Använda en skärmläsare för att lägga till en titel, dataetiketter och en förklaring i ett diagram i Excel 2016

Använda en skärmläsare för att lägga till en titel, dataetiketter och en förklaring i ett diagram i Excel 2016

Du kan använda ett tangentbord och en skärmläsare för att lägga till en rubrik, dataetiketter och en förklaring i ett diagram i Excel 2016. Rubriker, dataetiketter och förklaringar bidrar till att göra diagram tillgängliga eftersom de representerar icke visuella element som beskriver diagrammet.

Obs!: Om du behöver hjälp med att välja ett diagram så att du kan arbeta med det kan du läsa Använda en skärmläsare för att skapa och markera ett diagram i Excel 2016.

I det här avsnittet

Lägga till en rubrik i ett diagram

Rubriker hjälper läsarna att snabbt förstå informationen som visas i ett diagram. När du till exempel skapar ett cirkeldiagram över faktiska kostnader per utgiftskategori i kalkylbladet för din månatliga budget kan diagrammet bli lättare att förstå om du ger det rubriken Faktisk kostnad. Och när du skapar ett stapeldiagram över beräknade kostnader per utgiftskategori i kalkylbladet blir det lättare att tolka om du ger diagramaxlarna rubrikerna Utgiftskategori respektive Planerad kostnad.

 1. Välj det diagram du vill arbeta med.

 2. Öppna Lägg till diagramelement-menyn genom att trycka på Alt, J+C och sedan A.

 3. På menyn väljer du den typ av rubrik du vill ha.

  • Om du vill lägga till en diagramrubrik trycker du på C. Fokus flyttas då till redigeringsrutan Diagramrubrik.

   • Om du vill lägga till en rubrik ovanför diagrammet trycker du på A, skriver en rubrik och trycker sedan på Retur.

   • Om du vill lägga till en centrerad överlagrad rubrik trycker du på C, skriver en rubrik och trycker sedan på Retur.

   • Om du vill bläddra bland fler rubrikalternativ trycker du på M och använder sedan nedpilen.

  • Om du vill lägga till axelrubriker trycker du på A. (Diagram som inte har axlar, till exempel cirkeldiagram eller ringdiagram har inte axelrubriker.)

   • Om du vill lägga till en rubrik för en primär vågrät axel trycker du på H. Fokus flyttas till redigeringsrutan Rubrik för primär vågrät axel. Skriv en rubrik och tryck på Retur.

   • Om du vill lägga till en rubrik för en primär lodrät axel trycker du på V. Fokus flyttas till redigeringsrutan Rubrik för primär lodrät axel. Skriv en rubrik och tryck på Retur.

   • Om du vill bläddra bland fler axelrubriksalternativ trycker du på M och använder sedan nedpilen.

  Rubrikerna som du angav läggs till i diagrammet.

Meddelanden: 

 • Om du vill ta bort en diagramrubrik trycker du på Alt, J+C, A, C och sedan N.

 • Om du vill ta bort en rubrik för primär vågrät axel trycker du på Alt, J+C, A, och sedan H.

 • Om du vill ta bort en rubrik för primär lodrät axel trycker du på Alt, J+C, A, och sedan V.

Lägga till dataetiketter i ett diagram

Med dataetiketter blir ett diagram enklare att förstå i och med att de visar information om en dataserie eller dess enskilda datapunkter. När du skapar ett cirkeldiagram över faktiska kostnader per utgiftskategori i kalkylbladet för din månatliga budget kan det till exempel vara svårt att förstå att matvaror utgjorde 19 procent av den totala budgeten om det inte finns några dataetiketter.

 1. Välj det diagram du vill arbeta med.

 2. Om du vill välja knappen Lägg till diagramelement trycker du på Alt, J+C och sedan A.

 3. Om du vill öppna Dataetiketter-menyn trycker du på D.

 4. På menyn väljer du den typ av rubriker du vill lägga till:

  • Om du vill välja Centrera trycker du på C.

  • Om du vill välja Insidan trycker du på E.

  • Om du vill välja Inuti stapel trycker du på B.

  • Om du vill välja Utsidan trycker du på O.

  • Om du vill välja Bildtext för data trycker du på U.

  • Om du vill bläddra bland fler dataetikettsalternativ trycker du på M och använder sedan nedpilen.

  De dataetiketter du har valt läggs automatiskt till i diagrammet.

Obs!: Om du vill ta bort dataetiketter trycker du på Alt, J+C, D och sedan N.

Lägga till en förklaring i ett diagram

Förklaringar hjälper dig att snabbt förstå datarelationerna i ett diagram. När du till exempel skapar ett stapeldiagram där beräknade kostnader jämförs med faktiska kostnader per utgiftskategori i kalkylbladet för din månatliga budget hjälper en förklaring dig att snabbt identifiera de båda staplarna och att se vilka kategorier som avviker mest.

 1. Välj det diagram du vill arbeta med.

 2. Om du vill välja knappen Lägg till diagramelement trycker du på Alt, J+C och sedan A.

 3. Om du vill öppna menyn Förklaring trycker du på L.

 4. På menyn väljer du var du vill lägga till förklaringen:

  • Om du vill välja Höger trycker du på R.

  • Om du vill välja Upptill trycker du på T.

  • Om du vill välja Vänster trycker du på L.

  • Om du vill välja Nedtill trycker du på B.

  • Om du vill bläddra bland fler förklaringsalternativ trycker du på M och använder sedan nedpilen.

  Förklaringen läggs automatiskt till i diagrammet på den valda platsen.

Obs!: Om du vill ta bort en förklaring trycker du på Alt, J+C, A, L och sedan N.

Mer information

Kortkommandon i Excel 2016 för Windows

Använda en skärmläsare för att skapa och markera ett diagram i Excel 2016

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel 2016

Göra Excel-kalkylblad mer tillgängliga

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×