Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till och Läs stödanteckningar i presentationen PowerPoint. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig hur du använder stödanteckningar att lägga till påminnelser eller säga för presentatören och använda kommentarer för att ge feedback om sina presentationer för dina kollegor.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Lägg till stödanteckningar i presentationen för att berätta något för åhörarna som går utöver bildens innehåll. Du kan också använda stödanteckningarna som egna påminnelser om bildinnehållet.

 1. Visa fönstret Anteckningar genom att trycka på Alt+W, P, N i vyn Normal.

 2. På bilden där du vill lägga till anteckningar, trycker du på F6 tills du hör: ”bild anteckningar”.

 3. Skriv dina anteckningar.

 4. Tryck på F6 när du vill stänga fönstret Anteckningar.

Läsa stödanteckningar

Du kan höra om en bild har anteckningar och lyssna på anteckningarna.

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du hör ”miniatyrer”.

 2. Genom att trycka på upp eller ned piltangenterna tills du hör rubrik eller antal bilden och dess placering i listan med bilder. Om det finns stödanteckningar på bilden kan du hör: ”har anteckningar”.

 3. Om du vill visa fönstret Anteckningar, trycker du på Alt + W, P, N.

 4. Tryck på F6 tills du hör ”bild anteckningar” och tryck sedan på SR tangenten + R för att lyssna på anteckningen.

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till kommentarer på bilderna om du till exempel går igenom någon annans arbete.

Om du vill kommentera en viss del av text eller ett objekt markerar du den först. Om du vill ta reda på hur du markerar i PowerPoint med hjälp av kortkommandon kan du se använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer.

 1. När du befinner dig på en bild i vyn Normal och hör ett textstycke eller objekt som du vill kommentera, trycker du på Alt+R, C. Fönstret Kommentarer öppnas.

 2. Skriv kommentaren och tryck på RETUR om du vill spara den.

 3. Tryck på Esc när du vill lämna fönstret Kommentarer.

 4. Stäng fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt+R, P, P.

Läs kommentarer

Du kan höra om en bild innehåller kommentarer och lyssna på kommentarer.

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du hör ”miniatyrer”.

 2. Tryck på F6 och sedan upp eller ned piltangenterna tills du hör rubrik eller antal bilden och dess placering i listan med bilder. Om det finns kommentarer på bilden kan du hör: ”innehåller kommentarer”.

 3. Om du vill öppna fönstret kommentarer, tryck på Alt + R, P, P. Du hör: ”kommentarer på bild”.

  Om fönstret kommentarer redan är öppen trycker du på F6 eller SKIFT + F6 tills du hör: ”kommentarer på bild”.

 4. Tryck på SR tangenten + höger eller vänster för att förflytta dig mellan kommentarerna. Skärmläsaren läser kommentarer som du vill hamna behörigheter.

 5. Stäng fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt+R, P, P.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint för macOS med tangentbord och VoiceOver skärmläsare inbyggda Mac OS för att lägga till och Läs stödanteckningar och kommentarer i presentationen.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Lägg till stödanteckningar i presentationen för att berätta något för åhörarna som går utöver bildens innehåll. Du kan också använda stödanteckningarna som egna påminnelser om bildinnehållet. Ska du bara lägga till några korta kommentarer kan du lägga till stödanteckningar i normalvyn och tänker du skriva flera anteckningar per bild kan du göra det på anteckningssidan.

Lägga till stödanteckningar i normalvyn

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar trycker du på F6 tills du hör: " Anteckningsruta, layoutområde".

 2. Skriv dina stödanteckningar för bilden. När du är klar trycker du på F6 för att lämna anteckningsrutan.

Lägga till stödanteckningar på en anteckningssida

 1. I normalvyn för bilden där du vill lägga till stödanteckningar trycker du på Kommando+3. Du hör: "Anteckningssida, layoutområde".

 2. anteckningssidan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Redigera texten, du är för närvarande i ett textområde." Skriv dina stödanteckningar.

 3. Gå till anteckningarna på en annan bild genom att trycka på Alt+Ctrl+Skift+uppil på anteckningssidan tills du hör "Anteckningsruta, layoutområde". Sedan trycker du på Alt+höger eller vänster piltangent.

