Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda OneNote med tangentbordet och en skärmläsare för att ordna informationen i anteckningsböcker som innehåller sidor, avsnitt och avsnittsgrupper. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig hur du lägger till sidor, avsnitt och ytterligare anteckningsböcker när du behöver dem, och även byta namn på, flytta eller ta bort dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

Öppna OneNote genom att trycka på Windows-tangenten + Skift + N.

Skapa en anteckningsbok

 1. Tryck på Ctrl+G i OneNote om du vill öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Tryck på Skift+Tabb flera gånger tills du hör ”knappen Lägg till anteckningsbok”. För att välja trycker du på blanksteg. Du kommer till ett nytt fönster där fliken NyttArkiv-menyn redan är markerad. Skärmläsaren meddelar ”Nytt flikobjekt”. På den här fliken kan du välja lagringsplats och namn för anteckningsboken.

 3. Tryck på HÖGERPIL en gång för att gå till avsnittet plats på fliken Nytt. Sedan Använd upp- och nedpilarna för att flytta mellan platserna. Skärmläsare meddela på platser som du flyttar. Tryck på blanksteg om du vill markera.

 4. När du har valt en plats, flyttas fokus till fältet Anteckningsbokens namn. Skriv ett namn för anteckningsboken och tryck på RETUR. Anteckningsboken har skapats och markören placeras i rubrikfältet sidan på nytt avsnitt 1 i anteckningsboken.

  Obs!: Om du sparar i OneDrive eller annan plats online kan du behöva logga in om du inte redan är inloggad.

Skapa ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl+T i en anteckningsbok för att skapa ett nytt avsnitt.

 2. Avsnittet skapas, markören placeras i avsnittsfliken och du kan skriva namnet på avsnittet.

 3. Tryck på Retur när du är klar. Avsnittet namnges och markören flyttas till sidans rubrikfält.

Skapa en avsnittsgrupp

Med hjälp av avsnittsgrupper kan du samla relaterade avsnitt.

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör Skärmläsaren meddela ”ny avsnittsgrupp menyalternativet”. Med JAWS, du hör: ”ny avsnittsgrupp”. Tryck på blanksteg om du vill markera. Skärmläsaren meddelar: ”ny sida skapas, OneNote-fönstret Redigera ny avsnittsgrupp”.

 4. Skriv ett namn på avsnittsgruppen och tryck på Retur.

  Avsnittsgruppen skapas och du kan nu lägga till avsnitt i gruppen.

Skapa en sida

 1. Tryck på Ctrl+N i ett avsnitt där du vill lägga till sidan.

 2. En ny sida skapas, markören placeras i sidans rubrikfält och du kan skriva rubriken.

Byta namn på en anteckningsbok

 1. Tryck på Ctrl+G i OneNote om du vill öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den anteckningsbok som du vill byta namn på.

 3. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Skärmläsaren meddelar "Meny".

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör: ”egenskaper menyalternativet”. Med JAWS, du hör: ”egenskaper”. Tryck på blanksteg om du vill markera.

 5. Dialogrutan Egenskaper för anteckningsbok öppnas och fokus är i fältet Visningsnamn. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Anteckningsboken har bytt namn.

Byta namn på ett avsnitt eller en avsnittsgrupp

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i OneNote för att gå till avsnittsnavigering.

 2. Använd höger- och vänsterpilarna för att gå till avsnittet eller avsnittsgruppen som du vill byta namn på.

 3. Tryck på SKIFT + F10 för att öppna snabbmenyn. Skärmläsaren meddelar: ”Byt namn på menyn objekt”. Med JAWS, du hör: ”Byt namn”.

 4. Tryck på blanksteg. Skärmläsaren meddelar ”redigering” och avsnittets namn. Med JAWS hör du avsnittets namn.

 5. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Avsnittet har bytt namn.

Byta namn på en sida

 1. Tryck på Ctrl+Alt+G i en anteckningsbok för att öppna sidnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den sida som du vill byta namn på.

 3. Tryck på SKIFT + F10 för att öppna snabbmenyn. Skärmläsaren meddelar: ”Byt namn på menyn objekt”. Med JAWS, du hör: ”Byt namn”.

 4. Tryck på blanksteg. Skärmläsaren meddelar ”: sidrubrik, redigerar”. Med JAWS, du hör: ”sidrubrik”.

 5. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Sidan har bytt namn.

Flytta eller kopiera ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att gå till avsnittsnavigering.

 2. Använd höger- eller vänsterpilen för att gå till avsnittet som du vill flytta eller kopiera. Skärmläsaren läser upp avsnittsnamnen medan du flyttar framåt.

 3. Tryck på SKIFT + F10. Skärmläsaren meddelar: ”Byt namn på menyn objekt”. Med JAWS, du hör: ”Byt namn”.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör Skärmläsaren meddela: ”flytta eller kopiera menyobjekt”. Med JAWS, du hör: ”flytta eller kopiera”. Tryck på blanksteg om du vill markera. Dialogrutan Flytta eller kopiera avsnitt öppnas.

 5. Fokus är i sökfältet där du kan börja skriva namnet på anteckningsboken, avsnittet eller avsnittsgruppen som du vill flytta eller kopiera avsnittet till. Sökresultaten anges nedan medan du skriver. Använd upp- och nedpilarna för att navigera i resultaten. Skärmläsaren läser upp namnen medan du flyttar framåt.

 6. När du har hittat rätt mål, tryck på TABB för att navigera till knapparna dialogrutan. Knappen första är Flytta. Om du vill kopiera avsnitt i stället, tryck på TABB igen för att gå till knappen Kopiera. Tryck på blanksteg om du vill markera. Avsnittet flyttade eller kopierade.

Flytta eller kopiera en sida

 1. Tryck på Ctrl+Alt+G i en anteckningsbok för att öppna sidnavigering.

 2. Använd upp- eller nedpilen för att gå till den sida som du vill flytta eller kopiera. Skärmläsaren läser upp sidnamnen medan du flyttar framåt.

 3. Tryck på blanksteg för att markera en sida och tryck sedan på Ctrl+Alt+M. Dialogrutan Flytta eller kopiera sidor öppnas.

 4. Fokus är i sökfältet där du kan börja skriva namnet på anteckningsboken, avsnittet eller avsnittsgruppen som du vill flytta eller kopiera sidan till. Sökresultaten anges nedan medan du skriver. Använd upp- och nedpilarna för att navigera i resultaten. Skärmläsaren läser upp namnen medan du flyttar framåt.

