Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda ett tangentbord och Skärmläsaren Windows inbyggda skärmläsare att snabbt lägga till personer och grupper i din kontaktlista i Skype för företag. Du kan lägga till personer eller grupper i din organisation och även personer som inte finns i din organisation om du vet att de har en Skype-konto.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Kortkommandon finns i Kortkommandon i Skype för företag.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Lägga till en person eller grupp inom organisationen

 1. Starta Skype för företag genom att trycka på Windows-tangenten, skriva Skype för företag och trycka på Retur.

  Som standard öppnas Skype för företag i vyn Kontakter med sökrutan Hitta någon markerad.

  Tips: Tryck på Ctrl+1 om du vill öppna vyn Kontakter från en annan vy i Skype för företag (till exempel fliken Konversationer eller Möten).

 2. I sökrutan Hitta någon anger du ett namn, en snabbmeddelandeadress, ett telefonnummer eller ett namn på en Exchange-distributionslista. Om organisationen använder Office 365 Grupper kan du även söka efter ett gruppnamn. När du skriver visas sökresultaten och fliken Mina kontakter.

  Obs!: Beroende på din kontotyp kan två andra flikar visas, Kompetens och Chattrum. När Mina kontakter är markerad söker Skype för företag i organisationens adressbok.

 3. Tryck på nedpilen tills du hör namnet på personen du vill lägga till.

 4. Tryck på Retur så att en snabbmeny öppnas. Du hör: ”Skicka ett snabbmeddelande-knapp”.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Fler alternativ-knapp” och tryck sedan på Retur så att menyn öppnas.

  • Tryck på A om du vill lägga till personen eller gruppen i gruppen Favoriter i kontaktlistan.

  • Om du vill lägga till personen eller gruppen i en annan grupp i kontaktlistan, till exempel Övriga kontakter, trycker du på O och bläddrar bland grupperna med nedpilen. När du hör namnet på önskad grupp trycker du på Retur.

Lägga till en person eller grupp utanför organisationen

Obs!: Administratören aktiverar eller inaktiverar sökfunktionen för Skype-katalogen enligt organisationens sökprinciper. Om inte fliken Skype-katalog visas kan du inte söka efter Skype-användare.

Om personen eller gruppen du vill lägga till inte finns i organisationen, men du vet att de har ett Skype-konto, ska du göra följande:

 1. Öppna Skype för företag. Skype för företag-fönstret öppnas i vyn Kontakter med sökrutan Hitta någon markerad.

 2. I sökrutan Hitta någon skriver du ett namn, en snabbmeddelandeadress eller ett telefonnummer. När du skriver visas sökresultat under fliken Mina kontakter.

  Obs!: Om Skype-katalog är aktiverad i organisationen söker Skype för företag igenom miljontals Skype-användare. Om du vet personens eller gruppens Skype-ID och plats kan du förfina sökningen. Du kan också söka efter en e-postadress eller ett Microsoft-konto, till exempel John@outlook.com.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: ”Sökning i Mina kontakter, 1 av 3”.

 4. Tryck på högerpil tills du hör ”Sökning i Skype-katalogen, 2 av 3” och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Markerad”.

 5. Tryck på Tabb två gånger så att fokus flyttas till sökresultatet och tryck sedan på nedpil tills du hör namnet på personen du vill lägga till.

 6. Tryck på Retur så att en snabbmeny öppnas. Du hör: ”Lägg till i grupp-knapp”. Tryck på Retur så att menyn öppnas.

  • Tryck på A om du vill lägga till personen i listan Favoriter.

  • Tryck på nedpilen tills du hör namnet på önskad grupp och tryck sedan på Retur.

  Obs!: När du lägger till en Skype-kontakt i Skype för företag skickas en avisering till personen du har lagt till. Personen måste godkänna begäran innan du kan skicka meddelanden till dem.

Ta bort en kontakt från listan

 1. Tryck på Tabb i vyn Kontakter tills du hör namnet på en kontakt. Tryck sedan på nedpil tills du hör namnet på kontakten du vill ta bort.

