Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att lägga till och läsa stödanteckningar i PowerPoint 2016-presentationer. Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören. När fönstret Anteckningar eller Kommentarer är öppet i vyn kan skärmläsaren läsa anteckningar och kommentarer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Lägg till stödanteckningar i presentationen för att berätta något för åhörarna som går utöver bildens innehåll. Du kan också använda stödanteckningarna som egna påminnelser om bildinnehållet.

 1. Visa fönstret Anteckningar genom att trycka på Alt+W, P, N i vyn Normal.

 2. På bilden där du vill lägga till anteckningar trycker du på F6 tills du hör: ”Fönstret Bildanteckningar eller Bildanteckningar”.

 3. Skriv dina anteckningar.

 4. Tryck på F6 när du vill stänga fönstret Anteckningar.

Läsa stödanteckningar

 1. Om du vill höra om det finns anteckningar för en bild öppnar du vyn Normal och trycker på F6 och uppåt- eller nedåtpilen tills du hör titeln eller numret på bilden och dess placering i bildlistan. Om det finns stödanteckningar på bilden hör du: ”Har anteckningar”.

  Tips: Fokus finns alltid först på själva bilden. Varje gång du trycker på F6 flyttas fokus till fönstret Kommentarer, statusfältet och zoomknapparna, menyfliksområdet, fönstret Anteckningar och miniatyrbilden. Tryck på Skift+F6 om du vill flytta genom områdena i omvänd riktning.

 2. Visa fönstret Anteckningar genom att trycka på Alt+W, P, N i vyn Normal.

 3. Tryck på F6 tills du hör ”Fönstret Anteckningar” eller ”Bildanteckningar” och tryck på Caps Lock+M för att lyssna på anteckningen.

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till kommentarer på bilderna om du till exempel går igenom någon annans arbete.

Om du vill kommentera ett visst textstycke eller ett objekt markerar du det. Information om hur du markerar i PowerPoint 2016 med kortkommandon finns i artikeln om att skapa PowerPoint-presentationer med kortkommandon.

 1. När du befinner dig på en bild i vyn Normal och hör ett textstycke eller objekt som du vill kommentera, trycker du på Alt+R, C. Fönstret Kommentarer öppnas.

 2. Skriv din kommentar.

 3. Du kan snabbt lägga till en ny kommentar genom att öppna fönstret Kommentarer, trycka på Tabbtangenten tills du hör ”knappen Ny kommentar” och sedan trycka på blanksteg. Skriv den nya kommentaren.

 4. Tryck på Esc när du vill lämna fönstret Kommentarer.

 5. Stäng fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt+R, P, P.

Läs kommentarer

 1. Om du vill höra om det finns kommentarer för en bild öppnar du vyn Normal och trycker på F6 och uppåt- eller nedåtpilen tills du hör titeln eller numret på bilden och dess placering i bildlistan. Om det finns kommentarer på bilden hör du: ”Har kommentarer”.

 2. Öppna fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt+R, P, P. Du hör: ”Knappen Ny kommentar”.

  Om fönstret Kommentarer redan är öppet trycker du på F6 eller Skift+F6 tills du hör: ”Knappen Ny kommentar”.

 3. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: ”knappen Nästa”.

 4. Tryck på blanksteg för att flytta till och höra den första kommentaren. Tryck på Tabb-tangenten för att flytta till och höra kommentaren och besvara den.

 5. Om det finns flera kommentarer på en bild, trycker du på nedåtpilen för att flytta till nästa kommentar eller kommentarstråd.

 6. Stäng fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt+R, P, P.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att lägga till och läsa upp stödanteckningar och kommentarer i presentationen.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Lägg till stödanteckningar i presentationen för att berätta något för åhörarna som går utöver bildens innehåll. Du kan också använda stödanteckningarna som egna påminnelser om bildinnehållet. Ska du bara lägga till några korta kommentarer kan du lägga till stödanteckningar i normalvyn och tänker du skriva flera anteckningar per bild kan du göra det på anteckningssidan.

Lägga till stödanteckningar i normalvyn

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar trycker du på F6 tills du hör: " Anteckningsruta, layoutområde".

 2. Skriv dina stödanteckningar för bilden. När du är klar trycker du på F6 för att lämna anteckningsrutan.

Lägga till stödanteckningar på en anteckningssida

 1. I normalvyn för bilden där du vill lägga till stödanteckningar trycker du på Kommando+3. Du hör: "Anteckningssida, layoutområde".

 2. anteckningssidan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Redigera texten, du är för närvarande i ett textområde." Skriv dina stödanteckningar.

