Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd OneNote 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att läsa OneNote 2016-sidor. Med en skärmläsare känner du enkelt igen listor och rubriker. Du kan också få beskrivningar av grafik i alternativtext (om tillgängligt).

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa en sida i OneNote 2016

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote 2016, presenterar bilder, listor och listobjekt, tabeller och deras innehåll, rubriker och hyperlänkar.

 1. Om du vill växla till helskärmsläge för enklare navigering trycker du på F11.

 2. Navigera till sidan du vill läsa och gör något av följande:

  • Om du inte hör följande i Skärmläsaren: ”Innehållsblock, redigering” när du öppnar anteckningsboken, trycker du på nedåtpilen tills du hör det. Tryck sedan på Caps Lock+M. Skärmläsaren börjar läsa kontinuerligt från din aktuella plats. Du kan också trycka på piltangenterna för att flytta till nästa eller föregående rad, till exempel i OneNote 2016-sidans rubrik.

  • Med JAWS trycker du på Insert+nedåtpil för att höra hela sidan. Du kan också använda piltangenterna för att navigera till de läsbara elementen ett i taget. Mer information om andra JAWS-läskommandon finns i Läskommandon i JAWS.

 3. Du kan när som helst stoppa den kontinuerliga uppläsningen genom att trycka på Ctrl eller ge ett annat kommando.

Läsa alternativtexten i bilder

Om OneNote 2016-sidan har bilder med alternativtext för rubriker och beskrivningar, läser Skärmläsaren upp beskrivningen när du navigerar till bilden med piltangenterna. I kontinuerligt läsläge läser Skärmläsaren upp bildobjektet, men inte rubriken eller beskrivningen. JAWS läser upp endast bildobjekt och rubrik men läser inte alternativtexten.

 1. Navigera till bilden och tryck på Skift+F10. Snabbmenyn öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen i menyn tills du hör: ”Alternativtext.” Tryck sedan på Retur. Du hör: "Alternativtext, egen rubrik, redigera, <titeltext>.”

  I JAWS hör du: "Lämnar menyn, alternativtext, <titeltext>, titel, redigera."

 3. Tryck på nedåtpilen för att gå till alternativtextbeskrivningen. Du hör: "<Beskrivningstext>."

  I JAWS hör du: "Beskrivning, redigera, <beskrivningstext>."

 4. Om du vill stänga fönstret Alternativtext trycker du på Tabb tills du hör: ”Knappen OK.” Tryck sedan på Retur.

Använda genomsökningsläge

Om OneNote 2016 inte har stöd för ett kommando i det fokuserade området säger Skärmläsaren: "Inte en sökbar text.” I det här fallet kan du använda Skärmläsarens genomsökningsläge för att navigera och läsa text.

Tryck på Caps Lock + blanksteg för att aktivera genomsökningsläge. Mer information om genomsökningsläget finns i Använda genomsökningsläge.

Justera skärmläsarens utförlighetsnivå

Du kan ändra detaljnivån för textegenskaperna som skärmläsaren läser upp på en OneNote 2016-sida.

Du kan välja mellan sex olika nivåer i Skärmläsaren, från att endast höra texten till att få detaljerad information om formatering. Mer information om nivåerna för Skärmläsarens utförlighet finns i Läsa text.

Om du vill justera Skärmläsarens utförlighetsnivå trycker du på Caps Lock + A tills du hör önskad nivå.

Om du vill justera JAWS utförlighet trycker du på Insert+V. Tryck sedan på nedåtpilen för att navigera till utförlighetsinställningarna.

Snabbreferens

Använd en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote for Windows

Använda en skärmläsare för att göra grundläggande uppgifter i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS, för att få hjälp att läsa sidor. Med en skärmläsare kan du enkelt identifiera listor, hyperlänkar och rubriker. Du kan även få beskrivningar av grafik och bifogade filer i alternativtext upplästa (om tillgängligt).

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa en sida

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote för Mac, presenterar text, bilder och deras alternativa textbeskrivningar (om de visas), tabeller och deras innehåll, listobjekt, rubriker och hyperlänkar. Du hör också om det finns bifogade filer på en sida och deras alternativa textbeskrivningar (om de visas).

