Använda en skärmläsare för att markera och läsa textrutor och bilder i Word

Använda en skärmläsare för att markera och läsa textrutor och bilder i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Word med tangentbordet och en skärmläsare att markera och läsa bilder, figurer och textrutor i Word dokument. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Använder du val-fönsterrutan i Word kan visa du alla bilder, figurer och textrutor i dokumentet som en lista. Du kan läsa listan med Skärmläsaren och Välj listobjekt att läsa alternativ text eller att redigera delarna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Komma åt text inuti textrutor

När skärmläsare läser brödtexten kan hittar de inte textrutor som flyter ovanpå dokumentets textlagret. Om du vill komma åt text inuti en textruta, använder du Markeringsfönstret.

 1. Tryck på Alt+H i dokumentet för att öppna fliken Start.

 2. Om du vill öppna Markeringsfönstret Skriv SL och sedan på P. Skärmläsaren meddelar ”visa alla”. Textrutor, bilder och former visas i en lista.

  Obs!: Om det finns flera sidor i dokumentet, visar Markeringsfönstret endast objekt på den aktuella sidan.

 3. Använd piltangenterna för att flytta uppåt och nedåt i listan. Skärmläsaren läser upp listobjekten medan du flyttar framåt.

 4. Tryck på Blanksteg för att markera en textruta.

 5. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Skärmläsaren meddelar: "Menyobjektet Klipp ut".

 6. I Skärmläsaren använder du piltangenterna för att gå till objektet Redigera text och trycker på Retur. Tryck på en tangent för att placera markören i textrutan.

  I JAWS måste du först placera textrutan på en annan nivå med dokumenttexten. Flytta till Radbryt Text, om du vill ange textrutans i linje med texten och använder höger eller vänster piltangent för att gå till nivå med Text och tryck på RETUR. Tryck på Esc för att återgå till brödtexten i dokumentet.

 7. Skärmläsaren kan nu läsa texten i textrutan. Om du vill börja läsa trycker du på SR tangenten + M. Om du vill gå tillbaka till brödtexten i dokumentet igen, trycker du på Esc två gånger.

  Om du vill läsa textrutans innehåll i JAWS trycker du på Alt+Num 5.

Komma åt bilder med hjälp av markeringsfönstret

Bilder som inte är infogade bilder kan vara oåtkomliga för skärmläsare. Om du vill komma åt alla bilder i ett dokument, använder du Markeringsfönstret.

 1. Tryck på Alt+H i dokumentet för att öppna fliken Start.

 2. Om du vill öppna Markeringsfönstret Skriv SL och sedan på P. Bilder, figurer och textrutor visas i en lista.

  Obs!: Om det finns flera sidor i dokumentet, visar Markeringsfönstret endast objekt på den aktuella sidan.

 3. Använd piltangenterna för att flytta uppåt och nedåt i listan. Skärmläsaren läser upp listobjekten medan du flyttar framåt.

 4. För att välja en bild trycker du på Blanksteg.

 5. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till dokumentets brödtext. Skärmläsaren meddelar dokumentets filnamn.

 6. Skärmläsaren kan nu läsa alternativ text för bilden om det finns något. Om du vill börja läsa trycker du på SR tangenten + Ctrl + R.

  I JAWS trycker du på Ctrl+Num 5.

Åtkomst till flytande objekt utan att använda Markeringsfönstret

Du kan snabbt flytta fokus mellan flytande objekt utan att använda Markeringsfönstret.

 1. Om du vill flytta fokus till det första flytande objektet i dokumentet genom att trycka på Ctrl + Alt + 5.

 2. Tryck på TABB för att växla mellan flytande objekt i dokumentet.

 3. Tryck på Esc för att återgå till normal navigering.

Access infogade objekt utan att använda Markeringsfönstret

Du kan arbeta med infogade objekt medan du läser ett dokument utan att använda Markeringsfönstret.

 1. Skärmläsaren meddelar objekten när den läser igenom ett dokument. Om du vill stoppa på ett objekt trycker du på Ctrl-tangenten.

  Tips: Om du missar rätt direkt och behöver gå framåt och bakåt i dokumentet ett ord i taget, tryck på vänster eller höger tills du hör Skärmläsaren meddela det objekt som du vill använda.

