Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Outlook 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren att konfigurera dina e-postkonton. Tillsammans med din primära e-postkonto kan du också konfigurera eventuella ytterligare e-postkonton som du använder, till exempel Office 365, Gmail, Yahoo! och ditt konto för arbetet eller skolan, och ange sedan din favorit som standardkonto.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Konfigurera det första e-postkontot automatiskt

När du startar Outlook första gången öppnas guiden Automatiska kontoinställningar. Med bara din e-postadress och lösenordet kan du snabbt konfigurera de flesta konton.

 1. Starta Outlook, och när guiden Automatiska kontoinställningar öppnas går du med Tabb-tangenten till knappen Nästa och trycker på Retur. Tryck på Tabb för att gå från knappen Nästa till knappen Lägg till konto och tryck sedan på Retur.

  Tips: Om guiden inte öppnas kan du öppna sidan Kontoinformation genom att trycka på Alt + F och sedan på Tabb. Öppna sedan guiden Automatiska kontoinställningar genom att trycka på Tabb tills du kommer till knappen Lägg till konto, och sedan trycka på Retur.

 2. I dialogrutan Lägg till konto går du med Tabb till rutan Ditt namn och skriver ditt namn.

 3. Gå med Tabb-tangenten till rutan E-postadress och skriv e-postadressen.

 4. Gå med Tabb-tangenten till rutan Lösenord och skriv ditt e-postlösenord.

 5. Tryck på Tabb igen för att gå till Skriv lösenordet igen. Skriv lösenordet igen.

 6. Tryck på Tabb-tangenten tills du kommer till knappen Nästa och tryck sedan på Retur.

  Guiden utför nu alla steg som krävs för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook. Det kan ta flera minuter.

  Obs!: Om dialogrutan Windows-säkerhet öppnas i rutan Lösenord skriver du e-postlösenordet och trycker på Retur. Den här dialogrutan öppnas inte om datorn är ansluten till en domän i en organisation som använder Exchange Server.

 7. När kontot läggs till i Outlook hör du "E-postkontot har konfigurerats".

  Obs!: Om du har ett annat konto att lägga till i Outlook går du med Tabb-tangenten till knappen Lägg till ett annat konto och anger relevant information, som i steg 2–7 ovan. Gör likadant med eventuella Outlook.com-, Gmail- eller andra konton.

 8. Tryck på Tabb-tangenten tills du kommer till knappen Slutför och tryck sedan på Retur.

  Meddelanden: Du kan också få hjälp genom att kontakta Microsofts Answer Desk för personer med funktionsnedsättning. Supportteknikerna på Answer Desk för personer med funktionsnedsättning är utbildade i att använda skärmläsare och andra hjälptekniker.

  • Om ditt konto inte konfigureras automatiskt kanske du blir uppmanad att försöka igen med en okrypterad anslutning till e-postservern. Om det inte fungerar bör du konfigurera ditt konto manuellt.

  • Om du uppgraderar till Outlook 2016 från en tidigare version och får ett felmeddelande om att du inte kan logga in på eller starta Outlook, beror det på att Exchange-tjänsten för automatisk upptäckt inte har konfigurerats eller inte fungerar som den ska. Om du behöver hjälp kan du söka efter "felmeddelanden i Outlook 2016" på https://support.office.com.

Ange standard-e-postkonto

Om du har lagt till flera e-postkonton i Outlook kan du ställa in den som du använder mest som ditt standardkonto. Dina utgående e-postmeddelanden som skickas med standardkontot.

 1. Tryck på Alt + F, dvs S. i huvudfönstret i Outlook Du hör: ”kontoinställningar”.

 2. Tryck på RETUR. Dialogrutan Kontoinställningar öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”tabell”, följt av antalet rader i tabellen. Den fokuserar på det första objektet i listan e-postkonton som har lagts till i Outlook.

 4. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör namnet på kontot som du vill använda.

