Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd tangentbordet och skärmläsaren JAWS för att söka efter konversationer, personer och filer i Windows-appen Microsoft Teams för teamsamarbete. I Microsoft Teams kan hela teamet samarbeta i realtid med hjälp av teamkanaler för konversationer, fildelning med mera.

Meddelanden: 

Sök efter en konversation, person eller fil

Du kan snabbt söka efter ett meddelande, en kontakt eller en fil. Sökresultaten (om tillgängliga) visas i separata huvudflikar och underflikar:

 • Meddelanden

  • Allt

  • Detta team

  • Denna kanal

 • Kontakter

 • Filer

  • Allt

  • Detta team

 1. Gå till Sök-rutan genom att trycka på Alt + E.

 2. Skriv sökorden och tryck på Retur. Du hör antalet matchningar och vilken flik eller underflik för resultaten som är vald.

  • Om du vill navigera mellan flikar eller underflikar trycker du på vänster- eller högerpilen.

  • Tryck på Retur för att markera en flik eller underflik.

  • Om du vill navigera från en underflik eller en lista med sökresultat till en huvudflik trycker du på Skift + Tabb.

 3. Om du vill navigera till listan med sökresultat trycker du på Tabb tills du hör det första resultatet.

 4. Du bläddrar i listan med sökresultat genom att trycka på upp- eller nedpilen. JAWS läser upp informationen om meddelandet, personen eller filen.

 5. Om du vill utforska ett sökresultat ytterligare gör du följande:

  • Tryck Retur på ett sökresultat i fliken Meddelanden. Meddelandetråden där du kan hitta sökresultatet visas i huvudvyn.

  • Tryck Retur på ett sökresultat i fliken Kontakter. Personens sida visas i huvudvyn.

  • Tryck på Retur på ett sökresultat på fliken Filer. Filen öppnas på olika sätt beroende på filtyp. Till exempel öppnas en Office-fil i Microsoft Teams filvisare och en PNG-grafikfil öppnas i standardwebbläsaren.

Tips: Om du vill filtrera sökresultaten trycker du på Tabb tills du hör ”Knappen Filtrera, inte markerad” och trycker sedan på Retur. Du kan navigera i dialogrutan Filtrera genom att trycka på Tabb eller Skift + Tabb. Om du vill expandera en lista med alternativ trycker du på blanksteg. Välj ett alternativ genom att trycka på Retur och sedan på Tabb tills du hör: ”Knappen Filtrera”.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att hitta och svara på aviseringar i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Läs om hur du navigerar i Microsoft Teams med hjälpmedelsfunktioner

Använd tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS, för att söka efter meddelanden, personer och filer i appen Microsoft Teams på Mac för teamsamarbete. Sökresultaten delas upp mellan flikar och underflikar för Meddelanden, Kontakter och Filer, om tillämpligt.

Meddelanden: 

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil

 1. Gå till Sök-rutan genom att trycka på Alternativ + E.

 2. Skriv sökorden och tryck sedan på Retur.

  Du hör antalet matchningar och namnet på den flik eller underflik som är markerad för närvarande.

 3. Om du vill navigera mellan flikar eller underflikar trycker du på vänster- eller högerpilen. Tryck på Retur för att markera en flik.

  Om du vill gå tillbaka till en huvudflik från en underflik trycker du på Skift + Tabb.

 4. Om du vill navigera till listan med sökresultat trycker du på Tabb tills du hör det första resultatet.

 5. Om du vill bläddra i listan med sökresultat trycker på höger- eller vänsterpilen. VoiceOver läser upp informationen om meddelandet, personen eller filen när du når dem.

  Tips: Om du vill filtrera sökresultaten trycker du på Tabb tills du hör: ”Knappen Filtrera” och trycker sedan på Retur. Om du vill navigera mellan fälten i dialogrutan som öppnas trycker du på Tabb eller Skift + Tabb. Om du vill expandera en lista för att välja ett alternativ trycker du på blanksteg. Tryck på Retur för att välja ett alternativ. När du är klar trycker du på Tabb tills VoiceOver läser upp: ”Knappen Filtrera”. Tryck på Kontroll + Alternativ + blanksteg för att välja knappen och tillämpa filtreringskriterierna.

 6. Gör följande om du vill utforska ett enskilt sökresultat:

  • På fliken Meddelanden trycker du på Retur på ett sökresultat för att öppna konversationen med sökresultatet i huvudvyn.

  • På fliken Kontakter trycker du på Retur på ett sökresultat för att öppna personens sida i huvudvyn.

  • På fliken Filer trycker du på Retur för att öppna filen. Beroende på filen kan den öppnas i exempelvis Microsoft Teams filvisare eller standardwebbläsaren.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att hitta och svara på aviseringar i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Läs om hur du navigerar i Microsoft Teams med hjälpmedelsfunktioner

Använd VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS, för att söka efter konversationer, personer och filer i appen Microsoft Teams för iOS för teamsamarbete. I Microsoft Teams för iOS kan hela teamet samarbeta i realtid med hjälp av teamkanaler för konversationer, fildelning med mera.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil

 1. Svep åt vänster tills du hör ”Knappen Sök” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Sökfält, redigerar”.

 2. Svep åt höger tills du hör det första tecknet på skärmens tangentbord.

 3. Om du vill ange sökorden sveper du ett finger över tangentbordet tills du hör det tecken du vill ha och dubbeltrycker sedan på skärmen. Tecknet läggs även till i Sök-fältet.

