Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Skapa och redigera en tabell i e-postmeddelandet i Outlook med hjälp av Skärmläsaren tangentbord. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Omvandla text till en tabell

Om du har ett textblock som använder enhetliga avgränsare är det enkelt att konvertera det till en tabell.

 1. Markera textstycket som du vill konvertera till en tabell.

 2. Tryck på Alt + N, T, V om du vill öppna dialogrutan Omvandla Text till tabell.

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på Alt+P om styckebrytningar används som avgränsare i texten.

  • Tryck på Alt+M om kommatecken används som avgränsare i texten.

  • Tryck på Alt+T om tabbar används som avgränsare i texten.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Tabellen skapas och fokus återgår till meddelandet där tabellen har markerats.

Omvandla en tabell till text

 1. Placera markören någonstans i tabellen som du vill konvertera till text.

 2. Tryck på Alt + J, L att öppna fliken Layout i Tabellverktyg.

 3. Tryck på V för att öppna dialogrutan Konvertera tabell till text och gör sedan något av följande:

  • Tryck på P om du vill att texten ska använda styckebrytningar som avgränsare.

  • Tryck på M om du vill att texten ska använda kommatecken som avgränsare.

  • Tryck på T om du vill att texten ska använda tabbar som avgränsare.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandet där texten har markerats.

Infoga en tabell

Du kan ange måtten för en tabell, till exempel antalet kolumner och rader, och deras höjd och bredd. En grundläggande tabell med rutnät infogas i Outlook.

Obs!: Om du vill göra en tabell så tillgänglig som möjligt är det viktigt att ge tabellen en rubrikrad.

 1. Placera markören där du vill infoga den nya tabellen när du skriver ett meddelande.

 2. Öppna dialogrutan Infoga tabell genom att trycka på Alt + N, T, jag.

 3. Ange hur många kolumner som du vill använda.

 4. Tryck på Tabb och ange hur många rader som du vill använda.

 5. Om du vill använda de här måtten igen trycker du på Alt+S för att markera alternativet Spara måtten för nya tabeller.

 6. Stäng dialogrutan Infoga tabell genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på Retur. Tabellen läggs till i meddelandet i Outlook och fokus flyttas till den första kolumnen i den första raden.

 7. Om du vill kontrollera att tabellen innehåller en rubrikrad, trycker du på Alt + J, T för att öppna fliken Design i Tabellverktyg.

 8. Tryck på TABB tills du hör: ”utcheckad, sidhuvud kryssrutan rad”. Med JAWS, du hör: ”tabell grupprutan formatalternativ, sidhuvud rad kryssrutan som markerad”. Om du hör ”avmarkerad”, tryck på blanksteg om du vill aktivera/inaktivera rubrikraden på annat trycker du på Esc för att gå tillbaka fokus till tabellen.

 9. Använd piltangenterna för att flytta runt i tabellen och skriv in information i cellerna.

Använd inbyggda tabellformat

När du har skapat en tabell kan du snabbt ändra dess utseende med de inbyggda formatmallarna i Outlook.

 1. Placera markören var som helst i tabellen.

 2. Tryck på Alt + J, T för att öppna fliken Design i Tabellverktyg.

 3. Tryck på S för att öppna menyn Tabellformat.

 4. Använd piltangenterna för att flytta i listan med formatmallar tills du hittar en som du vill använda, till exempel ”Rutnätstabell 1, ljus”.

 5. Välj önskad mall genom att trycka på Retur. Det markerade formatet tillämpas i tabellen och fokus återgår till tabellen.

Ta bort en tabell

 1. Placera markören någonstans i tabellen som du vill ta bort när du skriver ett meddelande.

 2. Tryck på Alt + J, L att öppna fliken Layout i Tabellverktyg.

 3. Om du vill ta bort hela tabellen, trycker du på D, T. Tabellen tas bort och fokus återgår till meddelandet.

Ange tabellegenskaper

Använd dialogrutan Tabellegenskaper för att ge tabellen ett namn och en beskrivning för att göra den lättare att använda eller för att ändra tabelljusteringen.

 1. Placera markören någonstans i tabellen som du vill redigera när du skriver ett meddelande.

 2. Om du vill öppna dialogrutan Tabellegenskaper trycker du på Alt + J, L, O.

 3. Gör något av följande om du vill justera tabellen i relation till meddelandets brödtext:

  • Tryck på Alt+L om du vill justera tabellen med textens vänsterkant.

  • Tryck på Alt+C om du vill justera tabellen med textens mittpunkt.

  • Tryck på Alt+H om du vill justera tabellen med textens högerkant.

