Använda en skärmläsare för att lägga till en signatur i e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att lägga till en signatur i e-post i Outlook

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Personer som inte använder en skärmläsare kan se Skapa och lägga till en signatur i meddelanden (i Windows) eller Skapa och infoga en signatur i Outlook för Mac.

Använda Outlook 2016 med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som att lägga till en signatur. Signaturen visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, inklusive dina svar och e-postmeddelanden du framåt.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder JAWS. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Skapa en ny signatur

Du behöver inte använda samma signatur för allting. Du kan använda olika signaturer för varje typ av e-postmeddelande. Till exempel kan en jobbsignatur innehålla namn, befattning och kontaktuppgifter, medan hemmasignaturen kanske bara har ett smeknamn och en bild.

 1. Tryck på Alt + F, t i OutlookAlternativ för Outlook-fönster öppnas och du hör ”Outlook-alternativ”.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "E-post".

 3. Tryck på Alt + N, ange. Dialogrutan signaturer och mallar öppnas och du hör ”: signaturer och mallar dialogrutan. E-postsignatur ”. I Skärmläsaren, du hör: ”signaturer och mallar. OK knappen ”.

 4. Tryck på Alt + N, RETUR om du vill skapa en ny signatur. Dialogrutan Ny signatur öppnas och du hör: ”ny signatur dialogruta. Skriv ett namn för signaturen ”. I Skärmläsaren hör du ”ny signatur. Skriv ett namn för signaturen ”.

 5. Skriv ett namn för signaturen. Tryck sedan på Tabb för att gå till knappen OK och tryck på Retur.

  Tips: Ge signaturerna beskrivande namn, till exempel "avsluta affär". Ett bra namn hjälper dig att senare hitta den signatur du vill använda.

 6. Fokus går tillbaka till dialogrutan Signaturer och mallar, rutan Markera signatur som ska redigeras.

 7. Om du använder Outlook för flera e-postkonton kan du välja vilket konto som ska använda den här signaturen.

  • Tryck på Alt + A Om du vill ändra i rutan e-postkonto. Du hör ”e-postkonto kolon kombinationsruta” och namnet på den markerade signaturen. I Skärmläsaren hör du bara namnet på den markerade signaturen.

  • Använd uppåt- eller nedåtpilarna för att flytta igenom listan tills du hör ditt kontoval och tryck sedan på RETUR.

 8. Om du vill markera den signatur som du vill ska läggas till automatiskt i alla nya e-postmeddelanden, trycker du på Alt + M för att gå till listan Nya meddelanden. Du hör: ”signaturer och stilla dialogrutan. Om du vill ändra markeringen med piltangenterna ”. Använd tangenterna UPPIL eller NEDPIL för att flytta till den signatur du vill använda och sedan på RETUR.

 9. Markera den signatur du vill vara läggs till automatiskt (automatisk logga) när du besvarar eller vidarebefordrar meddelanden trycker du på Alt + F för att gå till listan Svar/vidarebefordran. Du hör: ”signaturer och stilla dialogrutan. Om du vill ändra markeringen med piltangenterna ”. I Skärmläsaren hör du endast signatur som är vald. Använd piltangenterna för att flytta till den signatur du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 10. Om du vill öppna rutan Redigera signatur och lägga till signaturtexten trycker du på Alt + T och sedan på TABB tills du hör: "Inte tillgänglig utanför ett öppet meddelande". I Skärmläsaren hör du "Redigera signatur. Redigerar texten". Fokus är i rutan Signatur.

 11. Skriv signaturtexten.

  Tips: Förutom text, kan du också lägga till en bild i rutan signatur, till exempel en logotyp eller en bild av din handskrivna signatur. Lägga till en bild genom att trycka på SKIFT + TABB tills du hör ”bild … knappen” (i Skärmläsaren du hör ”knappen bilder”), och tryck sedan på RETUR. Infoga bild dialogruta öppnas där du kan bläddra bilden du vill använda. När du vill att på bilden, trycker du på RETUR.

 12. Navigera till knappen OK med TABB-tangenten och tryck på RETUR för att stänga rutan Signatur.

 13. Stäng fönstret Outlook-alternativ genom att med hjälp av TABB-tangenten navigera till knappen OK och trycka på RETUR.

