Använda en skärmläsare för att lägga till en signatur i e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att lägga till en signatur i e-post i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Personer som inte använder en skärmläsare kan se Skapa och lägga till en signatur i meddelanden (i Windows) eller Skapa och infoga en signatur i Outlook för Mac.

Använda Outlook med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till en signatur. Signaturen visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, och även i dina svar och e-postmeddelanden som du vidarebefordrar. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en ny signatur

Du kan ha flera signaturer och använda en annan signatur för varje typ av e-post. Till exempel kan en jobbsignatur innehålla namn, befattning och kontaktuppgifter, medan hemmasignaturen kanske bara har ett smeknamn och en bild.

 1. Tryck på Alt + F, T, M i Outlook. Alternativ för Outlook -fönster öppnas med fokus på kategorin e-post .

 2. Tryck på Alt + N och ange sedan. Dialogrutan Signaturer och mallar öppnas.

 3. Att skapa en ny signatur, tryck på Alt + N och ange sedan. Dialogrutan Ny signatur öppnas.

 4. Skriv ett namn för signaturen. Tryck på RETUR när du är klar.

  Tips: Ge signaturerna beskrivande namn, till exempel "avsluta affär". Ett bra namn hjälper dig att senare hitta den signatur du vill använda.

  Kommer tillbaka till dialogrutan signaturer och mallar .

 5. Om du vill lägga till din Signaturtext, trycka på Alt + T och tryck på TABB tills du hör: ”Redigera signatur”. Skriv signaturtexten.

  Tips: Du kan också lägga till en bild till din signatur. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”bilder-knappen”, och tryck sedan på RETUR. Dialogrutan Infoga bild öppnas. Bläddra till den bild som du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 6. När du är klar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”knappen OK” och tryck sedan på RETUR. Fokus återgår till fönstret Outlook-alternativ.

 7. Stäng fönstret Outlook-alternativ och återgå till din inkorg, tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck sedan på RETUR.

Redigera en signatur

 1. Tryck på Alt + F, T, M i din inkorg. Alternativ för Outlook -fönster öppnas med fokus på kategorin e-post .

 2. Tryck på Alt + N och ange sedan. Dialogrutan Signaturer och mallar öppnas.

 3. Tryck på Alt + C. Du hör: ”Välj signatur som ska redigeras”.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör signatur och sedan trycka på Alt + T. Du hör teckensnitt som är markerat.

 5. Tryck på TABB tills du hör ”Redigera signatur”.

  Ändra signaturtexten efter behov. Om du vill formatera texten använder du de kortkommandon som beskrivs i kortkommandon för att formatera signaturer.

 6. När du är klar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”knappen OK” och tryck sedan på RETUR. Fokus återgår till fönstret Outlook-alternativ.

 7. Stäng fönstret Outlook-alternativ och återgå till din inkorg, tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck sedan på RETUR.

Kortkommandon för att formatera signaturer

Använd den under kortkommandon för att formatera din e-postsignatur:

Om du vill

Tryck på

Använda fetstil

Ctrl+F

Tillämpa understrykning

Ctrl+U

Ta bort textformatering

Ctrl+Blanksteg

Ändra teckensnitt

Alt+T

Vänsterjustera

Ctrl+L

Centrera text

Ctrl+C

Högerjustera

Ctrl+R

Infoga en signatur

Om du har skapat en signatur, men inte vill lägga till den automatiskt i alla utgående meddelanden, du kan manuellt lägga till den i specifika meddelanden.

 1. Tryck på Alt + N, A, S. när du har skrivit meddelandet i Outlook

 2. I listan över tillgängliga signaturer öppnas. Om det bara finns en signatur tillgänglig och du vill lägga till en trycker du på RETUR. Om du har flera signaturer, tryck på nedåt tills du hör den som du vill använda och tryck på RETUR.

  Signaturen läggs till i ditt meddelande och fokus återgår till meddelandet.

Ange en standardsignatur

Du kan ange signaturer ska läggas till automatiskt i utgående meddelanden. Du kan separat välja en signatur i nya meddelanden och för svar och vidarebefordrade e-postmeddelanden.