  Obs!: Om du vill söka efter filer anger du ordet ”fil” i Sök-fältet.

 4. Sökningen startar automatiskt när du skriver. Sökresultaten visas på två flikar: Meddelanden och Kontakter.

 5. Om du vill granska sökresultaten på fliken Meddelanden, som visas överst, sveper du åt höger tills du hör det första resultatet. VoiceOver läser upp innehållet i och informationen om meddelandet. Om du vill öppna hela konversationen dubbeltrycker du på skärmen.

  Fliken Meddelanden visar även sökresultaten för filer.

 6. För att granska sökresultaten på fliken Kontakter sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Kontakter, inte markerad” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Kontakter, markerad”. Svep åt höger tills du hör det första resultatet.

  VoiceOver läser upp kontaktnamnet, tillgängligheten och e-postadressen. Dubbeltryck på skärmen för att gå till kontaktuppgifterna.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig hur du navigerar i Microsoft Teams med hjälpmedelsfunktioner

Använd TalkBack, den inbyggda skärmläsaren för Android, för att söka efter konversationer, personer och filer i appen Microsoft Teams för Android för teamsamarbete. I Microsoft Teams för Android kan hela teamet samarbeta i realtid med hjälp av teamkanaler för konversationer, fildelning med mera.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

Sök efter en konversation, person eller fil

 1. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Sök” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Sök öppen, ange din fråga”.

 2. Använd skärmens tangentbordet för att ange ditt sökord.

  Obs!: Om du vill söka efter filer anger du ordet ”fil” i Sök-fältet.

 3. Sökningen startar automatiskt när du skriver. Sökresultaten visas på två flikar: Meddelanden och Kontakter.

 4. Om du vill granska sökresultaten på fliken Meddelanden sveper du åt höger tills du hör det första resultatet. Om det första resultatet inte är det du letar efter fortsätter du att svepa åt höger. Dubbeltryck på skärmen för att öppna hela konversationen.

  Obs!: Fliken Meddelanden visar även sökresultaten för filer.

 5. Om du vill granska sökresultaten på fliken Kontakter sveper du åt höger efter att du angett sökordet. Gör detta tills du hör ”Fliken Personer, 2 av 2, inte markerad” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Fliken Personer, 2 av 2, markerad”.

 6. Svep åt höger tills du hör det första resultatet. Om det första resultatet inte är det du letar efter fortsätter du att svepa åt höger. Dubbeltryck på skärmen för att gå till kontaktuppgifterna.

 7. Om du vill stänga sökningen och gå tillbaka till vyn du befann dig i sveper du nedåt och sedan åt vänster två gånger.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig hur du navigerar i Microsoft Teams med hjälpmedelsfunktioner

Du kan använda ditt tangentbord och Narrator, den inbyggda skärmläsaren för Windows OS, för att söka efter konversationer, personer och filer i Windows-appen Microsoft Teams på Internet för teamsamarbete. I Microsoft Teams på Internet kan hela teamet samarbeta i realtid med hjälp av teamkanaler för konversationer, fildelning med mera.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Microsoft Teams på Internet rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Microsoft Teams på Internet körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Microsoft Teams på Internet.

Sök efter en konversation, person eller fil

Du kan snabbt söka efter ett meddelande, en kontakt eller en fil. Sökresultaten (om tillgängliga) visas i separata flikar:

 • Meddelanden

 • Kontakter

 • Filer

Obs!: Ibland är flikarna med sökresultat uppdelade i underflikar. Dessa omfattar Alla, Detta team och Denna kanal.

 1. Gå till Sök-rutan genom att trycka på Alt + E.

 2. Skriv sökorden och tryck på Retur. Narrator talar om vilken typ av resultat som hittades eller om inga resultat hittades. Om det finns resultat flyttas fokus till den första fliken eller underfliken med resultat.

  • Om du vill navigera mellan flikar eller underflikar trycker du på vänster- eller högerpilen.

  • Tryck på Retur för att markera en flik eller underflik.

  • Om du vill navigera från en underflik eller en lista med sökresultat till en huvudflik trycker du på Skift + Tabb.

 3. Om du vill navigera till listan med sökresultat trycker du på Tabb tills du hör det första resultatet.

 4. Du bläddrar i listan med sökresultat genom att trycka på upp- eller nedpilen. Narrator läser upp informationen om meddelandet, personen eller filen.

 5. Om du vill utforska ett sökresultat ytterligare gör du följande:

  • Tryck Retur på ett sökresultat i fliken Meddelanden. Meddelandetråden där du kan hitta sökresultatet visas i huvudvyn.

  • Tryck Retur på ett sökresultat i fliken Kontakter. Personens sida visas i huvudvyn.

  • Tryck Retur på ett sökresultat i fliken Filer. Filen öppnas på olika sätt beroende på filtyp.

Tips: Om du vill filtrera sökresultaten trycker du på Tabb tills du hör ”Knappen Filtrera” och trycker sedan på Retur. Du kan navigera i dialogrutan Filtrera genom att trycka på Tabb eller Skift + Tabb. Om du vill expandera en lista med alternativ trycker du på blanksteg. Välj ett alternativ genom att trycka på Retur och sedan på Tabb tills du hör: ”Knappen Filtrera”.

Visa mer

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att hitta och svara på aviseringar i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Lär dig hur du navigerar i Microsoft Teams med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×