Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Word med tangentbordet och en skärmläsare för att ändra textjusteringen i dina dokument. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig hur du snabbt vill centrera text, justera den på den högra eller vänstra marginalen eller marginaljustera det om du vill justera avståndet mellan ord i ett stycke så att vänster och höger kant är jämnt. Du får också lära dig hur du kan anpassa en sida lodrätt.

Hur justeringen beskrivs i Word dokument kan variera beroende på Skärmläsaren. Du kan behöva justera hur inställningarna för Skärmläsaren. Till exempel om du vill höra en beskrivning av textjustering i JAWS trycker du på Insert + F. I Skärmläsaren, trycker du på Skärmläsaren tangenten + 0. Mer information finns i dokumentationen om din skärmläsare för.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Vänsterjustera text

 1. Placera insättningspunkten någonstans i stycket, dokument eller tabellen som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl + L.

Högerjustera text

 1. Placera insättningspunkten någonstans i stycket, dokument eller tabellen som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl + R.

Centrera text

 1. Placera insättningspunkten någonstans i stycket, dokument eller tabellen som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl + E.

Justera text

Obs!: Justerad text kan vara svårt att läsa för personer som har funktionshinder läsa, till exempel dyslexi. Och göra dina dokument så lättillgängliga som möjligt, väljer en annan justering format.

 1. Placera insättningspunkten någonstans i stycket, dokument eller tabellen som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl + J.

Justera en sida lodrätt

Du kan justera en sida lodrätt, till exempel om du vill skapa ett försättsblad. Lodrät justering placerar den markerade texten i förhållande till topp- och bottenmarginaler.

 1. Placera insättningspunkten var som helst i texten som du vill justera lodrätt.

 2. Om du vill öppna dialogrutan Utskriftsformat, tryck på Alt + P, S, P.

 3. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör den markerade fliken, till exempel, ”markerad, fliken Marginaler”.

 4. Tryck på HÖGERPIL tills du hör: ”markerad, fliken Layout”.

 5. Tryck på Alt + V. Fokus flyttas till alternativlistan för Lodrät justering.

 6. Tryck på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda och tryck på RETUR.

 7. Tryck på RETUR om du vill använda lodrätt i dokumentet.

Anpassa styckejustering

Om du vill justera texten för en viss plats kan du snabbt göra styckeindrag från vänster eller höger marginal på sidan.

Indrag från den vänstra marginalen

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke som du vill göra indrag för.

 2. Tryck på Alt+P och sedan på I, L.

 3. I området Indrag i rutan Vänster skriver du ett tal i tum eller använder piltangenterna för att välja i steg om 1/10 tum.

  Obs!: Om du vill ange en annan enhet än tum skriver du ett tal följt av måttenheten, till exempel 12 pt för 12 punkter, 1 cm för 1 centimeter eller 15 px för 15 bildpunkter.

 4. Tryck på RETUR för att tillämpa ändringarna.

Indrag från den högra marginalen

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke som du vill göra indrag för.

 2. Tryck på Alt+P och sedan på I, R.

 3. I området Indrag i rutan Höger skriver du ett tal i tum eller använder piltangenterna för att välja i steg om 1/10 tum.

  Obs!: Om du vill ange en annan enhet än tum skriver du ett tal följt av måttenheten, till exempel 12 pt för 12 punkter, 1 cm för 1 centimeter eller 15 px för 15 bildpunkter.

 4. Tryck på RETUR för att tillämpa ändringarna.

Justera text med Berätta

Om du inte känner till kortkommandot eller vill få information om fler alternativ kan du prova att använda rutan Berätta vad du vill göra.

 1. Placera insättningspunkten någonstans i stycket, dokument eller tabellen som du vill justera.

 2. Tryck på Alt+Q för att gå till rutan Berätta vad du vill göra.

 3. Skriv ett nyckelord eller en fras relaterat till uppgiften och tryck sedan på nedåtpilen och välja bland sökresultaten. Skriv till exempel Justera text för relaterade åtgärder, till exempel knappen Högerjustera. Vissa resultat kanske undermenyer med fler alternativ.