 5. Om du vill ange kontot som standard, trycker du på Alt + D.

 6. Tryck på Alt + C om du vill stänga dialogrutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att schemalägga ett möte i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda VoiceOver i Mac OS inbyggda skärmläsare för att konfigurera e-postkonton i Outlook för Mac. Du kan lägga till flera konton för att hålla kontakten med ditt arbete, familj och vänner och ange sedan din favorit som standardkonto.

Outlook har stöd för de flesta typer av e-posttjänster. Du kan lägga till följande Microsoft-konton: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com och MSN.com. Du kan också lägga till något av de här kontona: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud eller ett konto med POP- eller IMAP-server.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Konfigurera e-postkontot automatiskt

Med VoiceOver kan du snabbt konfigurera ditt första konto i Outlook för Mac för att komma igång. Det första kontot kan vara av vilken typ som helst som stöds. Eftersom alla e-postkonton är olika ger anvisningarna nedan allmänna riktlinjer för hur du konfigurerar ett konto när du öppnar Outlook för första gången.

 1. Öppna Outlook för Mac. Dialogrutan Konfigurera din e-post visas, med fokus i e-postmeddelandets textfält. Du hör: ”Ange din e-postadress.”

 2. Ange adressen till det konto som du vill lägga till i Outlook och tryck sedan på Retur.

 3. Om du uppmanas att göra det trycker du på Tabb-tangenten för att bläddra bland e-postleverantörerna. VoiceOver läser upp leverantörerna medan du flyttar runt. Tryck på blanksteg för att välja leverantör för ditt konto.

  Obs!: Om du använder ett konto från din organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda.

 4. Fokus flyttas till textfältet för lösenord. Du hör: ”Lösenord, säker textredigering.” Skriv ditt lösenord och tryck på Retur. Kontot läggs till i Outlook, och du hör: ”Kontot har lagts till. Lägg till ett annat konto, standardknapp.”

 5. Om du vill lägga till ytterligare ett konto trycker du på blanksteg. Fokus flyttas till e-postmeddelandets textfält. Upprepa steg 2 till 4 för att lägga till kontot.

 6. När ditt konto har lagts till trycker du på Tabb-tangenten om du inte vill lägga till fler konton. Du hör: ”Klart, knapp”. Tryck på blanksteg. Dialogrutan stängs och fokus flyttas till meddelandelistan i inkorgen.

Ange standard-e-postkonto

Om du har lagt till flera e-postkonton i Outlook kan du ställa in den som du använder mest som ditt standardkonto. Dina utgående e-postmeddelanden som skickas med standardkontot.

 1. I vyn Outlook huvudsakliga trycker du på ALT + CTRL + M. Du hör: ”menyraden Apple”.

 2. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”verktyg” och tryck på nedåtpilen tills du hör ”konton, punkterna”. Markera, trycka på blanksteg. Fönstret konton öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”tabell”, följt av det första objektet i tabellen har lagts till e-postkonton.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör det konto du vill ange som standard.

 5. Tryck på TABB tills du hör: ”Ange standardkonto, menyknappen”.

 6. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”ange som standard”, och tryck sedan på blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS för att konfigurera e-postkonton i Outlook för iOS. Du kan lägga till flera konton för att hålla kontakten med ditt arbete, familj och vänner och ange sedan din favorit som standardkonto. Du kan lägga till lagringsutrymme konton för, till exempel OneDrive eller Dropbox och arbeta effektivt med filerna direkt från Outlook.

Outlook har stöd för de flesta typer av e-posttjänster. Du kan lägga till följande Microsoft-konton: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com och MSN.com. Du kan också lägga till något av de här kontona: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud eller ett konto med POP- eller IMAP-server.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Starta Outlook-appen för första gången

Med VoiceOver kan du snabbt konfigurera ditt första konto i Outlook för att komma igång. Det första kontot kan vara av vilken typ som helst som stöds. Eftersom alla e-postkonton är olika ger anvisningarna nedan allmänna riktlinjer för hur du konfigurerar ett konto när du öppnar Outlook för första gången.

