Använda en skärmläsare för att lägga till en signatur i e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att lägga till en signatur i e-post i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Personer som inte använder en skärmläsare kan se Skapa och lägga till en signatur i meddelanden (i Windows) eller Skapa och infoga en signatur i Outlook för Mac.

Använda Outlook 2016 med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som att lägga till en signatur. Signaturen visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, inklusive dina svar och e-postmeddelanden du framåt.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder JAWS. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Skapa en ny signatur

Du behöver inte använda samma signatur för allting. Du kan använda olika signaturer för varje typ av e-postmeddelande. Till exempel kan en jobbsignatur innehålla namn, befattning och kontaktuppgifter, medan hemmasignaturen kanske bara har ett smeknamn och en bild.

 1. Tryck på Alt + F, t i OutlookAlternativ för Outlook-fönster öppnas och du hör ”Outlook-alternativ”.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "E-post".

 3. Tryck på Alt + N, ange. Dialogrutan signaturer och mallar öppnas och du hör ”: signaturer och mallar dialogrutan. E-postsignatur ”. I Skärmläsaren, du hör: ”signaturer och mallar. OK knappen ”.

 4. Tryck på Alt + N, RETUR om du vill skapa en ny signatur. Dialogrutan Ny signatur öppnas och du hör: ”ny signatur dialogruta. Skriv ett namn för signaturen ”. I Skärmläsaren hör du ”ny signatur. Skriv ett namn för signaturen ”.

 5. Skriv ett namn för signaturen. Tryck sedan på Tabb för att gå till knappen OK och tryck på Retur.

  Tips: Ge signaturerna beskrivande namn, till exempel "avsluta affär". Ett bra namn hjälper dig att senare hitta den signatur du vill använda.

 6. Fokus går tillbaka till dialogrutan Signaturer och mallar, rutan Markera signatur som ska redigeras.

 7. Om du använder Outlook för flera e-postkonton kan du välja vilket konto som ska använda den här signaturen.

  • Tryck på Alt + A Om du vill ändra i rutan e-postkonto. Du hör ”e-postkonto kolon kombinationsruta” och namnet på den markerade signaturen. I Skärmläsaren hör du bara namnet på den markerade signaturen.

  • Använd uppåt- eller nedåtpilarna för att flytta igenom listan tills du hör ditt kontoval och tryck sedan på RETUR.

 8. Om du vill markera den signatur som du vill ska läggas till automatiskt i alla nya e-postmeddelanden, trycker du på Alt + M för att gå till listan Nya meddelanden. Du hör: ”signaturer och stilla dialogrutan. Om du vill ändra markeringen med piltangenterna ”. Använd tangenterna UPPIL eller NEDPIL för att flytta till den signatur du vill använda och sedan på RETUR.

 9. Markera den signatur du vill vara läggs till automatiskt (automatisk logga) när du besvarar eller vidarebefordrar meddelanden trycker du på Alt + F för att gå till listan Svar/vidarebefordran. Du hör: ”signaturer och stilla dialogrutan. Om du vill ändra markeringen med piltangenterna ”. I Skärmläsaren hör du endast signatur som är vald. Använd piltangenterna för att flytta till den signatur du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 10. Om du vill öppna rutan Redigera signatur och lägga till signaturtexten trycker du på Alt + T och sedan på TABB tills du hör: "Inte tillgänglig utanför ett öppet meddelande". I Skärmläsaren hör du "Redigera signatur. Redigerar texten". Fokus är i rutan Signatur.

 11. Skriv signaturtexten.

  Tips: Förutom text, kan du också lägga till en bild i rutan signatur, till exempel en logotyp eller en bild av din handskrivna signatur. Lägga till en bild genom att trycka på SKIFT + TABB tills du hör ”bild … knappen” (i Skärmläsaren du hör ”knappen bilder”), och tryck sedan på RETUR. Infoga bild dialogruta öppnas där du kan bläddra bilden du vill använda. När du vill att på bilden, trycker du på RETUR.

