Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Använda en skärmläsare för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Outlook med tangent bordet och skärm läsaren för att konfigurera dina e-postkonton. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du konfigurerar ytterligare e-postkonton som du använder tillsammans med det primära e-postkontot, till exempel Office 365, Gmail, Yahoo! och ditt arbets-eller skol konto och sedan ange din favorit som standard konto.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Konfigurera det första e-postkontot

Med bara din e-postadress och lösenordet kan du snabbt konfigurera de flesta konton.

 1. Tryck på ALT + F för att öppna sidan konto information i Outlook, tryck på TABB-tangenten tills du kommer till knappen Lägg till konto och tryck på RETUR.

 2. Skriv din e-postadress, tryck på TABB-tangenten tills du kommer till knappen Anslut och tryck på RETUR.

 3. Skriv ditt e-postlösenord när du uppmanas till det och tryck på RETUR.

 4. Outlook frågar om du vill att Windows ska komma ihåg det här kontot och använda det överallt på din enhet, eller om du bara vill använda det i Outlook. Beroende på vad du vill använda trycker du på TABB tills du hör "endast det här programmet" eller "Ja, knapp" och trycker sedan på RETUR. Du hör "kontot har lagts till" när allting är klart.

 5. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör: "markerad, konfigurera Outlook Mobile på telefonen också." Tryck på blank steg för att avmarkera kryss rutan.

 6. Tryck på SKIFT + TABB tills du kommer till knappen klar och tryck på RETUR.

  Guiden utför nu alla steg som krävs för att konfigurera ditt e-postkonto i Outlook. Det kan ta flera minuter.

  Obs!: Om dialog rutan Windows-säkerhet öppnas i lösen ordetskriver du ditt e-postlösenord och trycker på RETUR. Den här dialog rutan öppnas inte om datorn är ansluten till en domän för en organisation som använder Exchange Server.

Ange ett standard konto för e-post

Om du har lagt till flera e-postkonton i Outlook kan du ange det du vill använda som standard konto. Dina utgående e-postmeddelanden skickas med standard kontot.

 1. I huvud fönstret i Outlook trycker du på ALT + F, I. S. Du hör: "konto inställningar".

 2. Tryck på Retur. Dialog rutan konto inställningar öppnas.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Tabell", följt av antalet rader i tabellen. Fokus är på den första posten i listan med e-postkonton som har lagts till i Outlook.

 4. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör namnet på det konto som du vill använda.

 5. Om du vill ange kontot som standard trycker du på ALT + D.

 6. Tryck på ALT + C för att stänga dialog rutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att schemalägga ett möte i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att konfigurera e-postkonton i Outlook för Mac. Du kan lägga till flera konton för att vara uppkopplade med arbetet, familjen och dina vänner och sedan ange din favorit som standard konto.

Outlook har stöd för de flesta typer av e-posttjänster. Du kan lägga till följande Microsoft-konton: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com och MSN.com. Du kan också lägga till något av de här kontona: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud eller ett konto med POP- eller IMAP-server.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Konfigurera e-postkontot automatiskt

Med VoiceOver kan du snabbt konfigurera ditt första konto i Outlook för Mac för att komma igång. Det första kontot kan vara av vilken typ som helst som stöds. Eftersom alla e-postkonton är olika ger anvisningarna nedan allmänna riktlinjer för hur du konfigurerar ett konto när du öppnar Outlook för första gången.

 1. Öppna Outlook för Mac. Dialogrutan Konfigurera din e-post visas, med fokus i e-postmeddelandets textfält. Du hör: ”Ange din e-postadress.”

 2. Ange adressen till det konto som du vill lägga till i Outlook och tryck sedan på Retur.

 3. Om du uppmanas att göra det trycker du på Tabb-tangenten för att bläddra bland e-postleverantörerna. VoiceOver läser upp leverantörerna medan du flyttar runt. Tryck på blanksteg för att välja leverantör för ditt konto.

  Obs!: Om du använder ett konto från din organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda.

 4. Fokus flyttas till textfältet för lösenord. Du hör: ”Lösenord, säker textredigering.” Skriv ditt lösenord och tryck på Retur. Kontot läggs till i Outlook, och du hör: ”Kontot har lagts till. Lägg till ett annat konto, standardknapp.”

