Använda en skärmläsare för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Använda en skärmläsare för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd SharePoint Online med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek så du kan visa objekt på ett sätt som passar dig. Du kan till exempel lägga till kolumner, välja vilka kolumner som ska visas och ordna kolumner i den ordning du vill. Du kan också sortera, filtrera, gruppera och ta bort objekt för att skapa en vy som passar dina behov. När du är klar ger du vyn ett namn och sparar den. En länk till den anpassade vyn visas på menyn Visa på den dokumentbibliotekssida där du skapade vyn.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om tangentbordsgenvägar finns i Kortkommandon i SharePoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder SharePoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom SharePoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte SharePoint Online.

I det här avsnittet

Lägga till en kolumn

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till dokumentbiblioteket där du vill lägga till en kolumn.

 3. I listvyn trycker du på tabbtangenten tills du hör ”Rutnätskolumnrubriker, använd menyer för att sortera, filtrera eller gruppera efter en kolumn”. (I Skärmläsaren hör du ”Tabellnamn” och namnet på nästa kolumn.)

  Tips: I panelvyn visas inte kolumnrubriker som standard. För att visa dem använder du tabbtangenten tills du hör ”Ordna, aktivera filtrering, sortering och gruppering på metadatavärde” och sedan trycker du på Retur.

 4. Tryck på Högerpil tills du hör ”Knappmenyn lägga till eller ändra kolumner”, och tryck sedan på Retur. (I Skärmläsaren, hör du ”Knapp”.) En undermeny öppnas och du hör ”Meny”. (I Skärmläsaren, hör du det första alternativet, ”Enskild rad med text”.)

 5. För att navigera mellan alternativen (som Tal, Person, Datum och Annat), använder du Nedåtpilen och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Skapa kolumn öppnas med fokus på redigeringsrutan Kolumnnamn. (I Skärmläsaren, trycker du på tabbtangenten för att aktivera redigeringsrutan Kolumnnamn.)

 6. Skriv ett namn för kolumnen.

 7. Tryck på tabbtangenten tills du kommer till knappen Skapa och tryck på Retur. Kolumnen läggs in till höger om de befintliga kolumnerna.

Ordna kolumnerna i ett dokumentbibliotek

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till dokumentbiblioteket som har kolumner som du vill ordna.

 3. I listvyn trycker du på tabbtangenten tills du hör ”Rutnätskolumnrubriker, använd menyer för att sortera, filtrera eller gruppera efter en kolumn”. (I Skärmläsaren hör du ”Tabellnamn” och namnet på nästa kolumn.)

  Tips: I panelvyn visas inte kolumnrubriker som standard. För att visa dem använder du tabbtangenten tills du hör ”Ordna, aktivera filtrering, sortering och gruppering på metadatavärde” och sedan trycker du på Retur.

 4. Tryck på Högerpil tills du hör ”Knappmenyn lägga till eller ändra kolumner”, och tryck sedan på Retur. (I Skärmläsaren, hör du ”Knapp”.) En undermeny öppnas och du hör ”Meny”. (I Skärmläsaren, hör du det första alternativet, ”Enskild rad med text”.)

 5. Tryck på nedpilen tills du hör ”Visa/dölj kolumner, ändra vilka kolumner som visas och ändra kolumnordning”, och tryck på Retur. Dialogrutan Redigera vykolumner öppnas och du hör ”Dialogruta”. (I Skärmläsaren läses inte namnet på dialogrutan upp.)

 6. För att flytta till listan med kolumner, tryck på tabbtangenten. Skärmläsaren läser upp namnet på den första kolumnrubriken i listan. Tryck på Nedåtpil för att höra namnet på kolumnerna.

 7. När du hör namnet på den kolumn du vill flytta.

  • För att flytta upp kolumnen i listan (till vänster i dokumentlistan), trycker du på Högerpil. När du hör kolumnnamnet och ”Knappen flytta kolumn uppåt”, trycker du på Blanksteg eller Retur. Upprepa detta steg tills kolumnen är i den position du vill.

