Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Skype för företag med hjälp av en skärmläsare, Windows inbyggda skärmläsare för att ringa och ta emot ljudsamtal. Skype för företag identifierar automatiskt dina enheter, till exempel ett headset, en mikrofon och högtalare. Innan du ringer ett samtal ska du se till att en ljudenhet är ansluten till datorn. Du bör även kontrollera i förväg att ljudenheten fungerar som den ska.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Kortkommandon finns i Kortkommandon i Skype för företag.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Hålla ljudvolymen konstant när du använder Skärmläsaren

När Skärmläsaren är aktiverad sänks som standard volymen för andra ljudkällor. Det gör det svårt att höra ljudet i Skype för företag-samtal och -möten.

 1. Tryck på Windows-tangenten. Du hör: ”Startfönster, sökruta redigering”. Skriv ”skärmläsaren” i sökrutan. Listan med sökresultat öppnas.

 2. Tryck på nedpilen i listan med sökresultat tills du hör ”Ändra inställningar för Skärmläsaren” och tryck på Retur. Du hör: ”Inställningar-fönster, På, Skärmläsaren växlingskontroll”.

 3. I Inställningar för Skärmläsaren trycker du på Tabb tills du hör: ”På, Sänk volymen för andra appar när Skärmläsaren körs, växlingskontroll”.

 4. Tryck på blanksteg. Du hör: ”Av, Sänk volymen för andra appar när Skärmläsaren körs”.

Ringa ett ljudsamtal

 1. Gå till fliken Kontakter genom att trycka på Ctrl+1. Du hör: ”Sökinmatning, redigering, hitta en person eller ett rum”. Skriv namnet på kontakten du vill ringa. Du hör: ”Sökresultat, ruta uppdaterad”. Tryck på nedpil för att gå till och genom listan med sökresultat tills du hör rätt kontaktnamn.

 2. Visa fler alternativ för kontakten genom att trycka på Retur. En alternativmeny öppnas.

 3. På alternativmenyn trycker du på Tabb tills du hör ”Ring <kontaktnamn>” och trycker sedan på blanksteg.

 4. När du hör ”Skype-samtal” trycker du på Retur. Skype för företag-fönstret öppnas och du hör en telefonsignal.

 5. När samtalet kopplas fram:

  • Om du vill stänga av eller slå på din mikrofon trycker du på Windows-tangenten+F4 eller trycker på Tabb tills du hör ”Mikrofonknapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill parkera samtalet trycker du på Ctrl+Skift+H. Du hör: ”Samtalet är parkerat”. Om du vill återuppta samtalet trycker du på Ctrl+Skift+H eller trycker på Tabb tills du hör ”Återuppta samtal-knapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill överföra samtalet trycker du på Ctrl+Skift+T. Då öppnas kontaktväljaren under ett peer-to-peer-samtal.

   Obs!: Funktionen för att överföra samtal är inte tillgänglig med ett grundläggande, fristående Skype för företag-abonnemang eller med alla Office 365-abonnemang.

  • Visa knappsatsen genom att trycka på Ctrl+Skift+D.

  • Om du vill välja fler samtalskontroller (Enheter eller Högtalarvolym) trycker du på Tabb tills du hör ”Samtalskontroller-knapp” och trycker sedan på Retur. Tryck på Tabb för att gå till ett alternativ och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill lägga till video i samtalet trycker du på Ctrl+Skift+Retur eller trycker på Tabb tills du hör ”Videoknapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill lägga till snabbmeddelanden i samtalet trycker du på Tabb tills du hör ”Av, Snabbmeddelandefönstret-knapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill bjuda in andra kontakter till samtalet trycker du på Alt+V eller trycker på Tabb tills du hör ”Bjud in fler personer-knapp” och trycker sedan på Retur. Ett nytt fönster öppnas med fokus på redigeringsfältet. Skriv in ett namn eller använd nedpilen och välj ett namn i listan. Tryck på Tabb tills du hör ”OK-knapp” och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill avsluta samtalet trycker du på Tabb tills du hör ”Lägg på” och trycker sedan på Retur eller trycker på Alt+Q (fungerar bara i peer-to-peer-samtal, inte i konferenssamtal).

Besvara ett ljudsamtal

När en kontakt ringer dig öppnas meddelandefönstret i Skype för företag och du hör en telefonsignal och ”Avisering: Inkommande Skype för företag-samtal från <uppringarens namn>. Tryck på Windows+Skift+O om du vill acceptera och Windows+Esc om du vill avböja”.

 • Besvara samtalet genom att trycka på Windows+Skift+O.