 12. Navigera till knappen OK med TABB-tangenten och tryck på RETUR för att stänga rutan Signatur.

 13. Stäng fönstret Outlook-alternativ genom att med hjälp av TABB-tangenten navigera till knappen OK och trycka på RETUR.

  Fokus går tillbaka till platsen där du startade.

Kortkommandon för att formatera signaturer

Här är några kortkommandon som du kan använda för att formatera en e-postsignatur:

Om du vill

Tryck på

Använda fetstil

Ctrl+F

Tillämpa understrykning

Ctrl+U

Ta bort textformatering

Ctrl+Blanksteg

Ändra teckensnitt

Alt+T

Vänsterjustera

Ctrl+L

Centrera text

Ctrl+C

Högerjustera

Ctrl+R

Infoga en signatur

 1. När du skriver meddelandet i Outlook trycker du på Alt+N för att gå till fliken Infoga och sedan på AS för att öppna alternativet Signatur.

 2. Om det bara finns en signatur tillgänglig och du vill lägga till en trycker du på RETUR. Om du har fler signaturer trycker du på nedåtpilen för att välja mellan signaturerna. I skärmläsaren hörs signaturerna när du flyttar. När du är på den du vill ha trycker du på RETUR.

  Signaturen läggs till i ditt meddelande och fokus återgår till meddelandet.

Ange en standardsignatur

 1. I Outlook trycker du på Alt+F, T. Fönstret Outlook-alternativ öppnas.

 2. Om det behövs trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: "E-post". Tryck på Alt+N. I skärmläsaren hör du: "Signaturer, knapp". Tryck på Retur. Dialogrutan Signaturer och mallar öppnas.

 3. Om du har flera e-postkonton som används trycker du på Alt+A för att gå till listan E-postkonto. Navigera till listan med piltangenterna och tryck på RETUR när du står på det konto som du vill lägga till signaturer för.

 4. Om du vill lägga till en standardsignatur för nya meddelanden som du skriver med det här kontot trycker du på Alt+M för att gå till listan Nya meddelanden. Du hör den aktuella markeringen. Använd uppåt- eller nedåtpilen för att gå till den signatur du vill ha och tryck på RETUR.

 5. Om du vill lägga till en standardsignatur för meddelande som du svarar på eller vidarebefordrar trycker du på Alt+F för att gå till listan Svar/vidarebefordran. Du hör den aktuella markeringen. Använd uppåt- eller nedåtpilen för att gå till den signatur du vill ha och tryck på RETUR.

 6. Om du vill spara dina ändringar trycker du på TABB-tangenten tills du hör "OK-knappen" och trycker på RETUR. Dialogrutan Signaturer och mallar stängs och du kommer tillbaka till fönstret Outlook-alternativ. Om du vill stänga fönstret och gå tillbaka till inkorgen trycker du på Esc.

Ta bort en standardsignatur

 1. Om du använder Outlook för flera e-postkonton, Välj det e-postkonto som som innehåller signaturen du vill ta bort i dialogrutan signaturer och mallar.

 2. Gå till rutan Markera signatur som ska redigeras, trycka på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”Markera signatur som ska redigeras” följt av namnet på den markerade signaturen.

 3. Om du vill markera en signatur, Använd upp eller ned piltangenterna tills du hör signaturen du vill använda.

 4. Tryck på Alt + D om du vill ta bort en signatur. Ett meddelande fönster öppnas och du hör: ”Ja knappen”. Tryck på RETUR.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

I Outlook 2016 för Mac kan du lägga till en signatur med hjälp av ett tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS. Du kan ställa in så att signaturen visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, svar och e-post du vidarebefordrar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en ny signatur

Du behöver inte använda samma signatur för allting. Du kan använda olika signaturer för varje typ av e-postmeddelande. Till exempel kan en jobbsignatur innehålla namn, befattning och kontaktuppgifter, medan hemmasignaturen kanske bara har ett smeknamn och en bild.

