Använda en skärmläsare för att lägga till innehåll och text på en tillgänglig SharePoint-sida

Använda en skärmläsare för att lägga till innehåll och text på en tillgänglig SharePoint-sida

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, och infoga olika webbdelar för att lägga till text, länkar, och filvisningsprogram på din SharePoint Online-sida. Du kan även lägga till annat innehåll som Bing-kartor och nyheter.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i SharePoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • Eftersom SharePoint Online körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl + O (öppna) för webbläsaren, inte för SharePoint Online.

I det här avsnittet

Lägga till en webbdel för text

Om du vill lägga till text på din SharePoint Online-sida börjar du med att lägga till en webbdel för text och fortsätter med att infoga text.

 1. Gå till den SharePoint-sida där du vill lägga till textwebbdelen.

 2. Gå till redigeringsläge genom att trycka på Tabb tills du hör: "Nytt, dold, menyalternativ." Tryck på högerpilen. Du hör: "Redigera, menyalternativ." Tryck på Retur för att välja det.

 3. Tryck på Tabb tills du kommer dit där du vill lägga till webbdelen. Du hör ”Lägg till ett nytt avsnitt eller en ny webbdel, knapp” när du kan lägga till ett avsnitt eller en webbdel.

 4. Tryck på Retur. En dialogruta för att söka efter eller välja webbdelen öppnas.

 5. Tryck på Tabb-tangenten en gång. Du hör: "Text." Tryck på Retur för att välja det. Textwebbdelen läggs till på sidan.

 6. Nu kan du börja skriva. När du är klar trycker du på Esc två gånger för att stänga redigeringsläget och gå tillbaka till SharePoint-sidan.

 7. Om du vill spara sidan och gå till visningsläge trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Spara och stäng, menyalternativ". Tryck på Retur.

Lägga till en webbdel för länkar

Med en webbdel för länkar kan du lägga till en länk med en förhandsgranskning av den länkade sidan, videon eller bilden.

 1. Gå till den SharePoint-sida där du vill lägga till webbdelen.

 2. Gå till redigeringsläge genom att trycka på Tabb tills du hör: "Nytt, dold, menyalternativ." Tryck på högerpilen. Du hör: "Redigera, menyalternativ." Tryck på Retur för att välja det.

 3. Tryck på Tabb tills du kommer dit där du vill lägga till webbdelen. Du hör ”Lägg till ett nytt avsnitt eller en ny webbdel, knapp” när du kan lägga till ett avsnitt eller en webbdel.

 4. Tryck på Retur. En dialogruta för att söka efter eller välja webbdelen öppnas.

 5. Skriv länk och tryck på Tabb en gång. Du hör: ”Aktuell lista, använd högerpil och vänsterpil för att flytta i en lista, länk”. Tryck på Retur.

 6. Länkwebbdelen läggs till på sidan. Fokus är i länkfältet och du kan klistra in eller skriva den adress som du vill länka till.

  När du har infogat adressen visas en förhandsgranskning av den länkade sidan nedanför länktexten. Tryck på nedpilen flera gånger om du vill höra innehållet i förhandsgranskningen.

 7. När du vill sluta redigera webbdelen och gå tillbaka till SharePoint-sidan trycker du på Esc två gånger.

 8. Om du vill spara sidan och gå till visningsläge trycker du på Tabb eller Skift + Tabb flera gånger tills du hör "Spara och stäng, menyalternativ". Tryck sedan på Retur.

Tips: Tryck på Ctrl + K om du vill lägga till en hyperlänk till en textwebbdel medan du skriver. Dialogrutan Infoga länk öppnas. Skriv eller klistra in adressen. Tryck på Tabb flera gånger tills du hör ”Spara, knapp”, och tryck på Retur. Länken läggs till och du kan fortsätta skriva.

Lägga till en webbdel för filvisningprogram

Lägg till en webbdel för filvisningsprogram för att bädda in Word-, Excel-, PowerPoint- eller Visio-dokument på din SharePoint Online-sida.

 1. Gå till den SharePoint-sida där du vill lägga till webbdelen med filvisningsprogrammet.

 2. Gå till redigeringsläge genom att trycka på Tabb tills du hör: "Nytt, dold, menyalternativ." Tryck på högerpilen. Du hör: "Redigera, menyalternativ." Tryck på Retur för att välja det.

 3. Tryck på Tabb tills du kommer dit där du vill lägga till webbdelen. Du hör ”Lägg till ett nytt avsnitt eller en ny webbdel, knapp” när du kan lägga till ett avsnitt eller en webbdel.

