Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i Word 2016

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i Word 2016

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att lägga till en tabell i dokumentet genom att antingen ange dess mått eller genom att välja bland flera fördefinierade tabellformat.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en tabell genom att ange mått

Du kan ange måtten för en tabell, till exempel antalet kolumner och rader, och deras höjd och bredd. En grundläggande tabell med rutnät infogas i Word.

Obs!: Om du vill göra en tabell så tillgänglig som möjligt är det viktigt att ge tabellen en rubrikrad.

 1. Välj den plats i dokumentet där du vill infoga den nya tabellen.

 2. Tryck på Alt+N, T och sedan I för att öppna dialogrutan Infoga tabell.

 3. Tryck på Alt+C om du vill ange antalet kolumner i tabellen, och skriv sedan antalet kolumner.

 4. Tryck på Alt+R om du vill ange antalet rader och skriv sedan antalet rader som du vill använda.

 5. Om du vill använda de här måtten igen trycker du på Alt+S för att markera alternativet Spara måtten för nya tabeller.

 6. Du stänger dialogrutan Infoga tabell genom att trycka på Tabb för att gå till knappen OK och sedan trycka på Retur. Word lägger till tabellen i dokumentet.

  Obs!: Om du vill göra tabellen mer tillgänglig, och göra det möjligt för skärmläsare att identifiera tabellkolumner korrekt, måste du konfigurera en rubrikrad.

 7. Om du vill konfigurera en rubrikrad går du till tabellen i dokumentet och placerar markören i valfri cell. Tryck på Alt + JT för att öppna fliken Design för Tabellverktyg. Du hör namnet på fliken.

 8. Tryck på Tabb för att gå till kryssrutan Rubrikrad och markera den.

 9. Återgå till brödtexten i dokumentet genom att trycka på Esc. Tryck på nedåtpilen för att flytta i brödtexten i tabellen.

 10. Flytta till tabellen och skriv informationen i cellerna. Du hör vilken kolumn och rad som för tillfället är markerad och även vilka celler som är rubrikceller.

Infoga en tabell genom att välja bland fördefinierade format

Om du vill att formateringen ska göras automatiskt i Word kan du välja något av de nio inbyggda formaten för tabeller.

 1. Välj den plats i dokumentet där du vill infoga den nya tabellen.

 2. Om du vill välja bland inbyggda tabellformat trycker du på Alt+N, T och sedan T för att öppna menyn Snabbtabeller. Du kan bläddra i en lista med nio inbyggda tabellformat.

 3. Använd nedåtpil och uppåtpil för att gå igenom listan över tabellformat.

 4. Tryck på Retur för att välja önskat tabellformat. Word infogar den valda tabellen i dokumentet och placerar fokus högst upp i den infogade tabellen.

 5. Tryck på Tabb för att flytta mellan celler och skriv in din information.

Ta bort en tabell

Om en tabell inte längre behövs kan du ta bort den från dokumentet.

 1. Öppna dokumentet och gå till den tabell som du vill ta bort. När fokus är i tabellen hör du en bekräftelse, till exempel "I tabell 1". När fokus flyttas från tabellen hör du att du har lämnat tabellen.

 2. Tryck på Alt och sedan på J, L för att gå till fliken Layout i Tabellverktyg.

 3. Du kan ta bort hela tabellen genom att trycka på D, T. Tabellen tas bort och fokus återgår till dokumentet.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att lägga till en tabell i dokumentet genom att antingen ange dess mått eller genom att välja bland flera fördefinierade tabellformat. Du kan även omvandla befintlig text till en tabell.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word för Mac.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar optimalt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

Infoga en tabell

Du kan ange måtten för en tabell genom antalet kolumner och rader. En grundläggande tabell med rutnät infogas då i Word 2016 för Mac. Om du vill att formateringen ska göras automatiskt i Word 2016 för Mac kan du välja något av de inbyggda formaten för tabeller.

Obs!: Om du vill göra tabellen mer tillgänglig, och göra det möjligt för skärmläsare att identifiera tabellkolumner korrekt, måste du konfigurera en rubrikrad.

Ange tabellmått

 1. Placera markören i dokumentet på den plats där du vill infoga den nya tabellen.

 2. Tryck på F6 tills du hör: "Fliken Start är markerad."

 3. Tryck en gång på höger piltangent för att gå till fliken Infoga och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Tabell, menyknapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Du anger antalet kolumner i tabellen genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+Nedpil och sedan på Högerpil tills du hör det antal du vill använda.

 6. Du anger antalet rader genom att trycka på nedåtpilen tills du hör det antal du vill använda.

 7. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg om du vill infoga tabellen med den markerade storleken.

  Word 2016 för Mac lägger till tabellen i dokumentet och flyttar fokus till den översta vänstra cellen. I Word väljs också fliken Tabelldesign i verktygsfältet automatiskt.

 8. Du kan kontrollera att en rubrikrad är konfigurerad genom att tryck på F6 tills du hör: "Tabelldesign, markerad, flik." Tryck sedan på Tabb tills du hör: ”Rubrikrad, markerad, kryssruta.” Om Rubrikrad inte är markerad trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Tryck på F6 för att gå tillbaka till dokumentet.

 10. Skriv informationen i cellerna. Tryck på Tabb för att flytta till nästa cell, eller Skift+Tabb för att gå till föregående cell. Om du trycker på Tabb i den sista cellen skapas en ny tabellrad.