 4. Gör något av följande om du vill välja hur brödtexten figursätts runt tabellen:

  • Tryck på Alt+A om du vill att texten ska figursättas runt tabellens sidor.

  • Tryck på Alt+N om du vill separera tabellen från texten.

 5. Om du vill ge tabellen ett namn och en beskrivning, tryck på Alt + V och tryck sedan på HÖGERPIL tills du hör: ”markerad, Alt-Text flikobjekt”. Med JAWS, du hör: ”fliken Alternativ text”.

 6. Tryck på Tabb och skriv in tabellrubriken och tryck sedan på Tabb och ange en beskrivning.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck på Retur. Fokus återgår till meddelandet.

Lägg till kolumner eller rader i en tabell

 1. Placera markören på en plats i tabellen där du vill lägga till en kolumn eller rad när du skriver ett meddelande.

 2. Tryck på Alt + J, L att öppna fliken Layout i Tabellverktyg.

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på A om du vill lägga till en rad ovanför den valda platsen.

  • Om du vill lägga till en rad nedanför den markerade punkten trycker du på B, E.

  • Tryck på L om du vill lägga till en kolumn till vänster om den valda platsen.

  • Tryck på R om du vill lägga till en kolumn till höger om den valda platsen.

 4. Menyn stängs och fokus återgår till tabellen.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Kortkommandon för att navigera i e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Skapa och redigera en tabell i e-postmeddelandet i Outlook för Mac med tangentbordet och VoiceOver inbyggda Mac OS-skärmläsare.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Omvandla text till en tabell

Om du har ett textblock som använder enhetliga avgränsare är det enkelt att konvertera det till en tabell.

 1. När du har skrivit din e-post, markera den text som du vill konvertera.

  Obs!: För bästa resultat bör texten har kolumner som separeras genom att trycka på TABB-tangenten och raderna avgränsas genom att trycka på RETUR-tangenten.

 2. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”tabell menyknappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Omvandla text till tabell” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Omvandla Text till tabell-menyn öppnas.

 4. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att bläddra bland alternativen i menyn. Outlook finns det antal kolumner och rader som bäst passar den markerade texten som standard, men du kan ändra värdena individuellt. VoiceOver får du veta hur du kommer åt varje alternativ.

 5. Tryck på TABB tills du hör ”OK, standard, knappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill stänga menyn Omvandla Text till tabell.

 6. Tabellen skapas och fokus återgår till i verktygsfältet.

 7. Om du vill återgå till meddelandet, tryck på TABB tills du hör: ”tabell, <number> rader, kolumner <number>”.

Infoga en tabell

Du kan ange storleken på en tabell, till exempel antalet kolumner och rader, och deras höjd och bredd. Outlook för Mac infogar en tabell Grundtypen av rutnätet för bruk. Om du vill låta Outlook för Mac gör den formatering du markerar du något av dess inbyggda format för tabeller.

Obs!: Om du vill göra tabellen mer tillgänglig, och göra det möjligt för skärmläsare att identifiera tabellkolumner korrekt, måste du konfigurera en rubrikrad.

Ange tabellmått

 1. När du har skrivit din e-post, placera markören där du vill infoga den nya tabellen.

 2. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör ”tabell menyknappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 3. Om du vill ange antalet kolumner i tabellen, trycker på CTRL + Alternativ + Skift + ned piltangent och tryck sedan på CTRL + ALT + höger piltangent tills du hör numret som du vill använda.

 4. Om du vill ange antalet rader, tryck på CTRL + ALT + NEDPIL piltangent tills du hör numret som du vill använda.

 5. Om du vill infoga tabellen med markerade storlek trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Tabellen infogas i meddelandets brödtext och fliken Tabelldesign blir tillgänglig i verktygsfältet.

 6. Så här kontrollerar du att en rubrikrad har konfigurerats, trycker du på F6 tills du hör ”meddelande markerat, TABB”, tryck på HÖGERPIL tills du hör ”tabelldesign, TABB”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Tryck på TABB tills du hör: ”rubrikrad markerad, markerar du kryssrutan”. Om Rubrikraden inte är markerat trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 7. Om du vill återgå till meddelandet, tryck på TABB tills du hör: ”redigera text”. Om det behövs, Använd uppåt eller nedåt piltangent för att flytta till tabell.

 8. Navigera till den cell du vill genom att trycka på en piltangent i den riktning som du vill flytta. Skriv in information i cellerna. Tryck på TABB för att flytta till nästa cell eller SKIFT + TABB för att flytta till föregående cell. Om du trycker på TABB i den sista cellen, skapas en ny tabellrad.