 2. Tryck på Retur så att en snabbmeny öppnas. Du hör: ”Skicka ett snabbmeddelande-knapp”.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Fler alternativ-knapp” och tryck sedan på Retur så att menyn öppnas.

  • Om du vill ta bort en kontakt från den nuvarande gruppen och flytta dem till gruppen Övriga kontakter trycker du på G.

  • Om du vill ta bort personen eller gruppen från listan Kontakter trycker du på R.

 4. Ett bekräftelsefönster öppnas. Du hör: ”Nej-knapp”. Bekräfta borttagningen genom att trycka på Y.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Du kan snabbt lägga till personer i din kontaktlista i Skype för företag för Mac med hjälp av VoiceOver inbyggda Mac OS-skärmläsare. Du kan lägga till personer eller grupper i din organisation och även personer som inte finns i din organisation eller ta bort kontakter som finns för närvarande i listan.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en person som finns i organisationen

Du kan snabbt lägga till en person inom din organisation genom att söka efter deras namn, adress för Snabbmeddelanden eller kontaktnummer.

 1. Starta Skype för företag för Mac och logga in om det behövs. Skype för företag för Mac-fönstret öppnas i vyn Kontakter. Markera rutan Sök efter kontakter genom att trycka på Tabb flera gånger. Du hör: ”Sök efter kontakter”.

  Tips: Med hjälp av alternativet Snabbnavigering kan du navigera i appar med bara piltangenterna. Du aktiverar eller inaktiverar Snabbnavigering genom att trycka på vänster- och högerpil samtidigt. Mer information om Snabbnavigering finns i VoiceOver för Mac: Navigera med snabbnavigering.

 2. I rutan Sök efter kontakter skriver du ett namn, en snabbmeddelandeadress eller ett telefonnummer. När du skriver visas sökresultat.

 3. Tryck på TABB för att gå till listan med sökresultat tills du hör ”tabell” och översta sökresultatet. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör namnet på personen du vill lägga till.

 4. Om du vill gå till menyraden, trycker du på funktionen + CTRL + F2. Du hör ”: menyn stapeldiagram Apple”.

 5. Använd högerpilen för att bläddra till kontakter och tryck på nedåtpilen öppna kontakter-menyn. Du hör: ”kontakter-menyn, < antal objekt >”.

 6. Tryck på nedpil för att välja Lägg till kontakt. Du hör: ”Lägg till kontakt”. Lägg sedan till personen i listan genom att trycka på Retur.

Lägga till en person som inte finns i organisationen

Du kan lägga till personer som inte finns i din organisation, om de har en Skype-konto.

Obs!: Administratören aktiverar eller inaktiverar Skype Directory sökfunktionen i enlighet med organisationens princip. Om en Skype-fliken katalog inte är tillgänglig kan du inte söka efter Skype användare.

 1. Starta Skype för företag för Mac och logga in om det behövs. Skype för företag för Mac-fönstret öppnas i vyn Kontakter. Markera rutan Sök efter kontakter genom att trycka på Tabb flera gånger. Du hör: ”Sök efter kontakter”.

 2. I rutan Sök efter kontakter skriver du snabbmeddelandeadressen eller telefonnumret. När du skriver visas sökresultat.

 3. Tryck på TABB för att gå till listan med sökresultat tills du hör ”tabell” och översta sökresultatet. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör namnet på personen du vill lägga till.

 4. Om du vill gå till menyraden, trycker du på funktionen + CTRL + F2. Du hör ”: menyn stapeldiagram Apple”.

 5. Använd högerpilen för att bläddra till kontakter och tryck på nedåtpilen öppna kontakter-menyn. Du hör: ”kontakter-menyn, < antal objekt >”.

 6. Tryck på nedpil för att välja Lägg till kontakt. Du hör: ”Lägg till kontakt”. Lägg sedan till personen i listan genom att trycka på Retur.