 1. Öppna Outlook-appen. En startskärm öppnas. Svep åt höger tills du hör "Kom igång, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Du hör: ”Få aviseringar.” Du uppmanas att välja om du vill få aviseringar om viktiga e-postmeddelanden och kalenderhändelser. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Om du hör fler uppläsningar om aviseringar sveper du åt vänster eller höger tills du hör det alternativ du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Du hör: ”Lägg till konto, rubrik”. Svep åt höger tills du hör "E-postadress, textfält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skärmtangentbordet visas. Skriv e-postadressen till det konto som du vill lägga till i Outlook.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till konto, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du uppmanas att göra det sveper du åt vänster eller höger tills du hör det konto som du vill lägga till. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Du hör: ”Lösenord, säkert textfält.” Dubbeltryck på skärmen och skriv lösenordet.

 8. Svep åt höger tills du hör "Inloggning, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Klart”. Fokus flyttas till inkorgen.

Lägga till ytterligare e-postkonton efter den första konfigurationen

Du kan enkelt lägga till fler e-postkonton efter den ursprungliga e-postkonfigurationen. Det andra kontot kan vara av vilken typ som helst som stöds. Eftersom alla e-postkonton är olika ger anvisningarna nedan allmänna riktlinjer för hur du konfigurerar ett ytterligare e-postkonto.

 1. I listan meddelanden att svepa åt vänster tills du hör ”visa navigeringsfönstret, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. I navigeringsfönstret, Svep åt höger tills du hör ”Lägg till ett nytt e-postkonto, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Du hör: ”Textfält, redigerar, e-postadress”. Skärmtangentbordet visas. Skriv den e-postadress som du vill lägga till.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Lägg till konto, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör den e-posttyp som du vill lägga till, till exempel ”Outlook.com”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Du hör: ”Lösenord, säkert textfält.” Dubbeltryck på skärmen och skriv lösenordet.

 7. När du är klar sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Inloggning, knapp". Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Klart”.

Ange standard-e-postkonto

Om du har lagt till flera e-postkonton i Outlook kan du ställa in den som du använder mest som ditt standardkonto. Dina utgående e-postmeddelanden som skickas med standardkontot.

 1. I listan meddelanden att svepa åt vänster tills du hör ”visa navigeringsfönstret, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. I navigeringsfönstret, Svep åt höger tills du hör ”inställningar, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. I fönstret Inställningar för Svep åt höger tills du hör ”standard”, följt av namnet på det aktuella standardkontot. Dubbelklicka på skärmen.

 4. Så här ändrar du standardkonto, Svep åt höger tills du hör namnet på kontot som du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. Standardkontot ändras och fokus till knappen Stäng i fönstret Inställningar.

 5. Om du vill stänga fönstret dubbelknacka på skärmen. Kommer tillbaka till listan meddelanden.

Lägga till ett lagringskonto

Du kan lägga till ett lagringskonto som OneDrive, OneDrive för företag, Dropbox, Box eller Google Drive till Outlook. Filer från lagringskontot visas i listan Filer i Outlook, och du kan komma åt dem direkt från Outlook.

 1. I listan meddelanden att svepa åt vänster tills du hör ”visa navigeringsfönstret, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. I navigeringsfönstret, Svep åt höger tills du hör ”inställningar, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till konto, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Du hör: "Lägg till e-postkonto, knapp." Svep åt höger. Du hör: ”Lägga till lagringskonto.” Dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör den lagringstyp som du vill lägga till, till exempel OneDrive, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Inloggningsfönstret för det valda kontot öppnas och du uppmanas att ange inloggningsuppgifterna för kontot. Hur inloggningen går till beror på det konto som du har valt.

  Svep åt vänster eller höger tills du hör de redigerbara textfälten för den e-postadress eller det lösenord som krävs. De kanske kan anges i samma fönster, och kanske inte.

 7. I ett textfält dubbeltrycker du på skärmen. Då visas skärmtangentbordet. Ange din e-postadress eller ditt lösenord.

 8. Om du vill gå till nästa steg i proceduren sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Nästa, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 9. När du har angett dina uppgifter sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Inloggning, knapp". Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Beroende på kontot kan du bli ombedd att ange mer information, till exempel att logga in i Office 365 eller i organisationens nätverk.