 4. Du återgår till normalvyn genom att trycka på Kommando+1.

Läsa stödanteckningar

Du kan lyssna på anteckningarna på ditt headset och sedan leverera muntligt för målgruppen eller låta VoiceOver uppläsning anteckningarna. Du kan lyssna på stödanteckningar i vyn Normal eller anteckningssidan när du skapar eller redigerar presentationen. När du håller ett bildspel kan du använda vyn för föredragshållare.

Läsa stödanteckningar i normalvyn

 1. På bilden trycker du på F6 tills du hör: "Anteckningsruta, layoutområde".

 2. Tryck på CTRL + Kommando + högerpil i Anteckningsfönstret. Du hör: ”redigera text, insättningspunkten i början av texten”, följt av anteckningstext högtalare.

 3. Du lämnar anteckningsrutan genom att trycka på F6.

Läsa stödanteckningar på en anteckningssida

 1. På en bild trycker du på Kommando+3. Du hör: "Anteckningssida, layoutområde".

 2. anteckningssidan, tryck på TABB tills du hör: ”redigera text”, följt av anteckningstexten.

 3. Gå till anteckningarna på en annan bild genom att trycka på Alt+Ctrl+Skift+uppil på anteckningssidan tills du hör "Anteckningsruta, layoutområde". Sedan trycker du på Alt+höger eller vänster piltangent.

 4. Du återgår till normalvyn genom att trycka på Kommando+1.

Läsa stödanteckningar i föredragshållarvyn

 1. Du växlar till föredragshållarvyn för en bild genom att trycka på Alt+Retur i normalvyn. Du hör: "Föredragshållarvy".

 2. I föredragshållarvyn trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör: "Anteckningsruta, layoutområde".

 3. Tryck på CTRL + alternativ + SKIFT + NEDPIL om du vill läsa anteckningstexten i rutan Anteckningar. Du hör: ”i Redigera text”, följt av anteckningar text>. Om du vill sluta läsa trycker du på piltangenterna vänster och höger på samma gång.

Lägga till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer på bilder om du till exempel samarbetar med andra på en presentation eller om du granskar någon annans arbete.

 1. Tryck på F6 på bilden där du vill lägga till kommentarer tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Fliken Granska" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Tryck på Granska, vald, flik".

 2. På fliken Granska trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Knappen Ny kommentar". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Redigera texten, du är för närvarande i ett textområde." Fokus flyttas till kommentarfönstret i marginalen.

 3. Skriv din kommentar. När du är klar trycker du på F6 för att navigera från kommentarfönstret tills du hör det objekt eller element du vill markera.

Läsa kommentarer

Du kan använda VoiceOver för att lyssna på andras kommentarer och för att kontrollera vem som har kommenterat på presentationen och när.

 1. I normalvyn trycker du på F6 på en bild tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Fliken Granska" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Fliken Granska".

 2. På fliken Granska trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Menyknappen Visa kommentarer".

 3. Expandera menylistan Visa kommentarer genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M.

 4. I menylistan trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör ”Bockmarkering, kommentarsfönstret” eller ”Kommentarsfönstret”. Om du hör ”Bockmarkering, kommentarsfönstret” trycker du på Esc och går vidare till nästa steg. Om du hör ”Kommentarsfönster” trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. I en bild trycker du på F6 tills du hör: "Fliken Kommentarer, du arbetar för närvarande på en flik i ett åtgärdsfönster".

 6. På fliken kommentarer tryck på TABB tills du hör: ”kommentar tråd”. Fokus är nu på den första kommentaren i tråden. Tryck på TABB om du vill läsa kommentaren. VoiceOver meddelar den tidpunkt då kommentaren har lagts till och som skrev.

  Tryck på Alt+Ctrl+Skift+Uppil för att gå till nästa kommentarstråd. Du hör: "Slut på kommentarstråd". Tryck sedan på upp- eller nedpilen tills du hör nästa tråd.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint med VoiceOver inbyggda Skärmläsaren för iOS, lägga till och Läs stödanteckningar i presentationen.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa stödanteckningar

När du öppnar en presentation i PowerPoint öppnas den i vyn Normal, där VoiceOver kan läsa stödanteckningarna.

 1. Svep åt höger tills du når miniatyrfönstret för att ta reda på om en bild innehåller stödanteckningar. När du kommer till miniatyrfönstret och bilden innehåller stödanteckningar meddelar VoiceOver till exempel: ”Bild 1 av 8, <bildrubrik>, har anteckningar”.

 2. Öppna textfältet Anteckningar genom att svepa till vänster tills du hör: ”Knappen Anteckningar”. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Textfältet Anteckningar öppnas. Om du vill läsa anteckningarna sveper du åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar, textruta, <stödanteckningar för bilden>”.