 4. Tryck på RETUR om du vill välja ett alternativ.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för Mac med tangentbord och VoiceOver i Mac OS inbyggda skärmläsare för att ändra textjusteringen. Word för Mac vanligtvis justerar text vågrätt på den vänstra marginalen och lämnar kvar den högra marginalen ojämn. Du kan centrera text, justera mot den högra eller vänstra marginalen eller marginaljustera det om du vill justera avståndet mellan ord i ett stycke så att vänster och höger kant blir ännu. Du kan också justera en sida lodrätt.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ändra vågrät justering för text

Justeringen avgör utseendet och orienteringen för styckets kanter: vänsterjusterad text, högerjusterad text, centrerad text eller justerad text. Du kan snabbt formatera stycken i dokumentet till önskad justering.

 1. Markera de stycken du vill justera i dokumentet.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Om du vill navigera till menyn Justering trycker du på Ctrl+ Alt+höger piltangent. Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Om du vill bläddra till ett alternativ i menyn Justering trycker du på Ctrl+ Alt+uppåt- eller nedåtpiltangenten. Du hör alternativen när du flyttar runt.

  Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Varning!: Justerad text kan vara svårt att läsa för personer som har funktionshinder läsa, till exempel dyslexi. Välj en annan justering om du vill göra dokumentet så lättillgängliga som möjligt.

 4. Tryck på RETUR om du vill återgå till dokumentet.

Justera en sida lodrätt

Du kan justera en sida lodrätt, till exempel om du vill skapa ett försättsblad. Lodrät justering placerar den markerade texten i förhållande till topp- och bottenmarginaler.

 1. Placera insättningspunkten var som helst i texten som du vill justera lodrätt.

 2. Tryck på CTRL + ALT + M. Fokus flyttas till Apple menyrad. Tryck på TABB tills du hör ”Format” och tryck sedan på blanksteg.

 3. Tryck på CTRL + ALT + NEDPIL piltangent tills du hör ”dokument” och tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”marginaler, fliken”.

 4. Tryck på CTRL + ALT + höger en gång. Du hör: ”fliken Layout”. Tryck på blanksteg om du vill markera.

 5. Tryck på TABB tills du hör: ”lodrät justering”. Den fokuserar på menyn lodrät justering.

 6. Tryck på nedåtpilen tills du hör alternativet och tryck sedan på blanksteg om du vill markera.

 7. Tryck på RETUR om du vill använda lodrätt i dokumentet.

Anpassa styckeindrag

Om du vill göra indrag med ett specifikt nummer kan du lägga till indrag från vänster- eller högermarginalen på sidan.

 1. Markera de stycken du vill göra indrag för i dokumentet.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas.

 3. Använd alternativen i gruppen Indrag och gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett indrag till vänster trycker du på CTRL + ALT + höger piltangent tills du hör: ”före text”.

  • Tryck på CTRL + ALT + höger piltangent om du vill lägga till ett indrag till höger tills du hör: ”efter text”.

  Om du vill ange indragsstorleken anger du en siffra i tum eller användet uppåt- eller nedåtpiltangenterna för att justera indraget i steg om 1/10 tum. Indragsstorleken meddelas.

 4. Tillämpa ändringarna och återgå till dokumentet genom att trycka på RETUR.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för iOS med tangentbord och TalkBack, inbyggda Android Skärmläsaren, för att ändra textjusteringen. Word för iOS vanligtvis justerar text vågrätt på den vänstra marginalen och lämnar kvar den högra marginalen ojämn. Du kan centrera text, justera mot den högra eller vänstra marginalen eller marginaljustera det om du vill justera avståndet mellan ord i ett stycke så att vänster och höger kant blir ännu. Växla till den fullständiga skrivbordsversionen av Word om du vill justera en sida lodrätt, till exempel om du vill skapa ett försättsblad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ändra vågrät justering för text

Justering bestämmer utseende och orientering av kanter styckets: vänsterjusterad, högerjusterad, centrerad eller justerad text. Du kan snabbt formatera stycken i dokumentet för att använda den justering du vill använda.

 1. När du redigerar dokumentet drar du fingret runt skrivfältet tills VoiceOver läser raden i stycket där du vill ändra justering. Dubbelknacka på skärmen för att flytta markören det.