Ta bort en kontakt från listan

 1. Gå till vyn kontakter i gruppen primära navigering. Navigera genom att trycka på TABB, förrän du hör: ”kontakter som har valts, växlingsknapp”.

 2. Gå till listan Kontakter genom att trycka på blanksteg och sedan trycka på Tabb två gånger. Du hör: ”Kontakter, tabell”.

 3. Om det behövs expanderar du en kontaktgrupp genom att trycka på högerpil.

 4. Tryck på nedpil för att bläddra till kontakten tills du hör namnet på personen du vill ta bort.

 5. Om du vill gå till menyraden, trycker du på funktionen + CTRL + F2. Du hör ”: menyn stapeldiagram Apple”.

 6. Använd högerpilen för att bläddra till kontakter och tryck på nedåtpilen öppna kontakter-menyn. Du hör: ”kontakter-menyn, < antal objekt >”.

 7. Tryck på nedpil för att välja Ta bort kontakt. Du hör: ”Ta bort kontakt”. Ta sedan bort personen från listan genom att trycka på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använda VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS för att lägga till personer i din kontakter eller listan Favoriter i Skype för företag.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort

En organisations administratör aktiverar eller inaktiverar Skype Directory sökfunktionen i enlighet med organisationsprofil Sök. Om en annan organisation tillåter det kan du lägga till kontot Skype för en kontakt från en annan organisation.

 1. Öppna Skype för företag och logga in om det behövs. Startskärmen visas med sökrutan efter kontakter i företagskatalogen, kommande avtalade tider och de senaste konversationerna.

  Tips: Om du inte logga ut ur Skype för företag den senaste gången du använde, öppnas programmet utan uppmanar dig att logga in. Logga in hjälp finns i grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Skype för företag.

 2. Flytta fokus till rutan Sök efter kontakter. Svep åt höger tills du hör: ”Sök efter kontakter, fält för sökning efter”. Om du vill söka efter en kontakt, dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”sökfältet, redigerar”. Skriv namn eller e-postalias för den person eller grupp som du vill söka efter med hjälp av din Skärmtangentbordet. Om du vill gå till tangentbordet, Svep åt höger tills du hör en tangent på tangentbordet. Om du vill stänga tangentbordet och gå till sökresultatet, Svep åt höger tills du hör ”Sök” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Om du vill bläddra i rutan Sök i resultat, Svep åt höger tills du hör den önskade kontakten. När du flyttar meddelar VoiceOver kontaktens namn (person eller grupp), rubrik (om den visas) och deras status. På den kontakt vars kontaktkort som du vill öppna dubbelknacka på skärmen. En konversation öppnas dialogrutan Markera kontakta och du hör: ”bakåtknappen”.

 4. Svep åt höger tills du hör ”< kontaktnamn > knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. En nedrullningsbar meny för kontakten öppnas. Om du vill öppna kontaktkortet, Svep åt höger tills du hör ”Se kontaktkortsknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Kontaktkort öppnas, och du höra: ”Stäng”.

 5. Bläddra kontaktkortsalternativ eller information, Svep åt höger eller vänster. VoiceOver läser kontaktkort objekt när du flyttar. I ett kontaktkort kan du hitta följande användare element i användargränssnittet (UI):

  • Knappen Avvisa, kontaktens namn, knappen Favoriter och knappen Lägg till kontakt

  • Kontaktens titel

  • Knappen Videosamtal, knappen Ring, knappen Skicka meddelande

  • Kontaktens e-postadress

  • Namnet på företaget som kontakten arbetar på

  • Kontorsnummer

  • Telefonnummer, arbete

Lägg till personer i dina kontakter

 1. Öppna kontaktkortet för den person eller grupp som du vill lägga till i din kontaktlista. Om du vill veta hur du söker efter deras kontaktkort kan referera till söka efter en kontakt och öppna kontaktkortet.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till kontakt, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen på kontaktkortet. Fokus flyttas till listan med dina kontaktgrupper.