Formatera en tabell med ett inbyggt format

 1. Skapa en tabell enligt beskrivningen i Ange tabellmått och se till att fokus är någonstans i tabellen.

 2. När du har infogat tabellen, tryck på F6 tills du hör ”<Current tab> markerad, fliken” och tryck sedan på HÖGERPIL tills du hör: ”tabelldesign, fliken”. Tryck på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja.

  Obs!: Om du inte kan komma åt menyfliken genom att trycka på F6, tryck på TABB upprepade gånger för att gå tillbaka till tabellen och försök igen.

 3. Tryck på TABB tills du hör: ”tabell rutnät markerad, knappen”.

 4. Om du vill välja bland de inbyggda tabellformaten trycker du på högerpil tills du hör det format du vill använda och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja det.

 5. Om du vill återgå till meddelandet, tryck på TABB tills du hör: ”redigera text”.

Ta bort en tabell

 1. Kontrollera att fokus är någonstans i den tabell som du vill ta bort.

 2. Tryck på F6 tills du hör ”<Current tab> markerad, fliken” och tryck sedan på HÖGERPIL tills du hör: ”Layout, fliken”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna fliken Layout.

  Obs!: Om du inte kan komma åt menyfliken genom att trycka på F6, tryck på TABB upprepade gånger för att gå tillbaka till tabellen och försök igen.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”ta bort, menyknappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna undermenyn på fliken Layout.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”ta bort tabell” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Tabellen tas bort.

Ange tabellegenskaper

Förutom att använda inbyggda format kan du ändra tabellegenskaper individuellt. Du kan till exempel definiera textjustering, radhöjd, kolumnbredd eller skriva alternativ text för att göra tabellen mer tillgänglig för skärmläsare.

 1. Kontrollera att fokus är någonstans i den tabell som du vill redigera.

 2. Tryck på F6 tills du hör ”<Current tab> markerad, fliken” och tryck sedan på HÖGERPIL tills du hör: ”Layout, fliken”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill öppna fliken Layout.

  Obs!: Om du inte kan komma åt menyfliken genom att trycka på F6, tryck på TABB upprepade gånger för att gå tillbaka till tabellen och försök igen.

 3. På fliken Layout och tryck på TABB tills du hör ”egenskaper, knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 4. Menyn Tabellegenskaper har fem flikar:

  • Tabell

  • Rad

  • Kolumn

  • Cell

  • Alternativtext

  Du kan använda höger och vänster piltangent för att gå till önskad flik och sedan trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna fliken.

 5. Tryck på TABB för att bläddra bland alternativen på fliken markerade VoiceOver får du veta hur du kommer åt varje alternativ. På fliken tabell kan du definiera textjustering i hela tabellen.

 6. Tryck på TABB tills du hör namnet på den aktuella fliken igen och Använd höger och vänster piltangenterna för att söka efter på fliken och tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill växla till en annan flik.

 7. Tryck på TABB tills du hör ”OK, standard, knappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill stänga menyn Tabellegenskaper.

  Fokus återgår till knappen Egenskaper.

Lägg till kolumner eller rader i en tabell

Du kan snabbt utöka tabellen genom att lägga till fler rader eller kolumner.

 1. Kontrollera att fokus är någonstans i tabellen och sedan använda piltangenterna för att navigera i tabellen för att hitta den plats där du vill lägga till en ny rad eller kolumn.

 2. Tryck på F6 tills du hör ”<Current tab> markerad, fliken” och tryck sedan på HÖGERPIL tills du hör: ”Layout, fliken”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna fliken Layout.

  Obs!: Om du inte kan komma åt menyfliken genom att trycka på F6, tryck på TABB upprepade gånger för att gå tillbaka till tabellen och försök igen.

 3. Gör något av följande på fliken Layout:

  • Om du vill lägga till raden ovanför den aktuella raden, tryck på TABB tills du hör: ”Infoga ovanför knappen”.

  • Om du vill lägga till en rad nedanför den aktuella raden, tryck på TABB tills du hör: ”Infoga nedan, knappen”.

  • Om du vill lägga till en kolumn till vänster om den aktuella kolumnen, tryck på TABB tills du hör: ”Infoga vänster, knappen”.

  • Om du vill lägga till en kolumn till höger om den aktuella kolumnen, tryck på TABB tills du hör: ”Infoga höger, knappen”.

  Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill bekräfta ditt val.

