Använda en skärmläsare för att lägga till, läsa, och ta bort kommentarer i Word

Använda en skärmläsare för att lägga till, läsa, och ta bort kommentarer i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Word med tangentbordet och en skärmläsare lägger till kommentarer i ett Word dokument. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Med kommentarer kan du föreslå ändringar i dokument eller markera problem för uppföljning. Du kan enkelt ta bort kommentarer efter att läsa eller svara på en kommentar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till en kommentar i ett Word dokument, till exempel när du granskar någon annans arbete, om du vill skriva en anteckning i ditt dokument, eller om du skulle vilja ärendeuppföljning för uppföljning.

 1. Om du vill starta löpande mätvärdet för din nuvarande plats i dokumentet, trycker du på SR tangenten + Ctrl + R.

 2. Tryck på Ctrl för att stoppa Skärmläsaren på ett ställe där du vill infoga en kommentar.

  Tips: Om du vill markera fler ord i brödtexten ska markeras som kommenterade text trycker du på Ctrl + Skift + höger piltangent. Du hör de markerade orden.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+M för att lägga till en ny kommentar. Du hör: "<Användarnamn>, kommentar, redigera." I JAWS hör du: "Infogar kommentar <kommentarsnummer> av <användarnamn>.

 4. Skriv din kommentar. Tryck på SR tangenten + SKIFT + A eller Esc om du vill avsluta kommentarsfönstret och återgå till där du slutade i brödtexten.

Visa kommentarer i ett dokument

Kommentarernas infogningspunkter är markerade i dokumentets brödtext i läget All markering.

 1. Tryck på Alt + R, h om du vill ändra till alla markeringar läge. Du hör namnet på den markerade markeringen. I JAWS, du hör: ”nedre menyfliksområdet, spåra grupprutan”, följt av namnet på den markerade markeringen. En lista med fyra Visningsalternativ öppnas.

 2. I listan genom att trycka på upp och ned piltangenterna tills du hör ”alla markeringar” och tryck sedan på RETUR. Kommer tillbaka till brödtexten.

Navigera till och gå igenom kommentarer

Skärmläsaren meddelar kommentarer när du läser brödtext. Den faktiska kommentarstexten och information visas i rutan en kommentar i marginalen i dokumentet. JAWS läser kommentarstexten och meddelar också vem som har lämnat kommentaren när du läser brödtext. Du hör: ”kommentar”, följt av kommentarstexten och namnet på kommentator.

Navigera till kommentarer och tillbaka till brödtexten

 1. Kontrollera att du har markerat alternativet All markering enligt instruktionerna ovan i Visa kommentarer i ett dokument.

 2. Om du vill börja löpande läsa trycker du på SR + Ctrl + R. Låta Skärmläsaren läsa brödtexten tills du hör en kommentar meddelas.

 3. Om du vill flytta till kommentarerna gör du något av följande beroende på skärmläsare:

  • I Skärmläsaren, trycker du på SR tangenten + A. Fokus på kommentarer i marginalen. Tryck på Esc eller SR tangenten + SKIFT + A för att återgå till där du slutade i redigering av dokument.

  • JAWS, trycker du på Skift + Ctrl + apostrof ('). Du hör ”: vänta bearbetning <number kommentarer > objekt, granskarens kommentarer dialog”. I dialogrutan granskarens kommentarer, trycka på Uppåtpil eller nedåtpil lyssna på kommentarer och att få information om vem som kvar kommentaren och när. När du är klar trycker på TABB tills du hör: ”knappen OK”. Tryck på RETUR. Du hör kommentaren och fokus återgår till brödtexten.

Gå igenom kommentarer

 1. Om du vill gå igenom alla kommentarer i dokumentet gör du något av följande:

  • Tryck på Alt+R, N för att gå igenom alla kommentarerna. Fokus flyttas till nästa kommentar. Tryck på Alt+R, V om du vill gå till föregående kommentar. Upprepa någon av åtgärderna tills du har gått igenom alla kommentarer eller hittat den kommentar som du letar efter.

  • Tryck på Alt+R, H för att gå igenom alla spårade ändringar och kommentarer. Fokus flyttas till nästa ändring. Tryck på Alt+R, F om du vill gå till föregående ändring. Upprepa någon av åtgärderna tills du har gått igenom alla ändringar och kommentarer eller hittat den kommentar som du letar efter.

 2. Höra kommentar och information om vem som kvar kommentaren och när, använda kommandona skärmläsare objekt navigering.

Ta bort kommentarer

Du kan ta bort kommentarerna i dokumentet en och en eller alla samtidigt.

