Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd ett tangent bord och en skärm läsare, till exempel JAWS eller NVDA, för att söka efter konversationer, personer och filer i Microsoft Teams-gruppens samarbets program för Windows. I Microsoft Teams kan hela teamet samarbeta i realtid med hjälp av teamkanaler för konversationer, fildelning med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Microsoft Teams.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder JAWS. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln har även information om NVDA-funktionalitet. Mer information om NVDA finns på sidan NV Access | Get Help (på engelska).

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

Sök efter en konversation, person eller fil

Du kan snabbt söka efter ett meddelande, en kontakt eller en fil. Sök resultaten visas i separata flikar: meddelanden, kontakteroch filer.

 1. Gå till sökrutan genom att trycka på CTRL + E.

 2. Skriv sökorden och tryck sedan på Retur. Fokus flyttas till fönstret Sök Resultat och du hör vilken flik som är markerad.

 3. Använd vänster och höger piltangent för att gå till fliken resultat och tryck sedan på RETUR.

 4. Navigera till listan med Sök resultat genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör det första resultatet.

 5. Använd upp-och nedpilarna för att flytta i listan med Sök resultat. Skärm läsaren meddelar meddelandet, personen eller fil informationen när du är på varje Sök resultat.

 6. Om du vill utforska ett sökresultat ytterligare gör du följande:

  • Tryck Retur på ett sökresultat i fliken Meddelanden. Meddelandetråden där du kan hitta sökresultatet visas i huvudvyn.

  • Tryck Retur på ett sökresultat i fliken Kontakter. Personens sida visas i huvudvyn.

  • Tryck Retur på ett sökresultat i fliken Filer. Filen öppnas på olika sätt beroende på filtyp. Till exempel öppnas en Office-fil i Microsoft Teams filvisare och en PNG-grafikfil öppnas i standardwebbläsaren.

Tips: Om du vill filtrera Sök resultaten trycker du på TABB tills du hör "filter" och trycker sedan på RETUR. Du navigerar i dialog rutan filter genom att trycka på TABB eller SKIFT + TABB. Visa en alternativlista genom att trycka på blanksteg. Använd upp-och nedpilarna för att gå till önskat alternativ och tryck sedan på RETUR. Om du vill använda filtret trycker du på TABB tills du hör: "filter" och trycker sedan på RETUR.

Snabbreferens

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att kontrol lera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS, för att söka efter meddelanden, personer och filer i appen Microsoft Teams på Mac för teamsamarbete. Sökresultaten delas upp mellan flikar och underflikar för Meddelanden, Kontakter och Filer, om tillämpligt.

Meddelanden: 

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil

 1. Gå till Sök-rutan genom att trycka på Alternativ + E.

 2. Skriv sökorden och tryck sedan på Retur.

  Du hör antalet matchningar och namnet på den flik eller underflik som är markerad för närvarande.

 3. Om du vill navigera mellan flikar eller underflikar trycker du på vänster- eller högerpilen. Tryck på Retur för att markera en flik.

  Om du vill gå tillbaka till en huvudflik från en underflik trycker du på Skift + Tabb.

 4. Om du vill navigera till listan med sökresultat trycker du på Tabb tills du hör det första resultatet.

 5. Om du vill bläddra i listan med sökresultat trycker på höger- eller vänsterpilen. VoiceOver läser upp informationen om meddelandet, personen eller filen när du når dem.

  Tips: Om du vill filtrera Sök resultaten trycker du på TABB tills du hör: "filter" och trycker sedan på RETUR. Om du vill navigera mellan fälten i dialogrutan som öppnas trycker du på Tabb eller Skift + Tabb. Om du vill expandera en lista för att välja ett alternativ trycker du på blanksteg. Tryck på Retur för att välja ett alternativ. När du är klar trycker du på TABB tills VoiceOver meddelar: "filter". Tryck på Kontroll + Alternativ + blanksteg för att välja knappen och tillämpa filtreringskriterierna.

 6. Gör följande om du vill utforska ett enskilt sökresultat:

  • På fliken Meddelanden trycker du på Retur på ett sökresultat för att öppna konversationen med sökresultatet i huvudvyn.

  • På fliken Kontakter trycker du på Retur på ett sökresultat för att öppna personens sida i huvudvyn.

  • På fliken Filer trycker du på Retur för att öppna filen. Beroende på filen kan den öppnas i exempelvis Microsoft Teams filvisare eller standardwebbläsaren.