 2. Tryck på SKIFT + HÖGERPIL för att välja objektet.

 3. Du kan nu arbeta på objektet. Till exempel om du vill öppna snabbmenyn trycker du på SKIFT + F10.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word 2016 för Mac med tangentbord och VoiceOver i Mac OS inbyggda skärmläsare att markera och läsa bilder, figurer och textrutor i Word 2016 för Mac dokument.

Använda Markeringsfönstret i Word 2016 för Mac kan visa du alla bilder, figurer och textrutor i dokumentet som en lista. Du kan läsa listan med VoiceOver och Välj listobjekt att läsa alternativ text eller att redigera delarna.

Meddelanden: 

I avsnittet

Komma åt text inuti textrutor

Som textrutor flytande ovanför dokumentets textlager inte kan VoiceOver hitta dem medan du läser brödtext. Om du vill komma åt text inuti en textruta, använder du Markeringsfönstret.

 1. I dokumentet trycker du på F6 tills du hör ”<Current fliken >, markerad med TABB-tangenten”, och tryck sedan på HÖGERPIL tills du hör: ”Layout, fliken”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna fliken Layout.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”Markeringsfönstret avmarkerade kryssrutan” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill öppna Markeringsfönstret. VoiceOver meddelar: ”kontrollen, Markeringsfönstret, kryssruta”. Textrutor, bilder och former visas i en lista.

  Obs!: Om det blir avbrott (till exempel SID- och avsnittsbrytningar) i dokumentet, visas Markeringsfönstret endast posterna upp till nästa brytning.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”tabell” och det första objektet i listan.

 4. Använd uppåt eller nedåt piltangent för att flytta uppåt och nedåt i listan. VoiceOver meddelar listobjektet när du flyttar. Textrutor meddelas som: ”textruta < nummer >”. När på det objekt som du vill komma åt genom att trycka på F6 tills VoiceOver meddelar objektet och ”redigera text, innehållet markerat, < text > du för närvarande är ansluten till ett textområde”.

 5. Tryck på CTRL + Alternativ + Skift + ned piltangent om du vill redigera texten och Skriv den text du vill.

 6. När du har redigerat texten gör du något om följande.

  • Om du vill flytta tillbaka till Markeringsfönstret, trycker du på F6 tills du hör: ”Markeringsfönstret, fliken”.

  • Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till dokumentet.

Komma åt bilder med hjälp av markeringsfönstret

Bilder som inte är infogade bilder kan vara oåtkomliga för VoiceOver. Använd Markeringsfönstret för att få åtkomst till alla bilder i ett dokument.

 1. I dokumentet trycker du på F6 tills du hör ”<Current fliken >, markerad med TABB-tangenten”, och tryck sedan på HÖGERPIL tills du hör: ”Layout, fliken”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna fliken Layout.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”Markeringsfönstret avmarkerade kryssrutan” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill öppna Markeringsfönstret. VoiceOver meddelar ”kontrollen, Markeringsfönstret, kryssruta”. Textrutor, bilder och former visas i en lista.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”tabell” och det första objektet i listan.

 4. Använd uppåt eller nedåt piltangent för att flytta uppåt och nedåt i listan. VoiceOver meddelar listobjektet när du flyttar. Bilder meddelas som: ”bild < nummer >”. När på det objekt som du vill komma åt genom att trycka på F6 tills VoiceOver meddelar objekt som ”: < alternativ text > bild”.

 5. Om du vill öppna snabbmenyn och åtkomstalternativ Formatera bild, eller lägga till eller ändra alternativ text, trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + M. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till dokumentet.

Komma åt infogade bilder utan att använda markeringsfönstret

Om du vill arbeta med infogade bilder medan du läser ett dokument, behöver du inte öppna Markeringsfönstret.

 1. VoiceOver meddelar bilderna när du flyttar markören igenom dokumentet. VoiceOver meddelar infogade bilder som ”: < alternativ text > bild nivå med text, layoutobjekt”.