 1. Om du vill växla till helskärmsläge för enklare navigering trycker du på F6 tills du hör: ”Knappen Ångra inmatning.” Tryck sedan på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil tills du hör: ”Knappen Öppna helskärmsläge” och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Avsnitts- och sidfönster döljs.

 2. Gå till sidan som du vill läsa enligt anvisningarna i Navigera i en anteckningsbok och gör något av följande på sidan:

  • Om du vill läsa hela sidan från den aktuella platsen trycker du på Ctrl+Alt+A.

  • Om du vill läsa nästa rad eller objekt trycker du på Ctrl+Alt+nedåtpil.

  • Om du vill läsa föregående rad eller objekt trycker du på Ctrl+Alt+nedåtpil.

  • Om du vill läsa nästa ord trycker du på Ctrl+Alt+högerpil.

  • Om du vill läsa föregående ord trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil.

   Tips: Om du vill läsa allt som visas i fönstret, till exempel alla element och behållare, trycker du på Ctrl+Alt+Skift+W.

 3. Du kan när som helst stoppa den kontinuerliga uppläsningen genom att trycka på Ctrl eller ge ett annat kommando.

Justera skärmläsarens utförlighetsnivå

Du kan ändra detaljnivån för textegenskaperna som skärmläsaren läser upp på en OneNote för Mac-sida. Du kan välja mellan tre olika nivåer i VoiceOver, från att endast höra texten till att få detaljerad information om formatering.

Om du vill justera utförlighetsnivån för VoiceOver trycker du på Ctrl+Alt+V. Du hör: ”Justera utförlighetsnivån för tal.” Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör den utförlighetsnivå som du vill använda. Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

En beskrivning av utförlighetsnivåerna finns i Anpassa VoiceOver.

Snabbreferens

Zooma in på en sida i OneNote 2016 för Mac

Kortkommandon i OneNote för Mac

Använda en skärmläsare för att göra grundläggande uppgifter i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använda OneNote för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS för att läsa OneNote 2016 sidor. Med en skärmläsare kan du enkelt identifiera listor och rubriker. Du kan också kontrollera beskrivningar av grafik i alternativ text (om den visas).

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Läsa en sida

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote för iOS, och presenterar bilder och länkar.

 1. Gå till sidan som du vill läsa. Svep sedan åt höger tills du hör ”Sidrubriken” följt av en rubriktext.

 2. Svep nedåt med två fingrar för att börja läsa hela sidan från och med rubriken.

 3. Avsluta uppläsningen när som helst genom att trycka en gång med två fingrar.

Läsa alternativtexten i bilder

Om OneNote för iOS-sidan innehåller bilder med alternativ text, rubriker eller beskrivningar, läser VoiceOver upp rubriken och beskrivningen och säger ”bild” när det förekommer en bild i läsläget.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att göra grundläggande uppgifter i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för Windows 10 med Skärmläsaren Windows inbyggda skärmläsare för att läsa sidor. Med en skärmläsare kan du enkelt identifiera listor och rubriker. Du kan också kontrollera beskrivningar av grafik i alternativtexter (om den visas).

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa en sida

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote för Windows 10, presenterar bilder, listor och rubriker.

Obs!: Om du inte loggade ut från OneNote för Windows 10 senaste gången du använde det öppnas programmet utan att du behöver logga in.

 1. Navigera till sidan du vill läsa och gör något av följande:

  • Om du inte hör följande i Skärmläsaren: "Innehållsblock, redigering" när du öppnar anteckningsboken trycker du på nedpilen tills du hör det. Tryck sedan på Caps Lock+M. Skärmläsaren börjar läsa kontinuerligt från din aktuella plats. Du kan också trycka på ned- eller uppilen för att flytta till nästa eller föregående rad.

   Obs!: Om OneNote för Windows 10 inte har stöd för ett kommando i det fokuserade området säger Skärmläsaren: "Inte en sökbar text". I det här fallet kan du använda Skärmläsarens genomsökningsläge för att navigera och läsa text. Tryck på Caps Lock+blanksteg för att aktivera genomsökningsläge.