 • Om du inte vill ta emot samtalet trycker du på Windows+Esc. Då avvisas samtalet och skickas till röstbrevlådan, om en sådan finns tillgänglig.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använda Skype för företag för Mac med tangentbord och VoiceOver i Mac OS inbyggda skärmläsare för att ringa och ta emot röstsamtal in. Skype för företag för Mac identifierar automatiskt enheter, till exempel ett headset, mikrofon och högtalare. Kontrollera att du har en ljudenhet som är anslutna till din dator innan du ringer ett samtal. Det är också en bra idé att kontrollera att ljudenheten fungerar, om du vill kontrollera att du är alla ange.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ringa ett ljudsamtal

 1. Starta Skype för företag för Mac och logga in om det behövs. Fönstret Skype for Business öppnas i vyn kontakter. Tryck på TABB flera gånger om du vill markera rutan Sök efter kontakter.

 2. Skriv ett namn, en snabbmeddelandeadress eller ett telefonnummer i rutan Sök efter kontakter. När du skriver visas sökresultat.

 3. Markera kontaktlistan genom att trycka på nedpil och sedan på Ctrl+Alt+Skift+nedpil. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör namnet på den person du vill ringa.

 4. Markera kontakten genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil.

 5. Öppna kontaktkortet genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg. Tryck på högerpil flera gånger tills du hör ”Ring-knapp” och öppna sedan menyn Skype for Business-samtal genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 6. Markera Skype for Business-samtal genom att trycka på nedpil och ring genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 7. Avsluta samtalet genom att trycka på högerpil flera gånger tills du hör ”Lägg på-knapp”. Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

Ta emot ett röstsamtal

När någon ringer dig hör du: ”Inkommande samtal”. Tryck på högerpil flera gånger tills du hör ”Svara-knapp”. Välj knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

Stänga av mikrofonen

Stäng av mikrofonen under ett samtal som du ringt eller tagit emot genom att trycka på högerpil flera gånger tills du hör ”Ljud av-knapp”. Välj knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använda VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS Ring kollegor i Skype för företag.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

Ringa ett ljudsamtal

 1. Starta Skype för företag-appen och logga in.

 2. Gör något av följande:

  • Ring någon i listan Senaste genom att trycka på deras namn.

  • Ring någon som inte finns med i listan Senaste genom att trycka på knappen Kontakter i skärmens övre högra hörn. Du hör ”Kontakter knapp”. Aktivera den genom att dubbeltrycka på den. Välj den du vill ringa genom att trycka på deras namn.

 3. Du hör personens namn. Öppna personens kontaktkort genom att dubbeltrycka på deras namn. När fokus flyttas till knappen Tillbaka längst upp på skärmen hör du ”Tillbaka knapp”.

 4. Tryck på knappen Ring i skärmens övre högra hörn. Du hör ”Ring knapp”.

 5. Ring genom att dubbeltrycka på knappen Ring. Du hör att det ringer. När du har inlett samtalet innehåller gränssnittet följande tre huvudnivåer av element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ner):

  • Knappen Video, knappen Stäng av ljud och knappen Högtalare (bredvid varandra, från vänster till höger)

  • Knappen Lägg till, knappen Knappsats och knappen Mer (bredvid varandra, från vänster till höger)

  • Knappen Lägg på

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Du kan använda TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan ringa kollegor på din telefon eller pekplatta med Skype för företag för Android. Du kan ringa och ta emot röst- och videosamtal, skicka snabbmeddelanden och lägga till andra i samtalet.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Ringa ett samtal

 1. Starta Skype för företag för Android och logga in om det behövs.

  Tips: Om du inte logga ut ur Skype för företag för Android den senaste gången du använde, öppnas programmet utan uppmanar dig att logga in. Logga in hjälp finns i grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Skype för företag.

  Skärmen Skype för företag för Android öppnas. Är rubriken i det övre högra hörnet av där hittar du knappen kontakter längst upp på skärmen. Under rubriken är sökrutan, där du kan hitta personer i i företagskatalogen. Rutan under rutan Sök är en lista över dina kommande avtalade tider och nedanför visas en lista över dina senaste konversationer och möten med kontakter.

 2. Leta reda på och välj namnet på den person du vill ringa.

  • Leta reda på personen i Senaste-listan.

   a. På huvudskärmen drar du nedåt genom Senaste-listan tills du hittar den person du vill ringa. Dubbeltryck. Ett nytt fönster öppnas och visar mer information om dina senaste interaktioner med personen.

   b. Om du vill öppna kontaktkortet flyttar du fokus till kontaktnamnet nära skärmens övre vänstra hörn och dubbeltrycker. Du hör ”Kontaktkort”.

   Tips: Du kan snabbt ringa en av de senaste kontakterna utan att öppna kontaktkortet. Flytta fokus till knappen Videosamtal eller Ljudsamtal i skärmens övre högra hörn och dubbeltryck.