 2. Om du vill markera bilden, trycker du på SKIFT + HÖGERPIL.

 3. Du kan nu arbeta på bilden. Till exempel om du vill öppna snabbmenyn trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + M.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda VoiceOver inbyggda iOS skärmläsare, om du vill gå till och läsa textrutor och bilder i Word dokument på telefonen.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa text inuti textrutor.

Som textrutor flytande ovanför dokumentets textlager VoiceOver hoppar över dem medan du läser sidan text men du kan navigera till dem separat.

 1. Öppna Word dokument på telefonen. Svep åt höger tills du kommer till brödtexten i dokumentet. VoiceOver startar på att läsa texten.

 2. När VoiceOver har nått slutet av sidan, Svep åt höger tills VoiceOver meddelar den första textrutan och läser innehållet.

 3. Flytta till nästa textruta på sidan, Svep åt höger.

  När du anger sidfoten har alla textrutor på sidan lästs. Flytta till nästa sida, Svep åt höger.

Åtkomst till bilder i en text

 1. Öppna Word dokument på telefonen. Svep åt höger tills du kommer till brödtexten i dokumentet. VoiceOver startar på att läsa texten.

 2. När VoiceOver har nått slutet av sidan, Svep åt höger. VoiceOver läser alternativ text för den första bilden på sidan. Om bilden har ingen alternativ text kan du hör: ”bild”.

 3. Flytta till nästa bild på sidan, Svep åt höger.

  När du anger sidfoten har du navigera genom bilder på sidan. Flytta till nästa sida, Svep åt höger.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren för att navigera till och läsa textrutor och bilder i Word dokument på telefonen.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa text inuti textrutor.

 1. Öppna Word dokument på telefonen. Svep åt höger tills TalkBack startar att läsa dokumentet text ett stycke i taget.

 2. Flytta till nästa stycke, Svep åt höger. När du hör ”rektangel, textruta”, nått en textruta i dokumentet. TalkBack läser texten innehåll. Svep åt höger för att fortsätta läsa dokumentet eller flytta till nästa textruta när du är klar.

Åtkomst till bilder i en text

 1. Öppna Word dokument på telefonen. Svep åt höger tills TalkBack startar att läsa dokumentet text ett stycke i taget.

 2. Flytta till nästa stycke, Svep åt höger. När du kommer till en bild, läser TalkBack den bild alt-text, följt av ”bild”. Om bilden har ingen alternativ text kan hör du bara ”bild”. När du är klar Svep åt höger för att fortsätta läsa dokumentet eller flytta till nästa bild.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word Mobile med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som att markera och läsa textrutor i Word dokument.

Meddelanden: 

Läsa text inuti textrutor.

Textrutor flytande ovanför dokumentets textlager, Skärmläsaren inte läsa dem medan du läser brödtexten, så att du behöver gå till dem separat.

 1. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”rektangel”.

 3. Skärmläsaren kan nu läsa innehållet i textrutan. Om du vill börja läsa, sveper du nedåt med tre fingrar. Flytta till nästa textruta, Svep åt höger.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda Word Online med tangentbordet och en skärmläsare att markera och läsa bilder i Word dokument. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Word Online.

Access infogade bilder

 1. När du har öppnat ett dokument i Word Online om du vill starta Skärmläsaren löpande läsläge, meddelar trycker du på SR tangenten + Ctrl + R. Skärmläsaren alla bilder när den läser igenom dokumentet. Tryck på Ctrl-tangenten om du vill stoppa på en bild.

  Obs!: Om du missar rätt direkt och behöver gå framåt och bakåt i dokumentet ett ord i taget, tryck på vänster eller höger tills du hör Skärmläsaren meddela bilden

 2. Tryck på RETUR om du vill markera bilden.

 3. Du kan nu arbeta på bilden. Till exempel för att komma åt Bildverktyg, tryck på Alt + Windows-tangenten och tryck på TABB tills du hör ”Bildverktyg omarkerade, formatera flikobjekt” och tryck på RETUR för att öppna fliken Format.

 4. Du kan ändra bildinställningarna för, till exempel dess storlek, stil och alt-text. Tryck på TABB tills du hör namnet på den inställning du vill använda och tryck sedan på RETUR.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en bild eller en bild i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×