Office
Logga in
Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Skype för företag med tangentbord och Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, för att ringa och ta emot röstsamtal. Skype för företag identifierar automatiskt enheter, till exempel ett headset, mikrofon och högtalare. Kontrollera att du har en ljudenhet som är anslutna till din dator innan du ringer ett samtal. Det är också en bra idé att kontrollera att ljudenheten fungerar, om du vill kontrollera att du är alla ange.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Kortkommandon finns i Kortkommandon i Skype för företag.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Hålla ljudvolymen konstant när du använder Skärmläsaren

När Skärmläsaren är aktiverad sänks som standard volymen för andra ljudkällor. Det gör det svårt att höra ljudet i Skype för företag-samtal och -möten.

 1. Tryck på Windows-tangenten. Du hör: ”Startfönster, sökruta redigering”. Skriv ”skärmläsaren” i sökrutan. Listan med sökresultat öppnas.

 2. Tryck på nedpilen i listan med sökresultat tills du hör ”Ändra inställningar för Skärmläsaren” och tryck på Retur. Du hör: ”Inställningar-fönster, På, Skärmläsaren växlingskontroll”.

 3. I Inställningar för Skärmläsaren trycker du på Tabb tills du hör: ”På, Sänk volymen för andra appar när Skärmläsaren körs, växlingskontroll”.

 4. Tryck på blanksteg. Du hör: ”Av, Sänk volymen för andra appar när Skärmläsaren körs”.

Ringa ett ljudsamtal

 1. Gå till fliken Kontakter genom att trycka på Ctrl+1. Du hör: ”Sökinmatning, redigering, hitta en person eller ett rum”. Skriv namnet på kontakten du vill ringa. Du hör: ”Sökresultat, ruta uppdaterad”. Tryck på nedpil för att gå till och genom listan med sökresultat tills du hör rätt kontaktnamn.

 2. Visa fler alternativ för kontakten genom att trycka på Retur. En alternativmeny öppnas.

 3. På alternativmenyn trycker du på Tabb tills du hör ”Ring <kontaktnamn>” och trycker sedan på blanksteg.

 4. När du hör ”Skype-samtal” trycker du på Retur. Skype för företag-fönstret öppnas och du hör en telefonsignal.

 5. När samtalet kopplas fram:

  • Om du vill stänga av eller slå på din mikrofon trycker du på Windows-tangenten+F4 eller trycker på Tabb tills du hör ”Mikrofonknapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill parkera samtalet trycker du på Ctrl+Skift+H. Du hör: ”Samtalet är parkerat”. Om du vill återuppta samtalet trycker du på Ctrl+Skift+H eller trycker på Tabb tills du hör ”Återuppta samtal-knapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill överföra samtalet trycker du på Ctrl+Skift+T. Då öppnas kontaktväljaren under ett peer-to-peer-samtal.

   Obs!: Funktionen för att överföra samtal är inte tillgänglig med ett grundläggande, fristående Skype för företag-abonnemang eller med alla Office 365-abonnemang.

  • Visa knappsatsen genom att trycka på Ctrl+Skift+D.

  • Om du vill välja fler samtalskontroller (Enheter eller Högtalarvolym) trycker du på Tabb tills du hör ”Samtalskontroller-knapp” och trycker sedan på Retur. Tryck på Tabb för att gå till ett alternativ och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill lägga till video i samtalet trycker du på Ctrl+Skift+Retur eller trycker på Tabb tills du hör ”Videoknapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill lägga till snabbmeddelanden i samtalet trycker du på Tabb tills du hör ”Av, Snabbmeddelandefönstret-knapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill bjuda in andra kontakter till samtalet trycker du på Alt+V eller trycker på Tabb tills du hör ”Bjud in fler personer-knapp” och trycker sedan på Retur. Ett nytt fönster öppnas med fokus på redigeringsfältet. Skriv in ett namn eller använd nedpilen och välj ett namn i listan. Tryck på Tabb tills du hör ”OK-knapp” och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill avsluta samtalet trycker du på Tabb tills du hör ”Lägg på” och trycker sedan på Retur eller trycker på Alt+Q (fungerar bara i peer-to-peer-samtal, inte i konferenssamtal).