 10. När du är klar sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Inloggning, knapp". Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Klart”.

 11. Om du vill gå till ditt lagringskonto från Outlook går du till inkorgen och sveper åt höger tills du hör ”Filer, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan konfigurera Outlook e-postkonton. Du kan lägga till flera konton för att hålla kontakten med ditt arbete, familj och vänner och ange sedan din favorit som standardkonto. Du kan också lägga till lagringsutrymme konton för, till exempel OneDrive eller Dropbox och arbeta effektivt med filerna direkt från Outlook.

Outlook har stöd för de flesta typer av e-posttjänster. Du kan lägga till följande Microsoft-konton: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com och MSN.com. Du kan också lägga till något av de här kontona: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud eller ett konto med POP- eller IMAP-server.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Konfigurera det första kontot

Med TalkBack kan du snabbt konfigurera ditt första konto i Outlook för att komma igång. Det första kontot kan vara av vilken typ som helst som stöds. Eftersom alla e-postkonton är olika ger anvisningarna nedan allmänna riktlinjer för hur du konfigurerar ett konto när du öppnar Outlook för första gången.

 1. Öppna Outlook. Startskärmen öppnas. Svep åt höger tills du hör "Kom igång, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Du hör: ”Lägg till konto.” Fokus är i textfältet för e-postadress. Skärmtangentbordet visas. Ange e-postadressen för det konto som du vill lägga till.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Fortsätt, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Beroende på vilket konto du lägger till kan du behöva ange ditt lösenord eller godkänna din e-postleverantörs användningsvillkor innan du kan fortsätta. Svep åt vänster eller höger för att bläddra genom dialogrutor och gå till knappar. Du kan behöva dubbeltrycka på skärmen för att aktivera skärmtangentbordet och ange ditt lösenord.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Inloggning, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Outlook, kontot har lagts till.”

 6. Gå till inkorgen för det primära kontot, svep åt höger tills du hör ”Hoppa över, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till ett ytterligare e-postkonto

Du kan enkelt lägga till fler e-postkonton efter den ursprungliga e-postkonfigurationen. Det andra kontot kan vara av vilken typ som helst som stöds. Eftersom alla e-postkonton är olika ger anvisningarna nedan allmänna riktlinjer för hur du konfigurerar ett ytterligare e-postkonto.

 1. I inkorgen sveper du åt höger tills du hör ”Inställningar” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till konto” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till ett e-postkonto, två objekt i listan” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Fokus är i textfältet för e-postadress. Skärmtangentbordet visas. Ange e-postadressen för det konto som du vill lägga till.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Fortsätt, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Beroende på vilket konto du lägger till kan du behöva ange ditt lösenord eller godkänna din e-postleverantörs användningsvillkor innan du kan fortsätta. Svep åt vänster eller höger för att bläddra genom dialogrutor och gå till knappar. Du kan behöva dubbeltrycka på skärmen för att aktivera skärmtangentbordet och ange ditt lösenord.

 7. Svep åt höger tills du hör ”Inloggning, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till menyn Inställningar.

Ange standard-e-postkonto

Om du har lagt till flera e-postkonton i Outlook kan du ställa in den som du använder mest som ditt standardkonto. Dina utgående e-postmeddelanden som skickas med standardkontot.

 1. I listan meddelanden, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”inställningar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger följt tills du hör ”ändra standardvärde skickat från e-post” av namnet på det aktuella standardkontot. Om du vill markera, dubbelklicka på skärmen.

 3. En lista över e-postkonton som lades till i Outlook öppnas. Svep åt vänster eller höger tills du hör det konto du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen. Standardkontot ändras och fokus återgår till fönstret Inställningar.

Lägga till ett fillagringskonto

Du kan lägga till ett lagringskonto som OneDrive, OneDrive för företag, Dropbox eller Box till Outlook. Filer från lagringskontot visas i listan Filer i Outlook, och du kan komma åt dem direkt från Outlook.

 1. I inkorgen sveper du åt höger tills du hör ”Inställningar” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till konto” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till ett lagringskonto” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Välj kontotyp.”

