Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda OneNote med tangentbordet och en skärmläsare för att läsa OneNote sidor. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Med en skärmläsare kan du enkelt identifiera listor och rubriker. Du kan också kontrollera beskrivningar av grafik i alt-text (om den visas).

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa en sida i OneNote

Skärmläsaren läser upp via en sida i OneNote presentera bilder, listor och listobjekt, tabeller och deras innehåll, rubriker och hyperlänkar.

 1. Om du vill växla till helskärmsläge för enklare navigering trycker du på F11.

 2. Navigera till sidan du vill läsa och gör något av följande:

  • Med Skärmläsaren, om du inte hör ”: innehåll Blockera redigering” när du öppna anteckningsboken trycker du på nedåtpilen tills du gör. Tryck på SR tangenten + Ctrl + R. Skärmläsaren börjar läsa kontinuerligt från din nuvarande plats. Du också trycka på piltangenterna för att flytta till nästa eller föregående rad, till exempel i OneNote sidans rubrik.

  • Med JAWS trycker du på Insert+nedåtpil för att höra hela sidan. Du kan också använda piltangenterna för att navigera till de läsbara elementen ett i taget. Mer information om andra JAWS-läskommandon finns i Läskommandon i JAWS.

 3. Du kan när som helst stoppa den kontinuerliga uppläsningen genom att trycka på Ctrl eller ge ett annat kommando.

Läsa alternativtexten i bilder

Om sidan OneNote har bilder med alternativ text (alternativ text) rubriker och beskrivningar, läser Skärmläsaren beskrivningen när du navigerar till bilden med hjälp av piltangenterna. I löpande läsläge meddelar Skärmläsaren bildobjekt, men inte på rubriken eller beskrivningen. JAWS meddelar endast bildobjektet och rubrik men läsa inte alt-text.

 1. Navigera till bilden och tryck på Skift+F10. Snabbmenyn öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen på menyn tills du hör: ”alternativ text”. Tryck på RETUR. Du hör: ”alternativ Text, rubrik, redigera”, följt av texten i namnlisten.

  I JAWS, du hör: ”Leaving menyn Alternativ Text” följt av rubriken text och ”rubrik, redigera”

 3. Tryck på på nedåtpilen för att flytta till alternativ textbeskrivning. Du hör en beskrivande text.

  I JAWS, du hör ”: beskrivning, redigera”, följt av den beskrivningen.

 4. Om du vill avsluta fönstret Alternativtext, tryck på TABB tills du hör: ”knappen OK”. Tryck på RETUR.

Använda genomsökningsläge

Om OneNote inte stöder ett kommando i området fokus, Skärmläsaren säger: ”inte en explorable text”. I det här fallet kan du använda Skärmläsaren skanna läge att navigera och läsa texten.

Tryck på SR tangenten + blanksteg om du vill aktivera skanna läge. Mer information om skanna läge finns Med hjälp av skanna läge.

Justera skärmläsarens utförlighetsnivå

Du kan ändra detaljnivån Skärmläsaren innehåller om textegenskaper en sidas OneNote.

Du kan välja mellan sex olika nivåer i Skärmläsaren, från att endast höra texten till att få detaljerad information om formatering. Mer information om nivåerna för Skärmläsarens utförlighet finns i Läsa text.

Om du vill justera Skärmläsaren mer information, trycker du på SR tangenten + V tills du hör den nivå som du vill använda.

Om du vill justera JAWS mer information, trycker du på SR tangenten + V. Tryck på nedåtpilen för att navigera till inställningar för mer information.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote for Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för Mac med tangentbord och VoiceOver skärmläsare inbyggda Mac OS för att läsa sidor. Med en skärmläsare kan du enkelt identifiera listor, hyperlänkar och rubriker. Du kan också kontrollera beskrivningar av grafik och bifogade filer i alternativ text (om den visas).

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Läsa en sida

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote för Mac, presenterar text, bilder och deras alternativa textbeskrivningar (om de visas), tabeller och deras innehåll, listobjekt, rubriker och hyperlänkar. Du hör också om det finns bifogade filer på en sida och deras alternativa textbeskrivningar (om de visas).

 1. Om du vill växla till helskärmsläge för enklare navigering trycker du på F6 tills du hör: ”Knappen Ångra inmatning.” Tryck sedan på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil tills du hör: ”Knappen Öppna helskärmsläge” och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Avsnitts- och sidfönster döljs.