 3. Bläddra dina kontaktgrupper, Svep åt höger eller vänster tills du hör namnet på den grupp där du vill lägga till kontakten. VoiceOver meddelar gruppnamn när du flyttar. När du vill att på gruppen, dubbelklicka på skärmen.

 4. Kontakten läggs till i den markerade gruppen och du hör: ”läggs till i grupp”. Gå tillbaka till kontaktkortet genom att svepa åt vänster tills du hör ”Stäng knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägg till personer i listan Favoriter

 1. Öppna kontaktkortet för den person eller grupp som du vill lägga till i listan Favoriter. Om du vill veta hur du söker efter deras kontaktkort kan referera till söka efter en kontakt och öppna kontaktkortet.

  Tips: Om den kontakt du vill lägga till i dina Favoriter redan finns i dina kontakter kan du söka efter dem i vyn kontakter. Om du vill gå till vyn kontakter från startskärmen Svep åt höger eller vänster tills du hör ”kontakter-knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Vyn kontakter öppnas.

 2. Att lägga till kontakten i dina Favoriter lista Svep åt höger tills du hör ”knappen Lägg till i Favoriter” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Kontakten har lagts till i listan Favoriter och du hör: ”< kontaktnamn > har lagts till i Favoriter”.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använda TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren med Skype för företag för Android, lägga till personer i din kontakter eller listan Favoriter i Skype för företag.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort

En organisations administratör aktiverar eller inaktiverar Skype Directory sökfunktionen i enlighet med organisationsprofil Sök. Om en annan organisation tillåter det kan du lägga till kontot Skype för en kontakt från en annan organisation.

 1. Öppna Skype för företag för Android och logga in om det behövs. Startskärmen visas med sökrutan efter kontakter i företagskatalogen, kommande avtalade tider och de senaste konversationerna.

  Tips: Om du inte logga ut ur Skype för företag för Android den senaste gången du använde, öppnas programmet utan uppmanar dig att logga in. Logga in hjälp finns i grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Skype för företag.

 2. Flytta fokus till rutan Sök i i företagskatalogen. Svep åt höger tills du hör: ”Sök i i företagskatalogen”. Om du vill söka efter en kontakt, dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”Sök efter personer, redigeringsruta”. Skriv namn eller e-postalias för den person eller grupp som du vill söka efter med hjälp av din Skärmtangentbordet.

  Obs!: Om du vill gå till tangentbordet, placera fingret på skärmen och dra runt tills du hör ett tangentbord element.

 3. Om du vill bläddra i rutan Sök i resultat, Svep åt höger tills du hör den önskade kontakten. När du flyttar meddelar TalkBack kontaktens namn (person eller grupp) och deras status. På den kontakt vars kontaktkort som du vill öppna dubbelknacka på skärmen. Kontaktkort öppnas, och du höra: ”kontaktkortet”.

 4. Bläddra kontaktkortsalternativ eller information, Svep åt höger eller vänster. TalkBack läser kontaktkort objekt när du flyttar. I ett kontaktkort kan du hitta följande användare element i användargränssnittet (UI):

  • Gå tillbaka-knappen, namnet på kontakten, knappen Favoriter och knappen fler alternativ

  • Kontaktens titel

  • Videosamtal knappen, ljud ringa knappen, chatta knappen

  • Kontaktens e-postadress

  • Kontorsnummer

  • Telefonnummer, arbete

  • Namnet på företaget som kontakten arbetar på

Lägg till personer i dina kontakter

 1. Öppna kontaktkortet för den person eller grupp som du vill lägga till i din kontaktlista. Om du vill veta hur du söker efter deras kontaktkort kan referera till söka efter en kontakt och öppna kontaktkortet.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till kontakt, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen på kontaktkortet. Fokus flyttas till listan med din kontakt grupper.

