Använda en skärmläsare för att läsa och redigera fotnoter och slutkommentarer i Word 2016

Använda en skärmläsare för att läsa och redigera fotnoter och slutkommentarer i Word 2016

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda Windows-funktionen, när du vill läsa och hoppa till fotnoter och slutkommentarer i dina Word 2016-dokument. Du kan också lägga till nya fotnoter och slutkommentarer samt ändra, konvertera och ta bort befintliga sådana. Oftast finns fotnoterna längst ned på sidan och slutkommentarerna i slutet av dokumentet eller avsnittet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa en fotnot

När du läser eller navigerar i dokumentet läses fotnotsreferenser automatiskt upp tillsammans med texten. Du kan också snabbt navigera till och läsa bara fotnoterna i dokumentet.

 1. När du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter, trycker du på Alt + S för att öppna fliken referenser.

 2. Om du vill markera alternativet Nästa fotnot trycker du på O N om du vill gå till nästa fotnot referensnummer i dokumentet.

  Tips: Tryck på P för att gå till föregående fotnotsreferensnummer.

 3. Om du vill hoppa till fotnotstexten i slutet av sidan trycker du på Alt+S och H. Om du har både fotnoter och slutkommentarer i dokumentet öppnas fönstret Visa anteckningar. Tryck på Retur för att gå till fotnoter.

 4. Tryck på Caps Lock+M när du vill börja läsa fotnoterna.

 5. Om du vill gå tillbaka till aktuell fotnot referensnummer i brödtexten i dokumentet trycker du på Alt + S, H.

Läsa en slutkommentar

När du läser eller navigerar i dokumentet läses slutkommentarsreferenser automatiskt upp tillsammans med texten. Du kan snabbt navigera till och läsa bara slutkommentarerna i dokumentet.

 1. När du har öppnat ett dokument som innehåller slutkommentarer, trycker du på Alt + S för att öppna fliken referenser.

 2. Markera alternativet Nästa fotnot trycker du på O, X om du vill gå till nästa slutkommentar eller slutkommentarsreferensen i dokumentet.

  Tips: Tryck på V för att gå till föregående fotnotsreferensmarkering.

 3. Om du vill hoppa till texten för slutkommentaren i slutet av dokumentet, tryck på ALT + S och H. Om du har både fotnoter och slutkommentarer i dokumentet kan dyker Visa anteckningsfönstret upp. Tryck på SKIFT + TABB + nedåtpil och sedan RETUR om du vill gå till slutkommentarer.

 4. Tryck på Caps Lock+M när du vill börja läsa slutkommentarerna.

 5. Om du vill gå tillbaka till det aktuella slutkommentar referenstecknet i brödtexten i dokumentet trycker du på Alt + S, H.

Hoppa till en fotnot eller slutkommentar

Du kan flytta till och från en fotnots- eller slutkommentarsreferens medan du läser ett dokument med Skärmläsaren.

 1. Placera markören på en fotnot eller en slutkommentarsreferens när du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter eller slutkommentarer. Skärmläsaren meddelar: ”fotnot” eller ”slutkommentarsreferens”.

 2. Tryck på Caps Lock+Insert för att gå till fotnotsreferenstexten i slutet av sidan. Skärmläsaren meddelar fotnots- eller slutkommentarsreferensen, till exempel "Fotnot 1".

 3. Läs fotnoten eller slutkommentaren genom att trycka på Caps Lock+M.

 4. Om du vill gå tillbaka till den ursprungliga fotnots- eller slutkommentarsmarkeringen i dokumentets brödtext trycker du på Caps Lock+Skift+Insert.

Lägga till en fotnot

Word 2016 infogar ett referenstecken i brödtexten och lägger till referens fotnotstexten längst ned på sidan.

 1. När du har öppnat dokumentet, placera markören där du vill infoga fotnoten.

 2. Öppna fliken Referenser genom att trycka på Alt+S.

 3. Om du vill markera alternativet Infoga fotnot trycker du på F. Skärmläsaren meddelar referensnummer eller markera som lagts till texten och fokus flyttas till slutet av sidan.

 4. Skriv fotnotsreferenstexten.

 5. När du är klar med referenstext, trycker du på Alt + S, H för att återgå till fotnot referenstecken insättningspunkten i brödtexten i dokumentet.

Lägga till en slutkommentar

Word 2016 infogar ett referenstecken i brödtexten och lägger till referens slutkommentar i slutet av dokumentet.

