Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Outlook

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Ändra justeringen av din meddelandetext i Outlook med hjälp av tangentbordet och skärmen reader. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig hur du snabbt vill centrera text, justera den högra eller vänstra eller Marginaljustera om du vill justera med båda marginalerna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Justera text

Justeringen avgör utseendet och orienteringen för styckets kanter: vänsterjusterad text, högerjusterad text, centrerad text eller justerad text.

 1. Placera fokus var som helst i det stycke som du vill justera när du skriver ett e-postmeddelande.

 2. Välj alternativet för justering:

  • Om du vill justera texten till vänster trycker du på Alt+H och trycker sedan på A, L.

  • Om du vill justera texten till höger trycker du på Alt+H och trycker sedan på A, R.

  • Om du vill centrera texten trycker du på Alt+H och trycker sedan på A, C.

  • Om du vill marginaljustera texten trycker du på Alt+H och trycker sedan på A, J.

  Obs!: Marginaljusterad text kan vara mycket svår att läsa för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi. Överväg därför andra justeringsalternativ.

Anpassa styckejustering

Du kan lägga till indrag i stycken från vänster eller höger marginal på sidan.

 1. Markera de stycken du vill göra indrag för när du skriver ett meddelande.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill göra ett indrag till vänster trycker du på Alt+H och trycker sedan på A, O.

  • Om du vill göra ett indrag till höger trycker du på Alt+H och trycker sedan på A, I.

Tips: Du kan också använda styckeformatering alternativ till, till exempel ändra avståndet mellan textrader eller mellan stycken i Outlook. Om du vill veta mer om rad- och styckeavstånd kan referera till använder en skärmläsare om du vill ändra indrag och avståndsalternativ i Outlook.

Justera text med Berätta

Om du inte känner till kortkommandot eller vill få information om fler alternativ kan du prova att använda rutan Berätta vad du vill göra.

 1. Placera fokus var som helst i det stycke som du vill justera.

 2. Tryck på Alt+Q för att gå till rutan Berätta vad du vill göra.

 3. Skriv ett nyckelord eller en fras som är relaterad till uppgiften och tryck på nedåtpilen för att välja bland sökresultaten. Skriv till exempel justera text för relaterade åtgärder som exempelvis knappen Högerjustera.

 4. Tryck på RETUR om du vill välja ett alternativ.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att ändra indrag och avstånd i Outlook

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook 2016 för Mac med ditt tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att ändra justering av text och stycken. Du kan centrera texten, justera den mot högermarginalen eller vänstermarginalen eller justera avståndet mellan orden i ett stycke så att vänster och höger kant blir jämna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Justera text

Justeringen avgör utseendet och orienteringen för styckets kanter: vänsterjusterad text, högerjusterad text, centrerad text eller justerad text.

 1. Markera de stycken du vill göra justera när du skriver ett e-postmeddelande.

  Tips: Markera ett textstycke genom att hålla ned Skift och tryck på piltangenterna för att flytta markören.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+M. Du hör: "Menyraden Apple."

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Format” och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör: ”Undermenyn Justering”.

 4. Tryck på HÖGERPIL. Du hör: ”justering undermeny”.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör alternativet du vill ha.

  Obs!: Marginaljusterad text kan vara mycket svår att läsa för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi.

  Tips: Du kan även använda kortkommandon för att snabbt justera den markerade texten till höger, till vänster eller centrera texten:

  • Om du vill vänsterjustera texten trycker du på Kommando+vänster klammerparentes ({).

  • Om du vill högerjustera texten trycker du på Kommando+höger klammerparentes (}).

  • Om du vill centrera texten trycker du på Kommando+vertikalstreck (|).

Anpassa styckejustering

Du kan lägga till indrag i stycken från vänster eller höger marginal på sidan.

 1. Markera de stycken du vill göra indrag för när du skriver ett meddelande.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till indrag till vänster trycker du på Kommando+höger klammerparentes (]).

  • Om du vill lägga till indrag till höger trycker du på Kommando+vänster klammerparentes ([).