 5. Om du vill lägga till ytterligare ett konto trycker du på blanksteg. Fokus flyttas till e-postmeddelandets textfält. Upprepa steg 2 till 4 för att lägga till kontot.

 6. När ditt konto har lagts till trycker du på Tabb-tangenten om du inte vill lägga till fler konton. Du hör: ”Klart, knapp”. Tryck på blanksteg. Dialogrutan stängs och fokus flyttas till meddelandelistan i inkorgen.

Ange ett standard konto för e-post

Om du har lagt till flera e-postkonton i Outlook kan du ange det du vill använda som standard konto. Dina utgående e-postmeddelanden skickas med standard kontot.

 1. I huvud fönstret i Outlook trycker du på Alt + Ctrl + M. Du hör: ”Menyraden, Apple”.

 2. Tryck på HÖGERPIL tills du hör "verktyg" och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "konton, punkter". Välj genom att trycka på blanksteg. Fönstret konton öppnas.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Tabell" följt av det första objektet i tabellen med tillagda e-postkonton.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör det konto som du vill ange som standard.

 5. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "Ange standard konto, meny knapp."

 6. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Ange som standard" och tryck sedan på blank steg.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att konfigurera e-postkonton i Outlook för iOS. Du kan lägga till flera konton för att vara uppkopplade med arbetet, familjen och dina vänner och sedan ange din favorit som standard konto. Du kan även lägga till lagringskonton, som OneDrive eller Dropbox, och arbeta effektivt med dina filer direkt från Outlook.

Outlook har stöd för de flesta typer av e-posttjänster. Du kan lägga till följande Microsoft-konton: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com och MSN.com. Du kan också lägga till något av de här kontona: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud eller ett konto med POP- eller IMAP-server.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Starta Outlook-appen för första gången

Med VoiceOver kan du snabbt konfigurera ditt första konto i Outlook för att komma igång. Det första kontot kan vara av vilken typ som helst som stöds. Eftersom alla e-postkonton är olika ger anvisningarna nedan allmänna riktlinjer för hur du konfigurerar ett konto när du öppnar Outlook för första gången.

 1. Öppna Outlook-appen. En startskärm öppnas. Svep åt höger tills du hör "Kom igång, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Du hör: ”Få aviseringar.” Du uppmanas att välja om du vill få aviseringar om viktiga e-postmeddelanden och kalenderhändelser. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Om du hör fler uppläsningar om aviseringar sveper du åt vänster eller höger tills du hör det alternativ du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Du hör: ”Lägg till konto, rubrik”. Svep åt höger tills du hör "E-postadress, textfält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skärmtangentbordet visas. Skriv e-postadressen till det konto som du vill lägga till i Outlook.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till konto, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du uppmanas att göra det sveper du åt vänster eller höger tills du hör det konto som du vill lägga till. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Du hör: ”Lösenord, säkert textfält.” Dubbeltryck på skärmen och skriv lösenordet.

 8. Svep åt höger tills du hör "Inloggning, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Klart”. Fokus flyttas till inkorgen.

Lägga till ytterligare e-postkonton efter den första konfigurationen

Du kan enkelt lägga till fler e-postkonton efter den ursprungliga e-postkonfigurationen. Det andra kontot kan vara av vilken typ som helst som stöds. Eftersom alla e-postkonton är olika ger anvisningarna nedan allmänna riktlinjer för hur du konfigurerar ett ytterligare e-postkonto.

 1. I meddelande listan sveper du åt vänster tills du hör "Visa navigerings fönstret, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. I navigerings fönstret sveper du åt höger tills du hör "Lägg till ett nytt e-postkonto, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Du hör: ”Textfält, redigerar, e-postadress”. Skärmtangentbordet visas. Skriv den e-postadress som du vill lägga till.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Lägg till konto, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör den e-posttyp som du vill lägga till, till exempel ”Outlook.com”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Du hör: ”Lösenord, säkert textfält.” Dubbeltryck på skärmen och skriv lösenordet.

 7. När du är klar sveper du åt vänster eller höger tills du hör "inloggning, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Klart.”

Ange ett standard konto för e-post

Om du har lagt till flera e-postkonton i Outlook kan du ange det du vill använda som standard konto. Dina utgående e-postmeddelanden skickas med standard kontot.