 4. Om du vill gå tillbaka till meddelandets brödtext, trycker du på fliken tills du hör ”redigera text”.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Skapa och redigera en tabell i e-postmeddelandet i Outlook E-post med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Omvandla text till en tabell

Om du har ett textblock som använder enhetliga avgränsare är det enkelt att konvertera det till en tabell.

 1. Markera textstycket som du vill konvertera till en tabell när du skriver ett meddelande.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Infoga, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Tabell” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tabellen skapas och fokus återgår till meddelandet där tabellen har markerats. Du hör tabellegenskaperna.

Infoga en tabell

När du infogar en tom tabell i ett e-postmeddelande läggs en enkel rutnätstabell med tre rader och tre kolumner till i Outlook. Du kan senare lägga till fler kolumner och rader om det behövs.

Obs!: Om du vill göra en tabell så tillgänglig som möjligt är det viktigt att ge tabellen en rubrikrad.

 1. Placera markören där du vill infoga den nya tabellen när du skriver ett meddelande.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Infoga, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Tabell” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tabellen skapas och fokus återgår till meddelandet där tabellen har markerats. Du hör tabellegenskaperna.

Använd inbyggda tabellformat

När du har skapat en tabell kan du snabbt ändra dess utseende med de inbyggda formatmallarna i Outlook.

 1. Placera markören var som helst i tabellen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Tabell, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Tabellformat” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. I menyn Tabellformat sveper du åt höger tills du hör tabellformatet du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Det markerade formatet tillämpas i tabellen och fokus återgår till tabellen.

Ta bort en tabell

 1. Placera markören någonstans i tabellen som du vill ta bort när du skriver ett meddelande.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Tabell, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Du hör: ”Ta bort, knappen dold.” Fokus är på knappen Ta bort. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 5. Om du vill ta bort hela tabellen sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ta bort tabell” och dubbeltrycker på skärmen.

  Tabellen tas bort och fokus återgår till meddelandet.

Ändra tabellegenskaper

Du kan ändra tabellens justering, ge tabellen ett namn och en beskrivning för att göra den lättare att använda, ändra tabellens formatalternativ osv.

 1. Placera markören någonstans i tabellen när du skriver ett meddelande.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Tabell, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. I menyn Tabell sveper du åt höger tills du hör alternativet du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja det.

  • Välj Justering om du vill ändra tabellens justering. I menyn Justering sveper du åt höger tills du hör alternativet du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Välj Alternativtext om du vill lägga till en alternativ textrubrik och beskrivning. Skriv in tabellrubriken i dialogrutan, svep åt höger och dubbelklicka sedan på skärmen. Skriv in tabellbeskrivningen. Dra ett finger uppåt på skärmen tills du hör ”Knappen Klar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Välj Formatalternativ om du vill ändra tabellens formatalternativ. I menyn Formatalternativ sveper du åt höger tills du hör formatalternativet du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägg till kolumner eller rader i en tabell

 1. Flytta markören till den plats i tabellen där du vill lägga till en kolumn eller rad när du skriver ett meddelande.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Tabell, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Infoga dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. I menyn Infoga sveper du åt höger tills du hör alternativet du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Kolumnen eller raden läggs till i tabellen. Fokus flyttas till raden eller kolumnen som lagts till i tabellen.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Skapa och redigera en tabell i e-postmeddelandet i Outlook Web App med tangentbordet och Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, när du skriver ett meddelande med e-post.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

Infoga en tabell

När du infogar en tabell i ett meddelande kan du ange antalet kolumner och rader. Outlook Web App infogar en tabell Grundtypen av rutnätet för bruk.

 1. Placera markören där du vill infoga den nya tabellen medan du skriver ett meddelande.

 2. Tryck på TABB tills du hör: ”Format, <selected option>, knappen”. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”knappen Mer”, och tryck på blanksteg.

 3. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”Infoga tabell, knappen komprimerad” och tryck sedan på blanksteg. Menyn Infoga tabell öppnas.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”Infoga tabell, avmarkerat menyobjekt, kryssrutan” och tryck sedan på blanksteg. Dialogrutan Infoga tabell öppnas och du hör: ”dialogrutan Infoga tabell, fokuserar på OK”.

 5. Om du vill välja antalet kolumner i tabellen, tryck på TABB tills du hör ”antal kolumner, redigera, <current number>” och anger du hur många kolumner du vill ha.

 6. Om du vill välja antalet rader i tabellen, tryck på TABB tills du hör ”antal rader, redigera, <current number>” och Skriv in antalet rader som du vill använda.

 7. När du är klar för att infoga tabell, tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck på RETUR. Dialogrutan stängs och fokus till e-postmeddelandet.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×