  Fokus går tillbaka till platsen där du startade.

Kortkommandon för att formatera signaturer

Här är några kortkommandon som du kan använda för att formatera en e-postsignatur:

Om du vill

Tryck på

Använda fetstil

Ctrl+F

Tillämpa understrykning

Ctrl+U

Ta bort textformatering

Ctrl+Blanksteg

Ändra teckensnitt

Alt+T

Vänsterjustera

Ctrl+L

Centrera text

Ctrl+C

Högerjustera

Ctrl+R

Infoga en signatur

 1. När du skriver meddelandet i Outlook trycker du på Alt+N för att gå till fliken Infoga och sedan på AS för att öppna alternativet Signatur.

 2. Om det bara finns en signatur tillgänglig och du vill lägga till en trycker du på RETUR. Om du har fler signaturer trycker du på nedåtpilen för att välja mellan signaturerna. I skärmläsaren hörs signaturerna när du flyttar. När du är på den du vill ha trycker du på RETUR.

  Signaturen läggs till i ditt meddelande och fokus återgår till meddelandet.

Ange en standardsignatur

 1. I Outlook trycker du på Alt+F, T. Fönstret Outlook-alternativ öppnas.

 2. Om det behövs trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: "E-post". Tryck på Alt+N. I skärmläsaren hör du: "Signaturer, knapp". Tryck på Retur. Dialogrutan Signaturer och mallar öppnas.

 3. Om du har flera e-postkonton som används trycker du på Alt+A för att gå till listan E-postkonto. Navigera till listan med piltangenterna och tryck på RETUR när du står på det konto som du vill lägga till signaturer för.

 4. Om du vill lägga till en standardsignatur för nya meddelanden som du skriver med det här kontot trycker du på Alt+M för att gå till listan Nya meddelanden. Du hör den aktuella markeringen. Använd uppåt- eller nedåtpilen för att gå till den signatur du vill ha och tryck på RETUR.

 5. Om du vill lägga till en standardsignatur för meddelande som du svarar på eller vidarebefordrar trycker du på Alt+F för att gå till listan Svar/vidarebefordran. Du hör den aktuella markeringen. Använd uppåt- eller nedåtpilen för att gå till den signatur du vill ha och tryck på RETUR.

 6. Om du vill spara dina ändringar trycker du på TABB-tangenten tills du hör "OK-knappen" och trycker på RETUR. Dialogrutan Signaturer och mallar stängs och du kommer tillbaka till fönstret Outlook-alternativ. Om du vill stänga fönstret och gå tillbaka till inkorgen trycker du på Esc.

Ta bort en standardsignatur

 1. Om du använder Outlook för flera e-postkonton, Välj det e-postkonto som som innehåller signaturen du vill ta bort i dialogrutan signaturer och mallar.

 2. Gå till rutan Markera signatur som ska redigeras, trycka på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”Markera signatur som ska redigeras” följt av namnet på den markerade signaturen.

 3. Om du vill markera en signatur, Använd upp eller ned piltangenterna tills du hör signaturen du vill använda.

 4. Tryck på Alt + D om du vill ta bort en signatur. Ett meddelande fönster öppnas och du hör: ”Ja knappen”. Tryck på RETUR.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

I Outlook 2016 för Mac kan du lägga till en signatur med hjälp av ett tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS. Du kan ställa in så att signaturen visas automatiskt längst ned i nya e-postmeddelanden, svar och e-post du vidarebefordrar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en ny signatur

Du behöver inte använda samma signatur för allting. Du kan använda olika signaturer för varje typ av e-postmeddelande. Till exempel kan en jobbsignatur innehålla namn, befattning och kontaktuppgifter, medan hemmasignaturen kanske bara har ett smeknamn och en bild.

 1. Gå till menyraden i Outlook genom att trycka på Ctrl+Alt+M.

 2. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "Outlook". Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Inställningar, ellips". Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Dialogrutan Inställningar för Outlook öppnas. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: "Signaturer, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Dialogrutan Signaturer öppnas. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: "Lägg till signatur, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 6. Fokus flyttas till fältet signatur och du kan skriva Signaturtext.