 4. Tryck på Retur. En dialogruta för att söka efter eller välja webbdelen öppnas.

 5. Skriv filvisningsprogram, tryck på Tabb och tryck sedan på Retur. En dialogruta öppnas med fokus på Senast använda dokument.

 6. Tryck på nedpilen för att gå nedåt i listan med alternativ. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ. Tryck på Tabb tills du hör ”Öppna, knapp” och tryck sedan på Retur.

 7. Filvisningswebbdelen läggs till på sidan. När du är klar trycker du på Esc två gånger för att stänga redigeringsläget och gå tillbaka till SharePoint-sidan.

 8. Om du vill spara sidan och gå till visningsläge trycker du på Tabb eller Skift + Tabb flera gånger tills du hör "Spara och stäng, menyalternativ". Tryck sedan på Retur.

Lägga till en webbdel för markerat innehåll

Börja med att lägga till webbdelen för markerat innehåll till din SharePoint Online-sida och välj sedan filtreringskriterier för det innehåll du vill markera.

 1. Gå till den SharePoint-sida där du vill lägga till webbdelen med markerat innehåll.

 2. Gå till redigeringsläge genom att trycka på Tabb tills du hör: "Nytt, dold, menyalternativ." Tryck på högerpilen. Du hör: "Redigera, menyalternativ." Tryck på Retur för att välja det.

 3. Tryck på Tabb tills du kommer dit där du vill lägga till den markerade webbdelen. Du hör ”Lägg till ett nytt avsnitt eller en ny webbdel, knapp” när du kan lägga till ett avsnitt eller en webbdel.

 4. Tryck på Retur. En dialogruta för att söka efter eller välja webbdelen öppnas.

 5. Skriv markerat innehåll, tryck på Tabb och tryck sedan på Retur. Webbdelen läggs till på sidan.

 6. Standardrubriken är Senast använda dokument. Om du vill ändra rubriken trycker du på Retur och anger en ny rubrik.

 7. Tryck på Alt + F10 för att gå till verktygsfältet. Du hör: ”Redigera webbdel, knapp.” Tryck på Retur.

 8. Dialogrutan markerat innehåll öppnas. Du navigerar i dialogrutan med Tabb-tangenten. Om du vill ändra markeringen för ett objekt trycker du på Retur och använder sedan upp- och nedpilarna för att navigera bland alternativen. När du befinner dig på ett alternativ som du vill välja trycker du på Retur. Stäng dialogrutan genom att trycka på Tabb eller Skift + Tabb flera gånger tills du hör ”Stäng, knapp”, och sedan trycka på Retur.

 9. Webbdelen med markerat innehåll läggs till på sidan. När du är klar trycker du på Esc två gånger för att stänga redigeringsläget och gå tillbaka till SharePoint-sidan.

 10. Om du vill spara sidan och gå till visningsläge trycker du på Tabb eller Skift + Tabb flera gånger tills du hör "Spara och stäng, menyalternativ". Tryck sedan på Retur.

Lägga till en webbdel för dokumentbibliotek

I webbdelen för dokumentbibliotek visas dokumenten i det dokumentbibliotek du väljer. Användare med tillräcklig behörighet kan visa och redigera filerna direkt från webbdelen.

 1. Gå till den SharePoint-sida där du vill lägga till webbdelen med dokumentbiblioteket.

 2. Gå till redigeringsläge genom att trycka på Tabb tills du hör: "Nytt, dold, menyalternativ." Tryck på högerpilen. Du hör: "Redigera, menyalternativ." Tryck på Retur för att välja det.

 3. Tryck på Tabb tills du kommer dit där du vill lägga till webbdelen. Du hör ”Lägg till ett nytt avsnitt eller en ny webbdel, knapp” när du kan lägga till ett avsnitt eller en webbdel.

 4. Tryck på Retur. En dialogruta för att söka efter eller välja webbdelen öppnas.

 5. Skriv dokumentbibliotek, tryck på Tabb och tryck sedan på Retur. Webbdelen läggs till på sidan.

 6. Tryck på Tabb för att gå till listan med bibliotek och använd nedpilen för att gå nedåt i listan.

 7. Tryck på Retur när du är på det bibliotek du vill lägga till. När du är klar trycker du på Esc två gånger för att stänga redigeringsläget och gå tillbaka till SharePoint-sidan.

 8. Om du vill spara sidan och gå till visningsläge trycker du på Tabb eller Skift + Tabb flera gånger tills du hör "Spara och stäng, menyalternativ". Tryck sedan på Retur.