 1. Gå till menyraden i Outlook genom att trycka på Ctrl+Alt+M.

 2. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "Outlook". Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Inställningar, ellips". Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Dialogrutan Inställningar för Outlook öppnas. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: "Signaturer, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Dialogrutan Signaturer öppnas. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: "Lägg till signatur, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 6. Fokus flyttas till fältet signatur och du kan skriva Signaturtext.

  Tips: Förutom text, kan du också lägga till en bild i fältet signatur, till exempel en logotyp eller en bild av din handskrivna signatur. Kopiera den från en mapp eller skrivbordet om du vill lägga till en bild, och placera den där du vill ska visas i signaturfältet.

 7. Om du vill ge signaturen ett beskrivande namn trycker du på Skift+TABB flera gånger tills du hör: "Namnlös, innehåll har valts, redigera text". Du är i fältet Signaturnamn, där du kan ange ett nytt namn.

 8. Tryck på Skift + TABB tills du hör VoiceOver presentera ditt e-postkonto.

  Om du använder Outlook för flera e-postkonton väljer du kontot som ska använda den här signaturen som standard. Öppna listan med konton genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå genom listan med uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det konto du vill ha. Välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Om du automatiskt vill använda den här signaturen i alla nya meddelanden som du skriver och skicka från det här e-postkontot trycker du på TABB-tangenten en gång. Fokus är på listan Nya meddelanden. Alternativet Inget är markerat. VoiceOver meddelar: "Inget, popup-fönster".

 10. Öppna listan med alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå till signaturen genom att trycka på nedåtpilen. När du hör signaturen väljer du den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 11. Om du vill inkludera signatur i alla meddelanden automatiskt svara på och vidarebefordra, tryck på TABB-tangenten en gång. Den fokuserar på listan svar/vidarebefordran. Alternativet Ingen är markerad som standard. VoiceOver meddelar: ”inget, popup-knappen”.

 12. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+blanksteg. Gå till signaturen genom att trycka på nedåtpilen. När du hör signaturen väljer du den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 13. Tryck på kommando+W för att stänga dialogrutan Signaturer och återgå till där du startade.

Infoga en signatur

 1. Medan du skriver ett meddelande i Outlook trycker du på Skift+TABB tills VoiceOver meddelar: "Signatur, menyknapp". Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Undermenyn för signaturer öppnas. Gå mellan listobjekten genom att trycka på nedåt- eller uppåtpilen. När du hör signaturen du vill använda trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Signaturen läggs till i meddelandet. Fokus är kvar på knappen Signatur i menyfliksområdet. Tryck på TABB-tangenten flera gånger för att flytta fokus till meddelandetexten.

Ange en standardsignatur

 1. Gå till menyraden i Outlook genom att trycka på Ctrl+Alt+M.

 2. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "Outlook". Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Inställningar, ellips". Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Dialogrutan Inställningar för Outlook öppnas. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: "Signaturer, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Dialogrutan Signaturer öppnas. Tryck på Skift+TABB tills du hör VoiceOver presentera ditt e-postkonto.

 6. Om du har flera e-postkonton i Outlook väljer du det konto som använder den här signaturen. Öppna listan med konton genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå genom listan med uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det konto du vill ha. Välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 7. Om du vill lägga till en standardsignatur för nya meddelanden du skriver med det här kontot trycker du på TABB-tangenten en gång för att gå till listan Nya meddelanden. Du hör den aktuella markeringen. Öppna listan med alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå till den signatur du vill ha med uppåt- eller nedåtpilen och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 8. Om du vill lägga till en standardsignatur för meddelanden du svarar på eller vidarebefordrar trycker du på TABB-tangenten en gång för att gå till listan Svar/vidarebefordran. Du hör den aktuella markeringen. Öppna listan med alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå till den signatur du vill ha med uppåt- eller nedåtpilen och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Tryck på kommando+W för att spara ändringarna och stänga dialogrutan Signaturer.

Ta bort en standardsignatur

 1. Om du vill gå till listan Signaturnamn, tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”Markera signatur namntabell”, följt av namnet på den markerade signaturen.