 4. Stäng fältet Anteckningar genom att svepa till vänster tills du hör ”Knappen Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningarna som påminnelser om vad du ska säga när du presenterar bilderna.

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar sveper du åt höger tills du hör: ”Knappen Anteckningar.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Textfältet Anteckningar öppnas.

  Obs!: Om du hör ”Anteckningar” i stället för ”Knappen Anteckningar” är textfältet Anteckningar redan öppet i PowerPoint.

 2. Gå till textfältet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar, textruta, textfält”.

 3. Börja lägga till anteckningar genom att dubbeltrycka på skärmen och ange dina anteckningar med skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Stäng tangentbordet när du är klar genom att svepa åt höger tills du hör: ”Dölj tangentbordet”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren för Android, för att lägga till och läsa stödanteckningar och kommentarer i en presentation. Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören. Du kan ge feedback på dina kollegers presentationer med kommentarer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningarna som påminnelser om vad du ska säga när du presenterar bilderna.

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar sveper du åt vänster eller höger tills du hör: ”Knappen Anteckningar.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Textfältet Anteckningar öppnas.

 2. Om du vill gå till textfältet sveper du åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar”.

 3. Dubbeltryck på skärmen för att börja lägga till anteckningar.

 4. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Om du vill stänga textfältet när du är klar sveper du nedåt-sedan-vänster.

Läsa stödanteckningar

TalkBack talar om om bilden innehåller anteckningar när du navigerar i listan med bilder i miniatyrvyn. Du hör bildens nummer och titel följt av ”har anteckningar”. Om du vill läsa anteckningarna måste du öppna bilden i redigeringsvyn. När du håller en presentation kan du använda föredragshållarvyn för att läsa dina anteckningar.

Läsa stödanteckningar i redigeringsvyn

 1. Öppna bilden med kommentarer i redigeringsvyn genom att dubbelklicka på skärmen när du befinner dig på bilden. Du hör: ”Knappen Redigera”.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör "knappen Anteckningar" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Textfältet Anteckningar öppnas. Om du vill läsa anteckningarna sveper du åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar” följt av stödanteckningarna för bilden.

 5. Stäng fältet Anteckningar genom att svepa till vänster tills du hör ”Knappen Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Läsa stödanteckningar när du håller en presentation

 1. I miniatyrvyn eller redigeringsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Presentera” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör bilden du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Om du vill läsa anteckningarna sveper du åt vänster tills du hör ”Bildanteckningar” följt av anteckningarna för bilden.

Lägga till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer på bilder om du till exempel arbetar med andra på en presentation eller om du granskar någon annans arbete.

 1. På bilden där du vill lägga till kommentarer sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Ny kommentar” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Textfältet Kommentarer öppnas.

 2. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 3. Om du vill stänga textfältet när du är klar sveper du nedåt-sedan-vänster.

Läsa kommentarer

När du navigerar i listan med bilder i vyn miniatyrbilden talar TalkBack om om bilden innehåller kommentarer. Du hör bildens nummer och titel följt av ”innehåller kommentarer”. Om du vill läsa kommentarerna måste du öppna bilden i redigeringsvyn.

 1. Öppna bilden med kommentarer i redigeringsvyn genom att dubbelklicka på skärmen när du befinner dig på bilden. Du hör: ”Knappen Redigera”.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

 3. Svep åt vänster tills du hör ”Avmarkerad, Fler alternativ, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör ”Flikmeny” följt av den markerade fliken.

 4. Öppna flikmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Granska, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”knappen Föregående” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Kommentarer öppnas.

 7. Fortsätt att svepa åt höger för att läsa alla kommentarer i den markerade bilden.

 8. Stäng fönstret Kommentarer genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint Mobile med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som du lägger till och Läs stödanteckningar i en presentation som påminnelser eller säga för presentatören. Du kan också läsa kommentarer som dina kollegor har gett om presentationen.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningarna som påminnelser om vad du ska säga när du presenterar bilderna.

 1. När du redigerar en bild i PowerPoint Mobile, Svep åt höger tills du hör ”anteckningar” och dubbeltryck sedan på skärmen. Rutan Anteckningar öppnas.