 5. När du har hittat rätt mål, tryck på TABB för att navigera till knapparna dialogrutan. Knappen första är Flytta. Om du vill kopiera sidan i stället, tryck på TABB igen för att gå till knappen Kopiera. Tryck på blanksteg om du vill markera. Sidan flyttade eller kopierade.

Ta bort en anteckningsbok

 1. Tryck på Windows-tangenten i Windows och skriv "Utforskaren". Tryck på Retur.

 2. Fönstret Utforskaren öppnas. Fokus är på mappen Skrivbord. Använd piltangenterna för att navigera bland mapparna och objekten i fönstret. Skärmläsaren läser upp objekten medan du flyttar framåt. Tryck på Retur för att öppna en mapp.

  Tips: Standardplatsen för att spara anteckningsböcker på datorn är Dokument > OneNote-anteckningsböcker.

 3. När du är på rätt anteckningsbok trycker du på Skift+F10 för att öppna snabbmenyn. Skärmläsaren meddelar "snabbmenyn".

 4. Tryck på NEDPIL flera gånger tills du hör: ”ta bort menyalternativet”. Med JAWS, du hör: ”ta bort”. Tryck på RETUR om du vill markera. Anteckningsboken har tagits bort.

Ta bort ett avsnitt eller en avsnittsgrupp

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att gå till avsnittsnavigering.

 2. Använd höger- eller vänsterpilen för att gå till avsnittet eller avsnittsgruppen som du vill ta bort.

 3. Tryck på SKIFT + F10 för att öppna snabbmenyn. Skärmläsaren meddelar: ”Byt namn på menyn objekt”. Med JAWS, du hör: ”Byt namn”.

 4. Tryck på NEDPIL flera gånger tills du hör: ”ta bort menyalternativet”. Med JAWS, du hör: ”ta bort”. Tryck på RETUR.

 5. En bekräftelsedialogruta öppnas. Skärmläsaren meddelar: "Dialogrutan Microsoft OneNote, knappen Nej". Tryck på vänsterpilen en gång för att växla till Ja-knappen och tryck på Retur. Avsnittet eller avsnittsgruppen tas bort.

Ta bort en sida

 1. Tryck på Ctrl+Alt+G i en anteckningsbok för att gå till sidnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den sida som du vill ta bort.

 3. Tryck på SKIFT + F10 för att öppna snabbmenyn. Skärmläsaren meddelar: ”Byt namn på menyn objekt”. Med JAWS, du hör: ”Byt namn”.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”ta bort menyalternativet” och tryck på RETUR. Sidan tas bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote 2016

Kortkommandon i OneNote for Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använda OneNote för Mac med tangentbord och skärmläsare inbyggda Mac OS VoiceOver för att ordna information i anteckningsböcker som innehåller sidor, avsnitt och avsnittsgrupper. Du kan lägga till sidor, avsnitt och ytterligare anteckningsböcker när du behöver.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote och logga in

 1. Gå till listan Program genom att trycka på Skift+Kommando+A i Finder.

 2. Skriv M för att gå direkt till de program som börjar med ”M”.

 3. Tryck på TABB tills du hör: ”Microsoft OneNote-program”.

 4. Öppna OneNote för Mac genom att trycka på Kommando+nedpil.

 5. OneNote för Mac öppnas och du kan logga in på ditt Microsoft-konto.

 6. Tryck på Kommando+O för att logga in. Du hör: ”Logga in. Kontoinställningar.” Tryck på blanksteg för att välja. Dialogrutan Logga in öppnas. Du hör: ”Ange din e-postadress eller ditt telefonnummer.”

 7. Skriv in din e-postadress eller ditt telefonnummer och tryck på Retur. VoiceOver meddelar: ”Lösenord, säker textredigering.”

 8. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur. Om du hör ”Knappen Börja använda PowerPoint” trycker du på blanksteg för att gå till programmet.

  Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Tips: Om du inte loggade ut från PowerPoint senaste gången du använde det, öppnas programmet utan att du behöver logga in.

Skapa en anteckningsbok

Om du vill skapa en ny anteckningsbok måste du logga in på ditt Microsoft-konto i OneNote så att du kan spara filen på OneDrive.

 1. Tryck på Ctrl+Kommando+N i OneNote.

 2. Fönstret Öppna de nya och senaste anteckningsböckerna öppnas. Här kan du välja färg för anteckningsboken, Namn och var den nya anteckningsboken ska lagras.

 3. Tryck på TABB om du vill välja en färg för anteckningsboken. Du hör ”färg” följt av den valda färgen. Använd piltangenterna för att navigera till den färg du vill ha. VoiceOver meddelar färger när du flyttar. När du är klar trycker du på TABB-tangenten.

 4. Om du vill ange en anteckningsbok rubrik, tryck på TABB tills du hör: ”anteckningsbok titel, redigera text”. Skriv rubriken och tryck på TABB för att lämna fältet.

 5. Om du vill markera ett moln som lagrar plats som är kopplat till ditt konto, till exempel OneDrive eller SharePoint, tryck på TABB tills du hör en plats och ”välj en plats där anteckningsboken skapas”.

 6. Om du vill välja en annan plats trycker du på blanksteg och använder upp- eller nedpilen för att gå till platsen. Tryck på blanksteg för att välja.

 7. Om du vill skapa anteckningsboken, tryck på TABB tills du hör: ”skapa knappen”. Tryck på blanksteg.

 8. Den nya anteckningsboken öppnas och markören placeras i sidans rubrikfält i Nytt avsnitt 1.

Skapa ett avsnitt

 1. Tryck på Kommando+T i en anteckningsbok för att skapa ett nytt avsnitt.

 2. Avsnittet skapas, markören placeras i avsnittets rubrikfält och du kan ange namnet på avsnittet.

 3. Tryck på Retur när du är klar.

Skapa en avsnittsgrupp

Med hjälp av avsnittsgrupper kan du samla relaterade avsnitt.

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+M för att gå till menyraden. Du hör: ”Menyrad, Apple”.

 3. Navigera till menyn Arkiv med högerpilen. Använd sedan nedpilen för att gå till Ny avsnittsgrupp. Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 4. Avsnittsgruppen skapas och fokus är på avsnittsgruppens namnfält.

 5. Ange ett namn på avsnittsgruppen och tryck på Retur. Avsnittsgruppen skapas och du kan nu lägga till avsnitt i gruppen.

Skapa en sida

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering. Använd sedan upp- eller nedpilen för att välja det avsnitt där du vill lägga till sidan.

  Obs!: Om sidan finns i en avsnittsgrupp, trycker du på högerpilen för att visa avsnittsgruppen.