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som för att ändra text och stycke justering. Du kan centrera text, eller justera mot den högra eller vänstra Marginaljustera det om du vill justera avståndet mellan ord i ett stycke så att vänster och höger kant blir ännu.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Justera text

Justeringen avgör utseendet och orienteringen för styckets kanter: vänsterjusterad text, högerjusterad text, centrerad text eller justerad text.

 1. Markera de stycken du vill göra justera när du skriver ett e-postmeddelande.

  Tips: Om du vill markera ett stycke i meddelandets brödtext, Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör ”stycken”, Svep åt vänster eller höger för att bläddra till stycket som du vill markera och sedan trippelklickar på skärmen. När du har valt stycket, Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: ”objekt”.

 2. Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen fler alternativ, knappen Minimera, dubbeltryck för att utöka”. Dubbelklicka på skärmen. Fler alternativ-menyn expanderas. Du hör: ”ignorera, knappen”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Format” och dubbeltryck sedan på skärmen. Format-menyn öppnas.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill justera texten till vänster, Svep åt höger tills du hör ”vänstra justeringsknappen” och dubbelknacka på skärmen.

  • Om du vill justera text till höger, Svep åt höger tills du hör ”rätt justeringsknappen” och dubbelknacka på skärmen.

  • Att centrera text, Svep åt höger tills du hör ”knappen Centrera” och dubbelknacka på skärmen.

  • Att justera text, Svep åt höger tills du hör ”knappen Justera” och dubbelknacka på skärmen.

  Obs!: I menyn Format om du hör ”på” följt av önskat justeringsalternativ som redan är markerat.

  Obs!: Marginaljusterad text kan vara mycket svår att läsa för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi.

Anpassa styckejustering

Du kan lägga till indrag i punkterna från den högra eller vänstra marginalen på sidan.

 1. Markera de stycken du vill göra indrag för när du skriver ett meddelande.

 2. Svep höger med ett finger tills du hör: ”knappen fler alternativ, knappen Minimera, dubbeltryck för att utöka”. Dubbelklicka på skärmen. Fler alternativ-menyn expanderas. Du hör: ”ignorera, knappen”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Format” och dubbeltryck sedan på skärmen. Format-menyn öppnas.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till indrag till vänster, Svep åt höger tills du hör ”knappen Minska indrag” och dubbelknacka på skärmen.

  • Svep åt höger tills du hör ”knappen Öka indrag” och dubbelknacka på skärmen genom att lägga till indrag till höger.

Tips: Du kan också använda styckeformatering alternativ till, till exempel ändra avståndet mellan textrader eller mellan stycken i Outlook. Om du vill veta mer om rad- och styckeavstånd kan referera till använder en skärmläsare om du vill ändra indrag och avståndsalternativ i Outlook.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att ändra indrag och avstånd i Outlook

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda Outlook Web App med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som för att ändra text och stycke justering. Du kan centrera text eller justera den åt höger eller vänster när du skriver ett meddelande med e-post.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

I det här avsnittet

Justera text

Justering bestämmer utseende och orientering av kanter styckets: vänsterjusterad, högerjusterad eller centrerad text.

 1. Markera de stycken du vill göra justera när du skriver ett e-postmeddelande.

 2. Tryck på TABB tills du hör: ”Format, <selected option>”.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill justera texten till vänster, tryck på höger eller vänster tills du hör ”knappen Vänsterjustera” och tryck på blanksteg.

  • Om du vill justera text till höger, tryck på höger eller vänster tills du hör ”knappen Högerjustera” och tryck på blanksteg.

  • Om du vill centrera texten, tryck på höger eller vänster tills du hör ”knappen Centrera” och tryck på blanksteg.

 4. När du har valt ett justeringsalternativ fokus till e-postmeddelandet.

Anpassa styckejustering

Du kan lägga till indrag i punkterna från den högra eller vänstra marginalen på sidan.

 1. Markera de stycken du vill göra indrag för när du skriver ett meddelande.

 2. Tryck på TABB tills du hör: ”Format, <selected option>”.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till indrag till vänster, tryck på höger eller vänster tills du hör ”Decease indrag knappen” och tryck på blanksteg.

  • Om du vill lägga till indrag till höger, tryck på höger eller vänster tills du hör ”knappen Öka indrag” och tryck på blanksteg.

 4. Fokus flyttas till e-postmeddelandet.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×