Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Word med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till en tabell i dokumentet. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får också lära dig att utöka en tabell genom att lägga till nya rader eller kolumner och formatera en tabell med de inbyggda tabellformaten.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en tabell genom att ange mått

Du kan ange storleken på en tabell, till exempel antalet kolumner och rader, och deras höjd och bredd. Word Infoga Grundtypen av rutnät tabeller för bruk.

Obs!: Om du vill skapa tabellen mer tillgängliga, och gör det möjligt för skärmläsare att identifiera tabellkolumner korrekt, ge tabellen en rubrikrad.

 1. Välj den plats i dokumentet där du vill infoga den nya tabellen.

 2. Öppna dialogrutan Infoga tabell genom att trycka på Alt + N, T, jag.

 3. Tryck på Alt + C om du vill ange antalet kolumner i tabellen, och sedan anger du hur många kolumner du vill ha.

 4. Tryck på Alt+R om du vill ange antalet rader och skriv sedan antalet rader som du vill använda.

 5. Om du vill använda de här måtten igen trycker du på Alt+S för att markera alternativet Spara måtten för nya tabeller.

 6. Om du vill stänga dialogrutan Infoga tabell, tryck på TABB tills du hör ”OK” och tryck sedan på RETUR. Word lägger tillför tabellen i dokumentet.

 7. Så här konfigurerar du en rubrikrad, gör du följande:

  1. Gå till tabellen i dokumentet och flytta till en cell. Tryck på Alt + J, T för att öppna fliken Tabelldesign.

  2. Tryck på TABB tills du hör ”rubrikrad” och tryck på blanksteg om du vill markera den.

 8. Flytta till tabellen och Skriv din information i cellerna. Du hör vilken kolumn och rad för närvarande är vald och vilka celler som är sidhuvudsceller. Använd piltangenterna för att flytta i tabellen.

Infoga en tabell genom att välja bland fördefinierade format

Om du vill låta Word gör den formatering du markerar du något av dess inbyggda format för tabeller.

 1. Navigera till platsen i dokumentet där du vill infoga den nya tabellen.

 2. Om du vill välja från inbyggda tabellformaten trycker du på Alt + N, T och sedan T att öppna menyn Snabbtabeller.

 3. Använd upp- och nedpilarna för att gå igenom listan över tabellformaten. Tryck på RETUR och välj den tabell som du vill använda.

  Word infogar den valda tabellen i dokumentet och placerar fokus högst upp i tabellen infogade.

 4. Skriv in information i cellerna. Använd piltangenterna för att flytta i tabellen.

Ta bort en tabell

Om en tabell inte längre behövs kan du ta bort den från dokumentet.

 1. Öppna dokumentet och gå till den tabell som du vill ta bort. När fokus är i tabellen hör du en bekräftelse, till exempel "I tabell 1". När fokus flyttas från tabellen hör du att du har lämnat tabellen.

 2. Gå till fliken Tabellayout, trycka på Alt + J, L.

 3. Du kan ta bort hela tabellen genom att trycka på D, T. Tabellen tas bort och fokus återgår till dokumentet.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare för att skapa diagram i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att lägga till en tabell i dokumentet genom att antingen ange dess mått eller genom att välja bland flera fördefinierade tabellformat. Du kan även omvandla befintlig text till en tabell.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en tabell

Du kan ange storleken på en tabell med antal kolumner och rader. Word för Mac infogar sedan en grundläggande rutnät-typ tabell för bruk. Om du vill låta Word för Mac gör den formatering du markerar du något av dess inbyggda format för tabeller.

Obs!: Om du vill skapa tabellen mer tillgängliga, och gör det möjligt för skärmläsare att identifiera tabellkolumner korrekt, konfigurera en rubrikrad.

Ange tabellmått

 1. Placera markören i dokumentet på den plats där du vill infoga den nya tabellen.

 2. Tryck på F6 tills du hör: "Fliken Start är markerad."

 3. Tryck en gång på höger piltangent för att gå till fliken Infoga och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”tabell menyknappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 5. Om du vill ange antalet kolumner i tabellen, trycker på CTRL + Alternativ + Skift + ned piltangent och tryck sedan på CTRL + ALT + höger piltangent tills du hör numret som du vill använda.

 6. Ange antalet rader genom att trycka på CTRL + ALT + NEDPIL piltangent tills du hör numret som du vill använda.

 7. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg om du vill infoga tabellen med den markerade storleken.

  Word för Mac lägger till tabellen i dokumentet och flyttar fokus till den övre vänstra cellen. Word väljs också automatiskt fliken Tabelldesign i verktygsfältet.

