Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word 2016

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word 2016

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att ändra justering av text i dokument. Du kan snabbt centrera texten, justera den mot högermarginalen eller vänstermarginalen eller justera avståndet mellan orden i ett stycke så att vänster och höger kant blir jämna.

Hur justeringar beskrivs i Word 2016-dokument kan variera beroende på skärmläsaren. Du kan behöva justera inställningarna för utförlighet i skärmläsaren. Om du till exempel vill höra en beskrivning av textjustering i JAWS trycker du på Insert+F. I Skärmläsaren trycker du på Caps Lock+0. Mer information finns i dokumentationen till skärmläsaren.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Vänsterjustera text

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl+L. Eller tryck på Alt+H och sedan A, L.

Högerjustera text

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl + R. Eller tryck på Alt + H och sedan A, R.

Centrera text

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl + E. Eller tryck på Alt + H och tryck sedan på A, C.

Justera text

Varning!: Marginaljusterad text kan vara mycket svår för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi. Om du vill göra dokumentet så tillgängligt som möjligt bör du välja en annan justering.

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl + J.

Anpassa styckejustering

Om du vill justera texten för en viss plats kan du snabbt göra styckeindrag från vänster eller höger marginal på sidan.

Indrag från den vänstra marginalen

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke som du vill göra indrag för.

 2. Tryck på Alt+P och sedan på I, L.

 3. I området Indrag i rutan Vänster skriver du ett tal i tum eller använder piltangenterna för att välja i steg om 1/10 tum.

  Obs!: Om du vill ange en annan enhet än tum skriver du ett tal följt av måttenheten, till exempel 12 pt för 12 punkter, 1 cm för 1 centimeter eller 15 px för 15 bildpunkter.

 4. Tryck på RETUR för att tillämpa ändringarna.

Om du vill justera texten för en viss plats kan du snabbt göra styckeindrag från vänster eller höger marginal på sidan.

Indrag från den högra marginalen

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke som du vill göra indrag för.

 2. Tryck på Alt+P och sedan på I, R.

 3. I området Indrag i rutan Höger skriver du ett tal i tum eller använder piltangenterna för att välja i steg om 1/10 tum.

  Obs!: Om du vill ange en annan enhet än tum skriver du ett tal följt av måttenheten, till exempel 12 pt för 12 punkter, 1 cm för 1 centimeter eller 15 px för 15 bildpunkter.

 4. Tryck på RETUR för att tillämpa ändringarna.

Justera text med Berätta

Om du inte känner till kortkommandot eller vill få information om fler alternativ kan du prova att använda rutan Berätta vad du vill göra.

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke som du vill justera.

 2. Tryck på Alt+Q för att gå till rutan Berätta vad du vill göra.

 3. Skriv ett nyckelord eller en fras som är relaterad till uppgiften och tryck på nedåtpilen för att välja bland sökresultaten. Skriv till exempel justera text för relaterade åtgärder som exempelvis knappen Högerjustera. Vissa resultat kan vara undermenyer med fler alternativ.

 4. Tryck på RETUR om du vill välja ett alternativ.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till eller redigera text i ett dokument i Word 2016

Använda en skärmläsare för att ange styckeavstånd och indrag i Word 2016

Kortkommandon i Microsoft Word 2016 för Windows

Komma igång med en skärmläsare i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS, för att ända textjusteringen. Vanligtvis justerar Word för Mac texten vågrätt mot den vänstra marginalen medan högermarginalen lämnas ojämn. Du kan emellertid använda tangentbordet och en skärmläsare för att ändra den normala justeringen. Du kan centrera texten, justera den mot högermarginalen eller vänstermarginalen eller justera avståndet mellan orden i ett stycke så att vänster och höger kant blir jämna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ändra vågrät justering för text

Justeringen avgör utseendet och orienteringen för styckets kanter: vänsterjusterad text, högerjusterad text, centrerad text eller justerad text. Du kan snabbt formatera stycken i dokumentet till önskad justering.

 1. Markera de stycken du vill justera i dokumentet.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Om du vill navigera till menyn Justering trycker du på Ctrl+ Alt+höger piltangent. Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Om du vill bläddra till ett alternativ i menyn Justering trycker du på Ctrl+ Alt+uppåt- eller nedåtpiltangenten. Du hör alternativen när du flyttar runt.

  I följande tabell sammanfattas de alternativ du kan använda för att formatera styckejustering.

  Om du vill

  Välj

  Vänsterjustera texten

  Vänster

  Högerjustera texten

  Höger

  Centrera texten

  Centrerat

  Justera texten

  Justerad

  Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Varning!: Justerad text kan vara mycket svår för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi. Om du vill göra dokumentet så tillgängligt som möjligt bör du välja en annan justering.

 4. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Anpassa styckeindrag

Om du vill göra indrag med ett specifikt nummer kan du lägga till indrag från vänster- eller högermarginalen på sidan.

 1. Markera de stycken du vill göra indrag för i dokumentet.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas.

 3. Använd alternativen i gruppen Indrag och gör något av följande:

  • Om du vill göra indrag till vänster trycker du på Ctrl+Alt+höger piltangent tills du hör: "Före text."

  • Om du vill göra indrag till höger trycker du på Ctrl+Alt+höger piltangent tills du hör: "Efter text."

  Om du vill ange indragsstorleken anger du en siffra i tum eller användet uppåt- eller nedåtpiltangenterna för att justera indraget i steg om 1/10 tum. Indragsstorleken meddelas.

 4. Tryck på Retur om du vill använda ändringarna och gå tillbaka till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×