 2. Gå till sidan som du vill läsa enligt anvisningarna i Navigera i en anteckningsbok och gör något av följande på sidan:

  • Om du vill läsa hela sidan från den aktuella platsen trycker du på Ctrl+Alt+A.

  • Om du vill läsa nästa rad eller objekt trycker du på Ctrl+Alt+nedåtpil.

  • Om du vill läsa föregående rad eller objekt trycker du på Ctrl+Alt+nedåtpil.

  • Om du vill läsa nästa ord trycker du på Ctrl+Alt+högerpil.

  • Om du vill läsa föregående ord trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil.

   Tips: Om du vill läsa allt som visas i fönstret, till exempel alla element och behållare, trycker du på Ctrl+Alt+Skift+W.

 3. Du kan när som helst stoppa den kontinuerliga uppläsningen genom att trycka på Ctrl eller ge ett annat kommando.

Justera skärmläsarens utförlighetsnivå

Du kan ändra detaljnivån för textegenskaperna som skärmläsaren läser upp på en OneNote för Mac-sida. Du kan välja mellan tre olika nivåer i VoiceOver, från att endast höra texten till att få detaljerad information om formatering.

Om du vill justera utförlighetsnivån för VoiceOver trycker du på Ctrl+Alt+V. Du hör: ”Justera utförlighetsnivån för tal.” Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör den utförlighetsnivå som du vill använda. Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

En beskrivning av utförlighetsnivåerna finns i Anpassa VoiceOver.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använda OneNote för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS för att läsa OneNote sidor. Med en skärmläsare kan du enkelt identifiera listor och rubriker. Du kan också kontrollera beskrivningar av grafik i alternativ text (om den visas).

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Läsa en sida

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote för iOS, och presenterar bilder och länkar.

 1. Gå till sidan som du vill läsa. Svep sedan åt höger tills du hör ”Sidrubriken” följt av en rubriktext.

 2. Svep nedåt med två fingrar för att börja läsa hela sidan från och med rubriken.

 3. Avsluta uppläsningen när som helst genom att trycka en gång med två fingrar.

Läsa alternativtexten i bilder

Om OneNote för iOS-sidan innehåller bilder med alternativ text, rubriker eller beskrivningar, läser VoiceOver upp rubriken och beskrivningen och säger ”bild” när det förekommer en bild i läsläget.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använda OneNote för Android med Android, den inbyggda Android Skärmläsaren kan läsa OneNote sidor. Med en skärmläsare kan du enkelt identifiera listor och rubriker. Du kan också kontrollera beskrivningar av grafik i alternativ text (om den visas).

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Läsa en sida

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote för Android och presenterar bilder och länkar.

 1. Gå till den sida som du vill läsa och svep åt höger tills du hör: ”Sidrubrik, <namn>, redigeringsruta”. Svep sedan åt höger tills du hör sidans datum.

 2. Om du vill läsa allt innehåll på en sida sveper du åt höger. TalkBack börjar läsa texten eller länkarna på sidan.

  • Om du vill läsa bilder sveper du åt höger. TalkBack läser upp dem som ”<alternativtext>, bild”, om alternativtext är tillgängligt eller ”<filnamn>, bild” om alternativtext inte är tillgängligt.

  • Om du vill avsluta uppläsningen trycker du med ett finger på skärmen.

Läsa alternativtexten i bilder

Om OneNote för Android-sidan innehåller bilder med alternativ text, rubriker eller beskrivningar, läser TalkBack upp rubriken och beskrivningen följt av ”bild” när det förekommer en bild i läsläget.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använda OneNote för Windows 10 med tangentbordet och en skärmläsare för att läsa OneNote sidor. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Med en skärmläsare kan du enkelt identifiera listor och rubriker i OneNote. Du får också lära dig hur du kontrollerar beskrivningar av grafik i alternativtexter (om den visas).

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa en sida

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote för Windows 10, presenterar bilder, listor och rubriker.

Obs!: Om du inte loggade ut från OneNote för Windows 10 senaste gången du använde det öppnas programmet utan att du behöver logga in.