 8. Så här kontrollerar du att en rubrikrad har konfigurerats, trycker du på F6 tills du hör: ”tabelldesign valt, med TABB-tangenten”. Tryck på TABB tills du hör: ”rubrikrad markerad, markerar du kryssrutan”. Om Rubrikraden inte är markerat trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 9. Tryck på F6 för att återgå till dokumentet. Om det behövs, Använd uppåt eller nedåt piltangent för att flytta till tabell.

 10. Navigera till den cell du vill genom att trycka på CTRL + ALT + en piltangent i den riktning som du vill flytta. Skriv in information i cellerna. Tryck på TABB för att flytta till nästa cell eller SKIFT + TABB för att flytta till föregående cell. Om du trycker på TABB i den sista cellen, skapas en ny tabellrad.

Formatera en tabell med ett inbyggt format

 1. Skapa en tabell enligt beskrivningen i Ange tabellmått och se till att fokus är någonstans i tabellen.

 2. Tryck på F6 tills du hör ”tabelldesign markerat, TABB”, och tryck på TABB tills du hör: ”tabell rutnät markerad, knappen”.

 3. Om du vill välja bland de inbyggda tabellformaten trycker du på högerpil tills du hör det format du vill använda och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja det.

 4. Tryck på F6 när du vill gå tillbaka till dokumentet.

Lägga till kolumner eller rader i en tabell

Du kan snabbt utöka tabellen genom att lägga till fler rader eller kolumner.

 1. Kontrollera att fokus är någonstans i tabellen och använd sedan Ctrl+Alt+piltangenterna för att navigera i tabellen till den plats där du vill lägga till en ny rad eller kolumn.

 2. Tryck på F6 tills du hör "Tabelldesign, markerad, flik" och tryck sedan på högerpil tills du hör: ”Layout, flik.”

 3. Du öppnar fliken Layout genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör något av följande:

  • "Infoga ovanför, knapp", då en rad läggs till ovanför den aktuella raden.

  • "Infoga nedanför, knapp", då en rad läggs till nedanför den aktuella raden.

  • ”Infoga till vänster, knapp”, då en kolumn infogas till vänster om den aktuella kolumnen.

  • ”Infoga till höger, knapp”, då en kolumn infogas till höger om den aktuella kolumnen.

 5. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att infoga det markerade objektet i tabellen.

Ta bort en tabell

Om en tabell inte längre behövs kan du ta bort den från dokumentet.

 1. Kontrollera att fokus är någonstans i den tabell som du vill ta bort.

 2. Tryck på F6 tills du hör "Tabelldesign, markerad, flik" eller "Layout, markerad, flik".

  Word kommer ihåg vilken flik du senast använde när du arbetar med tabeller. Om du vill hamna på fliken Tabelldesign, tryck på HÖGERPIL-tangenten en gång och sedan trycka på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna fliken Layout.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”ta bort, menyknappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + blanksteg på fliken Layout.

 4. Tryck på nedpil tills du hör "Ta bort tabell" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Redigera tabellegenskaper

Förutom att använda inbyggda format kan du ändra tabellegenskaper individuellt. Du kan till exempel definiera textjustering, radhöjd, kolumnbredd eller skriva alternativ text för att göra tabellen mer tillgänglig för skärmläsare.

 1. Kontrollera att fokus är någonstans i den tabell som du vill redigera.

 2. Tryck på F6 tills du hör "Tabelldesign, markerad, flik" eller "Layout, markerad, flik".

  Word kommer ihåg vilken flik du senast använde när du arbetar med tabeller. Om du vill hamna på fliken Tabelldesign, tryck på HÖGERPIL-tangenten en gång och sedan trycka på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna fliken Layout.

 3. På fliken Layout och tryck på TABB tills du hör ”egenskaper, knappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 4. Menyn Tabellegenskaper har fem flikar:

  • Tabell

  • Rad

  • Kolumn

  • Cell

  • Alternativtext

  Du kan använda höger och vänster piltangent för att gå till önskad flik och sedan trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna fliken.

 5. Tryck på TABB för att bläddra bland alternativen på fliken markerade VoiceOver får du veta hur du kommer åt varje alternativ. På fliken tabell kan du definiera textjustering i hela tabellen.

 6. Tryck på TABB tills du hör namnet på den aktuella fliken igen och Använd höger och vänster piltangenterna för att söka efter på fliken och tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill växla till en annan flik.

 7. Tryck på TABB tills du hör ”OK, standard, knappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill stänga menyn Tabellegenskaper. Om du inte ändrade några inställningar eller om du inte vill spara dina ändringar trycker du på Esc för att stänga menyn.

