Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skapa en presentation från en fördefinierad mall. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen. Du kan även använda tillgängliga mallar för att enkelt göra din presentation användbar för en större publik.

Meddelanden: 

I PowerPoint 2016 erbjuds flera olika mallar som kan användas. Du kan söka efter mallar eller använda dem som är tillgängliga på menyn Mallar.

 1. Öppna PowerPoint 2016. PowerPoint öppnas i en vy som visar de senaste presentationerna, ett sökfält, mallar och teman.

  Obs!: Om du redan ändrar en presentation i vyn Normal och vill skapa en ny från en mall trycker du på Alt + F, N för att gå till Ny-menyn.

 2. Tryck på Alt + S för att söka efter en mall. Skriv sökorden, till exempel tillgänglig, och tryck sedan på Retur. Om du inte vill att söka efter mallar kan du fortsätta med nästa steg.

 3. Tryck på piltangenterna för att bläddra bland tillgängliga mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten när du flyttar runt.

 4. Tryck på Retur för att välja en mall eller ett tema. Dialogrutan för information öppnas.

 5. Tryck på Retur igen för att ladda ned och börja använda den valda mallen.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden. Tryck på TABB-tangenten för att gå till rubriktextrutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att skapa en presentation från en befintlig mall. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen. Du kan även använda tillgängliga mallar för att enkelt göra din presentation användbar för en större publik.

Meddelanden: 

Skapa en ny presentation utifrån en mall

I PowerPoint 2016 erbjuds flera olika mallar som kan användas. Du kan söka efter mallar eller använda dem som är tillgängliga på menyn Mallar.

Söka efter en mall och skapa en ny presentation

 1. Öppna PowerPoint. Du hamnar på en sida med de senaste presentationerna, ett sökfält, mallar och teman.

  Obs!: Om du redan ändrar en presentation i vyn Normal och vill skapa en ny från en mall trycker du på Skift + Kommando + P. Du hör: ”Ny från mall”.

 2. Om du vill söka efter en mall trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Sök efter alla mallar” och skriver sedan sökorden, till exempel tillgänglig. Listan med tillgängliga mallar uppdateras medan du skriver.

 3. Tryck på TABB-tangenten för att gå till den första mallen. Du hör namnet på den första mallen.

 4. Tryck på piltangenterna för att bläddra bland mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten när du flyttar runt.

 5. Tryck på Retur för att välja och ladda ned en mall.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden.

Skapa en ny presentation med mallmenyn

 1. Öppna PowerPoint. Du hamnar på en sida med de senaste presentationerna, ett sökfält, mallar och teman.

  Obs!: Om du redan ändrar en presentation i vyn Normal och vill skapa en ny från en mall trycker du på Skift + Kommando + P. Du hör: ”Ny från mall”.

 2. Tryck på piltangenterna för att bläddra på menyn för mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten när du flyttar runt.

 3. Tryck på Retur för att välja och ladda ned en mall.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att skapa en presentation från en fördefinierad mall. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint 2016 för iOS finns i Pekguide för PowerPoint för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 1. Öppna PowerPoint 2016 för iOS. Du hör antingen ”Tom presentation” om du hamnade i vyn Ny där en lista över tillgängliga mallar och teman visas, eller ”Senaste, rubrik” om du hamnade i vyn Senaste där dina senaste presentationer visas.

 2. Gör något av följande:

  • På menyn Ny sveper du åt höger tills du hör mallen du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • På menyn Senaste drar du med fingret längst ned på skärmen tills du hör ”Ny, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Tom presentation.” Svep åt höger tills du hör den mall du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

   Tips: Om du vill gå från vyn Redigering till vyn Senaste sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Stäng fil, knapp". Dubbeltryck sedan på skärmen. Om du hör ett meddelande om att spara ditt arbete sveper du åt höger tills du hör ”Spara, ellips, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Dialogrutan Spara visas. Mer information om hur du sparar en presentation finns i Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den nya bilden.

