Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Microsoft_Teams med tangent bordet och en skärm läsare för att söka efter konversationer, personer och filer. Vi har testat det med JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

Sök efter en konversation, person eller fil

Du kan snabbt söka efter ett meddelande, en kontakt eller en fil.

 1. Gå till sökrutan genom att trycka på CTRL + E.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en konversation eller en kontakt skriver du sökorden. Sök Resultat listan uppdateras medan du skriver.

  • Om du vill söka efter en fil skriver du /File och trycker på RETUR. Listan med filer öppnas. Om du vill begränsa antalet resultat börjar du skriva namnet på filen.

 3. Du bläddrar i listan med sökresultat genom att trycka på upp- eller nedpilen. Skärm läsaren meddelar Sök resultat.

 4. Tryck på RETUR för att välja ett Sök resultat.

Se även

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att kontrol lera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS, för att söka efter meddelanden, personer och filer i appen Microsoft_Teams_for_Mac för teamsamarbete. Sökresultaten delas upp mellan flikar och underflikar för Meddelanden, Kontakter och Filer, om tillämpligt.

Meddelanden: 

 • Nya Office_365-funktioner släpps gradvis till Office_365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil

 1. Gå till Sök-rutan genom att trycka på Alternativ + E.

 2. Skriv sökorden och tryck sedan på Retur.

  Du hör antalet matchningar och namnet på den flik eller underflik som är markerad för närvarande.

 3. Om du vill navigera mellan flikar eller underflikar trycker du på vänster- eller högerpilen. Tryck på Retur för att markera en flik.

  Om du vill gå tillbaka till en huvudflik från en underflik trycker du på Skift + Tabb.

 4. Om du vill navigera till listan med sökresultat trycker du på Tabb tills du hör det första resultatet.

 5. Om du vill bläddra i listan med sökresultat trycker på höger- eller vänsterpilen. VoiceOver läser upp informationen om meddelandet, personen eller filen när du når dem.

  Tips: Om du vill filtrera Sök resultaten trycker du på TABB tills du hör: "filter" och trycker sedan på RETUR. Om du vill navigera mellan fälten i dialogrutan som öppnas trycker du på Tabb eller Skift + Tabb. Om du vill expandera en lista för att välja ett alternativ trycker du på blanksteg. Tryck på Retur för att välja ett alternativ. När du är klar trycker du på TABB tills VoiceOver meddelar: "filter". Tryck på Kontroll + Alternativ + blanksteg för att välja knappen och tillämpa filtreringskriterierna.

 6. Gör följande om du vill utforska ett enskilt sökresultat:

  • På fliken Meddelanden trycker du på Retur på ett sökresultat för att öppna konversationen med sökresultatet i huvudvyn.

  • På fliken Kontakter trycker du på Retur på ett sökresultat för att öppna personens sida i huvudvyn.

  • På fliken Filer trycker du på Retur för att öppna filen. Beroende på filen kan den öppnas i exempelvis Microsoft_Teams filvisare eller standardwebbläsaren.

Se även

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att kontrol lera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS, för att söka efter konversationer, personer och filer i appen TeamsforiOS för teamsamarbete. I TeamsforiOS kan hela teamet samarbeta i realtid med hjälp av teamkanaler för konversationer, fildelning med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Office_365-funktioner släpps gradvis till Office_365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil

 1. Svep åt vänster tills du hör "Sök" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Sök fältet."

 2. Svep åt höger tills du hör det första tecknet på skärmens tangentbord.

 3. Om du vill ange sökorden sveper du ett finger över tangentbordet tills du hör det tecken du vill ha och dubbeltrycker sedan på skärmen. Tecknet läggs även till i Sök-fältet.

  Obs!: Om du vill söka efter filer anger du ordet ”fil” i Sök-fältet.

 4. Sökningen startar automatiskt när du skriver. Sökresultaten visas på två flikar: Meddelanden och Kontakter.

 5. Om du vill granska sökresultaten på fliken Meddelanden, som visas överst, sveper du åt höger tills du hör det första resultatet. VoiceOver läser upp innehållet i och informationen om meddelandet. Om du vill öppna hela konversationen dubbeltrycker du på skärmen.

  Fliken Meddelanden visar även sökresultaten för filer.

 6. Om du vill kontrol lera Sök resultaten på fliken kontakter sveper du åt vänster eller höger tills du hör "personer" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör det första resultatet.

  VoiceOver läser upp kontaktnamnet, tillgängligheten och e-postadressen. Dubbeltryck på skärmen för att gå till kontaktuppgifterna.

Se även

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd TalkBack, den inbyggda skärmläsaren för Android, för att söka efter konversationer, personer och filer i appen Microsoft_Teams_for_Android för teamsamarbete. I Microsoft_Teams_for_Android kan hela teamet samarbeta i realtid med hjälp av teamkanaler för konversationer, fildelning med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Office_365-funktioner släpps gradvis till Office_365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

Sök efter en konversation, person eller fil

 1. Svep åt höger tills du hör "Sök" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Sök öppen".

 2. Använd skärmens tangentbordet för att ange ditt sökord.

  Obs!: Om du vill söka efter filer anger du ordet ”fil” i Sök-fältet.

 3. Sökningen startar automatiskt när du skriver. Sökresultaten visas på två flikar: Meddelanden och Kontakter.

 4. Om du vill granska sökresultaten på fliken Meddelanden sveper du åt höger tills du hör det första resultatet. Om det första resultatet inte är det du letar efter fortsätter du att svepa åt höger. Om du vill öppna hela konversationen dubbeltrycker du på skärmen.

  Obs!: Fliken Meddelanden visar även sökresultaten för filer.

 5. Om du vill kontrol lera Sök resultaten på fliken personer , sveper du åt höger tills du hör "fliken personer" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör det första resultatet. Om det första resultatet inte är det du letar efter fortsätter du att svepa åt höger. Dubbeltryck på skärmen för att gå till kontaktuppgifterna.

 7. Om du vill stänga sökningen och gå tillbaka till vyn du befann dig i sveper du nedåt och sedan åt vänster två gånger.

Se även

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft_Teams_Online med tangent bordet och en skärm läsare för att söka efter konversationer, personer och filer. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office_365-funktioner släpps gradvis till Office_365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Microsoft_Teams_Online rekommenderar vi att du använder webbläsaren Microsoft_Edge och Skärmläsaren. Eftersom Microsoft_Teams_Online körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl + O (Öppna) för webbläsaren – inte för Microsoft_Teams_Online.

  Om du använder Chrome eller Firefox som webbläsare rekommenderar vi att du använder någon av skärmläsarna JAWS eller NVDA.

Sök efter en konversation, person eller fil

 1. Gå till Sök fältet genom att trycka på CTRL + E.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en konversation eller en kontakt skriver du sökorden. Sök Resultat listan uppdateras medan du skriver.

  • Om du vill söka efter en fil skriver du /File och trycker på RETUR. Listan med filer öppnas. Om du vill begränsa antalet resultat börjar du skriva namnet på filen.

 3. Du bläddrar i listan med sökresultat genom att trycka på upp- eller nedpilen. Skärm läsaren meddelar Sök resultat.

 4. Tryck på RETUR för att välja ett Sök resultat.

Visa mer

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att kontrol lera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×