  • För att flytta ned kolumnen i listan (till höger i dokumentlistan), trycker du på Högerpil två gånger. När du hör kolumnnamnet och ”Knappen flytta kolumn nedåt”, trycker du på Blanksteg eller Retur. Upprepa detta steg tills kolumnen är i den position du vill.

   Tips: Du kan bara flytta kolumner som visas. För att visa en kolumn väljer du kolumnen i listan och trycker på Blanksteg.

 8. För att kontrollera kolumnerna ordning trycker du på Uppåtpil tills du hör namnet på den första kolumnen i listan (som standard är den första kolumnrubriken DocIcon), och använder sedan Nedåtpil.

 9. För att använda dina val, trycker du på tabbtangenten tills du hör ”Meny, tillämpa” och sedan på Retur. (I Skärmläsaren hör du ”Tillämpa”.)

Sortera objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till dokumentbiblioteket som har kolumner som du vill sortera.

 3. I listvyn trycker du på tabbtangenten tills du hör ”Rutnätskolumnrubriker, använd menyer för att sortera, filtrera eller gruppera efter en kolumn”. (I Skärmläsaren hör du ”Tabellnamn” och namnet på nästa kolumn.)

  Tips: I panelvyn visas inte kolumnrubriker som standard. För att visa dem använder du tabbtangenten tills du hör ”Ordna, aktivera filtrering, sortering och gruppering på metadatavärde” och sedan trycker du på Retur.

 4. Tryck på Högerpil tills du hör ”Ordna efter”, namnet på kolumnen du vill sortera (exempelvis, Namn, Ändringsdatum, Ändrad av eller Incheckningskommentar), och ”Kolumnrubrik”, och tryck sedan på Retur. En snabbmeny öppnas och du hör ”Snabbmeny” och det första alternativet på listan. De tillgängliga alternativen beror på typen av data i kolumnen, exempelvis A till Ö, Äldre till nyare eller Mindre till större. Välj ett sorteringsalternativ genom att trycka på Uppåtpil eller Nedåtpil tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på Retur. Kolumnordningen ändras och fokus går till det första objektet i dokumentbiblioteket.

Filtrera objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till dokumentbiblioteket som har kolumner som du vill filtrera.

 3. I listvyn trycker du på tabbtangenten tills du hör ”Rutnätskolumnrubriker, använd menyer för att sortera, filtrera eller gruppera efter en kolumn”. (I Skärmläsaren hör du ”Tabellnamn” och namnet på nästa kolumn.)

  Tips: I panelvyn visas inte kolumnrubriker som standard. För att visa dem använder du tabbtangenten tills du hör ”Ordna, aktivera filtrering, sortering och gruppering på metadatavärde” och sedan trycker du på Retur.

 4. Tryck på Högerpil tills du hör ”Ordna efter”, namnet på kolumnen du vill filtrera (exempelvis, Namn, Ändringsdatum, Ändrad av eller Incheckningskommentar), och ”Kolumnrubrik”, och tryck sedan på Retur. En snabbmeny öppnas och du hör ”Snabbmeny” och det första alternativet på listan. De tillgängliga alternativen beror på typen av data i kolumnen, exempelvis A till Ö, Äldre till nyare eller Mindre till större.

 5. Tryck på Nedåtpil tills du hör ”Filtrera efter undermeny” och tryck sedan på Högerpil. (I Skärmläsaren, hör du ”Filtrera efter, menyobjekt”.) En undermeny öppnas.

 6. Tryck på Nedåtpil tills du hör värdet du vill använda för att filtrera objekten i kolumnen. Tillgängliga värden beror på vilka data som finns i kolumnen. Om du exempelvis filtrerar kolumnen Ändrad, kan du välja datum.

 7. Tryck på Retur. Bara objekt som överensstämmer med värdet du valt visas i listan.

Obs!: Ta bort ett filter genom att gå till snabbmenyn för kolumnen, tryck på Nedåtpil tills du hör ”Rensa filter” och tryck sedan på Retur.

Gruppera objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till dokumentbiblioteket som har kolumner som du vill gruppera.