 1. I meddelande listan sveper du åt vänster tills du hör "Visa navigerings fönstret, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. I navigerings fönstret sveper du åt höger tills du hör "inställningar, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. I fönstret Inställningar sveper du åt höger tills du hör "standard", följt av namnet på det aktuella standard kontot. Dubbeltryck på skärmen.

 4. Om du vill ändra standard konto sveper du åt höger tills du hör namnet på det konto du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen. Standard kontot ändras och fokus flyttas till knappen Stäng i fönstret Inställningar .

 5. Om du vill stänga fönstret dubbeltrycker du på skärmen. Fokus återgår till listan meddelanden.

Lägga till ett lagringskonto

Du kan lägga till ett lagringskonto som OneDrive, OneDrive för företag, Dropbox, Box eller Google Drive till Outlook. Filer från lagringskontot visas i listan Filer i Outlook, och du kan komma åt dem direkt från Outlook.

 1. I meddelande listan sveper du åt vänster tills du hör "Visa navigerings fönstret, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. I navigerings fönstret sveper du åt höger tills du hör "inställningar, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till konto, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Du hör: "Lägg till e-postkonto, knapp." Svep åt höger. Du hör: ”Lägga till lagringskonto.” Dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör den lagringstyp som du vill lägga till, till exempel OneDrive, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Inloggningsfönstret för det valda kontot öppnas och du uppmanas att ange inloggningsuppgifterna för kontot. Hur inloggningen går till beror på det konto som du har valt.

  Svep åt vänster eller höger tills du hör de redigerbara textfälten för den e-postadress eller det lösenord som krävs. De kanske kan anges i samma fönster, och kanske inte.

 7. Dubbel tryck på skärmen i ett textfält och skärm tangent bordet öppnas. Skriv in din e-postadress eller ditt lösen ord.

 8. Om du vill gå till nästa steg i proceduren sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Nästa, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 9. När du har angett dina uppgifter sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Inloggning, knapp". Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Beroende på kontot kan du bli ombedd att ange mer information, till exempel att logga in i Office 365 eller i organisationens nätverk.

 10. När du är klar sveper du åt vänster eller höger tills du hör "inloggning, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Klart.”

 11. Om du vill gå till ditt lagringskonto från Outlook går du till inkorgen och sveper åt höger tills du hör ”Filer, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att konfigurera e-postkonton i Outlook. Du kan lägga till flera konton för att vara uppkopplade med arbetet, familjen och dina vänner och sedan ange din favorit som standard konto. Du kan även lägga till lagringskonton, som OneDrive eller Dropbox, och arbeta effektivt med dina filer direkt från Outlook.

Outlook har stöd för de flesta typer av e-posttjänster. Du kan lägga till följande Microsoft-konton: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com och MSN.com. Du kan också lägga till något av de här kontona: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud eller ett konto med POP- eller IMAP-server.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Konfigurera det första kontot

Med TalkBack kan du snabbt konfigurera ditt första konto i Outlook för att komma igång. Det första kontot kan vara av vilken typ som helst som stöds. Eftersom alla e-postkonton är olika ger anvisningarna nedan allmänna riktlinjer för hur du konfigurerar ett konto när du öppnar Outlook för första gången.

 1. Öppna Outlook. Startskärmen öppnas. Svep åt höger tills du hör "Kom igång, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Du hör: ”Lägg till konto.” Fokus är i textfältet för e-postadress. Skärmtangentbordet visas. Ange e-postadressen för det konto som du vill lägga till.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Fortsätt, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Beroende på vilket konto du lägger till kan du behöva ange ditt lösenord eller godkänna din e-postleverantörs användningsvillkor innan du kan fortsätta. Svep åt vänster eller höger för att bläddra genom dialogrutor och gå till knappar. Du kan behöva dubbeltrycka på skärmen för att aktivera skärmtangentbordet och ange ditt lösenord.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Inloggning, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Outlook, kontot har lagts till.”

 6. Gå till inkorgen för det primära kontot, svep åt höger tills du hör ”Hoppa över, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till ett ytterligare e-postkonto

Du kan enkelt lägga till fler e-postkonton efter den ursprungliga e-postkonfigurationen. Det andra kontot kan vara av vilken typ som helst som stöds. Eftersom alla e-postkonton är olika ger anvisningarna nedan allmänna riktlinjer för hur du konfigurerar ett ytterligare e-postkonto.