 1. Tryck på Alt + F, T, M i Outlook. Alternativ för Outlook -fönster öppnas med fokus på kategorin e-post .

 2. Tryck på Alt + N och ange sedan. Dialogrutan Signaturer och mallar öppnas.

 3. Trycka på Alt + A för att markera det e-postkonto som du vill ange standardsignaturer. Du hör namnet på kontot som har valts. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör kontot och tryck sedan på RETUR.

 4. Om du vill lägga till en standardsignatur automatiskt i alla nya meddelanden som du skapar med hjälp av det valda kontot, trycker du på Alt + M. Menyn Nya meddelanden öppnas. Använd tangenterna UPPIL eller NEDPIL för att flytta till signaturen du vill använda och tryck på RETUR.

 5. Om du vill lägga till en standardsignatur automatiskt i meddelanden som du besvarar eller vidarebefordrar, trycker du på Alt + F. Menyn Svar/vidarebefordran öppnas. Använd tangenterna UPPIL eller NEDPIL för att flytta till signaturen du vill använda och tryck på RETUR.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck på RETUR om du vill spara och tillämpa ändringarna. Dialogrutan Signaturer och mallar stängs och du kommer tillbaka till fönstret Outlook-alternativ. Om du vill stänga fönstret och återgå till din inkorg, tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck sedan på RETUR.

Ta bort en standardsignatur

 1. Tryck på Alt + A i dialogrutan signaturer och mallar .

 2. I listan över e-postkonton tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör kontot vars signatur du vill ta bort och tryck på RETUR.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort signatur för nya meddelanden, trycker du på Alt + M.

  • Tryck på Alt + F om du vill ta bort signatur för svar och vidarebefordrade meddelanden.

  Tryck på uppilen tills du hör ”ingen” och tryck sedan på RETUR.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck på Retur.

Obs!: Du kan också ta bort en signatur helt, i dialogrutan signaturer och mallar , tryck på Alt + C. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör signatur och tryck sedan på Alt + D. Ett bekräftelsefönster öppnas. Du hör: ”Ja knappen”. Tryck på RETUR om du vill ta bort signaturen.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Du kan lägga till en signatur med hjälp av ett tangentbord och VoiceOver i Outlook för Mac, inbyggda Mac OS skärmläsare. Du kan ställa in så att signaturen visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, svar och e-post du vidarebefordrar.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Skapa en ny signatur

Du behöver inte använda samma signatur för allting. Du kan använda olika signaturer för varje typ av e-postmeddelande. Till exempel kan en jobbsignatur innehålla namn, befattning och kontaktuppgifter, medan hemmasignaturen kanske bara har ett smeknamn och en bild.

 1. Gå till menyraden i Outlook genom att trycka på Ctrl+Alt+M.

 2. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "Outlook". Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Inställningar, ellips". Du väljer genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Dialogrutan Inställningar för Outlook öppnas. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: "Signaturer, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Dialogrutan Signaturer öppnas. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: "Lägg till signatur, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 6. Fokus flyttas till fältet signatur och du kan skriva Signaturtext.

  Tips: Förutom text, kan du också lägga till en bild i fältet signatur , till exempel en logotyp eller en bild av din handskrivna signatur. Kopiera den från en mapp eller skrivbordet om du vill lägga till en bild, och placera den där du vill ska visas i signaturfältet.

 7. Om du vill ge signaturen ett beskrivande namn trycker du på Skift+TABB flera gånger tills du hör: "Namnlös, innehåll har valts, redigera text". Du är i fältet Signaturnamn, där du kan ange ett nytt namn.

 8. Tryck på Skift + TABB tills du hör VoiceOver presentera ditt e-postkonto.

  Om du använder Outlook för flera e-postkonton kan du välja vilket konto som standard i den här signaturen ska. Om du vill öppna listan med konton trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Använd tangenterna UPPIL eller NEDPIL för att bläddra i listan tills du hör kontot och tryck på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja.