 1. När du har öppnat dokumentet, placera markören där du vill infoga slutkommentaren.

 2. Öppna fliken Referenser genom att trycka på Alt+S.

 3. Om du vill markera alternativet Infoga slutkommentar, tryck på E. Skärmläsaren meddelar referenstecken eller tal som lagts till texten och fokus flyttas till slutet av dokumentet.

 4. Skriv slutkommentarsreferenstexten.

 5. När du är klar med referenstext, trycker du på Alt + S, H för att återgå till slutkommentar referenstecken insättningspunkten i brödtexten i dokumentet.

Anpassa fotnoter och slutkommentarer

Du kan ändra hur fotnoter och slutkommentarer visas i dokumentet. Du kan till exempel ändra talformatet eller den plats där referenstexten visas i dokumentet.

 1. Tryck på Alt + S för att öppna fliken referenser när du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter eller slutkommentarer.

 2. Öppna dialogrutan Fotnoter och slutkommentarer genom att trycka på Q.

 3. I dialogrutan kan du till exempel välja:

  • Där visas en fotnot eller slutkommentar i dokumentet.

  • Numreringsformat ska användas för var och en.

  • Det nummer som du vill börja på.

  • Om du vill använda löpande numrering för hela dokumentet eller starta om vid varje avsnitt.

  • Om definierade ändringarna tillämpas i hela dokumentet eller avsnittet har du.

  Tryck på TABB för att flytta mellan knapparna och dialogrutan fält. Använd piltangenterna för att gå igenom alternativen i ett fält och tryck på RETUR för att välja ett alternativ.

 4. Om du vill tillämpa ändringarna på ett dokument med befintliga fotnoter eller slutkommentarer, tryck på TABB flera gånger tills du hör Skärmläsaren meddela på Verkställ. Tryck på blanksteg att tillämpa ändringarna på dokumentet och stänga dialogrutan.

  Om du vill använda inställningarna för ett dokument utan befintliga fotnoter eller slutkommentarer, tryck på TABB flera gånger tills du hör Skärmläsaren meddela knappen Infoga. Tryck på blanksteg för att infoga en fotnot eller slutkommentar i dokumentet och att stänga dialogrutan.

Konvertera alla fotnoter eller slutkommentarer

Du kan konvertera fotnoter till slutkommentarer eller vice versa.

 1. Tryck på Alt + S för att öppna fliken referenser när du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter eller slutkommentarer.

 2. Öppna dialogrutan Fotnoter och slutkommentarer genom att trycka på Q.

 3. Tryck på TABB flera gånger tills du hör Skärmläsaren meddela knappen Konvertera, tryck på blanksteg om du vill markera den. Dialogrutan Konvertera anteckningar öppnas.

 4. Använd piltangenterna för att ändra markeringar tills önskat alternativ är markerat i dialogrutan Konvertera anteckningar. Tryck på TABB för att gå till knappen OK och tryck på blanksteg om du vill markera den. Dialogrutan Konvertera anteckningar stängs och fokus återgår till dialogrutan fotnoter och slutkommentarer.

 5. I dialogrutan är knappen Infoga vald. Tryck på Blanksteg för att utföra konverteringen och stänga dialogrutan.

Ta bort fotnoter eller slutkommentarer

Om du vill ta bort en fotnot eller slutkommentar Radera referensnummer eller markera i brödtexten i text, inte fotnot eller slutkommentar referenstext i slutet av sidan, avsnitt eller dokument. Om du tar bort referens texten förblir referensnummer eller markera i dokumentet. När du tar bort referensnummer eller markera anteckningen tas bort helt och återstående referensnummer eller märken uppdateras.

 1. Tryck på Alt + S för att öppna fliken referenser när du har öppnat ett dokument som innehåller fotnoter eller slutkommentarer.

 2. Välj fotnoter eller slutkommentarer genom att trycka på O, och använd sedan uppåt- och nedåtpil för att bläddra igenom alternativen. Skärmläsaren läser upp tangenterna för objekten medan du flyttar framåt.

 3. Du väljer en fotnot eller slutkommentar genom att trycka på tangenten motsvarande, till exempel N för Nästa fotnot. Markören placeras nu framför referenstecken fotnot eller slutkommentar i brödtexten.

 4. Om du vill ta bort referensen trycker du på Delete två gånger (Skärmläsaren läser upp: ”Delete”).

  I JAWS trycker du på Delete (JAWS läser upp: "Markerat tomt utrymme") och trycker sedan på Delete igen. Fotnoten eller slutkommentaren tas nu bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×