 1. I inkorgen sveper du åt höger tills du hör ”Inställningar” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till konto” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till ett e-postkonto, två objekt i listan” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Fokus är i textfältet för e-postadress. Skärmtangentbordet visas. Ange e-postadressen för det konto som du vill lägga till.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Fortsätt, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Beroende på vilket konto du lägger till kan du behöva ange ditt lösenord eller godkänna din e-postleverantörs användningsvillkor innan du kan fortsätta. Svep åt vänster eller höger för att bläddra genom dialogrutor och gå till knappar. Du kan behöva dubbeltrycka på skärmen för att aktivera skärmtangentbordet och ange ditt lösenord.

 7. Svep åt höger tills du hör ”Inloggning, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till menyn Inställningar.

Ange ett standard konto för e-post

Om du har lagt till flera e-postkonton i Outlook kan du ange det du vill använda som standard konto. Dina utgående e-postmeddelanden skickas med standard kontot.

 1. I meddelande listan sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Inställningar" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "ändra standard för skickat från e-post", följt av namnet på det aktuella standard kontot. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. En lista med de e-postkonton som läggs till i Outlook öppnas. Svep åt vänster eller höger tills du hör det konto du vill använda och dubbel tryck sedan på skärmen. Standard kontot ändras och fokus återgår till fönstret Inställningar .

Lägga till ett fillagringskonto

Du kan lägga till ett lagringskonto som OneDrive, OneDrive för företag, Dropbox eller Box till Outlook. Filer från lagringskontot visas i listan Filer i Outlook, och du kan komma åt dem direkt från Outlook.

 1. I inkorgen sveper du åt höger tills du hör ”Inställningar” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till konto” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till ett lagringskonto” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Välj kontotyp.”

 4. Svep åt höger tills du hör den kontotyp du vill ha, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Kontots inloggningsfönster öppnas. Skriv in användarnamnet för kontot. Du kan behöva ange lösenordet i ett annat fönster. Svep åt vänster eller höger för att bläddra genom dialogrutor och gå till knappar. Du kan behöva dubbeltrycka på skärmen för att aktivera skärmtangentbordet och ange ditt lösenord.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Inloggning, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till menyn Inställningar.

 7. Om du vill gå till ditt lagringskonto från Outlook går du till inkorgen och sveper åt höger tills du hör ”Markerat, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd tangent bordet och skärm läsaren för att konfigurera ditt konto i Outlook Web App. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Du kan logga in på följande Microsoft-konton: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com och MSN.com.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

Logga in i Outlook

Om du loggar in med ett Outlook.com-, Hotmail-, Live- eller MSN-konto gör du så här:

 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan för Outlook.com.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "logga in" och tryck sedan på RETUR. Fokus flyttas till textrutan E-post, telefon eller Skype.

 3. Skriv din e-postadress, ditt telefonnummer eller Skype-namn och tryck på RETUR. En ny sida öppnas och fokus flyttas till textfältet för lösen ord och du hör: "lösen ord".

 4. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

 5. Outlook öppnas med fokus i meddelandelistan från din inkorg.

Om du loggar in på ditt arbets- eller skolkonto i Office 365 gör du så här:

 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan för Office 365.

 2. Gör något av följande:

  • Om du loggar in för första gången skriver du e-postadressen och trycker sedan på Tabb.

  • Om du tidigare har loggat in på ett konto och vill logga in på det nu, trycker du på Tabb tills du hör kontot och trycker sedan på Retur.

  • Logga in på ett nytt konto genom att trycka på tabbtangenten tills du hör: "Använd ett annat konto, länk" och tryck sedan på RETUR. Fokus flyttas till textfältet för e-post och anger sedan e-postadressen och trycker på TABB-tangenten.

 3. Om det behövs flyttas fokus till textfältet för lösenord. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

 4. Ditt Office 365 öppnas. Gå till Outlook Web App, tryck på TABB-tangenten tills du hör "gå till e-postmeddelandet, länk" och tryck sedan på RETUR.

 5. Outlook öppnas i ett nytt fönster med fokus på meddelandelistan i din inkorg.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×