 2. Om du vill markera en signatur, Använd upp eller ned piltangenterna tills du hör signaturen du vill använda.

 3. Om du vill ta bort en signatur, tryck på TABB tills du hör ”ta bort markerade signaturknappar” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Ett meddelande öppnas.

 4. Tryck på TABB-tangenten en gång. Du hör: ”ta bort standardknapp”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Du kan lägga till en signatur med VoiceOver i Outlook för iOS, inbyggda iOS skärmläsare. Du kan ange signatur ska visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, svar och e-postmeddelanden som du vidarebefordrar.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

Som standard visas meddelandet ”skaffa Outlook för iOS” i slutet av dina e-postmeddelanden som din signatur. I stället för med standardmeddelandet kan skapa du en personliga signatur för alla meddelanden.

 1. Från din inkorg, gå till Inställningar-menyn att svepa åt vänster tills du hör ”visa navigeringsfönstret, knappen”, dubbelknacka på skärmen, Svep åt höger tills du hör ”inställningar, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”signatur < nuvarande signatur > knapp”, i menyn Inställningar och sedan dubbelklicka på skärmen. Signatur-menyn öppnas.

 3. Om du vill skapa en signatur, Svep åt höger tills du hör ”< nuvarande signatur > textfält”, dubbelknacka på skärmen och redigera aktuell signatur med den Skärmtangentbordet.

  Obs!: Om du vill gå till tangentbordet, Svep åt höger tills du hör ett tangentbord element.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 4. När du har skapat den nya signaturen, om du vill stänga menyn signatur att svepa åt vänster tills du hör ”inställningar Bakåt-knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte vill ha en signatur i slutet av e-postmeddelanden kan bara ta bort Signaturtext i menyn signatur.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Du kan lägga till en signatur med hjälp av TalkBack, inbyggda Android Skärmläsaren i Outlook för Android. Du kan ange signatur ska visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, svar och e-postmeddelanden som du vidarebefordrar.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

Som standard visas meddelandet ”skaffa Outlook för Android” i slutet av dina e-postmeddelanden som din signatur. I stället för med standardmeddelandet kan skapa du en personliga signatur för alla meddelanden.

 1. Från din inkorg om du vill gå till menyn Inställningar, Svep åt vänster tills du ”öppna navigering låda, knappen”, dubbelknacka på skärmen, Svep åt höger tills du hör ”inställningar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. I menyn Inställningar Svep åt höger tills du hör ”ändra standardsignatur, standardsignatur är < aktuella signatur >” och dubbeltryck sedan på skärmen. Signatur-menyn öppnas och fokus till textfält signatur.

 3. Redigera aktuell signatur med den Skärmtangentbordet.

  Tips: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar runt det. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

 4. När du har skrivit ny signatur att svepa åt vänster tills du hör ”spara” och dubbeltryck sedan på skärmen. Signatur-menyn stängs och fokus flyttas till Inställningar.

  Obs!: Om du inte vill ha en signatur i slutet av e-postmeddelanden kan bara ta bort Signaturtext i menyn signatur.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Du kan lägga till en signatur med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren i Outlook. Du kan ange signatur ska visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, svar och e-postmeddelanden som du vidarebefordrar.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

Som standard visas meddelandet ”skickat via telefonen Windows 10” i slutet av dina e-postmeddelanden som din signatur. I stället för med standardmeddelandet kan skapa du en personliga signatur för alla meddelanden.

 1. Från din inkorg om du vill gå till menyn Inställningar, sveper höger tills du ”fler alternativ, knappen komprimerad” dubbelknacka på skärmen, Svep åt höger tills du hör ”knappen Inställningar” och sedan dubbelklicka på skärmen.

 2. I menyn Inställningar Svep åt höger tills du hör ”signaturknappen” och sedan dubbelklicka på skärmen. Signatur-menyn öppnas.

 3. Om du vill redigera den nuvarande signatur, Svep åt höger tills du hör ”signatur, redigerbar text, < nuvarande signatur >” dubbelknacka på skärmen och skriva ny signatur med den Skärmtangentbordet.