Ta bort eller svara på en kommentar

 1. Gå till den kommentar som du vill ta bort eller svara på enligt anvisningarna i Navigera till och gå igenom kommentarer.

 2. Tryck på Skift+F10. Snabbmenyn öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort kommentaren trycker du på piltangenterna i snabbmenyn tills du hör "Ta bort kommentar" och trycker sedan på Retur. Den aktuella kommentaren tas bort. Du kan därefter gå till nästa kommentar i dokumentet.

  • Om du vill svara på en kommentar trycker du på piltangenterna tills du hör "Svara på kommentar". Skriv svaret och gå sedan till nästa kommentar.

  Tips: Du kan också trycka på Ctrl+Alt+M för att svara på en kommentar när du är i kommentaren.

Ta bort alla kommentarer

 1. Tryck på Alt+R, D, O.

Lösa kommentarer

Du löser en kommentar genom att markera kommentaren som färdig. Den lösta kommentaren är nedtonad i marginalen och inga fler svar kan läggas till. Du kan ta bort eller öppna en löst kommentar igen. När du löser en kommentar tas den inte bort.

 1. Gå till den kommentar som du vill lösa enligt anvisningarna i Navigera till och gå igenom kommentarer.

 2. Tryck på Skift+F10. Snabbmenyn öppnas.

 3. Tryck på uppåt- eller nedåtpil tills du hör ”Lös kommentaren” och tryck sedan på Retur. Den aktuella kommentaren blir nu nedtonad

 4. Om du vill öppna en löst kommentar igen går du till kommentaren och trycker på Skift+F10. Tryck på uppåt- eller nedåtpil i snabbmenyn tills du hör: "Öppna kommentaren igen." Kommentaren är redigerbar igen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda VoiceOver i Mac OS inbyggda Skärmläsaren för att lägga till kommentarer i ett Word dokument. Hitta kommentarer i dokumentet och Skriv svar på befintliga kommentarer. När du är klar kan du Markera kommentarer löst eller ta bort dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till en kommentar i ett Word dokument, till exempel när du granskar någon annans arbete, om du vill skriva en anteckning i ditt dokument, eller om du skulle vilja ärendeuppföljning för uppföljning.

 1. Tryck på CTRL + ALT + A Om du vill börja läsa dokumentet.

 2. Så här avbryter du där du vill infoga en kommentar, trycka på Uppåtpil eller nedåtpil för att hitta rätt rad.

  Tips: Om du vill markera fler ord som du vill kommentera, håller du ned SKIFT + ALT och tryck på vänster eller höger tills de ord du vill använda är markerade. Du hör de markerade orden.

 3. Tryck på CTRL + ALT + M, jag för att gå till Infoga-menyn i menyraden. Om du vill lägga till en ny kommentar tryck på nedåt tills du hör ”kommentar” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 4. Skriv din kommentar. När du är klar trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + upp piltangent.

Visa kommentarer i ett dokument

Kommentarer från insättningspunkten pekar markeras i dokumentets brödtext i markering läge.

 1. Om du vill gå till Visa-menyn i menyraden, trycker du på CTRL + ALT + M, V.

 2. Tryck på NEDPIL tills du hör ”markering” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Kommer tillbaka till brödtexten och kommentarer visas.

Gå igenom kommentarer

Den faktiska kommentarstexten och information visas i rutan en kommentar i marginalen i dokumentet.

 1. Kontrollera att markering-läge är aktiverat. Instruktioner finns i Visa kommentarer i ett dokument ovan. Om du vill gå till kommentarsfönstret i marginalen i brödtexten i dokumentet trycker du på CTRL + ALT + höger piltangent.

 2. Om du vill höra kommentarer, trycker du på CTRL + ALT + höger piltangent upprepade gånger.

Svara på kommentarer

 1. Kontrollera att markering-läge är aktiverat. Instruktioner finns i Visa kommentarer i ett dokument ovan.

 2. När du hör en kommentar som du vill svara på trycker du på CTRL + ALT + vänster piltangent. Du hör: ”svara, knappen”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 3. Skriv ditt svar. Om du vill flytta till nästa kommentar, trycker du på CTRL + ALT + höger piltangent.

Lösa eller ta bort kommentarer

När en kommentar är löst har den markerats som klar och nedtonade ut i marginalen. Lösa en kommentar verktyget inte tar bort den, men inga flera svar kan läggas till. Du kan öppna igen eller ta bort en löst kommentar. Du kan också ta bort kommentarer utan att markera dem som löst.