  • Med JAWS trycker du på Insert+nedåtpil för att höra hela sidan. Du kan också använda piltangenterna för att navigera till de läsbara elementen ett i taget. Mer information om andra JAWS-läskommandon finns i Läskommandon i JAWS.

 2. Du kan när som helst stoppa den kontinuerliga uppläsningen genom att trycka på Ctrl eller ge ett annat kommando.

Läsa alternativtexten i bilder

Om OneNote för Windows 10-sidan har bilder med alternativtext för rubriker och beskrivningar, läser Skärmläsaren upp rubriken och beskrivningen när du navigerar till bilden med piltangenterna eller när du använder kontinuerligt läsläge.

JAWS läser rubriken och beskrivningen när du navigerar till bilden, men hoppar över bilder i kontinuerligt läsläge.

Justera skärmläsarens utförlighetsnivå

Du kan ändra detaljnivån för textegenskaperna som skärmläsaren läser upp på en OneNote för Windows 10-sida.

Du kan välja mellan sex olika nivåer i Skärmläsaren, från att endast höra texten till att få detaljerad information om formatering. Mer information om nivåerna för Skärmläsarens utförlighet finns i Läsa text.

Om du vill justera Skärmläsarens utförlighetsnivå trycker du på Caps Lock + A tills du hör önskad nivå.

Om du vill justera JAWS utförlighet trycker du på Insert+V. Tryck sedan på nedpilen tills du hör: "Användarens utförlighet" följt av den aktuella nivån, och tryck på blanksteg tills du hör den nivå som du vill använda. Tryck på Retur för att stänga menyn Snabbinställningar.

Se även

Använd en skärmläsare att samarbeta och dela anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälp av tillgängliga funktioner

Använda OneNote Online med tangentbordet och Skärmläsaren Windows inbyggda skärmläsare för att läsa OneNote Online sidor. Med en skärmläsare kan du enkelt identifiera listor och rubriker. Du kan också kontrollera beskrivningar av grafik i alternativ text (om den visas).

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om tangentbordsgenvägar finns i Tangentbordsgenvägar i OneNote Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder OneNote Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte OneNote Online.

I det här avsnittet

Läsa en sida

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote Online, och presenterar bilder, listor och rubriker.

 1. Gå till sidan som du vill läsa. När du öppnar en sida hör du namnet på anteckningsboken, följt av ”Redigeringsområde, redigering, huvudområde, rubrik”. Det innebär att skärmläsaren fokuserar på rubrikområdet.

 2. Tryck på Tabb för att flytta till huvudtexten. Skärmläsaren läser den första textraden.

 3. Tryck på Caps Lock+M om du vill att Skärmläsaren ska börja läsa från den aktuella platsen. Du kan också trycka på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta till nästa eller föregående rad.

 4. Du kan när som helst stoppa den kontinuerliga uppläsningen genom att trycka på Ctrl eller ge ett annat kommando.

Läsa alternativtexten i bilder

Om OneNote Online-sidan har bilder med alternativtext och beskrivningar, läser Skärmläsaren upp rubriken och säger ”bild” när du navigerar till bilden med piltangenterna eller när du använder kontinuerligt läsläge.

Obs!: I OneNote 2016 och OneNote för Windows 10 kan du lägga till två typer av alternativ text för en bild; en rubrik och en beskrivning. I OneNote Online kan du bara lägga till beskrivningar som alternativ text. Skärmläsaren kan inte läsa alternativa rubriktexter i OneNote Online.

Läsa listor och rubriker

Om OneNote Online-sidan innehåller punktlistor, numrerade listor eller rubriker, läser Skärmläsaren upp listan eller rubriknivån när du flyttar till ett listobjekt eller en rubrik med piltangenterna. Den läser även upp rubriker i kontinuerligt läsläge.

Se även

Zooma in och ut i anteckningar i OneNote Online

Tangentbordsgenvägar i OneNote Online

Använda en skärmläsare för att göra grundläggande uppgifter i OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×