 2. Tryck på Kommando+N i avsnittet där du vill lägga till sidan.

 3. En ny sida skapas, markören placeras i sidans rubrikfält och du kan skriva rubriken.

Byta namn på en anteckningsbok

Om du har delat anteckningsboken med andra kan du byta namn på anteckningsbokfilen på källplatsen.

 1. Öppna en webbläsare och navigera till www.onedrive.com.

 2. Om du vill logga in på ditt Microsoft-konto eller ett organisationskonto som är lagrade i den anteckningsbok som du vill byta namn på, trycker du på ALT + TABB tills du hör: ”länk, logga in”. Tryck på RETUR för att starta processen logga in.

 3. När du har loggat in på OneDrive använder du nedpilen för att gå till mappen Dokument på kontot. Tryck på Retur för att öppna mappen.

 4. Använd piltangenterna för att gå till den anteckningsbokfil som du vill byta namn på. Det kan hända att du behöver trycka på Ctrl+Skift+Alt+nedpilen för att interagera med fillistan. Du hör namnen när du flyttar runt.

 5. När du är på rätt fil trycker du på Skift+Tabb tills du hör: ”Öppna.” Använd sedan höger- eller vänsterpilen för att gå till Byt namn. Tryck på Retur för att välja. Du hör: ”Ange det nya namnet.”

 6. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Anteckningsboken har bytt namn. Du hör: ”Spara.”

Byta namn på ett avsnitt eller en avsnittsgrupp

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet eller avsnittsgruppen som du vill byta namn på. Du hör avsnittens eller avsnittsgruppernas namn när du flyttar runt.

 3. Öppna snabbmenyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck sedan på Ctrl+Alt+nedpilen tills du hör: ”Byt namn.” Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Fokus flyttas till namnfältet för avsnittet eller avsnittsgruppen. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Avsnittet har bytt namn.

Byta namn på en sida

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet som innehåller den sida som du vill byta namn på.

 3. I avsnittet som innehåller sidan du vill byta namn på trycker du på Ctrl+Kommando+G för att öppna sidnavigeringen. Du hör: ”Sidlista, tabell.”

 4. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den sida som du vill byta namn på. Du hör namnen på sidorna när du flyttar runt.

 5. Tryck på Skift+Kommando+T för att byta namn på sidan. Fokus flyttas till sidrubrikfältet. Du hör: ”Byt namn på sidan.”

 6. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Sidan har bytt namn.

Flytta eller kopiera ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till det avsnitt som du vill flytta eller kopiera.

 3. Öppna snabbmenyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill kopiera avsnittet trycker du på nedpilen för att gå till Kopiera avsnitt till… och väljer genom att trycka på blanksteg. Dialogrutan Kopiera avsnittet till en ny anteckningsbok… öppnas.

  • Om du vill flytta avsnittet trycker du på nedpilen för att gå till Flytta avsnitt till… och väljer genom att trycka på blanksteg. Dialogrutan Flytta avsnittet till en ny anteckningsbok… öppnas.

 5. I den öppna dialogrutan visas de öppna anteckningsböckerna och deras avsnittsgrupper, där du kan kopiera eller flytta avsnittet.

 6. Använd upp- eller nedpilen för att markera anteckningsboken. Om du vill flytta till en viss avsnittsgrupp trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg för att visa anteckningsboken. Du hör anteckningsböckernas och avsnittsgruppernas namn när du flyttar runt.

  Obs!: Du kan kopiera eller flytta ett avsnitt till en avsnittsgrupp inom samma anteckningsbok.

 7. Tryck på TABB för att gå till dialogrutan knapparna på rätt mål. Knappen första är Avbryt. Om du vill kopiera avsnitt, trycker du på TABB för att gå till knappen Kopiera. Tryck på TABB för att navigera till knappen Flytta om du vill flytta avsnittet. Tryck på RETUR om du vill markera. Avsnittet kopieras eller flyttas.

Flytta eller kopiera en sida

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet som innehåller den sida som du vill flytta eller kopiera.

 3. Tryck på Ctrl+Kommando+G för att öppna sidnavigeringen. Du hör: ”Sidlista.”

 4. Använd upp- eller nedpilen för att gå till den sida som du vill flytta eller kopiera. VoiceOver läser upp sidnamnen medan du flyttar framåt.

 5. På sidan gör du något av följande:

  • Om du vill kopiera sidan trycker du på Skift+Kommando+C. Dialogrutan Kopiera sidan till ett nytt avsnitt… öppnas.

  • Om du vill flytta sidan trycker du på Skift+Kommando+M. Dialogrutan Flytta sidan till ett nytt avsnitt… öppnas.

 6. I den öppna dialogrutan visas de öppna anteckningsböckerna och deras avsnitt och avsnittsgrupper, där du kan kopiera eller flytta sidan.

 7. Använd upp- eller nedpilen för att markera avsnittet. Om du vill flytta till ett visst avsnitt inom en viss avsnittsgrupp trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg för att visa avsnittsgruppen. Du hör anteckningsböckernas, avsnittsgruppernas och avsnittens namn när du flyttar runt.

  Obs!: Du kan kopiera eller flytta en sida till ett annat avsnitt inom samma anteckningsbok.

 8. Tryck på TABB för att gå till dialogrutan knapparna på rätt mål. Knappen första är Avbryt. Tryck på TABB för att navigera till knappen Kopiera för att kopiera sidan. Tryck på TABB för att navigera till knappen Flytta om du vill flytta sidan. Tryck på RETUR om du vill markera. Sidan kopieras eller flyttas.

Ta bort en anteckningsbok

Om du inte längre behöver en viss anteckningsbok kan du ta bort den från OneDrive-kontot. Om du delar anteckningsboken måste du meddela dina kolleger att du tar bort den.

 1. Tryck på Ctrl+G i OneNote för att öppna navigeringen i anteckningsboken. Du hör: ”Anteckningsböcker, tabell.”

 2. Använd upp- eller nedpilen för att markera anteckningsboken som du vill ta bort. Du hör namnen på anteckningsböckerna när du flyttar runt.

 3. Tryck på Skift+Kommando+W för att stänga anteckningsboken.

 4. När anteckningsboken är stängd i OneNote öppnar du www.onedrive.com i en webbläsare och loggar in.

 5. Använd nedpilen i OneDrive för att gå till mappen Dokument. Tryck på Retur för att öppna mappen.

 6. Använd piltangenterna för att gå till den anteckningsbokfil som du vill ta bort. Det kan hända att du behöver trycka på Ctrl+Skift+Alt+nedpilen för att interagera med fillistan. Du hör namnen när du flyttar runt.