 2. Om det behövs kan du stänga tangentbordet och gå till menyfliksområdet, Svep åt vänster tills du hör ”visa menyfliksområdet, knapp”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken Start”.

 3. Gör något av följande på fliken Start:

  • Om du vill justera texten till vänster, Svep åt höger tills du hör ”vänster, justeringsknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill justera text till höger, Svep åt höger tills du hör ”höger, justeringsknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill centrera texten, Svep åt höger tills du hör ”Centrera text, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill justera text, Svep åt höger tills du hör ”marginaljustera text, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

   Obs!: Den markerade justeringen meddelas som ”markerade < justering > knappen”.

   Obs!: Justerad text kan vara svårt att läsa för personer som har funktionshinder läsa, till exempel dyslexi. Välj en annan justering om du vill göra dokumentet så lättillgängliga som möjligt.

 4. Svep åt vänster om du vill stänga i menyfliksområdet och växla till tangentbordet tills du hör ”Dölj menyfliksområdet, knapp”, och dubbelknacka på skärmen.

Anpassa styckeindrag

Du kan lägga till indrag från de högra eller vänstra marginalen på sidan.

 1. När du redigerar dokumentet drar du fingret runt skrivfältet tills VoiceOver läser raden i stycket där du vill ändra justering. Dubbelknacka på skärmen för att flytta markören det.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett indrag till vänster, Svep åt höger tills du hör ”Minska indrag position, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

  • Om du vill lägga till ett indrag till höger, Svep åt höger tills du hör ”Öka indrag position, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. När du har valt ett alternativ läggs indraget i stycket.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för Android med tangentbord och TalkBack, inbyggda Android Skärmläsaren, för att ändra textjusteringen. Word för Android vanligtvis justerar text vågrätt på den vänstra marginalen och lämnar kvar den högra marginalen ojämn. Du kan centrera text, justera mot den högra eller vänstra marginalen eller marginaljustera det om du vill justera avståndet mellan ord i ett stycke så att vänster och höger kant blir ännu.  Växla till den fullständiga skrivbordsversionen av Word om du vill justera en sida lodrätt, till exempel om du vill skapa ett försättsblad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ändra vågrät justering för text

Justering bestämmer utseende och orientering av kanter styckets: vänsterjusterad, högerjusterad, centrerad eller justerad text. Du kan snabbt formatera stycken i dokumentet för att använda den justering du vill använda.

 1. När du redigerar dokumentet drar du fingret runt skrivfältet tills TalkBack läser raden i stycket där du vill ändra justering. Dubbelknacka på skärmen för att flytta markören det.

 2. Om det behövs, om du vill stänga tangentbordet och gå till fliken Start, Svep åt höger tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: ”fliken menyn Start markerat”.

 3. Gör något av följande på fliken Start:

  • Att justera texten till vänster, Svep åt höger tills du hör ”Justera vänster, byta” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Att justera texten till höger, Svep åt höger tills du hör ”justera höger, byta” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill centrera texten, Svep åt höger tills du hör ”Center, bytet”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill justera text, Svep åt höger tills du hör ”Marginaljustera, bytet”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Den markerade justeringen meddelas som ”markerad < justering > Växla”.

  Obs!: Justerad text kan vara svårt att läsa för personer som har funktionshinder läsa, till exempel dyslexi. Välj en annan justering om du vill göra dokumentet så lättillgängliga som möjligt.

 4. Om du vill stänga i menyfliksområdet och växla till tangentbordet, Svep åt höger tills du hör ”markerad, fler alternativ, bytet”, och dubbelknacka på skärmen.

Anpassa styckeindrag

Du kan lägga till indrag från de högra eller vänstra marginalen på sidan.