Lägga till snabblänkar

Webbdelen med snabblänkar läggs automatiskt till på en SharePoint Online-sida när du skapar en ny sida. Du kan lägga till nya länkar eller ersätta de befintliga.

 1. Gå till den SharePoint-sida där du vill lägga till webbdelen med dokumentbiblioteket.

 2. Gå till redigeringsläge genom att trycka på Tabb tills du hör: "Nytt, dold, menyalternativ." Tryck på högerpilen. Du hör: "Redigera, menyalternativ." Tryck på Retur för att välja det.

 3. Tryck på Tabb flera gånger tills du kommer till avsnittet där webbdelen snabblänkar är. Tryck på Retur för att komma åt avsnittet.

 4. Tryck på Tabb flera gånger tills du kommer till webbdelen snabblänkar och tryck på Retur för att börja redigera.

 5. Tryck på Tabb om du vill lägga till en länk. Du hör: ”Lägg till ett objekt, knapp.” Tryck på Retur.

 6. En dialogruta öppnas med fokus på gruppen Senaste. Tryck på nedpilen för att höra de andra alternativen. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

 7. Tryck på Tabb en gång för att gå till listan med objekt att länka, och använd sedan upp- och nedpilarna för att navigera till listan.

 8. När du är på ett objekt som du vill lägga till trycker du på Retur. Dialogrutan Snabblänkar öppnas.

 9. Om du vill ange en rubrik trycker du på Tabb tills du hör ”Rubrik”.

 10. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör ”Stäng, knapp”. Tryck sedan på Retur.

 11. Länken läggs till i webbdelen Snabblänkar på din SharePoint-sida. Tryck på Esc två gånger när du vill stänga redigeringsläget och gå tillbaka till SharePoint-sidan.

 12. Om du vill spara sidan och gå till visningsläge trycker du på Tabb eller Skift + Tabb flera gånger tills du hör "Spara och stäng, menyalternativ". Tryck sedan på Retur.

Lägga till en webbdel för Bing-kartor

Med en webbdel för Bing-kartor kan du definiera en plats som du vill visa på en karta på din SharePoint Online-sida.

 1. Gå till den SharePoint-sida där du vill lägga webbdelen med Bing-kartor.

 2. Gå till redigeringsläge genom att trycka på Tabb tills du hör: "Nytt, dold, menyalternativ." Tryck på högerpilen. Du hör: "Redigera, menyalternativ." Tryck på Retur för att välja det.

 3. Tryck på Tabb tills du kommer dit där du vill lägga till webbdelen. Du hör ”Lägg till ett nytt avsnitt eller en ny webbdel, knapp” när du kan lägga till ett avsnitt eller en webbdel.

 4. Tryck på Retur. En dialogruta för att söka efter eller välja webbdelen öppnas.

 5. Skriv Bing-kartor, tryck på Tabb och tryck sedan på Retur. Webbdelen läggs till på sidan.

 6. Tryck på Retur när du vill börja redigera webbdelen.

 7. Fokus är i rubrikfältet och du hör: ”Lägg till en rubrik, redigerar.” Skriv rubriken. När du är klar trycker du på Tabb.

 8. Skriv den adress eller plats som du vill visa kartan för, till exempel ”Storgatan 5, 123 45 Köpinge, Sverige” eller ”Stadsparken” och tryck på Retur.

 9. Dialogrutan Bing-kartor öppnas. Fokus är på växeln Visa fästetikett på kartan. Som standard visas etiketten på kartan. Om du inte vill att etiketten ska visas trycker du på Retur för att inaktivera den. Om du vill redigera texten på fästetiketten trycker du på Tabb-tangenten en gång och skriver sedan en annan etikett. Stäng dialogrutan genom att trycka på Tabb eller Skift + Tabb flera gånger tills du hör ”Stäng, knapp”. Tryck sedan på Retur.

 10. Kartan läggs till på din SharePoint-sida. Tryck på Esc två gånger när du vill stänga redigeringsläget och gå tillbaka till SharePoint-sidan.

 11. Om du vill spara sidan och gå till visningsläget trycker du på Tabb eller Skift + Tabb flera gånger tills du hör "Spara och stäng, menyalternativ". Tryck sedan på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att skapa en grupp- eller kommunikationswebbplats i SharePoint

Använda en skärmläsare för att lägga till bilder och media på en SharePoint-sida

Kortkommandon i SharePoint Online

Komma igång med en skärmläsare med ett modernt dokumentbibliotek i SharePoint Online

Hjälpmedelsfunktioner i SharePoint Online

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×