 7. Tryck på Delete eller Kommando+Delete när du är på rätt fil. Anteckningsboken tas bort.

Ta bort ett avsnitt eller en avsnittsgrupp

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet eller avsnittsgruppen som du vill ta bort.

 3. Tryck på Delete när du är i rätt avsnitt eller avsnittsgrupp. En dialogruta öppnas.

 4. Tryck på TABB för att navigera till Ja dialogrutan för att bekräfta borttagningen. Tryck på RETUR.

 5. Avsnittet eller avsnittsgruppen (och motsvarande avsnitt) flyttas till Borttagna anteckningar.

  Obs!: Du kan visa eller ta bort anteckningarna permanent i Borttagna anteckningar. Gå till menyn Anteckningsböcker i menyraden och välj undermenyn Borttagna anteckningar. Sedan kan du välja Visa borttagna anteckningar eller Tomma borttagna anteckningar.

Ta bort en sida

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet som innehåller den sida som du vill ta bort.

 3. Tryck på Ctrl+Kommando+G för att öppna sidnavigeringen. Du hör: ”Sidlista, tabell.”

 4. Använd upp- eller nedpilen för att gå till den sida som du vill ta bort. VoiceOver läser upp sidnamnen medan du flyttar framåt.

 5. Tryck på Delete eller Kommando+Delete när du har hittat rätt sida. Sidan tas bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS, för att ordna information i anteckningsböcker som innehåller sidor och avsnitt. Du kan lägga till, byta namn på, flytta, ta bort och byta ordning på sidor och avsnitt, samt lägga till och byta ordning på anteckningsböcker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Skapa en anteckningsbok

 1. Svep åt höger i listan Anteckningsböcker tills du hör "Knappen Ny anteckningsbok". Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Skriv in namnet på den nya anteckningsboken. Svep sedan åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Tips: Om du vill öppna listan Anteckningsböcker från listan Avsnitt, Sidor eller en arbetsyta sveper du åt vänster tills du hör "Tillbaka till <föregående listvy>, bakåtknappen". Dubbeltryck på skärmen. Upprepa tills du hör "Anteckningsbok, inställningsknappen". Fokus är nu på knappen Inställningar i listvyn Anteckningsböcker.

Skapa ett avsnitt

Om du vill ordna innehållet eller skapa ett nytt stycke med anteckningar i anteckningsboken, kan du skapa ett nytt avsnitt.

 1. I listan Avsnitt i anteckningsboken sveper du åt höger tills du hör "Knappen Nytt avsnitt". Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Ange namnet på det nya avsnittet. Svep åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Obs!: Om du vill navigera till listan Avsnitt från listan Sidor eller en arbetsyta på en sida sveper du åt vänster tills du hör: "Tillbaka till <föregående listvy>, bakåtknappen." Dubbeltryck på skärmen. Upprepa tills du hör "<Anteckningsbokens namn>, tillbaka till anteckningsbokslistan, bakåtknappen". Fokus är nu på knappen Bakåt i listvyn Avsnitt.

Skapa en sida

Lägg till en ny sida för dina nya idéer och börja skapa innehåll i anteckningsböckerna.

Skapa en oformaterad sida

 1. Navigera till listan Sidor i ett avsnitt. Svep åt höger tills du hör: "Knappen Ny sida".

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Ny sida, sidrubrik, disposition."

 3. Dubbeltryck på skärmen och skriv in sidnamnet. Svep åt höger tills du hör "Retur" och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till sidans arbetsyta.

Skapa en sida med en lista

 1. Navigera till listan Sidor i ett avsnitt. Svep åt höger tills du hör: "Knappen Ny sida med lista". Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "textfält." Fokus är på textfältet för det första listobjektet på sidan.

 2. Namnge sidan genom att svepa åt vänster tills du hör "Namnlös listrubrik, textfält" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Ange sidans namn och svep åt höger tills du hör: ”Klart.” Dubbeltryck på skärmen.

Skapa en sida med ett foto

 1. Svep åt höger i listan Sidor i ett avsnitt tills du hör "Knappen Ny sida med foto". Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Avisering, infoga bild." Fönstret Infoga bild öppnas.

 2. Gör något av följande:

  Lägg till en bild från fotoappen

  1. Svep åt höger tills du hör: "Från biblioteket, knapp." Dubbeltryck sedan på skärmen.

  2. Svep åt höger i Foton tills du hör det albumalternativ som du vill välja, och dubbeltryck på skärmen.

  3. Svep åt höger i fotolistan tills du hör det foto som du vill välja, och dubbeltryck på skärmen.

  4. Svep åt vänster tills du hör: ”Knappen Klart”. Dubbeltryck på skärmen.

  5. Svep åt höger tills du hör: "Använd, knapp." Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till den nya sidan.

  6. Namnge den nya sidan genom att svepa åt höger tills du hör ”Sidrubrik”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  7. Ange namnet och svep sedan åt höger tills du hör ”Retur”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Ta en bild och lägg till den

  1. Om du vill lägga till en ny bild direkt från mobilkameran sveper du åt höger tills du hör: "Knappen Ta en bild."

  2. Dubbeltryck på skärmen. Kameraappen öppnas.

  3. Om du vill ta en bild sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ta bild” och dubbeltrycker på skärmen.

  4. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Använd” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till den nya sidan.

  5. Namnge den nya sidan genom att svepa åt höger tills du hör ”Sidrubrik”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Skriv namnet. Svep sedan åt höger tills du hör ”Retur” och dubbeltryck på skärmen.

Obs!: Om du vill öppna listan Sidor från sidarbetsytan sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Tillbaka till sidlistan för <avsnittsnamn>, bakåtknappen". Dubbeltryck på skärmen. Fokus är nu på knappen Bakåt i listvyn Sidor.

Byt namn på ett avsnitt

 1. I listan Avsnitt sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på avsnittet som du vill byta namn på.

 2. Ställ in VoiceOver-rotorn på Åtgärder.

 3. Svep uppåt eller nedåt tills du hör ”Byt namn” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Skriv det nya namnet på avsnittet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Retur" och dubbeltrycker på skärmen.

Byta namn på en sida

 1. I listan Sidor sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på den sida du vill byta namn på. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger på sidan tills du hör "<Namn på aktuell sida>, rubrik, textfält". Dubbeltryck på skärmen.

 3. Ändra sidans namn. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen.

Byta ordning på anteckningsböcker, avsnitt och sidor

Du kan ändra ordningen på dina anteckningsböcker, avsnitt och sidor, till exempel om du vill placera de viktigaste högst upp i objektlistan.

 1. I listan Anteckningsböcker, Avsnitt eller Sidor sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Knappen Redigera”, och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: ”Klart.”