 9. Om du automatiskt vill använda den här signaturen i alla nya meddelanden som du skriver och skicka från det här e-postkontot trycker du på TABB-tangenten en gång. Fokus är på listan Nya meddelanden. Alternativet Inget är markerat. VoiceOver meddelar: "Inget, popup-fönster".

 10. Öppna listan med alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå till signaturen genom att trycka på nedåtpilen. När du hör signaturen väljer du den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 11. Om du vill inkludera signatur i alla meddelanden automatiskt svara på och vidarebefordra, tryck på TABB-tangenten en gång. Fokus är på listan Svar/vidarebefordran. Alternativet Inget är markerat. VoiceOver meddelar: "Inget, popup-fönster".

 12. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+blanksteg. Gå till signaturen genom att trycka på nedåtpilen. När du hör signaturen väljer du den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 13. Tryck på kommando+W för att stänga dialogrutan Signaturer och återgå till där du startade.

Infoga en signatur

 1. Medan du skriver ett meddelande i Outlook trycker du på Skift+TABB tills VoiceOver meddelar: "Signatur, menyknapp". Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Undermenyn för signaturer öppnas. Gå mellan listobjekten genom att trycka på nedåt- eller uppåtpilen. När du hör signaturen du vill använda trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Signaturen läggs till i meddelandet. Fokus är kvar på knappen Signatur i menyfliksområdet. Tryck på TABB-tangenten flera gånger för att flytta fokus till meddelandetexten.

Ange en standardsignatur

 1. Gå till menyraden i Outlook genom att trycka på Ctrl+Alt+M.

 2. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "Outlook". Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Inställningar, ellips". Du väljer genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Dialogrutan Inställningar för Outlook öppnas. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: "Signaturer, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Dialogrutan Signaturer öppnas. Tryck på Skift+TABB tills du hör VoiceOver presentera ditt e-postkonto.

 6. Om du har flera e-postkonton i Outlook kan du välja vilket konto som kommer att använda den här signaturen. Om du vill öppna listan med konton trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Använd tangenterna UPPIL eller NEDPIL för att bläddra i listan tills du hör kontot och tryck på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja.

 7. Om du vill lägga till en standardsignatur för nya meddelanden du skriver med det här kontot trycker du på TABB-tangenten en gång för att gå till listan Nya meddelanden. Du hör den aktuella markeringen. Öppna listan med alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå till den signatur du vill ha med uppåt- eller nedåtpilen och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 8. Om du vill lägga till en standardsignatur för meddelanden du svarar på eller vidarebefordrar trycker du på TABB-tangenten en gång för att gå till listan Svar/vidarebefordran. Du hör den aktuella markeringen. Öppna listan med alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå till den signatur du vill ha med uppåt- eller nedåtpilen och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Tryck på kommando+W för att spara ändringarna och stänga dialogrutan Signaturer.

Ta bort en standardsignatur

 1. Om du vill gå till listan Signaturnamn , tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”Markera signatur namntabell”, följt av namnet på den markerade signaturen.

 2. Om du vill markera en signatur, Använd upp eller ned piltangenterna tills du hör signaturen du vill använda.

 3. Om du vill ta bort en signatur, tryck på TABB tills du hör ”ta bort markerade signaturknappar” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Ett meddelandefönster öppnas.

 4. Tryck på Tabb en gång. Du hör: ”ta bort standardknapp”. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Du kan lägga till en signatur med VoiceOver i Outlook för iOS, inbyggda iOS skärmläsare. Du kan ställa in så att signaturen visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, svar och e-post du vidarebefordrar.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

Lägga till en signatur

Som standard visas meddelandet ”skaffa Outlook för iOS” i slutet av dina e-postmeddelanden som din signatur. I stället för med standardmeddelandet kan skapa du en personliga signatur för alla meddelanden.

 1. Från din inkorg, gå till Inställningar -menyn att svepa åt vänster tills du hör ”visa navigeringsfönstret, knappen”, dubbelknacka på skärmen, Svep åt höger tills du hör ”inställningar, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. I menyn Inställningar Svep åt höger tills du hör ”signatur <current signature>, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Signatur -menyn öppnas.

