tillgänglig mall med PowerPoint för Android måste du spara en dockan presentation med en tillgänglig mall till en molnbaserad databasen, till exempel OneDrive använder PowerPoint skrivbordsversionen. Du kan öppna den sparade tillgängliga presentationen i PowerPoint för Android för redigering.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint Mobile med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, för att skapa en presentation utifrån en fördefinierad mall. Du kan skapa presentationer med ett thought-out arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehåll, inte design med mallar.

Meddelanden: 

Skapa en ny presentation utifrån en mall

 1. Öppna PowerPoint Mobile. Du vill hamna i vyn senaste visar dina senaste presentationer.

  Obs!: Om du redan redigerar en presentation från vyn Miniatyr för att gå till Arkiv-menyn, Svep till vänster eller höger tills du hör ”kommandon för snabb åtkomst. Fil ”och sedan dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”Backstage sidan”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”nytt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”skapa nya i” och standardvärdet lagringsplats.

 3. Ändra plats, dubbelknacka på skärmen. Dra åt höger för att bläddra bland tillgängliga spara platser och dubbeltryck för att välja ett.

 4. Svep åt höger tills du hör den mall du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Presentationen öppnas i miniatyrvyn och fokus ligger på den nya bilden.

 5. Om du vill börja redigera den nya bilden, dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”snabbmeny”. Svep åt höger tills du hör ”redigera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden öppnas i vyn redigering.

Tips: Om du vill använda en tillgänglig mall med PowerPoint Mobile måste du spara en dockan presentation med en tillgänglig mall till en molnbaserad databasen, till exempel OneDrive använder PowerPoint skrivbordsversionen. Du kan öppna den sparade tillgängliga presentationen i PowerPoint Mobile för redigering.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint Online med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa en presentation utifrån en fördefinierad mall. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du kan skapa presentationer med ett thought-out arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehåll, inte design med mallar.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

 1. Öppna PowerPoint Online. Du vill hamna på en sida som visar de senaste presentationer, mallar och teman. Den fokuserar på den nya mallen tom presentation.

  Obs!: Om du redan redigerar en presentation i vyn Normal trycker du på Alt + Windows-tangenten + F, N för att öppna Ny-menyn.

 2. Med Skärmläsaren, kontrollera att skanningsläge är avstängd. Tryck på TABB tills du hör ”komma åt fler teman” och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra bland mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten när du flyttar runt.

 4. Tryck på Retur för att välja och öppna en mall. Presentationen öppnas i vyn Normal.

 5. Med Skärmläsaren, kontrollera att skanna läget. Flytta rubriktextrutan, trycka på Ctrl + F6 tills du hör ”bilder”, och tryck sedan på TABB. Du hör: ”Center rubrikplatshållare”. Om du vill redigera platshållaren, tryck på RETUR och Skriv texten.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Online

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×