Se även

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att kontrol lera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS, för att söka efter konversationer, personer och filer i appen Microsoft Teams för iOS för teamsamarbete. I Microsoft Teams för iOS kan hela teamet samarbeta i realtid med hjälp av teamkanaler för konversationer, fildelning med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil

 1. Svep åt vänster tills du hör "Sök" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Sök fältet."

 2. Svep åt höger tills du hör det första tecknet på skärmens tangentbord.

 3. Om du vill ange sökorden sveper du ett finger över tangentbordet tills du hör det tecken du vill ha och dubbeltrycker sedan på skärmen. Tecknet läggs även till i Sök-fältet.

  Obs!: Om du vill söka efter filer anger du ordet ”fil” i Sök-fältet.

 4. Sökningen startar automatiskt när du skriver. Sökresultaten visas på två flikar: Meddelanden och Kontakter.

 5. Om du vill granska sökresultaten på fliken Meddelanden, som visas överst, sveper du åt höger tills du hör det första resultatet. VoiceOver läser upp innehållet i och informationen om meddelandet. Om du vill öppna hela konversationen dubbeltrycker du på skärmen.

  Fliken Meddelanden visar även sökresultaten för filer.

 6. Om du vill kontrol lera Sök resultaten på fliken kontakter sveper du åt vänster eller höger tills du hör "personer" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör det första resultatet.

  VoiceOver läser upp kontaktnamnet, tillgängligheten och e-postadressen. Dubbeltryck på skärmen för att gå till kontaktuppgifterna.

Snabbreferens

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd TalkBack, den inbyggda skärmläsaren för Android, för att söka efter konversationer, personer och filer i appen Microsoft Teams för Android för teamsamarbete. I Microsoft Teams för Android kan hela teamet samarbeta i realtid med hjälp av teamkanaler för konversationer, fildelning med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

Sök efter en konversation, person eller fil

 1. Svep åt höger tills du hör "Sök" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Sök öppen".

 2. Använd skärmens tangentbordet för att ange ditt sökord.

  Obs!: Om du vill söka efter filer anger du ordet ”fil” i Sök-fältet.

 3. Sökningen startar automatiskt när du skriver. Sökresultaten visas på två flikar: Meddelanden och Kontakter.

 4. Om du vill granska sökresultaten på fliken Meddelanden sveper du åt höger tills du hör det första resultatet. Om det första resultatet inte är det du letar efter fortsätter du att svepa åt höger. Dubbeltryck på skärmen för att öppna hela konversationen.

  Obs!: Fliken Meddelanden visar även sökresultaten för filer.

 5. Om du vill kontrol lera Sök resultaten på fliken personer , sveper du åt höger tills du hör "fliken personer" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör det första resultatet. Om det första resultatet inte är det du letar efter fortsätter du att svepa åt höger. Dubbeltryck på skärmen för att gå till kontaktuppgifterna.

 7. Om du vill stänga sökningen och gå tillbaka till vyn du befann dig i sveper du nedåt och sedan åt vänster två gånger.

Se även

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd tangent bordet och en skärm läsare, till exempel JAWS eller skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att söka efter konversationer, personer och filer i Microsoft Teams på Internet team Collaboration-appen för Windows. I Microsoft Teams på Internet kan hela teamet samarbeta i realtid med hjälp av teamkanaler för konversationer, fildelning med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Microsoft Teams på Internet rekommenderar vi att du använder webbläsaren Microsoft Edge och Skärmläsaren. Eftersom Microsoft Teams på Internet körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl + O (Öppna) för webbläsaren – inte för Microsoft Teams på Internet.

  Om du använder Chrome eller Firefox som webbläsare rekommenderar vi att du använder någon av skärmläsarna JAWS eller NVDA.

Sök efter en konversation, person eller fil

 1. Gå till Sök fältet genom att trycka på CTRL + E.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en konversation eller en kontakt skriver du sökorden. Sök Resultat listan uppdateras medan du skriver.

  • Om du vill söka efter en fil skriver du /File och trycker på RETUR. Listan med filer öppnas. Om du vill begränsa antalet resultat börjar du skriva namnet på filen.

 3. Om du vill navigera till listan med sökresultat trycker du på Tabb tills du hör det första resultatet.

 4. Tryck på ALT + UPPIL eller NEDPIL för att flytta i listan med Sök resultat. Skärm läsaren meddelar Sök resultat.

 5. Tryck på RETUR för att välja ett Sök resultat.

Tips: Om du vill filtrera Sök resultaten trycker du på TABB tills du hör "filter" och trycker sedan på RETUR. Du kan navigera i dialogrutan Filtrera genom att trycka på Tabb eller Skift + Tabb. Om du vill expandera en lista med alternativ trycker du på blanksteg. Välj genom att trycka på RETUR och sedan på TABB tills du hör: "filter".

Visa mer

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att kontrol lera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×