 4. Svep åt höger tills du hör den kontotyp du vill ha, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Kontots inloggningsfönster öppnas. Skriv in användarnamnet för kontot. Du kan behöva ange lösenordet i ett annat fönster. Svep åt vänster eller höger för att bläddra genom dialogrutor och gå till knappar. Du kan behöva dubbeltrycka på skärmen för att aktivera skärmtangentbordet och ange ditt lösenord.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Inloggning, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till menyn Inställningar.

 7. Om du vill gå till ditt lagringskonto från Outlook går du till inkorgen och sveper åt höger tills du hör ”Markerat, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Skärmläsaren i Windows för att konfigurera dina konton i Outlook E-post. Du kan lägga till flera konton för att hålla kontakten med jobb, familj och vänner.

Outlook E-post har stöd för de flesta typer av e-posttjänster. Du kan lägga till följande Microsoft-konton: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com och MSN.com. Du kan också lägga till något av de här kontona från en annan leverantör: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud eller ett konto med POP- eller IMAP-server.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Konfigurera det första kontot

Med Skärmläsaren kan du snabbt konfigurera ditt första konto i Outlook E-post för att komma igång. Det första kontot kan vara av vilken typ som helst som stöds. Eftersom alla e-postkonton är olika ger anvisningarna nedan allmänna riktlinjer för hur du konfigurerar ett konto när du öppnar Outlook E-post för första gången.

Detaljerad information om hur du konfigurerar ett Microsoft-konto som ditt första konto finns i Konfigurera ett Microsoft-konto som ditt första konto.

 1. Öppna Outlook E-post. Fönstret Välkommen öppnas. Du hör: ”Outlook Mail, fönster.”

 2. Svep åt höger tills du hör "Kom igång, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Lägg till konto, knapp.”

 3. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”E-post och konton, fönster.” Dialogrutan Välj ett konto öppnas.

 4. Inloggningsfönstret för det valda kontot öppnas och du uppmanas att ange inloggningsuppgifterna för kontot. Hur inloggningen går till beror på det konto som du har valt.

  Svep åt vänster eller höger tills du hör de redigerbara textfälten för den e-postadress eller det lösenord som krävs. De kanske kan anges i samma fönster, och kanske inte.

 5. I ett textfält dubbeltrycker du på skärmen. Då visas skärmtangentbordet. Ange din e-postadress eller ditt lösenord.

 6. Om du vill gå till nästa steg i proceduren sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Nästa, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 7. När du har angett dina uppgifter sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Inloggning, knapp". Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Beroende på kontot kan du bli ombedd att ange mer information, till exempel att logga in i Office 365 eller i organisationens nätverk.

 8. När konfigurationen är klar hör du kontoinformationen och ”Klart, knapp”. Dubbeltryck på skärmen.

 9. Du återgår till fönstret Välkommen. Du hör: ”Redo att sätta igång, knapp.” Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till den nya inkorgen.

Konfigurera ett Microsoft-konto som första konto

Använd Skärmläsaren för att enkelt konfigurera ett Microsoft-konto som ditt första konto.

 1. Öppna Outlook E-post. Du hör: ”Outlook Mail, fönster.” Fönstret Välkommen öppnas.

  Obs!: Om du har loggat in på din Windows-telefon med ditt Microsoft-konto sveper du åt höger tills du hör ”Redo att sätta igång, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Nu är du klar. Fokus flyttas direkt till inkorgen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Kom igång, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Lägg till konto, knapp.”

 3. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”E-post och konton, fönster.”

 4. Svep åt höger tills du hör den Microsoft-kontotyp du vill använda, till exempel ”Outlook.com,” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”E-post och konton, fönster.”

 5. Svep åt vänster tills du hör ”E-post, telefon eller Skype, redigerbar text” och dubbeltryck sedan på skärmen. Skärmtangentbordet visas.

 6. Skriv e-postadressen ditt Microsoft-konto.

 7. Svep åt vänster tills du hör ”Lösenord, redigerbar text” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Ange lösenordet för kontot.