 2. Flytta till rutan Anteckningar genom att svepa åt vänster tills du hör ”bild anteckningar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Om du vill stänga rutan Anteckningar när du är klar, Svep åt vänster tills du hör ”Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Läsa stödanteckningar

Du kan lyssna på anteckningar som har lagts till i en bild.

 1. När du redigerar en bild i PowerPoint Mobile, Svep åt höger tills du hör: ”anteckningar” och sedan dubbelklicka på skärmen. Rutan Anteckningar öppnas.

 2. Flytta till rutan Anteckningar genom att svepa åt vänster tills du hör ”bild anteckningar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Om du vill läsa anteckningarna sveper du nedåt med tre fingrar.

 4. Om du vill stänga rutan Anteckningar när du är klar, Svep åt vänster tills du hör ”Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Läsa kommentarer

Du kan läsa kommentarer som andra har kvar åt dig i presentationen. Om du vill lägga till kommentarer i presentationen växlar du till den fullständiga skrivbordsversionen av PowerPoint eller Använd PowerPoint Online.

 1. När du redigerar en bild, Svep åt höger tills du hör ”fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep till vänster tills du hör ”tabbväljaren”, följt av den markerade fliken, till exempel, ”Home”.

 3. Om du vill öppna menyn flikar dubbelknacka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”granska” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”nästa” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep till vänster om du vill läsa alla kommentarer i den markerade bilden en i taget från senaste kommentaren.

 7. För att stänga fönstret kommentarer, Svep till vänster eller höger tills du hör ”Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint Online med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till och Läs stödanteckningar eller kommentarer i en presentation. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig hur du använder stödanteckningar att lägga till påminnelser eller säga för presentatören och använda kommentarer för att ge feedback om sina presentationer för dina kollegor.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Lägg till stödanteckningar i presentationen för att berätta något för åhörarna som går utöver bildens innehåll. Du kan också använda stödanteckningarna som egna påminnelser om bildinnehållet.

 1. Om du vill visa fönstret Anteckningar i vyn Normal och tryck på Alt + Windows-tangenten, O, P, N.

 2. På bilden där du vill lägga till anteckningar, tryck på Ctrl + F6 tills du hör: ”bild anteckningar”.

 3. Skriv dina anteckningar.

 4. Tryck på Ctrl + F6 för att avsluta anteckningsfönstret.

Läsa stödanteckningar

Du kan höra om en bild har anteckningar och lyssna på anteckningarna.

 1. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör hur många en bild och dess placering i listan med bilder i vyn Normal.

 2. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil att bläddra igenom listan med bilder. Om det finns stödanteckningar på bilden kan du hör: ”har anteckningar”.

 3. Om du vill visa fönstret Anteckningar, trycker du på Alt + Windows-tangenten, O, P, N.

 4. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör ”bild anteckningar” och tryck sedan på SR tangenten + R för att lyssna på anteckningen.

Lägga till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer på bilderna om du till exempel går igenom någon annans arbete.

 1. På en bild i vyn Normal när du hör ett textstycke eller ett objekt som du vill kommentera trycker du på Alt + Windows-tangenten, R, C1. Fönstret kommentarer öppnas. Du hör: ”@mention eller starta en konversation”.

 2. Skriv din kommentar. Du kan trycka på RETUR om du vill påbörja en ny rad.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”publicera” och tryck på RETUR om du vill spara kommentaren.

 4. Tryck på Ctrl + F6 för att avsluta kommentarsfönstret.

 5. Om du vill stänga fönstret kommentarer, trycker du på Alt + Windows-tangenten, R, P, P.

Läsa kommentarer

Du kan höra om en bild innehåller kommentarer och lyssna på kommentarer.

 1. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör hur många en bild och dess placering i listan med bilder i vyn Normal.

 2. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil att bläddra igenom listan med bilder. Om det finns stödanteckningar på bilden kan du hör: ”innehåller kommentarer”.

 3. Om du vill öppna fönstret kommentarer, trycker du på Alt + Windows-tangenten, R, P, P. Du hör: ”kommentarsfönstret”.

  Om fönstret kommentarer redan är öppen trycker du på Ctrl + F6 eller Ctrl + Skift + F6 tills du hör: ”kommentarsfönstret”.

 4. Tryck på TABB tills du hör: ”kommentar kortet”. Använd upp- och nedpilarna för att flytta mellan kort kommentar och vänster och höger piltangenterna för att förflytta dig mellan kommentarerna inom varje kort. Skärmläsaren läser kommentarer som du vill hamna behörigheter.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Online

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×