 3. Om du vill bläddra kontaktgrupper Svep hör åt höger eller vänster tills du du namnet på den grupp där du vill lägga till kontakten. TalkBack meddelar gruppnamn när du flyttar. När du vill att på gruppen, dubbelklicka på skärmen.

 4. Kontakten läggs till i den markerade gruppen och du hör: ”kontakt läggs till < gruppnamn >”. Gå tillbaka till kontaktkortet genom att svepa åt vänster tills du hör ”navigera upp knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägg till personer i listan Favoriter

 1. Öppna kontaktkortet för den person eller grupp som du vill lägga till i listan Favoriter. Om du vill veta hur du söker efter deras kontaktkort kan referera till söka efter en kontakt och öppna kontaktkortet.

  Tips: Om den kontakt du vill lägga till i dina Favoriter redan finns i dina kontakter kan du söka efter dem i vyn kontakter. Om du vill gå till vyn kontakter från startskärmen, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Visa kontakter och kontakthanteringsskärmen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Vyn kontakter öppnas.

 2. Att lägga till kontakten i dina Favoriter lista Svep åt höger tills du hör ”knappen Lägg till i Favoriter” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Kontakten har lagts till i listan Favoriter och du hör: ”kontakt läggs till i Favoriter”.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Du kan använda Skype för företag i Outlook på webben med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som att lägga till en kontakt från organisationen i din personliga lista med kontakter.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Skype för företag i Outlook på webben, rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Skype för företag körs i Outlook på webben, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

Lägg till kontakt

 1. Öppna Outlook på webben i din webbläsare och om det behövs, logga in.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”Använd pilen i använda fönstret Skype för företag konversationer” och tryck på nedåtpilen. Skype för företag konversationer-fönstret öppnas med fokus på kontaktlistan och du hör: ”kontaktgrupp”.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”söka konversation, Skriv kontaktens namn”, och skriv sedan namn eller e-postalias för den person eller grupp som du vill söka efter. Du hör: ”sökningen uppdateras och < X > resultat i dina kontakter”.

 4. Tryck på TABB två gånger om du vill flytta till listan. Du hör: ”personer” och första kontaktens namn och status.

 5. Använd upp eller NEDPIL för att bläddra bland resultaten. När du flyttar läser Skärmläsaren kontakterna åt dig.

 6. Tryck på RETUR när du hör namnet på den önskade kontakten. Konversationsfönstret öppnas i ett nytt fönster.

 7. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”öppna < kontaktnamn > profil” och tryck sedan på RETUR. Kontaktkortet öppnas.

 8. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Lägg till i kontakter” och tryck på RETUR om du vill lägga till kontakten. Kontakten har lagts till i din kontaktlista och du hör: ”< kontaktnamn > är nu en kontakt”.

 9. Om du vill gå tillbaka till listan kontakter, tryck på TABB tills du hör ”kontakter-menyn objekt” och tryck sedan på RETUR. Tryck på Esc om du vill stänga fönstret Skype för företag konversationer.

Ta bort en kontakt

 1. Tryck på TABB tills du höra kontaktens namn och Använd tangenterna UPPIL eller NEDPIL för att bläddra bland dina kontakter i din kontaktlista. Skärmläsaren läser kontaktnamnen när du flyttar.

 2. Tryck på RETUR när du vill ta bort på kontakten. Konversationsfönstret öppnas i ett nytt fönster.

 3. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”öppna < kontaktnamn > profil” och tryck sedan på RETUR. Kontaktkortet öppnas.

 4. Om du vill ta bort kontakten, tryck på TABB tills du hör ”ta bort Kontaktknapp” och tryck sedan på RETUR. Ett meddelande fönster öppnas och du hör ”: dialogrutan Ta bort kontakt, fokuserar på knappen Ta bort”. Tryck på RETUR för att bekräfta och Stäng fönstret meddelande.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att hitta en kontakt i Skype för företag i Outlook på webben

Använda en skärmläsare för att skicka ett snabbmeddelande i Skype för företag

Kortkommandon i Outlook på webben

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×