 9. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Inloggning, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 10. Du hör: "Knappen Nästa." Dubbeltryck på skärmen.

 11. Du hör kontoinformationen följt av ”Klart, knapp”. Dubbeltryck på skärmen.

 12. Du hör: ”Redo att sätta igång, knapp.” Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till Microsoft-kontots inkorg.

Lägga till ett ytterligare e-postkonto efter den första konfigurationen

Du kan enkelt lägga till fler e-postkonton efter den ursprungliga e-postkonfigurationen. Det andra kontot kan vara av vilken typ som helst som stöds. Eftersom alla e-postkonton är olika ger anvisningarna nedan allmänna riktlinjer för hur du konfigurerar ett ytterligare e-postkonto.

Anvisningar om hur du konfigurerar ett Gmail-konto efter den första konfigurationen finns i Lägga till ett Gmail-konto efter den första konfigurationen.

 1. I Outlook E-post inkorgen sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp, dold” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Fler alternativ, popup, anpassad”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Hantera konton, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till konto, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Fönstret Välj ett konto öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör det konto du vill lägga till, och dubbeltryck på skärmen. Följ konfigurationsflödet för kontot på skärmen och följ de allmänna instruktionerna i Konfigurera ditt första konto från steg 5 och framåt.

Lägga till ett Gmail-konto efter den första konfigurationen

 1. Svep åt höger tills du hör ”Google” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Autentiseringssida.” Inloggningsfönstret för Google öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Ange lösenord, redigerbar text” och dubbeltryck sedan på skärmen. Skärmtangentbordet visas.

 3. Skriv din Gmail-adress.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Nästa, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Lösenord, redigerbar text” och dubbeltryck sedan på skärmen. Skärmtangentbordet visas.

 6. Skriv in lösenordet.

 7. Svep åt höger tills du hör ”Inloggning, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Du uppmanas att tillåta att Windows kommer åt din e-post och inställningsinformation från Google. Svep åt höger tills du hör ”Tillåt, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du blir tillfrågad vilket namn du använder för att skicka e-post, skriver du ditt namn.

 9. När konfigurationen är klar hör du: ”Knappen Klart”. Dubbeltryck på skärmen. Fokus återgår till kontolistan.

 10. Om du vill återgå till inkorgen drar du med fingret längs den nedre kanten av skärmen tills du hör ”Navigeringsfält, Bakåt, knappen dold” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som för att konfigurera kontot i Outlook Web App.

Du kan logga in på följande Microsoft-konton: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com och MSN.com.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

Logga in i Outlook

Om du loggar in med ett Outlook.com-, Hotmail-, Live- eller MSN-konto gör du så här:

 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan för Outlook.com.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Inloggning, knapp” och tryck sedan på Retur. Fokus flyttas till textrutan E-post, telefon eller Skype.

 3. Skriv in din e-postadress, ditt telefonnummer eller ditt Skype-namn och tryck på Retur. En ny sida öppnas, och fokus flyttas till textfältet Lösenord. Du hör: ”Lösenord.”

 4. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

 5. Outlook öppnas med fokus i meddelandelistan från din inkorg.

Om du loggar in på ditt arbets- eller skolkonto i Office 365 gör du så här:

 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan för Office 365.

 2. Gör något av följande:

  • Om du loggar in för första gången skriver du e-postadressen och trycker sedan på Tabb.

  • Om du tidigare har loggat in på ett konto och vill logga in på det nu, trycker du på Tabb tills du hör kontot och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill logga in på ett nytt konto trycker du på Tabb tills du hör: ”Använda ett annat konto, länk”, och tryck sedan på Retur. Fokus flyttas till e-posttextrutan. Skriv e-postadressen och tryck på Tabb.

 3. Om det behövs flyttas fokus till textfältet för lösenord. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

 4. Office 365 öppnas. Om du vill gå till Outlook Web App, tryck på TABB tills du hör ”gå till din e-post, länk”, och tryck sedan på RETUR.

 5. Outlook öppnas i ett nytt fönster med fokus på meddelandelistan i din inkorg.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×