  Tips: Förutom text, kan du också lägga till en bild i fältet signatur, till exempel en logotyp eller en bild av din handskrivna signatur. Kopiera den från en mapp eller skrivbordet om du vill lägga till en bild, och placera den där du vill ska visas i signaturfältet.

 7. Om du vill ge signaturen ett beskrivande namn trycker du på Skift+TABB flera gånger tills du hör: "Namnlös, innehåll har valts, redigera text". Du är i fältet Signaturnamn, där du kan ange ett nytt namn.

 8. Tryck på Skift + TABB tills du hör VoiceOver presentera ditt e-postkonto.

  Om du använder Outlook för flera e-postkonton väljer du kontot som ska använda den här signaturen som standard. Öppna listan med konton genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå genom listan med uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det konto du vill ha. Välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Om du automatiskt vill använda den här signaturen i alla nya meddelanden som du skriver och skicka från det här e-postkontot trycker du på TABB-tangenten en gång. Fokus är på listan Nya meddelanden. Alternativet Inget är markerat. VoiceOver meddelar: "Inget, popup-fönster".

 10. Öppna listan med alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå till signaturen genom att trycka på nedåtpilen. När du hör signaturen väljer du den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 11. Om du vill inkludera signatur i alla meddelanden automatiskt svara på och vidarebefordra, tryck på TABB-tangenten en gång. Den fokuserar på listan svar/vidarebefordran. Alternativet Ingen är markerad som standard. VoiceOver meddelar: ”inget, popup-knappen”.

 12. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+blanksteg. Gå till signaturen genom att trycka på nedåtpilen. När du hör signaturen väljer du den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 13. Tryck på kommando+W för att stänga dialogrutan Signaturer och återgå till där du startade.

Infoga en signatur

 1. Medan du skriver ett meddelande i Outlook trycker du på Skift+TABB tills VoiceOver meddelar: "Signatur, menyknapp". Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Undermenyn för signaturer öppnas. Gå mellan listobjekten genom att trycka på nedåt- eller uppåtpilen. När du hör signaturen du vill använda trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Signaturen läggs till i meddelandet. Fokus är kvar på knappen Signatur i menyfliksområdet. Tryck på TABB-tangenten flera gånger för att flytta fokus till meddelandetexten.

Ange en standardsignatur

 1. Gå till menyraden i Outlook genom att trycka på Ctrl+Alt+M.

 2. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "Outlook". Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Inställningar, ellips". Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Dialogrutan Inställningar för Outlook öppnas. Tryck på TABB-tangenten flera gånger tills du hör: "Signaturer, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Dialogrutan Signaturer öppnas. Tryck på Skift+TABB tills du hör VoiceOver presentera ditt e-postkonto.

 6. Om du har flera e-postkonton i Outlook väljer du det konto som använder den här signaturen. Öppna listan med konton genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå genom listan med uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det konto du vill ha. Välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 7. Om du vill lägga till en standardsignatur för nya meddelanden du skriver med det här kontot trycker du på TABB-tangenten en gång för att gå till listan Nya meddelanden. Du hör den aktuella markeringen. Öppna listan med alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå till den signatur du vill ha med uppåt- eller nedåtpilen och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 8. Om du vill lägga till en standardsignatur för meddelanden du svarar på eller vidarebefordrar trycker du på TABB-tangenten en gång för att gå till listan Svar/vidarebefordran. Du hör den aktuella markeringen. Öppna listan med alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Gå till den signatur du vill ha med uppåt- eller nedåtpilen och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Tryck på kommando+W för att spara ändringarna och stänga dialogrutan Signaturer.

Ta bort en standardsignatur

 1. Om du vill gå till listan Signaturnamn, tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”Markera signatur namntabell”, följt av namnet på den markerade signaturen.

 2. Om du vill markera en signatur, Använd upp eller ned piltangenterna tills du hör signaturen du vill använda.

 3. Om du vill ta bort en signatur, tryck på TABB tills du hör ”ta bort markerade signaturknappar” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Ett meddelande öppnas.

 4. Tryck på TABB-tangenten en gång. Du hör: ”ta bort standardknapp”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×