Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i Outlook

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Skapa och redigera en tabell i e-postmeddelandet i Outlook 2016 med ditt tangentbord och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Omvandla text till en tabell

Om du har ett textblock som använder enhetliga avgränsare är det enkelt att konvertera det till en tabell.

 1. Markera textstycket som du vill konvertera till en tabell.

 2. Öppna dialogrutan Omvandla text till tabell genom att trycka på Alt+N, T och tryck sedan på V.

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på Alt+P om styckebrytningar används som avgränsare i texten.

  • Tryck på Alt+M om kommatecken används som avgränsare i texten.

  • Tryck på Alt+T om tabbar används som avgränsare i texten.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Tabellen skapas och fokus återgår till meddelandet där tabellen har markerats.

Omvandla en tabell till text

 1. Placera markören någonstans i tabellen som du vill konvertera till text.

 2. Tryck på Alt+J och tryck sedan på L för att öppna fliken Layout under Tabellverktyg.

 3. Tryck på V för att öppna dialogrutan Konvertera tabell till text och gör sedan något av följande:

  • Tryck på P om du vill att texten ska använda styckebrytningar som avgränsare.

  • Tryck på M om du vill att texten ska använda kommatecken som avgränsare.

  • Tryck på T om du vill att texten ska använda tabbar som avgränsare.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandet där texten har markerats.

Infoga en tabell

Du kan ange måtten för en tabell, till exempel antalet kolumner och rader, och deras höjd och bredd. En grundläggande tabell med rutnät infogas i Outlook.

Obs!: Om du vill göra en tabell så tillgänglig som möjligt är det viktigt att ge tabellen en rubrikrad.

 1. Placera markören där du vill infoga den nya tabellen när du skriver ett meddelande.

 2. Öppna dialogrutan Infoga tabell genom att trycka på Alt+N, T och tryck sedan på I.

 3. Ange hur många kolumner som du vill använda.

 4. Tryck på Tabb och ange hur många rader som du vill använda.

 5. Om du vill använda de här måtten igen trycker du på Alt+S för att markera alternativet Spara måtten för nya tabeller.

 6. Stäng dialogrutan Infoga tabell genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på Retur. Tabellen läggs till i meddelandet i Outlook och fokus flyttas till den första kolumnen i den första raden.

 7. Kontrollera att tabellen innehåller en rubrikrad genom att trycka på Alt+J och tryck sedan på T för att öppna fliken Design under Tabellverktyg.

 8. Tryck på Tabb tills du hör ”Markerad, kryssrutan Rubrikrad”. Med JAWS hör du: "Grupprutan Tabellformatsalternativ, kryssrutan Rubrikrad, markerad." Om du hör ”Avmarkerad” trycker du på blanksteg för att aktivera/inaktivera rubrikraden – annars trycker du på Esc för att fokus ska återgå till tabellen.

 9. Använd piltangenterna för att flytta runt i tabellen och skriv in information i cellerna.

Använd inbyggda tabellformat

När du har skapat en tabell kan du snabbt ändra dess utseende med de inbyggda formatmallarna i Outlook.

 1. Placera markören var som helst i tabellen.

 2. Tryck på Alt+J och tryck sedan på T för att öppna fliken Design under Tabellverktyg.

 3. Tryck på S för att öppna menyn Tabellformat.

 4. Använd piltangenterna för att flytta i listan med formatmallar tills du hittar en som du vill använda, till exempel ”Rutnätstabell 1, ljus”.

 5. Välj önskad mall genom att trycka på Retur. Det markerade formatet tillämpas i tabellen och fokus återgår till tabellen.

Ta bort en tabell

 1. Placera markören någonstans i tabellen som du vill ta bort när du skriver ett meddelande.

 2. Tryck på Alt+J och tryck sedan på L för att öppna fliken Layout under Tabellverktyg.

 3. Du kan ta bort hela tabellen genom att trycka på D och sedan T. Tabellen tas bort och fokus återgår till meddelandet.

Ange tabellegenskaper

Använd dialogrutan Tabellegenskaper för att ge tabellen ett namn och en beskrivning för att göra den lättare att använda eller för att ändra tabelljusteringen.

 1. Placera markören någonstans i tabellen som du vill redigera när du skriver ett meddelande.

 2. Öppna dialogrutan Tabellegenskaper genom att trycka på Alt+J, L och tryck sedan på O.

 3. Gör något av följande om du vill justera tabellen i relation till meddelandets brödtext:

  • Tryck på Alt+L om du vill justera tabellen med textens vänsterkant.

  • Tryck på Alt+C om du vill justera tabellen med textens mittpunkt.