 3. Skapa en signatur, Svep åt höger tills du hör ”<current signature>, textfält”, dubbelknacka på skärmen och redigera aktuell signatur med den Skärmtangentbordet.

  Obs!: Du går till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ett tangentbordselement.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 4. När du har skapat den nya signaturen, om du vill stänga menyn signatur att svepa åt vänster tills du hör ”inställningar Bakåt-knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte vill ha en signatur i slutet av e-postmeddelanden kan bara ta bort Signaturtext i menyn signatur .

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Du kan lägga till en signatur med hjälp av TalkBack, inbyggda Android Skärmläsaren i Outlook för Android. Du kan ställa in så att signaturen visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, svar och e-post du vidarebefordrar.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

Lägga till en signatur

Som standard visas meddelandet ”skaffa Outlook för Android” i slutet av dina e-postmeddelanden som din signatur. I stället för med standardmeddelandet kan skapa du en personliga signatur för alla meddelanden.

 1. Från din inkorgom du vill gå till menyn Inställningar , Svep åt vänster tills du ”öppna navigering låda, knappen”, dubbelknacka på skärmen, Svep åt höger tills du hör ”inställningar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. I menyn Inställningar Svep åt höger tills du hör ”ändra standardsignatur, standardsignatur är <current signature>” och dubbeltryck sedan på skärmen. Signatur -menyn öppnas och fokus till textfält signatur.

 3. Redigera aktuell signatur med den Skärmtangentbordet.

  Tips: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar runt det. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

 4. När du har skrivit ny signatur att svepa åt vänster tills du hör ”spara” och dubbeltryck sedan på skärmen. Signatur -menyn stängs och fokus flyttas till Inställningar.

  Obs!: Om du inte vill ha en signatur i slutet av e-postmeddelanden kan bara ta bort Signaturtext i menyn signatur .

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook Web App med du tangentbord och en skärmläsare. Du kan ange signatur ska visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, svar och e-postmeddelanden som du vidarebefordrar e-post. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

I det här avsnittet

Skapa en ny signatur

 1. I e-post, tryck på TABB tills du hör ”knappen Inställningar” och tryck sedan på RETUR. Fönstret Inställningar öppnas.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”visa alla Outlook-inställningar” och tryck på RETUR. Fönstret Inställningar öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”Layout, flikobjekt” och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör ”Skriv och svara, flikobjekt” och tryck på RETUR.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”signatur, redigerar”. Skriv den signatur du vill använda.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill att din signatur ska visas automatiskt längst ned i alla nya meddelanden, tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”avmarkerad, inkludera min signatur automatiskt i meddelanden som jag skriver kryssrutan” och tryck sedan på RETUR.

  • Om du vill att din signatur ska visas automatiskt längst ned i alla svar och vidarebefordrade meddelanden, tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”avmarkerad, inkludera min signatur automatiskt i meddelanden som jag vidarebefordra eller svara till kryssrutan” och tryck sedan på RETUR.

  Tips: Om du inte markerar någon av dessa alternativ kan du manuellt lägga till din signatur i ett nytt meddelande som du vill använda. Mer information finns i Infoga din signatur.

 6. När du är klar trycker du på SKIFT + TABB tills du hör ”spara” och tryck sedan på RETUR.

 7. Om du vill stänga menyn Alternativ och gå tillbaka till e-post, tryck på TABB tills du hör ”bakåt” och tryck sedan på RETUR.

Infoga en signatur

Om du har skapat en signatur, men inte valt att automatiskt lägga till det i utgående meddelanden, du kan manuellt lägga till den i specifika meddelanden.

 1. Placera markören där du vill infoga din signatur medan du skriver ett meddelande i Outlook.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”: mer Skriv åtgärder, knappen Minimera”. Tryck på blanksteg om du vill öppna på snabbmenyn.

 3. Om du vill infoga signaturen trycker du på nedåtpilen tills du hör ”menyn objektet, Infoga signatur”, och tryck på RETUR.

  Signaturen läggs till i meddelandet och fokus till e-postmeddelandet.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben och Outlook.com

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×