 2. Svep åt höger tills du hör "Byta ordning på <namn på anteckningsboken, avsnittet eller sidan du vill byta ordning på>".

 3. Dubbeltryck och håll på skärmen tills du hör ett ljud. Dra fingret uppåt eller nedåt på skärmen tills du hör den plats som du vill flytta objektet till, och lyft fingret från skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du hör ”Knappen Klart” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Flytta ett avsnitt

 1. I listan Avsnitt sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på avsnittet som du vill flytta på.

 2. Ställ in VoiceOver-rotorn på Åtgärder.

 3. Svep uppåt eller nedåt tills du hör ”Flytta” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Anteckningsböcker, flytta avsnittet till en annan anteckningsbok.”

 4. Svep åt höger tills du hör den anteckningsbok du vill flytta avsnittet till. Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till listan Avsnitt som avsnittet har flyttats från.

Flytta eller kopiera en sida

 1. I listan Sidor sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på sidan som du vill flytta eller kopiera.

 2. Ställ in VoiceOver-rotorn på Åtgärder.

 3. Svep uppåt eller nedåt tills du hör "Flytta" eller "Kopiera" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör det avsnitt du vill flytta eller kopiera sidan till. Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till listan Sidor som sidan har flyttats eller kopierats från.

Stänga en anteckningsbok

Du kan stänga en anteckningsbok så att den inte visas i listan Anteckningsböcker längre.

 1. I listan Anteckningsböcker sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på anteckningsboken som du vill ta bort.

 2. Ställ in VoiceOver-rotorn på Åtgärder.

 3. Svep uppåt eller nedåt tills du hör ”Stäng” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Om du vill öppna en anteckningsbok igen sveper du åt vänster eller höger i listan Anteckningsböcker tills du hör "Ellipsknappen Fler anteckningsböcker" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "Öppna fler anteckningsböcker."

  Svep åt höger tills du hör den anteckningsbok som du vill öppna igen och dubbeltryck på skärmen. Anteckningsboken öppnas och visas igen i listan Anteckningsböcker.

Ta bort ett avsnitt

 1. I listan Avsnitt sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på avsnittet som du vill ta bort.

 2. Ställ in VoiceOver-rotorn på Åtgärder.

 3. Svep uppåt eller nedåt tills du hör ”Ta bort” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Varning! Är du säker på att du vill ta bort det här avsnittet?” Svep åt höger tills du hör ”Ta bort” och dubbeltryck på skärmen.

Ta bort en sida

 1. I listan Sidor sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på sidan som du vill ta bort.

 2. Ställ in VoiceOver-rotorn på Åtgärder.

 3. Svep uppåt eller nedåt tills du hör ”Ta bort” och dubbeltryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren för Android, för att ordna information i anteckningsböcker som innehåller sidor och avsnitt. Du kan lägga till, byta namn på, flytta och ta bort sidor och avsnitt, samt lägga till anteckningsböcker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Skapa en anteckningsbok

 1. Svep åt höger i listan Anteckningsböcker tills du hör "Knappen Ny anteckningsbok". Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill öppna listan Anteckningsböcker från listan Avsnitt, Sidor eller en sidarbetsyta sveper du åt vänster tills du hör "Navigera uppåt, knapp". Dubbeltryck på skärmen. Upprepa tills du hör "Inloggad som <användarnamn>". Fokus är nu på knappen Konto i listvyn Anteckningsböcker.

 2. Skriv namnet på den nya anteckningsboken med skärmtangentbordet.

  Tips: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

 3. Du väljer platsen där du vill spara anteckningsboken genom att svepa åt höger tills du hör "Listruta", följt av den valda platsen där du sparar. Dubbeltryck på skärmen och svep åt höger tills du hör platsen där du vill spara anteckningsboken. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Om du vill skapa anteckningsboken sveper du åt höger tills du hör "Knappen Skapa" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Den nya anteckningsboken skapas som innehåller avsnittet Nytt avsnitt 1.

Skapa ett avsnitt

Om du vill ordna innehållet eller skapa ett nytt stycke med anteckningar i anteckningsboken, kan skapa du ett nytt avsnitt.

 1. I listan Avsnitt i anteckningsboken sveper du åt höger tills du hör "Knappen Nytt avsnitt". Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du vill öppna listan Avsnitt från listan Sidor sveper du åt vänster tills du hör "Navigera uppåt, knapp". Dubbeltryck på skärmen. Fokus är nu på knappen Bakåt i listvyn Avsnitt.

 2. Skriv namnet på det nya avsnittet med skärmtangentbordet. Svep sedan åt höger tills du hör "Knappen Skapa". Dubbeltryck på skärmen.

  Det nya avsnittet skapas som innehåller en Namnlös sida.

Skapa en sida

Lägg till en ny sida för dina nya idéer och börja skapa innehåll i anteckningsböckerna.

 1. Svep åt höger i listan Sidor i ett avsnitt tills du hör "Knappen Ny textsida". Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du vill öppna listan Sidor från en sidarbetsyta sveper du åt vänster tills du hör "Navigera uppåt, knapp". Dubbeltryck på skärmen. Fokus är nu på knappen Bakåt i listvyn Sidor.

 2. En ny namnlös sida skapas, fokus flyttas till sidarbetsytan och du kan skriva dina anteckningar.

 3. Ge sidan ett namn genom att svepa åt höger tills du hör "Sidrubrik, redigeringsruta". Dubbeltryck på skärmen och skriv namnet med skärmtangentbordet.

Byt namn på ett avsnitt

 1. I listan Avsnitt sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på avsnittet som du vill byta namn på. TalkBack läser upp avsnitten som: "Avsnitt <avsnittsnamn>." Dubbeltryck och håll kvar på skärmen. Snabbmenyn öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör "Byt namn på avsnitt" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Byt namn visas och du hör: "Byt namn på avsnitt."

 3. Skriv det nya namnet på avsnittet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Knappen Byt namn" och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Avsnittet har bytt namn och fokus flyttas till listan Avsnitt.

Byta namn på en sida

 1. I listan Sidor sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på sidan som du vill byta namn på. TalkBack läser upp sidorna som: "Sida <sidrubrik>". Öppna sidan genom att dubbeltrycka på skärmen.

 2. På sidan sveper du åt höger tills du hör "Sidrubrik, <rubrik>, redigeringsruta" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Ange det nya namnet på sidan. När du är klar väljer du retur på skärmtangentbordet. Välj retur, dra fingret på tangentbordet tills du hör "Retur" och lyft det sedan (och dubbelklicka om det behövs).