  Fokus återgår till knappen Egenskaper.

 8. Tryck på F6 när du vill gå tillbaka till dokumentet.

Omvandla text till en tabell

Du kan skapa en tabell genom att konvertera normal text till en tabell. Du kanske till exempel text som har en tabell i ett annat program, men har tappat formateringen när texten har kopierats till Word för Mac.

 1. Markera den text som du vill omvandla.

  Obs!: För bästa resultat bör texten ha kolumner avgränsade med Tabb och rader avgränsade med Retur.

 2. Tryck på F6 tills du hör: "Fliken Start är markerad."

 3. Tryck en gång på höger piltangent för att gå till fliken Infoga och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”tabell menyknappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 5. Tryck på nedpil tills du hör "Omvandla text till tabell" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Menyn Omvandla text till tabell öppnas.

 6. Använd höger och vänster piltangent för att bläddra bland alternativen på menyn. I Word föreslås det antal kolumner och rader som bäst passar den markerade texten, men du kan ändra värdena individuellt. VoiceOver anger hur du kommer åt varje alternativ.

 7. Tryck på TABB tills du hör ”OK, standard, knappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill stänga menyn Omvandla Text till tabell. Om du inte ändrade några inställningar eller om du inte vill spara dina ändringar trycker du på Esc för att stänga menyn.

  Fokus återgår till verktygsfältet.

 8. Tryck på F6 när du vill gå tillbaka till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare för att skapa diagram i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS för att lägga till en tabell i dokumentet. Du kan också expandera tabellen genom att lägga till nya rader eller kolumner och formatera en tabell med de inbyggda tabellformaten.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en tabell

Obs!: Om du vill skapa tabellen mer tillgängliga, och gör det möjligt för skärmläsare att identifiera tabellkolumner korrekt, konfigurera en rubrikrad.

 1. Flytta till platsen i dokumentet där du vill infoga den nya tabellen och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Bilden ett finger längst upp på skärmen tills du hör ”Visa menyfliksområde, knappen” och sedan dubbelklicka på skärmen. Du hör den markerade fliken, till exempel ”fliken Start”.

 3. Dubbelklicka på skärmen. Menyn tabbar öppnas.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Tabell” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Standardtabell med 3 rader och 3 kolumner infogas i dokumentet. Fokus är i den nya tabellen.

 6. Så här konfigurerar du en rubrikrad, dra ett finger över ned halvan av skärmen tills du hör ”format alternativknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Dra ett finger över nederkant halvan av skärmen tills du hör ”avmarkerad rubrikrad, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja.

  Om VoiceOver meddelar att alternativet Rubrikrad redan är markerad, kan du fortsätta med att redigera tabellen.

 7. Om du vill stänga menyn flikar presentationsbild med ett finger över den högra kanten av skärmen tills du hör ”dölja menyfliksknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. På tangentbordet på inmatningspanelen öppnas.

 8. Om du vill flytta fokus i den nya tabellen genom att dra ett finger över skärmen tills VoiceOver meddelar en cell i tabellen.

 9. När fokus är i en tabell, Svep åt vänster eller höger för att navigera i tabellen. Om du vill lägga till text och tal i en cell, dubbelklicka på skärmen, och sedan använda den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skriva ditt innehåll.

Lägga till kolumner eller rader i en tabell

Du kan snabbt utöka tabellen genom att lägga till fler rader eller kolumner.

 1. Dra ett finger över skärmen tills du hör ”anges i tabellen”, följt av tabell- och information i dokumentet.

 2. Om du vill ange redigeringsläget dubbelknacka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill använda, till exempel, ”knappen Infoga höger” eller ”knappen Infoga nedanför” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ta bort en tabell

Om en tabell inte längre behövs kan du ta bort den från dokumentet.

 1. Dra ett finger över skärmen tills du hör ”anges i tabellen”, följt av tabell- och information i dokumentet.

 2. Om du vill ange redigeringsläget dubbelknacka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”ta bort knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Om du vill ta bort hela tabellen, bild, ett med fingret över nederkant halvan av skärmen tills du hör ”ta bort tabell, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan lägga till en tabell i ditt dokument. Du kan också expandera tabellen genom att lägga till nya rader eller kolumner och formatera en tabell med de inbyggda tabellformaten. Genom att lägga till alternativ text till tabeller, kan du göra innehållet tillgängliga för en större publik.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en tabell

Obs!: Om du vill skapa tabellen mer tillgängliga, och gör det möjligt för skärmläsare att identifiera tabellkolumner korrekt, konfigurera en rubrikrad.