 3. Om du vill redigera den nya bilden sveper du åt höger tills du hör det första platshållarelementet på bilden, till exempel ”Rubrik, textruta” och dubbeltrycker sedan på skärmen för att markera den. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan texten med hjälp av skärmtangentbordet.

Tips: Om du vill använda en tillgänglig mall med PowerPoint 2016 för iOS måste du spara en dummy-presentation med en tillgänglig mall till en lagringsplats i molnet, till exempel OneDrive med hjälp av skrivbordsversionen av PowerPoint 2016. Då kan du öppna den sparade tillgängliga presentationen i PowerPoint 2016 för iOS för redigering.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använd PowerPoint med TalkBack, den inbyggda Android-skärmläsaren, för att skapa en presentation från en fördefinierad mall. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint för Android finns i pekguiden för PowerPoint för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

 1. Öppna PowerPoint för Android.

  Tips: Om du vill gå från miniatyrvyn till Arkiv-menyn sveper du åt vänster tills du hör ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv-menyn, Öppen.”

  Tips: Om du vill gå från vyn Redigering till vyn Arkiv sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Ej markerad, knapp, Växla tillbaka". Dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Arkiv, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv- menyn, Öppna”.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Ny, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Tom presentation.”

 3. Svep åt höger tills du hör den mall du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Presentationen öppnas i miniatyrvyn och fokus ligger på den nya bilden.

 4. Om du vill börja redigera den nya bilden, sveper du höger tills du hör "Markerad, bild ett". Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera”. Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

Obs!: Om du vill använda en tillgänglig mall med PowerPoint för Android måste du spara en dummy-presentation med en tillgänglig mall till en lagringsplats i molnet, till exempel OneDrive med hjälp av skrivbordsversionen av PowerPoint 2016. Då kan du öppna den sparade tillgängliga presentationen i PowerPoint för Android för redigering.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använd PowerPoint med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skapa en presentation från en fördefinierad mall. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint Mobile finns i pekguiden för PowerPoint Mobile för Windows 10.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 1. Öppna PowerPoint Mobile. Du kommer till Senaste-menyn där dina senaste presentationer visas.

  Obs!: Om du vill gå från miniatyrvyn till Arkiv-menyn sveper du åt höger tills du hör ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Backstage, sida.”

  Obs!: Om du vill gå från vyn Redigering till Arkiv-menyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Kommandon för snabb åtkomst, Av, Tillbaka, knapp". Dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Arkiv, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Backstage, sida.”

 2. Svep åt höger tills du hör ”Ny, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ny, Tom presentation.”

 3. Svep åt höger tills du hör den mall du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Presentationen öppnas i miniatyrvyn och fokus ligger på den nya bilden.

 4. Om du vill börja redigera den nya bilden dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: "Snabbmeny." Svep åt höger tills du hör ”Redigera, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

Tips: Om du vill använda en tillgänglig mall med PowerPoint Mobile måste du spara en dummy-presentation med en tillgänglig mall till en lagringsplats i molnet, till exempel OneDrive med hjälp av skrivbordsversionen av PowerPoint 2016. Då kan du öppna den sparade tillgängliga presentationen i PowerPoint Mobile för redigering.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint med tangentbord och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skapa en presentation från en fördefinierad mall. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i PowerPoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

 1. Öppna PowerPoint 2016. Du hamnar på en sida med de senaste presentationerna, mallar och teman. Fokus är på mallen för en ny, tom presentation.

  Tips: Om du redan redigerar en presentation i vyn Normal trycker du på Alt + Windows-tangenten + F, N för att öppna Ny-menyn.

 2. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra bland mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten när du flyttar runt.

 3. Tryck på Retur för att välja och öppna en mall. Presentationen öppnas i vyn Normal.

 4. Om du vill gå till rubriktextrutan trycker du på Ctrl + F6 tills du hör "Bilder". Tryck sedan på TABB-tangenten. Du hör: "Centrera rubrik, platshållare." Om du vill redigera platshållaren trycker du på Retur och skriver din text.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Online

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×