Flytta eller kopiera en sida

 1. I listan Sidor sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på sidan som du vill flytta eller kopiera. TalkBack läser upp sidorna som: "Sida <sidrubrik>". Dubbeltryck och håll kvar på skärmen. Snabbmenyn öppnas.

 2. Gör något av följande:

  • Flytta en sida genom att svepa åt höger tills du hör "Flytta sida" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Flytta sida till avsnitt öppnas och du hör: "Flytta sida till avsnitt."

  • Kopiera en sida genom att svepa åt höger tills du hör "Kopiera sida" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Kopiera sida till avsnitt öppnas och du hör: "Kopiera sida till avsnitt."

  Avsnittslistan för den valda anteckningsboken öppnas.

 3. Om du vill flytta eller kopiera sidan till ett annat anteckningsboksavsnitt sveper du åt höger tills du hör namnet på anteckningsboken som är öppen och dubbeltrycker sedan på skärmen för att öppna listan med anteckningsböcker. Svep åt höger tills du hör namnet på målanteckningsboken och dubbeltryck på skärmen för att öppna avsnittslistan.

 4. I avsnittslistan sveper du åt höger tills du hör det avsnitt som du vill flytta eller kopiera sidan till och dubbeltrycker sedan på skärmen för att välja. TalkBack läser upp avsnitten som: "Avsnitt <avsnittsnamn>."

 5. När du har valt avsnittet sveper du åt höger tills du hör "Knappen Flytta" eller "Knappen Kopiera" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Sidan flyttas eller kopieras och fokus flyttas till listan Avsnitt i avsnittet dit sidan har flyttats.

Stänga en anteckningsbok

Du kan stänga en anteckningsbok så att den inte visas i listan Anteckningsböcker längre.

 1. I listan Anteckningsböcker sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på anteckningsboken som du vill stänga. TalkBack läser upp anteckningsböckerna som: "Anteckningsbok <anteckningsbokens namn>." Dubbeltryck och håll kvar på skärmen. Snabbmenyn öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör "Stäng anteckningsbok" och dubbeltryck sedan på skärmen. Anteckningsboken tas bort från listan Anteckningsböcker.

 3. Om du vill öppna en anteckningsbok igen sveper du åt höger eller vänster i listan Anteckningsböcker tills du hör "Fler anteckningsböcker" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "Fler anteckningsböcker."

  Svep åt höger tills du hör den anteckningsbok som du vill öppna igen och dubbeltryck på skärmen. Anteckningsboken öppnas och visas igen i listan Anteckningsböcker.

Ta bort ett avsnitt

 1. I listan Avsnitt sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på avsnittet som du vill ta bort. TalkBack läser upp avsnitten som: "Avsnitt <avsnittsnamn>." Dubbeltryck och håll kvar på skärmen. Snabbmenyn öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör "Ta bort avsnitt" och dubbeltryck sedan på skärmen. Ett meddelandefönster Ta bort avsnitt? öppnas och du hör: "Ta bort avsnitt."

 3. Bekräfta genom att svepa åt höger tills du hör "Knappen Ta bort" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ta bort en sida

 1. I listan Sidor sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på sidan som du vill ta bort. TalkBack läser upp sidorna som: "Sida <sidrubrik>". Dubbeltryck och håll kvar på skärmen. Snabbmenyn öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör "Ta bort sida" och dubbeltryck på skärmen. Ett meddelandefönster Ta bort sida? öppnas och du hör: "Ta bort sida."

 3. Bekräfta genom att svepa åt höger tills du hör "Knappen Ta bort" och dubbeltryck sedan på skärmen. Sidan tas bort och du hör: "Sidan <sidrubrik> har tagits bort."

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använda OneNote för Windows 10 med tangentbordet och en skärmläsare för att ordna informationen i anteckningsböcker som innehåller sidor, avsnitt och avsnittsgrupper. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig hur du lägger till sidor, avsnitt och ytterligare anteckningsböcker när du behöver dem, och även byta namn på, flytta eller ta bort dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Se till att du loggar in på ditt Microsoft-konto på din enhet.

 2. Tryck på Windows-tangenten om du vill öppna OneNote och skriv onenote. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör ”OneNote. Betrodd Microsoft Store app ”. Tryck på RETUR.

Skapa en anteckningsbok

 1. Tryck på Ctrl+G i OneNote om du vill öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Tryck på SKIFT + TABB flera gånger tills du hör ”ny anteckningsbok knappen”. Tryck på blanksteg om du vill markera. Skärmläsaren meddelar: ”nytt anteckningsbok fönster. Nytt namn för anteckningsboken, redigerar ”. Med JAWS, du hör: ”popup. Ny anteckningsbok ”.

 3. Skriv namnet på anteckningsboken och trycker på TABB-tangenten. Du hör: ”skapa anteckningsboken”. Tryck på blanksteg om du vill skapa anteckningsboken.

 4. Anteckningsboken skapas och öppnas. Den nya anteckningsboken består av ett anteckningsbokavsnitt som heter Nytt avsnitt 1, som innehåller en namnlös tom sida.

  Obs!: Anteckningsböcker sparas automatiskt på OneDrive.

Skapa ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl + G och sedan på Ctrl + T i en anteckningsbok om du vill skapa ett nytt avsnitt.

 2. Avsnittet skapas. Markören placeras i avsnittsfliken och du kan skriva namnet på avsnittet.

 3. Tryck på Retur när du är klar. Avsnittet får ett namn.

 4. Tryck på Retur två gånger om du vill gå tillbaka till sidredigeringsläget. Markören placeras i fältet för sidrubrik på den namnlösa tomma sidan i det nya avsnittet.

Skapa en sida

 1. Tryck på Ctrl+N i ett avsnitt där du vill lägga till sidan.

 2. En ny namnlös sida skapas.

 3. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till sidredigeringsläget. Markören placeras i sidans rubrikfält och du kan skriva en rubrik.

Byt namn på ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl + Skift + G för att gå till avsnittet navigering i OneNote. Tryck på TABB tills du hör namnet på ett avsnitt.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittsgruppen som du vill byta namn på.

 3. Tryck på SKIFT + F10 för att öppna snabbmenyn. Tryck på TABB tills du hör: ”Byt namn på avsnittsknapp”.

 4. Tryck på blanksteg. Skärmläsaren meddelar ”avsnitt skriver” och avsnittets namn. Med JAWS hör du namnet på avsnittet och ”avsnitt skriver redigera”.

 5. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Avsnittet har bytt namn.

Byta namn på en sida

 1. Tryck på Ctrl + Skift + G för att gå till avsnittet navigering i OneNote. Tryck på TABB tills du hör namnet på ett avsnitt.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet som innehåller den sida som du vill byta namn på.

