Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder i PowerPoint för Mac

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder i PowerPoint för Mac

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att lägga till bilder i presentationen. Därefter kan du redigera bilderna, till exempel beskära dem till figurer eller ändra proportionerna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint

 1. Gå till listan Program genom att trycka på Skift+Kommando+A i Finder.

 2. Skriv M för att gå direkt till de program som börjar med ”M”.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: ”Microsoft PowerPoint-programmet.”

 4. Öppna PowerPoint 2016 för Mac genom att trycka på Kommando+nedpil.

Lägga till onlinebilder eller ClipArt i presentationer

Med PowerPoint 2016 för Mac går det för närvarande inte att söka efter och infoga ClipArt eller bilder från andra onlinekällor direkt från PowerPoint. Du kan dock fortfarande lägga till ClipArt och onlinebilder i PowerPoint-presentationen genom att söka efter önskat foto online, spara en lokal kopia av det och sedan infoga den kopia som du sparat i PowerPoint.

Spara en bild från Internet

Obs!: Du kan navigera på webbsidor med bara piltangenterna om du aktiverar Snabbnavigering. Du aktiverar och inaktiverar Snabbnavigering genom att trycka på vänster- och högerpilen samtidigt. Mer information om hur du navigerar på webbsidor med Snabbnavigering finns under VoiceOver för Mac: Navigera med hjälp av Snabbnavigering. I den här artikeln förutsätter vi att du har Snabbnavigering aktiverat.

 1. Gå till www.bing.com i en webbläsare. Fokus flyttas till Bing-sökrutan.

 2. I rutan Sök anger du ett sökord för den typ av bild du letar efter och trycker på Retur.

 3. Om du vill filtrera sökresultatet till endast bilder går du till fliken Bilder i sökresultatet för Bing. Tryck på Retur för att välja den.

  Obs!: Med filtret Licens kan du filtrera sökresultatet till endast Alla Creative Commons (läs mer här) eller välja att visa alla bilder. Om du väljer Alla utökas sökresultatet och alla Bing-bilder visas. Du ansvarar för att respektera rättigheterna gällande andras egendom, inklusive copyright. Mer information om licensalternativen finns i Filtrera bilder efter licenstyp. Välj ett licensalternativ med upp- eller nedåtpilen och tryck sedan på Retur för att välja det.

 4. Om du vill begränsa sökresultatet till ClipArt (tecknade bilder) lägger du till "clip art" i slutet av sökordet. Du kan också gå till filtret Typ i sökresultatet för Bing-bilderna, trycka på Retur för att välja det och sedan använda nedåtpilen för att gå till Clipart. Tryck på Retur för att välja filtret.

 5. Navigera genom bildresultatet med hjälp av piltangenterna. Du hör: "Länk, bild, bildresultat."

 6. Tryck på Retur för att öppna bilden i fullständig storlek.

 7. Om du vill ladda ned bilden trycker du på Alt+Tabb tills du hör "Länk" följt av filnamn och filnamnstillägg. Tryck på Retur för att välja den. Tryck sedan på Kommando+S.

 8. Dialogrutan Spara öppnas. Markören är placerad i filnamnsfältet. Du väljer plats att spara på genom att trycka på Tabb för att gå till popup-knappen Var och går sedan med piltangenterna för att välja en plats. Spara genom att trycka på Kommando+S.

Lägga till en bild i presentationen

 1. Gå till bildinnehållsområdet i PowerPoint där du vill infoga en bild.

 2. Gå till fliken Infoga genom att trycka på F6 tills du hör ett fliknamn följt av "Du är för närvarande på en flik...i en flikgrupp". Använd höger eller vänster piltangent tills du hör: "Fliken Bild." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Använd nedåtpilen för att gå till menyn Bild om du vill infoga en sparad bild. Tryck sedan på blanksteg för att expandera. Tryck på nedåtpilen för att gå till Bild från fil. Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 4. Dialogrutan Bild från fil öppnas. Om du vill bläddra till den plats där bilden är sparad trycker du på Tabb tills du hör: "Marginallist, tabell." Fokus flyttas till listan över favoritplatser, till exempel Alla mina filer eller Dokument. VoiceOver läser upp platserna medan du flyttar runt.

 5. Tryck på Tabb när du är på rätt plats. Använd sedan upp- eller nedpil för att bläddra till önskad undermapp eller fil. Om du vill öppna en undermapp trycker du på högerpilen.

 6. När rätt fil är markerad och du vill infoga bilden trycker du på Tabb för att gå till knappen Infoga i dialogrutan. För att välja trycker du på blanksteg. Bildobjektet infogas i bilden. Du hör: "Du är för närvarande i ett layoutområde".

Beskära en bild

Du kan ändra form på bilderna i presentationen till specifika figurer eller proportioner.

Beskära efter en specifik form

 1. Markera den bild i presentationen som du vill beskära. Du markerar en bild i bildområdet genom att trycka på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Bild, layoutobjekt."

 2. Gå till fliken Bildformat genom att trycka på F6 flera gånger tills du hör ett fliknamn följt av "Du är för närvarande på en flik...i en flikgrupp". Använd höger eller vänster piltangent tills du hör: "Fliken Bildformat." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Du går till menyn Beskär genom att trycka på Tabb tills du hör: ”Beskär, menyknapp.” Du expanderar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Skift+M.

 4. Om du vill beskära bilden till en specifik form trycker du på nedåtpilen för att gå till undermenyn Beskär efter form. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att expandera undermenyn.

 5. Tryck på nedpilen en gång för att markera en beskärningsform och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland formalternativen. VoiceOver läser upp formbeskrivningarna när du flyttar runt. Du kan välja bland åtta grupper med figurer: Rektanglar, Standardfigurer, Blockpilar, Ekvationsfigurer, Flödesschema, Stjärnor och banderoller, Bildtexter och Åtgärdsknappar.

 6. Tryck på blanksteg. Bilden beskärs till den valda formen.

Beskära efter vissa proportioner

 1. Markera den bild i presentationen som du vill beskära. Du markerar en bild i bildområdet genom att trycka på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Bild, layoutobjekt."

 2. Gå till fliken Bildformat genom att trycka på F6 tills du hör ett fliknamn följt av "Du är för närvarande på en flik...i en flikgrupp". Använd höger eller vänster piltangent tills du hör: "Fliken Bildformat." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Du går till menyn Beskär genom att trycka på Tabb tills du hör: ”Beskär, menyknapp.” Du expanderar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Skift+M.

 4. Om du vill beskära bilden till specifika proportioner trycker du på nedåtpilen för att gå till undermenyn Bredd–höjd-förhållande. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att expandera undermenyn.

 5. Om du vill markera proportioner att beskära efter trycker du på nedåtpilen en gång och använder sedan upp- eller nedpilen för att bläddra bland proportionsalternativen. VoiceOver läser upp proportionerna medan du flyttar runt. Du kan välja bland tre grupper av proportioner: Rektangel, Stående och Liggande.

 6. Tryck på blanksteg. Bilden beskärs efter de valda proportionerna.

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Mer information finns i

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint 2016 för Mac

Grundläggande steg för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten att fungera med hjälpmedel i Office 365

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×