 1. Navigera till sidan du vill läsa och gör något av följande:

  • Med Skärmläsaren, om du inte hör ”: innehåll Blockera redigering” när du öppna anteckningsboken trycker du på nedåtpilen tills du gör. Tryck på SR tangenten + Ctrl + R. Skärmläsaren börjar läsa kontinuerligt från din nuvarande plats. Du kan också trycka på nedåt eller uppåt piltangenterna för att flytta till nästa eller föregående rad.

   Obs!: Om OneNote för Windows 10 inte stöder ett kommando i området fokus, Skärmläsaren säger: ”inte en explorable text”. I det här fallet kan du använda Skärmläsaren skanna läge att navigera och läsa texten. Tryck på SR tangenten + blanksteg om du vill aktivera skanna läge.

  • Med JAWS, tryck på SR + NEDPIL för att höra hela sidan. Du kan också använda piltangenterna för att navigera till läsbara element i taget. Andra JAWS läser kommandon, se JAWS läsa kommandon.

 2. Du kan när som helst stoppa den kontinuerliga uppläsningen genom att trycka på Ctrl eller ge ett annat kommando.

Läsa alternativtexten i bilder

Om OneNote för Windows 10-sidan har bilder med alternativtext för rubriker och beskrivningar, läser Skärmläsaren upp rubriken och beskrivningen när du navigerar till bilden med piltangenterna eller när du använder kontinuerligt läsläge.

JAWS läser rubriken och beskrivningen när du navigerar till bilden, men hoppar över bilder i kontinuerligt läsläge.

Justera skärmläsarens utförlighetsnivå

Du kan ändra detaljnivån för textegenskaperna som skärmläsaren läser upp på en OneNote för Windows 10-sida.

Du kan välja mellan sex olika nivåer i Skärmläsaren, från att endast höra texten till att få detaljerad information om formatering. Mer information om nivåerna för Skärmläsarens utförlighet finns i Läsa text.

Om du vill justera Skärmläsaren mer information, trycker du på SR tangenten + V tills du hör den nivå som du vill använda.

Om du vill justera JAWS mer information, trycker du på SR tangenten + V. Tryck på nedåtpilen tills du hör: ”användaren information som ska visas”, följt av den aktuella nivån och tryck på blanksteg tills du hör den nivå som du vill använda. Tryck på RETUR för att stänga menyn Snabb inställningar.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använd OneNote Online med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att läsa OneNote Online-sidor. Med en skärmläsare känner du enkelt igen listor och rubriker. Du kan också få beskrivningar av grafik i alternativtext (om tillgängligt).

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder OneNote Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte OneNote Online.

I det här avsnittet

Läsa en sida

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote Online, och presenterar bilder, listor och rubriker.

 1. Gå till sidan som du vill läsa. När du öppnar en sida hör du namnet på anteckningsboken, följt av ”Redigeringsområde, redigering, huvudområde, rubrik”. Det innebär att skärmläsaren fokuserar på rubrikområdet.

 2. Tryck på TABB för att flytta till blocket första innehåll. Skärmläsaren läser den första textraden.

 3. Tryck på SR tangenten + Ctrl + R för att Skärmläsaren ska börja läsa kontinuerligt från din nuvarande plats. Du kan också trycka på nedåt eller uppåt piltangenterna för att flytta till nästa eller föregående rad.

 4. Du kan när som helst stoppa den kontinuerliga uppläsningen genom att trycka på Ctrl eller ge ett annat kommando.

Läsa alternativtexten i bilder

Om OneNote Online-sidan har bilder med alternativtext och beskrivningar, läser Skärmläsaren upp rubriken och säger ”bild” när du navigerar till bilden med piltangenterna eller när du använder kontinuerligt läsläge.

Obs!: I OneNote och OneNote för Windows 10 kan du lägga till två typer av alternativ text i en bild: en rubrik och en beskrivning. Alt-text som du har lagt till är alltid en beskrivning i OneNote Online. Skärmläsaren kan inte läsa alt-textrubriker i OneNote Online.

Läsa listor och rubriker

Om OneNote Online-sidan innehåller punktlistor, numrerade listor eller rubriker, läser Skärmläsaren upp listan eller rubriknivån när du flyttar till ett listobjekt eller en rubrik med piltangenterna. Den läser även upp rubriker i kontinuerligt läsläge.

Se även

Zooma in och ut i anteckningar i OneNote Online

Tangentbordsgenvägar i OneNote Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×