Besvara ett ljudsamtal

När en kontakt ringer dig öppnas meddelandefönstret i Skype för företag och du hör en telefonsignal och ”Avisering: Inkommande Skype för företag-samtal från <uppringarens namn>. Tryck på Windows+Skift+O om du vill acceptera och Windows+Esc om du vill avböja”.

 • Besvara samtalet genom att trycka på Windows+Skift+O.

 • Om du inte vill ta emot samtalet trycker du på Windows+Esc. Då avvisas samtalet och skickas till röstbrevlådan, om en sådan finns tillgänglig.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använda Skype för företag för Mac med tangentbord och VoiceOver i Mac OS inbyggda skärmläsare för att ringa och ta emot röstsamtal. Skype för företag för Mac identifierar automatiskt enheter, till exempel ett headset, mikrofon och högtalare. Kontrollera att du har en ljudenhet som är anslutna till din dator innan du ringer ett samtal. Det är också en bra idé att kontrollera att ljudenheten fungerar, om du vill kontrollera att du är alla ange.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ringa ett ljudsamtal

 1. Starta Skype för företag för Mac och logga in om det behövs. Fönstret Skype for Business öppnas i vyn kontakter. Tryck på TABB flera gånger om du vill markera rutan Sök efter kontakter.

 2. Skriv ett namn, en snabbmeddelandeadress eller ett telefonnummer i rutan Sök efter kontakter. När du skriver visas sökresultat.

 3. Tryck på TABB för att markera kontaktlistan. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör namnet på personen du vill ringa.

 4. Markera kontakten genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil.

 5. Tryck på CTRL + alternativ + blanksteg om du vill öppna kontaktkortet. Tryck på TABB flera gånger tills du hör ”, knappen Ring”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 6. Tryck på blanksteg om du vill öppna menyn Skype for Business samtal. Du hör: ”-menyn < antal objekt >”.

 7. Tryck ned piltangent för att markera Skype-samtal och tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att ringa.

 8. Om du vill avsluta samtalet, tryck på TABB flera gånger tills du hör ”Lägg på knappen”. Tryck på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja.

Ta emot ett röstsamtal

När någon ringer dig, du hör: ”inkommande samtal”. Tryck på CTRL + ALT + höger piltangent flera gånger tills du hör ”Answer”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill välja knappen.

Stänga av mikrofonen

Om du vill stänga av ljudet för mikrofonen medan du sitter i ett samtal som du har gjort eller tas emot, trycker du på CTRL + ALT + höger piltangent upprepade gånger tills du hör ”Stäng av ljud”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill välja knappen.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använda Skype för företag med skärmläsare inbyggda iOS VoiceOver för att ringa och ta emot röstsamtal.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Ringa ett ljudsamtal

 1. Öppna Skype för företag och logga in om det behövs. Startskärmen visas med sökrutan efter kontakter i företagskatalogen, kommande avtalade tider och de senaste konversationerna.

  Tips: Om du inte logga ut ur Skype för företag den senaste gången du använde, öppnas programmet utan uppmanar dig att logga in. Logga in hjälp finns i grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Skype för företag.

 2. Om du vill gå till vyn kontakter, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”kontakter-knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Vyn kontakter öppnas med en lista över dina kontakter och kontaktlistor (till exempel Favoriter ).

  Obs!: Om du vill ringa någon som inte finns i din kontaktlista kan söka du efter dem på startskärmen använda sökrutan Sök efter kontakter. Om du vill veta hur du letar efter en kontakt kan referera till söka efter en kontakt och öppna kontaktkortet. Om du vill veta hur du lägger till någon i din kontaktlista kan referera till använda en skärmläsare att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag .

 3. Om du vill bläddra igenom listor i vyn kontakter, Svep åt höger eller vänster tills du hör namnet på listan som innehåller kontakten som du vill ringa. VoiceOver meddelar listan namn när du flyttar. Om du vill öppna en lista, dubbelklicka på skärmen.