 1. Flytta till platsen i dokumentet där du vill infoga den nya tabellen.

 2. Dra ett finger längst ned till höger på skärmen tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”fliken menyn” följt av den markerade fliken.

 3. Dubbelklicka på skärmen. Menyn tabbar öppnas.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Tabell” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Standardtabell med 3 rader och 3 kolumner infogas i dokumentet. Den fokuserar på fliken tabell.

 6. Så här konfigurerar du en rubrikrad, Svep åt höger tills du hör ”format alternativmeny” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”sidhuvud raden avmarkerat, bytet”, och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja.

  Om TalkBack meddelar att alternativet Rubrikrad redan är markerat, kan du fortsätta med att redigera tabellen.

 7. Om du vill flytta fokus i den nya tabellen genom att dra ett finger över skärmen tills TalkBack meddelar en cell i tabellen.

 8. När fokus är i en tabell, Svep åt vänster eller höger för att navigera i tabellen. Om du vill lägga till text och tal i en cell, dubbelklicka på skärmen, och sedan använda den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skriva ditt innehåll.

Lägga till kolumner eller rader i en tabell

Du kan snabbt utöka tabellen genom att lägga till fler rader eller kolumner.

 1. Bilden ett finger över skärmen tills du hör följt ”ange tabell”, av tabell- och information i dokumentet.

 2. Dra ett finger längst ned på skärmen tills du hör det alternativ du vill använda, till exempel, ”infogningsknapp högerjustera” eller ”infoga nedan, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till alternativ text till en tabell

Om du vill göra en tabell tillgänglig för en större publik, lägga till alternativ text.

 1. Flytta till den tabell som du vill lägga till alternativ text.

 2. Dra ett finger längst ned till höger på skärmen tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”fliken menyn tabell markerat”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”menyn Alternativ text”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”redigeringsruta för rubrik” och dubbeltryck sedan på skärmen. I anvisningarna på skärmen tangentbord öppnas längst ned på skärmen.

 5. Ange en beskrivande rubrik.

 6. Svep åt höger tills du hör ”redigera rutan för beskrivning” och dubbeltryck sedan på skärmen. I anvisningarna på skärmen tangentbord öppnas längst ned på skärmen.

 7. Skriv en beskrivning av tabellen.

 8. När du är klar visas Svep nedåt sedan vänster att stänga den Skärmtangentbordet.

 9. Om du vill gå tillbaka till fliken Tabell-menyn, sveper du nedåt sedan vänstra.

Ta bort en tabell

Om en tabell inte längre behövs kan du ta bort den från dokumentet.

 1. Bilden ett finger över skärmen tills du hör följt ”ange tabell”, av tabell- och information i dokumentet.

 2. Ta bort hela tabellen genom att dra ett finger längst ned på skärmen tills du hör ”ta bort menyn” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Tabell” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Word Mobile med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som du lägger till en tabell i dokumentet. Du kan också expandera tabellen genom att lägga till nya rader eller kolumner och formatera en tabell med de inbyggda tabellformaten. Genom att lägga till alternativ text till tabeller, kan du göra innehållet tillgängliga för en större publik.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en tabell

Obs!: Om du vill skapa tabellen mer tillgängliga, och gör det möjligt för skärmläsare att identifiera tabellkolumner korrekt, konfigurera en rubrikrad.

 1. Flytta till den plats där du vill infoga en tabell, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”tabell” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  En standardtabell med 3 rader och 3 kolumner skapas.

 3. Så här konfigurerar du en rubrikrad, Svep åt höger tills du hör ”fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”meddela mig”. Svep åt höger tills du hör ”formatalternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”rubrikrad”. Dubbelknacka på skärmen för att lägga till en rubrikrad.

  Om Skärmläsaren meddelar att alternativet Rubrikrad finns redan i, kan du fortsätta med att redigera tabellen.

 4. Stäng menyfliksområdet genom att svepa åt vänster tills du hör ”fler alternativ”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Den skärmtangentbordet visas och är markerad i tabellen.

 5. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skriva innehållet i tabellen.

Lägga till kolumner eller rader i en tabell

 1. I dokumentet, Svep åt höger eller vänster tills du hör tabellen vill du lägga till kolumner eller rader och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill använda, till exempel ”infoga höger” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till alternativ text till en tabell

Om du vill göra en tabell tillgänglig för en större publik, lägga till alternativ text.