 1. Kontrollera att markering-läge är aktiverat. Instruktioner finns i Visa kommentarer i ett dokument ovan.

 2. Tryck på CTRL + ALT + vänster piltangent två gånger när du hör en kommentar som du vill lösa eller ta bort. Du hör namnet på den användare som har lämnat kommentaren och ”du är för närvarande på ett textelement”.

 3. Tryck på CTRL + ALT + SKIFT + M. Snabbmenyn öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”lösa kommentar” eller ”ta bort kommentar” och tryck på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja. Kommentaren är löst eller Borttaget och fokus återgår till brödtexten i dokumentet.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda VoiceOver, den inbyggda Android Skärmläsaren kan lägga till kommentarer i en Word dokument. Navigera till kommentarer i dokumentet, Skriv svar och ta bort kommentarer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägg till en kommentar

 1. I Word dokument, Svep åt höger eller vänster för att navigera till platsen som du vill lägga till kommentarer till och dubbelklicka på skärmen.

 2. Svep åt höger flera gånger tills du hör ”ny kommentar, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. Använd den Skärmtangentbordet Skriv din kommentar. När du är klar trycker du på skärmen och Svep åt vänster. Du hör: ”klar”. Dubbelklicka på skärmen.

 4. Kommentaren läggs till i dokumentet. Om du vill stänga kommentarsfönstret och återgå till dokumentet genom att svepa åt vänster. Du hör: ”, stängningsknappen”. Dubbelklicka på skärmen.

Gå igenom kommentarer

Alla kommentarer i ett Word dokument visas med en liten tal framhävs i dokumentets högermarginal. Om du vill höra en kommentar först gå till kommentarsfönstret i marginalen och sedan öppna kommentar expanderade.

 1. Om du vill gå till kommentarsfönstret i dokumentet marginalen, sveper höger flera gånger tills du hör: ”kommentar, tipstext”.

 2. Att gå till den första kommentaren, Svep åt höger igen, och dubbelklicka på skärmen. Kommentar expanderade öppnas. Svep åt höger tills du hör kommentaren.

 3. Flytta till nästa kommentar genom att svepa åt vänster tills du hör ”nästa kommentar, knappen”, och dubbelknacka på skärmen. TalkBack läser nästa kommentar.

Svara på kommentarer

 1. Om du vill svara på en kommentar du först gå till kommentar enligt anvisningarna i Navigera i kommentarer ovanför.

 2. Svep till vänster flera gånger tills du hör ”ny kommentar, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. Använd den Skärmtangentbordet Skriv din kommentar. När du är klar trycker du på skärmen och Svep till vänster tills du hör ”klar, knappen” och dubbelklicka på skärmen.

Ta bort kommentarer

 1. Om du vill ta bort en kommentar klickar du först navigera till kommentaren enligt anvisningarna i Navigera i kommentarer ovanför.

 2. Svep till vänster flera gånger tills du hör ”knappen tar bort”, och dubbelknacka på skärmen. Kommentaren har tagits bort och kommer tillbaka till brödtexten i dokumentet.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använd Word Mobile och Skärmläsaren, den inbyggda funktionen i Windows, för att lägga till kommentarer i ett Word Mobile-dokument. Med kommentarer kan du föreslå ändringar i dokument eller markera problem för uppföljning. Du kan enkelt ta bort kommentarer efter att ha läst dem eller svara på en kommentar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Gå till fliken Granska

Du hittar kommentarsfunktionerna som beskrivs i det här avsnittet på fliken Granska.

 1. Svep uppåt eller nedåt i Word Mobile-dokumentet på skärmen med fingret tills du hör: ”Objekt.”

 2. Svep höger med ett finger tills du hör: ”mer alternativknappen”. Dubbelklicka på skärmen. Fler alternativ-menyn expanderas.

 3. Svep åt vänster med ett finger tills du hör: ”Start-knappen, komprimeras”. Dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”Home” följt av antalet visas flikarna och i stället för den aktuella fliken i listan med menyn. Huvudmenyn nu expanderas.

 4. I menyn Svep höger med ett finger tills du hör: ”granska”, följt av antalet visas flikarna och i stället för den aktuella fliken i listan med menyn. Dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”Word-fönstret”. Alternativ på fliken Granska är nu tillgängliga.

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till en kommentar i ett Word Mobile-dokument, till exempel när du granskar någon annans arbete, om du vill skriva en anteckning i ditt dokument eller om du vill spåra problem för uppföljning.