 3. Tryck på Ctrl + Alt + G om du vill öppna sidnavigering. Du hör en sidas namn.

 4. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den sida som du vill byta namn på.

 5. Tryck på SKIFT + F10 för att öppna snabbmenyn. Tryck på TABB tills du hör: ”Byt namn på knappen”.

 6. Tryck på blanksteg. Skärmläsaren meddelar ”: sidrubrik, redigerar”. Med JAWS hör du sidrubrik och ”sidrubrik”.

 7. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Sidan har bytt namn.

Flytta eller kopiera ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl + Skift + G för att gå till avsnittet navigering i en anteckningsbok. Tryck på TABB tills du hör namnet på ett avsnitt.

 2. Använd upp- och nedpilen för att gå till avsnittet som du vill flytta eller kopiera. Skärmläsaren läser upp avsnittsnamnen medan du flyttar framåt.

 3. Tryck på SKIFT + F10 för att öppna snabbmenyn. Tryck på TABB tills du hör: ”flytta snedstreck kopieringsknappen”. Tryck på blanksteg om du vill markera. Dialogrutan Flytta/kopiera avsnitt öppnas.

 4. Tryck på TABB. Du hör namnet på en öppen anteckningsbok.

 5. Använd upp- och nedpilen för att gå till anteckningsboken dit du vill flytta avsnittet. I Skärmläsaren hör du anteckningsboksnamnen medan du navigerar.

 6. När du har hittat rätt mål, trycker du på blanksteg om du vill markera. Tryck på TABB för att gå till dialogrutan knapparna. Knappen första är Flytta. Om du vill kopiera avsnitt i stället, tryck på TABB igen för att gå till knappen Kopiera. Tryck på blanksteg om du vill markera. Avsnittet flyttade eller kopierade.

Flytta eller kopiera en sida

 1. Tryck på Ctrl + Skift + G för att gå till avsnittet navigering i OneNote. Tryck på TABB tills du hör namnet på ett avsnitt.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet som innehåller den sida som du vill byta namn på.

 3. Tryck på Ctrl + Alt + G om du vill öppna sidnavigering. Du hör en sidas namn.

 4. Använd upp- eller nedpilen för att gå till den sida som du vill flytta eller kopiera. Skärmläsaren läser upp sidnamnen medan du flyttar framåt.

 5. Tryck på SKIFT + F10 för att öppna snabbmenyn. Tryck på TABB tills du hör: ”flytta snedstreck kopieringsknappen”. Tryck på blanksteg om du vill markera. Dialogrutan Flytta/Kopiera sida öppnas.

 6. Om du vill markera den anteckningsbok där du vill kopiera eller flytta sidan, tryck på TABB tills du hör: ”bakåtknappen”. Tryck på blanksteg. Använd upp- och nedpilarna för att navigera till anteckningsboken som du vill flytta eller kopiera. Markera, trycka på blanksteg.

  Obs!: Kontrollera att den anteckningsbok dit du vill flytta eller kopiera sidan öppnas i OneNote.

 7. Använd upp- och nedpilen för att gå till avsnittet som du vill flytta eller kopiera. Skärmläsaren läser upp avsnittsnamnen medan du flyttar framåt.

 8. När du har hittat rätt mål, trycker du på blanksteg för att markera avsnittet. Tryck på TABB för att gå till dialogrutan knapparna. Knappen första är Flytta. Om du vill kopiera sidan i stället, tryck på TABB igen för att gå till knappen Kopiera. Tryck på blanksteg om du vill markera. Sidan flyttade eller kopierade.

Stänga en anteckningsbok

 1. Tryck på Ctrl+G i OneNote om du vill öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Tryck på TABB tills du hör namnet på en bärbar dator.

 3. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den anteckningsbok som du vill stänga.

 4. Tryck på SKIFT + F10 för att öppna snabbmenyn. Tryck på TABB tills du hör: ”Stäng den här anteckningsboken”.

 5. Tryck på blanksteg om du vill stänga anteckningsboken.

Ta bort ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl + Skift + G för att gå till avsnittet navigering i en anteckningsbok. Tryck på TABB tills du hör namnet på ett avsnitt.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet som du vill ta bort.

 3. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift + F10. Du hör: ”Knappen Ta bort avsnitt.” Tryck sedan på blanksteg.

 4. En bekräftelsedialogruta öppnas. Du hör: ”Knappen Ta bort avsnitt.” Tryck på blanksteg om du vill bekräfta borttagningen. Avsnittet tas bort.

Ta bort en sida

 1. Tryck på Ctrl + Skift + G för att gå till avsnittet navigering i OneNote. Tryck på TABB tills du hör namnet på ett avsnitt.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet som innehåller den sida som du vill ta bort.

 3. Tryck på Ctrl + Alt + G om du vill öppna sidnavigering. Du hör en sidas namn.

 4. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den sida som du vill ta bort.

 5. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift + F10. Du hör: ”Knappen Ta bort sida.”

 6. Tryck på blanksteg. En bekräftelsedialogruta öppnas. Du hör: ”Knappen Ta bort sida.” Tryck på blanksteg om du vill bekräfta borttagningen. Sidan tas bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använda OneNote Online med tangentbordet och en skärmläsare för att ordna informationen i anteckningsböcker som innehåller sidor, avsnitt och avsnittsgrupper. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig hur du lägger till sidor, avsnitt och ytterligare anteckningsböcker när du behöver.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder OneNote Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte OneNote Online.

I det här avsnittet

Öppna OneNote Online

 1. Öppna en webbläsare och navigera till www.onenote.com.

 2. Tryck på TABB för att bläddra till Logga In. Du hör: ”tecknet i länken”. Om du vill markera, tryck på RETUR.

 3. Om du loggar in med ditt Microsoft-konto trycker du på TABB för att bläddra till Logga in med ett Microsoft-konto. Om du loggar in med ett konto organisation bläddrar du till Logga in med ett konto för arbetet eller skolan. Tryck på RETUR.

 4. Sidan Logga in öppnas. Du hör: "E-post, telefon eller Skype-namn, redigerar."

 5. Skriv din e-postadress och tryck på Retur. Du hör: ”Lösenord, redigerar.”

 6. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

  Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

 7. OneNote Online öppnas i anteckningsboksnavigeringen, där du hittar alla anteckningsböcker som är kopplade till ditt konto.