  • Om personen inte finns i Senaste-listan kan du titta i listan Kontakter.

   a. Flytta fokus till knappen Kontakter i skärmens övre högra hörn. Du hör ”Visa kontakter och kontakthanteringsskärmen”. Dubbeltryck. Skärmen Kontakter öppnas.

   b. Dra genom listan, som omfattar personer du har lagt till som Favoriter och som Webbkontakter. Favoriter visas horisontellt i den övre delen av skärmen. Webbkontakter visas vertikalt under Favoriter.

   c. Bläddra med två fingrar för att höra mer av någon av listorna.

   d. Välj en person att ringa genom att trycka på personens namn. Dubbeltryck på kontaktkortet för att öppna det.

  • Om personen inte finns i listan Kontakter söker du i företagskatalogen.

   a. Flytta fokus till sökrutan på huvudskärmen. Du hör ”Sök i företagskatalogen”.

   b. Dubbeltryck och skriv in eller säg namnet på personen för att använda skärmens tangentbord.

   c. Dra nedåt i listan med sökresultat tills du hittar den person du vill ringa. Dubbeltryck på kontaktkortet för att öppna det.

 3. Om du vill ringa samtalet flyttar du fokus till knappen Videosamtal eller Ljudsamtal nära mitten av kontaktkortsskärmens övre del och dubbeltrycker. Du hör pip tills mottagaren besvarar samtalet.

  Tips: Knappen Stäng av ljud är som standard inställd på Av (mikrofon på). Dra över kontrollerna tills fokus är på knappen Stäng av ljud för att se till att din kontakt kan höra dig. Om du hör ”Ljud är avstängt, växlaren markerad” dubbeltrycker du på knappen Stäng av ljud tills du hör ”Av”.

 4. Om du vill avsluta samtalet flyttar du fokus till knappen Avsluta samtal nära mitten av skärmens nedre del och dubbeltrycker. Du hör ”Samtalet avslutades, avsluta samtal”.

Välj samtalsalternativ

När samtalet har kopplats fram kan ringa Skype för företag för Android skärmen visar följande kontroller:

 • Knapparna Video, Stäng av ljud och Ljud i den övre raden.

 • Knapparna Lägg till, Knappsats och Mer i mittenraden.

 • Knappen Avsluta samtal längst ned på skärmen.

Om du vill aktivera någon av de här kontrollerna flyttar du fokus till motsvarande knapp och dubbeltrycker.

 • Video aktiverar video i samtalet så att din mottagare kan se dig. Du hör ”Videoförhandsgranskning är av, växlingsknappen ej intryckt”.

 • Stäng av ljud slår på eller av ljudöverföringen. Du kan fortfarande höra den andra parten, men personen kan inte höra dig. När ljudet på din telefon är avstängt hör du ”Ljudet är av, växlingsknappen är intryckt”. När ljudet på din telefon är på hör du ”Ljudet är på, växlingsknappen ej intryckt”.

 • Ljud slår på eller av högtalaren. När det är på hör du ”Högtalare, markerad”. När det är av hör du ”Högtalare, inte markerat”.

 • Med Lägg till deltagare kan du bjuda in andra att ansluta till samtalet. På skärmen som öppnas kan du bläddra genom en lista över de senaste kontakterna och även söka efter personer.

 • Med Lägg till deltagare kan du bjuda in andra att ansluta till samtalet. På skärmen som öppnas kan du bläddra genom en lista över de senaste kontakterna och även söka efter personer.

 • Knappsats öppnar den numeriska knappsatsen som du kan använda för att interagera med ett automatiserat telefonsystem, för att ange en kod eller göra ett val i en meny till exempel. Du hör ”Visa knappsats och röstmeddelandeknapp”. (Din organisation kanske inte har någon röstbrevlåda för dina Skype för företag för Android-samtal.) Om du vill återgå till samtalsskärmen flyttar du fokus till knappen Stäng i skärmens övre vänstra hörn och dubbeltrycker.

 • Mer öppnar en skärm med knappen Parkera. Om du parkerar ett samtal gör du uppehåll i det utan att avsluta det. De olika parterna kan inte höra varandra medan ett samtal är parkerat.

Ta emot ett samtal

När en kontakt ringer till dig visas ett meddelande på skärmen och du hör ”Inkommande samtal från” samt uppringarens namn.

 • Om du vill besvara samtalet flyttar du fokus till knappen Acceptera ljudsamtal nära mitten av skärmens nedre del och dubbeltrycker. Ditt samtal kopplas upp. Om du vill avsluta samtalet flyttar du fokus till knappen Avsluta samtal längst ned i mitten på skärmen och dubbeltrycker. Du hör ”Samtalet avslutades, avsluta samtal”.

 • Om du vill avvisa samtalet flyttar du fokus till knappen Ignorera nära mitten av skärmens nedre del och dubbeltrycker. Du hör ett meddelande om missat samtal. Namnet på uppringaren läggs till i Senaste-listan på huvudskärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×