 3. Gå till anteckningarna på en annan bild genom att trycka på Alt+Ctrl+Skift+uppil på anteckningssidan tills du hör "Anteckningsruta, layoutområde". Sedan trycker du på Alt+höger eller vänster piltangent.

 4. Du återgår till normalvyn genom att trycka på Kommando+1.

Läsa stödanteckningar

Du kan lyssna på anteckningarna på ditt headset och sedan leverera muntligt för målgruppen eller låta VoiceOver uppläsning anteckningarna. Du kan lyssna på stödanteckningar i vyn Normal eller anteckningssidan när du skapar eller redigerar presentationen. När du håller ett bildspel kan du använda vyn för föredragshållare.

Läsa stödanteckningar i normalvyn

 1. På bilden trycker du på F6 tills du hör: "Anteckningsruta, layoutområde".

 2. Tryck på CTRL + Kommando + högerpil i Anteckningsfönstret. Du hör: ”redigera text, insättningspunkten i början av texten”, följt av anteckningstext högtalare.

 3. Du lämnar anteckningsrutan genom att trycka på F6.

Läsa stödanteckningar på en anteckningssida

 1. På en bild trycker du på Kommando+3. Du hör: "Anteckningssida, layoutområde".

 2. anteckningssidan, tryck på TABB tills du hör: ”redigera text”, följt av anteckningstexten.

 3. Gå till anteckningarna på en annan bild genom att trycka på Alt+Ctrl+Skift+uppil på anteckningssidan tills du hör "Anteckningsruta, layoutområde". Sedan trycker du på Alt+höger eller vänster piltangent.

 4. Du återgår till normalvyn genom att trycka på Kommando+1.

Läsa stödanteckningar i föredragshållarvyn

 1. Du växlar till föredragshållarvyn för en bild genom att trycka på Alt+Retur i normalvyn. Du hör: "Föredragshållarvy".

 2. I föredragshållarvyn trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör: "Anteckningsruta, layoutområde".

 3. Tryck på CTRL + alternativ + SKIFT + NEDPIL om du vill läsa anteckningstexten i rutan Anteckningar. Du hör: ”i Redigera text”, följt av anteckningstexten >. Om du vill sluta läsa trycker du på piltangenterna vänster och höger på samma gång.

Lägga till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer på bilder om du till exempel samarbetar med andra på en presentation eller om du granskar någon annans arbete.

 1. Tryck på F6 på bilden där du vill lägga till kommentarer tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Fliken Granska" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Tryck på Granska, vald, flik".

 2. På fliken Granska trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Knappen Ny kommentar". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Redigera texten, du är för närvarande i ett textområde." Fokus flyttas till kommentarfönstret i marginalen.

 3. Skriv din kommentar. När du är klar trycker du på F6 för att navigera från kommentarfönstret tills du hör det objekt eller element du vill markera.

Läs kommentarer

Du kan använda VoiceOver för att lyssna på andras kommentarer och för att kontrollera vem som har kommenterat på presentationen och när.

 1. I normalvyn trycker du på F6 på en bild tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Fliken Granska" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Fliken Granska".

 2. På fliken Granska trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Menyknappen Visa kommentarer".

 3. Expandera menylistan Visa kommentarer genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M.

 4. I menylistan trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör ”Bockmarkering, kommentarsfönstret” eller ”Kommentarsfönstret”. Om du hör ”Bockmarkering, kommentarsfönstret” trycker du på Esc och går vidare till nästa steg. Om du hör ”Kommentarsfönster” trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. I en bild trycker du på F6 tills du hör: "Fliken Kommentarer, du arbetar för närvarande på en flik i ett åtgärdsfönster".

 6. På fliken kommentarer tryck på TABB tills du hör: ”kommentar tråd”. Fokus är nu på den första kommentaren i tråden. Tryck på TABB om du vill läsa kommentaren. VoiceOver meddelar den tidpunkt då kommentaren har lagts till och som skrev.

  Tryck på Alt+Ctrl+Skift+Uppil för att gå till nästa kommentarstråd. Du hör: "Slut på kommentarstråd". Tryck sedan på upp- eller nedpilen tills du hör nästa tråd.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint 2016 för iOS med VoiceOver inbyggda skärmläsaren för iOS, för att lägga till och läsa stödanteckningar i presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint 2016 för iOS finns i Pekguide för PowerPoint för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Läsa stödanteckningar

När du öppnar en presentation i PowerPoint öppnas den i vyn Normal, där VoiceOver kan läsa stödanteckningarna.

 1. Svep åt höger tills du når miniatyrfönstret för att ta reda på om en bild innehåller stödanteckningar. När du kommer till miniatyrfönstret och bilden innehåller stödanteckningar meddelar VoiceOver till exempel: ”Bild 1 av 8, <bildrubrik>, har anteckningar”.