 1. I dokumentet, Svep åt höger eller vänster tills du hör tabellen vill du lägga till alternativ text till och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”fler alternativ”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”meddela mig”. Svep åt höger tills du hör ”alternativ text”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”rubrik”. Den skärmtangentbordet visas.

 3. Dubbelknacka på skärmen och skriv sedan ett beskrivande namn för den alternativa texten.

 4. Svep åt höger. Du hör: ”beskrivning”.

 5. Dubbelknacka på skärmen och skriv sedan en beskrivning för den alternativa texten.

 6. När du är klar att svepa åt vänster tills du hör ”klar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ta bort en tabell

 1. I dokumentet, Svep åt höger eller vänster tills du hör tabellen vill du ta bort och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”ta bort” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”ta bort tabell” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att stavningskontrollera ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använda Word Online med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till en tabell i dokumentet. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får också lära dig att utöka en tabell genom att lägga till nya rader eller kolumner och formatera en tabell med de inbyggda tabellformaten.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Word Online.

I det här avsnittet

Infoga en tabell

Obs!: Om du vill skapa tabellen mer tillgängliga, och gör det möjligt för skärmläsare att identifiera tabellkolumner korrekt, konfigurera en rubrikrad.

 1. Flytta till platsen i dokumentet där du vill infoga den nya tabellen.

 2. Om du vill öppna menyn tabell trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, T.

 3. Tryck på SKIFT + piltangent om du vill ange och välj hur många kolumner och rader i tabellen piltangenterna. Du hör hur många markerade rader och kolumner.

 4. Tryck på RETUR om du vill infoga tabellen med de valda dimensionerna.

 5. Så här konfigurerar du en rubrikrad, går du till en cell i tabellen. Trycker du på Alt + Windows-tangenten + J, T för att öppna fliken Tabelldesign tryck på TABB tills du hör ”rubrikrad” och tryck sedan på blanksteg om du vill markera den.

  Om Skärmläsaren meddelar att alternativet Rubrikrad redan finns på, kan du fortsätta med att redigera tabellen.

 6. Fokus flyttas till den nya tabellen. Använd piltangenterna för att flytta i brödtexten i tabellen.

 7. Skriv in information i cellerna. Du hör vilken kolumn och rad för närvarande är vald och vilka celler som är sidhuvudsceller.

Lägga till kolumner eller rader i en tabell

Du kan snabbt utöka tabellen genom att lägga till fler rader eller kolumner.

 1. Flytta i tabellen och sedan använda piltangenterna för att navigera i tabellen för att hitta den plats där du vill lägga till en ny rad eller kolumn.

 2. Trycker du på Alt + Windows-tangenten + J, L. Fliken Tabellayout öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en rad ovanför den aktuella raden, trycker du på A.

  • Om du vill lägga till en rad nedanför den aktuella raden, tryck på B, E.

  • Om du vill lägga till en kolumn till vänster om den aktuella kolumnen trycker du på L.

  • Om du vill lägga till en kolumn till höger om den aktuella kolumnen, trycka på R.

  Fokus flyttas till dokumentinnehåll i tabellen.

Formatera en tabell med hjälp av ett inbyggt tabellformat

Välj något av dess inbyggda formatmallar för tabeller om du vill låta Word Online gör tabellformateringen åt dig.

 1. Flytta till en cell i tabellen som du vill formatera.

 2. Om du vill öppna menyn Tabellformat trycker du på Alt + Windows-tangenten + J, T, S

 3. Använd piltangenterna för att bläddra igenom formaten. Skärmläsaren meddelar namnet på varje formatmall som du vill hamna på den.

 4. Tryck på RETUR om du vill välja och använda ett inbyggt tabellformat. Fokus flyttas till dokumentinnehåll i tabellen.

Lägga till alternativ text till en tabell

Om du vill göra en tabell tillgänglig för en större publik, lägga till alternativ text.

 1. Flytta till en cell i tabellen som du vill lägga till alternativ text.

 2. Trycker du på Alt + Windows-tangenten + J, T, E. Dialogrutan Alternativtext öppnas. Fokus är i rutan Titel.

 3. Ange ett beskrivande namn för tabellen.

 4. Tryck på TABB. Fokus flyttas till textfältet Beskrivning.

 5. Skriv en beskrivning av tabellen.

 6. När du är klar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”OK” och tryck sedan på RETUR.

Ta bort en tabell

Om en tabell inte längre behövs kan du ta bort den från dokumentet.

 1. Flytta till en cell i tabellen som du vill ta bort.

 2. Om du vill ta bort hela tabellen, trycker du på Alt + Windows-tangenten + J, T och sedan D, T. Tabellen tas bort och fokus återgår till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×