 1. När du redigerar dokumentet drar du fingret runt skrivfältet tills TalkBack läser raden i stycket där du vill ändra indraget. Dubbelknacka på skärmen för att flytta markören det.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett indrag till vänster, Svep åt höger tills du hör ”Minska indrag, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

  • Om du vill lägga till ett indrag till höger, Svep åt höger tills du hör ”Öka indrag, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. När du har valt ett alternativ läggs indraget i stycket.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använd Word Mobile med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som för att ändra textjustering i dina dokument. Horisontellt Centrera text eller justera den på den högra eller vänstra marginalen eller Marginaljustera om du vill justera avståndet mellan ord i ett stycke så att vänster och höger kant blir ännu. Växla till den fullständiga skrivbordsversionen av Word om du vill justera en sida lodrätt, till exempel om du vill skapa ett försättsblad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ändra textjusteringen

 1. Placera insättningspunkten någonstans i stycket, dokument eller tabellen som du vill justera.

 2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”fler alternativ, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill justera texten till vänster, Svep åt höger tills du hör ”inaktivera, justera vänster” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • För att justera texten åt höger, Svep åt höger tills du hör ”inaktivera, justera höger” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill centrera texten, Svep åt höger tills du hör ”inaktivera, knappen Centrera över kolumner” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Justera text

Obs!: Justerad text kan vara svårt att läsa för personer som har funktionshinder läsa, till exempel dyslexi. Och göra dina dokument så lättillgängliga som möjligt, väljer en annan justering format.

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke som du vill justera.

 2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”fler alternativ, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”inaktivera, justera, knappen”, och sedan dubbelklicka på skärmen för att justera stycket.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använd Word Online med tangentbordet och en skärmläsare för att ändra vågrät textjustering i dina dokument. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig hur du snabbt vill centrera text, justera den på den högra eller vänstra marginalen eller marginaljustera det om du vill justera avståndet mellan ord i ett stycke så att vänster och höger kant blir ännu. Växla till den fullständiga skrivbordsversionen av Word om du vill justera en sida lodrätt, till exempel om du vill skapa ett försättsblad.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Word Online.

I det här avsnittet

Ändra textjusteringen

 1. Placera insättningspunkten någonstans i stycket, dokument eller tabellen som du vill justera.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill justera text åt vänster, trycker du på Ctrl + L.

  • Tryck på Ctrl + R om du vill högerjustera text.

  • Om du vill centrera texten trycker du på Ctrl + E.

Justera text

Obs!: Justerad text kan vara mycket svår för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi. Om du vill göra dokumentet så tillgängligt som möjligt bör du välja en annan justering.

 1. Placera infogningspunkten någonstans i det stycke som du vill marginaljustera.

 2. Tryck på Ctrl + J för att justera texten så att vänster och höger kant är jämnt.

Anpassa styckejustering

Om du vill justera texten för en viss plats kan du snabbt göra styckeindrag från vänster eller höger marginal på sidan.

Indrag från den vänstra marginalen

 1. Placera infogningspunkten någonstans i det stycke som du vill dra in.

 2. Tryck på Alt + Windows-tangenten och tryck sedan på P, jag L. Fokus ändras till den vänstra rutan i området indrag.

 3. Ange ett tal i tum och tryck på RETUR, eller Använd upp- och nedpilarna för att ändra indraget i så stora intervall av 1/10 tum.

  Obs!: Om du vill ange indraget i centimeter, skriver du ett tal följt av ”cm”.

Indrag från den högra marginalen

 1. Placera infogningspunkten någonstans i det stycke som du vill dra in.

 2. Tryck på Alt + Windows-tangenten och tryck sedan på P, jag R. Fokus ändras till rutan till höger i området indrag.

 3. Ange ett tal i tum och tryck på RETUR, eller Använd upp- och nedpilarna för att ändra indraget i så stora intervall av 1/10 tum.

  Obs!: Om du vill ange indraget i centimeter, skriver du ett tal följt av ”cm”.

Justera text med Berätta

När du inte känner till kortkommandot eller vill du veta om fler alternativ kan du använda rutan Berätta vad du vill göra.

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke som du vill justera.

 2. Tryck på Alt + Windows-tangenten om du vill flytta till rutan Berätta vad du vill göra, och tryck sedan på Q.

 3. Skriv ett nyckelord eller en fras relaterat till uppgiften och tryck på nedåtpilen för att bläddra bland sökresultaten. Skriv till exempel ”justera text” för relaterade åtgärder, till exempel knappen Högerjustera. Vissa resultat kanske undermenyer med fler alternativ.

 4. Välj mellan sökresultat med upp och ned piltangenterna och välj ett alternativ genom att trycka på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×