 2. Öppna textfältet Anteckningar genom att svepa till vänster tills du hör: ”Knappen Anteckningar”. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Textfältet Anteckningar öppnas. Om du vill läsa anteckningarna sveper du åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar, textruta, <stödanteckningar för bilden>”.

 4. Stäng fältet Anteckningar genom att svepa till vänster tills du hör ”Knappen Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningarna som påminnelser om vad du ska säga när du presenterar bilderna.

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar sveper du åt höger tills du hör: ”Knappen Anteckningar.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Textfältet Anteckningar öppnas.

  Obs!: Om du hör ”Anteckningar” i stället för ”Knappen Anteckningar” är textfältet Anteckningar redan öppet i PowerPoint.

 2. Gå till textfältet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar, textruta, textfält”.

 3. Börja lägga till anteckningar genom att dubbeltrycka på skärmen och ange dina anteckningar med skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Stäng tangentbordet när du är klar genom att svepa åt höger tills du hör: ”Dölj tangentbordet”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren för Android, för att lägga till och läsa stödanteckningar och kommentarer i en presentation. Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören. Du kan ge feedback på dina kollegers presentationer med kommentarer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint för Android finns i pekguiden för PowerPoint för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningarna som påminnelser om vad du ska säga när du presenterar bilderna.

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar sveper du åt vänster eller höger tills du hör: ”Knappen Anteckningar.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Textfältet Anteckningar öppnas.

 2. Om du vill gå till textfältet sveper du åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar”.

 3. Dubbeltryck på skärmen för att börja lägga till anteckningar.

 4. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Om du vill stänga textfältet när du är klar sveper du nedåt-sedan-vänster.

Läsa stödanteckningar

TalkBack talar om om bilden innehåller anteckningar när du navigerar i listan med bilder i miniatyrvyn. Du hör bildens nummer och titel följt av ”har anteckningar”. Om du vill läsa anteckningarna måste du öppna bilden i redigeringsvyn. När du håller en presentation kan du använda föredragshållarvyn för att läsa dina anteckningar.

Läsa stödanteckningar i redigeringsvyn

 1. Öppna bilden med kommentarer i redigeringsvyn genom att dubbelklicka på skärmen när du befinner dig på bilden. Du hör: ”Knappen Redigera”.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör "knappen Anteckningar" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Textfältet Anteckningar öppnas. Om du vill läsa anteckningarna sveper du åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar” följt av stödanteckningarna för bilden.

 5. Stäng fältet Anteckningar genom att svepa till vänster tills du hör ”Knappen Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Läsa stödanteckningar när du håller en presentation

 1. I miniatyrvyn eller redigeringsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Presentera” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör bilden du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Om du vill läsa anteckningarna sveper du åt vänster tills du hör ”Bildanteckningar” följt av anteckningarna för bilden.

Lägga till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer på bilder om du till exempel arbetar med andra på en presentation eller om du granskar någon annans arbete.

 1. På bilden där du vill lägga till kommentarer sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Ny kommentar” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Textfältet Kommentarer öppnas.

 2. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 3. Om du vill stänga textfältet när du är klar sveper du nedåt-sedan-vänster.

Läsa kommentarer

När du navigerar i listan med bilder i vyn miniatyrbilden talar TalkBack om om bilden innehåller kommentarer. Du hör bildens nummer och titel följt av ”innehåller kommentarer”. Om du vill läsa kommentarerna måste du öppna bilden i redigeringsvyn.

 1. Öppna bilden med kommentarer i redigeringsvyn genom att dubbelklicka på skärmen när du befinner dig på bilden. Du hör: ”Knappen Redigera”.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

 3. Svep åt vänster tills du hör ”Avmarkerad, Fler alternativ, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör ”Flikmeny” följt av den markerade fliken.

 4. Öppna flikmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Granska, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”knappen Föregående” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Kommentarer öppnas.

 7. Fortsätt att svepa åt höger för att läsa alla kommentarer i den markerade bilden.

 8. Stäng fönstret Kommentarer genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använd PowerPoint Mobile med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren för Windows, för att lägga till och läsa stödanteckningar och kommentarer i en presentation. Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören. Du kan ge feedback på dina kollegers presentationer med kommentarer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint Mobile finns i pekguiden för PowerPoint Mobile för Windows 10.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningarna som påminnelser om vad du ska säga när du presenterar bilderna.

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar sveper du åt vänster eller höger tills du hör: ”Knappen Anteckningar.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Textfältet Anteckningar öppnas.