Skapa en anteckningsbok

 1. I navigering i anteckningsboken, tryck på TABB tills du hör ”nytt” och tryck sedan på RETUR.

 2. Dialogrutan Skapa ny anteckningsbok öppnas med fokus på fältet Anteckningsbokens namn.

 3. Ange anteckningsbokens namn och tryck på Retur för att skapa anteckningsboken.

 4. Den nya anteckningsboken öppnas i OneNote Online och markören placeras i fältet sidan rubrik i avsnittet Snabbanteckningar. Du hör nya anteckningsbokens namn och ”Microsoft OneNote Online”.

  Den nya anteckningsboken sparas i mappen Dokument på din OneDrive.

Skapa ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl + F6 för att skapa ett nytt avsnitt i en öppen anteckningsbok tills du hör namnet på ett avsnitt.

  Obs!: Om att trycka på Ctrl + F6 inte bläddra kommandona OneNote Online, tryck på TABB tills du hör ett kommando. Tryck på Ctrl + F6 för att bläddra.

 2. Trycka på tangenten SR-tangenten + VÄNSTERPIL tills du hör ”ny avsnittsknapp” och tryck sedan på SR tangenten + RETUR.

 3. Skriv ett avsnittsnamn och tryck på Retur.

 4. Avsnittet skapas och markören placeras i sidrubrikfältet i det nya avsnittet.

Skapa en sida

 1. I en anteckningsbok trycker du på Ctrl+F6 tills du hör ett avsnittsnamn.

 2. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB om du vill navigera i avsnitt. Avsnittsnamn meddelas när du flyttar. Tryck på RETUR för att välja det avsnitt där du vill skapa den nya sidan.

 3. Tryck på SR tangenten + VÄNSTERPIL tills du hör ”ny knappen” och sedan på SR tangenten + RETUR.

 4. En ny sida skapas. Markören placeras i sidans rubrikfält och du kan skriva rubriken.

Byta namn på en anteckningsbok

Du kan öppna din OneDrive direkt via OneNote Online och där byta namn på anteckningsboken.

 1. Tryck på Ctrl + F6 i en öppen anteckningsbok i OneNote Online tills du hör: ”lista med Microsoft-tjänster knappen”. Tryck på TABB tills du hör ”OneDrive” och tryck sedan på RETUR.

 2. OneDrive (onedrive.live.com) öppnas i webbläsaren.

 3. Navigera till den anteckningsboksfil du vill byta namn på med upp- och nedpilarna. Du hör namnen på filerna när du flyttar runt.

 4. Tryck på F2 när du hittar rätt fil. Dialogrutan Byt namn öppnas. Du hör: "Ange det nya namnet."

 5. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Anteckningsbokens namn ändras.

 6. Markera den namnändrade anteckningsboken och tryck på Retur för att gå tillbaka till anteckningsboken i OneNote Online.

Byt namn på ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl + F6 för att bläddra till avsnittet navigering i en anteckningsbok. Du hör namnet på ett avsnitt.

 2. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör det avsnitt du vill byta namn på.

 3. Tryck på Skift+F10. Du hör: "Byt namn, menyobjekt". En snabbmeny öppnas. Fokus är på alternativet Byt namn.

 4. Tryck på Retur. Skriv det nya avsnittsnamnet.

 5. Tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck på RETUR. Kommer tillbaka till listan avsnitt i avsnittet där nyligen har bytt namn.

Byta namn på en sida

 1. Tryck på Ctrl + F6 för att bläddra till avsnittet navigering i en anteckningsbok. Du hör namnet på ett avsnitt.

 2. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör avsnittet som innehåller den sida som du vill byta namn på och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör namn på en sida. Tryck på SR tangenten + VÄNSTERPIL tills du hör sidan du vill byta namn på och tryck sedan på RETUR.

 4. Markören flyttas till sidrubrikfältet. Om du vill ta bort den föregående rubriken trycker på Ctrl+A och sedan på backsteg.

 5. Skriv en ny sidrubrik och tryck på Retur. Markören flyttas till sidan och du kan skriva eller redigera det du har skrivit.

  Tips: Tryck på Page Up om du snabbt vill gå från sidområdet sidrubrikområdet.

Ta bort en anteckningsbok

Om du inte längre behöver en viss anteckningsbok kan du ta bort den från OneDrive-kontot. Om du delar anteckningsboken måste du meddela dina kolleger att du tar bort den.

 1. Tryck på Ctrl + F6 tills du år i en öppen anteckningsbok i OneNote Online: ”lista med Microsoft-tjänster knappen”. Tryck på TABB tills du hör ”OneDrive” och tryck sedan på RETUR.

 2. OneDrive (onedrive.live.com) öppnas i webbläsaren.

 3. Navigera med piltangenterna till den anteckningsbok du vill ta bort. Du hör namnen på filerna när du flyttar runt.

 4. Tryck på Delete på rätt fil. I dialogrutan för bekräftelse, tryck på TABB tills du hör ”ta bort knappen” och tryck sedan på RETUR. Anteckningsboken tas bort och fokus flyttas till angränsande filen.

  Tips: Om du vill återställa en borttagen anteckningsbok kan du göra det från OneDrive-papperskorgen. Om du vill öppna papperskorgen trycker du på Skift+Tabb tills du hör: "Grupp". Navigera till papperskorgen med hjälp av nedåtpilen.

Ta bort ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl + F6 för att bläddra till avsnittet navigering i en anteckningsbok. Du hör namnet på ett avsnitt.

 2. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör det avsnitt du vill ta bort.

 3. Tryck på Skift+F10. Du hör: "Byt namn, menyobjekt". En snabbmeny öppnas.

 4. Tryck på nedpilen tills du hör "Ta bort, menyalternativ" och tryck sedan på Retur.

 5. I dialogrutan för bekräftelse, tryck på TABB tills du hör ”Ja knappen” och tryck sedan på RETUR.

Ta bort en sida

 1. Tryck på Ctrl + F6 för att bläddra till avsnittet navigering i en anteckningsbok. Du hör namnet på ett avsnitt.

 2. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör avsnittet som innehåller den sida som du vill ta bort och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör namn på en sida. Tryck på SR tangenten + VÄNSTERPIL tills du hör den sida du vill ta bort.

 4. Om du vill ta bort en sida permanent trycker du på Delete. I dialogrutan för bekräftelse, tryck på TABB tills du hör ”Ja knappen” och tryck sedan på RETUR.

  Om du vill flytta sidan till Borttagna anteckningar för att kunna komma åt den sedan trycker du på Skift+F10. Du hör: "Byt namn, menyobjekt". En snabbmeny öppnas. Tryck på nedpilen tills du hör "Ta bort, menyalternativ" och tryck sedan på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Tangentbordsgenvägar i OneNote Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×