  Obs!: Om du vill gå till tangentbordet, Svep åt höger tills du hör ett tangentbord element.

  Tips: Du kan också hitta tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska, placera fingret på skärmen och dra runt. Skärmläsaren meddelar objekt som du vill hamna behörigheter. Om du vill markera ett objekt, lyfter fingret och dubbelknacka på skärmen.

 4. När du har skrivit klart signaturen placerar du fingret på skärmen och dra den runt längst ned till vänster på skärmen tills du hör ”tillbaka, knappen Minimera” och dubbelknacka på skärmen. Den Skärmtangentbordet stängs.

  Obs!: Om du inte vill ha en signatur i slutet av e-postmeddelanden, i menyn standardsignatur, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”på, använda en e-postsignatur växlingsknappen bytet”, och dubbelknacka på skärmen för att inaktivera signaturen. Du hör: ”inaktiverat kan använda en e-postsignatur växla byta”.

 5. Stänga menyn standardsignatur, Svep åt höger tills du hör ”tillbaka, knappen Minimera” och dubbelknacka på skärmen.

 6. Stänga menyn Inställningar och gå tillbaka till din inkorg, Svep åt höger tills du hör ”tillbaka, knappen Minimera” och dubbelklicka på skärmen.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Du kan lägga till en signatur med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren i Outlook Web App. Du kan ange signatur ska visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, svar och e-postmeddelanden som du vidarebefordrar e-post.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

I det här avsnittet

Skapa en ny signatur

 1. I e-post, tryck på Ctrl + F6 tills du hör ”startprogrammet”, tryck på TABB tills du hör ”öppna app inställningar och inställningar-menyn för att komma åt personliga” och tryck sedan på RETUR. Snabbmeny för e-post öppnas och du hör: ”snabbmeny”.

  Obs!: Om du använder ett konto för arbetet eller skolan vara stegen lite annorlunda.

 2. Om du vill öppna menyn Alternativ, tryck på nedåt tills du hör ”menyobjekt, alternativ”, och tryck sedan på RETUR.

 3. Alternativ-menyn trycker du på TABB tills du hör ”alternativ, e-post” tryck på nedåt tills du hör ”e-postsignatur” och tryck sedan på RETUR. Menyn e-postsignatur öppnas.

 4. Om du vill gå till textrutan signatur, tryck på TABB tills du hör ”redigering”. Skriv den signatur du vill använda.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill att din signatur ska visas automatiskt längst ned i alla nya meddelanden, tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”avmarkerad, inkludera min signatur automatiskt i meddelanden som jag skickar kryssrutan” och tryck sedan på RETUR.

  • Om du vill att din signatur ska visas automatiskt längst ned i alla svar och vidarebefordrade meddelanden, tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”avmarkerad, inkludera min signatur automatiskt i meddelanden som jag vidarebefordra eller svara till kryssrutan” och tryck sedan på RETUR.

  Tips: Om du inte markerar någon av dessa alternativ kan du manuellt lägga till din signatur i ett nytt meddelande som du vill använda. Mer information finns i Infoga din signatur.

 6. När du är klar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”spara” och tryck sedan på RETUR.

 7. Om du vill stänga menyn Alternativ och gå tillbaka till e-post, tryck på TABB tills du hör ”bakåt” och tryck sedan på RETUR.

Infoga en signatur

Om du har skapat en signatur, men inte valt att automatiskt lägga till det i utgående meddelanden, du kan manuellt lägga till den i specifika meddelanden.

 1. Placera markören där du vill infoga din signatur medan du skriver ett meddelande i Outlook.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”: fler åtgärder knappen Minimera”. Tryck på blanksteg om du vill öppna på snabbmenyn.

 3. Infoga signaturen genom att trycka på piltangenten uppåt tills du hör ”menyn objektet, Infoga signatur”, och tryck på RETUR.

 4. Signaturen läggs till i meddelandet och fokus till e-postmeddelandet.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×