 1. Om du vill påbörja löpande läsning från den aktuella platsen i dokumentet sveper du nedåt med tre fingrar.

 2. Tryck på skärmen för att stoppa Skärmläsaren på ett ställe där du vill infoga en kommentar.

 3. Navigera till fliken Granska enligt anvisningarna i Gå till fliken Granska.

 4. På fliken Granska, sedan på skärmen och sedan svepa åt vänster eller höger tills du hör: ”ny kommentar-knappen”. Dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”kommentar ta fram redigering”. Skärmtangentbordet dyker ut.

 5. Skriv kommentaren och avsluta kommentar pop ut, Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”stängningsknappen”. Dubbelklicka på skärmen. Fokus återgår till området med huvudinnehållet. Du hör dokumentnamnet, följt av ”.docx redigerar”.

Gå till kommentarer

Du kan gå till en kommentar antingen från brödtexten när Skärmläsaren läser dokumentet, eller så kan du använda knapparna Nästa och Föregående i menyfliksområdet Granska för att förflytta dig mellan kommentarer.

Gå till en kommentar från brödtexten

Skärmläsaren läser upp de infogade kommentarerna tillsammans med brödtexten. När du hör kommentarslandmärket i läget för löpande läsning kan du sluta läsa och flytta till kommentaren.

 1. Om du vill påbörja löpande läsning från den aktuella platsen i dokumentet sveper du nedåt med tre fingrar. När Skärmläsaren stöter på en kommentar hör du: "Kommentar, <kommentarens infogningspunkt i texten>. Avsluta kommentaren.”

 2. Om du vill stoppa den löpande läsningen vid kommentaren trycker du en gång med två fingrar.

 3. Om du vill navigera till kommentarstexten sveper åt vänster eller höger med ett finger tills du hör: ”kommentar ledtrådar, innehåller < antalet kommentarer > objekt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fästmarginal kommentarer öppnas.

 4. Svep uppåt eller nedåt med fingret tills du hör "Landmärken och behållare" och tryck en gång med ett finger för att markera. Svep sedan åt vänster eller höger med fingret tills du hör: "Kommentarer, fästmarginal. Innehåller <antal kommentarer> objekt." Tryck en gång med ett finger för att markera.

 5. Svep uppåt eller nedåt tills du hör: ”objekt”. Tryck på en gång med ett finger att välja. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”kommentar grupp, kommentar av < antalet kommentarer >” och tryck sedan på en gång om du vill markera.

 6. Svep åt höger om du vill höra Skärmläsaren läsa kommentarsrutan.

 7. Svep till vänster tills du hör: ”bredvid knappen” och dubbeltryck sedan på om du vill flytta till nästa kommentar.

Gå till en kommentar med hjälp av menyfliksområdet Granska

 1. Svep åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: "Gruppen Kommentarer." Fortsätt att svepa i gruppen Kommentarer tills du hör: "Knappen Nästa, dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck sedan på objektet med ett finger.

 2. Svep uppåt eller nedåt med fingret tills du hör: "Landmärken och behållare." Tryck en gång med ett finger för att markera.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör: "Kommentar, fästmarginal, innehåller <antal objekt> objekt." Fokus flyttas till kommentarstextrutan. Kommentarsmenyn visas.

 4. Svep uppåt eller nedåt tills du hör: ”objekt”. Tryck på en gång med ett finger att välja. Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”kommentar grupp, kommentar av < antalet kommentarer >” och tryck sedan på en gång om du vill markera kommentaren.

 5. Svep åt höger om du vill höra Skärmläsaren läsa kommentarsrutan.

 6. Svep till vänster tills du hör: ”bredvid knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen för att flytta till nästa kommentar.

Svara på en kommentar

Du kan svara på en annan användares kommentar så att det blir lättare för alla att följa hela konversationen.

 1. Gå till den kommentar som du vill svara på enligt anvisningarna i Gå till kommentarer.

 2. Svep till vänster med ett finger tills du hör ”ny kommentar-knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör ”: < användarnamn > kommentar, redigerar”. Skärmtangentbordet dyker ut.

 3. Skriv din kommentar och för att avsluta kommentaren, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”stängningsknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus återgår till området med huvudinnehållet. Du hör ”: < dokumentnamn > .docx redigering”.

Ta bort kommentarer

Du kan ta bort kommentarerna i dokumentet en och en eller alla samtidigt.