 3. I listvyn trycker du på tabbtangenten tills du hör ”Rutnätskolumnrubriker, använd menyer för att sortera, filtrera eller gruppera efter en kolumn”. (I Skärmläsaren hör du ”Tabellnamn” och namnet på nästa kolumn.)

  Tips: I panelvyn visas inte kolumnrubriker som standard. För att visa dem använder du tabbtangenten tills du hör ”Ordna, aktivera filtrering, sortering och gruppering på metadatavärde” och sedan trycker du på Retur.

 4. Tryck på Högerpil tills du hör ”Ordna efter”, namnet på kolumnen du vill gruppera objekt efter (exempelvis, Namn, Ändringsdatum, Ändrad av eller Incheckningskommentar), och ”Kolumnrubrik”, och tryck sedan på Retur. En snabbmeny öppnas och du hör det första alternativet på listan. De tillgängliga alternativen beror på typen av data i kolumnen, exempelvis A till Ö, Äldre till nyare eller Mindre till större.

 5. Tryck på Nedåtpil tills du hör ”Gruppera efter” och namnet på kolumnen och tryck sedan på Retur. Dokumenten i biblioteket grupperas efter värdet du valde. Objekten i kolumnen Ändringsdatum grupperas exempelvis efter det datum då de ändrades.

Ta bort ett objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online. För de flesta är det SharePoint Online som är standardinställningen, men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska vyn. Om du vill visa dokumentbibliotek i SharePoint Online trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till dokumentbiblioteket som har objektet du vill ta bort.

 3. Markera objektet du vill ta bort (exempelvis en fil, mapp, OneNote-anteckningsbok, länk eller kolumn).

 4. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”Öppna”.

 5. Tryck på Högerpil tills du hör ”Ta bort” och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Ta bort öppnas med fokus på knappen Avbryt, och du hör ”Ta bort? Vill du flytta det här objektet till papperskorgen?”

 6. Tryck på tabbtangenten för att gå till knappen Ta bort.

 7. Tryck på Retur. Filen flyttas till papperskorgen och fokus återgår till bibliotekslistan.

Namnge och spara en anpassad vy i ett dokumentbibliotek

När du skapat en anpassad vy visas en asterisk intill vyns namn i Visa-menyn längst upp till höger i dokumentbibliotekets sida för att ange att vyn ändrats. Om du exempelvis ändrade vyn Alla dokument, visas den i Visa-menyn som Alla dokument*. Så här sparar du ändringarna:

 1. Se till att inga objekt är markerade i dokumentbiblioteket. Knappen Ny och Visa-menyn är bara tillgängliga när inga objekt är valda.

 2. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”Ny, skapa ny mapp”.

 3. Tryck på Högerpil tills du hör ”Menyn visa” och tryck på Retur. En snabbmeny öppnas och du hör ”Snabbmeny, lista”.

 4. Tryck på Nedåtpil tills du hör ”Spara ändringar eller skapa en ny vy” och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Spara som öppnas med fokus i redigeringsrutan Spara aktuell vy eller skriv ett nytt namn.

 5. Skriv ett namn för vyn och tryck på tabbtangenten tills du kommer till knappen Spara och tryck sedan på Retur. En länk till den anpassade vyn läggs till i Visa-menyn för biblioteket där du skapade vyn och asterisken bredvid namnet tas bort.

Ställa in standardvyn för ett dokumentbibliotek

För att ställa in standardvyn för ett dokumentbibliotek måste du ha behörigheten biblioteksägare eller administratör för biblioteket. Mer information finns i Inställningar för vyer.

Ta bort en anpassad vy av ett dokumentbibliotek

För att ta bort en anpassad vy av ett dokumentbibliotek måste du ha behörigheten biblioteksägare eller administratör för biblioteket. Stegen för att ta bort en anpassad vy av ett dokumentbibliotek beskrivs i Ta bort en vy.

Se även

Använda en skärmläsare för att redigera en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Använda en skärmläsare för att välja vilka kolumner som ska visas i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Kortkommandon i SharePoint Online

Komma igång med en skärmläsare med ett modernt dokumentbibliotek i SharePoint Online

Hjälpmedelsfunktioner i SharePoint Online

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×