  • Tryck på Alt+H om du vill justera tabellen med textens högerkant.

 4. Gör något av följande om du vill välja hur brödtexten figursätts runt tabellen:

  • Tryck på Alt+A om du vill att texten ska figursättas runt tabellens sidor.

  • Tryck på Alt+N om du vill separera tabellen från texten.

 5. Tryck på Alt+T om du vill ge tabellen ett namn och en beskrivning och tryck sedan på högerpilen tills du hör ”Valt, flikobjektet Alternativtext”. Med JAWS hör du: “Fliken Alternativtext.”

 6. Tryck på Tabb och skriv in tabellrubriken och tryck sedan på Tabb och ange en beskrivning.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck på Retur. Fokus återgår till meddelandet.

Lägg till kolumner eller rader i en tabell

 1. Placera markören på en plats i tabellen där du vill lägga till en kolumn eller rad när du skriver ett meddelande.

 2. Tryck på Alt+J och tryck sedan på L för att öppna fliken Layout under Tabellverktyg.

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på A om du vill lägga till en rad ovanför den valda platsen.

  • Tryck på B och sedan E om du vill lägga till en rad nedanför den valda platsen.

  • Tryck på L om du vill lägga till en kolumn till vänster om den valda platsen.

  • Tryck på R om du vill lägga till en kolumn till höger om den valda platsen.

 4. Menyn stängs och fokus återgår till tabellen.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Kortkommandon för att navigera i e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

Skapa och redigera en tabell i e-postmeddelandet i Outlook E-post med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Omvandla text till en tabell

Om du har ett textblock som använder enhetliga avgränsare är det enkelt att konvertera det till en tabell.

 1. Markera textstycket som du vill konvertera till en tabell när du skriver ett meddelande.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Infoga, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Tabell” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tabellen skapas och fokus återgår till meddelandet där tabellen har markerats. Du hör tabellegenskaperna.

Infoga en tabell

När du infogar en tom tabell i ett e-postmeddelande läggs en enkel rutnätstabell med tre rader och tre kolumner till i Outlook. Du kan senare lägga till fler kolumner och rader om det behövs.

Obs!: Om du vill göra en tabell så tillgänglig som möjligt är det viktigt att ge tabellen en rubrikrad.

 1. Placera markören där du vill infoga den nya tabellen när du skriver ett meddelande.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Infoga, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Tabell” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tabellen skapas och fokus återgår till meddelandet där tabellen har markerats. Du hör tabellegenskaperna.

Använd inbyggda tabellformat

När du har skapat en tabell kan du snabbt ändra dess utseende med de inbyggda formatmallarna i Outlook.

 1. Placera markören var som helst i tabellen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Tabell, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Tabellformat” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. I menyn Tabellformat sveper du åt höger tills du hör tabellformatet du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Det markerade formatet tillämpas i tabellen och fokus återgår till tabellen.

Ta bort en tabell

 1. Placera markören någonstans i tabellen som du vill ta bort när du skriver ett meddelande.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Tabell, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Du hör: ”Ta bort, knappen dold.” Fokus är på knappen Ta bort. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 5. Om du vill ta bort hela tabellen sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ta bort tabell” och dubbeltrycker på skärmen.

  Tabellen tas bort och fokus återgår till meddelandet.

Ändra tabellegenskaper

Du kan ändra tabellens justering, ge tabellen ett namn och en beskrivning för att göra den lättare att använda, ändra tabellens formatalternativ osv.

 1. Placera markören någonstans i tabellen när du skriver ett meddelande.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Tabell, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. I menyn Tabell sveper du åt höger tills du hör alternativet du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja det.

  • Välj Justering om du vill ändra tabellens justering. I menyn Justering sveper du åt höger tills du hör alternativet du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Välj Alternativtext om du vill lägga till en alternativ textrubrik och beskrivning. Skriv in tabellrubriken i dialogrutan, svep åt höger och dubbelklicka sedan på skärmen. Skriv in tabellbeskrivningen. Dra ett finger uppåt på skärmen tills du hör ”Knappen Klar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Välj Formatalternativ om du vill ändra tabellens formatalternativ. I menyn Formatalternativ sveper du åt höger tills du hör formatalternativet du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägg till kolumner eller rader i en tabell

 1. Flytta markören till den plats i tabellen där du vill lägga till en kolumn eller rad när du skriver ett meddelande.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Tabell, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Infoga dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. I menyn Infoga sveper du åt höger tills du hör alternativet du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Kolumnen eller raden läggs till i tabellen. Fokus flyttas till raden eller kolumnen som lagts till i tabellen.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×