Ta bort en enstaka kommentar

 1. Gå till den kommentar som du vill ta bort enligt anvisningarna i Gå till kommentarer.

 2. Svep åt vänster med ett finger tills du hör ”ta bort knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Den aktuella kommentaren tas bort och flyttas fokus till nästa kommentar i dokumentet.

Ta bort alla kommentarer

 1. På fliken Granska Svep höger med ett finger tills du hör: ”ta bort. Komprimerad, knappen Dela, dubbeltryck för att aktivera, trippelklickar du om du vill expandera ”. Trippelklicka på skärmen. Svep nedåt med ett finger tills du hör ”objekt” och tryck sedan på skärmen. Du hör: ”ta borttagningsknappen”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”ta bort alla kommentarer i dokumentet knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill ta bort alla kommentarer.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att stavningskontrollera ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word Online med tangentbordet och en skärmläsare lägger till kommentarer i ett Word dokument. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Söka efter befintliga kommentarer i dokumentet och Skriv svar. När du är klar kan du Markera kommentarer löst eller ta bort dem.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Eftersom Word Online körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word Online.

I det här avsnittet

Lägg till en kommentar

 1. Gå till Word Online i din webbläsare och öppna det dokument som du vill kommentera. Anvisningar finns i Öppna Word Web App och starta ett nytt dokument.

 2. Tryck på TABB flera gånger tills du hör ”redigera dokument, knappen”, och tryck på RETUR.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”redigera i webbläsare. Ändra snabbt rätt här med Word Web App ”och tryck på RETUR. Dokumentet öppnas i vyn redigering.

 4. Tryck på Ctrl + F6 tills du kommer till brödtexten i dokumentet. Om du vill börja läsa trycker du på SR tangenten + Ctrl + R.

 5. När du kommer till den del av texten som du vill lägga till en kommentar, trycker du på Ctrl för att stoppa Skärmläsaren.

 6. Om du vill lägga till en kommentar, trycker du på Ctrl + Alt + M. Kommentarsfönstret öppnas och du kan skriva kommentaren. När du är klar trycker du på TABB-tangenten tills du hör: ”inlägg, knappen”. Tryck på RETUR om du vill lägga till kommentaren i dokumentet.

 7. Stäng kommentarsfönstret och gå tillbaka till dokumentets brödtext text genom att trycka på Esc.

Gå igenom kommentarer

Alla kommentarer i ett Word Online dokument visas med en liten tal framhävs i dokumentets högermarginal. Medan du läser dokumentet meddelar Skärmläsaren när det finns en kommentar och du kan öppna kommentarsfönstret om du vill lyssna på kommentaren.

 1. Kontrollera att dokumentet öppnas i vyn redigering. Information om hur du öppnar den i vyn redigering finns i avsnittet lägga till en kommentar ovan.

 2. Tryck på Ctrl + F6 tills du kommer till brödtexten i dokumentet. Om du vill börja läsa trycker du på SR tangenten + Ctrl + R.

 3. När du hör ”bild, klicka för att visa kommentaren” finns det en kommentar i dokumentet. Tryck på RETUR om du vill öppna kommentaren. Kommentarsfönstret öppnas och Skärmläsaren läser du namnet på den användare som har lagt till kommentaren när kommentaren lades till och kommentarstexten.

 4. Du kan bläddra igenom kommentarer i kommentarsfönstret. Tryck på TABB flera gånger om du vill höra nästa kommentar. Tryck på SKIFT + TABB flera gånger om du vill höra föregående kommentar. Stäng kommentarsfönstret och återgå till dokumentet genom att trycka på Esc.

Svara på kommentarer

 1. Navigera till och öppna den kommentar som du vill svara på. Instruktioner finns i avsnittet Navigera i kommentarer ovan.

 2. Tryck på TABB. Du hör: ”svara, knappen”. Tryck på RETUR och Skriv in ditt svar.

 3. När du är klar trycker du på TABB-tangenten. Du hör: ”inlägg, knappen”. Tryck på RETUR om du vill lägga till svaret.

Lösa kommentarer

När en kommentar är löst den har markerats som klar och nedtonad i kommentarsfönstret, men den tas inte bort.

 1. Navigera till och öppna den kommentar som du vill lösa. Instruktioner finns i avsnittet Navigera i kommentarer ovan.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”Markera som klar, knappen” och tryck på RETUR. Kommentaren är borta.

Ta bort kommentarer

 1. Navigera till och öppna den kommentar som du vill ta bort. Instruktioner finns i avsnittet Navigera i kommentarer ovan.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”knappen tar bort”, och tryck på RETUR. Kommentaren tas bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×