  Tips: Du kan också flytta runt i tabellceller genom att trycka på Ctrl+Alt+piltangenten i den riktning du vill flytta.

Formatera en tabell med ett inbyggt format

 1. Skapa en tabell enligt beskrivningen i Ange tabellmått och se till att fokus är någonstans i tabellen.

 2. När du har infogat tabellen trycker du på F6 tills du hör "Tabelldesign, markerad, flik" och trycker sedan på Tabb tills du hör: "Tabellrutnät, markerad, knapp."

 3. Om du vill välja bland de inbyggda tabellformaten trycker du på högerpil tills du hör det format du vill använda och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja det.

 4. Tryck på F6 för att återgå till tabellen.

Lägga till kolumner eller rader i en tabell

Du kan snabbt utöka tabellen genom att lägga till fler rader eller kolumner.

 1. Kontrollera att fokus är någonstans i tabellen och använd sedan Ctrl+Alt+piltangenterna för att navigera i tabellen till den plats där du vill lägga till en ny rad eller kolumn.

 2. Tryck på F6 tills du hör "Tabelldesign, markerad, flik" och tryck sedan på högerpil tills du hör: ”Layout, flik.”

 3. Du öppnar fliken Layout genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör något av följande:

  • "Infoga ovanför, knapp", då en rad läggs till ovanför den aktuella raden.

  • "Infoga nedanför, knapp", då en rad läggs till nedanför den aktuella raden.

  • ”Infoga till vänster, knapp”, då en kolumn infogas till vänster om den aktuella kolumnen.

  • ”Infoga till höger, knapp”, då en kolumn infogas till höger om den aktuella kolumnen.

 5. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att infoga det markerade objektet i tabellen.

Ta bort en tabell

Om en tabell inte längre behövs kan du ta bort den från dokumentet.

 1. Kontrollera att fokus är någonstans i den tabell som du vill ta bort.

 2. Tryck på F6 tills du hör "Tabelldesign, markerad, flik" eller "Layout, markerad, flik".

  Word kommer ihåg vilken flik som du senast använde när du arbetade med tabeller. Om du kommer till fliken Tabelldesign trycker du en gång på högerpilen och sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna fliken Layout.

 3. På fliken Layout trycker du på Tabb tills du hör "Ta bort, menyknapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på nedpil tills du hör "Ta bort tabell" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Redigera tabellegenskaper

Förutom att använda inbyggda format kan du ändra tabellegenskaper individuellt. Du kan till exempel definiera textjustering, radhöjd, kolumnbredd eller skriva alternativ text för att göra tabellen mer tillgänglig för skärmläsare.

 1. Kontrollera att fokus är någonstans i den tabell som du vill redigera.

 2. Tryck på F6 tills du hör "Tabelldesign, markerad, flik" eller "Layout, markerad, flik".

  Word kommer ihåg vilken flik som du senast använde när du arbetade med tabeller. Om du kommer till fliken Tabelldesign trycker du en gång på högerpilen och sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna fliken Layout.

 3. På fliken Layout trycker du på Tabb tills du hör "Egenskaper, knapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Menyn Tabellegenskaper har fem flikar:

  • Tabell

  • Rad

  • Kolumn

  • Cell

  • Alternativtext

  Du kan använda höger och vänster piltangent för att gå till önskad flik och sedan trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna fliken.

 5. Tryck på Tabb för att bläddra bland alternativen på den valda fliken. VoiceOver anger hur du kommer åt varje alternativ. På fliken Tabell kan du till exempel definiera textjustering för hela tabellen.

 6. När du vill byta flik trycker du på Tabb tills du hör namnet på den aktuella fliken igen och använder sedan höger och vänster piltangent för att hitta önskad flik. Tryck därefter på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 7. När du vill stänga menyn Tabellegenskaper trycker du på Tabb tills du hör "OK, standard, knapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Om du inte ändrade några inställningar, eller om du inte vill spara ändringarna, trycker du på Esc för att stänga menyn.

  Fokus återgår till knappen Egenskaper.

 8. Tryck på F6 för att återgå till tabellen.

Omvandla text till en tabell

Du kan skapa en tabell genom att omvandla normal text till en tabell. Du kan till exempel ha text som var en tabell i ett annat program, men tappade sin formatering när texten kopierades till Word 2016 för Mac.

 1. Markera den text som du vill omvandla.

  Obs!: För bästa resultat bör texten ha kolumner avgränsade med Tabb och rader avgränsade med Retur.

 2. Tryck på F6 tills du hör: "Fliken Start är markerad."

 3. Tryck en gång på höger piltangent för att gå till fliken Infoga och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Tabell, menyknapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Tryck på nedpil tills du hör "Omvandla text till tabell" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Menyn Omvandla text till tabell öppnas.

 6. Använd höger och vänster piltangent för att bläddra bland alternativen på menyn. I Word föreslås det antal kolumner och rader som bäst passar den markerade texten, men du kan ändra värdena individuellt. VoiceOver anger hur du kommer åt varje alternativ.

 7. När du vill stänga menyn Omvandla text till tabell trycker du på Tabb tills du hör "OK, standard, knapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Om du inte ändrade några inställningar, eller om du inte vill spara ändringarna, trycker du på Esc för att stänga menyn.

  Fokus återgår till verktygsfältet.

 8. Tryck på F6 när du vill gå tillbaka till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×