Använda en skärmläsare för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Använda en skärmläsare för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda SharePoint Online med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek till Visa objekt i ett sätt som passar bäst för dig. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får lära dig att lägga till kolumner, Markera de kolumner som du vill visaoch ordna kolumner i den ordning du vill. Du kan också sortera, filtrera, gruppera eller ta bort objekt om du vill skapa en vy som passar dina behov. När du är klar klickar du bara ge vyn ett namn och spara den. En länk till en anpassad vy visas på menyn Visa på dokumentbibliotekssidan där du skapat vyn.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder SharePoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom SharePoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte SharePoint Online.

I det här avsnittet

Lägga till en kolumn

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online upplevelse. För de flesta är SharePoint Online upplevelse standard. Men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska upplevelsen. Om du vill visa SharePoint Online vy för dokumentbibliotek trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online upplevelse och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till dokumentbiblioteket där du vill lägga till en kolumn.

 3. I vyn Samlingslista, tryck på TABB tills du hör: ”lista med mappar och filer”. I JAWS, du hör: ”Anger tabell”.

 4. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”Lägg till kolumn” och tryck sedan på RETUR. Menyn Lägg till kolumn öppnas.

 5. Om du vill flytta genom menyn tryck alternativ (till exempel tal, Person, datum med mera), på nedåt tills du hör något och tryck sedan på RETUR. Dialogrutan Skapa en kolumn öppnas med fokus på rutan kolumnnamn.

 6. Skriv ett namn för kolumnen.

 7. Tryck på TABB tills du kommer till knappen Spara och tryck på RETUR. Kolumnen läggs till höger om dina befintliga kolumner.

Ordna kolumnerna i ett dokumentbibliotek

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online upplevelse. För de flesta är SharePoint Online upplevelse standard. Men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska upplevelsen. Om du vill visa SharePoint Online vy för dokumentbibliotek trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online upplevelse och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till dokumentbiblioteket som har kolumner som du vill ordna.

 3. I vyn Samlingslista, tryck på TABB tills du hör: ”lista med mappar och filer”. I JAWS, du hör: ”Anger tabell”.

 4. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”Lägg till kolumn” och tryck sedan på RETUR. Menyn Lägg till kolumn öppnas.

 5. Tryck på NEDPIL tills du hör ”Visa/Dölj kolumner” och tryck på RETUR. Dialogrutan Redigera vykolumner öppnas.

 6. Tryck på TABB för att flytta till listan över kolumner. Skärmläsaren läser du namnet på den första kolumnrubriken i listan. Om du vill bläddra namnen på kolumnerna, tryck på nedåt tills du hör den som du vill flytta.

 7. När du hör namnet på den kolumn du vill flytta.

  • Om du vill flytta kolumnen uppåt i listan (till vänster i listan dokument), tryck på HÖGERPIL tills du hör ”flytta kolumnen uppåt” och tryck sedan på blanksteg eller RETUR. Kolumnen flyttas med ett steg. Upprepa det här steget tills kolumnen är på den plats du vill ha.

  • Om du vill flytta kolumnen nedåt i listan (till höger i listan dokument), trycker du på HÖGERPIL tills du hör ”flytta kolumnen ned knappen” och tryck sedan på blanksteg eller RETUR. Kolumnen flyttas med ett steg. Upprepa det här steget tills kolumnen är på den plats du vill ha.

   Tips: Du kan bara flytta kolumner som visas. För att visa en kolumn väljer du kolumnen i listan och trycker på Blanksteg.

 8. För att kontrollera kolumnerna ordning trycker du på Uppåtpil tills du hör namnet på den första kolumnen i listan (som standard är den första kolumnrubriken DocIcon), och använder sedan Nedåtpil.

 9. Tryck på TABB tills du hör ”Använd” och tryck på RETUR om du vill använda dina val.

Sortera objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online upplevelse. För de flesta är SharePoint Online upplevelse standard. Men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska upplevelsen. Om du vill visa SharePoint Online vy för dokumentbibliotek trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online upplevelse och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till dokumentbiblioteket som har kolumner som du vill sortera.

 3. I vyn Samlingslista, tryck på TABB tills du hör: ”lista med mappar och filer”. I JAWS, du hör: ”Anger tabell”.

 4. Tryck på HÖGERPIL tills du hör namnet på den kolumn du vill sortera efter (till exempel namn, ändrad datum, ändrat av eller kontrollera i kommentar) och tryck sedan på RETUR. En snabbmeny öppnas. De tillgängliga alternativen beror på vilken typ av data som hittas i kolumnen, till exempel, A till Ö, gamla till nyare eller mindre till större. Om du vill välja ett sorteringsalternativ, trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör det alternativ du vill använda och tryck på RETUR. Kolumnordning ändras och fokus till det första objektet i biblioteket.

Filtrera objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online upplevelse. För de flesta är SharePoint Online upplevelse standard. Men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska upplevelsen. Om du vill visa SharePoint Online vy för dokumentbibliotek trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online upplevelse och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till dokumentbiblioteket som har kolumner som du vill filtrera.