  Obs!: I listan Favoriter visas som standard.

 4. Om du vill bläddra kontakterna i en lista, Svep åt höger eller vänster tills du hör kontakten som du vill ringa. VoiceOver meddelar kontaktnamnen och deras status när du flyttar. När du vill ringa på kontakten dubbelknacka på skärmen om du vill öppna konversationsskärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”samtal”. Dubbelknacka på skärmen för att ringa samtalet. Fokus flyttas till skärmen samtal.

 6. Om du vill avsluta samtalet på skärmen samtal Svep åt höger tills du hör ”Lägg på knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till konversationsskärmen och du hör: ”samtal avslutades”.

Ta emot ett röstsamtal

När en kontakt ringer dig dyker en avisering öppnas på skärmen och du hör uppringaren namn.

 • Om du vill besvara samtalet dubbelknacka på skärmen.

 • Om du vill avvisa samtalet svepa åt vänster tills du hör ”neka knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om din telefon är låst när någon ringer dig, trycker du på knappen sova/aktivering att ignorera samtalet.

Stänga av mikrofonen

För att stänga av din mikrofon, medan du sitter i ett samtal som du har gjort eller tas emot, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”unmuted knappen Ring” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använda Skype för företag för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan du ringa och ta emot röstsamtal.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Ringa ett samtal

 1. Öppna Skype för företag för Android och logga in om det behövs. Startskärmen visas med sökrutan efter kontakter i företagskatalogen, kommande avtalade tider och de senaste konversationerna.

  Tips: Om du inte logga ut ur Skype för företag den senaste gången du använde, öppnas programmet utan uppmanar dig att logga in. Logga in hjälp finns i grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Skype för företag.

 2. Gå till vyn kontakter, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Visa kontakter och kontakthanteringsskärmen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Vyn kontakter öppnas med en lista över dina kontakter och kontaktlistor (till exempel Favoriter ).

  Obs!: Om du vill ringa någon som inte finns i din kontaktlista kan söka du efter dem i start-skärmen med hjälp av rutan Sök i i företagskatalogen Sök. Om du vill lära dig att söka efter en kontakt och lägga till någon i din kontaktlista, se använda en skärmläsare att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag.

 3. Om du vill bläddra igenom listor i vyn kontakter, Svep åt höger eller vänster tills du hör namnet på listan som innehåller kontakten som du vill ringa. TalkBack meddelar listan namn när du flyttar. Om en lista är stängd hör du ”knappen Minimera” och listans namn. Om du vill öppna en lista, dubbelklicka på skärmen.

  Obs!: I listan Favoriter visas som standard.

 4. Om du vill bläddra kontakterna i en lista, Svep åt höger eller vänster tills du hör kontakten som du vill ringa. TalkBack meddelar kontaktnamnen och deras status när du flyttar. När du vill ringa på kontakten dubbelknacka på skärmen för att öppna kontaktkortet.

 5. Svep åt höger tills du hör: ”ljud knappen Ring upp”. Dubbelknacka på skärmen för att ringa samtalet. Fokus flyttas till skärmen samtal.

 6. Om du vill avsluta samtalet på skärmen samtal Svep åt höger tills du hör ”bild av knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till konversationsskärmen och du hör: ”samtal avslutades”. Flytta tillbaka till startskärmen genom att svepa åt vänster tills du hör ”går du tillbaka” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ta emot ett röstsamtal

När en kontakt ringer dig ett meddelande öppnas på skärmen och du hör: ”inkommande röstsamtal från < uppringaren namn >”.

 • Besvara samtal, Svep åt höger tills du hör ”röstsamtal knappen Acceptera” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 • Att avböja samtal, Svep åt höger tills du hör ”Ignorera knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Stänga av mikrofonen

För att stänga av din mikrofon, medan du sitter i ett samtal som du har gjort eller tas emot, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”avmarkerat stänga av växla över” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”till”.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×