 2. Om du vill gå till textfältet sveper du åt vänster tills du hör: ”Bildanteckningar”.

 3. Dubbeltryck på skärmen för att börja lägga till anteckningar. Du hör: ”Bildanteckningar, fönster”.

 4. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Om du vill stänga textfältet drar du ett finger i det övre högra hörnet av skärmen tills du hör ”knappen Stäng” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Läsa stödanteckningar

Om du vill ta reda på om bilden har anteckningar och sedan läsa anteckningarna måste du öppna bilden i redigeringsvyn.

 1. Om du vill gå till redigeringsvyn i miniatyrvyn dubbelklickar du på skärmen på bilden. Du hör: ”Snabbmeny, popup-fönster, knappen Redigera”.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Anteckningar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Fönstret Anteckningar öppnas. Gå till fönstret genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Bildanteckningar, dubbeltryck för att placera text i insättningspunkten”.

 5. Om du vill läsa anteckningarna sveper du nedåt med tre fingrar. Textfältet Anteckningar öppnas och Skärmläsaren läser upp anteckningarna.

 6. Om du vill stänga textfältet sveper du åt höger tills du hör ”knappen Stäng” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Lägga till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer på bilder om du till exempel arbetar med andra på en presentation eller om du granskar någon annans arbete.

 1. På bilden för vilken du vill lägga till kommentarer sveper du åt höger tills du hör ”knappen Ny kommentar” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Kommentarer, redigerbar text” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Om du vill stänga textfältet drar du ett finger i det övre högra hörnet av skärmen tills du hör ”knappen Stäng” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Läsa kommentarer

Om du vill läsa kommentarerna måste du öppna bilden i redigeringsvyn.

 1. Om du vill gå till redigeringsvyn i miniatyrvyn dubbelklickar du på skärmen på bilden. Du hör: ”Snabbmeny, popup-fönster, knappen Redigera”.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Ny kommentar” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Kommentarer öppnas.

 4. Svep åt höger eller vänster för att läsa alla kommentarer i den markerade bilden, en åt gången, från och med den senaste kommentaren.

 5. Stäng fönstret Kommentarer genom att svepa åt vänster tills du hör ”Stäng, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint Online med tangentbordet och en skärmläsare som JAWS eller Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att lägga till och läsa stödanteckningar och kommentarer i en presentation. Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören. Du kan ge feedback på dina kollegers presentationer med kommentarer.

När fönstret Anteckningar eller Kommentarer är öppet i vyn kan skärmläsaren läsa anteckningar och kommentarer.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i PowerPoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder JAWS. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Du kan redigera presentationer i redigeringsvyn. Mer information finns i Öppna en presentation.

 1. I PowerPoint Online trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Bildanteckning, huvudlandmärke”. Om du inte hör ”Bildanteckning, huvudlandmärke”, trycker du på Alt + Windows-tangenten, W, P, N för att öppna fönstret Anteckningar.

 2. Skriv stödanteckningar för den aktuella bilden.

Läsa stödanteckningar

 1. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör den aktuella bildens nummer och rubrik. Tryck på upp- och nedpilen tills du hör numret på bilden du vill ha. Om bilden innehåller anteckningar hör du: ”Har anteckningar.”

 2. När fönstret Anteckningar är öppet trycker du på Ctrl + F6 tills du hör: ”Bildanteckning, huvudlandmärke”.

 3. Tryck på Caps Lock+M. Skärmläsaren läser upp anteckningen.

 4. Om du vill stoppa den kontinuerliga uppläsningen trycker du på Ctrl.

Lägga till kommentarer

Du kan redigera presentationer i redigeringsvyn. Mer information finns i Öppna en presentation.

 1. I PowerPoint Online trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”knappen Infoga kommentar”. Om du inte hör ”knappen Infoga kommentar” trycker du på Alt + Windows-tangenten, W, S, P, P för att öppna fönstret Kommentarer.

 2. Tryck på Retur. Du hör: ”Ny, redigerar”.

 3. Skriv kommentaren för den aktuella bilden och tryck sedan på Retur.

Läsa kommentarer

 1. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör den aktuella bildens nummer och rubrik. Tryck på upp- och nedpilen tills du hör numret på bilden du vill ha. Om bilden har kommentarer hör du: ”Har kommentarer.”

 2. När fönstret Kommentarer är öppet trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”knappen Infoga kommentar”.

 3. Tryck på Tabb-tangenten för att gå till den första kommentaren. Skärmläsaren läser upp kommentaren. Tryck på Tabb-tangenten för att flytta mellan och lyssna på kommentarerna.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Online

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×