 3. I vyn Samlingslista, tryck på TABB tills du hör: ”lista med mappar och filer”. I JAWS, du hör: ”Anger tabell”.

 4. Tryck på HÖGERPIL tills du hör namnet på den kolumn som du vill filtrera efter (till exempel namn, ändrad datum, ändrat av eller kontrollera i kommentar) och tryck sedan på RETUR. En snabbmeny öppnas.

 5. Tryck på NEDPIL tills du hör ”filtrera efter” och tryck sedan på RETUR. Dialogrutan Filter genom att öppnas.

 6. Tryck på TABB tills du hör det värde som du vill använda för att filtrera objekt i kolumnen och tryck på RETUR för att markera den. Värden som är tillgängliga beror på informationen i den kolumnen. Om du har filtrerat efter kolumnen ändrad kan du välja datum.

 7. Tryck på Retur. Bara objekt som överensstämmer med värdet du valt visas i listan.

Obs!: Om du vill ta bort ett filter, flytta till på snabbmenyn för kolumnen och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör ”Rensa filter” och tryck sedan på RETUR.

Gruppera objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online upplevelse. För de flesta är SharePoint Online upplevelse standard. Men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska upplevelsen. Om du vill visa SharePoint Online vy för dokumentbibliotek trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online upplevelse och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till dokumentbiblioteket som har kolumner som du vill gruppera.

 3. I vyn Samlingslista, tryck på TABB tills du hör: ”lista med mappar och filer”. I JAWS, du hör: ”Anger tabell”.

 4. Tryck på HÖGERPIL tills du hör namnet på den kolumn du vill gruppera objekten efter och tryck sedan på RETUR. En snabbmeny öppnas.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Gruppera efter”, följt av namnet på kolumnen och tryck på RETUR. Dokument i biblioteket grupperas efter det värde som du valt. Till exempel grupperade objekten i kolumnen ändrad efter det datum som har ändrats.

Ta bort ett objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Logga in på organisationens Office 365-konto, starta SharePoint-appen och öppna sedan ditt dokumentbibliotek.

  Tips: Det finns två vyer för dokumentbibliotek i SharePoint Online: klassisk och SharePoint Online upplevelse. För de flesta är SharePoint Online upplevelse standard. Men om du hör "Ta en titt-knappen" när du navigerar i dokumentbiblioteket använder du den klassiska upplevelsen. Om du vill visa SharePoint Online vy för dokumentbibliotek trycker du på Retur när du hör ”Ta en titt-knappen”. När vyn för dokumentbiblioteket ändras till SharePoint Online upplevelse och fokus flyttar från Ta en titt-knappen till länken Nytt hör du namnet på ditt dokumentbibliotek, följt av ”Nytt”.

 2. Gå till dokumentbiblioteket som har objektet du vill ta bort.

 3. Tryck på upp och ned piltangenterna tills du hör objektet du vill ta bort (till exempel en fil, mapp, OneNote anteckningsbok, länk, eller kolumn) och markera den genom att trycka på blanksteg.

 4. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”dela”.

 5. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”ta bort” och tryck på RETUR. Dialogrutan Ta bort öppnas med fokus på Avbryt och du hör ”Delete”, följt av namnet på objektet.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”ta bort knappen” och tryck sedan på RETUR. Objektet flyttas till Papperskorgen och fokus återgår till bibliotekslistan.

Namnge och spara en anpassad vy i ett dokumentbibliotek

När du skapat en anpassad vy visas en asterisk intill vyns namn i Visa-menyn längst upp till höger i dokumentbibliotekets sida för att ange att vyn ändrats. Om du exempelvis ändrade vyn Alla dokument, visas den i Visa-menyn som Alla dokument*. Så här sparar du ändringarna:

 1. Kontrollera att inga objekt är markerade i dokumentbiblioteket. Nytt-knappen och menyn Visa alternativ är tillgängliga när inga objekt är markerade.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Nytt”.

 3. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”visningsalternativ” och tryck på RETUR. En snabbmeny öppnas och du hör markerad vy.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”spara vyn som” och tryck på RETUR. Dialogrutan Spara som öppnas med fokus i rutan Spara aktuell vy eller Skriv ett nytt namn.

 5. Skriv ett namn för vyn och tryck sedan på TABB tills du hör ”knappen Spara” och tryck på RETUR. En länk till din egen vy läggs till Visa alternativ-menyn i det bibliotek där du har skapat vyn och asterisk bredvid namnet på vyn tas bort.

Ställa in standardvyn för ett dokumentbibliotek

För att ställa in standardvyn för ett dokumentbibliotek måste du ha behörigheten biblioteksägare eller administratör för biblioteket. Mer information finns i Inställningar för vyer.

Ta bort en anpassad vy av ett dokumentbibliotek

För att ta bort en anpassad vy av ett dokumentbibliotek måste du ha behörigheten biblioteksägare eller administratör för biblioteket. Stegen för att ta bort en anpassad vy av ett dokumentbibliotek beskrivs i Ta bort en vy.

Se även

Använda en skärmläsare för att redigera en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Använda en skärmläsare för att välja vilka kolumner som ska visas i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Kortkommandon i SharePoint Online

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i SharePoint Online

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders